Błogosławieństwa szczodrości

Kazanie na temat kolejnej części Listu do Koryntian, które starszy zboru w Wejherowie, Paweł Jurkowski, wygłosił podczas nabożeństwa 13 marca 2022 roku.

Zakładki

00:002 List do Koryntów 9

Transkrypcja

Przepisywanie pliku audio jest automatyczne, dlatego zawierać może błędy, literówki i służy raczej do odnajdywania danego fragmentu kazania, niż do czytania go w formie tekstowej.

00:00:00
2 list do Koryntian 9 rozdział Czytajmy od pierwszego do 5 wiersza.
00:00:07
O posłudze na rzecz świętych.
00:00:12
Właściwie nie trzeba wam pisać?
00:00:16
Znam waszą gotowość.
00:00:19
Którą szczyce się przed macedończykami?
00:00:24
Mówiąc, że achaja.
00:00:27
Jest już od roku gotowa.
00:00:32
I wasza gorliwość.
00:00:35
Pobudziła wielu do czynu.
00:00:40
Posyłam natomiast braci.
00:00:44
Aby ta nasza chluba.
00:00:46
Nie okazała się w tej sprawie próżna.
00:00:51
Lecz abyście tak jak mówiłem?
00:00:54
Rzeczywiście byli gotowi?
00:00:58
Bo gdyby przyszli ze mną Macedończycy i zastali was nie przygotowanymi.
00:01:06
Byłoby nam Wstyd.
00:01:09
Nie mówiąc już o was?
00:01:12
Uznałem za to uznałem zatem.
00:01:16
Że warto poprosić braci, aby poszli do was wcześniej.
00:01:22
I zawczasu przygotowali obiecany już przez was dar.
00:01:29
Tak, aby rzeczywiście był to hojny dar.
00:01:34
A nie wyraz skąpstwa.
00:01:40
W tym 9 rozdziale.
00:01:42
Apostoł Paweł.
00:01:45
Podkreśla właściwą postawę.
00:01:49
W dawaniu potrzebującym.
00:01:53
A następnie przedstawia wiele korzyści płynących z tej służby dawania potrzebującym.
00:02:05
Apostoł Paweł planuje podróż do koryntu.
00:02:10
Z kilkoma macedońskim mi delegatami, którzy mają mu towarzyszyć w jego wyprawie do Jerozolimy.
00:02:21
Aby zanieść zebrane w Macedonii i achai dary finansowe dla ubogich braci w judei. Przypomnę tylko, że.
00:02:32
Achaja znajduje się na południu Grecji, Macedonia na północ.
00:02:39
Więc mamy tutaj Grecję i w tym regionie Grecji były zbierane środki na potrzebujących w judei, szczególnie w Jerozolimie.
00:02:53
Zapobiec zakłopotaniu wszystkich zainteresowanych stron.
00:03:00
Apostoł Paweł robi 4 rzeczy.
00:03:05
Wierszu pierwszym i 2 czytamy, że wspomina początkowy entuzjazm koryntian i to jak ich entuzjazm pobudził do dawania do działania zbory na północy Macedonii.
00:03:26
W 4 wierszu mówi o tym, że korynt ja nie będą zawstydzeni, jeśli Macedończycy przyjdą do nich.
00:03:36
I zostaną ich nieprzygotowanych na zapowiedzianą przez nich zbiórkę pieniędzy przez nich i przez Pawła.
00:03:47
W 5 wierszu.
00:03:50
Apostoł Paweł zapowiada zbliżającą się wizytę braci 3 braci, których wysyła wcześniej, o których żeśmy ostatnio mówili, o których missi Paweł pisze WE wcześniejszym Rozdziale.
00:04:03
A więc zapowiada tą nadchodzącą wizytę tych braci, aby uniknąć jakiegoś rozczarowania i zażenowania. Gdyby Paweł przyszedł, a co Indianie nie byli gotowi na tą zbiórkę?
00:04:22
W kolejnych natomiast wierszach tego rozdziału od 6 do 15.
00:04:27
Apostoł Paweł przypomina Koryntian Om o Błogosławieństwach, które płyną z hojnego dawania.
00:04:39
Paweł wierzy w dobre intencje koryntian, ale też obawia się, żeby go nie zawiedli.
00:04:51
Nie przykuwając swoich dobrych intencji w działanie w czyn.
00:04:59
Paweł jest przekonany, że kordianie chcą się zaangażować.
00:05:05
Wiersz o 2 mówi, znam wasz zapał.
00:05:10
Jednak wiecie, że zapał wcale nie jest łatwy do utrzymania przez długi czas.
00:05:18
I wygląda na to, że ten początkowy entuzjazm koryntian.
00:05:26
Zaczął Stygnąć. Czy już ostygł?
00:05:31
Teraz więc kordianie potrzebują zachęty czy pobudzenia do działania.
00:05:40
Przez entuzjazm Macedończyków i temu Paweł poświęcił 8 rozdział, pokazując na tą niezwykłą hojność Macedończyków.
00:05:52
Ich entuzjazm wydawaniu na potrzebujących braci.
00:06:00
Podczas kolejnej wizyty Pawła, którą Paweł planuje w Koryncie Pawłowi, mają towarzyszyć jeszcze inni Macedończycy. O tym mówi w wierszu 4.
00:06:13
Jeśli ci przyjdą i zastaną koryntian nieprzygotowanych, będzie to dla wszystkich niezręczna sytuacja.
00:06:24
Aby tak się nie stało?
00:06:27
Paweł podejmuje zapobiegawczy krok, wysyłając do nich tytusa i jeszcze 2 zaufanych braci, aby uporządkować te wszystkie sprawy związane ze zbiórką pieniędzy na ubogich w judei. O tym też mówiliśmy więcej, rozważając 2 część 8 rozdziału.
00:06:51
Plan jest taki.
00:06:53
Aby oni ci 3 bracia odwiedzili Korynt jako pierwsi.
00:06:59
A następnie Paweł i Macedończycy, którzy będą mu towarzyszyli, przybędą po nich, kiedy Wszystko już będzie gotowe.
00:07:11
Zadanie tytusa.
00:07:13
I jego towarzyszy jest dwojakie.
00:07:18
W 5 wierszu widzimy, że ich pierwszym zadaniem jest upewnienie się, że ofiara będzie już gotowa.
00:07:29
Kiedy Paweł przybędzie?
00:07:32
Tak jak widzieliśmy w 8 rozdziale, Paweł mówi, Nie chce, żeby ona była zbierana, dopiero jak ja przyjdę, ale żeby już to Wszystko było gotowe, kiedy przyjdę?
00:07:42
Ich 2 zadaniem jest dopilnowanie, aby hojny dar, który kordianie zobowiązali się złożyć.
00:07:53
Został przekazany dobrowolnie.
00:07:58
A nie z żalem.
00:08:00
Czy pod jakimś naciskiem?
