Dopełniajmy dzieła uświęcenia!

Kazanie Pawła Jurkowskiego z 24 października 2021 roku.

Zakładki

00:00Drugi List do Koryntian 7:1 03:24Psalm 19:9 23:372 List Piotra 1:2 52:56List do Hebrajczyków 12:18

Transkrypcja

Przepisywanie pliku audio jest automatyczne, dlatego zawierać może błędy, literówki i służy raczej do odnajdywania danego fragmentu kazania, niż do czytania go w formie tekstowej.

00:00:00
2 list do Koryntian 7 rozdział przeczytajmy ponownie pierwszy wiersz.
00:00:09
Mając zatem takie obietnice umiłowani?
00:00:16
Oczyszczaj my się wszelkich brudów, ciała i ducha.
00:00:24
Dopełniając naszego uświęcenia w Bojaźni Bożej.
00:00:33
2 tygodnie temu.
00:00:36
Przyglądaliśmy się pierwszej części tego wiersza.
00:00:42
Mówiąc o konieczności oczyszczania naszego życia.
00:00:50
O konieczności usuwania z naszego życia, wszystkiego, co nie należy do świątyni, którą Bóg w nas sobie uczynił.
00:01:06
Oto w Jezusie Chrystusie przez jego śmierć, przez jego zmartwychwstanie wylanie ducha. My słabi, upadli, grzeszni ludzie, mogliśmy doświadczyć przemiany z grzeszników.
00:01:30
Bóg uświęcił nas w Jezusie Chrystusie przez ofiarę.
00:01:36
Która została złożona na krzyżu golgoty, kiedy przyszliśmy do niego z wyznaniem naszych grzechów, kiedy przyszliśmy z wyznaniem naszej niezdolności, by zbawić samych siebie, by zreformować nasze życie, gdy prosiliśmy Boga, aby przebaczył nam nasze grzechy.
00:01:59
I, aby Jezus został panem naszego życia, Bóg uczynił w nas sobie świątynia oddzielił nas od tego świata.
00:02:13
I dał nam swego ducha, aby w nas mieszkać.
00:02:18
Jakkolwiek nadal żyjąc w tym ciele?
00:02:24
Musimy oczyszczać się.
00:02:28
Nadal musimy podejmować wysiłki, by odrzucać te wszystkie rzeczy, które sprzeciwiają się naszej nowej tożsamości w Jezusie Chrystusie i mówiliśmy ostatnio szczególnie o tym.
00:02:48
Pierwszym kroku oczyszczenia, jakim jest wyznawanie naszych grzechów.
00:02:56
Przyznawanie się do tego, co jest nie tak w naszym życiu, z czym sobie nie radzimy, z czym się zmagamy, szczere, uczciwe przyznawanie się przed Bogiem, a czasami jak trzeba przed ludźmi, jeśli wobec kogoś za winimy, to oczywiście mamy obowiązek przyjść, przeprosić, naprawić krzywdę, jakiej się dopuściliśmy.
00:03:24
Natomiast czasami też potrzebujemy takiej pomocy praktycznej od brata siostry, do których mamy zaufanie, którzy będą z nami się modlić, którzy będą z nami stawać w tym boju wyzwolenia i oczyszczenia nas z wszelkich brudów.
00:03:44
Psalmista w psalm jest to 19 w 9 wierszu zadaje pytanie, w jaki sposób młody człowiek.
00:03:58
Może zachować w czystości swoje życie.
00:04:07
W jaki sposób młody człowiek palam pragnień otoczony pokusami?
00:04:19
W jaki sposób w ogóle może zachować w czystości swoje życie? Wiemy, że każdy wiek w życiu człowieka ma swoje wyzwania. Dzieci są poddane pokusom. Młodzież, młodzi ludzie, nie ludzie sa ci wszyscy są poddani różnego rodzaju.
00:04:42
Pokusą, słabością, każdy wiek ma swoje słabości.
00:04:51
Ale szczególnie młodzi ludzie są poddani ogromnej presji tego świata.
00:04:59
By żyć, jak żyją ich rówieśnicy.
00:05:04
By nie być.
00:05:07
Poza marginesem tego głównego nurtu, to jest wielkie wyzwanie dla młodych ludzi otoczonych swoimi kolegami, koleżankami, którzy prezentują jakiś wspólny życia, którzy zajmują się różnego rodzaju rozrywkami i dziwią się, kiedy wierzący młodzi ludzie nie chcą w tym brać udziału i na pierają na nich, wywierają na nich presje.
00:05:41
I psalmista mówi, zadaję właśnie to pytanie, w jaki sposób młody człowiek zdoła zachować w czystości swoje życie w obliczu tylu wyzwań w obliczu tylu wewnętrznych i zewnętrznych nacisków były grzeszyć, by czynić zło.
00:06:05
Czy jest to w ogóle możliwe?
00:06:10
W tym samym wierszu psami spadaj. Odpowiedź mówi, że UNESCO możliwe.
00:06:17
Gdy młody człowiek będzie trzymał się Bożego słowa.
00:06:24
Gdy będzie.
00:06:26
Mocno trzymał się tego, co Bóg mówi i wiemy, że ta Rada nie jest tylko dobra dla młodych ludzi, tak jak młody człowiek w ten sposób może zachować swoje życie. Życie w czystości, taki my wszyscy starsi i młodsi musimy słuchać tej Rady.
00:06:49
Trzymać się Bożego słowa?
00:06:53
Karmić się Bożym słowem każdego dnia rozmyślać o tym słowie, gdy.
00:07:02
Wstajemy rano poświęcić, chociaż chwilę czasu, żeby zwrócić się do tego życiodajnego słowa, które pomoże nam stawić czoła wyzwaniom, które na nas czekają, które ma tę oczyszczającą nasz umysł moc.
00:07:23
Każdy z nas potrzebuje w ciągu dnia, kiedy możemy zwracać się do tego słowa, aby pamiętać o naszym Bogu na wszystkich naszych drogach.
00:07:35
To słowo dzisiaj jest tak wyjątkowo dostępna, jak nie było przez całe wieki.
00:07:44
Ludzie przez wieki mieli możliwość większość ludzi, którzy byli wpośród czy to Izraela starego testamentu, czy w Kościele Nowego Testamentu wiekszość ludzi to słowo mogła przyjmować słuchając.
00:08:02
Ludzie posiadali pojedyncze egzemplarze tego słowa i czytali je regularnie w czasie spotkań, gdy kościół się spotykał tak jak my dzisiaj ktoś czytał słowo Boże, a reszta słuchała.
00:08:18
I potem starali się pamiętać, powtarzać, przeżywać to, co słyszeli.
00:08:26
My dzisiaj.
00:08:28
Jesteśmy jednym z nielicznych pokoleń, którzy mogą, kiedy tylko chcemy otworzyć stary testament, nowy testament, gdzie tylko chcemy, możemy otworzyć i słyszeć, jak Bóg mówi do nas.
00:08:47
Jakże wielu chrześcijan.
00:08:51
W ogóle nie rozumie tego i nie docenia tego, jakże wielu chrześcijan sporadycznie zagląda do Biblii, jakże wielu chrześcijan żyje od kazania do kazania zamiast.
