Błogosławieństwa szczodrości

Kazanie na temat kolejnej części Listu do Koryntian, które starszy zboru w Wejherowie, Paweł Jurkowski, wygłosił podczas nabożeństwa 13 marca 2022 roku.

Zakładki

00:002 List do Koryntów 9

Transkrypcja

Przepisywanie pliku audio jest automatyczne, dlatego zawierać może błędy, literówki i służy raczej do odnajdywania danego fragmentu kazania, niż do czytania go w formie tekstowej.

00:00:00
2 list do Koryntian 9 rozdział Czytajmy od pierwszego do 5 wiersza.
00:00:07
O posłudze na rzecz świętych.
00:00:12
Właściwie nie trzeba wam pisać?
00:00:16
Znam waszą gotowość.
00:00:19
Którą szczyce się przed macedończykami?
00:00:24
Mówiąc, że achaja.
00:00:27
Jest już od roku gotowa.
00:00:32
I wasza gorliwość.
00:00:35
Pobudziła wielu do czynu.
00:00:40
Posyłam natomiast braci.
00:00:44
Aby ta nasza chluba.
00:00:46
Nie okazała się w tej sprawie próżna.
00:00:51
Lecz abyście tak jak mówiłem?
00:00:54
Rzeczywiście byli gotowi?
00:00:58
Bo gdyby przyszli ze mną Macedończycy i zastali was nie przygotowanymi.
00:01:06
Byłoby nam Wstyd.
00:01:09
Nie mówiąc już o was?
00:01:12
Uznałem za to uznałem zatem.
00:01:16
Że warto poprosić braci, aby poszli do was wcześniej.
00:01:22
I zawczasu przygotowali obiecany już przez was dar.
00:01:29
Tak, aby rzeczywiście był to hojny dar.
00:01:34
A nie wyraz skąpstwa.
00:01:40
W tym 9 rozdziale.
00:01:42
Apostoł Paweł.
00:01:45
Podkreśla właściwą postawę.
00:01:49
W dawaniu potrzebującym.
00:01:53
A następnie przedstawia wiele korzyści płynących z tej służby dawania potrzebującym.
00:02:05
Apostoł Paweł planuje podróż do koryntu.
00:02:10
Z kilkoma macedońskim mi delegatami, którzy mają mu towarzyszyć w jego wyprawie do Jerozolimy.
00:02:21
Aby zanieść zebrane w Macedonii i achai dary finansowe dla ubogich braci w judei. Przypomnę tylko, że.
00:02:32
Achaja znajduje się na południu Grecji, Macedonia na północ.
00:02:39
Więc mamy tutaj Grecję i w tym regionie Grecji były zbierane środki na potrzebujących w judei, szczególnie w Jerozolimie.
00:02:53
Zapobiec zakłopotaniu wszystkich zainteresowanych stron.
00:03:00
Apostoł Paweł robi 4 rzeczy.
00:03:05
Wierszu pierwszym i 2 czytamy, że wspomina początkowy entuzjazm koryntian i to jak ich entuzjazm pobudził do dawania do działania zbory na północy Macedonii.
00:03:26
W 4 wierszu mówi o tym, że korynt ja nie będą zawstydzeni, jeśli Macedończycy przyjdą do nich.
00:03:36
I zostaną ich nieprzygotowanych na zapowiedzianą przez nich zbiórkę pieniędzy przez nich i przez Pawła.
00:03:47
W 5 wierszu.
00:03:50
Apostoł Paweł zapowiada zbliżającą się wizytę braci 3 braci, których wysyła wcześniej, o których żeśmy ostatnio mówili, o których missi Paweł pisze WE wcześniejszym Rozdziale.
00:04:03
A więc zapowiada tą nadchodzącą wizytę tych braci, aby uniknąć jakiegoś rozczarowania i zażenowania. Gdyby Paweł przyszedł, a co Indianie nie byli gotowi na tą zbiórkę?
00:04:22
W kolejnych natomiast wierszach tego rozdziału od 6 do 15.
00:04:27
Apostoł Paweł przypomina Koryntian Om o Błogosławieństwach, które płyną z hojnego dawania.
00:04:39
Paweł wierzy w dobre intencje koryntian, ale też obawia się, żeby go nie zawiedli.
00:04:51
Nie przykuwając swoich dobrych intencji w działanie w czyn.
00:04:59
Paweł jest przekonany, że kordianie chcą się zaangażować.
00:05:05
Wiersz o 2 mówi, znam wasz zapał.
00:05:10
Jednak wiecie, że zapał wcale nie jest łatwy do utrzymania przez długi czas.
00:05:18
I wygląda na to, że ten początkowy entuzjazm koryntian.
00:05:26
Zaczął Stygnąć. Czy już ostygł?
00:05:31
Teraz więc kordianie potrzebują zachęty czy pobudzenia do działania.
00:05:40
Przez entuzjazm Macedończyków i temu Paweł poświęcił 8 rozdział, pokazując na tą niezwykłą hojność Macedończyków.
00:05:52
Ich entuzjazm wydawaniu na potrzebujących braci.
00:06:00
Podczas kolejnej wizyty Pawła, którą Paweł planuje w Koryncie Pawłowi, mają towarzyszyć jeszcze inni Macedończycy. O tym mówi w wierszu 4.
00:06:13
Jeśli ci przyjdą i zastaną koryntian nieprzygotowanych, będzie to dla wszystkich niezręczna sytuacja.
00:06:24
Aby tak się nie stało?
00:06:27
Paweł podejmuje zapobiegawczy krok, wysyłając do nich tytusa i jeszcze 2 zaufanych braci, aby uporządkować te wszystkie sprawy związane ze zbiórką pieniędzy na ubogich w judei. O tym też mówiliśmy więcej, rozważając 2 część 8 rozdziału.
00:06:51
Plan jest taki.
00:06:53
Aby oni ci 3 bracia odwiedzili Korynt jako pierwsi.
00:06:59
A następnie Paweł i Macedończycy, którzy będą mu towarzyszyli, przybędą po nich, kiedy Wszystko już będzie gotowe.
00:07:11
Zadanie tytusa.
00:07:13
I jego towarzyszy jest dwojakie.
00:07:18
W 5 wierszu widzimy, że ich pierwszym zadaniem jest upewnienie się, że ofiara będzie już gotowa.
00:07:29
Kiedy Paweł przybędzie?
00:07:32
Tak jak widzieliśmy w 8 rozdziale, Paweł mówi, Nie chce, żeby ona była zbierana, dopiero jak ja przyjdę, ale żeby już to Wszystko było gotowe, kiedy przyjdę?
00:07:42
Ich 2 zadaniem jest dopilnowanie, aby hojny dar, który kordianie zobowiązali się złożyć.
00:07:53
Został przekazany dobrowolnie.
00:07:58
A nie z żalem.
00:08:00
Czy pod jakimś naciskiem?
