Duchowa walka

Kazanie na temat kolejnej części Listu do Koryntian, które starszy zboru w Wejherowie, Paweł Jurkowski, wygłosił podczas nabożeństwa 10 kwietnia 2022 roku wraz z wstępem do nabożeństwa na temat 144 Psalmu.

Zakładki

00:00Psalm 144 19:472 List do Koryntian 10

Transkrypcja

Przepisywanie pliku audio jest automatyczne, dlatego zawierać może błędy, literówki i służy raczej do odnajdywania danego fragmentu kazania, niż do czytania go w formie tekstowej.

00:00:00
Psalm 144.
00:00:05
Błogosławiony yahwe.
00:00:09
Moja skała.
00:00:12
Ten, który zaprawia moje ręce do walki?
00:00:19
Moje palce do boju.
00:00:23
Moja łaska.
00:00:26
I moja twierdza.
00:00:29
Moja warownia.
00:00:32
I mój wybawca.
00:00:35
6 40.
00:00:38
I w nim moja ucieczka.
00:00:42
Ten, który mi poddaje mój lud?
00:00:48
Czytają se tego typu.
00:00:51
Psalmy wpisane.
00:00:56
Około tysiąca lat przed przyjściem Pana Jezusa Chrystusa, tutaj autorem tego psalmu jest Dawid, który, jak wiemy, był.
00:01:09
Możemy się zastanawiać.
00:01:12
W jakim wymiarze my dzisiaj czytając tego typu psalmy możemy w nich odnaleźć siebie, możemy odnaleźć swoje miejsce.
00:01:24
Na ile my.
00:01:27
Toczymy walkę, czy jesteśmy zaangażowani w jakąś walkę? Więcej o tym będziemy mówili później przy rozważaniu 2 listu do koryntian, gdzie Apostoł Paweł. Dzisiaj też będziemy widzieli porusza ten temat w swoim liście.
00:01:44
Króciutko tylko.
00:01:48
Nasze życie jest pełne różnego rodzaju zmagań bojów.
00:01:57
Walk czasami wyraźnie widzimy jakieś przeciwności, które przytłaczają nas. Phil obciążają nas, przygnębiają nas, czasami prowadzą do jakiegoś lęku obawy o to, co będzie. Czasami są to duchowe fil kwestie, w których nie ma.
00:02:21
Jakiegoś wyraźnego przeciwnika w postaci złych okoliczności czy ludzi, ale jest jakaś duchowa u presja jest jakiś ciężar na sercu, jak są jakieś sytuacje, w których.
00:02:37
Jest potrzeba podjęcia jakiejś walki.
00:02:41
I myślę, że i dzisiaj my wszyscy, którzy jesteśmy w chrystusie.
00:02:48
Winniśmy toczyć duchowy bój.
00:02:53
Tak jak mówię, więcej o tym będziemy mówili przy okazji rozważania tego listu do koryntian. Ale tutaj na samym początku naszego nabożeństwa chciałbym was zachęcić.
00:03:05
Bracia i siostry byśmy radując się w Bogu, wywyższając go i dziękując mu i modląc się do niego, rozumieli, że to też jest część duchowego boju.
00:03:24
Szczególnie w starym testamencie widzimy przykłady Bożego działania na Ziemi wobec tych ziemskich przeciwników Bożego ludu. Kiedy?
00:03:39
Boży ludzie wznosili modlitwy do Boga.
00:03:44
Ja mamy kilka takich wyraźnych obrazów w starym testamencie. Gdzie?
00:03:52
Walczy sama zamale kitami?
00:03:56
A Mojżesz stoi na Górze z podniesionymi rękoma i modli się do Boga i czytamy, że tak długo jak jego ręce są wzniesione w górę tak długo i o złe odnosi zwycięstwo.
00:04:09
Kiedy ręce Mojżesza opadają, a Marek i ci zaczynają zwyciężać. Tutaj mamy taki bardzo wyraźny obraz, tego jak modlitwa jak Uwielbianie Boga.
00:04:22
Przekłada się na doświadczenie ludzi na ziemi. Mamy też inne obrazy królów izraelskich, którzy zamiast.
00:04:32
Wziąć broń do ręki, brali instrumenty do rąk, lewitów, kapłanów i ci śpiewali, grali Bogu na chwałę, a Bóg rozprawiał się z ich wrogami. Mamy ją złego. Pod jej rychem mamy Dawida, który tutaj mówi o zauważcie.
00:04:56
Poddaniu ludu a jednocześnie.
00:05:01
Mówi to w kontekście oddawania Bogu chwały, wysławiania go jako tego, który jest.
00:05:09
Skałą, na której się można oprzeć, jest twierdzą jest warownią, jest tarczą, jest ucieczką, jest miejscem schronienia.
00:05:22
Więc i my dzisiaj bracia siostry, jeśli toczymy jakieś boje.
00:05:27
To nie otoczmy ich cielesnymi metodami.
00:05:32
Ale jako dzieci Boże.
00:05:35
Toczymy bój używając tego wielkiego oręża chwały modlitwy.
00:05:43
Zaufania Bogu.
00:05:45
Dalsze słowa tego psalmu mówią, ja chcę czym jest człowiek, że na niego rozważasz.
00:05:56
Syn człowieczy, że o nim myślisz?
00:06:01
Człowiek przypomina tchnienie.
00:06:05
Jego dni jak cień, który mija.
00:06:12
Te słowa są właśnie taką refleksją wielkości Boga, mocy Boga. Tego właśnie Kim Bóg jest w swej potędze.
00:06:22
I tego, kim my jesteśmy wobec niego i jakim to cudem jest, że ten wielki Bóg w ogóle na nas zważa.
00:06:32
Możemy nieraz tak sobie myśleć, no?
00:06:36
Jesteśmy garstką ludzi, stajemy tutaj przed Bogiem, śpiewamy, modlimy się, a Bóg stworzył ten wielki wszechświat.
00:06:48
Galaktyki planety słońca.
00:06:52
Ogrom tego wszystkiego, co istnieje, jest tyle wielkich ważnych spraw na tej ziemi. Czy Bóg nas słyszy?