00:09:08
O poranku otwierać Boże słowo i czytać, co Bóg do nas mówi w ciągu dnia, kiedy możemy przeczytać choć kilka wierszy nasycić fundusze Bożym słowem przed snem, gdy kładziemy się, czy to dzisiaj mamy też możliwość słuchać słowo Boże, nawet gdy robimy różne rzeczy.
00:09:34
Są bracia, którzy nagrali całą Biblię, można włączyć i słuchać, gdy kładziemy się na często. Tak robię, gdy kładę się słucham słowa Bożego i Zasypiam, zostawia sobie tam wyłącznik i w końcu mi się wyłączają.
00:09:51
Śpię, ale chce zasypiać przy tym, co Bóg do mnie mówi. Kiedy budzę się nieraz w nocy, nie mogę spać, po prostu nie męczę się, włączam sobie słowo Boże.
00:10:05
Czy jakiś wykład słowa Bożego i słucham, bo chce, żeby to słowo mieszkały we mnie obficie.
00:10:13
Bo Jestem przekonany, że pełnia Ducha Świętego jest ściśle związana, spełnią słowa Bożego w naszym sercu. Jeśli pragniesz być pełen Ducha Świętego, a nie poświęcasz czas na słowo, które on natchnął, przez które mówi do nas, obawiam się, że nie doczekasz się pełni ducha.
00:10:42
Te te 2 elementy pełnia Bożego ducha i pełnia Bożego są u Bożego słowa w nas są ściśle ze sobą związane i ludzie pełni ducha będą przemawiali.
00:10:57
Tak jak słowo.
00:10:58
Boże, bo mówi.
00:11:00
Będą mówili to, co mówi Bóg w swoim słowie.
00:11:05
My dzisiaj możemy tak jako ten zbór, ale w ogóle mówiąc, my myślę o kościele ewangelicznym, szeroko pojętym wielu ludzi szuka pełni ducha w przeżyciach w doświadczeniach jakiś emocjonalnych upatrują pełnię ducha w jakimś poruszeniu pod wpływem muzyki czy jakiś dzisiaj efektów świetlnych, czy jakiś działań, które oddziaływują na nasze emocje.
00:11:36
Ale pismo święte nigdzie tego w ten sposób nie przedstawia.
00:11:41
Bóg jest Bogiem, który utożsamia się ze swoim słowem do tego stopnia, że pan Jezus nazywany jest słowem Boga.
00:11:57
I ten akcent stary akcent jak i znajdujemy w całej Biblii położone na znajomość słowa Bożego i gdy mówię o znajomość, to wiecie, że nie mam na myśli tylko umysłowego zrozumienia, ale tego, o co winniśmy prosić i czego winniśmy szukać.
00:12:22
W czytaniu tego słowa, bo gdy czytamy Boże słowo, to nie przyswajamy tylko jakieś informacje na temat Boga, ale gdy gdy czytamy Boże słowo SW duchu modlitwy w duchu pragnienia Boga, to tak naprawdę obcujemy z Bogiem. W jaki sposób obcujemy ze sobą bracia siostry?
00:12:48
Rozmawiają ze sobą, prawda? Sposób mamy ze sobą relacje.
00:12:54
Czasami podamy sobie rękę, czasami się uściśniemy, ale to jest moment tak w małżeństwie wiadomo, ta więź fizyczna jest dużo bliższa, też sporadyczna, nie non Stop, ale sporadyczna. Natomiast generalnie mamy ze sobą relacje przez.
00:13:13
Mówienie do siebie.
00:13:16
I nasza relacja z Bogiem. Dokładnie tak samo wygląda.
00:13:22
Z Bogiem nawet nie bardzo możemy podać mu rękę i inni jakoś przytulić się do niego. Chociaż tak samo niektórzy się modlą i i tak to czasami śpiewamy przytul mnie weź mnie w swoje ramiona, ale jak praktycznie to się ma dziać.
00:13:39
Praktycznie nasza relacja z Bogiem opiera się nasze do naszej rozmowie.
00:13:44
Gdy my do niego mówimy?
00:13:47
Otwieramy przed nim nasze serca, wyznajemy nasze grzechy, składamy przed nim nasze prośby. Dziękujemy mu, uwielbiamy go i gdy on do nas mówi przez swoje słowo, przede wszystkim dzięki znajomości słowa możemy rozróżnić jego głos bezpośrednich do Las w naszych sercach. Od innych głosów, które pojawiają się w naszych umysłach.
00:14:18
Wielu ludzi, cokolwiek im przyjdzie do głowy, mówią, że panią powiedział.
00:14:23
Ale wiemy, że nie Wszystko, co ludzie mówią, że pan powiedział, pochodzi rzeczywiście od pana.
00:14:29
Dopiero, gdy dobrze jesteśmy zaznajomieni z Bożym słowem, wtedy możemy odróżnić jego głos od innych głosów.
00:14:39
Pan Jezus mówi o swoich owcach, że one słyszą jego głos znają jego głos. W jaki sposób w innym miejscu pan Jezus mówi, jeśli w moim słowie będziecie trwać, wtedy będziecie naprawdę moimi uczniami i wtedy poznacie prawdę i prawda was wyswobodzi, wyswobodzi z mocy grzechu, wyswobodzi z brudu.
00:15:06
To samo ta sama nauka, którą znajdujemy tutaj w psalmy 119 jest nauką Pana Jezusa i jego apostołów.
00:15:14
Trwajmy w jego słowie nie lekceważmy Bożego słowa, nie zaniedbuj my codziennej bliskiej relacji z naszym Bogiem w jego słowie.
00:15:27
Zauważcie, że to oczyszczenie, którego mamy się podejmować, jest oczyszczeniem wszelkiego brudu ciała i ducha.
00:15:43
Czasami uważamy, że czystość przed panem to tylko oczyszczenie od wszelkiego zbróg anias ciała.
00:15:56
Ale jest też bród ducha.
00:15:59
Którego mamy się oczyszczać, czasami łatwiej poradzić sobie z brudem ciała niż z brudem ducha podczas ziemskiej służby Pana Jezusa. Ci, którzy byli z, planują i brudem ciała jak nierządnice czy celnik.
00:16:20
Czy widzimy, że oni stosunkowo łatwo przychodzili do Jezusa, ale ci, którzy byli z planujemy brudem ducha jak uczeni w piśmie i faryzeusze ci ice trudem przychodzili do Jezusa Duma, Legalizm, skupienie na sobie.
00:16:44
Próżność, lenistwo, samowystarczalność.
00:16:50
Nie przebaczenie innym.
00:16:55
Skrywana niechęć czy nawet nienawiść.
00:17:00
To są to są grzechy, które czasami o wiele trudniej jest nam pokonać, niż.
00:17:09
Takie oczywiste grzechy ciała, jak pijaństwo.
00:17:14
Obżarstwo czy wszeteczeństwa?
00:17:20
Obyśmy tak, jak brzydzimy się grzechami ciała.
00:17:25
Tak samo brzydzili się duchową nieczystością i żarliwie oczyszczali się z wszelkich brudów.
00:17:37
Ducha i ciała.
00:17:41
Paweł wzywa do oczyszczania całego człowieka.
00:17:46
Wszystkich aspektów naszego życia, nie tylko tych najbardziej oczywistych i widocznych.
00:17:54
Ale również tych ukrytych.
00:17:57
O których tylko my wiemy?