00:08:04
I ostrożność Pawła.
00:08:07
Który wysyła kilku braci z wyprzedzeniem, zapobiega 2 kłopotliwym sytuacjom.
00:08:16
Pierwsza z nich wynikała z faktu, że Paweł chlubił się hojnością i gorliwością koryntian we wspieraniu potrzebujących braci.
00:08:28
A więc gdziekolwiek Paweł jechał, opowiadał, jak to kordianie są chętni i gorliwi i hojni, by wspierać potrzebujących.
00:08:39
I Paweł ma uzasadnione obawy.
00:08:43
Że jego chluba skoro Indian?
00:08:48
Może się okazać nieuzasadniona.
00:08:52
Jeśli kordianie nie wypełnią swojego zobowiązania, do czasu jego przybycia.
00:08:59
To jego och lubienie się z ich ofiarności okaże się nie tylko bezzasadne.
00:09:05
Ale nieprawdziwe.
00:09:08
Ktoś będzie mógł mu zarzucić kłamstwo?
00:09:13
Co więcej.
00:09:15
Sami kordianie stracą twarz i znajdą się w niezręcznej, kłopotliwej sytuacji.
00:09:23
Jeżeli ofiara koryntian nie będzie gotowa, co pomyślą Macedończycy, którzy z ogromnym poświęceniem ze swojego ubóstwa.
00:09:35
Złożyli hojny dar.
00:09:40
Kochani uczmy się od tego wielkiego Apostoła Apostoła Pawła.
00:09:48
I mądrości w dbaniu o międzyludzkie relacje.
00:09:56
Dokładaj my wszelkich starań.
00:09:58
Aby nasze wzajemne relacje były źródłem radości.
00:10:04
I chluby.
00:10:06
A nie smutku i wstydu.
00:10:10
Widzimy tutaj, jak Paweł w tej sytuacji naprawdę dba o koryntian, żeby oni nie wyglądali źle w oczach Macedończyków 2 o Macedończyków, żeby oni się nie rozczarowali, przyjeżdżając do koryntian, którzy kiedy tak zostali zachęceni przez nich.
00:10:29
I oczywiście Paweł dba o to, żeby jego chluba kor indianami nie okazała się pustym pustymi słowami.
00:10:41
W dalszej części tego rozdziału.
00:10:44
Apostoł Paweł wskazuje na korzyści, jakie płyną z hojnego dawania.
00:10:52
I na początku podsumowuje to za pomocą obrazowego stwierdzenia.
00:10:59
Kto sieje skąpo?
00:11:03
Skąpo też rządzić będzie.
00:11:07
A kto sieje hojnie?
00:11:10
Będzie też hojnie rządzi zbierać.
00:11:17
Podobną myśl znajdujemy w wielu fragmentach Starego Testamentu.
00:11:23
W księdze przypowieści w 22 rozdziale.
00:11:27
8 i 9 wierszu czytamy, że kto sieje nieprawość?
00:11:33
Zbieranie dolę.
00:11:35
A w końcu rózga położy kres jego swawoli.
00:11:41
Natomiast człowiek wspaniałomyślny.
00:11:45
Ten będzie błogosławiony.
00:11:48
Bo dzieli swój chleb z ubogim.
00:11:54
W księdze Ozeasza w 10 rozdziale 12 i 13 wierszu czytamy. Siejcie sobie sprawiedliwość.
00:12:04
Rznij ć owoc wierności.
00:12:08
Uprawiajcie sobie nowy Ugór?
00:12:12
Bo czas szukać yahwe.
00:12:16
Aż przyjdzie.
00:12:18
I z Rosji was deszczem tegoco prawem.
00:12:23
Wy tymczasem obraliście bezbożność.
00:12:26
I w konsekwencji, że liście niegodziwość.
00:12:31
Jedliście owoc kłamstwa.
00:12:36
Również nowym testamencie w Ewangelii Łukasza w 6 rozdziale i 38 wierszu znajdujemy słowa Pana Jezusa, który mówi, dawajcie.
00:12:47
A będzie wam dane?
00:12:50
Miarę dobrą na tłoczoną potrzebę siądą i przepełnioną dadzą wasze zanadrzu.
00:13:00
I pan Jezus dodaje.
00:13:03
Albowiem jakim sądem sądzicie i tutaj chodzi o dawanie. Nie chodzi o osądzanie kogoś pan Jezus mówi, jakim sądem sądzicie, czyli jaką miarą mierzycie, jaką miarą dajecie taką wam oddadzą?
00:13:18
My tutaj to słowo sąd zawsze jecie, bierzemy pod kątem jednego tak i zupełnie to się nie łączy z kontekstem, ale tu pan Jezus nie mówi jakim sądem sądzicie takim was osądzą na sądzie ostatecznym. Tylko Jezus mówi o dawaniu hojny hojnie.
00:13:33
I mówi, jak dacie taką tak hojnie to Bóg da wam taką samą miarą hojnie wam odda jakim sądem sądzicie takim was osądzą i jaką miarą mierzycie taką wam odmierzą.
00:13:47
To 2 nie pozostawia wątpliwości, natomiast to pierwsze my wyrywamy z kontekstu i przenosimy zupełnie do czegoś innego, natomiast musimy to wziąć w kontekście.
00:13:56
Pan Jezus mówi to samo na 2 sposoby. Bardzo często pan Jezus to robi mówi tą samą rzecz w 2 różne w 2 różne sposoby, żebyśmy mogli dobrze zrozumieć.
00:14:09
A więc zasada jest oczywista.
00:14:12
Zbieramy plony.
00:14:18
Do naszych zasiewów.
00:14:22
Paweł poświęca kolejnych 8 wierszy, aby to wyjaśnić.
00:14:29
Od 8 do 15 wiersza, ale zanim to zrobi jeszcze w wierszu 7 daje Cor indianom 2 wskazówki dotyczące dawania poza tymi, które już wymienił w 8 rozdziale od 11 do 15 wiersza, co rozważaliśmy wcześniej.
00:14:49
Po pierwsze dodawanie ma być sprawą indywidualną.
00:14:57
Która rozstrzyga się?
00:15:00
W skrytości ludzkiego serca każdego jednego.
00:15:05
Każdy powinien dawać tyle.
00:15:09
Ile dobrowolnie zdecyduje.
00:15:13
Tak jak postanowił w swoim sercu.
00:15:18
Powtarzam po raz kolejny nt.
00:15:21
Nie mówi, ile mamy dawać w sensie wszyscy mają dawać 20%, wszyscy mają dawać 30.
00:15:30
Wiecie, że w starym testamencie nie była i nie było jednej 10 inny ci, którzy powołują się na 10 inę, powinni dokładnie przeczytać, ile ta dziesięcina wynosiła były 3 dziesięciny i jeszcze były ofiary są dobrowolne, czyli tak naprawdę Żydzi oddawali 30% plus ofiary dobrowolne, czyli tyle ile my oddajemy dzisiaj 20% podatku i.
