Błogosławiony cierń – posłaniec szatana

Rozważanie 2 Listu do Koryntian. Wykład Pawła Jurkowskiego wygłoszony w Wejherowie przy okazji niedzielnego nabożeństwa.

Zakładki

00:002 List do Koryntian 12:7 3:03List do Rzymian 5:3 49:592 List do Koryntian 4:8

Transkrypcja

Przepisywanie pliku audio jest automatyczne, dlatego zawierać może błędy, literówki i służy raczej do odnajdywania danego fragmentu kazania, niż do czytania go w formie tekstowej.

00:00:00
2 list do koryntian rozdział 12.
00:00:04
I przeczytamy wiersze od 7 do 10.
00:00:09
Apostoł Paweł mówi.
00:00:12
Abym nie wynosił się.
00:00:16
Z nadzwyczajności Objawień.
00:00:21
Został mi dany cierń w ciało.
00:00:26
Posłaniec szatana.
00:00:30
Aby mnie policzkowa.
00:00:33
Dosłownie bił pięściami.
00:00:39
Abym nie wynosił się ponad miarę.
00:00:45
W tej sprawie trzykrotnie prosiłem pana, aby odstąpił ode mnie.
00:00:54
I powiedział mi.
00:00:57
Wystarczy ci moja łaska?
00:01:01
Bowiem moja moc.
00:01:04
Jest doskonała albo w całej pełni okazuje się.
00:01:12
W słabości.
00:01:18
Najchętniej będę się chlubił ze swoich słabości.
00:01:24
Aby we mnie zamieszkała moc Chrystusa.
00:01:29
Dlatego mam upodobanie w słabościach.
00:01:34
W zniewaga.
00:01:36
W potrzebach.
00:01:38
W prześladowaniach.
00:01:41
W ucisk Ach dla Chrystusa.
00:01:44
Bo, gdy Jestem słaby?
00:01:48
Wtedy Jestem mocny.
00:01:59
Chrześcijańskiego życia.
00:02:04
Kiedy Jestem słaby?
00:02:08
Wtedy Jestem mocny.
00:02:13
Nasz pan wie?
00:02:17
Zrównowa, rzadz nasze życie.
00:02:22
Jeśli doświadczali, byśmy tylko sukcesu?
00:02:33
Bardzo łatwo moglibyśmy stać się, zarozumiali i wyniośli.
00:02:41
Więc Bóg.
00:02:42
Pozwala nam również ponosić porażki.
00:02:48
I dźwigać różne brzemiona.
00:02:53
Cierpienie jest narzędziem, którego Bóg używa do budowania bogobojnego charakteru.
00:03:03
O tym Apostoł Paweł bardzo wyraźnie mówi w liście do Rzymian w 5 rozdziale.
00:03:09
Od 3 do 4 wiersza, gdzie również używa tego terminu chlubimy się.
00:03:16
Mówi chlubimy się w uściskach.
00:03:20
Wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość.
00:03:28
A wytrwałość wyrabia wypróbowanie.
00:03:34
Wypróbowanie zaś wyrabia nadzieję.
00:03:39
A więc Paweł przechodzi od ucisków różnego rodzaju trudności, bolesnych doświadczeń.
00:03:48
Do nadzieji.
00:03:51
Jest pewien proces dochodzenia do miejsca nadziei w naszym życiu. Kiedy Biblia nt. Kiedy używa słowa Nadzieja to nie mówi.
00:04:01
Wiecie o takiej nadzieji, jakiej my czasami potocznie mówimy. Mam nadzieję, że się nie spóźnię, ale się spóźniłem. No nie wyszło mi tak.
00:04:09
Mam nadzieję, że zupa będzie gorąca i podali, ale coś tam coś zadzwoniło o znowu zimna zupa, czyli mamy nadzieję.
00:04:19
Ale no różnie to bywa.
00:04:21
Nie nie, kiedy nowy testament mówi o nadziej.
00:04:25
To mówi o naszym oparciu się na tym, co Bóg obiecuje i czytamy, że nasza Nadzieja nie zawodzi.
00:04:36
A więc mówimy tutaj o?
00:04:39
Nadziei, która jest pewną nadzieją?
00:04:44
Która jest zagwarantowana przez Prawdomównego Boga.
00:04:50
I Paweł, mówisz, że Uciski?
00:04:57
Które prowadzi nas do miejsca położenia całkowitej ufności w Bogu.
00:05:08
Z pewnością.
00:05:10
Apostoł, Paweł był człowiekiem o bogatym, chrześcijańskim charakterze.
00:05:17
Ponieważ pozwalał Bogu się kształtować w bolesnych doświadczeniach, których mu nie brakowało.
00:05:28
Mam nadzieję, że jak razem tutaj studiujemy ten 2 list do koryntian już od ponad chyba roku.
00:05:34
To widzicie, ileż ten Apostoł wycierpiał?
00:05:39
Stillo masz z iloną z iloma przeciwnościami musiał się zmagać.
00:05:49
Obserwując skaliste brzegi oceanu, nie możemy tego zrobić u nas, ale macie dostęp do takich filmów, które pokazują skaliste brzegi oceanów, jeśli się im przyjrzycie, to zauważycie, że skały są ostre.
00:06:09
W tych cichych zatoczkach.
00:06:13
Gdzie fale nie docierają, tam jest dużo ostrych skał.
00:06:17
Natomiast skały są wypolerowane, wygładzone wszędzie tam, gdzie uderzają o nie fale.
00:06:31
Bóg używa fal.
00:06:34
I wichrów życia.
00:06:36
Aby nas wypolerować.
00:06:40
Jeśli tylko mu zaufamy i pokornie mu się poddamy.
00:06:47
Pamiętacie patriarchę Jakuba, który wracając od swojego teścia labana?
00:06:57
Nad potokiem Jabo toczył bój.
00:07:04
Zmagał się z Bogiem.
00:07:08
I czytamy, że zwyciężył.
00:07:12
Człowiek walczył z Bogiem i zwyciężył, ale jakież to było zwycięstwo?
00:07:21
To było jego.
00:07:23
Złamanie to było doświadczenie jego.
00:07:27
Słabości i potem po tym zmaganiu czytamy, że Jakub coe?
00:07:33
Kulał już do końca życia, utykał, pamiętając o zmaganiu z Bogiem i o tym zwycięstwie.
00:07:44
Przedziwne zwycięstwo.
00:07:48
Bóg nie utykał.
00:07:51
Bóg wyszedł cało.
00:07:54
A Jakub zwyciężył i kulał.
00:07:57
Do końca życia.
00:08:00
Doświadczał Boga w nowy sposób.
00:08:03
Ale miał w swoim ciele pewne bolesne przypomnienie tego spotkania z Bogiem i zmagania.
00:08:11
Apostoł Paweł mówi o sobie, że miał Wielkie Objawienia.
00:08:15
Bardzo możliwe, że w tych pierwszych wierszach tego rozdziału, kiedy mówi, znałem człowieka mówi o sobie po prostu w taki skromny sposób, nie chcąc się wynosić, nawet mówiąc o tym, co przeżył.
00:08:28
Nie jesteśmy tego pewni, więc nie upieramy się przy tym, ale bardzo możliwe, że mówił o sobie, ponieważ tutaj dalej przechodzi od 7 wiersza już wyraźnie do siebie i mówi z powodu wielkich objawień.
00:08:43
Które miałem.
00:08:46
W moje ciało został wbity dokuczliwy cierń.
00:08:54
I niewiele stwierdzeń w piśmie świętym.