00:08:04
I ostrożność Pawła.
00:08:07
Który wysyła kilku braci z wyprzedzeniem, zapobiega 2 kłopotliwym sytuacjom.
00:08:16
Pierwsza z nich wynikała z faktu, że Paweł chlubił się hojnością i gorliwością koryntian we wspieraniu potrzebujących braci.
00:08:28
A więc gdziekolwiek Paweł jechał, opowiadał, jak to kordianie są chętni i gorliwi i hojni, by wspierać potrzebujących.
00:08:39
I Paweł ma uzasadnione obawy.
00:08:43
Że jego chluba skoro Indian?
00:08:48
Może się okazać nieuzasadniona.
00:08:52
Jeśli kordianie nie wypełnią swojego zobowiązania, do czasu jego przybycia.
00:08:59
To jego och lubienie się z ich ofiarności okaże się nie tylko bezzasadne.
00:09:05
Ale nieprawdziwe.
00:09:08
Ktoś będzie mógł mu zarzucić kłamstwo?
00:09:13
Co więcej.
00:09:15
Sami kordianie stracą twarz i znajdą się w niezręcznej, kłopotliwej sytuacji.
00:09:23
Jeżeli ofiara koryntian nie będzie gotowa, co pomyślą Macedończycy, którzy z ogromnym poświęceniem ze swojego ubóstwa.
00:09:35
Złożyli hojny dar.
00:09:40
Kochani uczmy się od tego wielkiego Apostoła Apostoła Pawła.
00:09:48
I mądrości w dbaniu o międzyludzkie relacje.
00:09:56
Dokładaj my wszelkich starań.
00:09:58
Aby nasze wzajemne relacje były źródłem radości.
00:10:04
I chluby.
00:10:06
A nie smutku i wstydu.
00:10:10
Widzimy tutaj, jak Paweł w tej sytuacji naprawdę dba o koryntian, żeby oni nie wyglądali źle w oczach Macedończyków 2 o Macedończyków, żeby oni się nie rozczarowali, przyjeżdżając do koryntian, którzy kiedy tak zostali zachęceni przez nich.
00:10:29
I oczywiście Paweł dba o to, żeby jego chluba kor indianami nie okazała się pustym pustymi słowami.
00:10:41
W dalszej części tego rozdziału.
00:10:44
Apostoł Paweł wskazuje na korzyści, jakie płyną z hojnego dawania.
00:10:52
I na początku podsumowuje to za pomocą obrazowego stwierdzenia.
00:10:59
Kto sieje skąpo?
00:11:03
Skąpo też rządzić będzie.
00:11:07
A kto sieje hojnie?
00:11:10
Będzie też hojnie rządzi zbierać.
00:11:17
Podobną myśl znajdujemy w wielu fragmentach Starego Testamentu.
00:11:23
W księdze przypowieści w 22 rozdziale.
00:11:27
8 i 9 wierszu czytamy, że kto sieje nieprawość?
00:11:33
Zbieranie dolę.
00:11:35
A w końcu rózga położy kres jego swawoli.
00:11:41
Natomiast człowiek wspaniałomyślny.
00:11:45
Ten będzie błogosławiony.
00:11:48
Bo dzieli swój chleb z ubogim.
00:11:54
W księdze Ozeasza w 10 rozdziale 12 i 13 wierszu czytamy. Siejcie sobie sprawiedliwość.
00:12:04
Rznij ć owoc wierności.
00:12:08
Uprawiajcie sobie nowy Ugór?
00:12:12
Bo czas szukać yahwe.
00:12:16
Aż przyjdzie.
00:12:18
I z Rosji was deszczem tegoco prawem.
00:12:23
Wy tymczasem obraliście bezbożność.
00:12:26
I w konsekwencji, że liście niegodziwość.
00:12:31
Jedliście owoc kłamstwa.
00:12:36
Również nowym testamencie w Ewangelii Łukasza w 6 rozdziale i 38 wierszu znajdujemy słowa Pana Jezusa, który mówi, dawajcie.
00:12:47
A będzie wam dane?
00:12:50
Miarę dobrą na tłoczoną potrzebę siądą i przepełnioną dadzą wasze zanadrzu.
00:13:00
I pan Jezus dodaje.
00:13:03
Albowiem jakim sądem sądzicie i tutaj chodzi o dawanie. Nie chodzi o osądzanie kogoś pan Jezus mówi, jakim sądem sądzicie, czyli jaką miarą mierzycie, jaką miarą dajecie taką wam oddadzą?
00:13:18
My tutaj to słowo sąd zawsze jecie, bierzemy pod kątem jednego tak i zupełnie to się nie łączy z kontekstem, ale tu pan Jezus nie mówi jakim sądem sądzicie takim was osądzą na sądzie ostatecznym. Tylko Jezus mówi o dawaniu hojny hojnie.
00:13:33
I mówi, jak dacie taką tak hojnie to Bóg da wam taką samą miarą hojnie wam odda jakim sądem sądzicie takim was osądzą i jaką miarą mierzycie taką wam odmierzą.
00:13:47
To 2 nie pozostawia wątpliwości, natomiast to pierwsze my wyrywamy z kontekstu i przenosimy zupełnie do czegoś innego, natomiast musimy to wziąć w kontekście.
00:13:56
Pan Jezus mówi to samo na 2 sposoby. Bardzo często pan Jezus to robi mówi tą samą rzecz w 2 różne w 2 różne sposoby, żebyśmy mogli dobrze zrozumieć.
00:14:09
A więc zasada jest oczywista.
00:14:12
Zbieramy plony.
00:14:18
Do naszych zasiewów.
00:14:22
Paweł poświęca kolejnych 8 wierszy, aby to wyjaśnić.
00:14:29
Od 8 do 15 wiersza, ale zanim to zrobi jeszcze w wierszu 7 daje Cor indianom 2 wskazówki dotyczące dawania poza tymi, które już wymienił w 8 rozdziale od 11 do 15 wiersza, co rozważaliśmy wcześniej.
00:14:49
Po pierwsze dodawanie ma być sprawą indywidualną.
00:14:57
Która rozstrzyga się?
00:15:00
W skrytości ludzkiego serca każdego jednego.
00:15:05
Każdy powinien dawać tyle.
00:15:09
Ile dobrowolnie zdecyduje.
00:15:13
Tak jak postanowił w swoim sercu.
00:15:18
Powtarzam po raz kolejny nt.
00:15:21
Nie mówi, ile mamy dawać w sensie wszyscy mają dawać 20%, wszyscy mają dawać 30.
00:15:30
Wiecie, że w starym testamencie nie była i nie było jednej 10 inny ci, którzy powołują się na 10 inę, powinni dokładnie przeczytać, ile ta dziesięcina wynosiła były 3 dziesięciny i jeszcze były ofiary są dobrowolne, czyli tak naprawdę Żydzi oddawali 30% plus ofiary dobrowolne, czyli tyle ile my oddajemy dzisiaj 20% podatku i.
