Chodzenie z Bogiem

Paweł Jurkowski dzieli się Słowem Bożym w zborze uczniów Jezusa w Wejherowie. Czytamy, że Henoch “chodził z Bogiem”. Noe również “chodził z Bogiem”. Co to właściwie znaczy “chodzić z Bogiem”?

Zakładki

00:00Księga Rodzaju 5:24 02:39Księga Rodzaju 8:20 02:39List Piotra 4:11

Transkrypcja

Przepisywanie pliku audio jest automatyczne, dlatego zawierać może błędy, literówki i służy raczej do odnajdywania danego fragmentu kazania, niż do czytania go w formie tekstowej.

00:00:00
Pierwsza mojżeszowa księga rodzaju 5, rozdział 24 wiersz.
00:00:07
Henoch chodził z Bogiem.
00:00:12
A potem już było nie było, by Bóg go zabrał.
00:00:21
Jeszcze 6 rozdział i wiesz 8 9.
00:00:30
Noe znalazł łaskę w oczach yaha.
00:00:36
To są dzieje rodu Noego.
00:00:41
No ale był człowiekiem sprawiedliwym i doskonałym w swoich czasach.
00:00:49
Noe chodził z Bogiem.
00:00:54
Myślę, że domyślacie się już, że tematem tego, o czym będę mówił to.
00:01:00
Chodzenie z Bogiem czytamy tu od tych 2 Mężach w starego przymierza na samym początku relacji Bożej Noe.
00:01:13
I henoch, którzy chodzili z Bogiem?
00:01:20
Na czym polegało to i?
00:01:23
Chodzenie z Bogiem.
00:01:28
Czy na tym, że przychodzili w niedzielę do zboru na nabożeństwo?
00:01:38
Czy na tym, że codziennie czytali Biblię?
00:01:47
Gdzie oni razem chodzili z Bogiem?
00:01:53
Jaki charakter miało to ich chodzenie z Bogiem, czy miało charakter religijny?
00:02:04
W wykonywaniu jakichś szczególnych religijnych rzeczy?
00:02:11
Czy raczej miało taki charakter? Powiedzielibyśmy świecki.
00:02:18
W codziennych zwyczajnych zajęciach.
00:02:23
Robieniu zwykłych rzeczy, wykonywaniu swojej pracy, odnoszeniu się do ludzi wokół.
00:02:33
Jak oni chodzili spockiem?
00:02:39
W 8 rozdziale i 20 wierszu czytamy, że on Noe Zbudował Bogu ołtarz.
00:02:47
Złożył na nią ofiarę, a więc tutaj dostrzegamy jakiś religijny aspekt jego życia.
00:02:57
Jest jakiś ołtarz, składa na nim ofiary.
00:03:02
Ale poza tym czytamy, że Noe budował wielką łódź.
00:03:10
I tym się głównie zajmował i to było jego główne powołanie. Potem czytamy, że jak wyszedł już z tej Łodzi po Wielkiej powodzi, to zajmował się sadzeniem winnic.
00:03:27
Czy pan również o patriarch ach dalej w słowie Bożym, że oni budowali ołtarze i składali na nich Bogu ofiary, a więc jest jakiś element ewidentnie jakiegoś kultu Boga oddawania mu chwały czci składania mu ofiar.
00:03:51
Wyrażających ich pragnienie uwielbienia go zależności od niego jakiejś takiej nazwalibyśmy to religijnej społeczności z nim. Natomiast jeśli czytamy historię patriarchów, to widzimy, że głównym przedmiotem biblijnej narracji jest ich codzienne życie.
00:04:17
Ich relacje rodzinne, ich praca, ich relacje z sąsiadami i decyzje.
00:04:28
Ich ćmy.
00:04:31
To było ich chodzenie z Bogiem lub czasami oddalanie się od Boga. Co ciekawe, w całej księdze rodzaju społeczność z Bogiem i uwielbienie Boga ma raczej charakter indywidualny i osobisty.
00:04:56
Nie odbywa się w żaden zorganizowany sposób, wiema też charakteru wspólnotowego.
00:05:07
Również Mojżesz za, zanim został prorokiem i wielkim wybawcą Bożego Ludu. Miał ciekawe spotkanie z Bogiem.