00:08:57
Wywołało tyle uczonych dyskusji.
00:09:03
Co właśnie ten cierń?
00:09:06
Co dokładnie przydarzyło się Pawłowi?
00:09:11
Jest to trudne do ustalenia.
00:09:14
Grecki termin cierń.
00:09:17
Oznaczał coś szpiczasta go?
00:09:21
I był używany w odniesieniu do różnych rzeczy, począwszy od Pala, na który nabijano przestępców. To właśnie jest to słowo z sko loops.
00:09:34
W języku greckim mogło oznaczać pal na, który nabijano człowieka, więc Paweł może powiedzieć, Pal został wbity. W moje ciało może być taki obraz.
00:09:46
Jak również to słowo mogło opisywać.
00:09:51
Cokolwiek ostrego?
00:09:53
Haczyk na ryby.
00:09:56
Ostry kolec.
00:10:01
Ponadto dodatkową trudność stanowi zidentyfikowanie ciała, o którym Paweł mówi, ponieważ to słowo tutaj sarex greckie słowo ciało może odnosić się do fizycznego ciała. Najczęściej tak było.
00:10:18
Ale też widzimy, że Paweł używa tego słowa bardzo często w swoich listach, mówiąc o tym, co grzeszne w ludzkiej naturze.
00:10:30
Mówiąc o tym cojest?
00:10:32
Skażone grzechem to jest ułomne i światowe.
00:10:38
Niektórzy więc widzą w tym cierpieniu w jego ciele jakieś prześladowania dokuczliwych ludzi, duchowe zasadzki lub nawet cielesne pokusy.
00:10:53
Niektórzy utożsamiają ten cierń z dokuczliwymi Żydami, którzy wszędzie przysparza li Pawłowi kłopotów i ucisków.
00:11:03
W starożytności nazywano takich ludzi kolcem w oku albo właśnie cierniem w boku. I o tym możecie przeczytać w księdze liczb 33 pięćdziesią.
00:11:16
Złego 23, 13 sędziów 2 3 i ezechiela 28 24. Ze względu na czas podaje tylko referencji. Nie czytam, ale tam właśnie takie wyrażenia się pojawiają w odniesieniu właśnie do ludzi, którzy stanowili jakiś jakieś wrogie siły przeciwności.
00:11:39
A więc Paweł mógł mówić w przenośni o tych, którzy nieustannie przeszkadzali mu w jego posłudze, ale myślę, że jest to bardzo mało prawdopodobne. Ponieważ Paweł, jak widzimy, modlił się.
00:11:56
Żeby to od niego zostało zabrane?
00:12:01
Więc pytanie, czy Paweł modlił się o to, żeby nie miał przeciwników w służbie? Paweł wiedział, że taka służba, do jakiej Bóg go powołał.
00:12:13
Jest związana z licznymi przeciwnikami, gdzie nie poszedł.
00:12:18
To byli przeciwnicy.
00:12:20
Czy to uciążliwi Żydzi, którzy go, którzy deptali mu po piętach i go atakowali, czy też poganie, którym nie podobało się to poselstwo Ewangelii, które głosił, a więc bardzo wątpię, że to był ten cierń w jego ciele.
00:12:40
Inną możliwością jest powracająca fizyczna dolegliwość.
00:12:48
Wyrażenie, kolec w ciele czy cierń w ciele był powszechnym określeniem w czasach Pawła na przejmujący fizyczny ból.
00:13:00
Co więcej, najczęstszym zastosowaniem słowa sarex, czyli ciało jest odniesienie do tego, co materialne lub fizyczne.
00:13:12
Potocznie najczęściej tak było używane chociaż tak jak mówię, Paweł czasami używał go w odniesieniu do naszej grzesznej natury.
00:13:21
Wielu tutaj przywołuje słowa Apostoła Pawła z listu do Galacjan, gdzie trzykrotnie Apostoł Paweł mówi o jakiejś swojej fizycznej słabości związanej najprawdopodobniej z jakimiś problemami ze wzrokiem w galacjan 4 14 mówi, że moja słabość i tutaj używa słowa, które można tłumaczyć też jako choroba dolegliwość. To jest to samo słowo mówi moja słabość.
00:13:50
Czy choroba była dla was próbą?
00:13:54
Kiedy Paweł przyszedł do galactic, przyszedł fizycznej słabości w jakiejś dolegliwości mówi, wiem, że to było dla was próbą. Nie było wam łatwo słuchać takiego schorowanego Apostoła, który mówił o wspaniałości Ewangelii, a jednocześnie był takim w kiepskim, fizycznym stanie.
00:14:13
Widzimy, że wcześniej Apostoł Paweł został ukamienowany, więc to mogło być też pozostałością. Jeszcze mógł być pełen blizn ran po tym kamienowanie.
00:14:25
Którego wcześniej doświadczył.
00:14:28
W 4 15. Galacjan mówi, wy łupili byście sobie oczy, gdybyście tylko mogli mówi to wy byście wy łupili sobie oczy i mi je oddali.
00:14:39
Co może sugerować, że Paweł miał jakieś poważne problemy ze wzrokiem i widział, że galacjanie go tak ukochali i tak mu współczuli, że daliby mu swoje oczy, gdyby tylko mogli i kończąc ten list Paweł mówi, zobaczcie, jakich wielkich liter używam, pisząc do was własnoręcznie.
00:15:02
6 11.
00:15:05
A więc mamy tutaj te 3 wzmianki. W liście do Galacjan, które mogą sugerować, że Paweł tutaj miał jakąś poważną dolegliwość związaną ze wzrokiem.
00:15:15
I też widzimy, że Paweł nie pisze swoich listów, zazwyczaj tylko dyktuje je komuś, a czasami na końcu i czytamy, wielkimi literami się podpisuje.
00:15:25
Więc to też może wynikać z jakiś tego typu problemów. To oczywiście są mówię domysły, chociaż nie są bezzasadne. Dlatego tak też je przedstawiam.
00:15:37
I dobrze, że Apostoł Paweł nie powiedział.
00:15:42
Czym była jego cielesna udręk?
00:15:45
Bo wtedy byśmy to zawęzi i do tego najprawdopodobniej gdyby ktoś to miał coon no to wtedy no tak, ja też mam ten cierń, ale tutaj Paweł właśnie nie mówi, nie podaje nam szczegółów.
00:15:59
Po prostu mówi o jakimś jakiejś bolesnej udręce, która mu towarzyszyła i ten grecki termin dręczyć tak jak powiedziałem, dosłownie oznacza uderzać pięściami.
00:16:16
Nie tylko policzkowa jjak tu nas łagodnie przetłumaczyli.
00:16:20
Ale tutaj mamy obraz szatana brutalnego przeciwnika, który uderza Pawła pięściami.
00:16:31
A więc Bóg ewidentnie pozwolił by Szatan boleśnie dręczył Pawła, tak jak w starym testamencie pozwolił by Szatan dręczył hioba.
00:16:45
Chociaż nie rozumiemy w pełni pochodzenia zła.
00:16:50
Ani wszystkich celów, jakie Bóg miał, kiedy pozwolił na pojawienie się zła na świecie. Wiemy, że Bóg może wykorzystywać nawet zło.
00:17:05
Dla naszego dobra.
00:17:07
I dla swojej chwały.
00:17:12
Użyta w 7 wierszu. Konstrukcja gramatyczna wskazuje na częste uderzenia albo ciągłe boleści.