00:15:55
To co zdecydujemy dobrowolnie tak oddać Bogu z tego podatku są różnego rodzaju potrzeby zaspokajane w społeczeństwie wokół nas, tak jak w Izraelu, były zaspokajane potrzeby wokół nich.
00:16:09
Ale ponadto jesteśmy wzywani do dobrowolnej ofiarności, szczególnie w kontekście potrzebujących i służby Kościoła.
00:16:19
Więc nt nigdzie nie narzuca nam jakiejś sztywnej zasady, ile mamy dawać?
00:16:26
Natomiast mówi nam, że jak będziemy skąpo dawać.
00:16:30
To skąpo będziemy zbierać to nasze błogosławieństwo od Boga będzie skąpe, jeśli będziemy zaś hojnie dawać.
00:16:42
Wtedy ja ci dam hojnie, a więc tu jest nasza decyzja tak czy chcemy, żeby Bóg nam skąpo udzielał.
00:16:50
Czy chcemy hojnie być błogosławieni i wtedy Bóg mówi, wy bądźcie hojnymi dawcami.
00:16:57
Wtedy ja dam wam więcej.
00:17:01
A więc ile?
00:17:03
To pytanie.
00:17:05
Na które każdy z nas musi odpowiedzieć sam przed Bogiem, ile będziemy dawać?
00:17:12
Po 2.
00:17:13
Chrześcijańskie dawanie winno się opierać na przemyślanej decyzji.
00:17:21
Czy czytamy tutaj?
00:17:23
Tak jak każdy sobie postanowił i użyte tutaj słowo ten czasownik postanowić występuje tylko tutaj w całym nowym testamencie i oznacza wybrać świadomie.
00:17:40
Podjąć własną, przemyślaną decyzję.
00:17:47
Paweł mówi, że chrześcijańskie dawanie nie powinno być działaniem, które wynika jedynie z emocj i jakiegoś nagłego impulsu.
00:17:59
Czy lekkomyślności?
00:18:02
Ale ma być oparte na przemyślanej.
00:18:06
Świadomej decyzji.
00:18:11
To nie jest tak, że przychodzimy na nabożeństwo i ktoś nam podsuwa jakiś talerz i my tam wyciągamy i zastanawiamy się co tu wrzucić, czy dyszkę czy stówkę to to nie tak.
00:18:23
To nie tak.
00:18:24
To ma być przemyślana świadoma decyzja, że tyle i tyle chcemy Bogu oddać.
00:18:32
Smutną rzeczywistością jest fakt, że wiele z dzisiejszego dawania w kościele wynika z różnych form nacisku.
00:18:43
Grania na emocjach.
00:18:45
Wywoływania poczucia winy składania obietnic wielkiego doczesnego zysku lub jawnego przymuszania i zawstydzania braci i sióstr.
00:18:59
Niektórzy chrześcijanie dają tylko wtedy, gdy są przymuszeni.
00:19:05
Albo wiąże się to z jakąś?
00:19:08
Publiczną formą uznania.
00:19:12
Że zostaną zauważeni, że tak dużo dali, że potem się powie, a ten brat to tyle i tyle dał.
00:19:18
Tak mu jesteśmy wdzięczni, dzięki niemu kupiliśmy to i to i zrobiliśmy to i tamto.
00:19:26
Jednak pan Jezus przestrzega nas przed takim dawaniem.
00:19:33
I niechaj w dobry Bóg zachowa nas przed.
00:19:37
Tego typu formami nacisku na braci i siostry tutaj wyraźnie widzimy, że to jest wg.
00:19:46
Uznania każdego jednego człowieka przed Bogiem, dobrowolnie.
00:19:53
Jest to nie przymuszona przez nikogo żadnego człowieka. Decyzja owszem, Paweł mówi o korzyściach, jakie płyną, daje zachętę.
00:20:03
Ale nie wywiera nacisku, nie przymusza nikogo. To jest wielka różnica. Winniśmy się zachęcać do tego, co dobre.
00:20:12
Inną rzeczą jest wywierać na kimś nacisk, szantażować kogoś, przymuszać kogoś, zmuszać kogoś do dowania. Tutaj wyraźnie widzimy, że Bóg.
00:20:25
Kocha Och odnych dawców tych, którzy z ochotą z dobrej woli nieprzymuszonej woli dają.
00:20:36
Apostoł Paweł odwołuje się do Bożej miłości ofiarnych dawców.
00:20:43
Bóg kocha swoje dzieci.
00:20:46
Które uczą się od niego?
00:20:51
I radosnej szczodrości.
00:20:54
Bo Bóg jest hojny.
00:20:56
I Bóg jest szczodry i czytamy, że chętnie i bez wypominania udziela nam wszelkiego dobra i Bóg chce, żebyśmy byli jego naśladowcami.
00:21:11
Boża miłość owocująca w hojności odrodzonych z jego ducha. Serc przynosi liczne korzyści. Przeczytajmy razem od 8 do 14 wiersza tą listę korzyści jakie płyną z hojnego dawania na dobrą sprawę?
00:21:35
Bóg też jest w stanie.
00:21:39
Udzielić wam obficie wszelkiej łaski.
00:21:45
Abyście zawsze.
00:21:48
We wszystkim.
00:21:50
Mieli dostatek.
00:21:52
I coraz częściej brali udział w każdym dobrym dziele.
00:22:00
Zgodnie ze słowami hojnie rozdziela.
00:22:06
Wspiera ludzi biednych.
00:22:09
Jego sprawiedliwość trwa wiecznie.
00:22:14
Ten zaś, który dostarcza siewcy ziarno.
00:22:20
I karmi go chlebem.
00:22:23
Zaopatrzy również was.
00:22:27
Pomnoży wasz zasiew.
00:22:30
I przysporzy owoców waszej sprawiedliwości?
00:22:37
Dzięki niemu.
00:22:39
Bogaci, we Wszystko będziecie mogli celować w hojności, która za waszym udziałem wywołuje wdzięczność dla Boga? Trzeba wam bowiem wiedzieć, że udział w tej posłudze nie tylko wypełnia niedostatek Święty.
00:23:01
Ale także ze strony wielu owocuje wdzięcznością dla Boga.
00:23:10
Namacalny dowód tej posługi sprawi, że będą oni chwalić Boga za wasze posłuszeństwo związane z wyznawaniem zasad dobrej nowiny Chrystusa.
00:23:27
Będą go też chwalić za szczerość waszego poczucia jedności z nimi oraz ze wszystkimi.
00:23:37
Poza wsparciem w modlitwie, którego wam u nich nie zabraknie.
00:23:44
Darzyć was też będą wielkim uczuciem.
00:23:48
Spowodu przebogatej łaski Boga względem was.
00:23:55
A więc w tych 6 wierszach?
00:23:58
Apostoł Paweł wskazuje na 4 beneficjentów dobroczynności.