00:05:20
Czytamy, że Pasał stado swego teścia je try, który był kapłanem midia nitów. Niewiele wiemy o religijnych zwyczajach mln nitów, wśród których teść Mojżesza był kapłanem, ale nie wydaje się, by miały wiele wspólnego z prawdziwym Bogiem yahwe.
00:05:48
W każdym razie czytamy o spotkaniu Boga z Mojżeszem w kontekście religijnym.
00:05:57
Ale w kontekście jego codziennej pracy?
00:06:01
Wypasania zwierząt.
00:06:05
Tam z dala od ludzi w otoczeniu wzgórz i pustkowi.
00:06:13
Bóg postanowił przemówić ze zwykłego krzaka do 80 letniego pasterza Mojżesza.
00:06:26
Czytamy, że Anioł Jahwe ukazał mu się w płomieniu ognia ze środka krzewu.
00:06:35
Tam lacho Rebie Mojżesz rozmawiał z Bogiem, który uświęca to miejsce swoją obecnością.
00:06:48
Niedługo później Bóg przez tego 88 dziesięcioletniego pasterza wyprowadza swój wybrany lud z Egiptu.
00:07:01
Politycznego, militarnego i religijnego mocarstwa ówczesnego świata.
00:07:11
Po wielkich cudach, które rzuciły potęgę Egiptu na kolana około 2,5 miliona niewolników wychodzi z Królestwa Nilu na pustynię, prowadzeni przez obłok i słup ognia.
00:07:31
A więc mają cudowne doświadczenia, oglądali niezwykłe cuda w Egipcie.
00:07:40
I są prowadzeni w cudownym nadprzyrodzony sposób przez Boga.
00:07:46
Pod górą Synaj Bóg nadaje swojemu ludowi Prawo i reguluje kult religijny.
00:07:57
Zostaje wzniesiony przy butek, kapłani zostają wybrani i przeznaczeni do składania ofiar, w tym przybytku w imieniu ludu prowadzą służbę w przybytku ściśle zostają określone święte ceremonie, obrzędy i doroczne święta.
00:08:21
Jednak Mojżesz nadal spotyka się, już rozmawia z Bogiem na osobności.
00:08:31
W namiocie spotkań albo namiocie Zgromadzenia zależności od tłumaczenia i to ma miejsce przez kolejne 40 lat wędrówki Izraela po pustyni.
00:08:46
Po wejściu do kanaanu za dni Jozuego zostaje postawiony przybytek w hilo.
00:08:56
Ale słowo Boże znowu nie poświęca mu wiele uwagi.
00:09:03
Akcja księgi Jozuego rozgrywa się na równinach i wyżył Ach kanaanu, gdzie toczą się zacięte walki.
00:09:15
Najpierw jerycho, potem aj następnie centralny kanan, później południowy kalan i na końcu Północnej i to właściwie cała księga jozuego walki, podział Ziemi i zajęcie ziemi obiecanej.
00:09:31
W międzyczasie czytamy, że jozue buduje ołtarz ja chcę na Górze ebal w północnym kanaanie i tam odnawia przymierze Izraela z Bogiem.
00:09:47
Jednak po śmierci Jozuego Izrael stopniowo oddala się od Boga i przestaje go wielbić w księdze sędziów. Widzimy upadek przybytku asilo spowodu bezbożności kapłanów.
00:10:07
Którzy tam zamiast służyć Bogu, bawili się, wyzyskiwali wiernych, czcicieli jahwe i kierowali się cielesną pożądliwość.
00:10:23
Poza hanną i samuelem, którzy doświadczają spotkania z Bogiem w przybytku. Wszelkie inne spotkania z Bogiem.
00:10:37
Doświadczenia jego mocy, jego błogosławieństwa wydarzają się w nie sakralnych miejscach.
00:10:47
Na klepisku na roli pod dębem w tłoczni w gaju nad strumieniem.
00:10:57
W polu.
00:11:01
Szczególnie w księdze rut widzimy piękno wiary i praktycznej pobożności urzut boa za la tle codziennego ich życia i pracy.
00:11:17
W przeciwieństwie do tego pięknego, błogosławionego, błogiego obrazu, Bogu, bujność i w ostatnich rozdziałach księgi sędziów widzimy totalny duchowy zamęt.