00:15:55
To co zdecydujemy dobrowolnie tak oddać Bogu z tego podatku są różnego rodzaju potrzeby zaspokajane w społeczeństwie wokół nas, tak jak w Izraelu, były zaspokajane potrzeby wokół nich.
00:16:09
Ale ponadto jesteśmy wzywani do dobrowolnej ofiarności, szczególnie w kontekście potrzebujących i służby Kościoła.
00:16:19
Więc nt nigdzie nie narzuca nam jakiejś sztywnej zasady, ile mamy dawać?
00:16:26
Natomiast mówi nam, że jak będziemy skąpo dawać.
00:16:30
To skąpo będziemy zbierać to nasze błogosławieństwo od Boga będzie skąpe, jeśli będziemy zaś hojnie dawać.
00:16:42
Wtedy ja ci dam hojnie, a więc tu jest nasza decyzja tak czy chcemy, żeby Bóg nam skąpo udzielał.
00:16:50
Czy chcemy hojnie być błogosławieni i wtedy Bóg mówi, wy bądźcie hojnymi dawcami.
00:16:57
Wtedy ja dam wam więcej.
00:17:01
A więc ile?
00:17:03
To pytanie.
00:17:05
Na które każdy z nas musi odpowiedzieć sam przed Bogiem, ile będziemy dawać?
00:17:12
Po 2.
00:17:13
Chrześcijańskie dawanie winno się opierać na przemyślanej decyzji.
00:17:21
Czy czytamy tutaj?
00:17:23
Tak jak każdy sobie postanowił i użyte tutaj słowo ten czasownik postanowić występuje tylko tutaj w całym nowym testamencie i oznacza wybrać świadomie.
00:17:40
Podjąć własną, przemyślaną decyzję.
00:17:47
Paweł mówi, że chrześcijańskie dawanie nie powinno być działaniem, które wynika jedynie z emocj i jakiegoś nagłego impulsu.
00:17:59
Czy lekkomyślności?
00:18:02
Ale ma być oparte na przemyślanej.
00:18:06
Świadomej decyzji.
00:18:11
To nie jest tak, że przychodzimy na nabożeństwo i ktoś nam podsuwa jakiś talerz i my tam wyciągamy i zastanawiamy się co tu wrzucić, czy dyszkę czy stówkę to to nie tak.
00:18:23
To nie tak.
00:18:24
To ma być przemyślana świadoma decyzja, że tyle i tyle chcemy Bogu oddać.
00:18:32
Smutną rzeczywistością jest fakt, że wiele z dzisiejszego dawania w kościele wynika z różnych form nacisku.
00:18:43
Grania na emocjach.
00:18:45
Wywoływania poczucia winy składania obietnic wielkiego doczesnego zysku lub jawnego przymuszania i zawstydzania braci i sióstr.
00:18:59
Niektórzy chrześcijanie dają tylko wtedy, gdy są przymuszeni.
00:19:05
Albo wiąże się to z jakąś?
00:19:08
Publiczną formą uznania.
00:19:12
Że zostaną zauważeni, że tak dużo dali, że potem się powie, a ten brat to tyle i tyle dał.
00:19:18
Tak mu jesteśmy wdzięczni, dzięki niemu kupiliśmy to i to i zrobiliśmy to i tamto.
00:19:26
Jednak pan Jezus przestrzega nas przed takim dawaniem.
00:19:33
I niechaj w dobry Bóg zachowa nas przed.
00:19:37
Tego typu formami nacisku na braci i siostry tutaj wyraźnie widzimy, że to jest wg.
00:19:46
Uznania każdego jednego człowieka przed Bogiem, dobrowolnie.
00:19:53
Jest to nie przymuszona przez nikogo żadnego człowieka. Decyzja owszem, Paweł mówi o korzyściach, jakie płyną, daje zachętę.
00:20:03
Ale nie wywiera nacisku, nie przymusza nikogo. To jest wielka różnica. Winniśmy się zachęcać do tego, co dobre.
00:20:12
Inną rzeczą jest wywierać na kimś nacisk, szantażować kogoś, przymuszać kogoś, zmuszać kogoś do dowania. Tutaj wyraźnie widzimy, że Bóg.
00:20:25
Kocha Och odnych dawców tych, którzy z ochotą z dobrej woli nieprzymuszonej woli dają.
00:20:36
Apostoł Paweł odwołuje się do Bożej miłości ofiarnych dawców.
00:20:43
Bóg kocha swoje dzieci.
00:20:46
Które uczą się od niego?
00:20:51
I radosnej szczodrości.
00:20:54
Bo Bóg jest hojny.
00:20:56
I Bóg jest szczodry i czytamy, że chętnie i bez wypominania udziela nam wszelkiego dobra i Bóg chce, żebyśmy byli jego naśladowcami.
00:21:11
Boża miłość owocująca w hojności odrodzonych z jego ducha. Serc przynosi liczne korzyści. Przeczytajmy razem od 8 do 14 wiersza tą listę korzyści jakie płyną z hojnego dawania na dobrą sprawę?
00:21:35
Bóg też jest w stanie.
00:21:39
Udzielić wam obficie wszelkiej łaski.
00:21:45
Abyście zawsze.
00:21:48
We wszystkim.
00:21:50
Mieli dostatek.
00:21:52
I coraz częściej brali udział w każdym dobrym dziele.
00:22:00
Zgodnie ze słowami hojnie rozdziela.
00:22:06
Wspiera ludzi biednych.
00:22:09
Jego sprawiedliwość trwa wiecznie.
00:22:14
Ten zaś, który dostarcza siewcy ziarno.
00:22:20
I karmi go chlebem.
00:22:23
Zaopatrzy również was.
00:22:27
Pomnoży wasz zasiew.
00:22:30
I przysporzy owoców waszej sprawiedliwości?
00:22:37
Dzięki niemu.
00:22:39
Bogaci, we Wszystko będziecie mogli celować w hojności, która za waszym udziałem wywołuje wdzięczność dla Boga? Trzeba wam bowiem wiedzieć, że udział w tej posłudze nie tylko wypełnia niedostatek Święty.
00:23:01
Ale także ze strony wielu owocuje wdzięcznością dla Boga.
00:23:10
Namacalny dowód tej posługi sprawi, że będą oni chwalić Boga za wasze posłuszeństwo związane z wyznawaniem zasad dobrej nowiny Chrystusa.
00:23:27
Będą go też chwalić za szczerość waszego poczucia jedności z nimi oraz ze wszystkimi.
00:23:37
Poza wsparciem w modlitwie, którego wam u nich nie zabraknie.
00:23:44
Darzyć was też będą wielkim uczuciem.
00:23:48
Spowodu przebogatej łaski Boga względem was.
00:23:55
A więc w tych 6 wierszach?