00:24:08
Wiersz 8 do 11.
00:24:13
Wiersz 12.
00:24:17
Wiersz 11 i 12.
00:24:21
Cały kościół.
00:24:23
Wiesz 13 i 14.
00:24:27
A więc w pierwszej kolejności.
00:24:29
Korzyści odnosi sam dający.
00:24:35
Odpowiedzią Boga na hojność człowieka jest obfitość łaski dla dającego.
00:24:46
Idea obfitości łaski jest bardzo powszechna w tych 2 rozdziałach 8 i 9.
00:24:57
Czasownik obfitować grecki czasownik obfitować. Występuje tutaj aż 6 razy.
00:25:05
Rzeczownik łaska pojawia się tutaj w sumie aż 10 razy.
00:25:13
Jaką formę przybiera ta boża łaska?
00:25:19
Czy Paweł myśli o korzyściach duchowych?
00:25:23
Czy materialnych?
00:25:27
Myślę, że Paweł.
00:25:29
Ma na myśli wszelkie dobra, jakie otrzymujemy od Boga.
00:25:35
Nieodłącznym elementem łaski jest fakt, że cokolwiek dobrego otrzymujemy czy to materialnego czy duchowego, otrzymujemy dzięki łaskawej woli Boga wobec nas.
00:25:52
A nie dzięki naszym osobistym zasługą i staraniom. Oczywiście nasze starania i zasługi mają w tym swój udział, ale nie one są źródłem tego dobra. Źródłem tego dobra jest Bóg jest jego łasce.
00:26:13
Doświadczamy obfitości łaskiej, czyli tutaj nie mówimy o jakiejś.
00:26:17
Kap C łaski, nie mówimy o odrobinie łaski. Mówimy o obfitości.
00:26:28
I doświadczamy jej, w jaki sposób Paweł mówi.
00:26:32
Dzięki Bożej mocy.
00:26:36
To wyrażenie, Bóg jest w stanie.
00:26:40
Można by dokładniej przetłumaczyć jako Bóg jest potężny. Bóg ma moc Bóg pełen mocy.
00:26:51
Tu jest użyte słowo dyna tej i języku greckim, która oznacza moc, siłę, potęgę.
00:27:01
To wszechmogący Bóg.
00:27:04
Zapewnia środki do naszej hojności.
00:27:10
Obfita boża łaska.
00:27:14
Wykracza poza uzupełnianie naszych ciągle topniejących zasobów.
00:27:22
Bóg jest pełen mocy nie tylko w tym, żeby uzupełnić nasze środki.
00:27:29
Które przeznaczamy na naszą służbę dla niego.
00:27:34
Ale także by je pomnożyć i to pomnożyć do tego stopnia, że w każdym czasie.
00:27:41
I we wszystkim.
00:27:43
Możemy mieć Wszystko, czego potrzebujemy, aby Bogu służyć.
00:27:50
Wielu ludzi bierze. Wiecie te kwestie fragmenty, które tutaj Paweł wymienia w taki sposób, że mówią?
00:27:58
Daj Bogu zasiej na moją służbę zasiej na taką czy inną pracę, a Bóg Tobie da, żebyś ty miał dużo i żebyś ty sobie dogadzał jeszcze więcej niż sobie dogadzasz.
00:28:14
W ogóle to nie jest taka myśl tutaj.
00:28:17
Tutaj nie jest, daj Bogu stówkę a Bóg da ci tysiaka.
00:28:22
Tylko tutaj jest mowa o tym, że jeśli będziesz hojny.
00:28:26
To Bóg da ci jeszcze więcej, abyś jeszcze hojniej szym mógł być, abyś jeszcze hojniej mógł łożyć na wszelką dobrą sprawę.
00:28:36
Czy to jest dobra motywacja? Niektórzy powiedzą złe.
00:28:40
Tak to ja się nie bawię.
00:28:45
Ja wolę, żebym to ja miał?
00:28:49
Z czego się?
00:28:52
Korzystać, czym się bawić, czym się nasycać?
00:28:56
Jeśli tak myślimy?
00:28:59
Powiedzmy, że jest to myślenie odrodzonego serca.
00:29:05
Odrodzone serce.
00:29:08
Nie szuka swego.
00:29:10
Tak jak boża miłość nie szuka swego.
00:29:14
Odrodzone serce będzie zawsze szukać Bożej chwały. To jest pierwszy cel odrodzonego serca, by Jezus był uwielbiony w moim życiu.
00:29:26
By to, co robię, jemu się podobało. Jemu było przyjemne, jemu przynosiło chwałę.
00:29:34
Natomiast te nasze przyziemne, zmysłowe pragnienia są właśnie skierowane na nas.
00:29:41
To jest ciągła walka.
00:29:44
Kto będzie pierwszy w naszym życiu?
00:29:47
Czy moje ja?
00:29:49
Czy moje przyjemności czy moja satysfakcja, czy mój honor, czy moja wartość.
00:29:59
Czy Jezus?
00:30:03
Więc dobrze się zastanówmy na taką motywacją dawania.
00:30:08
Żeby więcej mieć dla siebie?
00:30:12
Raczej tutaj Paweł mówi o tym.
00:30:15
Że Bóg zaspokoi nas w taki sposób, abyśmy wszędzie i zawsze mogli mu służyć, żebyśmy jeszcze hojniej.
00:30:25
Mogli pomagać i wspierać. Zobaczcie uważnie czytajmy ten fragment. Nie wyrywaj myss kontekstu tych stwierdzeń Pawła.
00:30:39
Celem uzupełniania naszych zasobów.
00:30:44
Jest to, abyśmy my mogli obfitować we wszelkie dobre dzieła wiersz 8.
00:30:53
Bardzo wyraźnie to stwierdza.
00:30:58
Nie są nam dawane przez Boga, po to, by je gromadzić i kumulować.
00:31:05
Ale żeby je właściwie używać?
00:31:09
By promować dobro.
00:31:12
By czynić toco oddaje Bogu chwałę i tego musimy szukać i to nie są rzeczy. Widzicie, które tako przychodzą je trzeba przemyśleć. To są rzeczy, nad którymi się trzeba zastanowić. W jaki sposób?
00:31:28
Jeśli Bóg nie błogosławi, jeśli Bóg mi daje, jeśli mogę coś dać, mogę się czymś podzielić, to musimy dobrze przemyśleć coś z tym zrobimy nie byle gdzie dać, nie tam, gdzie nas przycisną najbardziej nie tam, gdzie nas emocjonalnie poruszą.
00:31:45
Ale musimy się dobrze zastanowić, w jaki sposób spożytkujemy to, co Bóg nam dał, aby Bóg był uwielbiony, upewnić się, że to w co inwestujemy, gdzie dajemy te pieniądze, rzeczywiście jest Bożym dziełem i przynosi Bogu chwałę.
00:32:05
Nie mogę pojąć.
00:32:07
Chrześcijan, którzy dają na orkiestrę Świątecznej Pomocy i się tym chlubią.
