Boża suwerenność i ludzka odpowiedzialność

Wykład na podstawie Księgi Jeremiasza wygłoszony przez Pawła Jurkowskiego gościnnie w Toruniu.

Zakładki

04:22Księga Jeremiasza 1:4 22:02Księga Jeremiasza 15:18 31:16Księga Jeremiasza 18:1

Transkrypcja

Przepisywanie pliku audio jest automatyczne, dlatego zawierać może błędy, literówki i służy raczej do odnajdywania danego fragmentu kazania, niż do czytania go w formie tekstowej.

00:00:00
Chwała niech płynie naszemu Bogu.
00:00:07
Kochane Panie, pragniemy, by każde z naszych serc było otwarte przed tobą, abyś ty mówił do nas w nocy twego ducha, przemienia nasze myślenie, przemienia nasze życie, uświęca, wed nas, uzdalnia nas, by chodzić twoimi drogami i służyć tobie całym naszym życiem. Amen.
00:00:36
2 tygodnie temu w naszym zborze w Wejherowie rozważaliśmy całościowe przesłanie Księgi Jeremiasza. Mamy taki cykl podróż przez Biblię i raz w miesiącu rozważamy kolejne księgi biblijnej. Dotarliśmy 2 tygodnie temu do Księgi Jeremiasza.
00:01:04
I najpierw, zanim podzielę się tym, co mam na sercu, chciałbym zapytać was i poprosić, żebyście szczerze dali odpowiedź podnosząc rękę? Ilu z was w ciągu ostatniego miesiąca przeczytało całą Księgę Jeremiasza. Czy są takie osoby?
00:01:24
3 4 osoby w ciągu ostatniego pół roku. Czy ktoś z was przeczytał całą księgę Jeremiasza? Teraz troszkę więcej z 10.
00:01:36
W ciągu ostatnich 5 lat czy?
00:01:39
Ktoś przeczytał całą książkę?
00:01:41
Chwała Bogu, no to nie jest tak źle.
00:01:46
Miałam zadać jeszcze ostatnie czy ktoś kiedykolwiek czytał?
00:01:48
Popracuję nad Polską.
00:01:54
Nie wiem, jak wy ja przez lata nie zawiera, nie zabijam, nie za chętnie czytałem tą księgę, ale potem.
00:02:04
Naszym ostatnim rozważaniu i moich godzinach, które poświęciłem wcześniej, rozważając tą księgę, powiem wam, że nie mogę się oderwać.
00:02:15
Od bogactwa treści i przekazu tej księgi.
00:02:24
Myślę o postaci Proroka Jeremiasza.
00:02:30
Wytrwałości w ciężkiej służbie, jego znoszeniu, cierpienia jego.
00:02:41
Stania jak mur wobec tych wszystkich, którzy chcieli go zniszczyć.
00:02:48
Kiedy myślę o postawie Bożego ludu głuchego na boży głos.
00:02:55
Kiedy Bóg przemawiał do nich przez swoich proroków, a o niej.
00:03:01
Usztywnia lis swoje karki.
00:03:04
Zamykali swoje serca, zatyka li swoje uszy na boży głos.
00:03:10
51.
00:03:13
Nade Wszystko, kiedy widzę w tej księdze Bożą moc, Bożą mądrość, bożą suwerenność, jego łaskę i miłosierdzie wobec grzeszności, zatwardziałości jego ludu.
00:03:34
Dzisiaj i jutro, jeśli tylko Bóg pozwoli, chciałbym podzielić się z wami kilkoma myślami na temat Bożej suwerenności i ludzkiej odpowiedzialności.
00:03:53
W oparciu właśnie o tę księgę.
00:03:57
Dzisiaj w oparciu o postać jeremiasza, a jutro na podstawie postępowania new Day krzyków, którzy nie zostali zabrani do ziemi babilońskiej, ale pozostali w ziemi obiecanej jeszcze na pewien czas.
00:04:17
Jeśli wiecie gdzie?
00:04:18
Księga jeremiasza się znajduje, to otwórzcie ją proszę na pierwszym rozdziale.
00:04:27
I Przeczytane.
00:04:31
Kilka wierszy, które mówią o Bożej suwerenności w wyborze Proroka Jeremiasza do jego służby.
00:04:43
Jeremiasza pierwszy rozdział przeczytajmy wiersze od 4 do 10.
00:04:52
Doszło mnie słowo, ja chcę mówiące.
00:04:58
Zanim ukształtowałem cię w łonie, znałem cię, zanim wyszedłeś z łona, Uświęcił em Cię i ustanowiłem prorokiem dla narodów. Wtedy powiedziałem, ach, Panie Boże.
00:05:21
O to nie umiem mówić, bo Jestem młody.
00:05:27
Ale ja chcę powiedział do mnie.
00:05:31
Nie mów, Jestem młody, pójdziesz bowiem do kogokolwiek cię poślę i będziesz mówił, cokolwiek ci rozkazał, nie bój się ich twarzy, bo ja Jestem z tobą, aby cię wybawić mówi. Ja chcę.