00:17:26
Nieustannie Paweł doświadczał bólu związanego z obecnością tego ciernia w jego ciele cierń Pawła nie był jakimś pojedynczym epizodem.
00:17:39
Ból, którego Paweł doświadczał, był albo stały.
00:17:44
Albo powracający często powracający.
00:17:49
Paweł nazywa ten cierń posłańcem szatana.
00:17:54
Co skłania niektórych do twierdzenia, że Paweł znajdował się pod atakiem jakiegoś demona.
00:18:02
Jednak zauważmy, że Paweł nie walczy z szatanem.
00:18:07
Ani nie gromi szatana.
00:18:11
Co robi Paweł?
00:18:13
Paweł zwraca się do swego pana?
00:18:18
Którym nie jest szafa?
00:18:20
Zwraca się do Pana Jezusa?
00:18:23
Modli się do Jezusa, aby on odsunął od niego tego szatańskiego posłańca.
00:18:32
Jednak okazało się, że powodem tych szatańskich udręk.
00:18:41
Zachowanie Pawła od zarozumiałości.
00:18:47
Zapobieżenie przed jego w zbiciem się w pychę.
00:18:52
Czy dosłownie wynoszenie się nad innych?
00:18:58
Czyli ten cień w rezultacie miał korzystny efekt?
00:19:05
Paweł mówi o tym dwukrotnie. Na początku i na końcu 7 wiersza. Zauważcie.
00:19:12
2 razy to powtarza.
00:19:14
Jaki był cel tego ciernia?
00:19:17
Żeby go zachować przed wynoszeniem się nad innych.
00:19:24
Mamy, więc tutaj wyraźne stwierdzenie.
00:19:27
Pozytywnych skutków szatańskiej intrygi.
00:19:34
Gdzie więc w tym wszystkim mieści się Szatan?
00:19:39
Jeśli nie jest on głównym sprawcą?
00:19:43
To jaka dokładnie jest jego rola?
00:19:47
Winnych miejscach 2 listu do koryntian widzimy szatańską aktywność.
00:19:54
W 2 rozdziale 11 wierszu. Widzimy, że Szatan zastawia zwodnicze sidła na wierzących.
00:20:03
W 4 rozdziale i 4 wierszu czytamy, że zaślepia umysły niewierzących.
00:20:10
Aby im nie świeciło światło Ewangelii?
00:20:14
Czyniąc siebie Bogiem tego świata czy tego wieku?
00:20:19
W 11 rozdziale i 14 wierszu czytamy, że podszywa się.
00:20:25
Pod postać Anioła światłości.
00:20:30
I w 15 wierszu używa swoich sług.
00:20:34
Aby zwodzić ludzi i mieszać robić zamęt w Bożym kościele.
00:20:43
Tutaj natomiast w tym wierszu.
00:20:46
Szatan jest Bożym narzędziem w.
00:20:50
Przygotowaniu Pawła do efektywnej służby.
00:20:56
Nie oznacza to, że jest on chętnym narzędziem. To nie oznacza, że on chce coś dobrego dla Boga zrobić. Absolutnie nie.
00:21:06
Jego intencja jest zła.
00:21:10
Natomiast suwerenny Bóg.
00:21:13
Wykorzystuje nawet szatańskie zawzięte okrucieństwo.
00:21:21
Aby uczynić coś dobrego?
00:21:27
Mam nadzieję, że to jest.
00:21:29
Coś co z łaski Bożej coraz lepiej będziemy widzieli.
00:21:33
W naszym życiu.
00:21:35
Bożą suwerenność.
00:21:39
W obliczu wszystkiego, co się dzieje?
00:21:43
Bożą możliwość.
00:21:45
Wykorzystania wszystkiego, cokolwiek ma miejsce dla dobra człowieka.
00:21:52
I dla chwały Bożego imienia.
00:21:55
Jest nam to bardzo trudno często zobaczyć, zrozumieć, zaakceptować.
00:22:02
Ale Bóg się takim nam prezentuje w swoim sł.
00:22:07
Jako tym, który jest w stanie we wszystkim, cokolwiek by to nie było we wszystkim współdziałać ku dobremu.
00:22:17
Z tymi wszystkimi, którzy są według jego zamysłu powołani ze wszystkimi, którzy go kochają.
00:22:26
Ze wszystkimi, którzy w nim pokładają ufność?
00:22:31
Wiersze od 9 do 10 dają nam jasno do zrozumienia, że czymkolwiek było to bolesne doświadczenie.
00:22:41
Utrudniało ono życie i służbę Pawła w krzewieniu Ewangelii w pewien sposób utrudniało.
00:22:49
Szatan chciał u dręczyć Pawła.
00:22:52
I powstrzymać jego owocną służbę?
00:22:57
Ale mądry Bóg.
00:22:59
Wszechmogący suwerenny Bóg zamierzał wykorzystać szatańskie ataki dla dobra Pawła.
00:23:08
Jako prewencję.
00:23:11
Przeciwko podnoszącej się pysze.
00:23:16
Mamy takie powiedzenie, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć.
00:23:26
Ono bardzo prawdziwe w odniesieniu do naszej ludzkiej zarozumiałości.
00:23:33
Która kiedy zostanie rozbudzona?
00:23:36
Jest bardzo trudna do poskromienia.
00:23:40
Jak człowiekowi uderzy do głowy na własnym punkcie bardzo trudno jest mu to.
00:23:46
Wybić z głowy.
00:23:50
Nawet pobożni ludzie.
00:23:53
W wyniku swoich niezwykłych duchowych doświadczeń mogą ulec pokusie, by myśleć o sobie zbyt wiele.
00:24:06
Muszę być chyba wyjątkowy, skoro mam takie doświadczenia z Bogiem.
00:24:12
Skoro Bóg mi dał oglądać, czy brać udział w takich niezwykłych wydarzeniach.
00:24:22
Paweł miał wiele duchowych doświadczeń.
00:24:25
Bóg czynił przez niego wielkie cuda.
00:24:29
I Paweł był zagrożony pychą i o tym nam wyraźnie otwarcie mówi.
00:24:36
Cierń został wbity w jego ciało dla jego dobra.
00:24:42
Po to by nie dopuścić, by Paweł wzbił się w pychę.
00:24:47
Apostoł, Paweł w pychę.
00:24:53
Ha jednak Paweł sam to wyraźnie przyznaje.
00:24:59
Nie wiem, czy pamiętacie historię?
00:25:02
Króla u z jasza w starym testamencie jest zapisana w 2 księdze kronik w 26 rozdziale.
00:25:12
Czytamy tam, że u Ziarz miał 16 lat, gdy objął królewską władzę.
00:25:20
I panował jeruzalemie przez 52 lata, jeden z najdłużej panujących królów.
00:25:28
I czytamy, że czynił on to co prawę w oczach.
00:25:33
Pana ja chcę.
00:25:35
Szukał yahwe, dopóki żył zachariasz, który go uczył bojaźni przed Bogiem.
00:25:42
A dopóki szukał yahwe czytamy, że Bóg darzył go powodzeniem.
00:25:49
Jego sława rozeszła się daleko cudownej, bowiem doznawał pomocy czytamy. Aż doszedł do takiej potęgi i coś się stało wtedy.
00:26:02
Czytamy, że gdy zaś doszedł do potęgi, jego serce wbiło się w pychę ku jego własnej zgubie.
00:26:13
I sprzeniewierzył się yahwe swojemu Bogu.
00:26:21
Wszedł do przybytku.
00:26:25
Aby złożyć jak kapłan ofiarę S kadzidła na ołtarzu kadzenia.