00:32:15
To jest ich rzecz, to są ich pieniądze. Ich nie potępiam, ale nie pojmuję.
00:32:19
Nie rozumiem.
00:32:22
Żeby na coś takiego dawać, nie mówię, że tam oni coś złego robią z tymi pieniędzmi, przynajmniej z tym, który co im zostaje z tego, co wezmą sobie.
00:32:31
Ale mówią o nas chrześcijanach.
00:32:34
O naszej motywacji o naszym przemyśleniu, co my robimy z tym, co Bóg nam daje o.
00:32:39
To mi tylko chodzi.
00:32:44
Aby zobrazować tę kwestię.
00:32:47
Apostoł Paweł, cytuję pochwalę pochwałę psa Psalmu 122 dla wszystkich, którzy hojnie bez interesownie obdarowują ubogich.
00:33:05
Osoba, która jest szczodra wobec potrzebujących, zostaje przy zrównana do rolnika, który siejąc.
00:33:15
Rozrzuca swoje ziarno.
00:33:21
Rozrzucanie ziarna jest przeciwieństwem.
00:33:27
Skąpego wsadzania jednego ziarenka tu czy tam?
00:33:31
Jest przeciwieństwem skąpego dawania.
00:33:37
Rolnik, który rozrzuca garściami ziarno.
00:33:42
Jest hojny.
00:33:44
W tym co robi?
00:33:46
W tym rozrzucanie ziarna.
00:33:50
Nagrodą dla człowieka, który hojnie daje potrzebującym.
00:33:56
Jest sprawiedliwość, która trwa na wieki wiersz 9.
00:34:03
Wyrażenie to może oznaczać, że jego sprawiedliwość nigdy nie zostanie zapomniana.
00:34:11
To znaczy, że Bóg będzie pamiętał o dobroci darczyńcy i nagrodzi go w wieczności i doczesności lub, że jego reputacja jako człowieka czyniącego dobro będzie wspominana przez kolejne pokolenia. Ale myślę, że to pierwsze jest dużo lepsze.
00:34:39
Ofiara koryntian nie tylko zaspokoi rzeczywistą potrzebę ubogich braci w judei.
00:34:50
Ale także będzie obfitować. Zauważcie znowu w liczne wyrazy wdzięczności Bogu wiersz 12.
00:35:01
I wiele serdecznych modlitw za Koryntian, wiesz 14.
00:35:09
Hojny dawca.
00:35:11
Podobnie jak rolnik.
00:35:13
Jest od początku do końca zależny od Boga.
00:35:20
Wiersz 10 mówi nam, że ten, który dostarcza ziarna siewcy.
00:35:28
I chleba na pokarm.
00:35:34
I powiększy także wasz zasiew.
00:35:39
I powiększy żniwo waszej sprawiedliwości?
00:35:45
A więc tutaj mamy Boga, który daje zarówno ziarno.
00:35:51
Jaki Boga, który powiększa ten zasiew i pozwala zbierać wielkie żniwo.
00:35:58
Od początku do końca Bóg i te myśli wywodzą się ze Starego Testamentu.
00:36:05
W księdze Izajasza w 55 rozdziale 10 wierszu mamy ten to nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego.
00:36:15
A w księdze Ozeasza w 10 rozdziale i 12 wierszu. Mamy żniwo sprawiedliwości.
00:36:23
W pierwszym liście do Tymoteusza w 6 rozdziale i 17 wierszu Paweł mówi Tymoteusz owi, że to Bóg obficie wyposaża nas we Wszystko.
00:36:38
Dla naszej radości.
00:36:42
Jeśli mamy jakąkolwiek radość w naszym życiu.
00:36:47
Jest ona wynikiem tego, co Bóg nam dał.
00:36:50
Na to Bóg pozwolił.
00:36:52
Co Bóg łaskawie hojnie?
00:36:55
Nam darował.
00:36:58
Bóg zaspokaja nie tylko bezpośrednie potrzeby rolnika w postaci plonów zboża na chleb powszedni.
00:37:08
Ale także jego przyszłe potrzeby w postaci nasion na przyszły rok, a więc dostarcza ziarno siewcy.
00:37:19
Jeśli Bóg czyni tak dla rolnika?
00:37:22
To z pewnością jest w stanie uczynić.
00:37:25
To dla nas.
00:37:27
Pod warunkiem.
00:37:29
Że dobrze gospodarujemy tym, co Bóg nam daje.
00:37:36
Bóg dostarcza nam ziarna, a nawet je pomnaża.
00:37:40
Abyśmy mogli być hojni?
00:37:44
Przy każdej okazji, wiesz, 10 i 11.
00:37:50
Ogólna zasada jest więc taka.
00:37:53
Że im więcej dajemy?
00:37:57
Tym więcej otrzymujemy od Boga.
00:38:01
A im więcej otrzymujemy?
00:38:04
Tym więcej możemy dawać.
00:38:08
John Bajan.
00:38:10
Który wiele lat spędził w więzieniu.
00:38:13
Za głoszenie Ewangelii.
00:38:16
Napisał krótki wiersz.
00:38:19
Taką króciutką rymowankę, której niestety nie udało mi się przetłumaczyć z rymem, więc przeczytam wam ją bez rymu, tak jak mi się udało ją przetłumaczyć.
00:38:30
Był pewien człowiek, który był uważany za szalonego.
00:38:36
Im więcej dawał.
00:38:39
Tym więcej miał.
00:38:43
I oczywiście John Bania myślał o normalnym chrześcijaninie o normalnym. Powtarzam.
00:38:53
Dla zachłannego świata.
00:38:57
Takie myślenie jest bezsensowne.
00:39:02
Ale według Boga.
00:39:04
To jest chwalebna rzeczywistość?
00:39:08
Chrześcijańskiego życia, cechującego się szczodrością.
00:39:16
Idea, że Bóg może pomnażać?
00:39:20
I pomnaża zasoby materialne hojnego darczyńcy.
00:39:26
Nie jest w naszych czasach zbyt popularna poza tymi odjazdowymi kościołami prosperity, którzy głoszą powodzenie materialne dla tych, którzy dużo dają na ich służbę.
00:39:42
Normalne nasze doświadczenie.
00:39:46
Wydaje się mówić coś innego niż to, co Apostoł Paweł tutaj.
00:39:51
Nas naucza.
00:39:55
Z których wielu jest skąpych.
00:39:59
Wydają się być coraz bogatsi.
00:40:03
A biedni, którzy są hojnymi darczyńcami?
00:40:09
Wydają się coraz biedniejsi.
00:40:14
Paweł jednak pod natchnieniem Bożego Ducha.
00:40:17
Obiecuje koryntian ą.
00:40:20
Że staną się bogaci pod każdym względem.
00:40:25
Także będą mogli być hojni przy każdej okazji.
00:40:32
Na jakiej podstawie? Apostoł? Paweł, coś takiego obiecuje?