00:05:54
Wtedy ja chcę wyciągnął swoją rękę i dotknął moich ust.
00:06:01
I powiedział do mnie, ja chcę o to wkładam moje słowa do Twoich ust. Patrz dziś ustanawiam Cię nad narodami i królestwami, abyś wykorzenieniu miał burzył wytraca wed i niszczył byś budował i sadził.
00:06:31
I czytając tę księgę, widzimy, jak jeremiasz wiernie wykonuje tą służbę.
00:06:43
Ale zauważcie, że w tym jego powołaniu.
00:06:51
Bóg mówi o tym, iż jego zamysł uczynienia go prorokiem miał miejsce, zanim jeszcze jeremiasz się nawet urodził.
00:07:02
Jeszcze zakończony.
00:07:06
Przyszedł na ten świat, Bóg już go widział.
00:07:13
Jak to możliwe, żeby Bóg widział coś, co jeszcze się nie wydarzyło? Jak to możliwe, żeby Bóg.
00:07:24
Widział człowieka i wiedział, że to jest ten i że on będzie mówił, będzie sadził, będzie burzył wykorzenienia tak jak to możliwe, że.
00:07:38
Bóg widzi i wie.
00:07:42
Zanim cokolwiek się stanie?
00:07:46
My nawet nie wiemy, co się stało my, patrząc na nasze życie, nawet wstecz wielu rzeczy nie wiemy, które.
00:07:57
Już się stały.
00:07:58
A co dopiero, które miałyby się stać, które się stało pojęcia i trudno jest nam zrozumieć istotę, która wie, co dzisiaj będzie na obiad.
00:08:16
O której godzinie dotrzemy do domu?
00:08:20
Jak tam zastaniemy naszych bliskich, on to Wszystko wie.
00:08:25
Wszystko wie my nie wiemy my może, którzy mają więcej informacje, niektórzy mniej, ale nasze zrozumienie przyszłości jest bardzo glizde.
00:08:40
Natomiast Bóg widać Wszystko wie, co to będzie i na Wszystko jest przygotowane.
00:08:51
Nic co dzieje się nie zaskakuje Boga?
00:08:56
Nic go nie dziwi. On nie znajduje się w sytuacji, w której nie wie, co zrobić, bo myśmy tak czy inaczej się zachowali.
00:09:11
Wie jak się zachowamy dokładnie, więc opowiemy dokładnie wie, w którą stronę się zwrócimy.
00:09:20
Już na to Wszystko ma swoje posunięcia. Wie dokładnie, co zrobić z nami.
00:09:28
Już wcześniej przygotowuje różne rzeczy, żeby nam pomóc podjąć właściwe decyzje.
00:09:37
Zwrócić się we właściwym kierunku?
00:09:42
I widzimy tutaj jeremiasza który jak słyszy.
00:09:48
Że Bóg go powołał, że Bóg go wybrał, to patrzę na siebie i mówię, no chyba nie mnie. Przecież ja Jestem jeszcze młody niektórych przekładach. Maciej jest jeszcze. Jestem dzieckiem.
00:10:07
On mówi, ja się nie nadaję.
00:10:10
Wiecie Bóg mówi, wybrałem ciebie, przeznaczyłem ciebie.
00:10:15
A człowiek mówi mnie, ja się nie.
00:10:19
Nadaję, kto ma rację?
00:10:22
Człowiek zawsze ma rację.
00:10:27
Ale zobaczcie, jak film świecie nie jest odosobnione w takim zachowaniu.
00:10:35
Pamiętacie Mojżesza przy płynącym krzaku?
00:10:40
Powiedział, że pójdzie do faraona i będzie znów Mojżesz mówi.
00:10:46
Chyba ja przecież ja nawet nie umiem się wysławiać. Nie, nie, ja się nie nadaję.
00:10:56
I, kochanie.
00:10:59
Jeśli myślimy, że się nadajemy?
00:11:02
Jeszcze myślimy, że potrafimy, jeśli myślimy, że damy radę.
00:11:08
Tak to się nie nadają.
00:11:13
Bóg nie wybiera tych, którzy mają o sobie mniemanie, że potrafią, że dadzą sobie radę, że stawią czoła i zwyciężą.
00:11:31
Ale też nie mu się przeciwstawia. Ten, którzy mają o sobie wysokie mniemanie, Bóg się przeciwstawia, natomiast tym, którzy patrzą.
00:11:42
Wszystkie strony.
00:11:43
Na siebie nie.
00:11:44
Widzą w sobie niczego, co by się mogło przydać. Nie widzą w sobie jakiejś wartości, a raczej widzą swoje słabości, widzą swoje potknięcia, widzą swoje braki.
00:11:58
Tak taki Bóg patrzy w szczególny sposób.
00:12:03
W takim okazuje łaskę pokoju.
00:12:08
Tym, którzy nie myślą o sobie więcej niż należy myśleć.
00:12:15
Bóg powołuje Jeremiasza i mówi, zrobisz to, co ci mówię?