00:07:01
Czy Bóg na nas zważa?
00:07:04
O dziwo.
00:07:06
Zważa i to w taki sposób, w jaki nawet my sami na siebie nie zauważamy.
00:07:13
Czytamy, że nawet ma włosy na naszych głowach policzone.
00:07:19
Słyszy każdą naszą myśl z daleka.
00:07:24
Każde słowo, zanim pojawi się na naszym języku, on już zna całe.
00:07:31
W niesamowity sposób zważa na nas, chociaż jesteśmy tylko prochem.
00:07:37
Chociaż jesteśmy jak tchnienie, jak cień, który mija, a jednak.
00:07:42
Nasz Bóg na nas patrzy.
00:07:46
Nasz Bóg nas słyszy.
00:07:49
Więc żadna.
00:07:53
Żadne słowo nie uchodzi jego uwagi. To nie jest tak, że my coś tutaj mówimy w swej nieporadności niedoskonałości naszego wyrażania naszych myśli i Bóg na to nie zważa.
00:08:09
Może czasami nasze zwodnicze serce nam tak podpowiada, może czasami oskarżyciel?
00:08:14
Mówi tobie, czy mi, że Bóg cię nie słyszy, ale.
00:08:17
Tak nie jest.
00:08:19
On słucha z wielką uwagą.
00:08:22
Każdej myśli, każdego westchnienia, każdego słowa, chociaż zaprawdę nie jesteśmy nikim szczególnym, nie zasługujemy na to. To nie jest wyrazem naszej wielkości naszej wspaniałości. To jest wyrazem jego miłosierdzia, jego łaski, jego wspaniałomyślności, że do takich stworzeń jak my on się uniża.
00:08:45
I chce z nami mieć społeczność, dlatego dalej zobaczcie, jak odważnie Dawid się modli. Ja chcę schyl swoje niebiosa i stomp.
00:08:58
Dotknij gór niech za dymią zabłyśnij błyskawicą i rozproszy.
00:09:08
Poślij swe strzały i wpraw ich w zamieszanie Wyciągnij swoją rękę z wysoka wyzwól mnie i wybaw mnie od potężnych wód z ręki cudzoziemców, których usta głoszą marne.
00:09:29
I, których prawica jest prawicą zdradliwą. Czyli tutaj widzimy David nam troszeczkę mówi o tych swoich wrogach, o tej swojej sytuacji, w której się znajduje.
00:09:42
I chociaż wierzę, on sam jest maleńkim pyłkiem jest tylko cieniem. To jednak ze względu na to, jak Bóg.
00:09:54
Patrzy na nas w swej łasce i w swoim miłosierdziu, jak Bóg w tamtym czasie wybrał Izraela i jego postawił na przywódcę tego ludu przywódcę i króla swojego wybranego narodu Dawid w tej ufności mógł tak się modlić, żeby Bóg poruszył całe niebiosa, żeby dotknął gór tak by za dymiły. Więc zobaczcie jak śmiał o modlitwę Dawid wznosi.
00:10:23
W obliczu swojej małości w obliczu swojej znikomość i.
00:10:29
Ale też w obliczu Bożej wspaniałomyślności, mocy i wielkości. Woła o takie wielkie rzeczy.
00:10:38
O takie o taką Bożą ingerencję, która wprowadzi wrogów Bożego ludu w zamieszanie wyzwoli ich z ręki cudzoziemców.
00:10:51
I jak Dawid dalej toczy tą walkę?
00:10:55
Śpiewa Bogu pieśń.
00:11:00
Wiersz 9.
00:11:03
Zaśpiewam ci nową pieśń.
00:11:08
Zagram ci na 10 strun nej harfie.
00:11:17
Duchowa walka.
00:11:19
Przede wszystkim odbywa się w naszej modlitwie Uwielbieniu Boga.
00:11:26
W naszym poddaniu się pod jego władzę, w naszym złożeniu naszych trosk naszych ciężarów, u jego stóp.
00:11:35
Jakże często pismo nas do tego zachęca. Kochani bracia i siostry. Jakże w wielu miejscach Bóg mówi, Przyjdź do mnie, zaufaj mi.
00:11:46
Złóż na mnie swoje ciężary. Nie martw się, nie lękaj się.
00:11:52
Zaufaj mi.
00:11:54
Patrz na mnie uchwyć się mojej ręki.
00:12:00
Po to się też tutaj gromadzimy. Kochani, by się do.
00:12:02
Tego zachęcać.
00:12:04
Oczywiście każdy z nas może to robić i winien to robić codziennie.
00:12:08
Każdego jednego dnia winniśmy rozpoczynać każdy dzień, składając w nasze sprawy nasze potrzeby w jego ręce, w ciągu dnia, gdy coś się pojawia, możemy zawsze do niego westchnąć, zawołać choćby w krótkiej modlitwie, choćby w niewysłowione i modlitwie zwracając nasze serca do niego mówiąc, panie panie.
00:12:28
Pomóż mi bo.
00:12:30
Co mam zrobić w tej sytuacji?
00:12:33
Ale też gromadzimy się razem jako Kościół jedni za 2 możemy się wstawiać, słysząc modlitwę Brata siostry możemy sercem stanąć z Bratem siostrą i składać Bogu dziękczynienie, uwielbienie, a też w tych potrzebach w tych prośbach.
00:12:57
Niechaj dzisiaj dobry Bóg pomoże nam uwielbiać go, wywyższać go, chwalić go.
00:13:05
Składać przed nim nasze prośby. Już nie będziemy czytali całe jego całej pozostałej części tego psalmu, w których jakby te myśli się powtarzają i też mowa jest o tym błogosławieństwie Bożym, które Bóg zsyła na swój lud, troszcząc się o nich.
00:13:23
Na końcu tylko jeszcze ostatni wiersz mówi szczęśliwy lud, któremu tak się powodzi. Szczęśliwy lud, którego Bogiem jest jahwe.
00:13:35
Mam nadzieję, że.
00:13:38
Jesteśmy świadomi.