00:40:38
Na podstawie wielu zapewnień Boga w jego słowie.
00:40:45
Zauważmy, czego Paweł nie mówi. To nam pomoże. Też to lepiej rozumieć.
00:40:52
Kiedy słuchamy, co mówi?
00:40:55
To też dobrze pomyślmy, czego nie mówi Aco wielu ludzi mówi co dodaje, czego Paweł nie mówi.
00:41:02
Po pierwsze Paweł nie mówi, że bogactwo.
00:41:10
Nadwyżka dochodów.
00:41:12
Znakiem Bożego błogosławieństwa.
00:41:17
Paweł tego nie twierdzi.
00:41:19
Możesz być bogaty i bezbożny?
00:41:24
Więc Paweł nie twierdzi, że bogactwo jest dowodem, że Bóg cię błogosławi.
00:41:30
Możesz się dorobić?
00:41:33
Oszukując, wyzyskując kradnąc.
00:41:37
A więc bogactwo w żaden sposób nie jest absolutnym dowodem.
00:41:42
Bożego błogosławieństwa.
00:41:44
Po 2.
00:41:46
Paweł nie pochwala wszelkiej rozrzutności, że ktoś jest hojny i jada często w restauracjach i wyjeżdża gdzieś tam na wakacje sobie niewiadomo, gdzie i rozdaje wszystkim hojnie kto tylko go poprosi, o nie mówi o tej o wszelkiej rozrzutności czy dawania jako takiego.
00:42:05
Na każdy jeden cel ooo taki hojny tutaj wyślę tam wyślę tu wesprze tam wesprze.
00:42:12
Są tacy ludzie, którzy mają przyjemność w dawaniu i są po prostu mają taką naturę, że chętnie po prostu dają to ich cieszy i to jest piękne, to powinniśmy cieszyć się z czegoś takiego, ale Paweł nie o tym tutaj mówi. Zauważmy, Paweł pochwala tutaj styl życia.
00:42:33
Chrześcijanina oparty na szczodrości ku Bożej chwale.
00:42:40
To jest przesłaniem tego całego fragmentu.
00:42:46
Tym, którzy radośnie i chętnie dają na toco Bogu, jest miłe.
00:42:53
Sam Bóg zapewnia dać Wszystko, czego potrzebują, aby nadal czynić dobro.
00:43:02
I przyczyniać się do dalszego pomnażania Bożej chwały.
00:43:11
Oczywistą prawdą jest fakt, że dzięki hojności darczyńców.
00:43:19
Korzystają ci, którzy są obdarowani i o tym Paweł mówi w wierszu 12.
00:43:27
Ta służba, którą pełnicie zaspokaja potrzeby Bożego Ludu, wypełnia niedostatek świętych.
00:43:35
A więc realne potrzeby.
00:43:38
Zostają zaspokojone przez szczodrość darczyńców.
00:43:46
3 beneficjentem hojnego dawania.
00:43:50
Jest sam Bóg.
00:43:53
Bóg odnosi korzyść, kiedy my dajemy?
00:43:57
Zobaczcie, jak Paweł to opisuje w wierszu 11 i 12.
00:44:02
Służba ta jak stwierdza Paweł, obfituje w liczne wyrazy.
00:44:10
Podziękowania Bogu.
00:44:15
A więc Bóg jest odbiorcą chwały z ust tych wszystkich, którzy są obdarowani.
00:44:27
Również 13 wiersz o tym mówi.
00:44:30
Paweł zauważa, że spowodu tej służby ludzie będą chwalić Boga i będą dziękować Bogu.
00:44:41
Za pomoc, którą otrzymają?
00:44:47
Pawłowi chodzi o to?
00:44:50
Że cały kościół.
00:44:54
Rozpoznaje zbiórkę tamtą zbiórkę jako Bożą łaskę działającą w życiu ofiarodawców.
00:45:06
Kiedy ktoś mi coś daje?
00:45:09
W imieniu Pana Jezusa.
00:45:11
Ja dziękuję tej osobie, która mi coś daje, ale nie kończę na tym.
00:45:16
Dziękuję Bogu.
00:45:19
Który go posłał, który go uzdolnień, który go uczynił hojnym.
00:45:28
Tak więc choć bezpośrednim celem zbiórki jest niesienie ulgi ubogim wich niedostatku.
00:45:38
To ostatecznym celem jest oddanie chwały Bogu jako sprawcy.
00:45:46
I dawcy wszystkiego, co posiadamy?
00:45:50
Ta chwała odbiorców zauważcie opiera się na 2 rzeczach. Po pierwsze będą chwalić Boga za posłuszeństwo, które towarzyszy wyznawaniu Ewangelii Chrystusa.
00:46:09
Zazwyczaj kiedy mówimy ewangelia to zawężamy to do tego, co pan Jezus zrobił.
00:46:18
I tego, co my w związku z tym mamy.
00:46:20
Czyż nie jest tak?
00:46:22
Niestety tak często bywa.
00:46:24
Natomiast ewangelia to cała dobra nowina o Bożym Królestwie.
00:46:29
O Bożym Królowaniu w życiu nowych ludzi, o tym dziele, którego Jezus dokonał i którego owocem my jesteśmy i to jak żyjemy, jak postępujemy, co robimy z naszym życiem. To Wszystko jest dobra nowina.
00:46:45
To jest dobra nowina o Królestwie Boga w nas.
00:46:49
O jego panowaniu w nas o jego objawieniu się.
00:46:53
W zbawieniu i przemianie i nowym życiu jego dzieci.
00:47:01
Ewangelia niesie ze sobą dla nas pewne wyzwania.
00:47:06
W Ewangelii czytamy, że Nie możesz służyć Bogu.
00:47:10
I Mamonie Nie możesz, Nie możesz tym 2 panom nadal.
00:47:14
To jest też.
00:47:15
Część Ewangelii, jeśli ktoś chce służyć mamonie i chce być zbawionym w jezusie.
00:47:22
Nie ma szans, nie ma szans.
00:47:25
Jeśli służysz mamonie, to Jezus nie jest twoim panem i jednocześnie nie jest twoim zbawicielem, możesz wychodzić do przodu, możesz płakać, możesz podnosić rękę, możesz podpisywać kartki, robić co chcesz. Możesz się ochrzcić, możesz należeć do najlepszego zboru.
00:47:42
I tak jesteś zgubiony, jeśli twoim panem jest mamona.
00:47:47
Jezus to powiedział, nie można mówi. Nie da się. Niektórzy próbują.
00:47:54
Copland Hej Dean i inni nauczyciele prosperity twierdzą, że można, ale Jezus mówi, że nie można.
00:48:03
Można tylko jednemu panu służyć.
00:48:06
I to musi być jest, jeśli chcesz być zbawione.
00:48:10
Jeśli służysz pieniądzu?
00:48:13
Twoje życie jest dorabianiem się ciągłym.