00:11:34
Ludzi religijnych, którzy nie znają boga ludzi biorących udział w religijnych czynnościach.
00:11:45
Jakże daleko od Boga.
00:11:47
Widzimy lewicę służącego za pieniądze przy domowych Bosch kach.
00:11:55
Lewin tę, który zostaje uprowadzony przez plemię dana i na siłę uczyniony kapłanem całego plemienia.
00:12:06
Kolejny lewita, o którym tam czytamy, ma problemy rodzinne ze swoją konkubiną, co kończy się jej tragiczną śmiercią z bezbożnym mieście Giba należącym do plemienia Beniamina.
00:12:24
Jeden na Steam.
00:12:26
Pewnie przychodzi epoka królów.
00:12:30
Budowa okazałej świątyni i 4 wieki wzlotów.
00:12:37
Upadków wiary Izraela, które kończą się zburzeniem świątyni i wypędzeniem ich z ziemi obiecanej.
00:12:50
Po powrocie z niewoli babilońskiej świątynia zostaje ponownie wzniesiona, ale jej pierwotna chwała już nie wraca.
00:13:03
Kolejne wieki są burzliwe i trudne dla wiernych Czcicieli Boga Izraela.
00:13:12
Po odnowie pod patronatem mocarstwa persów przychodzi inwazja imperium greckiego. Powstanie machabeuszy, krótki okres niepodległości i najazd Rzymian.
00:13:30
Otwierając nowy testament czytamy o różnych rzymskich władcach. Imam jest nikach w Jerozolimie stoi niedawno przebudowana i rozbudowana okazała świątynia Heroda, w której służbę kapłańską sprawują głównie Liberal.
00:13:52
Miss Saduceusze.
00:13:55
Którzy nie wierzą w cuda?
00:13:58
Nie wierzą w aniołów, nie wierząc w zmartwychwstanie.
00:14:04
Tacy ludzie służą jerozolimskiej świątyni za czasów Pana Jezusa.
00:14:12
Wokół nich spotykamy uczonych w piśmie skrybów.
00:14:18
Skrupulatnie przepisu jących święte słowa ze świętych Zwojów oraz pilnuję studiujących je faryzeuszów, którzy starają się w najdrobniejszych szczegółach przestrzegać wszystkich przykazań. Jakie znajdują w tych świętych pismach.
00:14:44
Ale jakże.
00:14:47
Odległe wydaje się ich chodzenie z Bogiem.
00:14:52
Od tego ideału, o którym czytamy w pierwszych księgach słowa Bożego, gdzie ludzie nie mieli ani jednej kartki Biblii.
00:15:03
Ich poznanie Boga była bardzo subiektywna, osobista.
00:15:12
Tymczasem w tym okresie tego dziwnego stanu Bożego Ludu.
00:15:21
Religijnej ciemności jednocześnie w okresie wielkiego Poznania wydawałoby się i dużo mówienia i nauczania.
00:15:33
Pisma Świętego.
00:15:35
Które pobożni?
00:15:39
Bogobojni faryzeusze i uczeni w piśmie zgłębiali i głosili.
00:15:49
Tymczasem Bóg posyła swojego anioła do skromnej dzielnicy i jej narzeczonego cieśli mieszkających na północy w nazarecie z daleka od świątyni tego całego religijnego zgiełku.
00:16:12
Do nazaretu na pograniczu stere lami zamieszkałymi przez pogan.
00:16:20
A na południu przez Samarytan.
00:16:25
Nazaret był miastem, o którym pobożni Żydzi nie mieli nic dobrego do powiedzenia.
00:16:34
Niektórzy wręcz szydzili.
00:16:36
Że nic dobrego nie pochodzi z nazaretu.
00:16:42
A jednak właśnie tam.
00:16:45
Bóg miał swoich pokornych fal ców, którzy z dala od świątyni i religijnego zgiełku z dala od teologicznych sporów, Wielbili Boga w swych codziennych zajęciach i w pokornej pobożności.
00:17:05
Józef i Maria podróżują na południe do Betlejem.
00:17:10
Gdzie Jezus rodzi się w skromnej stajence wśród zwierząt.
00:17:17
Gdzie przychodzą złymi pasterze wezwani przez aniołów, by oddać chwałę nowo narodzonemu zbawicielowi ludzkich dusz.