00:26:31
Kapłan azari aż a z nim 80 odważnych kapłanów yahwe wystąpili przeciwko królowi Ozjasz owi.
00:26:41
Ujj aż rozgniewał się na kapłanów i coś się stało.
00:26:46
Został uderzony trądem przez Boga w Bożej świątyni czytamy, że Tront wystąpił na jego czoło.
00:26:56
I wtedy się przeraził.
00:27:00
I czytamy, że został trędowaty aż do swojej śmierci.
00:27:07
I mieszkał w domu od osob nio Nym dla trędowatych.
00:27:13
Gdyż był wyłączony ze świątyni yahwe.
00:27:20
Boży pobożny człowiek, król, który tyle dobrego zrobił.
00:27:26
Którego Bóg tak wzmocnił, że doszedł do takiej potęgi.
00:27:33
Doznawał bowiem od Boga cudownej pomocy.
00:27:36
I co.
00:27:38
Zamiast pokornie dziękować Bogu zamiast czcić Boga, który dał mu taką łaskę i taką moc i takie doświadczenia to jego serce wbiło się w tył.
00:27:52
Iluż to ludzi?
00:27:54
Którym Bóg okazał łaskę, których obdarzył jakimś dobrem.
00:28:00
Zamiast jeszcze bardziej kochać Boga i służyć mu w zbili się w pychę.
00:28:07
Zaczęli myśleć, że są niewiadomo. Kim?
00:28:12
Że są lepsi od innych, bo Bóg ich tak pobłogosławił.
00:28:19
Są podobni do UE z jasza.
00:28:22
Stają się trędowaci i bez użyteczne.
00:28:25
Muszą być oddzieleni od świątyni pańskiej.
00:28:34
Apostoł Paweł.
00:28:36
Z perspektywy wielu lat licznych doświadczeń i głębokiej refleksji.
00:28:43
Patrzy na swój cierń i mówi o korzyściach płynących z tego nieustającego cierpienia, które mu towarzyszyło.
00:28:54
Kiedy pomyślimy, ile Paweł miał pracy?
00:28:58
Ile listów do napisania.
00:29:02
Ile podróży.
00:29:03
Pieszych do odbycia.
00:29:07
Ile Kazań wygłaszał w różnych miejscach.
00:29:10
Zbory, które odwiedzał niebezpieczeństwa, które musiał stawiać czoło podczas podróży podczas służby.
00:29:20
Myślę, że rozumiemy jakim ogromnym wyzwaniem był ten nieustający ból, który mu towarzyszył cokolwiek to było, jakikolwiek był to rodzaj cierpienia, którym go Diabeł jak pięściami ciągle bił.
00:29:37
Jakimś musiało być to dla niego trudem.
00:29:41
I nic dziwnego, że na początku, kiedy to przyszło na niego, czytamy, że trzykrotnie modlił się, aby to zostało zdjęte.
00:29:50
I nie wiemy, czy to trzykrotnie oznacza dosłownie, że 3 razy się modlił i nie wiemy czy to było w jednej modlitwie 3 razy prosił czy 3 przy 3 różnych okazjach czy to 3 po prostu oznacza, że nieraz, że wiele razy się modlił to nie jest jednoznaczne tutaj w każdym bądź razie czytamy, że modlił się wiele razy nie raz.
00:30:11
Nie 2, ale przynajmniej 3 razy.
00:30:14
Żeby to zostało od niego usunięte, żeby nie musiał z tym żyć, żeby nie musiał się z tym zmagać.
00:30:24
I chyba to rozumiemy. Chyba też wszyscy tak zaczynamy, kiedy przychodzi jakiś ból, kiedy przychodzi jakieś zmaganie, kiedy przychodzą trudności, kiedy przychodzi cierpienie.
00:30:35
Nasza pierwsza reakcja Boże, Zabierz to Boże, nie chce tego, panie, Weź to zmień, weź coś z tym zrób, żeby tego nie było.
00:30:46
Kiedy Bóg?
00:30:48
Dopuszcza cierpienie do naszego życia.
00:30:51
Możemy do niego podejść na różne sposoby.
00:30:56
Niektórzy ludzie, kiedy przychodzi cierpienie?
00:31:01
Czują się zawiedzeni przez Boga.
00:31:05
Stają się zgorzkniali obwiniają Boga za to, że pozbawił ich tego, czym do tej pory się cieszyli.
00:31:14
Czy to zdrowie, czy to jakieś materialne dostatki? Co by to nie było?
00:31:21
Inni w ogóle załamują się i porzucają wiarę w dobrego Boga mówią Bóg nie może być dobry, skoro coś takiego mi się przydarzyło.
00:31:32
Skoro na mnie coś takiego przyszło?
00:31:37
Jeszcze inni zaciskają zęby, przyjmują postawę cierpień and nizej determinacji i zdecydowania, by jakoś przetrwać.
00:31:50
Tak długo, jak będzie trzeba.
00:31:53
I chociaż jest to dzielna postawa.
00:31:56
To jednak zazwyczaj z czasem prowadzi do nerwowego załamania i duchowej goryczy.
00:32:05
Apostoł Paweł prezentuje inne podejście.
00:32:09
W pierwszej kolejności modlił się o wy ratowanie go z tej sytuacji. O zachowanie go od ciosów szatana.
00:32:20
I to jest rzeczą całkiem normalną i właściwą, że chrześcijanin dotknięty cierpieniem modli się o Boże Boży ratunek o Boże uwolnienia o zabranie tego z jego życia nie ma w tym nic niewłaściwego.
00:32:36
Czytamy, że Paweł 3 razy o to błagał pana.
00:32:41
Paweł natomiast nie wiedział, czy ten cierń w jego ciele był chwilową próbą, tylko od Boga.
00:32:49
Czy też był trwałym doświadczeniem, z którym będzie musiał nauczyć się żyć.
00:32:58
I odpowiedź, jaką Paweł otrzymał od pana?
00:33:02
Niewątpliwie na początku nie była tą, na którą liczył.
00:33:07
Pan powiedział do niego.
00:33:10
Wystarczy ci moja łaska?
00:33:17
Grecki czasownik w tym wyrażeniu pan powiedział?
00:33:22
Jest użyty w czasie perfekt, co wskazuje na Final ność podjętej decyzji.
00:33:30
To, co pan powiedział do Pawła, nie podlegało zmianie ani żadnym poprawkom żadnym negocjacjom.
00:33:39
Pan powiedział tak, postanowiłem i tak będzie.
00:33:46
A więc pierwszą rzeczą, którą należy zauważyć.
00:33:50
Jest to, że prośba Pawła w dosłownym tego słowa znaczeniu nie została spełniona.
00:33:58
Cierń nie został zabrany. O to Paweł prosił.
00:34:03
Zamiast tego.
00:34:05
Paweł otrzymał obfitość Bożej łaski.
00:34:12
Rzeczownik łaska występuje 18 razy w 2 liście do koryntian.
00:34:19
I najczęściej odnosi się do niezasłużonej.
00:34:23
Bożej przychylności i jego mocy uzdolnienia jego mocy zaopatrzenia jego mocy wyposażenia.
00:34:34
Do służby.
00:34:38
Pan obiecał Pawłowi.
00:34:40
Że jego łaska będzie dla niego wystarczająca.
00:34:46
Podczas gdy ten cierń musi pozostać.
00:34:51
Jeżeli boża łaska jest wystarczająca, by nas zbawić z naszych grzechów.
00:34:58
To z pewnością jest wystarczająca, aby nas zachować.