00:18:00
I oczywiście nasz Bóg.
00:18:03
I musimy zadbać o to, abyśmy przede wszystkim oczyszczali samych siebie.
00:18:11
Ale nadgorliwie zajmowali się oczyszczaniem innych.
00:18:19
Wielu chrześcijan jest bardziej zainteresowanych świętością innych niż swoją własną świętością.
00:18:29
Mają wielkie upodobanie w oczyszczaniu innych ludzi i podejmowaniu wysiłków na rzecz moralnej reformy swoich bliźnich, natomiast.
00:18:42
Widzą własnego brudu. To o tym pan Jezus mówi, gdy mówi człowiek o tym masz belkę worku, a ty się zajmujesz. Byłem w oku swojego brata.
00:18:55
Jak łatwo jest wyszukiwać wady?
00:18:58
Winy innych ludzi i wielkim głosem nawoływać ich do uświęcenia. Natomiast to apostolskie wezwanie nie brzmi. Oczyszczaj my wszystkich wokół.
00:19:13
Ale brzmi.
00:19:15
Oczyszczaj my siebie.
00:19:18
Oczyszczaj my siebie.
00:19:20
Pilnuj swojego życia, bracie jej siostrą. To nie znaczy, że Nie możesz pomóc. Bracie i Siostrze, gdy cię o to prosi.
00:19:29
Pomóż, ale zacznij od siebie.
00:19:34
Upewnij się, że twoje oko jest wolne od belki. Upewnij się, że twoje serce jest czysta.
00:19:42
Dbaj o czystość swojego serca, abyś mógł służyć bratu i siostrze we właściwy sposób.
00:19:51
Przejdźmy więc do 2 części tego wiersza.
00:19:57
Wyrzucając z Bożego Domu wszelkie obce bożki i wy miotając wszelkie śmieci.
00:20:08
Jesteśmy jednocześnie wzywani do napełniania Bożej świątyni chwałą świętości.
00:20:21
Nigdy nie wystarczy rozprawiać się ze złem, ale zło musi być zastępowane dobrem.
00:20:34
To jest.
00:20:36
Pełnia, o której mówi Boże Słowo Boże słowo nie mówi, tylko nie rób tego, nie rób tego, nie tykaj tego nie zajmuj się tym wiecie o tym, ale Boże są Łotwa mówi. Kto zajmuje się tym? Poświęć się temu i dopiero gdy te 2 rzeczy złożymy, to mallu pełnego chrześcijanina.
00:20:58
Czasami słuchając świadectw niektórych ma się wrażenie, że oni są chrześcijanami, którzy już nie robią różnych rzeczy mówią. Robiłem to, ale już teraz tego nie robię.
00:21:12
Świadectwo niektórych tak dużo mniej. Mam nadzieję, że po prostu to jest jakiś tam ich tylko niedopatrzenie. Mam nadzieję, że tak nie jest w ich życiu, ale tak to brzmi wielu ludzi opowiada świadectwo o tym, co kiedyś robiło i czego teraz nie robi.
00:21:30
Natomiast my nie jesteśmy wzywani do nie robienia tylko tego, co złe, ale tak samo mocno jesteśmy wzywani, by czynić teraz dobrze.
00:21:44
By to, co kiedyś nas niszczyło, nie tylko było wyrzucone z naszego życia i nasze życie oczyszczone od tego, ale byśmy teraz to miejsce wypełnili tym, co nas buduje.
00:21:57
Tym, co przynosi Bogu chwałę i co jest pożyteczne dla wszystkich ludzi.
00:22:05
A więc Paweł najpierw kieruje wezwanie do oczyszczania się od wszelkiego brudu ciała i ducha, a następnie nawołuje do wypełniania wszystkich oczyszczonych miejsc.
00:22:21
Używa do tego czasownika, który odnosi się do dopełniania czy doskonalenia tego, co już otrzymaliśmy lub co już osiągnęliśmy.
00:22:35
A więc mamy tutaj informacje o naszej stałej potrzebie uzupełniania tego, co już mamy. Kolejnymi elementami. Oczywiście to Wszystko jest w kontekście tego jednego słowa, świętość, ale jest to słowo, które swym zasięgiem bardzo wiele obejmuje.
00:22:59
Każdy z nas, którzy.
00:23:02
Przyszliśmy do Jezusa, narodziliśmy się na nowo, może złożyć świadectwo uwolnienia z takiego czy innego grzechu. Natomiast to nie jest Wszystko, co Bóg zaplanował zrobić w nas.
00:23:20
Nadal pozostają sfery naszego życia.
00:23:25
Wymagające dalszej Bożej Pracy.
00:23:28
Ale także naszego trudu w dziele naszego uświęcenia, czyli oddzielenia.
00:23:37
Od myślenia tego świata i poświęcenia naszemu Bogu, upodabnianie się do naszego pana Otwórzmy proszę. 2 list Piotra.
00:23:51
Gdzie w pierwszym rozdziale Apostoł Piotr maluje przed nami ten obraz tego, co Bóg dokonał.
00:24:02
Tegoco Bóg nam dał.
00:24:06
Tego, czy bo jesteśmy już uczestnikami?
00:24:11
Ale to jednak ma potrzebę rozwijania. Ma potrzebę pomnażania 2 list Piotra pierwszy rozdział czytajmy od 2 wiersza.
00:24:28
Łaska i pokój niech się wam rozmnożą. Zatrzymajmy się na tym wstępie.
00:24:39
Już jesteśmy obdarzeni łaską, już mamy pokój z Bogiem i pokój w naszych sercach, ale coo Piotr mówi Łaska i pokój niech się wam rozmnożą, czyli mówi już już je macie, ale mówi, możecie mieć dużo więcej. Już są waszym udziałem, ale modlę się, by się wam po mnożyły. W jaki sposób?
00:25:07
Przez poznanie Boga i pana naszego Jezusa Chrystusa i jak wiecie, to można rozumieć na 2 sposoby. Można to rozumieć, że Piotr mówi o 2 osobach osobno, mówi o Bogu i osobno, o panu jezusie albo można to rozumieć o jednej osobie Boga i pana naszego Jezusa Chrystusa. Wy będę teraz dowodził, które jest właściwe. Wiecie, że jest to debata, która to oczywiście od.
00:25:37
Początku chrześcijaństwa, ale chciałbym tylko, żebyśmy to zauważyli.
00:25:42
W każdym bądź razie. Czy możliwe jest poznanie Boga bez Pana Jezusa Chrystusa?
00:25:53
Wierzę, że nie.
00:25:54
Że tylko poznajemy prawdziwie Boga w jezusie chrystusie zarówno w starym, jak i w nowym testamencie. Jest to ta sama, prawda?
00:26:04
W starym testamencie w różnych obrazach symbolach w nowym testamencie w objawieniu Jezusa Chrystusa, o którym St świadczył w każdym bądź razie, jakbyśmy NATO to NATO nie patrzyli, jakbyśmy tego nie rozumieli łaska i pokój są owocem poznawania Boga i pana naszego Jezusa Chrystusa Chrystusa. Zauważcie, że dalej nie jest powiedziane ich boska moc.
00:26:33
Ale jest powiedziane, boska jego moc obdarowała nas wszystkim.