00:13:40
Tego, jakim przywilejem zostaliśmy obdarowani.
00:13:46
Będąc w jezusie chrystusie uczyniony mi bożymi dziećmi, jesteśmy najszczęśliwszymi na świecie.
00:13:56
Jeśli tylko.
00:13:58
Te wspaniałości, o których Bóg mówi?
00:14:03
I które buks siebie nam objawia, rzeczywiście są żywe w nas są prawdziwe dla nas.
00:14:12
Jeśli rozumiemy.
00:14:15
Czym jesteśmy obdarzeni?
00:14:18
Dzięki łasce naszego Pana Jezusa Chrystusa, Bożego syna.
00:14:22
Jakie bogactwa są naszym udziałem? Tutaj Dawid mówi o chwil pełnych spichlerza ach mówi o pięknych, wybujałych córkach synach fil, płodach wszelkiego rodzaju owcach, bydle ciężarnym i tak dalej.
00:14:46
Może myślisz sobie? No tak, tak tak tak, no ja nie mam ani nawet jednej chudy i kozy.
00:15:00
Pradzie kochany siostro.
00:15:04
Może nie masz kozy, może nie masz roweru, może nie masz motocykla, może nie masz samochodu?
00:15:12
Ale to nic w porównaniu z bogactwem, jakim Bóg obdarzył ciebie i mnie jezusie chrystusie.
00:15:23
Pismo mówi w nim, zostaliśmy obdarzeni wszelkim błogosławieństwem niebios.
00:15:33
Wszelkim błogosławieństwem niebios.
00:15:37
Możesz mieć krzywe zęby?
00:15:40
I wypadające włosy.
00:15:43
Dziurawą koszulę, ale jeśli znasz Chrystusa, jeśli on jest twoim Panem, jesteś najbogatszy na świecie, najpiękniejszy na świecie.
00:15:55
W bożych oczach.
00:15:57
A co więcej się liczy?
00:15:59
Czy liczy się to, co człowiek myśli? Liczy się to, co dzisiaj w gazetach ludzie pokazują i czym się szczycą, czym się chwalą, o co zabiegają, za czym gonią.
00:16:13
Cóż, to będzie znaczyć?
00:16:15
Za kilkanaście kilkadziesiąt lat, nie mówiąc już o wieczności. Nic.
00:16:22
Mamy bogactwo nie przemija lne mamy skarb, którego żaden mulier jest żadna rdza nie zniszczy jeśli tylko mamy Chrystusa i żyjemy dla niego, dla jego Królestwa i jego sprawiedliwości.
00:16:38
Niechaj słowa tego psalmu zachęcą nas dzisiaj do wzniesienia naszej modlitwy, bez względu na to, jakie boje toczymy nie to.
00:16:47
Żeby je lekceważyć, umniejszać, ale właśnie w pośród nich mówię, bez względu na to niezależnie, czy jesteśmy ich świadomi, czy one nas bardzo obciążają, czy może oddychamy głęboko i nie odczuwamy tego ciężaru. Jakikolwiek byłby nasz stan, przyjdźmy do Boga. Módlmy się, wywyższaj my go.
00:17:09
Wychwalaj my jego imię w naszych pieśniach film wołajmy serc naszych modlitwach i niechaj on na nowo doda nam sił. Niechaj nas wzmocni, niechaj nas puścili.
00:17:23
Niechaj pomoże nam toczyć dalej dobry bój wiary.
00:17:28
W naszym poznawaniu go w naszym ogłasza.
00:17:32
Aniu go w tym świecie ro zgłaszaniu jego dobrej nowiny w naszym życiu. Dla niego powstańmy kochani do modlitwy.
00:17:49
Nasz kochany, ojcze.
00:17:51
Dziękujemy za kolejny dzień łaski.
00:17:55
Dziękujemy za możliwość zgromadzenia się tutaj, w imieniu Pana Jezusa.
00:18:02
Dzięki jego ofierze.
00:18:06
Dzięki jego.
00:18:08
Dziełu Krzyża.
00:18:10
Dzięki mocy krwi.
00:18:13
Dziękujemy, że możemy stać przed tobą, patrząc na twoje zwycięstwo na twój triumf jezusie i mając w nim udział dzisiaj przez wiarę, panie, chcemy się radować tobą. Chcemy złożyć wszelkie troski i kłopoty i ciężary.
00:18:34
Cokolwiek nas obciąża czy są to jakieś problemy rodzinne? Czy są to jakieś problemy finansowe mieszkaniowe, zdrowotne?
00:18:45
Z czymkolwiek byśmy się zmagali, panie ty jesteś naszym Bogiem, który troszczy się o nas i który obiecuje nam prowadzić nas w zwycięstwie w chrystusie.
00:18:57
Daj nam panie i dzisiaj radować się z Tobą w tobie, modlić się do ciebie, wysławiać ciebie z głębi naszych serc, odpoczywać w tobie, nabierać w tobie sił, nabierać w tobie nowej nadziei.
00:19:13
Prosimy o twoje działanie w każdym z naszych serc modlimy się o naszych braci i siostry, których nie ma z nami, którzy tylko słuchają nas, abyś każdego z nas tu obecnych i tych nieobecnych posila wzmacniał rozradował w twym duchu.
00:19:31
I dał nam doświadczać twej mocy, doświadczać twej łaski, doświadczać twej obecności w duchu świętym.
00:19:47
Otwórzmy proszę 2 list Apostoła Pawła do koryntian 10 rozdział.
00:20:00
Apostoł Paweł w tych ostatnich 4 rozdziałach swojego listu wraca do tematu, który dominował na początku tego listu, chociaż zupełnie w innym.
00:20:15
Charakterze jakby skierowany troszkę do innej grupy ludzi.
00:20:23
Te 2 poprzednie rozdziały jak widzieliśmy, były skierowane do.
00:20:30
Tych w zborze, którzy.
00:20:34
Byli gotowi wesprzeć potrzebujących.
00:20:39
Braci siostry.