00:17:31
Chodziło Bóg nie objawia się kapłanom w świątyni poza Zachariasz Em, który traci mowę i nie może nikomu powiedzieć o tym, co mu się przydarzyło aż do narodzin jego niezwykłego syna.
00:17:48
Bóg natomiast objawia się prostym pasterzom, którzy wy pasali owce mało na łąkach i objawia się pogańskim Mędrcom ze Wschodu, którzy wędrują, wprowadzają niezwykłą gwiazdą do nowego króla Izraela.
00:18:11
Kiedy ja zus zostaje zabrany do świątyni, aby jako pierworodny syn zostać poświęcony Bogu sprawiedliwy i bogobojny symeon, który znajdował się w świątyni, wziął go na swoje ręce.
00:18:28
I chwali Boga, mówiąc, teraz pozwalasz odejść twemu słudze, panie w pokoju według twojego słowa, gdyż moje oczy ujrzały twoje zbawienie.
00:18:43
Które przygotowałeś wobec wszystkich ludzi?
00:18:50
Na oświecenie pogan.
00:18:53
I chwałę twego ludu Izraela?
00:18:59
Była tam też prorokini Anna, mająca około 84 lat, która nie opuszczała świątyni, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem nocą. Ona też dziękowała panu mówiła on wszystkim, którzy oczekiwali odkupienia w Jerozolimie.
00:19:24
A więc widzimy, że obok tego całego martwego, religijnego systemu byli ludzie, którzy znali Boga, którzy chodzili z Bogiem, którzy byli wrażliwi na to, co się dzieje.
00:19:41
Których serca było blisko Boga, to, że go kochali i.
00:19:46
Którzy wiedzieli, jak z nim chodzić?
00:19:50
Gdyby rzad w.
00:19:52
I Maria wykonali Wszystko według prawa wrócili do Galilei, do swojego miasta nazaretu.
00:20:01
Od roku jednak udawali się do Jerozolimy na święto paschy.
00:20:07
Jednego roku Jezus mając 12 lat udał się z nimi i w świątyni rozmawiał z nauczycielami Pis.
00:20:16
Którzy zadawali mu pytania, wyobraźcie sobie dwunastoletniego chłopca z otoczonych otoczonego przez uczonych w piśmie i Faryzeuszy zadających mu pytania.
00:20:33
I czytamy, że wszyscy, którzy go słyszeli, zdumiewali się.
00:20:39
Jego zrozumieniem.
00:20:42
Mógł odpowiedziami, dlaczego się zdobywali.
00:20:46
Przecież czytali pismo, przecież studiowali Boże słowo.
00:20:54
I byli w takiej ciemności, że Jezus gdy mówi niech kurwy, nastoletni chłopiec, proste rzeczy o Bogu, oni się wszyscy B Ali.
00:21:10
Kiedy Jan Chrzciciel rozpoczęła swoją proroczą posługę, nie udaje się do świątyni ani nawet do jednej z licznych synagog, gdzie ludzie studiowali pismo i rozmawiali o nim.
00:21:28
Czytamy, że idzie na pustynię.
00:21:32
Obchodzi całą okolicę nad jordanem, głosząc Chrzest opamiętania.
00:21:42
Aby zyskać przebaczenie grzechów.
00:21:47
To jest wielka, potrzeba człowieka.
00:21:52
Zyskać przebaczenie grzechów.
00:21:57
Można chodzić do świątyni, można czytać święte pisma i można umrzeć w grzechach.
00:22:05
Można być religijnym człowiekiem.
00:22:09
Poznać Boga i nie chodzić bokiem?
00:22:13
I ten dziwny kaznodzieja odziany jak starzy prorocy.
00:22:19
Niechcący dziwne rzeczy.
00:22:23
Głosił chwast opamiętania, wzywając ludzi do zmiany ich życia, bez zmiany ich dróg i ochrzczenia się WU. Wyrazie tej wiary w Boga i tego pragnienia, by przebaczył im ich grzechy i ludzie tam spotykali Boga.
00:22:44
Nad rzeką na pustyni.
00:22:48
Doświadczali przebaczenia grzechów, radości i pojednania z Bogiem.