00:23:58
Apostoł Paweł wskazuje na 4 beneficjentów dobroczynności.
00:24:08
Wiersz 8 do 11.
00:24:13
Wiersz 12.
00:24:17
Wiersz 11 i 12.
00:24:21
Cały kościół.
00:24:23
Wiesz 13 i 14.
00:24:27
A więc w pierwszej kolejności.
00:24:29
Korzyści odnosi sam dający.
00:24:35
Odpowiedzią Boga na hojność człowieka jest obfitość łaski dla dającego.
00:24:46
Idea obfitości łaski jest bardzo powszechna w tych 2 rozdziałach 8 i 9.
00:24:57
Czasownik obfitować grecki czasownik obfitować. Występuje tutaj aż 6 razy.
00:25:05
Rzeczownik łaska pojawia się tutaj w sumie aż 10 razy.
00:25:13
Jaką formę przybiera ta boża łaska?
00:25:19
Czy Paweł myśli o korzyściach duchowych?
00:25:23
Czy materialnych?
00:25:27
Myślę, że Paweł.
00:25:29
Ma na myśli wszelkie dobra, jakie otrzymujemy od Boga.
00:25:35
Nieodłącznym elementem łaski jest fakt, że cokolwiek dobrego otrzymujemy czy to materialnego czy duchowego, otrzymujemy dzięki łaskawej woli Boga wobec nas.
00:25:52
A nie dzięki naszym osobistym zasługą i staraniom. Oczywiście nasze starania i zasługi mają w tym swój udział, ale nie one są źródłem tego dobra. Źródłem tego dobra jest Bóg jest jego łasce.
00:26:13
Doświadczamy obfitości łaskiej, czyli tutaj nie mówimy o jakiejś.
00:26:17
Kap C łaski, nie mówimy o odrobinie łaski. Mówimy o obfitości.
00:26:28
I doświadczamy jej, w jaki sposób Paweł mówi.
00:26:32
Dzięki Bożej mocy.
00:26:36
To wyrażenie, Bóg jest w stanie.
00:26:40
Można by dokładniej przetłumaczyć jako Bóg jest potężny. Bóg ma moc Bóg pełen mocy.
00:26:51
Tu jest użyte słowo dyna tej i języku greckim, która oznacza moc, siłę, potęgę.
00:27:01
To wszechmogący Bóg.
00:27:04
Zapewnia środki do naszej hojności.
00:27:10
Obfita boża łaska.
00:27:14
Wykracza poza uzupełnianie naszych ciągle topniejących zasobów.
00:27:22
Bóg jest pełen mocy nie tylko w tym, żeby uzupełnić nasze środki.
00:27:29
Które przeznaczamy na naszą służbę dla niego.
00:27:34
Ale także by je pomnożyć i to pomnożyć do tego stopnia, że w każdym czasie.
00:27:41
I we wszystkim.
00:27:43
Możemy mieć Wszystko, czego potrzebujemy, aby Bogu służyć.
00:27:50
Wielu ludzi bierze. Wiecie te kwestie fragmenty, które tutaj Paweł wymienia w taki sposób, że mówią?
00:27:58
Daj Bogu zasiej na moją służbę zasiej na taką czy inną pracę, a Bóg Tobie da, żebyś ty miał dużo i żebyś ty sobie dogadzał jeszcze więcej niż sobie dogadzasz.
00:28:14
W ogóle to nie jest taka myśl tutaj.
00:28:17
Tutaj nie jest, daj Bogu stówkę a Bóg da ci tysiaka.
00:28:22
Tylko tutaj jest mowa o tym, że jeśli będziesz hojny.
00:28:26
To Bóg da ci jeszcze więcej, abyś jeszcze hojniej szym mógł być, abyś jeszcze hojniej mógł łożyć na wszelką dobrą sprawę.
00:28:36
Czy to jest dobra motywacja? Niektórzy powiedzą złe.
00:28:40
Tak to ja się nie bawię.
00:28:45
Ja wolę, żebym to ja miał?
00:28:49
Z czego się?
00:28:52
Korzystać, czym się bawić, czym się nasycać?
00:28:56
Jeśli tak myślimy?
00:28:59
Powiedzmy, że jest to myślenie odrodzonego serca.
00:29:05
Odrodzone serce.
00:29:08
Nie szuka swego.
00:29:10
Tak jak boża miłość nie szuka swego.
00:29:14
Odrodzone serce będzie zawsze szukać Bożej chwały. To jest pierwszy cel odrodzonego serca, by Jezus był uwielbiony w moim życiu.
00:29:26
By to, co robię, jemu się podobało. Jemu było przyjemne, jemu przynosiło chwałę.
00:29:34
Natomiast te nasze przyziemne, zmysłowe pragnienia są właśnie skierowane na nas.
00:29:41
To jest ciągła walka.
00:29:44
Kto będzie pierwszy w naszym życiu?
00:29:47
Czy moje ja?
00:29:49
Czy moje przyjemności czy moja satysfakcja, czy mój honor, czy moja wartość.
00:29:59
Czy Jezus?
00:30:03
Więc dobrze się zastanówmy na taką motywacją dawania.
00:30:08
Żeby więcej mieć dla siebie?
00:30:12
Raczej tutaj Paweł mówi o tym.
00:30:15
Że Bóg zaspokoi nas w taki sposób, abyśmy wszędzie i zawsze mogli mu służyć, żebyśmy jeszcze hojniej.
00:30:25
Mogli pomagać i wspierać. Zobaczcie uważnie czytajmy ten fragment. Nie wyrywaj myss kontekstu tych stwierdzeń Pawła.
00:30:39
Celem uzupełniania naszych zasobów.
00:30:44
Jest to, abyśmy my mogli obfitować we wszelkie dobre dzieła wiersz 8.
00:30:53
Bardzo wyraźnie to stwierdza.
00:30:58
Nie są nam dawane przez Boga, po to, by je gromadzić i kumulować.
00:31:05
Ale żeby je właściwie używać?
00:31:09
By promować dobro.
00:31:12
By czynić toco oddaje Bogu chwałę i tego musimy szukać i to nie są rzeczy. Widzicie, które tako przychodzą je trzeba przemyśleć. To są rzeczy, nad którymi się trzeba zastanowić. W jaki sposób?
00:31:28
Jeśli Bóg nie błogosławi, jeśli Bóg mi daje, jeśli mogę coś dać, mogę się czymś podzielić, to musimy dobrze przemyśleć coś z tym zrobimy nie byle gdzie dać, nie tam, gdzie nas przycisną najbardziej nie tam, gdzie nas emocjonalnie poruszą.
00:31:45
Ale musimy się dobrze zastanowić, w jaki sposób spożytkujemy to, co Bóg nam dał, aby Bóg był uwielbiony, upewnić się, że to w co inwestujemy, gdzie dajemy te pieniądze, rzeczywiście jest Bożym dziełem i przynosi Bogu chwałę.