00:26:41
Co jest potrzebne do życia i pobożności i znowu zatrzymajmy się.
00:26:47
Ktoś może się tu zatrzymać i powiedzieć?
00:26:50
Widzisz, bracie? Mamy Wszystko.
00:26:53
Jego boska moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne. Tak, ale pytanie jest, na ile to Wszystko jest?
00:27:06
Faktyczne doswiadczalne w moim i w twoim życiu.
00:27:12
To, że on nas z nim obdarzył, tym wszystkim nie jest równoznaczne z tym, że my tego wszystkiego doświadczamy.
00:27:22
Gdyby tak było.
00:27:23
Nie byłoby potrzeby wzywać nas do pomnażania.
00:27:27
Po prostu byśmy Wszystko już mieli od samego początku, a jednak Piotr myśli jego boska was jest jego boska moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez złe stali się albo stawali się.
00:27:57
Uczestnikami Boskiej natury.
00:28:02
Żebyśmy coraz więcej w nas mieli boskiego życia podobieństwa do Boga.
00:28:11
Jeden uniknął skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość i znowu tutaj mamy w taki może nie bardzo wyraźne, ale myślę, że bardzo zrozumiały sposób przedstawianie tego.
00:28:31
Tego napięcia, jakie istnieje w naszym życiu, o którym Paweł mówi bardzo wyraźnie nazywając to dążeniami ciała i dążeniami ducha.
00:28:42
Piotr mówi o naszym uczestnictwie w Boskiej naturze. W naszym upodobaniom upodobaniu się do Pana Jezusa.
00:28:55
Jednocześnie nie tania skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. Gdzie jest ta pożądliwość?
00:29:06
W nas w naszych ciałach.
00:29:11
Mamy w sobie Ducha Świętego, który prowadzi nas do Poznania Boga i przemienia nas na podobieństwo naszego pana. Jednocześnie mamy w sobie ten element upadłości, tak długo, jak jesteśmy na tej ziemi. Pozostaje w nas ten element upadły, który.
00:29:36
W jezusie Chrystusie jesteśmy w stanie pokonać dzięki krzyżowi dzięki mocy krzyża Pana Jezusa Chrystusa, nasz stary człowiek z jego pożądliwość ami może i musi być skrzyżowany uśmiercane. Nie jest to jednorazowe doświadczenie, bracia i siostry.
00:29:58
Oczywiście musi być to pierwsze uśmiercenie. Musi być to pierwsze przyjście. Musi być to pierwsze doświadczenie mocy ducha i wyzwolenia nas spod władzy starego człowieka.
00:30:12
Son oznacza, że walka jest skończona COM. Nie oznacza, że już teraz tylko same dobre w nas są pragnienia i dążenia.
00:30:21
Niestety, tym uśmiercony wróg nasze ciało. Czytamy, że ono cały czas próbuje się podnieść do życia. Cały czas próbuje nas zdominować na nowo i musimy toczyć z nim bój walkę. Musimy tak jak tutaj Piotr mówi wstrzymywać się.
00:30:43
Nie poddawać się nie pozwalać sobie, by znowu zawładnęły nami pożądliwości.
00:30:53
Niosą śmierć niosą skażenie i ci z nas, którzy już ileś lat chodzą za Bogiem, a nawet ci, którzy zaczęli swoją drogę.
00:31:05
Przekonaliśmy się, że w nas samych nie mieszka nic dobrego. Już jako młody chrześcijanin się o tym przekonałem. Pamiętam, że gdy nawróciłem się, gdy oddałem swoje życie jezusowi chrystusowi, to myślałem, że już nigdy nie zgrzeszę. Jeszcze wyobraźcie sobie po swoim nawróceniu. Poszedłem do spowiedzi. Pomyślę.
00:31:29
Wiecie te katolickie moje 18 lat jednak trzymały mnie jeszcze w tych więzach religii i poszedłem do jakiegoś tam obcego w jakimś obcym mieście byłem, poszedłem do spowiedzi i powiedziałem do księdza, Jestem tu ostatni raz, już tu nigdy więcej nie przyjdę, bo nawróciłem się do Jezusa i Jezus wyzwolił mnie z moich grzechów i byłem pewny.
00:31:50
Że tak powiem.
00:31:52
Byłem pewny, że już nigdy nie zgrywasz, a byłem tak szczęśliwy. Byłem tak zakochany w jezusie, że byłem przekonany, że już nie zgrzeszę, ale o dziwo bardzo szybko kwestia dni, czy może nawet tego samego jeszcze dnia, w którym byłem tego świadomy i już się potknąłem i już coś nie tak wyszło, więc pomyślałem sobie, chyba Jeszcze raz muszę się nawrócić, więc jak poszedłem znowu na kolejne nabożeństwo, a tam wtedy w tamtych czasach były często wyzwania.
00:32:20
Przodu, więc ja do przodu znowu się do niego teraz już na całego. Wtedy siema wróciłem, ale teraz Jeszcze raz się nawracam i oddaję ci panie Wszystko pomyślałam. No nie, no przecież ja nie mogę już grzeszyć.
00:32:37
Dobre chęci, dobre intencje, dobre pragnienia, ale brak Poznania.
00:32:46
I dopiero gdzieś z czasem zacząłem doczytywać je o tej walce, która się toczy w naszym życiu. O tych zmaganiach, które się toczą i o mocy zwycięstwa w duchu świętym dzięki dziełu Pana Jezusa Chrystusa. Ale to jest walka.
00:33:05
To jest walka, którą toczymy do końca naszych dni. Do ostatniego oddechu ciało pożąda przeciwko duchowi.
00:33:14
Ciało próbuje znowu nas zdominować i w jezusie chrystusie mamy moc pokonania go, ale tylko wtedy, kiedy jesteśmy blisko Boga, tylko wtedy, kiedy trwamy w jego słowie, tylko wtedy, kiedy trwamy w modlitwie tylko wtedy, kiedy trwamy w społeczności Kościoła tylko wtedy, gdy karmimy się naszym panem na wszelki możliwy sposób. Wtedy możemy zwyciężyć, jeśli to zaniedbujemy.
00:33:45
Ilu z nas ma takie przykre świadectwa, bolesne świadectwa naszych głębokich duchowych upadków? Kiedy oddaliliśmy się od domu, mieliśmy się od naszego pana i poparliśmy w grzechy. Oparliśmy w nieprawości, znowu wpadliśmy w diabelskie więzy.
00:34:08
Chwała Bogu, że możemy przyjść w jakimkolwiek jesteśmy stanie w jakim kolwiek jesteśmy dole i w jakimkolwiek brudzie i możemy znowu szukać miłosierdzia Bożego i łaski Bożej i wyznać nasze grzechy.
00:34:22
I czytamy, że nasz Pan jest wierny i sprawiedliwy i odpuści nam nasze grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości.
00:34:31
Więc jesteśmy wdzięczni, że to nie tylko tak, jak niektórzy myśleli, że na samym początku tylko Bóg przebacza, a później już nie ma przebaczenia.
00:34:40
Wiecie, że w pierwszym kościele niektórzy ludzie czekali z chrztem do śmierci, bo myśleli, że po chrzcie już nie ma przebaczenia grzechów, że w chrzcie jak wyznajemy nasze grzechy Bóg nas oczyszcza i to koniec, a później jak już zgrzeszysz, to już już nie ma powrotu. Niektórzy tak myśleli i wielu pierwszych chrześcijan w 2 w 3 wieku czekało.