00:22:56
Sam pan Jezus udaje się do Jana, aby w Jordanie przyjąć z jego ręki Chrzest. Oczywiście on nie potrzebuje przebaczenia grzechów. On nie ma grzechu, nie zna grzechu.
00:23:12
Jan wzbrania się przed udzieleniem chrztu Barankowi Bożemu, który gładzi grzech świata.
00:23:20
Ale Jezus nalega, aby wypełnić Wszystko, co słuszne i sprawiedliwe w Bożym zamyśle zbawienia. A gdy Jezus został ochrzczony, wyszedł z wody, aut otworzyły mu się niebiosa i ujrzał ducha ducha Boga zstępującego jak gołębica i przychodzącego na niego.
00:23:47
I Rozleg SI głos nieba, to jest mój umiłowany syn, w którym mam upodobanie.
00:23:56
Następnego dnia 2 uczniów Jana Chrzciciela rusza za jezusem.
00:24:04
A Jezus odwróciwszy się.
00:24:09
Widząc ich, że idą za nim, zapytał, a wy czego szukacie?
00:24:15
Nie wiem jakim tonem.
00:24:17
To powiedział, ale tak jest napisane.
00:24:20
Czego szukacie? Czego szukacie?
00:24:24
Czego oni szukali?
00:24:27
Czego szukasz tutaj, bracie siostro?
00:24:31
Czego szukasz w swoim życiu?
00:24:35
Jezus zapytał tych 2, czego szukacie?
00:24:40
A oni powiedzieli ma.
00:24:42
Rabi, co znaczy mistrzu?
00:24:46
Gdzie mieszkasz?
00:24:49
Czego szukacie? Gdzie mieszkasz?
00:24:55
Powiedziałem, chodźcie i zobaczcie.
00:24:58
Poszli z jezusem poszli zobaczyć gdzie on mieszka, czy wiesz, gdzie Jezus mieszka.
00:25:10
Czego szukasz?
00:25:16
I poszli i zobaczyli, zobaczyli, gdzie mieszka.
00:25:23
I zostali z nim.
00:25:28
Zostali z nim tego dnia, bo było około 10 godziny, czyli nasza 4 po południu.
00:25:37
Zostali z jezusem.
00:25:40
Tam, gdzie on mieszkał, rozmawiali, poznawali go.
00:25:47
A Andrzej Brat Szymona Piotra był jednym z tych 2, którzy usłyszeli to od Jana i poszli.
00:25:54
Za nim za jezusem.
00:25:57
I on żył, znalazł Szymona swego brata i powiedział do niego, znaleźliśmy mesjasza pomazańca, czyli Chrystusa.
00:26:12
Przyprowadzili go do Jezusa.
00:26:18
Szukali znaleźli.
00:26:23
A potem przyprowadzali innych.
00:26:27
Chodźcie, zobaczycie, gdzie on mieszka. Wchodźcie, porozmawiajcie z nim, poznajcie go.
00:26:35
To jest Chrystus, to jest mesjasz.
00:26:41
A nazajutrz następnego dnia po tym spotkaniu Jezus chciał pójść do Galilei.
00:26:48
Ile zus znalazł Filipa i powiedział.
00:26:52
Do niego Chodź za mną, choć samo.
00:26:58
Są tacy, którzy go szukają.
00:27:01
Są tacy, których on szuka.
00:27:05
Są tacy, którzy wydaje się.
00:27:08
Wkładają wiele wysiłku, by poznać Boga. Są inni, którzy wdają się w w ogóle nie myśleć o Bogu, a jednak go spotykają gdzieś Ten Bóg w jakiś sposób przychodzi do nich i mówi, chodza, no będziemy teraz razem chodzić.
00:27:31
A Filip był z betsaidy z miasta Andrzeja i Piotra i co Filip zrobił? Znalazł natanaela i powiedział do niego, znaleźliśmy, znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie, a także prorocy.
00:27:53
Jezusa z nazaretu, syna Józefa.
00:28:00
A więc widzimy, że powołanie pierwszych uczniów nie ma miejsca w świątyni, nie na nabożeństwach, ale nad rzeką i po rozmowach w domu.
00:28:15
Jeden przekazuje 2.
00:28:18
A 2 idzie i woła 3.