00:12:22
Jak czytamy, to jego powołanie. To widzimy, że jeremiasz tutaj nie ma wielkiego wyboru, prawda tak się wydaje, ale Bóg mówi, wybrał, czyli również nie nie, nie aby móc słuchać, nie mów, że jesteś zamówić, pójdziesz i nie będziesz mówił im będziesz robił to, co ci mówię, tak czy nie i już nie umiesz. Przestałem dyskutować.
00:12:49
Więc z jednej strony widzimy tutaj boży Plan Boży zamysł, który Bóg mnie to, że w tym momencie podjął, nie to, że czekał, żeby zobaczyć, jak ten nie remisz to tamto siamto i w końcu zdecydował tylko Bóg już od wieków zdecydował. Wybrał go.
00:13:13
Przychodzi w czasie.
00:13:14
Do jeremiasza mówi do niego i mówię, wybrałem Cię, Przeznaczyłem Cię i będziesz robił to, co ci mówię.
00:13:24
I w pewnym sensie można powiedzieć no.
00:13:26
Cottę masz no.
00:13:27
Nie miał nic tutaj do powiedzenia. Próbował się wykręcać, ale nie wyszło nie tylko jemu.
00:13:33
Inni też próbowali też nie wy.
00:13:35
Wyszło więc w pewnym sensie czytając to możemy odebrać wrażenie, że właśnie Bóg postanawia Bóg decyduje, ile Bóg wyznacza Bóg, kieruje, Bóg działa i człowiek to nie ma.
00:13:51
Nic do gadania.
00:13:53
Ja próbuję to bóg mu zakryję ust, albowiem przestań nie mów ja ci mówię jak jest, tak ma być jak ja mówię, tak, ja można odebrać wrażenia.
00:14:07
Natomiast jeśli myślimy o Bogu jako tym, który znał jeremiasza przed jego narodzinami.
00:14:20
Mówi więcej, znał każdego z nas.
00:14:24
Zanim się urodziliśmy więcej, zanim ten świat powstał.
00:14:33
Znam każdego z nas znał nasze życie od urodzenia poprzez naszą młodość i starość, i śmierć. Jeśli nie dożyjemy tej tej starości albo śmierć, to jest prawda. Chyba, że nasz pan powróci wcześniej.
00:14:50
Ale długo o tym wszystkim wiedział od zawsze.
00:14:56
Wszech Wiedzący Bóg on wiedział o każdym z nas, zawsze.
00:15:04
Znał każdą naszą myśl. Każdy ma.
00:15:10
Każdą naszą decyzję i to są rzeczy tajemnicze wgl o nich mówi, że o nich wie, ale nie wprowadza nas na madrych rzeczy, ponieważ nie jesteśmy w stanie ich zrozumieć, ogarnąć po prostu.
00:15:24
Nas informuje, że jest Bogiem, który Wszystko wie, zanim cokolwiek się stanie i wie Wszystko o nas i jego Plan. Jego zamysł jest ściśle związany z jego wiedzą o nas.
00:15:43
Kiedy patrzymy dalej na życie i służby Jeremiasza, to widzimy, że jeremiasz, mimo że jest wierny Bogu i wiernie wykonuje tą służbę, którą Bóg mu powierzył.
00:15:59
Nie spotyka się z akceptacją ze strony Bożego ludu, nie spotyka się z uznaniem, nie spotyka się z aplauzem z poważaniem z szacunkiem.
00:16:14
Tylko spotyka się z niechęcią wrogością z nienawiścią, ze złośliwością z pogardą.
00:16:29
Przezwali go, przezwali, go idzie ten, co ciągle woła biada biada na przezywali go biada biada biada idzie biada biada biada.
00:16:40
Patrzcie idzie wiada biada zaraz będzie wjadą, zaraz będzie mówił, że zaraz tutaj nas babilończycy Najadą i zniszczą to miasto.
00:16:51
I nie jeremiasz, chociaż powołany przez Boga, chociaż tak wyraźnie naznaczony namaszczony był człowiekiem z ciała i krwii, który miał momenty załamania.
00:17:09
I zachęcam was, żebyście uważnie poczytali jego modlitwy.
00:17:15
Jest kilka modlitw jeremiasza w tej księdze i to są modlitwy, które nie Jestem przekonany wielu, jeśli może nawet wszyscy z nas jak film takimi modlitwami, jak on się modli.
00:17:29
Niektóre z nich czytam i mówię Boże.
00:17:33
Coś z tym zrobić, jak to ugryźć, jak?
00:17:35
Do tego mamy.
00:17:36
Podejść i jeremiasz często mówi bogusz. Nie daje Rady, że że czuje się oszukany przez Boga. Czuję się zawiedziony, bowiem rozczarowany tym, co się dzieje w jego życiu, od kiedy zaczął głosić Boże słowo.
00:18:00
Czy kiedyś komuś z was się coś takiego przydarzyło, że.
00:18:06
Chrześcijańskim życiu nie było tak jak w niektórych pieśniach. Śpiewamy, że każdy dzień z jezusem jest lepszy niż miały dzień, ale czy zdarzyły wam się między jezusem, kiedy mieliście już wszystkiego dosyć i czuliście się zawiedzeni przez Pana Jezusa i czyniliście się w jakiś sposób chwil?