00:35:04
I nas wzmocnić w czasie cierpienia.
00:35:10
W chrześcijańskim życiu wiele z naszych błogosławieństw.
00:35:16
Otrzymujemy przez naszą przemianę.
00:35:21
A nie przez zmianę naszych okoliczności?
00:35:28
Kiedy Paweł modlił się trzykrotnie o usunięcie swojego cierpienia, prosił Boga o zastąpienie bólu ulgą.
00:35:41
Daj mi wybawienie z bólu i słabości.
00:35:45
I czasami wiemy, że Bóg dokonuje takiego zastąpienia.
00:35:50
Usuwa smutek i daje pociechę.
00:35:54
Leczy chorobę i obdarza zdrowiem.
00:35:57
Zabiera niedostatek i udziela obfitości zaopatrzenia.
00:36:04
Ale czy zawsze?
00:36:07
W wielu innych przypadkach Bóg.
00:36:11
Zaspokaja nasze potrzeby.
00:36:14
I odpowiada na nasze modlitwy nie przez zmianę okoliczności.
00:36:19
Ale przez.
00:36:21
Zmianę nas.
00:36:24
Bóg zmienia nasze myślenie, zmienia nasz charakter.
00:36:29
Zmienia nas.
00:36:31
Pozostawiając niezmienione okoliczności.
00:36:35
Nie usuwa utrapienia.
00:36:38
Ale daje nam swoją łaskę, aby utrapienie działało na naszą korzyść, a nie przeciwko nam.
00:36:49
Kiedy Paweł modlił się o swój Problem, Bóg dał mu głębszy wgląd w to, co Bóg robi.
00:36:56
Paweł dowiedział się, że ten cierń w jego ciele był darem od Boga.
00:37:02
Co to za dziwny dar?
00:37:08
Bóg chciał uchronić Pawła przed wywyższaniem się nadmiarem.
00:37:14
I cierń był Bożym darem Bożym Sposobem, żeby to właśnie osiągnąć.
00:37:21
I kiedy Paweł zaakceptował swoje utrapienie jako boży dar.
00:37:27
Umożliwiło mu to doświadczenie.
00:37:32
Bożej łaski w jego życiu obfitości Bożej łaski do tego stopnia że Paweł.
00:37:39
Się chlubił wszelkimi swoimi słabościami, ułomnościami czy chorobami. To jest to samo słowo.
00:37:51
Bóg nie zmienił jego sytuacji przez usunięcie cierpienia.
00:37:58
Ale zmienił.
00:38:06
Coś w Pawle dokonała się jakaś głęboka przemiana, kiedy Bóg.
00:38:14
Dodał pewien składnik do tego, co miało miejsce w jego życiu.
00:38:20
Dodał swoją łaskę.
00:38:25
I musimy zadać sobie kochani pytanie.
00:38:29
O co modlimy się, gdy prosimy Boga o jego łaskę.
00:38:35
Czy jesteśmy w stanie spojrzeć na niektóre z naszych słabości ułomności, braków, cierpień, zmagań, doświadczeń? W takim kontekście łaski, jaki Paweł nam tutaj przedstawia.
00:38:53
Bóg nie daje nam swojej łaski.
00:38:57
Tylko po to, abyśmy mogli jakoś znosić.
00:39:01
Nasze utrapienia.
00:39:05
Nawet ludzie nie nawróceni mogą wykazać się wielką wytrzymałością.
00:39:12
Boża łaska chcu zdolni cinas do wzniesienia się ponad nasze okoliczności.
00:39:21
I ponad nasze uczucia.
00:39:24
Oraz sprawić.
00:39:26
Że nasze cierpienia będą nas wspierały?
00:39:31
W celu osiągnięcia bożych celów.
00:39:37
Które są zawsze dobre.
00:39:40
Bóg chce budować nasz charakter.
00:39:44
Abyśmy byli coraz bardziej podobni do naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
00:39:52
Boża łaska.
00:39:54
Uzgodniła Pawła nie tylko do zaakceptowania jego utrapienia, ale jak widzimy dalej do radowania się nim.
00:40:02
Do tego stopnia zmieniło się jego myślenie, że już nie prosił, panie, zabierz to, ale mówił. Chwała Bogu za to.
00:40:10
I się z tego prawdziwie cieszył.
00:40:12
Radował mówić z przyjemnością, mówię o tych sprawach.
00:40:16
Zobaczcie, jak radykalnie się zmieniło, coś w myśleniu i postawie Pawła.
00:40:22
Czyż nie potrzebujemy kochani takiej przemiany naszego myślenia.
00:40:29
Czy chcemy tylko zmiany naszych okoliczności?
00:40:34
Żeby było lepiej, łatwiej przyjemniej milej.
00:40:39
Czy tego szukamy na tej ziemi w naszej pielgrzymce do domu ojca?
00:40:45
Czy tak sobie wyobrażamy chrześcijańskie życie, że Bóg będzie nas trzymał w szklanej kuli? Ich ciągle nas chronił przed wszystkimi atakami, problemami, zmaganiami. Czy tak sobie wyobrażamy Bożą łaskę, że boża łaska to wolność od cierpienia, zmagań, trudności, słabości.
00:41:04
Chyba nie czytamy uważnie tych słów.
00:41:08
Jeśli tak myślimy?
00:41:10
Czerpiemy z tego świata?
00:41:13
Wyrywając wiersze z kontekstu i lepiąc sobie psełdo chrześcijańskie wyobrażenie chrześcijańskiego życia.
00:41:27
Bóg chce przede wszystkim budować nasz charakter.
00:41:31
Jego najwyższym celem jest upodobnić nas do obrazu swego syna.
00:41:37
To jest jego najważniejszy pierwszy cel i mam nadzieję, że to jest mój i twój cel, kochany bracie i siostro ponad wszystkie inne jakie mamy.
00:41:47
Żeby być jak Jezus, żeby zjednoczyć jej i mieć udział w jego mocy, ale też w jego cierpieniu.
00:42:02
Boża łaska pozwoliła Pawłowi nie tylko zaakceptować jego cierpienia.
00:42:08
Ale także chlubić się nimi.
00:42:12
Jego cierpienie przestało być tyranem.
00:42:16
Który go kontrolował?
00:42:18
Ale stał się stało się sługą, który pracował dla niego.
00:42:26
Jakie korzyści Paweł mógł czerpać ze swojego cierpienia?
00:42:31
Po pierwsze doświadczał cudownej mocy Chrystusa w swoim życiu i służbie pomimo jego słabości to musiało być niezwykłe. Wiecie, kiedy Paweł uzdrawiał innych, kiedy modlił się o uzdrowienie innych, a sam był pełen jakiś defektów?
00:42:50
Pewnie też nie raz słyszał lekarzu uzdrów samego siebie.
00:42:58
Paweł opisywał swoje ciało jako wątły namiot.
00:43:03
W którym zamieszkała boża chwała i przekształciła go w Święty przybytek.
00:43:12
Wielu kręgach dzisiejszego chrześcijaństwa.
00:43:15
Panuje błędne moim zdaniem przekonanie.
00:43:20
Że Bożą wolą jest, aby wszyscy byli zdrowi i szczęśliwi.
00:43:26
A jeśli uzdrowienie na przykład ciała nie następuje w odpowiedzi na modlitwę, to dlatego, że danej osobie brakuje wiary.
00:43:37
Są tacy, którzy chcą, żebyśmy wierzyli, że u trapiony chrześcijanin jest hańbą dla Boga.