00:20:42
Wew DI nie widzieliśmy tutaj te różne porady Pawła na temat yy wspierania potrzebujących, w jakim duchu winno się to odbywać? I też Paweł tutaj mówi o tych elementach organizacyjnych związanych ze zbieraniem datków na potrzebujących. Natomiast we wcześniejszych fil 8 rozdział.
00:21:12
Właściwie 7 rozdziałach widzieliśmy.
00:21:17
Otwarte serce Pawła, który przemawia do koryntian jako ojciec do swoich dzieci.
00:21:18
1300.
00:21:25
Pokazując im swoje apostolskie serce Unii, rzone wobec nich, którzy dają się zwodzić, dają się oszukiwać ludziom, którzy przyszli z zewnątrz do tego zboru i próbują ich.
00:21:46
Nastawić negatywnie do Pawła, a przez to do Ewangelii, którą Paweł im głosił, ponieważ ci wrogowie Ewangelii niestety nie byli w stanie walczyć z poselstwem Ewangelii, próbowali zdyskredytować posłańca Ewangelii.
00:22:09
Nie byli w stanie zaprzeczyć mocy i prawdzie Ewangelii, więc atakowali Pawła II w pierwszych 7 rozdziałach. Paweł przemawiał do Zboru w koryncie, prosząc ich, by się nie dali zwieść.
00:22:25
Nie dali oszukać, nie dali zbałamucić przez tych, którzy próbują ich odwieść od Ewangelii przez odwiedzenie ich od Pawła.
00:22:39
Atakowali jego osobę.
00:22:41
Jego zwiastowanie, jego sposób yy komunikacji. Skoro indianami widzimy, że posługiwali się błahymi sprawami.
00:22:53
Posługiwali się tym, że Paweł zmienił plany podróży.
00:22:57
I to próbowali przedstawić jako argument, że Paweł jest człowiekiem.
00:23:05
Niesłowny, co innego mówi, co innego robi w tych ostatnich rozdziałach. Paweł dalej przemawia do Zboru, ale już kieruję swoje słowa, szczególnie do tych, którzy stoją po stronie tych zwodzicieli i wręcz do nich samych E kieruje swoje słowa, czyli jakby Paweł wraca do tego tematu, który rozpoczął na początku tego listu.
00:23:36
Ale skupia się głównie na tych właśnie zwodziciel Ach.
00:23:43
I na tych wszystkich, którzy im ulegli, którzy dalej stoją po ich stronie.
00:23:53
Apostoł, Paweł jest świadomy.
00:23:57
Że toczy się duchowa walka.
00:24:02
Jest świadomy, że tutaj nie chodzi o jego prywatną reputację. Nie chodzi tutaj o to, żeby kordianie teraz dobrze o pawle myśleli.
00:24:13
To oczywiście było częścią tej diabelskiej strategii, by to podważyć, by to zaatakować, ale Paweł wie, że chodzi o coś daleko więcej.
00:24:25
Chodzi o duchowe życie kory Indian, którzy jeśli ulegną.
00:24:30
Tym atakom, którzy dadzą się zwieść tym ludziom, którzy przychodzą do nich po to, żeby ich dla siebie pozyskać.
00:24:39
Wtedy też odwrócą się od Ewangelii, którą Paweł im zwiastował. I to w zobaczymy wyraźnie w tych kolejnych rozdziałach, jak Paweł im pokazuje na tą strategię szatańską i tutaj wierzę też dla nas dzisiaj jest wielka lekcja wiele duchowych tutaj pouczeń, ponieważ i my żyjemy w czasach, w których Szatan używa różnych sposobów, posługuje się różnymi strategiami, aby odciągnąć.
00:25:10
Bieżących od prawdy Ewangelii.
00:25:13
I jednym z takich bardzo powszechnych sposobów, który myślę, często słyszymy w rozmowach z ludźmi, jest właśnie wskazywanie na słabość chrześcijan, wskazywanie na ułomność wierzących.
00:25:33
Oni są tak ułomni.
00:25:36
Skoro Bóg nie jest w stanie ich zmienić, nie jest w stanie im pomóc. Jaką moc ma ten bóg, jaką moc ma ta ewangelia, w którą oni rzekomo uwierzyli?
00:25:51
Skoro są tak słabi, skoro są tak zawodni, skoro wielu aspektach okazują się grzeszni.
00:25:59
Więc to jest nadal aktualny argument, z którym nie jest łatwo walczyć.
00:26:08
Nie jest łatwo go odeprzeć.
00:26:11
Ale więcej kiedy?
00:26:14
Mamy kaznodziejów, kiedy mamy pastorów, kiedy mamy przywódców w kościele.
00:26:22
I okazuje się, że oni zawodzą. Okazuje się, że oni inaczej żyją niż głoszą.
00:26:30
Wtedy naprawdę jesteśmy?
00:26:33
Zagubieni i jeśli jest to prawdą, jeśli rzeczywiście tak jest, no to trzeba się nimi zająć. Trzeba tutaj wyciągnąć dyscyplinarne środki wobec takich ludzi, o których Pismo Święte mówi, że trzeba to uczynić, ale w wielu aspektach jest to po prostu atak.
00:26:55
Atak fałszywy atak, w którym ludzie wyciągają jakieś bezsensowne drobiazgi, normalne, zwykłe, ludzkie pomyłki, jakieś nieporozumienia, fil kwestie, złego zrozumienia czy złej interpretacji.
00:27:15
I wtedy Szatan bardzo łatwo też tym może się posłużyć i podważyć wiarę, podważyć naszą nasze zaufanie do braci, którzy nie są winni.
00:27:25
Którzy nie są wcale jakimiś zwodziciela mi czy niszczycielami, są po prostu.
00:27:33
I zobaczmy tutaj w tych rozdziałach, do czego odwołują się ci przeciwnicy Pawła.
00:27:41
10 rozdział od pierwszego wiersza. Czytajmy.
00:27:46
Ja sama natomiast Paweł.
00:27:51
Napominam, was przez łagodność i uprzejmość Chrystusa.
00:27:59
Ja, który wprawdzie obec.
00:28:02
Wśród was Jestem uniżony.
00:28:06
Za to nieobecny.
00:28:09
Odważny względem was.
00:28:13
Błagam abym obecny.