00:28:23
Jezus powołuje Mateusza z jego biura, gdzie Mateusz siedział przy stole i pobierał cło.
00:28:34
Innych uczniów znajduje nad jeziorem galilejskim, gdzie naprawiali sieci rybackie.
00:28:43
Wielu Jezusa idącego do ludzi zajętych ich codziennymi prozaicznymi czynnościami.
00:28:55
A gdzie po raz pierwszy Jezus dokonuje cudu i objawia swoją chwałę.
00:29:06
W świątyni mam nabożeństwie.
00:29:11
O dziwo czyni to na weselu w kanie galilejskiej, gdzie zamienia jakieś 18 wiader wody w 18 wiader wina.
00:29:25
Taki to początek cudów uczynił Jezus w kanie galilejskiej i objawił swoją chwałę i uwierzyli w niego jego uczniowie.
00:29:39
Paweł siedziało z tym wszystkim, idzie, zmierza jeszcze troszkę.
00:29:44
Dojdziemy do tego.
00:29:48
Po kilku dniach Jezus udaje się do świątyni, ale nie odprawia tam nabożeństwa, tylko robi bicz spow rusków wywraca stoły, rozsypuje pieniądze wymieniających walutę i wypędza ze świątyni handlarzy razem z ich owcami i wołami.
00:30:17
Kolejne wizyty Pana Jezusa w świątyni czy w żydowskich synagogach będących miejscem religijnych spotkań. Rozważania pisma.
00:30:31
Jego obecność w tych miejscach zazwyczaj nie wygląda zbyt pobożnie i spokojnie i tak duchowo.
00:30:42
W duchowym.
00:30:46
Dochodzi w nich do konfrontacji z religijnymi przywódcami.
00:30:53
Którzy często Yy szykują na niego swoje podstępne jakieś prowokacje, dochodzi do słownych, a nawet fizycznych ataków na Jezusa i jego uczniów.
00:31:08
Jezus nie jest mile widziany aniu świątynie ani w synagogach.
00:31:16
Jezus obchodził wsie i miasteczka usługujący ludziom w domach na ulicach nad Jordanem w Łodzi, na wzgórzu.
00:31:32
Wszędzie tam, gdzie byli zwykli ludzie, gdzie pracowali, gdzie odpoczywali, gdzie po prostu byli i potrzebowali, potrzebowali Boga jego miłosierdzia.
00:31:47
Przebaczenia grzechów, jego pomocy, jego pocieszenia.
00:31:54
Jego obecności, jego miłości.
00:31:59
Słów darząc ich życia.
00:32:04
Zauważmy, jak Jezus jadł z grzesznikami.
00:32:10
I potrafił się zaprzyjaźnić z celnikami.
00:32:15
Jak brał dzieci na ręce i je błogosławił?
00:32:22
Jak bronił kobietę, przyłapano ją na cudzołóstwie.
00:32:28
Jak dotykał chorych, a nawet przywracał do życia umarłych.
00:32:36
Gdzie jest dzieciństwo? Tam jest Betlejem i nazaret.
00:32:44
Gdzie jest utrudniony pracownik, tam jest cieśla z nazaretu.
00:32:52
Gdzie jest niedostatek? Tam jest ten, który nie miał gdzie głowy przyłożyć.
00:33:00
Gdzie jest smutek? Tam jest gc many.
00:33:05
Gdzie jest śmierć?
00:33:07
Tam jest Golgota.
00:33:11
Jeśli tylko.
00:33:14
Serca szukają Boga.
00:33:18
Chcą go poznać.
00:33:24
Kiedy Jezus rozmawiał z zagubioną kobietą w samarii.
00:33:30
Przy studni w upalne południe.
00:33:33
Tłumaczył jej możliwość spotkania się z Bogiem wszędzie i w każdym czasie.
00:33:41
Tłumaczył, że Bóg jest duchem i nasza społeczność z nim nie jest z gruntu zależna od żadnego miejsca.
00:33:54
Jakichkolwiek rzeczy materialnych.
00:33:58
Możemy czcić Boga wszędzie i w każdym czasie w duchu.
00:34:05
I w prawdzie.
00:34:09
Pan Jezus mówi, że ojciec szuka takich czcicieli, którzy będą mu oddawać cześć w duchu i w prawdzie to, czego potrzebujemy, by spotkać się z Bogiem i Uwielbiać Boga, to skierować nasze duchowe oczy na Boga.