00:32:05
Nie mogę pojąć.
00:32:07
Chrześcijan, którzy dają na orkiestrę Świątecznej Pomocy i się tym chlubią.
00:32:15
To jest ich rzecz, to są ich pieniądze. Ich nie potępiam, ale nie pojmuję.
00:32:19
Nie rozumiem.
00:32:22
Żeby na coś takiego dawać, nie mówię, że tam oni coś złego robią z tymi pieniędzmi, przynajmniej z tym, który co im zostaje z tego, co wezmą sobie.
00:32:31
Ale mówią o nas chrześcijanach.
00:32:34
O naszej motywacji o naszym przemyśleniu, co my robimy z tym, co Bóg nam daje o.
00:32:39
To mi tylko chodzi.
00:32:44
Aby zobrazować tę kwestię.
00:32:47
Apostoł Paweł, cytuję pochwalę pochwałę psa Psalmu 122 dla wszystkich, którzy hojnie bez interesownie obdarowują ubogich.
00:33:05
Osoba, która jest szczodra wobec potrzebujących, zostaje przy zrównana do rolnika, który siejąc.
00:33:15
Rozrzuca swoje ziarno.
00:33:21
Rozrzucanie ziarna jest przeciwieństwem.
00:33:27
Skąpego wsadzania jednego ziarenka tu czy tam?
00:33:31
Jest przeciwieństwem skąpego dawania.
00:33:37
Rolnik, który rozrzuca garściami ziarno.
00:33:42
Jest hojny.
00:33:44
W tym co robi?
00:33:46
W tym rozrzucanie ziarna.
00:33:50
Nagrodą dla człowieka, który hojnie daje potrzebującym.
00:33:56
Jest sprawiedliwość, która trwa na wieki wiersz 9.
00:34:03
Wyrażenie to może oznaczać, że jego sprawiedliwość nigdy nie zostanie zapomniana.
00:34:11
To znaczy, że Bóg będzie pamiętał o dobroci darczyńcy i nagrodzi go w wieczności i doczesności lub, że jego reputacja jako człowieka czyniącego dobro będzie wspominana przez kolejne pokolenia. Ale myślę, że to pierwsze jest dużo lepsze.
00:34:39
Ofiara koryntian nie tylko zaspokoi rzeczywistą potrzebę ubogich braci w judei.
00:34:50
Ale także będzie obfitować. Zauważcie znowu w liczne wyrazy wdzięczności Bogu wiersz 12.
00:35:01
I wiele serdecznych modlitw za Koryntian, wiesz 14.
00:35:09
Hojny dawca.
00:35:11
Podobnie jak rolnik.
00:35:13
Jest od początku do końca zależny od Boga.
00:35:20
Wiersz 10 mówi nam, że ten, który dostarcza ziarna siewcy.
00:35:28
I chleba na pokarm.
00:35:34
I powiększy także wasz zasiew.
00:35:39
I powiększy żniwo waszej sprawiedliwości?
00:35:45
A więc tutaj mamy Boga, który daje zarówno ziarno.
00:35:51
Jaki Boga, który powiększa ten zasiew i pozwala zbierać wielkie żniwo.
00:35:58
Od początku do końca Bóg i te myśli wywodzą się ze Starego Testamentu.
00:36:05
W księdze Izajasza w 55 rozdziale 10 wierszu mamy ten to nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego.
00:36:15
A w księdze Ozeasza w 10 rozdziale i 12 wierszu. Mamy żniwo sprawiedliwości.
00:36:23
W pierwszym liście do Tymoteusza w 6 rozdziale i 17 wierszu Paweł mówi Tymoteusz owi, że to Bóg obficie wyposaża nas we Wszystko.
00:36:38
Dla naszej radości.
00:36:42
Jeśli mamy jakąkolwiek radość w naszym życiu.
00:36:47
Jest ona wynikiem tego, co Bóg nam dał.
00:36:50
Na to Bóg pozwolił.
00:36:52
Co Bóg łaskawie hojnie?
00:36:55
Nam darował.
00:36:58
Bóg zaspokaja nie tylko bezpośrednie potrzeby rolnika w postaci plonów zboża na chleb powszedni.
00:37:08
Ale także jego przyszłe potrzeby w postaci nasion na przyszły rok, a więc dostarcza ziarno siewcy.
00:37:19
Jeśli Bóg czyni tak dla rolnika?
00:37:22
To z pewnością jest w stanie uczynić.
00:37:25
To dla nas.
00:37:27
Pod warunkiem.
00:37:29
Że dobrze gospodarujemy tym, co Bóg nam daje.
00:37:36
Bóg dostarcza nam ziarna, a nawet je pomnaża.
00:37:40
Abyśmy mogli być hojni?
00:37:44
Przy każdej okazji, wiesz, 10 i 11.
00:37:50
Ogólna zasada jest więc taka.
00:37:53
Że im więcej dajemy?
00:37:57
Tym więcej otrzymujemy od Boga.
00:38:01
A im więcej otrzymujemy?
00:38:04
Tym więcej możemy dawać.
00:38:08
John Bajan.
00:38:10
Który wiele lat spędził w więzieniu.
00:38:13
Za głoszenie Ewangelii.
00:38:16
Napisał krótki wiersz.
00:38:19
Taką króciutką rymowankę, której niestety nie udało mi się przetłumaczyć z rymem, więc przeczytam wam ją bez rymu, tak jak mi się udało ją przetłumaczyć.
00:38:30
Był pewien człowiek, który był uważany za szalonego.
00:38:36
Im więcej dawał.
00:38:39
Tym więcej miał.
00:38:43
I oczywiście John Bania myślał o normalnym chrześcijaninie o normalnym. Powtarzam.
00:38:53
Dla zachłannego świata.
00:38:57
Takie myślenie jest bezsensowne.
00:39:02
Ale według Boga.
00:39:04
To jest chwalebna rzeczywistość?
00:39:08
Chrześcijańskiego życia, cechującego się szczodrością.
00:39:16
Idea, że Bóg może pomnażać?
00:39:20
I pomnaża zasoby materialne hojnego darczyńcy.
00:39:26
Nie jest w naszych czasach zbyt popularna poza tymi odjazdowymi kościołami prosperity, którzy głoszą powodzenie materialne dla tych, którzy dużo dają na ich służbę.
00:39:42
Normalne nasze doświadczenie.
00:39:46
Wydaje się mówić coś innego niż to, co Apostoł Paweł tutaj.
00:39:51
Nas naucza.
00:39:55
Z których wielu jest skąpych.
00:39:59
Wydają się być coraz bogatsi.
00:40:03
A biedni, którzy są hojnymi darczyńcami?
00:40:09
Wydają się coraz biedniejsi.
00:40:14
Paweł jednak pod natchnieniem Bożego Ducha.
00:40:17
Obiecuje koryntian ą.
00:40:20
Że staną się bogaci pod każdym względem.