00:18:30
Źle traktowani przez niego i nie docenieni przez niego i nie nagrodzeni wystarczająco przez niego i gdzieś porzuceni. Czasami czasami wydawała nam się opuszczeni przez niego.
00:18:44
Tak był.
00:18:46
Nie musi mówić o takich rzeczach w kościele.
00:18:52
Nie duchowe to takie nie takie, no nie przystoi, no żeby powiedzieć, że że, że po prostu czasami wydaje nam się, że Wszystko nam się pod nogami sypie, że tracimy wiarę.
00:19:05
Ja pamiętam w szkole biblijnej byłam i straciłem wiarę. W pewnym momencie Wszystko mi się zawaliło. Wszystko w szkole i tyle.
00:19:18
Pamiętam, poszedłem do innego tam ze starszych braci, wykładowców, nauczycieli i mówię, bracie, straciłem wiarę, po prostu Wszystko mi się zawaliło. Ja mam wiarę w sercu, Jestem pusty.
00:19:37
Pamiętam, jak ten brat z takim spokojem z takim zrozumieniem mówił, będziemy się modlić, Paweł.
00:19:49
I modlił się ze mną i pokazywał mi na te prawdy Bożego słowa, które na nowo pomogły mi wrócić do Boga i zostawić te moje wcześniejsze zrozumienia, myślenie moje jakieś wyobrażenia o Bogu, które były dołkiem scart.
00:20:11
I zacząć od nowa budować musiało coś paść, musiało coś zostać zburzone, musiało coś runąć, żeby Bóg mógł coś nowego budować w moim życiu.
00:20:27
Obawiam się, że nie umiemy o tym rozmawiać w kościele, kiedy słyszymy, że ktoś zaczyna coś takiego mówić, to nie wiem jak zareagować. Nie wiem, jak się zachować.
00:20:37
Jeden często woli będzie słyszeć takich rzeczy, bo to burzy naszą wiarę. Najlepiej to słyszeć te pozytywne. To jest to super historie, jak by pozdrowił.
00:20:50
Jak Bóg dał?
00:20:51
Pieniądze, jak się powiodło, jak się udało i tak dalej, to oczywiście chwała Bogu. Kiedy są takie świadectwa.
00:21:00
Ale ile w życiu naszym jest takich momentów, kiedy nie rozumiemy bożych dróg, kiedy to są włókna na składzie, wydaje nam się, że jest po nasze siły.
00:21:14
Chociaż on obiecuje, że nie dam ponad nasze siły, wiemy, znamy ten werset.
00:21:20
Ale czułam, że tak ponoszę się, że już nie dam.
00:21:26
Czy możemy o tym komuś powiedzieć? Czy możemy się tym podzielić, że nie dajemy Rady, czy czy to już będzie miliarda czy tą z tą nazwą krzyczą, bo wiedząc o tym przecież napisane, że się nie.
00:21:37
Da ponad.
00:21:38
Eee, czasami miały słuchać siebie. Czasami nie umiem powiedzieć tego, co jest w naszym życiu, boimy się właśnie jak teraz potraktują, jak wogóle zrozumiem, czy od razu rozpaczą, a ten kto nie ma wiary, to on się narodził na conajmniej dzieckiem. Może mnie przecież dziecko może zawsze się cieszyć, Wszystko ustalą.
00:22:02
Boży prorocy nie bali się powiedzieć o swoich wątpliwościach, swoich bólach, o swoich zmaganiach mówili progu wprost. Jeremiasz mówi, dlaczego mógł słabosc końca 15 rozdziału 18 wierzył, dlaczego mnie były trwa bez końca. Dlaczego moja rana jest nieuleczalna?
00:22:26
Dlaczego się nie chce goić?
00:22:30
Miałeś kiedyś taką Ramę, coś się nie chciała goić.
00:22:35
Co byś nie?
00:22:36
Oni robili, jakbyś tam do niej nie podchodził. Ona ciągle się ją 3 i boli i nie daje ci żyć.
00:22:48
Ja nie mówię tylko fizycznych ranach.
00:22:53
Myślę o tych różnych sytuacjach w naszym życiu, które się modlimy lata i nic się nie zmienia i nie ma cudu, nie ma zmiany, Jeszcze raz gorzej i boli, boli, boli.
00:23:11
Dlaczego się nie chce goić i jeremiasz mówić? I rzeczywiście będziesz miał zdrowi wolny, którym się nie ufa.
00:23:26
Tak można tak.
00:23:27
Mówić do Boga.
00:23:29
Jak można mówić do bogatszych, ty będziesz jak strachliwe wody, którym się nie ufa, który jednego dnia płynął tak, a potem przychodzi deszcz i one wylewają na wszystkie strony i nie można wiedzieć, co one zrobią, jakie szkody wyrządzą.
00:23:52
I co Bóg wtedy mówi do Jeremiasza, kiedy jeremiasz tak się żali tak otwiera serce i mówi, jak się czuję.
00:24:03
19 wiersz tego 15 rozdziału.
00:24:07
Oto jak Bóg przemawia do swojego sługi?