00:35:02
Skrzatem aż do śmierci, co oczywiście jest totalnym jakimś zagubieniem się w nauce Nowego Testamentu.
00:35:10
Nie w ten sposób jest to nam to przedstawione, więc.
00:35:15
Jesteśmy uczestnikami Boskiej natury i dzięki temu możemy unikać. Możemy zwyciężać to skażenie, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość, a więc to jest ten pierwszy aspekt, którym ostatnio dużo mówiliśmy i teraz zobaczcie na.
00:35:31
Ten 2 aspekt.
00:35:33
I właśnie dlatego Piotr mówi właśnie dlatego, że otrzymaliśmy tak wielkie, cudowne obietnice właśnie dlatego, że staliśmy się uczestnikami Boskiej natury.
00:35:44
Czy dążymy do tego, żeby ta natura boża w całej pełni w nas się manifestowała? Co mamy w związku z tym zrobić? Właśnie dlatego mamy dołożyć wszelkich starań, bracie i siostro. Zadaj sobie to pytanie, czy dokładasz?
00:36:04
Wszelkich starań.
00:36:10
Uzupełnić wiarę.
00:36:13
Cnotą to jest takie słowo, które oznacza wszelkiego rodzaju dobroć Wszystko to, co jest chwalebne.
00:36:23
Czy dokładasz wszelkich starań, aby swoją wiarę?
00:36:30
Uzupełnić cnotą postępowaniom, które jest dobre chwalebne.
00:36:39
Wielu ludzi dzisiaj podkreśla zbawienie z łaski przez wiarę.
00:36:47
Musimy to podkreślać. Tak zbawienie nie jest z uczynków, nie, więc z naszych starań jest dziełem Boga z łaski przez wiarę, ale jeśli tylko mamy wiarę, która nie jest uzupełniana cnotą.
00:37:04
To wiemy, że jest to fałszywa wiara. To jest to zwodnicza wiara.
00:37:10
Jest to martwa wiara jak mówi Jakub w swoim liście prawdziwa wiara zbawcza wiara będzie dokładała wszelkich starań.
00:37:20
Aby mieć też.
00:37:21
Smo tę, czyli dobre, właściwe cechy charakteru.
00:37:29
Które, które będą się manifestowały w dobrych uczynkach.
00:37:34
Dalej czytamy, że mamy dołożyć wszelkich starań, aby naszą cnotę uzupełniać Poznaniem. No mamy być dziećmi w Poznaniu Boga, ale mamy wzrastać w poznawaniu Boga.
00:37:48
Mamy coraz lepiej rozumieć, co jest zamysłem Boga, co się podoba Bogu, czego Bóg od nas oczekuje, więc musimy uzupełniać naszą wiarę cnotą, a cnotą cnotę Poznaniem.
00:38:05
Dalej czytamy, że dalej mamy to poznanie uzupełniać powściągliwością albo samokontrolą.
00:38:17
Nie może być tak.
00:38:19
Że nie jesteśmy w stanie nad sobą zapanować.
00:38:23
Nad tym, co mówimy?
00:38:26
Nad tym, gdzie chodzimy?
00:38:28
Z kim się spotykamy? Czym się zajmujemy?
00:38:33
Wielu ludzi żyje w niewoli swoich impulsów cielesnych.
00:38:40
Ale tutaj czytamy, że mamy dołożyć wszelkich starań, aby nasza wiara i cnota i poznanie były uzupełniane też samo kontrolą panujemy nad sobą.
00:38:56
Nie wiemy tyle, ile wlezie do naszego brzucha, ale mówimy, wystarczy, zatrzymujemy się na właściwym poziomie.
00:39:08
Mówimy bez końca, bo chcemy Wszystko powiedzieć. Tylko powiedzieliśmy trochę i teraz chcemy się upewnić, że ten, z którym rozmawiamy, zrozumiał nas i może on coś chce powiedzieć, czy ona chce powiedzieć, kontrolujemy nasz język.
00:39:22
Wiem, że to trudne. W środę mieliśmy lekcje tego.
00:39:28
Więc musimy nad tym pracować?
00:39:34
Jeżeli masz takie czy inne pragnienia, które wiesz, że nie podobają się Bogu.
00:39:40
Możesz w duchu Świętym nad nimi zapanować pytanie, czy dokładasz starań, czy po prostu sobie pobłaża sz czy się tłumaczysz?
00:39:52
Czy czy twierdzisz no że no nie da Rady.
00:39:57
Tak po ludzku nie da Rady. Jak przyznaje, w naszej własnej sile jesteśmy skazani na klęskę, natomiast tutaj czytamy, że mamy dokładać wszelkich starań, aby panować nad sobą.
00:40:11
Pościągać te wszystkie rzeczy, które wiemy, że są niegodne dzieci bożych.
00:40:22
Dalej czytamy, że tą powściągliwość mamy uzupełniać wytrwanie, a więc to nie chodzi o to, że jednorazowo się zerwiesz po kazaniu po konferencji.
00:40:34
Znamy to jest zrywy w naszym życiu nie bracia siostry. Ja wiemy, że taki jest ze mną.
00:40:39
Posłucham czegoś dobrego, zostanę zainspirowany, gdzieś pojadę, spotkam się z braćmi czasami z kimś porozmawiam przez telefon i taki Jestem zachęcony, żeby, ale teraz trzeba wytrwałości.
00:40:52
No tylko zerwać się nie tylko słomiany ogień wybuchnie na chwilę i już nic nie ma.
00:41:00
Nie, to musi być uzupełniany wytrwałością. Czasami musimy sobie zapisywać pewne rzeczy. Kochani jaka, jak brak nam pamięci, czy wytrwałości wracać do tego i przypominać sobie, co obiecywałem Bogu, co przeżyłem z Bogiem, żeby się tego trzymać, żeby to było trwałe w naszym życiu wytrwałość, wytrwanie, pobożnością, życiem po burzę tak jak Bóg.
00:41:30
Bo to jest miłe szukaniu tego wszystkiego, co Bogu się podoba. Pobożność braterstwem zobaczyć, jak daleko braterstwo.
00:41:41
To nie znaczy, że tutaj on przedstawia. Wiecie jakąś listę, że to musi być w tej kolejności, ale zastanawia mnie, dlaczego tak późno postawił braterstwo i na koniec miłością, która wiecie, jest spójnią wszelkich doskonałości. Kto, bez której nic nie znaczymy?
00:41:55
A tutaj jest to postawione jakby na końcu tej całej listy dążeń uzupełniac naszych starań, żeby te rzeczy były i dlatego też nie sądzę, że to powinniśmy w takiej kolejności dosłownie ustawić, ale chodzi o te wszystkie elementy.
00:42:11
Chodzi o te wszystkie aspekty. Właśnie chodzi o to, żebyśmy nie byli ludźmi, którzy tylko na coś o zwracało uwagę.
00:42:20
Ale chodzi mi, że tak jak mamy się oczyszczać od wszelkiego brudu ducha i ciała, czyli całej naszej istoty, tak samo mamy zdążać do doskonałości we wszystkich aspektach chrześcijańskiego życia.