00:40:25
Także będą mogli być hojni przy każdej okazji.
00:40:32
Na jakiej podstawie? Apostoł? Paweł, coś takiego obiecuje?
00:40:38
Na podstawie wielu zapewnień Boga w jego słowie.
00:40:45
Zauważmy, czego Paweł nie mówi. To nam pomoże. Też to lepiej rozumieć.
00:40:52
Kiedy słuchamy, co mówi?
00:40:55
To też dobrze pomyślmy, czego nie mówi Aco wielu ludzi mówi co dodaje, czego Paweł nie mówi.
00:41:02
Po pierwsze Paweł nie mówi, że bogactwo.
00:41:10
Nadwyżka dochodów.
00:41:12
Znakiem Bożego błogosławieństwa.
00:41:17
Paweł tego nie twierdzi.
00:41:19
Możesz być bogaty i bezbożny?
00:41:24
Więc Paweł nie twierdzi, że bogactwo jest dowodem, że Bóg cię błogosławi.
00:41:30
Możesz się dorobić?
00:41:33
Oszukując, wyzyskując kradnąc.
00:41:37
A więc bogactwo w żaden sposób nie jest absolutnym dowodem.
00:41:42
Bożego błogosławieństwa.
00:41:44
Po 2.
00:41:46
Paweł nie pochwala wszelkiej rozrzutności, że ktoś jest hojny i jada często w restauracjach i wyjeżdża gdzieś tam na wakacje sobie niewiadomo, gdzie i rozdaje wszystkim hojnie kto tylko go poprosi, o nie mówi o tej o wszelkiej rozrzutności czy dawania jako takiego.
00:42:05
Na każdy jeden cel ooo taki hojny tutaj wyślę tam wyślę tu wesprze tam wesprze.
00:42:12
Są tacy ludzie, którzy mają przyjemność w dawaniu i są po prostu mają taką naturę, że chętnie po prostu dają to ich cieszy i to jest piękne, to powinniśmy cieszyć się z czegoś takiego, ale Paweł nie o tym tutaj mówi. Zauważmy, Paweł pochwala tutaj styl życia.
00:42:33
Chrześcijanina oparty na szczodrości ku Bożej chwale.
00:42:40
To jest przesłaniem tego całego fragmentu.
00:42:46
Tym, którzy radośnie i chętnie dają na toco Bogu, jest miłe.
00:42:53
Sam Bóg zapewnia dać Wszystko, czego potrzebują, aby nadal czynić dobro.
00:43:02
I przyczyniać się do dalszego pomnażania Bożej chwały.
00:43:11
Oczywistą prawdą jest fakt, że dzięki hojności darczyńców.
00:43:19
Korzystają ci, którzy są obdarowani i o tym Paweł mówi w wierszu 12.
00:43:27
Ta służba, którą pełnicie zaspokaja potrzeby Bożego Ludu, wypełnia niedostatek świętych.
00:43:35
A więc realne potrzeby.
00:43:38
Zostają zaspokojone przez szczodrość darczyńców.
00:43:46
3 beneficjentem hojnego dawania.
00:43:50
Jest sam Bóg.
00:43:53
Bóg odnosi korzyść, kiedy my dajemy?
00:43:57
Zobaczcie, jak Paweł to opisuje w wierszu 11 i 12.
00:44:02
Służba ta jak stwierdza Paweł, obfituje w liczne wyrazy.
00:44:10
Podziękowania Bogu.
00:44:15
A więc Bóg jest odbiorcą chwały z ust tych wszystkich, którzy są obdarowani.
00:44:27
Również 13 wiersz o tym mówi.
00:44:30
Paweł zauważa, że spowodu tej służby ludzie będą chwalić Boga i będą dziękować Bogu.
00:44:41
Za pomoc, którą otrzymają?
00:44:47
Pawłowi chodzi o to?
00:44:50
Że cały kościół.
00:44:54
Rozpoznaje zbiórkę tamtą zbiórkę jako Bożą łaskę działającą w życiu ofiarodawców.
00:45:06
Kiedy ktoś mi coś daje?
00:45:09
W imieniu Pana Jezusa.
00:45:11
Ja dziękuję tej osobie, która mi coś daje, ale nie kończę na tym.
00:45:16
Dziękuję Bogu.
00:45:19
Który go posłał, który go uzdolnień, który go uczynił hojnym.
00:45:28
Tak więc choć bezpośrednim celem zbiórki jest niesienie ulgi ubogim wich niedostatku.
00:45:38
To ostatecznym celem jest oddanie chwały Bogu jako sprawcy.
00:45:46
I dawcy wszystkiego, co posiadamy?
00:45:50
Ta chwała odbiorców zauważcie opiera się na 2 rzeczach. Po pierwsze będą chwalić Boga za posłuszeństwo, które towarzyszy wyznawaniu Ewangelii Chrystusa.
00:46:09
Zazwyczaj kiedy mówimy ewangelia to zawężamy to do tego, co pan Jezus zrobił.
00:46:18
I tego, co my w związku z tym mamy.
00:46:20
Czyż nie jest tak?
00:46:22
Niestety tak często bywa.
00:46:24
Natomiast ewangelia to cała dobra nowina o Bożym Królestwie.
00:46:29
O Bożym Królowaniu w życiu nowych ludzi, o tym dziele, którego Jezus dokonał i którego owocem my jesteśmy i to jak żyjemy, jak postępujemy, co robimy z naszym życiem. To Wszystko jest dobra nowina.
00:46:45
To jest dobra nowina o Królestwie Boga w nas.
00:46:49
O jego panowaniu w nas o jego objawieniu się.
00:46:53
W zbawieniu i przemianie i nowym życiu jego dzieci.
00:47:01
Ewangelia niesie ze sobą dla nas pewne wyzwania.
00:47:06
W Ewangelii czytamy, że Nie możesz służyć Bogu.
00:47:10
I Mamonie Nie możesz, Nie możesz tym 2 panom nadal.
00:47:14
To jest też.
00:47:15
Część Ewangelii, jeśli ktoś chce służyć mamonie i chce być zbawionym w jezusie.
00:47:22
Nie ma szans, nie ma szans.
00:47:25
Jeśli służysz mamonie, to Jezus nie jest twoim panem i jednocześnie nie jest twoim zbawicielem, możesz wychodzić do przodu, możesz płakać, możesz podnosić rękę, możesz podpisywać kartki, robić co chcesz. Możesz się ochrzcić, możesz należeć do najlepszego zboru.
00:47:42
I tak jesteś zgubiony, jeśli twoim panem jest mamona.
00:47:47
Jezus to powiedział, nie można mówi. Nie da się. Niektórzy próbują.
00:47:54
Copland Hej Dean i inni nauczyciele prosperity twierdzą, że można, ale Jezus mówi, że nie można.
00:48:03
Można tylko jednemu panu służyć.