00:43:45
Twierdzą, że jeśli jesteś posłuszny panu i?
00:43:50
Mocno wiarą trzymasz Wszystko, co masz w chrystusie, to nigdy nie będziesz cierpiał.
00:43:57
Takie myślenie.
00:44:00
Jest wyraźnie sprzeczne z doświadczeniem Apostoła Pawła.
00:44:06
Bez wątpienia Paweł miał wielką wiarę.
00:44:11
Ale na jego prośbę o usunięcie ciernia pan powiedział nie.
00:44:17
Moja łaska jest dla ciebie wystarczająca?
00:44:22
Nie jest to odpowiedź, którą chciałby usłyszeć umysł skupiony na sobie.
00:44:30
I na tym.
00:44:31
Co Bóg może zrobić dla mnie?
00:44:36
Jeśli tak myślimy o Bogu?
00:44:39
Że Bóg jest dla nas, że on istnieje dla nas.
00:44:44
To mamy naprawdę coś przewrócone w głowie?
00:44:52
Musimy wyraźnie usłyszeć tą odpowiedź, którą Pan dał Pawłowi.
00:44:58
Aby nasze świadectwo dla świata nie było pozbawione wiarygodności.
00:45:04
I biblijnej rzetelności.
00:45:07
Niestety wielu ludzi dzisiaj.
00:45:10
Głosi w cudzysłowie ewangelię.
00:45:14
W taki sposób.
00:45:16
Że ludzie po tygodniu po miesiącu po roku są zawiedzeni i rozczarowani i pełni pretensji do tego Boga, którego im głoszono, którzy rzekomo miał uczynić ich życie zdrowym, szczęśliwym i bogatym.
00:45:37
To jest inna ewangelia.
00:45:40
I ci, którzy ją głoszą, któregoś dnia staną przed Bogiem i wielce się zdziwią.
00:45:48
Zamiast otrzymać.
00:45:50
Oczekiwanej zapłaty usłyszą słowa surowego napomnienia.
00:45:56
Że nie głosili wiernie Ewangelii Jezusa Chrystusa, która wzywa człowieka przede wszystkim do odwrócenia się od bezbożności.
00:46:06
Do odwrócenia się od grzechu do położenia całej ufności w dziele krzyża, na którym nasz pan cierpiał i umarł z powodu naszego grzechu.
00:46:18
Naszym największym problemem nie jest brak pieniędzy.
00:46:23
Brak zdrowia.
00:46:25
Brak tego czy tamtego w tym, czy tym świecie. Naszym największym problemem jest nasz grzech.
00:46:31
I z powodu grzechu.
00:46:33
Ludzie trafią do piekła.
00:46:36
Nie z powodu tego, że byli trochę chorzy czy ułomni, czy w jakiejkolwiek sferze ograniczeni w tych doczesnych kwestiach.
00:46:47
Jest naszym największym, najstraszniejszym wrogiem.
00:46:52
I nasz Pan przyszedł, aby zbawić swój lud z jego grzechu, umrzeć za nasz grzech, wyzwolić swój lud z jego grzechów.
00:47:04
To jest centrum jego Ewangelii.
00:47:07
I to musimy głosić.
00:47:10
A te inne kwestie.
00:47:13
Owszem, one są częścią Ewangelii i część z nich czytamy. Dzisiaj mamy ich przedsmak. Część z nich doświadczamy już tutaj możemy skosztować mocy niebiańskiego wieku, ale nie jesteśmy jeszcze w niebie.
00:47:28
Nie możemy ludziom obiecywać życia w raju na ziemi.
00:47:33
Tutaj teraz.
00:47:37
Musimy głosić im życie z chrystusem, które jest pełne cierpienia, które jest pełne przeciwności, które jest pełne wezwań do nas, by zapierać się samych siebie, by rezygnować z przyjemności doczesnego życia, żeby wiernie służyć jezusowi.
00:47:57
Taką Ewangelię głosił Jezus.
00:48:01
Mówi, jeżeli chcesz się zajmować swoim życiem, jeżeli chcesz się zajmować swoimi sprawami, to mówi w ogóle, to nie zawracaj głowy parafrazuje.
00:48:11
Oczywiście, ale Jezus mówi, nie jesteś mnie godzien, jeżeli nie chcesz wszystkiego się wyrzec dla mnie, łącznie ze swoim życiem.
00:48:24
Jeśli ktoś chce iść za mną, Jezus mówi, musi się wyrzec wszystkiego na tym świecie.
00:48:31
Czy to jest ewangelia, którą przyjęliśmy?
00:48:34
Czy to jest ewangelia, którą kochamy i którą głosimy?
00:48:39
Czy dajemy ją?
00:48:44
Cielesnym ludziom nie odrodzonym ludziom, którzy znaleźli się w kościele.
00:48:52
I, którzy chcą ewangelię zamienić w zaspokajanie ludzkich żonce.
00:48:59
To nic nowego to nie jest kwestia 21 wieku. To już Apostoł. Juda o tym pisał, że tacy ludzie byli za jego czasów.
00:49:08
I tacy ludzie byli na przestrzeni wieków i tacy ludzie są dzisiaj tacy będą.
00:49:14
Bezbożność będzie się pomnażać, pogłębiać.
00:49:20
Bezbożne myślenie, bezbożne koncepcje Boga i jego Ewangelii.
00:49:29
To nie jest nic nowego?
00:49:31
To jest odwieczne zmaganie Kościoła.
00:49:36
Apostoł Paweł wielokrotnie starał się uświadomić Koryntian om, że cierpienie jest nieodłącznym elementem naśladowania Jezusa.
00:49:48
Ci, którzy służą jezusowi, mają kosztowny skarb.
00:49:54
Z glinianych.
00:49:56
Słabych naczyniach.
00:49:59
Pamiętacie 4 rozdział tego listu, gdzie Paweł mówi, jak to wygląda? Jak to jest iść za jezusem? Jak to jest służyć jezusowi? 4 rozdział od 8 wiersza. Paweł mówi, jest zewsząd jesteśmy uciskani to znaczy z każdej strony są uciski.
00:50:18
Zakłopotani, prześladowani, powaleni, zawsze noszący na swoim ciele śmierć Jezusa zawsze wydawali na śmierć.
00:50:30
Tak wyglądało chrześcijaństwo pierwszego wieku.
00:50:35
A jednak mówi.
00:50:37
Nie jesteśmy po gnębieni?
00:50:40
Nie jesteśmy zrozpaczeni, nie jesteśmy opuszczeni.
00:50:44
Nie jesteśmy pokonani, ale niosący życie Jezusa.
00:50:50
A więc widzimy te 2 strony.
00:50:52
Chrześcijańskiego życia.
00:50:55
Z jednej strony masa problemów doświadczeń, zmagań, sytuacji wydających się bez wyjścia, a z 2 strony łaska boża życie Jezusa, jego pocieszenie, jego uzdolnienie.
00:51:10
Jedno i 2 jest prawdą.
00:51:14
I to jest niezwykle ważne, żebyśmy przyjęli całą Ewangelię. Obie strony medalu obie części tej Ewangelii, które są ze sobą nierozłącznie złączone.
00:51:30
Tam gdzie obfituje ludzka siła?
00:51:34
Można przeoczyć bardzo łatwo można przeoczyć albo zlekceważy.
00:51:41
Boże działanie.
00:51:43
Dziś objawienie jego mocy, jeśli jest dużo ludzkiej siły ludzkiej inteligencji, ludzkich możliwości, na tym dużo łatwiej nam się skupić i to dostrzec i to chwalić niż Boga, który dał te wszystkie rzeczy, który spośród nich udziela swej łaski działa.