00:24:11
Mówi tak, jeśli ty.
00:24:22
Tak wtedy tutaj trudno to przetłumaczyć. Ten zwrot w różnych tłumaczeniach to jest różnie oddane.
00:24:31
Wtedy albo możemy to przetłumaczyć, że Bóg mówi, ja zwrócę się do ciebie.
00:24:39
Albo możemy to przetłumaczyć, że?
00:24:43
Ciebie zawrócę.
00:24:48
Album można to przetłumaczyć, że ja ciebie odnowię.
00:24:55
Uwierz ty zawrócisz, wtedy ja zwrócę się do ciebie albo zawrócę ciebie, albo odnowię ciebie, Abyś stał przede mną.
00:25:10
Jeśli oddzielisz, albo jeśli wyciągniesz to cenne od tegoco nikczemne albo stego co nikczemne to pospolite coś i nic nie warte. Wtedy będziesz jak moje usta.
00:25:31
Niech oni zwrócą się do ciebie?
00:25:35
Ale ty nie zawracaj do nich.
00:25:42
Bóg mówi do Jeremiasza.
00:25:45
Zbawcze, słowa Uzdrowień czy słowa, ale twarde słowa.
00:25:53
O dziwo, Bóg się nie tłumaczy, że nie jest jak zwodnicze wody nie wyjaśnia Jeremiasz II. Słuchaj, możesz na mnie polegać, ja cię naprawdę nigdy nie zawiodę.
00:26:04
Ja cię nie oszukam, no jeszcze trochę popłaczesz, jeszcze trochę się pomęczysz, a później już będzie Wszystko dobrze. Potem Cię pocieszę i zobaczysz. Przyjdą lepsze czasy.
00:26:17
O dziwo Bóg mówi do jeremiasza, musisz zawrócić.
00:26:23
Tutaj w tym wierszu, jak popatrzycie na język hebrajski tylko czterokrotnie pojawia się to słowo zawracać. Ona jest troszeczkę w różnych formach, ale to jest to samo słowo. To samo ten sam źródłosłów.
00:26:41
Bóg mówi ty.
00:26:42
Masz zawrócić i mówi, ja zawrócę ciebie albo do ciebie i mówi, nie zwracaj się do nich, do tych wszystkich, do których jesteś posłany. Oni mają zawrócić do ciebie.
00:27:00
W jaki sposób tutaj widzę? To w relacji Bożej suwerenności.
00:27:09
Widzę to tak.
00:27:10
Że Bóg, który powołuje Jeremiasza który suwerennie swoją decyzją swoim wyrokiem.
00:27:20
Powołuje go do służby prorockie jej trudnej służby do ciężkiej służby.
00:27:27
Cały czas to Wszystko jest.
00:27:31
Uzależnione od tego, jak jeremiasz w tym wszystkim się zachowa. To nie jest tak, że kiedy jeremiasz powiedział, Jestem za młody i się zaczął wymawiać.
00:27:41
I Bóg powiedział, nie, nie masz iść i to robić. To nie jest tak, że jeremiasz był w jakiś sposób przez Boga zniewolony.
00:27:49
To nie jest tak, że jeremiasz już później nie miał żadnego wyboru i tak dalej. W tych trudnych sytuacjach, kiedy był tak ciężko, kiedy płaczą, kiedy zmagał się, kiedy sobie nie radziłem, kiedy widział, że to Wszystko nie taki, jak sobie wyobrażał, to to były krytyczne momenty w jego życiu, w którym mógł zwrócić się.
00:28:11
Dobrą stronę albo w złą stronę.
00:28:15
Tttt doświadczenia te trudne momenty w naszym życiu, kiedy jesteśmy przygniecie, niekiedy nie rozumiemy, kiedy się zmagamy, kiedy popadamy w bleachu naszych słabości, naszej grzeszności, cokolwiek to jest, to są ważne momenty. Gdzie wtedy się zwrócimy?
00:28:36
Zobaczcie Bóg tutaj mówi Bóg uzależnia swoje działanie.
00:28:42
Odiego działania mówi, jeśli ty zawrócisz, wtedy mówi ja albo zwrócę się do ciebie, albo zwrócę ciebie, albo odnowią ciebie, Abyś stał przede mną i był moimi ustaną.
00:28:56
Z jednej strony Bóg już go ustanowił swoimi ustami, już przez niego przemawiał. Już był Bożym prorokiem, a tutaj 15 rozdziale po latach jego służby i zmagań jeszcze ma wiele do zrobienia, bo jeremiasz służył.
00:29:11
To jakieś 40 lat?
00:29:14
Bóg mówi, jeśli się zwrócisz i jeśli oddzielisz, to co cenne od tego, co nikczemne podobne słowa, do których później Apostoł, Paweł nawiązuje, gdy pisze do Tymoteusza ilu, jeśli zachowasz się od tych rzeczy pospolitych, to wtedy będzie szczelna.
00:29:34
Czy jem w?
00:29:34
Domu Bożym, wtedy Bóg Cię będzie w potężny sposób używał, ale mówi, jeśli jeśli mówi, ktoś się za.
00:29:42
Mowa jest warunek z jednej.