00:28:17
Nie był odważny.
00:28:20
Tą pewnością.
00:28:23
Z którą niewykluczone, że stanowczo wystąpię przeciw tym, którzy zaliczają nas do żyjących według ciała.
00:28:37
Bo chociaż żyjemy w ciele?
00:28:40
Nie walczymy według ciała.
00:28:44
Gdyż narzędzia naszej walki nie są cielesne.
00:28:50
Jednak w Bogu mają moc burzenia warowni.
00:28:56
Nimi burzymy, wrogie zamiary.
00:29:01
I wszelką zuchwałość.
00:29:04
Podnoszącą się przeciw Poznaniu Boga?
00:29:09
I zniewala my każdą myśl do posłuszeństwa chrystusowi.
00:29:15
I jesteśmy gotowi do wymierzenia sprawiedliwości wszelkiemu nie posłuszeństwu, dopóki wasze posłuszeństwo nie stanie się pełne.
00:29:32
Pierwsza pierwszy zarzut, na który tutaj Paweł odpowiada, właściwie są tutaj 2 zarzuty w tych ukryte w tej odpowiedzi Pawła były takie, że po pierwsze zarzucano Pawłowi, że gdy był.
00:29:51
Twarzą w twarz, gdy był fizycznie obecny w koryncie, był bardzo łagodny.
00:30:00
Był delikatny, starał się głosić, przemawiać, tłumaczyć z wielką delikatnością i łagodnością.
00:30:13
Natomiast kiedy był nieobecny?
00:30:17
Gdy pisał do nich listy, te listy były bardzo stanowcze.
00:30:24
Były bardzo surowe.
00:30:30
Zupełnie wydawałoby się winnym charakterze niż jego obecność między nimi.
00:30:37
Więc ci przeciwnicy Pawła mówią, zobaczcie, on jest podobny do takiego tchórzliwego psa.
00:30:48
Który jak daleko za płotem, to w szczeka jak wściekły biega szczeka, taki groźny się wydaje, ale jak wejdziesz tylko na posesję, to on kuli ogon pod sobą i już skomle i już podbiega już w ogóle nie szczekanie nie jest groźne.
00:31:08
Mówią Paweł właśnie tak się zachowuje.
00:31:11
Tak jest daleko, to wypisuje do was takie listy, groźne, takie stanowcze, takie przemyślane takie o jejku jak on was w tych listach tam łoj jak wam nakazuje różne rzeczy, ale jak był tutaj to wcale tak się nie zachowywał.
00:31:28
Zobacz, on jest on jest jakimś tchórzem i to do tego dwulicowym.
00:31:40
Rzekomo wiesz, pierwszy obecny wśród was Jestem uniżony, Jestem łagodny.
00:31:48
Jestem słaby.
00:31:52
Za to nieobecny Jestem odważny.
00:31:57
Czy rzeczywiście tak było?
00:32:03
Zobaczcie, w jaki sposób Paweł wprowadza ten temat.
00:32:11
Napominam was.
00:32:13
A więc kieruję do nich słowo napomnienia po raz kolejny.
00:32:18
Ale w jakim duchu?
00:32:21
Przez łagodność.
00:32:24
I uprzejmość Chrystusa.
00:32:28
Rzeczywiście Apostoł Paweł w. Jak czytamy, szczególnie jego pierwszy list widzimy, że dotyka tam temat po temacie i stanowczo odnosi się do tych tematów, ale jak czytamy ten jego list pierwszy.
00:32:43
Nie widzimy tam.
00:32:46
Jakiejś postawy dyktatora nie widzimy tam jakiegoś apodyktyczny zmu, wcale nie widzimy tam jakiejś postawy człowieka, który reprezentowałby jakąś władzę nad nimi.
00:32:59
Wręcz przeciwnie cały czas w tym pierwszym liście, chociaż on jest stanowczym listem, widzimy postawę Pawła, w którym, w której on jako ojciec prosi swoje dzieci.
00:33:12
Przemawia do nich cały czas w tym samym duchu w duchu łagodności.
00:33:19
Uprzejmości Chrystusa.
00:33:22
Tam nie ma żadnych słów, których pan Jezus nie wypowiedziałby.
00:33:28
Których pan Jezus by się wstydził. Apostoł Paweł nie posuwa się w żadnym, hmm, w żadnym piśmie, które zostało dla nas zachowane do jakiegoś grubiaństwa, to jakieś nieuprzejmości do jakiegoś tonu, który nie przystawał by chrystusowi czy jego słudzy.
00:33:48
Apostoł Paweł cały czas przemawia do nich z łagodnością i uprzejmością Chrystusa.
00:33:56
I to wcale nie znaczy, że nie jest stanowczy.
00:34:02
To wcale nie znaczy, że nie, że jest jakimś wazeliniarzem, że jest jakimś człowiekiem niestabilnym. Wcale tego nie znaczy. Można coś powiedzieć i łagodnie.
00:34:15
I dobitnie.
00:34:18
Kiedy czytamy Ewangelię i widzimy, jak pan Jezus naucza, jak pan Jezus przemawia, generalnie cechuje go wielka łagodność i i i taka uprzejmość jego słowa są jak miód owszem, jest kilka sytuacji, których pan Jezus mówi twardą mowę.
00:34:44
Ale znowu nie czyni tego w sposób jakiś.
00:34:50
Nie czyni tego w sposób grubiański.
00:34:54
Chociaż mówi stanowczo mówi to ze względu na dobro tych ludzi, do których mówi próbując ich otrzeźwić, próbując im pokazać ich prawdziwy stan. Więc tutaj to, że mówimy czasami rzeczy, trudne rzeczy bolesne.
00:35:11
Nie musimy ich mówić w sposób, który będzie uwłacza komuś.
00:35:18
Który będzie powodował, że ktoś będzie czuł się przez nas yy jakoś poniżony.
00:35:25
Możemy powiedzieć trudne, bolesne rzeczy w sposób łagodny i pełny miłości. Wiemy, że to do tego fil Apostoł. Paweł też wzywa nas, żebyśmy tak ze sobą rozmawiali mówi nam, żebyśmy mówili sobie prawdę.