00:52:02
Ale tam, gdzie ludzka siła zawodzi?
00:52:06
Wyraźnie widać, że moc pochodzi od Boga.
00:52:12
Boża siła manifestuje się w całej swej pełni wpośród ludzkiej słabości.
00:52:20
Nie wpośród ludzkiej mocy nie mówię, że tam się nie objawia.
00:52:25
Ale Paweł mówi w całej pełni objawia się w słabości.
00:52:30
Najlepiej najpełniej objawia się, kiedy człowiek jest słaby.
00:52:37
Słabość jest słowem, które aż 10 razy pojawia się w ostatnich 3 rozdziałach tego listu.
00:52:45
Jest to określenie kruchości ludzkiej egzystencji w obliczu przeciwności, jakie towarzyszą głoszeniu Ewangelii.
00:52:57
Co jasno wynika z odniesienia do zniewag trudów prześladowań i trudności, o których Paweł mówi w 10 wierszu.
00:53:08
I to stwierdzenie Pawła może być dla nas zaskakujące.
00:53:14
Boża moc.
00:53:17
Nie wypiera słabości.
00:53:20
Ani jej nie pokonuje.
00:53:23
Wręcz przeciwnie.
00:53:26
Słabości człowieka.
00:53:29
Boża moc.
00:53:31
Dochodzi, czy objawia się w pełni swej mocy?
00:53:37
Chodzi o to, jak Bóg objawia swoją moc.
00:53:41
Paweł zrozumiał, że boża moc najskuteczniej ujawnia się.
00:53:47
W ludzkiej słabości poprzez tą słabość.
00:53:51
Nie chodzi o to, że teraz mamy pielęgnować nasze słabości.
00:53:57
Słabość sama w sobie.
00:54:00
Niczego nie udoskonali.
00:54:03
Natomiast my po prostu mamy te słabości i musimy ich szukać bardzo i nie musimy ich pielęgnować. One po prostu są.
00:54:12
Chodzi o to, żeby do nich właściwie podejść.
00:54:15
Żeby modlić się Boże, co ty chcesz zrobić przez tą słabość? W jaki sposób chcesz to wykorzystać? Ja ci oddaje to, jeśli chcesz, zabierz to, jeżeli taka jest twoja wola usuń, to ale jeśli nie.
00:54:30
Jeśli masz inny Plan, pomóż mi to zaakceptować. Pomóż mi się poddać, pomóż mi przyjąć to jak chcesz mnie używać wpośród mojej słabości, w pośród moich braków, w pośród moich ograniczeń.
00:54:44
Żeby twoja chwała była widoczna, nie moja siła, a nie moja zdolność.
00:54:50
Żeby twoje imię było wywyższony w moim życiu, a nie żeby ludzie mnie chwalili za to, czego ja dokonałem.
00:55:00
Przytoczę kolejną postać innego króla.
00:55:04
Króla Jeho szafa ta.
00:55:08
Jego historia jest zapisana w 2 księdze kronik w 20 rozdziale część jego historii.
00:55:15
Czytamy tam wierszu 10 i kolejnych, że amunicji moa bici i mieszkańcy Pogórza Sage Najechali Królestwo Judy za czasów króla Jeho Szafa ta.
00:55:29
Posłuchajcie modlitwy tego pobożnego króla i zadajmy sobie pytanie, czy my się tak modlimy?
00:55:35
Czy my tak przychodzimy do Boga, czy my mamy taką postawę jak ten król?
00:55:41
Yaha szafa.
00:55:43
Jak on się modlił, posłuchajcie jego słów. Oto król i król Judy staje przed swoim ludem i oczywiście staje przed Bogiem w obliczu swojego ludu, który wiecie, jest w obawie co to będzie, co to będzie cool?
00:55:57
Nie bójcie się, dam Rady, mamy, wojsko, mamy yy armaty, mamy rakiety, poradzimy sobie zaraz ich tu wszystkich rozgromi my tak nie coje hasza fat mówi.
00:56:09
Boże, nasz.
00:56:11
Boże, nasz czy nie pośpieszysz nam z pomocą?
00:56:15
Nie mamy bowiem sił.
00:56:18
Tak się modlił. Jarosław, jesteśmy słabi, nie mamy sił, brak nam sił, by sprostać tej potężnej armii, która nadciąga przeciwko nam.
00:56:29
Nie wiemy co robić.
00:56:32
Tak się modlił. Nie wiemy co robić, nie mamy sił, brak nam sił. Nie wiemy co robić.
00:56:38
Dlatego nasze oczy kierujemy ku tobie?
00:56:47
To jest modlitwa Bożego Człowieka.
00:56:50
Która na którą Bóg w cudowny sposób odpowiedział.
00:56:55
Nie musieli podnieść żadnej żadnego miecza żadnej włóczni żadnego łuku.
00:57:03
I oglądali zniszczenie tej Wielkiej armii.
00:57:08
Dlatego, że wyznali swą słabość jako szafa wyznał w imieniu Bożego ludu słabość i to, że nie wie co robić, nie wie, jak sobie z tym poradzić.
00:57:24
Patrząc na wielkich bożych ludzi?
00:57:27
Starego Testamentu.
00:57:29
Widzimy, jak Bóg często ich wypalał w piecu różnych bolesnych doświadczeń.
00:57:37
Aż doszli do miejsca naprawdę doskonałości. Można powiedzieć, wierzę i zaufaniu Bogu. Pamiętacie Józefa sprzedanego przez swoich braci z skazanego? Niesłusznie.
00:57:54
Fałszywe świadectwo żony poty Fara.
00:58:01
Siedział przez lata w więzieniu.
00:58:04
I kiedy przyszedł jego dzień, kiedy stanął przed faraonem, pamiętacie, jak to było, kiedy faraon wezwał i mówi, Słuchaj, miałem sen i nikt nie może mi wyjaśnić, ale słyszałem, że ty potrafisz.
00:58:16
Słyszałem, że ty możesz, co Józef powiedział, to ono pewnie, że mogę. Jestem wykłada cham snów już w różnym ludziom. Wyłożyłem więzieniach. Proszę moja wizytówka.
00:58:26
Nie Józef stanął przed nim powiedział Faraonie, nie potrafię.
00:58:32
Nie potrafię wyłożyć znów, ale Bóg da ci wyjaśnienie twojego snu, bo ja nie potrafię.
00:58:39
Ja nie potrafię.
00:58:41
Ale Bóg ci da wyjaśnienie stanu widzicie postawy Józefa? On doszedł do miejsca, w którym wiedział, że on niepoprawnie? Nie, nie myślę o sobie, że jest wielkim wykłada cham znów.
00:58:52
Wiedział, że jest słabym człowiekiem, który nic nie może, ale wiedział, że Bóg może i że Bóg jest w stanie mu objawić.
00:59:00
I kiedy staną przed faraonem?
00:59:03
Nie wypchnął do przodu w swojej piersi i nie mówił o swoich osiągnięciach i o swoich sukcesach wykładania snów.
00:59:12
Ale mówi, ja nic nie mogę.
00:59:17
I takimi ludźmi, takimi ludźmi bóg się najlepiej posługuje.
00:59:22
Którzy nie myślą o sobie, że mogą, że potrafią, nie patrzą na swoje atuty.
00:59:27
Ale patrzą na wielkość swojego Boga na jego możliwości i mówią, ja Jestem tylko glinianym naczyniem Jestem tylko słabym człowiekiem, prostym chłopakiem ze wsi.