00:48:06
I to musi być jest, jeśli chcesz być zbawione.
00:48:10
Jeśli służysz pieniądzu?
00:48:13
Twoje życie jest dorabianiem się ciągłym.
00:48:16
Nie mówimy o tym, że nie mamy pracować. Oczywiście mamy pracować, zarabiać na siebie i z tego, co Bóg nam daje pomagać potrzebującym. Ale jest różnica między.
00:48:27
Dbaniem o nasz doczesny byt w mądry sposób?
00:48:33
Bezmyślnym czy przemyślanym?
00:48:37
Gromadzeniem i gromadzeniem i gromadzeniem, by sobie dogadzać.
00:48:42
Nie mówię, że nie mamy czegoś odłożyć.
00:48:46
Biblia tego nie mówi, nie potępia tego, żeby mieć odłożone, żeby być przygotowanym na gorsze czasy. To nie ma w tym nic złego.
00:48:54
Ale jeśli Wszystko, co dostajemy?
00:48:57
Spędza, wydajemy na siebie.
00:49:00
Jeśli Wszystko, co Bóg nam daje?
00:49:03
Jest tylko na nasze potrzeby i ciągle jest nam mało.
00:49:07
Coś gdzieś po drodze, obawiam się, jest coś coś zgubiliśmy, gdzieś się pomyliliśmy i niechaj nikt mnie źle nie zrozumie.
00:49:15
Wiem, że są osoby w trudnych sytuacjach materialnych, od których absolutnie Bóg ani my nie oczekujemy, że cokolwiek będą dawać na tym etapie życia, na jakim są.
00:49:26
Zachęcałbym, żeby dali choć troszkę tak jak ta wdowa, choćby mały groń.
00:49:32
Ale nie żeby dawali za każdym razem tak jak Macedończycy ponad miarę.
00:49:36
Tego Bóg nie oczekuje. To już o tym, żeśmy dokładniej wcześniej mówili w 8 rozdziale. Paweł to pokazywał, natomiast ważne jest, byśmy przyjrzeli się.
00:49:45
Naszemu finansowemu gospodarowaniu.
00:49:50
Czy jest to przemyślane?
00:49:53
Czy to, co Bóg nam daje?
00:49:56
Rzeczywiście szukamy, jak użyć dla jego chwały.
00:50:00
Czy zaspokajamy najpierw wszystkie swoje potrzeby i co gorsza pragnienia.
00:50:05
A dopiero wtedy stego, co nam zostanie, coś tam dajemy.
00:50:08
Dla Boga.
00:50:10
Dobrze, to rozważmy każdy z nas w swoim własnym sercu.
00:50:19
Pawłowi chodzi o to, że wyznawanie wiary w Jezusa Chrystusa, że ewangelia Jezusa Chrystusa, aby była żywa i wartościowa w naszym życiu.
00:50:31
Musi pociągać za sobą konkretne działania.
00:50:37
Czyny postęp.
00:50:41
Chętny udział koryntian w jerozolimskiej zbiórce świadczy o tym, że posiadają wiarę.
00:50:50
Która akceptuje wymagania Ewangelii i jest posłuszna jej nakazom.
00:50:59
I jak wiecie, Paweł nie jest osamotniony w ścisłym łączeniu wiary.
00:51:06
Z działaniem z czynami.
00:51:09
Jakub podobnie stwierdza w swoim liście, że wiara sama w sobie, jeśli nie towarzyszą jej uczynki, nie towarzyszą jej owoce wiary. Postępowanie wynikające z wiary.
00:51:23
Taka wiara jest martwa i bez użyteczna.
00:51:31
Widzimy, że judejczycy będą chwalić Boga za hojność koryntian, którzy dzielą się z nimi i ze wszystkimi.
00:51:44
Ci obdarowani będą chwalić Boga nie tylko za dar pieniężny.
00:51:50
Ale także za Wspólnotę w chrystusie, którą ten dar wyraża.
00:51:59
Zobaczcie wierszu 13 rozszerza zakres odbiorców, obejmując nie tylko wierzących w judei.
00:52:08
Ale także wszystkich innych.
00:52:13
Najprawdopodobniej Paweł zwraca uwagę na fakt, że.
00:52:21
Ja nie.
00:52:27
To, co przynosi korzyść wierzącym judi.
00:52:32
Przynosi korzyść całemu Kościołowi, czyli ta hojność koryntian.
00:52:38
Nie tylko będzie błogosławieństwem dla wierzących w judei, ale wszyscy inni, którzy się o tym dowiedzą, będą z tego powodu u błogosławieni. W jaki sposób?
00:52:53
W przeważającej części.
00:52:56
Odbiorcami tego daru byli konserwatywni chrześcijanie, chrześcijanie żydowscy.
00:53:05
Którzy nadal traktowali pogan z pewną obawą i podejrzliwością.
00:53:12
Dla nich.
00:53:14
Ta zbiórka.
00:53:17
Jak lodołamacz.
00:53:21
Tego lodu, który jeszcze był w ich sercach wobec tych chrześcijańskich pogan.
00:53:27
Ta zbiórka była nie tylko wyrazem szczerości wiary tych pogan.
00:53:33
Ale tego, że oni są jedno z nimi.
00:53:37
Że są prawdziwie braćmi i siostrami w chrystusie.
00:53:41
Że stanowią jedną rodzinę, jedno stado, jedną trzodę.
00:53:46
Której ojcem jest sam Bóg?
00:53:50
W tym wypadku ta zbiórka była sprawdzianem, dzięki któremu wiara.
00:53:58
Macedończyków i.
00:54:00
Mieszkańców Aha i.
00:54:03
Okazała się prawdziwa. Ich wiara okazała się prawdziwa i Paweł przewiduje, że ta ofiara będzie miała wpływ na cały kościół. Na 2 dodatkowe sposoby będą zanoszone modlitwy za koryntian.
00:54:18
Oraz zostanie nawiązana bliższa relacja między żydowskimi odbiorcami.
00:54:25
I darczyńca Miss Pogan o tym mówi. Wiesz, 14.
00:54:29
Ze względu na przeogromną łaskę, jaką Bóg obdarzył koryntian. Jednym z oczekiwanych rezultatów tej zbiórki jest to, że obdarowani będą się za nich modlić i tak jak powiedziałem, nie wystarczy odczuwać wdzięczność za to, co inni dla nas robią.
00:54:51
Serdeczna wdzięczność winna rodzić naszą modlitwę.
00:54:56
Za osoby, które nas obdarowują w jakikolwiek sposób.
00:55:01
Czy to swoim czasem?
00:55:03
Czy w sposób finansowy?
00:55:06
Czy jakąś pomocą praktyczną?
00:55:10
Podziękować im, ale być też ludźmi, którzy się za nich będą modlić. Taki tutaj widzę wzór.
00:55:17
I ta modlitwa.