00:35:41
Żebyśmy siebie nie okłamywali, żebyśmy nie byli ludźmi, którzy fil no tylko sobie mówią same dobre rzeczy, które które chcemy słyszeć, ale mówi nam, żebyśmy mówili sobie prawdę, nawet jeśli woli, ale jak mamy to czynić w miłości?
00:35:59
W łagodności z uprzejmością, uważając innych za wyższych od siebie, nie wynosząc się, nie stając na pozycji tych, którzy wiedzą lepiej i żyją lepiej i są wolni od tych problemów, które na które wskazujemy innym.
00:36:16
Ale w duchu łagodności. Mamy się wzajemnie pouczać, napominać i Paweł to samo czynił wobec koryntian.
00:36:26
W ten sam sposób do nich przemawiał i tak samo tutaj do nich przemawia. Odwołuje się do łagodności i uprzejmości Chrystusa i mówi, ja tak samo jak on.
00:36:38
W takim samym duchu przemawiam do was dalej wiesz 2 mówi, błagam was.
00:36:46
W pierwszym wierszu mówi Napominam was, a w 2 wierszu mówi, błagam was.
00:36:55
To wcale nie uwłacza ło jego apostolskie mu autorytetowi, by błagać koryntian winnym miejscu mówi, że w miejsce Chrystusa.
00:37:07
Prosimy ludzi by pojednali się z Bogiem. Błagamy ludzi, by pojednali się z Bogiem, więc Apostoł Paweł nie obawia się używać takich słów.
00:37:19
On nie jest tym, który stoi jak dyrektor i rozkazuje, ale jest tym, który napomina, wzywa i błaga prosi.
00:37:31
Owszem, mówi im, że jeśli chcą, jeśli rzeczywiście się tego domagają, to jest w stanie.
00:37:44
Surowszego języka, jeśli chcą tej stanowczości, którą posługuje się w listach, mogą mieć, jeśli chcą kiedyś się z nimi spotkam. Ale czy rzeczywiście oni tego chcą?
00:37:59
Komu z nas?
00:38:02
Łatwiej jest przyjąć napomnienie w łagodności, a komu z nas jest łatwo przyjmować napomnienie, które ktoś tylko wiecie? Tak wypunktuje nam surowym językiem nam powie.
00:38:15
To nikt z nas chyba czegoś takiego nie chce. Wolelibyśmy być łagodnie napomina lis. Szczególnie w gronie Kościoła w gronie braci i sióstr, więc Paweł zadaje im pytanie, czy rzeczywiście chcą, żeby on przyszedł do nich ze stanowczością? Owszem, kiedy Paweł pisał Listy, pisał je.
00:38:35
Mając pewne rzeczy przemyślane, mając te rzeczy ujęte w jak najbardziej fil krótki sposób, żeby się nie rozwlekać, tylko krótko rzeczowo stanowczo pewne rzeczy wyrażał, więc one mogły być w ten sposób odbierane, ale mówię, jeśli czytamy w całości jego listy, to widzimy jego ojcowskie serce braterskie serce. Nie widzimy tam postawy tyrana, który nie nie baczy na uczucia.
00:39:06
Tych, do których pisz.
00:39:08
Po 2 zarzucają tutaj Pawłowi, że?
00:39:14
Żyje według ciała.
00:39:21
I to oczywiście odnosi się do tego, o czym tutaj była mowa, że Paweł postępuje w sposób cielesny, czyli film w jakiś sposób.
00:39:31
Boi się koryntian w jakiś sposób nie mówi im otwarcie wszystkiego, jaki jest obecny u nich, czyli cieleśnie postępuje w takim sensie?
00:39:40
Wiecie, że to słowo cielesny ma dosyć szerokie znaczenie w nowym testamencie. Czasami jest używane w takim znaczeniu po prostu życia w ciele, o czym Paweł za chwilę będzie mówił.
00:39:54
Mówi tak, wprawdzie żyjemy w ciele i tutaj mówię o tym, że żyjemy w tym fizycznym ciele. Jesteśmy ludźmi. Tak nie jesteśmy jakimś duchami, nie jesteśmy jakimiś nadludźmi mówi.
00:40:06
Żyjemy w ciele, tak więc to w ten sposób. To słowo może być używane, może być też używane w takim stoczeniu grzeszny.
00:40:16
Często ciało jest przeciwstawione duchowi w znaczeniu życie po bożemu życie według ducha, tak jak Duch Boga nas prowadzi i życie według ciała, czyli postępowanie według tych rząd cielesnych.
00:40:30
Według tych przyziemnych grzesznych pragnień tutaj raczej o to nie chodzi. Tutaj raczej zarzucano Pawłowi, że zachowuje się jak zwykły człowiek w takim sensie, że no boi się 2 boi się innych ludzi z dystansu jest odważniejszy.
00:40:47
A z bliska jest właśnie taki taki, no nie kong.
00:40:53
Więc tutaj w ten sposób zarzucają mu tą cielesność. Natomiast zobaczcie, jak Paweł im Odpowiada, Wiesz, Rze ci mówi, chociaż żyjemy w ciele, tak jesteśmy ludźmi i oczywiście te wszystkie ludzkie emocje nam towarzyszą.
00:41:07
Towarzyszą nam te ludzkie obawy fil nie zawsze jesteśmy pewni jako ludzie, co będzie lepsze, czy lepiej to powiedzieć takim tonem czy takim tonem ująć to w takich słowach, czy w takich, czy powiedzieć krótko czy troszkę rozwinąć tę?
00:41:25
Jako ludzie, no zmagamy się z tym, więc pan mówi, tak, jesteśmy, żyjemy w ciele, ale mówi nie walczymy cielesnymi metodami.
00:41:35
Nie walczymy według ciała, nie nasza nasza mówi. Walka jest walką duchową i nasz oręż czy nasze narzędzia walki mówi nie są cielesne, ale mają moc w Bogu burzenia warowni, czyli Apostoł. Paweł jest świadomy, że chociaż jest człowiekiem jak oni w ciele.