00:34:35
Zbliżyć się do Boga?
00:34:37
W ufnej wierze.
00:34:40
Otworzyć przed nim nasze serca w szczerości?
00:34:47
Bez obłudy, bez udawania czegokolwiek. Tego Bóg pragnie takich fal ców. Bóg szuka, którzy będą z nim szczerzy.
00:35:00
Bez najmniejszych jakiś prób udawania czegokolwiek.
00:35:06
Bez jakiegokolwiek zabarwienia fałszem.
00:35:13
Sprawdzie to znaczy w rzeczywistości tego kim jesteśmy i co nas dotyczy, co zrobiliśmy, z czym się zmagamy, z czym sobie nie radziły?
00:35:31
Bóg szuka takich fal ców, którzy będą mu cześć oddawać w duchu i w prawdzie. Nie możesz tego doświadczyć. W zgromadzę ły takie jak to.
00:35:43
Czy gdzie choćby 2 lub 3 się spotka, możesz doświadczyć tej społeczności z Bogiem w duchu i w prawdzie w czasie kazania w społeczności Kościoła w indywidualnej czy zbiorowej modlitwie, ale także w domu.
00:36:02
W pracy na spacerze gdziekolwiek i kiedykolwiek.
00:36:14
Nie potrzebujesz do tego nikogo i mi niczego poza otwartym przed Bogiem, sercem i całkowitą szczerością z nim.
00:36:28
Możesz być w najświętszym miejscu, będąc w najbardziej obskurnym i najciemniejszym miejscu na ziemi.
00:36:41
Jezus obiecał być ze swoimi uczniami zawsze i wszędzie, aż do skończenia tego wieku, w którym i my dzisiaj żyjemy.
00:36:56
Aż do jego chwalebnego powrotu i Objawienia jego Królestwa.
00:37:05
Nie wiemy, kochamy bracia i siostry. Co nas czeka w kolejnych miesiącach i latach?
00:37:14
Może znowu przyjdzie czas, kiedy nie będziemy się mogli swobodnie spotykać.
00:37:23
I życie Kościoła będzie wyglądało inaczej niż dzisiaj czy kilka lat temu.
00:37:32
Nasze duchowe życie nie jest ostatecznie zależne od brania udziału w zgromadzeniach grupach domowych, spotkaniach modlitewnych czy konferencjach.
00:37:49
Uczestniczymy w nich, kiedy tylko możemy.
00:37:54
Póki możemy, korzystajmy z nich wszystkich, bo mają wielką wartość.
00:38:03
Nieoceniony duchowy pożytek dla każdego z nas.
00:38:08
Ale nie stawiajmy ich na miejscu należnym naszemu panu i zbawcy.
00:38:20
Tylko on.
00:38:22
Jest zdrowym życia i w nim są wszystkie nasze źródła.
00:38:32
Wielu naszych braci i wiele sióstr, będąc przez miesiące i lata zamkniętych w miejscach od osob Ienia.
00:38:44
Że laci od innych wierzących.
00:38:48
Są w lepszym duchowym stanie od wielu z nas.
00:38:54
Którzy regularnie uczestniczymy w spotkaniach.
00:38:59
Ale zaniedbujemy pielęgnowanie naszej osobistej społeczności z jezusem.
00:39:09
Dlatego trwajmy w jezusie.
00:39:13
Pilnujmy naszej osobistej relacji z nim ponad Wszystko.
00:39:20
Jeśli przyjdzie czas kolejnych ograniczeń naszych wspólnych spotkań.
00:39:27
Nie musimy duchowo osłabnąć.
00:39:31
Nie musimy oddalić się od Boga. Możemy chodzić spockiem.
00:39:39
Nie atakujmy naszych braci, którzy w wyniku narzuconych nam restrykcji zdecydują się spotykać inaczej niż my czy nie spotykać.
00:39:54
Boleje kochani nad tymi wszystkimi, którzy mienią się.
00:40:01
Przekazie lamii Bożego głosu.
00:40:04
Którzy w okresie tych minionych 2 lat atakowali i atakują tych, którzy w wyniku tych różnych restrykcji zachowują się inaczej niż oni sami.