00:29:44
Strony wiemy, że to Bóg już wiedział przed założeniem świata, że to dzisiaj będę stał.
00:29:49
Będę mówił do was. Bóg wie, że tutaj Bóg wiedział, że tu będziecie będziecie słuchać. Bóg zna każdego z was wasze życie, waszą służbę, Wszystko. A z 2 strony to Wszystko jest uzależnione od tego, gdzie się będziemy zwracać, czy oddzielimy się od tego, co nikczemne co pospolite, to puste co z nikona?
00:30:14
Jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem za to, w którą stronę się zwracamy, gdzie idziemy z naszym życiem.
00:30:24
Proszę, nie zwracaj się do tych ludzi, nie zwracaj się do nich, ty masz tak żyć i tak służyć, żeby oni zwracali się do cię.
00:30:34
Żebyś ty był zwrócony we właściwą stronę i żebyś, żebym ja mógł ciebie zwracać we właściwą stronę, żebyś mógł być moim stanem i wtedy oni też będą się.
00:30:44
Do ciebie zwracać?
00:30:46
Oczywiście te ich zwracali się trwało.
00:30:48
Wiele lat, ile masz niestety nie doświadczył za wiele tego zwracania się do niego Chodź.
00:30:55
Oni zwracali się do niego, słuchali, bo tyle, że to było słuchanie, w którym się buntowali. To było takie słuchanie.
00:31:03
Powiedz nam, powiedz nam jutro o tym poczytamy, zobaczymy, powiedz nam, powiedz jakie słowo pana jest to tak, oni się w ten sposób zwracali, a potem robili swoje.
00:31:16
Czas nas goni, idziemy do 2 obrazu. Bóg zabiera jeremiasza do domu Garncarza i tam w domu Garncarza daje mu kolejną lekcję na temat swojej suwerenności jeremiasza 18 rozdział od pierwszego do 6 wiersza.
00:31:36
Oto słowo, które yahwe skierował do jeremiasza wstań i Idź do domu garncarza, tam dam ci usłyszeć moje słowa. Udałem się więc do domu garncarza, a on pracował właśnie na swoim kole ilekroć naczynie, które formowały z gliny, nie udawało się. Przerabiał je na inne naczynie takie jakie w danym przypadku.
00:32:07
Uznał za właściwe.
00:32:08
Tak wtedy mówi jeremiasz dotarło do mnie słowo yahwe tej treści.
00:32:16
Czy podobnie jak ten garncarz, nie mogę postąpić z wami domu Izraela oświadcza ja chy o to, jak glina w ręku garncarza. Tak wy jesteście w moim ręku domu Izraela.
00:32:37
Zazwyczaj słuchając ilustracji o suwerenności Boga.
00:32:43
Kaznodzieje zatrzymują się na tym miejscu. Nie czytają dalszych wierszy i przeczytawszy te wiersze obraz jest jednoznacznie Bóg może zrobić ze swoim ludem, co tylko chce.
00:32:56
Może ich ulepić, jakkolwiek chce?
00:33:00
Obraz Bożej suwerenności tutaj jest bardzo wyraźnie przedstawione i króciutko, tylko definicja suwerenności, żebyśmy wiedzieli o czym mówią, bo czasami rzucamy do słowa w nigdy, żeśmy go nie zdefiniowali, więc lya taką tutaj swoją króciutką definicję suwerenności. Mam nadzieję prostą i czytelną. Takie osoby skomponowałem.
00:33:23
Że suwerenność Boga to jest jego absolutna władza ponad wszystkim.
00:33:32
Ponad sobą samym Bóg panuje nad sobą samym w absolutny sposób, to znaczy nie robi niczego, czego by nie chciał zrobić i Bóg panuje nad całym stworzeniem.
00:33:49
To jest burza w wolność i możliwość, by kierować wszystkim według upodobania swojej woli, tak jak Bogu się podoba. Bóg ma taką moc i taką możliwość i taką wolność, by robić Wszystko, co tylko chce, jest jedynym jedyną istotą w całym wszechświecie, która ma taką możliwość. Nie ma 2 takiego.
00:34:21
Wszechmogący Bóg i tutaj Bóg mówi do swojego sługi, że film ze swoim narodem może zrobić co chce i jak chce.
00:34:32
Ale czytajmy dalej następne wiesz Rze od 7 do 11 mówi tak jeśli, a więc znowu widzimy tą warunkowość Bożego działania.
00:34:45
To nie jest tak, że.
00:34:46
Dług arbitralnie coś postanawia robić, nie biorąc pod uwagę tego, jak my się zachowujemy, jak my żyjemy, jak my postępujemy, więc jak my zareagujemy mówi.
00:34:58
Jeśli jeśli jeśli jakiemuś narodowi lub Królestwu zapowiadam, że je wykorzenienie wyrwę albo zniszczę, a ten naród odwróci się od niegodziwości, z powodu której.
00:35:16
Mu groziłem.
00:35:19
To będzie gorzale.
00:35:23
To jest niezwykłe, jak Bóg się do nas uniża i jak pomaga nam zrozumieć swoje działanie pokazując nam siebie, jakby był podobny do nas.