00:48:16
Nie mówimy o tym, że nie mamy pracować. Oczywiście mamy pracować, zarabiać na siebie i z tego, co Bóg nam daje pomagać potrzebującym. Ale jest różnica między.
00:48:27
Dbaniem o nasz doczesny byt w mądry sposób?
00:48:33
Bezmyślnym czy przemyślanym?
00:48:37
Gromadzeniem i gromadzeniem i gromadzeniem, by sobie dogadzać.
00:48:42
Nie mówię, że nie mamy czegoś odłożyć.
00:48:46
Biblia tego nie mówi, nie potępia tego, żeby mieć odłożone, żeby być przygotowanym na gorsze czasy. To nie ma w tym nic złego.
00:48:54
Ale jeśli Wszystko, co dostajemy?
00:48:57
Spędza, wydajemy na siebie.
00:49:00
Jeśli Wszystko, co Bóg nam daje?
00:49:03
Jest tylko na nasze potrzeby i ciągle jest nam mało.
00:49:07
Coś gdzieś po drodze, obawiam się, jest coś coś zgubiliśmy, gdzieś się pomyliliśmy i niechaj nikt mnie źle nie zrozumie.
00:49:15
Wiem, że są osoby w trudnych sytuacjach materialnych, od których absolutnie Bóg ani my nie oczekujemy, że cokolwiek będą dawać na tym etapie życia, na jakim są.
00:49:26
Zachęcałbym, żeby dali choć troszkę tak jak ta wdowa, choćby mały groń.
00:49:32
Ale nie żeby dawali za każdym razem tak jak Macedończycy ponad miarę.
00:49:36
Tego Bóg nie oczekuje. To już o tym, żeśmy dokładniej wcześniej mówili w 8 rozdziale. Paweł to pokazywał, natomiast ważne jest, byśmy przyjrzeli się.
00:49:45
Naszemu finansowemu gospodarowaniu.
00:49:50
Czy jest to przemyślane?
00:49:53
Czy to, co Bóg nam daje?
00:49:56
Rzeczywiście szukamy, jak użyć dla jego chwały.
00:50:00
Czy zaspokajamy najpierw wszystkie swoje potrzeby i co gorsza pragnienia.
00:50:05
A dopiero wtedy stego, co nam zostanie, coś tam dajemy.
00:50:08
Dla Boga.
00:50:10
Dobrze, to rozważmy każdy z nas w swoim własnym sercu.
00:50:19
Pawłowi chodzi o to, że wyznawanie wiary w Jezusa Chrystusa, że ewangelia Jezusa Chrystusa, aby była żywa i wartościowa w naszym życiu.
00:50:31
Musi pociągać za sobą konkretne działania.
00:50:37
Czyny postęp.
00:50:41
Chętny udział koryntian w jerozolimskiej zbiórce świadczy o tym, że posiadają wiarę.
00:50:50
Która akceptuje wymagania Ewangelii i jest posłuszna jej nakazom.
00:50:59
I jak wiecie, Paweł nie jest osamotniony w ścisłym łączeniu wiary.
00:51:06
Z działaniem z czynami.
00:51:09
Jakub podobnie stwierdza w swoim liście, że wiara sama w sobie, jeśli nie towarzyszą jej uczynki, nie towarzyszą jej owoce wiary. Postępowanie wynikające z wiary.
00:51:23
Taka wiara jest martwa i bez użyteczna.
00:51:31
Widzimy, że judejczycy będą chwalić Boga za hojność koryntian, którzy dzielą się z nimi i ze wszystkimi.
00:51:44
Ci obdarowani będą chwalić Boga nie tylko za dar pieniężny.
00:51:50
Ale także za Wspólnotę w chrystusie, którą ten dar wyraża.
00:51:59
Zobaczcie wierszu 13 rozszerza zakres odbiorców, obejmując nie tylko wierzących w judei.
00:52:08
Ale także wszystkich innych.
00:52:13
Najprawdopodobniej Paweł zwraca uwagę na fakt, że.
00:52:21
Ja nie.
00:52:27
To, co przynosi korzyść wierzącym judi.
00:52:32
Przynosi korzyść całemu Kościołowi, czyli ta hojność koryntian.
00:52:38
Nie tylko będzie błogosławieństwem dla wierzących w judei, ale wszyscy inni, którzy się o tym dowiedzą, będą z tego powodu u błogosławieni. W jaki sposób?
00:52:53
W przeważającej części.
00:52:56
Odbiorcami tego daru byli konserwatywni chrześcijanie, chrześcijanie żydowscy.
00:53:05
Którzy nadal traktowali pogan z pewną obawą i podejrzliwością.
00:53:12
Dla nich.
00:53:14
Ta zbiórka.
00:53:17
Jak lodołamacz.
00:53:21
Tego lodu, który jeszcze był w ich sercach wobec tych chrześcijańskich pogan.
00:53:27
Ta zbiórka była nie tylko wyrazem szczerości wiary tych pogan.
00:53:33
Ale tego, że oni są jedno z nimi.
00:53:37
Że są prawdziwie braćmi i siostrami w chrystusie.
00:53:41
Że stanowią jedną rodzinę, jedno stado, jedną trzodę.
00:53:46
Której ojcem jest sam Bóg?
00:53:50
W tym wypadku ta zbiórka była sprawdzianem, dzięki któremu wiara.
00:53:58
Macedończyków i.
00:54:00
Mieszkańców Aha i.
00:54:03
Okazała się prawdziwa. Ich wiara okazała się prawdziwa i Paweł przewiduje, że ta ofiara będzie miała wpływ na cały kościół. Na 2 dodatkowe sposoby będą zanoszone modlitwy za koryntian.
00:54:18
Oraz zostanie nawiązana bliższa relacja między żydowskimi odbiorcami.
00:54:25
I darczyńca Miss Pogan o tym mówi. Wiesz, 14.
00:54:29
Ze względu na przeogromną łaskę, jaką Bóg obdarzył koryntian. Jednym z oczekiwanych rezultatów tej zbiórki jest to, że obdarowani będą się za nich modlić i tak jak powiedziałem, nie wystarczy odczuwać wdzięczność za to, co inni dla nas robią.
00:54:51
Serdeczna wdzięczność winna rodzić naszą modlitwę.
00:54:56
Za osoby, które nas obdarowują w jakikolwiek sposób.
00:55:01
Czy to swoim czasem?
00:55:03
Czy w sposób finansowy?
00:55:06
Czy jakąś pomocą praktyczną?
00:55:10
Podziękować im, ale być też ludźmi, którzy się za nich będą modlić. Taki tutaj widzę wzór.
00:55:17
I ta modlitwa.
00:55:19
Prowadzi nas do bliższej relacji z tymi osobami, za którymi się modlimy, za którymi się wstawiamy Boga.
00:55:27
Jest to 2 oczekiwany rezultat. Paweł mówi, że gdy odbiorcy tego daru będą się modlić, ich serca zwrócą się do kościołów, które przyczyniły się do zebrania tego daru. Wiesz, 14.