00:42:37
Nie poprzestawać tylko na jednej.
00:42:40
Ze sfer naszego życia, ale szukać pełni, która jest w chrystusie i dalej. Piotr mówi, że jeśli posiadamy te cechy.
00:42:52
To jest pierwsza rzecz, czyli czy mamy w ogóle jakiś zalążek tych rzeczy, czy one w ogóle są w naszym życiu?
00:42:58
Ale to nie koniec. Jeśli je bowiem posiadacie i Nico one się pomnażają, czyli nie poprzestaje na tym, że nie jest tak nie to nie to, że ja nienawidzę to mnie to, że ja kocham.
00:43:15
Czasami nie kocham, ale czasami kocham.
00:43:19
Yy no przebaczam, może nie Wszystko, ale dużo przebaczyłem.
00:43:26
No w sumie szczęscie, nie mogę poradzić tego jeszcze.
00:43:29
Nie mogę wybaczyć.
00:43:32
Yy no tak Control staram się kontrolować ten swój razy tak tak czasami mi się udaje tutaj widzicie, jest jest to wyzwanie tak chwała Bogu że je macie, ale to one się muszą pomnażać, tego musi być więcej w naszym życiu.
00:43:51
Musi być tego więcej i więcej i więcej i jeśli tak jest mówi, to te były niemożliwe, żebyśmy byli bezczynni i bezużyteczni. To jest jedno z najtragiczniejszych słów, jakie chrześcijanie usłyszą sługą, zły i leniwy.
00:44:13
EE bezczynny i bez użyteczny.
00:44:19
Piotr mówi, jeśli te rzeczy posiadacie, jolę się pomnażają, to nie dopuszczą. Do tego nie dopuszczą do tego, żebyście byli bezczynni i bez użyteczni w Poznaniu pana naszego Jezusa Chrystusa to jest niemożliwe sobie to Poznaniu Jezusa.
00:44:37
Poznawanie Jezusa będzie aktywne w naszym postępowaniu. Kto zaś ich nie ma? A Piotr mówi, ten jest ślepy, krótkowzroczny.
00:44:49
I zapomniał, zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Dlatego bracia tu bardziej dołóżcie starań, dziecie, poznanie prawdy zaczyna od tego i tutaj dalej wraca do tego bracia mówi Dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić.
00:45:14
To przeczy tej nauce, że jak Bóg cię wybrał, to już.
00:45:19
Nic się z tego nie wyrwie?
00:45:22
Tutaj Piotr mówi, że my musimy umacniać nasze powołanie i wybranie tak Bóg nas powołał z pewnością to, że tu dzisiaj jesteśmy, jest dowodem tego, że nas połą i wybrał.
00:45:34
Ale to my musimy z tym zrobić bracia siostry.
00:45:37
Nie mamy siedzieć na naszym błogosławieństwie, tylko mamy umacniać i utwierdzać.
00:45:45
Czyniąc to bowiem nigdy się nie potkniecie, to dopiero obietnica, jeśli będziemy umacniać nasze powołanie i wybranie, nigdy się nie potknie nawet.
00:45:59
Dlaczego się potykamy?
00:46:01
A to jako, że zaniedbujemy umacnianie nie dokładamy wszelkich starań. Nie oszukujmy się, bracia siostry, przyznawaj my się do tego.
00:46:11
Przyznawaj my się do tego.
00:46:13
Boże, brak mi wytrwałości, brak mi dokładania wszelkich starań. Wybacz mi.
00:46:21
Pomóż mi pamiętać, pomóż pilnować mego życia.
00:46:26
Umacniać w tym, co mi dałeś pomnażać, to przyjmują, błogosławił eś, jeśli to, czy my będziemy mieli szeroko otwarte wejście do Wiekuistego Królestwa, pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa i znowu tutaj mamy 2 osoby, czyli jedną osobę pan nasz i Zbawiciel Jezus Chrystus 2 osoby czy jedna jedna osoba. Tak tutaj chyba nie ma wątpliwości. To tylko tak w nawiązaniu do tej pierwszej części.
00:46:54
To, że mamy 2 określenia nie oznacza, że mówimy o 2 osobach zawsze czasami tak czasami mówimy cały czas o jednej osobie, królestwo naszego pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
00:47:09
Szeroko otwarte wejście jest wąska brama wąska droga, ale dla tych, którzy na tej wąskiej drodze dokładają wszelkich starań, na końcu są szeroko otwarte Wrota.
00:47:27
Czyż nie jest to chwalebne bracia i siostry, że jeżeli się dzisiaj poświęcamy Bogu, jeżeli dzisiaj oddzielamy się od brudu tego świata, to nie będzie tak, że potem na samym końcu jakoś będziemy musieli się przepychać przez niebiańskim ramy.
00:47:46
Że tam tylko jakaś wąska szparka. Dla nas tam tylko zajrzymy.
00:47:51
Ale szeroko otwarte drzwi czekają na tych, którzy dzisiaj.
00:47:58
Nie mówią tylko o łasce i pokoju, ale którzy szukają pomnażania się łaski pokoju szukają pomnażania tych wszystkich cudowności, jakie są nam darowane w jezusie chrystusie. W naszym doświadczeniu, a więc widzimy, że on nie wystarczy, tylko oczyszczać się z wszelkiego brudu.
00:48:18
Życie chrześcijańskie nie polega tylko na pozbywały się zła. Oczywiście na tym polega, ale nie tylko.
00:48:24
Ale też nieustannym czynieniu dobra i stawaniu się lepszymi i lepszymi. To jest prawdziwe uświęcenie. Oddzielenie od zła oddzielenie od wszelkiej nieprawości. Oddzielanie otwórz każdego rodzaju grzechu i niejednocześnie celowanie w dobrych uczynkach.
00:48:48
Podejmowanie wszelkich starań, aby w naszym życiu było coraz więcej, dobra.
00:48:55
W jaki sposób mamy to robić na koniec? Zauważcie Paweł mówi, wracając do pierwszego 2 Koryntian 7 1 Paweł mówi, Dopełniając naszego uświęcenia.
00:49:09
Z Bojaźni Bożej.
00:49:15
Bojaźń boża, cóż to takiego?
00:49:21
Wielu współczesnych chrześcijan bardzo nie lubi tego aspektu wiary.
00:49:28
Chętnie cytujemy wiersze, które mówią o wolności w chrystusie, o odwadze w przy wstępie do Boga, w chrystusie, o miłości, która usuwa wszelką bojaźń.
00:49:45
I to Wszystko, prawda?
00:49:48
To są prawdziwe, chwalebne przywileje bożych dzieci.
00:49:54
Ale kiedy zostają wyrwane ze swojego kontekstu i przeniesione na wszelkie aspekty chrześcijańskiego życia.
00:50:05
Tworzą karykaturę naszej relacji z Bogiem.
00:50:11
To jest niezwykła, jak dzisiaj chrześcijanie wyrywają z kontekstu różne wiersze i cytują je w kontekstach, które w ogóle nie nadają się do cytowania tych wierszy.
00:50:26
Ile razy słyszę ten wiersz, nie masz już mężczyzny ani Kobiety cytowane w kontekście służby kobiet w kościele.
00:50:37
To jest totalne jakieś nieporozumienie?