00:35:35
Tak jakby duchy myślą, że faktycznie oni się nie nawrócą, ale potem się o dziwo nawrócili. Bogu było szkoda i było go żal on wiedział.
00:35:47
Już przed założeniem świata czy oleju słuchają, czy ją słuchają, ale przez to, że my żyjemy w czasie przez to, że u nas to Wszystko się.
00:35:55
Dzieje w jakimś.
00:35:57
Cyklu wydarzeń Bóg mówi do nas na naszym poziomie i tutaj był przemawia do niego na poziomie naszego zrozumienia naszego na poziomie naszego ludzkiego pojmowania, że.
00:36:08
3 pokazują siebie, jakby był podobny do nas i mówi będzie mniej gorzały. Powstrzymam nieszczęście, w którym zamierzałem go dotknąć, ale kiedy innym razem zapowiadam jakiemuś narodowi lub królestwu, że je wzmocnie i ugruntuje, lecz ono czynić będzie to, co złe w moich oczach, lekceważąc mój głos to żal mi będzie wysyłać zapowiedziane.
00:36:41
Przepraszam, oczywiście żal mi będzie zsyłać zapowiedziany mu szczęście.
00:36:48
Tak, a więc Bóg zapowiadał, że będzie Wszystko pięknie dobrze, ale jak się zaczną panoszyć i i myśleć, że wow teraz to my jesteśmy wybrani teraz to.
00:36:59
My ho Ho Ho Ho.
00:37:01
Wszystko tutaj nikt nam nie stanie na drodze zwojujemy Wszystko i zdziałamy Wszystko, a Bóg z nami. Któż przeciwko nam?
00:37:08
A jesteśmy tutaj królami Ziemi, to mówię, jak się zapędzą, jak się zaczną czynić zło, jak zaczną się wbijać w pychę, lekceważyć mojego składu i będzie mi szkoda błogosławi takich pyszałków, takich zarozumialców, takich ludzi, którzy o mnie zapomnieli, myślą, że oni są pępkiem świata.
00:37:32
Niestety nie dam tego szczęścia, które obiecywałam, ale to.
00:37:35
Znaczy, że przyjdzie nieszczęście?
00:37:39
Up inaczej postąpił niż zapowiedział i teraz mówi do jeremiasza. Powiedz więc teraz mieszkańcom Judy i Jerozolimy tak mówi, ja chcę. Oto przygotowuje dla was nieszczęście.
00:37:55
Nie lubimy takich wersetów, prawda? Myśli robimy ten górny wiersz SET. Takie plany na pan i co tam było obdarzyć pokojem? Szczęściem to są wersety, które się uczą na pamięć. Takiego mu się nie chce nauczyć na pamięć.
00:38:11
Oto przygotowuje dla nas nieszczęście. Rozważam wymierzony przeciwko wam Plan Wow nie lubimy takich wersetów. Procenty braci. Czytasz tę ulgę?
00:38:26
Myśmy tu nie przyjechali słuchać takich wersetów, to nam poczytaj.
00:38:29
Te inne wersety.
00:38:32
No ale to też się z Biblii kochają to też.
00:38:35
Jest w Biblii.
00:38:36
I tu musimy wziąć sobie do serca każde słowo.
00:38:41
Takie też to też mówi Bóg i to też jest dla naszego pouczenia i mówi, niech każdy z was zawróci ze swojej złej drogi.
00:38:52
Poprawcie swoje postępowanie oraz swoje czyny, a więc widzimy, że Bóg wzywa swój lud do opamiętania i uwarunkowań wuje swoje postępowanie ich postawą.
00:39:09
Myśli okażą posłuszeństwo, zostaną oszczędzeni i spotka ich kara, jeśli będą nieposłuszni, spadły na nich wszystkie zapowiedziane nieszczęścia i tak jak powiedziałem wszechwiedzący Bóg dokładnie wiele. Jak oni się zachowają, to nie jest tak, że do teraz nie zapowiada.
00:39:34
I czekam bo.
00:39:35
Się posłuchają, czy u słuchają? Ciekawe Jestem nie, nie, no następny wiersz 12 mówi Bóg już się jeszcze mówic oni zrobią już od razu.
00:39:45
Mówi, Bóg wie.
00:39:47
Z pewnością powiedzą, nic stego nie zamierzamy się poprawiać, nie zamierzamy zmieniać naszej grupy. Już wracała, nie zareagują mówi.
00:39:56
Oni powiedzą ci nic swego, mamy swoje plany, każdy z nas postąpi tak jak każe mu upór jego złego.
00:40:06
Ław powstanie w ogóle to mówić Pocenie w ogóle ostrzegać.
00:40:13
Postrzega bezbożnego, skoro wie, że ten bezbożny i tak.
00:40:17
Go nie usłucha.
00:40:19
Że i tak będzie dalej szedł złą drogą.
00:40:21
Po co było winą Kościoła, który nie jest zainteresowany, żeby chodzić bożymi drogami, tylko żeby posłuchać sobie Kazań sposobów?
00:40:30
W ogóle mówi.