00:59:38
Nie mogę sam z siebie, nawet nic mądrego pomyśleć ani powiedzieć.
00:59:43
Nie mam siły, brak mi sił.
00:59:46
Nie radzę sobie z wieloma rzeczami. Nie rozumiem wielu rzeczy.
00:59:50
Ale mój Bóg może mnie użyć?
00:59:53
Nie ze względu na moją siłę, nie ze względu na moją wielkość, ale ze względu na swoją wielką łaskę.
01:00:04
Patrzę, że już czas przekroczyłem, który planowałem, więc.
01:00:08
Zakończę jeszcze jedną króciutką historię.
01:00:13
W nadzieji, kochani.
01:00:15
Że zobaczymy w niej?
01:00:19
Że Bóg.
01:00:21
W swojej mądrości suwerenności i łaskawości.
01:00:28
Nie potrzebuje ludzi wielkich, żeby dokonać wielkich rzeczy.
01:00:34
Pewna prosta służąca.
01:00:37
Pewnego dnia, gdy nawróciła się do Pana Jezusa.
01:00:42
Przeczytała o milionach ludzi w Chinach.
01:00:47
Którzy nie słyszeli w życiu nawet imienia Pana Jezusa.
01:00:54
I modliła się.
01:00:56
O tych ludzi i pytała różnych swoich znajomych.
01:01:00
Czy znacie kogoś, kto tam pojechał by i głosił im ewangelię? Ona była taką, wiecie małą will prostą dziewczyną miała na imię glade.
01:01:11
I miała krótkie, proste, czarne włosy. Zawsze się tym przejmowała, że jest taka mała. Jest taka słaba i taka brzydka, bo tam wszystkie takie miała piękne, miały loki Blond i tak dalej, a ona w tej Wielkiej Brytanii taka mała czarna.
01:01:29
I tak się tak troszeczkę myślała pani bożenie, mógłbyś trochę moich tych włosów tam trochę wydać mi więcej i pokręcić się trochę, żebym tak ładniej wyglądała, że mnie była taka szkaradna.
01:01:41
Poszła do biura Misyjnego w końcu, bo nikt nie był chętny. Nikt nic nie wiedział. Nikt tam nikt nie chciał ze znajomych jechać za poszła do do Biura Misyjnego i zapytała.
01:01:53
Ja wiem, że Jestem taka mała i niewykształcona i II może nie wyglądam jakoś, ale chciałabym pojechać tam do tych Chin i opowiedzieć tym ludziom panu jezusie, który mnie zbawił, który mnie tak ukochał.
01:02:06
I oni tak z nią bardzo miło uprzejmie rozmawiali, ale powiedzieli, Słuchaj ty się.
01:02:10
W ogóle nie nadajesz?
01:02:13
Ty po prostu się nie nadajesz, ty tam zginiesz?
01:02:19
I ona.
01:02:21
Odeszła taka troszkę podłamana, ale dobra zaczęła z oszczędzać. Wiecie, pracowała jako służąca, sprzątała u ludzi i musiała zebrać w tamtych czasach fortunę, żeby kupić bilet na pociąg, żeby przejechać przez całą Europę Rosji i tam z tyłu jest tam wojna się toczyła między Japonią a Chinami.
01:02:42
I ona ci łała te pieniądze?
01:02:45
Bóg w cudowny sposób pomógł jej je szybko uciułać. Myślę, że to będzie 2 lata. Trwało to w ciągu nawet nie rok Uciułał, a te pieniądze i za te wszystkie pieniądze, które miała miała tylko jakiś tam grosik sobie zostawiała Wszystko, co tylko zaoszczędziła, to niosła tam od razu na kolei. Składała tam te pieniądze w depozycie, aż uzbiera tą kwotę, którą potrzebowa na.
01:03:04
Zakup tego biletu.
01:03:06
I pojechała tam wsiadła do tego pociągu Ice torebką i miała jeszcze jakiś garnek przyczepiony i czajnik. I tak pojechała na misję.
01:03:18
Czy myślicie, że Bóg kogoś takiego może użyć na miss kto nie zna języka, kto nie ma jakiejś przygotowania językowego, który nie ma wiecie w wieszadłowego po prostu żadnych po ludzku biorąc możliwości.
01:03:33
A poszukajcie sobie wpiszcie sobie glades.
01:03:37
Podam wam później nazwisko, nie chce przekręcić. Nie Jestem pewien następnym razem.
01:03:44
I zobaczycie, czego ta kobieta dokonała, znaczy Bóg, czego dokonał przez nią w Chinach.
01:03:51
Ilu ludzi poznało ewangelię?
01:03:55
To ilu ludzi była w stanie dotrzeć?
01:03:59
Wiecie, jak przyjechała do Chin i zobaczyła te małe chinki z prostymi czarnymi włosami.
01:04:05
Pomyślała, Boże, kochany, toż to ja teraz już rozumiem o co to Wszystko chodzi, czemu ja tyle lat się tak zżymał am?
01:04:15
A to to tutaj dla mnie miałeś miejsce, to ja tutaj miałam przyjechać. Tak.
01:04:23
Bóg jest niezwykły.
01:04:25
Bóg jest cudowny.
01:04:28
Bóg nie szuka ludzi, którzy mogą mu coś zaoferować sami z siebie.
01:04:33
Bóg szuka ludzi, którzy mu samych siebie zaoferują tacy jacy są.
01:04:38
Ze wszystkimi słabościami, ułomnościami, brakami i niemożność ami.
01:04:46
Jego moc.
01:04:47
Objawia się w słabości.
01:04:51
Pomyśl, że być może to właśnie twoje słabości są twoim największym atutem w pracy dla Boga i w służbie dla niego.
01:05:02
Czy kiedyś przyszło ci coś takiego do głowy?
01:05:06
Że to nie twoje zdolności, nie, to twoje największe umiejętności. Nie neguję ich, nie umniejszam ich wartości, ale właśnie być może twoje słabości są czymś czym najbardziej powinieneś się chlubić.
01:05:21
Bo w nich właśnie boża moc może się najbardziej objawić.
01:05:27
Powstańmy kochani do modlitwy.
01:05:39
Kochany panie.
01:05:41
Mów do naszych serc, prosimy.
01:05:45
Pomóż nam.
01:05:48
Rozmyślać nad tym, co mówisz do nas, Pomóż nam rozważać twoje słowo.
01:05:56
Przemyśli wać je i niechaj twój Duch Święty wykonuje w nas pracę, której żaden człowiek nie może dokonać.
01:06:09
Głębokiej pracy twojego ducha w naszych sercach?
01:06:14
Aby zmienił nasze myślenie, aby pomógł nam.
01:06:20
Myśleć po twojemu?
01:06:24
Nie w sposób naturalny cielesny.
01:06:30
Ale właśnie ten oświecony.
01:06:34
Przemienione, przekształcony.
01:06:40
Panie, mów do nas prosimy, mów do nas i pomóż nam.
01:06:45
I dzisiaj usłyszeć Twój głos?
01:06:49
I pójść za twoim głosem?
01:06:52
Pójść dalej?
01:06:58
Twoje łaskawe działanie w każdym z naszych serc.
01:07:08
Zachęcam jeszcze kochani do modlitwy.

Skip to content

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na używanie plików cookie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić jak najlepsze wrażenia podczas przeglądania. Jeśli będziesz nadal korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie lub klikniesz „Akceptuję” poniżej, wyrażasz na to zgodę.

Zamknij