00:50:40
Tamten kontekst mówi o naszym, przystępuje do Boga o uczestnictwie w łasce Jezusa Chrystusa. Natomiast kiedy mamy kontekst służby w kościele, to wyraźnie widzimy, że Bracia mają swoje miejsce. Siostry mają swoje miejsce. To nie oznacza, że ktoś jest gorszy.
00:50:58
Po prostu Bóg wyznaczył nam inne role, inne zadałem to Wszystko i teraz branie tamtego wiersza, który jest zupełnie w innym kontekście i przenoszeniu do każdego jednego kontekstu i cytowały go jako argument koronny, zamykające usta wszystkim w każdym kontekście jest po prostu absurdalne.
00:51:19
Tak samo tutaj.
00:51:21
Kiedy mówimy, że miłość usuwa bojaźń, to mówimy o pewnym rodzaju bojaźni.
00:51:29
O pewnym rodzaju strachu w stanięcia przed Bogiem. W naszym grzechu to znaczy, że teraz już w ogóle w chrześcijańskim życiu nie masz żadnej bojaźni przed Bogiem? To w ogóle tego nie znaczy.
00:51:43
Tutaj Paweł mówi, że mamy dopełniać naszego uświęcenia.
00:51:49
W bojaźni przed Bogiem w odpowiednim w odpowiednim zrozumieniu.
00:51:56
Lęku przed Bogiem.
00:52:02
Pozbawiona miłości.
00:52:05
I łaski.
00:52:06
Jest carita turą wiary w Jezusa.
00:52:10
Ale tak samo łaska.
00:52:14
Pozbawiono właściwej bojaźni.
00:52:17
Jest karykaturą.
00:52:19
Paweł wzywa koryntian do dopełnienia uświęcania w Bojaźni przed Bogiem i wielu chrześcijan twierdzi, że bojaźń była cechą starego przymierza z góry Synaj, a nowe przymierze usuwa wszelką bojaźń.
00:52:38
I na koniec przeczytajmy fragment z listu do Hebrajczyków, gdzie autor tego listu miał ewidentnie inne zdanie na ten temat.
00:52:50
Przedstawia nam tę sytuację z góry Synaj i przedstawia nam nasze.
00:52:56
Podejście do Boga w nowym przymierzu i zobaczymy, czy ono jest wolne od bojaźni hbr. 12 rozdział od 18 wiersza.
00:53:09
Paweł autor tego listu. Wiemy, czy to Paweł autor tego listu mówi o tym, gdzie my przyszliśmy jako chrześcijanie, gdzie my zbliżyliśmy się w chrystusie.
00:53:23
12 rozdział od 18 wie co mówi, nie podeszliście do góry, która da się dotknąć.
00:53:30
I płonącej ogniem do mroku ciemności i burzy, ani do dźwięku trąby i takiego głosu słów, że ci, którzy go słyszeli, prosili, aby już do nich nie mówiono, nie mogli bowiem znieść tego rozkazu, gdyby mogły zbierać, gdyby nawet zwierzę dotknęło.
00:53:52
Czy góry będzie ukamienowana lub przebite strzałą? A tak straszne było to zjawisko, że Mojżesz powiedział, Jestem przerażony i drże on, więc tutaj mamy obraz Izraela pod górą Synaj i widzimy, że było to przerażające zjawisko. Cały Izrael był przerażony i Mojżesz był przerażony. Nawet Mojżesz mówi, Jestem przerażony i cały się trzęse.
00:54:20
Do tego stopnia było to przerażające zjawisko ogień, jakieś głosy, niesamowite i nikt się nie mógł zbliżyć do tej.
00:54:27
Góry, lecz mówi autor nowego autor listu do hebrajczyków to, lecz wy podeszliście do góry syjon i do miasta Boga żywego do Niebiańskiego Jeruzalem i do Rozliczonej Rzeszy aniołów na powszechne zebranie do Zgromadzenia Pierworodnych, którzy są zapisani w niebie.
00:54:51
Do Boga sędziego Wszystko.
00:54:53
Ich do duchów sprawiedliwych, uczynionych, doskonałymi i do pośrednika nowego przymierza Jezusa do krwi, którą się kropi, a która mówi im lepsze rzeczy niż krew Abla.
00:55:12
Zobaczcie, do czego mu się zbliżyliśmy i teraz jaka postawa wobec tego, czy postawa luz blus ręce w kieszeni?
00:55:22
Zobaczcie, jaka powstała.
00:55:25
Uważajcie, dlatego Uważajcie, abyście nie odtrąci i tego, który przemawia. Jeśli bowiem tamci nie uniknęli kary odtrąci wszy tego, który na Ziemi mówił.
00:55:42
Tym bardziej my.
00:55:44
Jeśli odwrócimy się od tego, który przemawia z nieba, a więc co autor tego listu mówi nam?
00:55:53
Pokazuje mam te 2 obrazy pokazują nam obraz tamtych przestraszonych ludzi pod górą Synaj ludzi o tym cudownym niebiańskim Zgromadzeniu, do którego my się zbliżamy i mówi, teraz do nas Uważajcie, żeby was so gorszego nie spotkało niż tamtych. To czym to nas złapała?
00:56:16
Nie napawa strachem.
00:56:19
Nie chciałbym, żeby mnie spotkało coś gorszego niż tamtych spotkało, którzy zlekceważyli głos Boga, który przemawia na Ziemi.
00:56:27
To my rąpała zbożnym lękiem, świadomością Wielkiej odpowiedzialności.
00:56:33
Jaka jest moim udziałem przed Bogiem, który wezwał mnie do niebiańskiej społeczności w jezusie chrystusie?
00:56:42
Jeśli tamci nie uniknęli kary o tron ciwszy tego, który na Ziemi mówił, tym bardziej my, jeśli odwrócimy się od tego, który przemawia z nieba, którego głos wstrząsnął wówczas ziemią, a teraz obiecuje, mówiąc Jeszcze raz wstrząsnął nie tylko ziemią.
00:57:03
Ale i nie.
00:57:05
A słowa Jeszcze raz ukazują usunięcie tego, co się chwieje jako tego co stworzone, aby pozostało to, co się nie chwieje. Dlatego otrzymując królestwo niezachwiane.
00:57:20
Miejmy łaskę, przez którą możemy służyć Bogu, tak jak mu się to podoba, jak mu się podoba z czcią.
00:57:32
I z bojaźnią z lękiem.
00:57:37
I z nabożnym lękiem.
00:57:41
Masz bóg bowiem jest trafiającym ogniem?
00:57:46
Bracia i siostry.
00:57:49
Jakże ważne jest, byśmy mieli w naszym życiu równowagę, miłości i bojaźni.
00:57:57
Bojaźń yahwe nadal jest początkiem mądrości. Człowiek, który się nie boi Boga, człowiek, który nie zdaje sobie sprawy.
00:58:08
Majestatu i wielkości i Sprawiedliwości i Świętości Boga jest głupcem, jest głupcem.
00:58:17
Człowiek, który poznaje Boga jako ogień trawiący, który poznały Boga jako absolutnie świętego, sprawiedliwego.
00:58:29
Naturalną reakcją prawdziwego Poznania Boga jest jest lęk jest złożony lęk. Pamiętacie Jana Umiłowanego ucznia Jezusa Chrystusa, który podczas ostatniej wieczerzy spoczywał na jego piersi.