00:40:32
Mówi Bóg kocha Człowieka, bo nie chcę, żeby bezbożność zginął ostrzega. Napomina wzywa i jeśli ktokolwiek znajdzie się w piekle z powodu swego nieposłuszeństwa, nigdy nie będzie mógł powiedzieć, że to boża suwerenność spowodowała, że to ja nie miałem wyjścia.
00:40:50
Po prostu Bóg wszystkim rządził licea. Mogłem przecież nie Jestem Bogiem, to Bóg wszystkim decyduje.
00:40:55
I i i.
00:40:57
I jakby chciał to by nina uprawnienie przecież jest Napisano udaje chcenie i wykonanie.
00:41:01
Ja nie chcę ani wykonanie, ani coya na filcowe nie moja wina to Bóg nie nie.
00:41:08
Bo mówi zrywa, napełnij na karci broni, dotykacie, leży w twojego życia na różne sposoby.
00:41:19
Abyś nie zginął z tym światem, ale żebyś żył, jeśli tylko słuchasz, jeśli tylko uwierzysz się przed nim, ten wiersz wyraźnie nie opisuje determinacji Boga.
00:41:37
Link pokazuje nam, że człowiek ma możliwość postąpić zgodnie z własnym pragnieniem zgodnie z własną wolą z dążeniem własnego serca.
00:41:50
Jakub powieści ktoś z was jest kuszony? Niech nigdy nie mówi, że Bóg was kusi do złego. Każdy jest kuszony przez własne serce, przez własne pożądliwości.
00:42:04
My się w żaden sposób dużą suwerennością, kiedy czynimy zło.
00:42:11
Że Bóg ma władzę nad nami, ma wszelką władzę. Może nas zatrzymać, może nas zgnieść, może nas zmiażdżyć. Może nas w jednej chwili zmieść z tej ziemi, ale tego nie czyni to jego wielka łaska i miłosierdzie nad nami.
00:42:26
Kiedy grzeszymy, kiedy idziemy swoją drogą, kiedy robimy po swojemu im to my jesteśmy za to odpowiedzialni i to my znamy z tego sprawę.
00:42:39
Człowiek ma możliwość podejmować samodzielne decyzje, za które jest odpowiedzialny i które pociągają za sobą konsekwencje. Bóg nigdy nie jest zaskoczony wyborami człowieka, czasami tak jak czytamy Biblię może nam się wydawać, że taki jest Bóg objawia nam swoje emocje, wyraża swoje opinie w taki sposób.
00:43:09
Że czasami to brzmi, jakby się czegoś nie spodziewał, jakby był zdumiony, jakby był oburzony czy zaskoczony tym, co się wydarzyło, ale w innych miejscach Bóg wyraźnie mówi nam, że nic go nie zaskakuje i że on na bieżąco nie układa swoich planów, ale ma już Wszystko zaplanowane od wieczności, gdyż od wieczności Wszystko wie.
00:43:35
Wie jak każdy człowiek pomyśli jak postąpi, co powie, jakie decyzje podjął, podejmie, jak się zachowa.
00:43:45
I to, że Bóg to Wszystko wie i w związku z tym ma już z góry ustalony Plan. Działania nie oznacza, że on Wszystko i wszystkich zaprogramował, aby czynili bezwiednie jego wolę.
00:44:06
Bóg nie jest niebiańskim programistą, który napisał Matrix owy program, który my funkcjonujemy. Niektórzy tak to sobie wyobrażają, idą w skrajność rozumienia Bożej suwerenności do tego stopnia, że nie widzą i nie akceptują i nie praktykują w swoim życiu nauczaniu odpowiedzialności człowieka. Inni natomiast idą w 2 skrajność.
00:44:35
Myślę, że człowiek jest suwerenny. Myślę, że Wszystko zależy od człowieka.
00:44:44
Ani jedno ani 2.
00:44:45
Nie jest prawdą. Biblia równolegle uczy nas, że nasz Bóg jest panem. Wszystkiego ma władzę nad wszystkim Wszystko może. A z 2 strony Biblia mówi, że każdy z nas jest odpowiedzialny za nasze życie, za nasze decyzje.
00:45:04
Tak i tu się muszę zatrzymać, bo mój czas się absolutnie skończył.
00:45:12
Pomódlmy się jeszcze króciutko, kochani.
00:45:17
Tak tak.
00:45:18
Boże, dzięki ci za twoje słowo, które oświeca nas, które porusza nas, które zmusza nas do głębokiego myślenia do.
00:45:30
Weryfikacja naszego życia, naszego postępowania naszych dróg. Daj nam, prosimy ducha mądrości, oświeca oczy naszych serc, abyśmy coraz lepiej poznawali ciebie. Kocha liczyć twoje słowo całe słowo, jakbyśmy żyli w świetle tego słowa ku uwielbieniu twojego imienia, ale.

Skip to content

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na używanie plików cookie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić jak najlepsze wrażenia podczas przeglądania. Jeśli będziesz nadal korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie lub klikniesz „Akceptuję” poniżej, wyrażasz na to zgodę.

Zamknij