00:55:42
Gdy żydowscy odbiorcy będą się modlić za swoich pogańskich patronów, ich serca rozpalą się w stosunku do nich i będą pragnęli ich zobaczyć i nawiązać z nimi bliższą relację.
00:55:57
I myślę, że analogia opisanej całej tutaj sytuacji do naszej obecnej między ukraińskimi uchodźcami.
00:56:09
I polskimi wyborami.
00:56:12
Jest oczywista.
00:56:14
I mam nadzieję, że to rozważanie pomoże nam zająć właściwe stanowisko i podejmować właściwe działania.
00:56:26
Jak wiemy, czytając dzieje apostolskie list do Rzymian.
00:56:30
Żarliwy apel Apostoła Pawła okazał się skuteczny.
00:56:35
Łukasz mówi nam w dziejach apostolskich 20 rozdziale, że Paweł złożył zapowiedzianą 3 wizytę w koryncie i został tam 3 miesiące.
00:56:45
Długość jego pobytu sugeruje, że spotkał się z życzliwym przyjęciem i że sprawy związane z wkładem koryntian w pomoc ubogim były dobrze uporządkowane.
00:56:58
Tytus i jego towarzysze wypełnili swoją misję, a korynt Janie wraz z innymi kościołami z Aha i z radością złożyli dary. Jak mówi list do Rzymian 15 rozdział, 26 wierszy.
00:57:15
Ostatni wiersz wiersz 15.
00:57:19
Paweł kończy ten rozdział.
00:57:23
Czym śco?
00:57:25
W swej formie jest dziękczynieniem.
00:57:30
Ale w rzeczywistości jest przypomnieniem.
00:57:34
O największym przykładzie dawania, co nie oznacza, że nie jest dziękczynieniem. Mówiąc w rzeczywistości, nie mam na myśli, że nie jest dziękczynieniem. To jest dziękczynienie, który jednocześnie ma co indianom i nam przypomnieć o największym przykładzie dawania.
00:57:54
Krótki wiersz.
00:57:57
Niech będą dzięki.
00:58:00
Za jego.
00:58:02
Nieopisany dar.
00:58:05
Raczej nie do opisania dar.
00:58:08
Jeden nigdy nie możemy prześcignąć Boga.
00:58:14
Ponieważ on.
00:58:17
Złożył dar.
00:58:18
Który przekracza wszelkie ludzkie wyobrażenia?
00:58:25
Paweł nazywa go darem nie do opisania.
00:58:30
Użyty tu termin oznacza coś, co jest poza możliwościami ludzkiego opisu.
00:58:37
Nie do opisania.
00:58:41
To bożydar.
00:58:44
Jednorodzonego syna.
00:58:48
Zbawiciela Zburzonych grzechem ludzkich dusz.
00:58:56
Możemy dawać.
00:58:58
Nie kochając.
00:59:01
Możemy dawać nie kochając wielu ludzi daje.
00:59:05
Chociaż trochę.
00:59:07
W ogóle nie kochając tych ludzi, którym dają po prostu dają, bo jest im niewygodnie nie dać.
00:59:12
Dają, bo czują się w jakiś sposób przymuszeni.
00:59:15
Gdyby ktoś im nie wyciągnął ręki i nie poprosił, to by nie dali.
00:59:20
Gdyby w niedzielę nie dostali talerza, to by nic nie wrzucili do skrzynki.
00:59:25
A więc możemy dawać nie kochając?
00:59:30
Ale nie możemy kochać?
00:59:32
Nic nie dając.
00:59:34
Nie ma takiej miłości prawdziwej miłości, która nie daje.
00:59:40
Prawdziwa miłość jest ofiarną miłością.
00:59:44
Miłością, która daje.
00:59:48
Tak Bóg umiłował świat.
00:59:57
Bóg tak nas umiłował.
00:59:59
Że dał dar najcenniejszy.
01:00:03
Którego koszt?
01:00:05
Nie może być nigdy doścignie ęty.
01:00:09
Dar wiecznego życia.
01:00:11
Okupiony nie wymownym cierpieniem.
01:00:15
I okrutną śmiercią.
01:00:17
Bożego Syna.
01:00:20
Bogu niech będą dzięki.
01:00:25
Bogu niech będą dzięki za jego nie do opisania dar.
01:00:44
Kochany nasz Panie Boże wszechmogący dawco wszelkiego dobra.
01:00:50
Wszelkiego błogosławieństwa.
01:00:55
Modlimy się, by i te dzisiejsze słowa, które do nas kierujesz, wykonały w każdym z naszych serc twoją pracę.
01:01:04
Wybacz nam.
01:01:06
Nasze skąpstwo tych z nas, którzy wciąż jeszcze nie wyzwolili się z więzów egoizmu, samolubstwa.
01:01:17
Myślenia tylko o sobie zabiegania tylko o siebie.
01:01:22
Troszczenia się tylko o siebie. Wybacz, panie.
01:01:26
Wybacz i Wyzwól Wyzwól ze skąpstwa.
01:01:30
I daj nam doświadcz.
01:01:33
Radości hojnego dawania w coraz większej i większej mierze.
01:01:40
Daj panie, byśmy nie byli ludźmi?
01:01:44
Którzy myślą, ile stracą dając.
01:01:49
Ale byśmy byli ludźmi, którzy z radością hojnie dają jak ten rolnik, który rozsiewa to zboże.
01:01:57
Wiedząc, że jeśli hojnie zasiejemy hojnie będziemy zbierać jakiekolwiek masz dla nas błogosławieństwo z góry.
01:02:06
Daj nam panie wierzyć tobie, ufać tobie.
01:02:11
I postępować według twoich wielkich obietnic.
01:02:15
Modlimy się, byś pracował w naszych sercach?
01:02:20
I dał nam doświadczać w coraz większej mierze.
01:02:25
Podobieństwa do ciebie w Twojej hojności w Twojej łaskawości w Twojej szczodrości.
01:02:32
Prosimy o to w imieniu Pana Jezusa. Ten.
01:02:36
Tego, który nas umiłował i wydał samego siebie za nas.
01:02:42
Dziękujemy tobie, ojcze?
01:02:45
Dziękujemy tobie teraz i po wszystkie wieki wieków za ten nie do opisania, dar dar życia, dar zbawienia.
01:02:55
Dar odkupienia ust synowie nia uświęcenia dziedzictwa.
01:03:01
Wiecznego w jezusie chrystusie.
01:03:04
Dzięki jego doskonałej ofierze.
01:03:07
Chwała tobie Chwała Tobie i Cześć.

Skip to content

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na używanie plików cookie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić jak najlepsze wrażenia podczas przeglądania. Jeśli będziesz nadal korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie lub klikniesz „Akceptuję” poniżej, wyrażasz na to zgodę.

Zamknij