00:55:19
Prowadzi nas do bliższej relacji z tymi osobami, za którymi się modlimy, za którymi się wstawiamy Boga.
00:55:27
Jest to 2 oczekiwany rezultat. Paweł mówi, że gdy odbiorcy tego daru będą się modlić, ich serca zwrócą się do kościołów, które przyczyniły się do zebrania tego daru. Wiesz, 14.
00:55:42
Gdy żydowscy odbiorcy będą się modlić za swoich pogańskich patronów, ich serca rozpalą się w stosunku do nich i będą pragnęli ich zobaczyć i nawiązać z nimi bliższą relację.
00:55:57
I myślę, że analogia opisanej całej tutaj sytuacji do naszej obecnej między ukraińskimi uchodźcami.
00:56:09
I polskimi wyborami.
00:56:12
Jest oczywista.
00:56:14
I mam nadzieję, że to rozważanie pomoże nam zająć właściwe stanowisko i podejmować właściwe działania.
00:56:26
Jak wiemy, czytając dzieje apostolskie list do Rzymian.
00:56:30
Żarliwy apel Apostoła Pawła okazał się skuteczny.
00:56:35
Łukasz mówi nam w dziejach apostolskich 20 rozdziale, że Paweł złożył zapowiedzianą 3 wizytę w koryncie i został tam 3 miesiące.
00:56:45
Długość jego pobytu sugeruje, że spotkał się z życzliwym przyjęciem i że sprawy związane z wkładem koryntian w pomoc ubogim były dobrze uporządkowane.
00:56:58
Tytus i jego towarzysze wypełnili swoją misję, a korynt Janie wraz z innymi kościołami z Aha i z radością złożyli dary. Jak mówi list do Rzymian 15 rozdział, 26 wierszy.
00:57:15
Ostatni wiersz wiersz 15.
00:57:19
Paweł kończy ten rozdział.
00:57:23
Czym śco?
00:57:25
W swej formie jest dziękczynieniem.
00:57:30
Ale w rzeczywistości jest przypomnieniem.
00:57:34
O największym przykładzie dawania, co nie oznacza, że nie jest dziękczynieniem. Mówiąc w rzeczywistości, nie mam na myśli, że nie jest dziękczynieniem. To jest dziękczynienie, który jednocześnie ma co indianom i nam przypomnieć o największym przykładzie dawania.
00:57:54
Krótki wiersz.
00:57:57
Niech będą dzięki.
00:58:00
Za jego.
00:58:02
Nieopisany dar.
00:58:05
Raczej nie do opisania dar.
00:58:08
Jeden nigdy nie możemy prześcignąć Boga.
00:58:14
Ponieważ on.
00:58:17
Złożył dar.
00:58:18
Który przekracza wszelkie ludzkie wyobrażenia?
00:58:25
Paweł nazywa go darem nie do opisania.
00:58:30
Użyty tu termin oznacza coś, co jest poza możliwościami ludzkiego opisu.
00:58:37
Nie do opisania.
00:58:41
To bożydar.
00:58:44
Jednorodzonego syna.
00:58:48
Zbawiciela Zburzonych grzechem ludzkich dusz.
00:58:56
Możemy dawać.
00:58:58
Nie kochając.
00:59:01
Możemy dawać nie kochając wielu ludzi daje.
00:59:05
Chociaż trochę.
00:59:07
W ogóle nie kochając tych ludzi, którym dają po prostu dają, bo jest im niewygodnie nie dać.
00:59:12
Dają, bo czują się w jakiś sposób przymuszeni.
00:59:15
Gdyby ktoś im nie wyciągnął ręki i nie poprosił, to by nie dali.
00:59:20
Gdyby w niedzielę nie dostali talerza, to by nic nie wrzucili do skrzynki.
00:59:25
A więc możemy dawać nie kochając?
00:59:30
Ale nie możemy kochać?
00:59:32
Nic nie dając.
00:59:34
Nie ma takiej miłości prawdziwej miłości, która nie daje.
00:59:40
Prawdziwa miłość jest ofiarną miłością.
00:59:44
Miłością, która daje.
00:59:48
Tak Bóg umiłował świat.
00:59:57
Bóg tak nas umiłował.
00:59:59
Że dał dar najcenniejszy.
01:00:03
Którego koszt?
01:00:05
Nie może być nigdy doścignie ęty.
01:00:09
Dar wiecznego życia.
01:00:11
Okupiony nie wymownym cierpieniem.
01:00:15
I okrutną śmiercią.
01:00:17
Bożego Syna.
01:00:20
Bogu niech będą dzięki.
01:00:25
Bogu niech będą dzięki za jego nie do opisania dar.
01:00:44
Kochany nasz Panie Boże wszechmogący dawco wszelkiego dobra.
01:00:50
Wszelkiego błogosławieństwa.
01:00:55
Modlimy się, by i te dzisiejsze słowa, które do nas kierujesz, wykonały w każdym z naszych serc twoją pracę.
01:01:04
Wybacz nam.
01:01:06
Nasze skąpstwo tych z nas, którzy wciąż jeszcze nie wyzwolili się z więzów egoizmu, samolubstwa.
01:01:17
Myślenia tylko o sobie zabiegania tylko o siebie.
01:01:22
Troszczenia się tylko o siebie. Wybacz, panie.
01:01:26
Wybacz i Wyzwól Wyzwól ze skąpstwa.
01:01:30
I daj nam doświadcz.
01:01:33
Radości hojnego dawania w coraz większej i większej mierze.
01:01:40
Daj panie, byśmy nie byli ludźmi?
01:01:44
Którzy myślą, ile stracą dając.
01:01:49
Ale byśmy byli ludźmi, którzy z radością hojnie dają jak ten rolnik, który rozsiewa to zboże.
01:01:57
Wiedząc, że jeśli hojnie zasiejemy hojnie będziemy zbierać jakiekolwiek masz dla nas błogosławieństwo z góry.
01:02:06
Daj nam panie wierzyć tobie, ufać tobie.
01:02:11
I postępować według twoich wielkich obietnic.
01:02:15
Modlimy się, byś pracował w naszych sercach?
01:02:20
I dał nam doświadczać w coraz większej mierze.
01:02:25
Podobieństwa do ciebie w Twojej hojności w Twojej łaskawości w Twojej szczodrości.
01:02:32
Prosimy o to w imieniu Pana Jezusa. Ten.
01:02:36
Tego, który nas umiłował i wydał samego siebie za nas.
01:02:42
Dziękujemy tobie, ojcze?
01:02:45
Dziękujemy tobie teraz i po wszystkie wieki wieków za ten nie do opisania, dar dar życia, dar zbawienia.
01:02:55
Dar odkupienia ust synowie nia uświęcenia dziedzictwa.
01:03:01
Wiecznego w jezusie chrystusie.
01:03:04
Dzięki jego doskonałej ofierze.
01:03:07
Chwała tobie Chwała Tobie i Cześć.

Skip to content