00:40:21
Nie ulegajmy głosowi naszego ego i nie próbujmy budować naszych zborów, ani naszego religijnego wizerunku na krytyce braci.
00:40:34
Którzy inaczej niż my się zorganizują i inaczej funkcjonują, czy będą funkcjonować?
00:40:44
Postawa krytykanctwa braci.
00:40:49
Nie ma nic wspólnego z naśladowaniem Chrystusa pana i uwielbieniem Boga.
00:40:55
Raczej kochani bądźmy zachętą.
00:41:00
Będziemy z budowaniem bądźmy wonią Chrystusa zawsze i wszędzie.
00:41:08
W domu w pracy na ulicy gdziekolwiek możemy uczynić coś dobrego i wielbić Boga w tym, co powiemy, co zrobimy, jak się zachowujemy, jak zareagujemy, zareagujemy.
00:41:27
Na koniec przeczytam kilka dobrze wam znanych wierszy ze słowa Bożego, które są esencją tego, co próbuję wam przekazać dzisiaj.
00:41:38
Ufaj ja chcę całego swego serca?
00:41:44
Nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o yahwe, pamiętaj o nim na wszystkich swoich drogach.
00:41:56
Pienia mówi strzeż swoich kroków, gdy idziesz do domu Bożego, ale to nie znaczy, że nie masz ich strzec. Gdy idziesz do sklepu, to znaczy, że nie masz ich strzec. Pójdziesz do pracy. Pamiętaj o nim na wszystkich swoich drogach.
00:42:16
A wtedy on będzie prostować twoje ścieżki?
00:42:20
Nie uważaj się sam za mądrego.
00:42:25
Pierwsza, że się za mądrego, Boże, zachowaj nas.
00:42:31
Skazał nic.
00:42:50
Czy może jesteśmy mądrzy, kochani?
00:42:55
Kto mądry, niech to pokażą swoim dobrym postępowaniem i krytyką braci i sióstr, którzy myślą inaczej, rozumieją inaczej nie mówię, że nie można, gdy podnieść głosu krytyki, nie zrozumcie mnie źle, ale są rzeczy, w których dzisiaj padają. Słowa padają oskarżenia, padają inwektywy pod adresem braci i sióstr, że kochają Jezusa i starają się mu służyć.
00:43:26
Myślenie osoby, że jest się najmądrzejszym ze wszystkich, a wszyscy inni to głupcy, jeśli mają sieczkę w głowie, bo nie myślą tak jako oni, to nie jest postawa godna.
00:43:38
Sług Chrystusa.
00:43:42
Nie uważaj się sam za mądrego, bój się pana.
00:43:50
Trzymaj się z dala od złego?
00:43:54
Przypowieści 3, 5, 7.
00:43:58
Inny fragment z listu do Kolosan 3, rozdział 17. Wiesz Wszystko.
00:44:06
Wszystko kochani, cokolwiek czynicie w słowie lub w konkretnym działaniu czyńcie w imieniu Pana Jezusa.
00:44:19
Czyńcie wsparci jego mocą i dla niego.
00:44:23
Czyńcie w imieniu Pana Jezusa?
00:44:26
Dziękując przez niego Bogu ojcu?
00:44:31
Pierwszy koryntian 10/30 jeden tak więc czy jecie?
00:44:37
Czy pijecie czy cokolwiek czynicie, a wiecie, że Paweł mówi te słowa w kontekście sporów na temat jedzenia i picia?
00:44:48
Można się o to kłócić albo można to czynić dla chwały Boże Paweł mówi, Czy Jecie, czy Pijecie, czy cokolwiek czynicie Wszystko róbcie na chwałę Boga.
00:45:03
I ostatni fragment z pierwszego listu Piotra 4 rozdziału 11 wiersz kto mówi, niech mówi Tak, jakby przekazywał słowo Boga, kto służy, niech to czyni w mocy.
00:45:23
Który on udziela, aby we wszystkim był Uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa.
00:45:33
Do niego należy chwała i moc na wieki wieków. Amen.

Skip to content

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na używanie plików cookie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić jak najlepsze wrażenia podczas przeglądania. Jeśli będziesz nadal korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie lub klikniesz „Akceptuję” poniżej, wyrażasz na to zgodę.

Zamknij