00:58:47
Ten Jan, gdy zobaczył Uwielbianego Jezusa Chrystusa, padł przed nim na twarz jak martwy.
00:58:56
Ogarnięty takim lękiem?
00:58:58
Tak jak mężowie Starego Testamentu, gdy mieli wizję Boga, padali na twarz.
00:59:05
Przejęci bez sił.
00:59:10
Oby było to i naszym doświadczeniem, bracia i siostry. Obyśmy nie byli jak wielu dzisiaj współczesnych chrześcijan, którzy nie rozumieją prawdziwego znaczenia. Łaski nie rozumieją.
00:59:24
Prawdziwego przywileju przystępu do Boga w jezusie Chrystusie bez niewłaściwego lęku my możemy podchodzić do bogas ufną odwagą, wiedząc, że nasz pan Jezus Chrystus oddał za nas życie, wstawia się za nami i przewleka nas swoją sprawiedliwość, ale w żaden sposób nie waż my się.
00:59:49
Nie mieć w naszych sercach nabożne jcci i zbożnego lęku przed naszym Bogiem.
00:59:57
To jest coś, co jest zdrowe dla nas tak długo, jak tu jesteśmy na ziemi i być może w wieczności, a na pewno tutaj, na Ziemi. Wielokrotnie w nowym testamencie czytamy o bojaźni. Paweł mówi, my wiemy, co to jest bojaźń przed Bogiem.
01:00:14
I dlatego tak wiernie mu służymy. My wiemy, że wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusa.
01:00:21
Wiemy, że musimy zdać sprawę z każdego słowa was każdego czynu z całego naszego życia przed Bogiem i to winno nas napawać lękiem. Jeśli bylejak żyjemy. Jeśli mar mar no marnotrawi my nasz czas.
01:00:37
Jeśli zajmujemy się rzeczami, które nie przystoją dzieciom Bożym, to powinno w nas budzić lęk i strach. To jest tragedia, kiedy chrześcijanin yy brudzi się rzeczami tego świata i się tego nie boi.
01:00:54
To jest zatwardza one serce.
01:00:55
Które odpadły od żywego Boga, człowiek, który kala się rzeczami tego świata, który bawi się, marnuje swój czas na na bzdurne, głupie, nie budujące rzeczy.
01:01:08
Ten cenny czas, który Bóg nam dał, kiedy ludzie wokół nas zginął, kiedy świat ginie, kiedy tyle tyle nieprawości tyle zła, a my nie mamy czasu na modlitwę, nie mamy czasu, a społeczność z Bogiem i mamy czasu, żeby pójść i świadczyć naszym sąsiadom, znajomym o chrystusie.
01:01:27
Amano czas, żeby marnować go na próżne, głupie, puste rzeczy.
01:01:34
Nie bójmy się Boga.
01:01:40
Pomyśl kochany, bracie i siostro czy w twoim sercu jest?
01:01:45
Lęk przed Bogiem, który jeśli nie oszczędził tych, którzy go zlekceważyli, gdy przemawiał na Ziemi na Górze Synaj.
01:01:56
Mówi do ciebie i do?
01:01:57
Mnie, o ileż bardziej nie oszczędzi nas.
01:02:00
Jeśli zlekceważymy tego, który przemawia z samego nieba.
01:02:07
Bojaźń Boga jest początkiem mądrości.
01:02:11
I miłość Boga wiemy wyraża się w posłuszeństwie Bogu, która płynie bezpośrednio z tej bojaźni. To nie są rzeczy przeciwne, to nie są rzeczy sprzeczne.
01:02:23
To nie jest tak, że mamy je zestawiać jako jakieś antytezy absolutnie nie łaska miłość, dobroć Boga, pokój boży.
01:02:35
Idąc w parze w parze, czy to ręka w rękę? Tak.
01:02:41
Z bojaźnią w naszych sercach?
01:02:44
Bojaźnią, która nas nie odstrasza od Boga. One bojaźnią, która każe mam paść przed jego majestatem, bo jarzą, która nas przynagla, by go szukać, by się jemu podobać, by go czcić w naszym życiu umiłowani oczyszczamy się z wszelkich brudów, ciała i ducha.
01:03:10
Dopełniając naszego uświęcenia?
01:03:13
W Bojaźni Bożej amen. Powstańmy proszę do modlitwy.
01:03:28
Kochany, panie ponownie staje mu przed tobą?
01:03:35
Z wdzięczności, że mówisz do nas?
01:03:39
Że jesteśmy uczestnikami tego nowego przymierza we krwi.
01:03:46
Która przemawia lepiej niż krew Abla.
01:03:53
Za ten wielki przywilej.
01:03:57
Bycia twoim dziećmi.
01:04:01
Bycia częścią twojego kościoła.
01:04:04
To jest nazywano twoim domem.
01:04:08
I my sami jesteśmy nazywani twoją świątynią i wiemy, że nią jesteśmy.
01:04:14
To nie są tylko słowa.
01:04:17
Ale to prawda.
01:04:19
16 się chrystusie uczyniłeś nas Boże swoje mieszkanie.
01:04:25
Wydałeś nam swego ducha, aby w nas mieszkał?
01:04:30
I w tej świątyni nie ma miejsca na żadne fałszywe, jakieś bóstwa.
01:04:36
Na żaden kult.
01:04:38
Jakiegokolwiek bożka przyjemności cielesnej rozkoszy, zmysłowych prawy.
01:04:48
Dogadzania żądzą naszego ciała. To Wszystko musi być wypędzone wyrzucone, oczyszczone swojej świątyni.
01:04:59
I chcemy, aby ta świątynia też była pełna Twojej chwały.
01:05:04
Pełna twego słowa, pełna Twojej prawdy, pełno pobożności, która ma twoją aprobatę.
01:05:14
Kochany ojcze, dopomóż każdemu z nas usłyszę dzisiaj Twój głos.
01:05:23
Poddać się pod twoją mocną rękę, wyznać tobie wszelkie nasze jeszcze grzechy, niewierność wszelką niegodziwość w naszym życiu, nie hołubić tego, nie ukrywać, tego nie nie próbować umniejszać wagi.
01:05:41
Jakiegokolwiek grzechu, ale na nością zbliżyć się do twojego tronu łaski wyznać nasz grzechu, mierzyć się przed tobą i szukać Twojej mocy, szukać twej siły, szukać Twojej mądrości, szukać twego zaopatrzenia i wyposażenia, aby toczyć dobry bój wiary, dokładać wszelkich starań.
01:06:05
Aby nasze życie nie starczało się w dół, ale by nasze życie wznosiło się w górę, tak jak.
01:06:13
Droga sprawiedliwego, która zaczyna jak blask zorzy porannej, a następnie jaśnie, że coraz bardziej aż do Białego Dnia Daytonie byli nasze życie coraz bardziej jaśniał o twym blaskiem, twoją chwałę, twoją mocą.
01:06:33
Ku Twojej chwale teraz i po wszystkie wieki wieków.
01:06:40
Zachęcam jeszcze kochani do modlitwy.

Skip to content

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na używanie plików cookie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić jak najlepsze wrażenia podczas przeglądania. Jeśli będziesz nadal korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie lub klikniesz „Akceptuję” poniżej, wyrażasz na to zgodę.

Zamknij