00:41:58
Chociaż ma te wszystkie ziemskie cielesne ograniczenia, tak jak człowiek, to jest świadomy, że to, co robi ta służba, którą wykonuje.
00:42:11
Walka duchowa, którą toczy.
00:42:14
Odbywa się na poziomie Bożej mocy.
00:42:18
Bożego oręża i tutaj jest niezwykle ważne, byśmy to dobrze rozumieli, ponieważ jest to jeden z kluczowych fragmentów.
00:42:28
Do których dzisiaj odwołują się ludzie w kościele, mówiąc o duchowej walce, nie wiem, ilu z was zetknęło się z ludźmi, którzy nauczali na temat duchowej walki, praktykowali duchową walkę, może trafiły wam się jakieś książki? Może czytaliście coś na temat duchowej?
00:42:52
Co na co dzisiaj kładzie się akcent, kiedy czyta się ten wiersz, bo tych takich wierszy jak ten jest kilka w nowym testamencie, które mówią o tym, że toczymy duchowy bój.
00:43:04
Z czym się zetknęliście? Kochani bracia i siostry. Jakie wyobrażenia towarzyszyły i towarzyszą wam dzisiaj, gdy słyszycie hasło duchowa walka?
00:43:15
Duchowy bój kiedyś była taka książka, burzenie warowni.
00:43:22
O coocoo na co dzisiaj kładzie się akcent, najczęściej akcent kładzie się na walkę z demonami.
00:43:31
Więc musimy demoniczne warownie zburzyć i w jaki sposób mamy to zrobić?
00:43:37
No różnych rzeczy, chrześcijanie się i mają. Niektórzy wpadli na pomysł, że będziemy toczyć duchową walkę machając flagami, a więc nakupowali różnego rodzaju flag do kościoła w różnych kolorach i te różne flagi mają swoje, każde ma swoje znaczenie duchowe i twierdzą, że machając tymi flagami toczą wojnę z demonami, toczą wojnę z różnymi mocami.
00:44:07
Ciemności, które atakują kościół atakują ludzi w tym świecie.
00:44:14
To te te machanie tymi flagami ma rzekomo film jakoś rozpędzić te duchowe moce i zwyciężyć fil je w tej walce.
00:44:26
Pytanie, czy Apostoł Paweł o czymś takim tutaj mówi? Czy mówił koryntian Om czy Efezjan om, czy innym, żeby kupili sobie w różnych kolorach flagi i żeby na swoich spotkaniach tymi flagami toczyli duchową?
00:44:42
Ja nigdzie nie znajduje takich wskazówek w żadnym z listów Pawła nie znajduje ich w żadnej Ewangelii, nawet w starym testamencie, gdzie mowa jest o tym, że Bóg jest naszym sztandarem, czy gdzieś mowa jest o wznoszeniu jakiś sztandarów, to tam kontekstem nie jest duchowa walka z jakimiś demonami.
00:45:01
Więc yy no nie znajduje potwierdzenia na tego typu duchową wal.
00:45:07
Inni znowu twierdzą, że tą duchową walkę toczymy przez wychodzenie na ulicę. Jakieś organizowanie wieców, uczestniczenie w jakiś marszach, w których ogłaszamy panowanie Chrystusa, ogłaszamy zwycięstwo nad mocami ciemności. Jeszcze inni gromadzą się.
00:45:31
Po nocach czy w jakiś okoliczność?
00:45:35
Nikt ich nie widzi i wtedy odprawiają różnego rodzaju tańce tupią nogami przepędzają moce ciemności, przeróżnego rodzaju. Taka zewnętrzna działalność, która ma zmienić duchową atmosferę, ma doprowadzić do rozwiązania diabła do związania mocy ciemności, do przyniesienia duchowego wyzwolenia. Niestety, w takich kategoriach dzisiaj często przedstawiana jest duchowa.
00:46:05
Pytanie jest, gdzie znajdujemy w nowym testamencie przykłady takiej duchowej walki, gdzie widzimy apostołów, którzy wychodzą i organizują jakieś publiczne wiece?
00:46:19
Marsze fil deklaracje składają publiczne. Ja nie znajduję niczego takiego nie widzę w całym nowym testamencie ani w dziejach apostolskich, ani w połączeniach apostolskich do zborów. Nie widzę takich wskazówek, żeby tego typu duchową walkę.
00:46:38
Pewnie może jeszcze zetknęliście się z innymi jakimiś formami tak zwanej duchowej walki, natomiast.
00:46:46
Musimy tutaj czytać uważnie tego typu stwierdzenia w kontekście, w którym one się znajdują, ponieważ kontekst mówi nam conieco na temat tego, o czym Apostoł Paweł mówi, o jakiej walce on tutaj mówi i o jakim orężem on tutaj mówi.
00:47:05
Mówi nam, że narzędzia naszej walki nie są cielesne i to jest oczywiste, że Paweł tutaj nie ma na myśli tego, że on walczy mieczem, że on walczy jakimiś narzędziami ówczesnej wojny.
00:47:21
Tego Paweł nie ma na myśli i też nie ma na myśli tego, że jego walka polega na jakiś cielesnych możliwościach.
00:47:30
Sile perswazji sile elokwencji, sile wyglądu człowieka. Wiecie, że te rzeczy to są cielesne tak one one one robią na ludziach wrażenie.
00:47:44
Phil Paweł mówi, że on w ogóle na tym nie polega w ogóle.
00:47:47
Tym się nie.
00:47:48
Posługuje i widzimy, że o tym już wcześniej mówił, że nie posługuje się takimi rzeczami, nie tylko posługuje się jakąś retoryką.
00:47:59
Która jest ponad głowami słuchaczy, Paweł mówił w prosty sposób im Ewangelię mówił o krzyżu.
00:48:07
I mówił o panowaniu Chrystusa. To była jego całe poselstwo, proste poselstwo. Paweł mówi, nie Umiałem mówi Pośród Was niczego innego, jak tylko Chrystusa ukrzyżowanego i mówi w prostocie głosiłem Wam Jezusa jako pana.
00:48:24
Jego śmierć, jego zmartwychwstanie i jego żądanie, by ludzie uznali go za pana.
00:48:31
To było to było poselstwo Pawła i to była jego metoda walki i zobaczcie, jak tutaj fil dalej się do tego odnosi mówi nasze nasze narzędzia walki nie są cielesne, mają moc. Natomiast burzenia warowni jakiej warowni.
00:48:53
Burzymy wrogie zamiary.
00:48:57
To jest ta warownia, wszelką zuchwałość.
00:49:02
Podnoszącą się.
00:49:05
Przeciw Poznaniu Boga.
00:49:08
I zniewala my każdą myśl.
00:49:13
Do posłuszeństwa chrystusowi.
00:49:18
W jaki sposób Paweł to robił?
00:49:21
Bardzo prosty sposób.
00:49:24
Głosząc prawdę.
00:49:26
Głosząc prostą ewangelię bez Wielkiej ozdoby.
00:49:31
Bez wielkiego Orator stwa bez odwoływania się do jakiejś emocjonalnej manipulacji słuchaczami.
00:49:41
Paweł wierzył w moc.
00:49:44
Prawdy w moc Ewangelii o Jezusie chrystusie tego prostego poselstwa.
00:49:51
Że Jezus boży syn stał się człowiekiem.
00:49:57
Umarł za nas zmartwychwstał, żyje i przyjdzie. Wkrótce było proste poselstwo i o dziwo czytamy, że to proste poselstwo jest mocą Boga ku zbawieniu każdego, kto wierzy.
00:50:15
O tym też Paweł mówi wielu innych miejscach, pokazując nam, że niektórzy się domagają cudów jakichś znaków, jakichś wielkich manifestacji, mocy Bożej i wiemy, że czasami one towarzyszą zwiastowaniu Ewangelii. Ale Paweł mówi, to nie na tym polega moc poselstwa.
00:50:37
Inni domagają się jakichś filozoficznych, głębokich. Nie wiadomo jak zawiłych systemów. Paweł mówimy, natomiast głosimy Chrystusa Ukrzyżowanego.
00:50:49
My natomiast głosimy Chrystusa Ukrzyżowanego, którego który jest mocą Boga.
00:50:56
Oczywiście temu towarzyszyła modlitwa.
00:51:01
Temu towarzyszyły różnego rodzaju wyrzeczenia cierpienia, o których Paweł mówił wcześniej.
00:51:07
Ale istotą jego oręża było coed słowo Boże.
00:51:14
W liście do Efezjan, znanym tam też fragmencie, który jest 2 takim kluczowym nowo testamentowym fragmentem, do którego odwołujemy się, gdy mówimy o duchowej walce. Kiedy Paweł mówi, że toczymy bój z nad ziemskimi władzami z mocami ciemności, z władcami tego świata.
00:51:35
Ciemności z duchowymi siłami zła w okręgach niebieskich. Paweł nie mówi, że oni teraz stoją i toczą jakąś duchową walkę, zwracając się do tych moc, wypędzając je, wiążąc je, nakazując im opuścić. Nigdzie nie znajdujemy czegoś takiego w całym nowym testamencie.
00:51:56
Co natomiast Paweł mówi, w jaki sposób toczymy tą walkę z nad ziemskimi władzami. Mówi, że zakładamy Bożą zbroję i na czym polega to założenie Bożej zbroi polega na tym, że stoimy mając biodra opłacane prawdą na tym polega, że chodzimy wprawdzie nie w kłamstwie, nie w oszustwie, nie w jakimś w olbrzymia aniu czy umniejsza nią, ale wprawdzie chodzimy mówi.
00:52:28
Zakładamy pancerz sprawiedliwości, prowadzimy sprawiedliwe życie, uczciwe życie. To jest nasza walka, to jest nasza zbroja, nie krzyczenie i tupanie na demony, ale prowadzenie życia w prawdzie w sprawiedliwości mamy nogi obute do głoszenia Ewangelii pokoju.
00:52:52
To jest duchowa walka, kiedy mówimy innym ewangelię, kiedy opowiadamy im o jezusie chrystusie i o zbawieniu, które jest z nim, to jest duchowa walka, do której jesteśmy powołani. Bierzemy tarcze wiary, dzięki której możemy zgasić rozżarzone pociski złego.
00:53:12
Kiedy on nas próbuje okłamać, próbuje nas oszukać, próbuje nas zwieść.
00:53:17
My wierzymy Bogu, wierzymy w jego słowo, wierzymy w jego prawdę i dajemy odpór wszelkim jego kłamstwom. To są jego pociski.
00:53:28
Zakładamy Hełm Zbawienia.
00:53:34
Rozmyślamy o tym wielkim zbawieniu, które Bóg nam dał w chrystusie.
00:53:41
To strzeże naszych myśli w nim i w końcu bierzemy miecz ducha.
00:53:48
I dalej Paweł mówi w każdej modlitwie i błaganiu módlcie się w duchu o każdym czasie.
00:53:57
I w tym celu czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem o Wszystkich Świętych i o mnie, aby mi dane było słowo, gdy otworzę moje usta bez odwagą oznajmiać tajemnicę Ewangelii.
00:54:15
To jest duchowa walka.
00:54:19
To jest duchowa walka, bracia i siostry, którą Paweł toczył i którą my dzisiaj mamy toczyć. Jeśli chcemy zwyciężyć.
00:54:32
Diabelskich kłamstw wobec pomówień wobec ataków wobec oskarżeń.
00:54:39
Wobec różnego rodzaju wysiłków mocy ciemności, by nas sobą pokłócić.
00:54:47
By nas przeciwko sobie negatywnie nastawić, poróżnić.
00:54:53
To jest szatańskie działanie.
00:54:56
Po pierwsze kłamstwo czytamy, że Diabeł od początku kłamie jest ojcem kłamstwa. Jego głównym narzędziem jest kłamstwo. Czytamy, że prawda przyszła przez Jezusa Chrystusa, łaska i prawda przyszły przez Jezusa.
00:55:14
Jezus mówi, jeśli w moim słowie będziecie trwać, poznacie prawdę i prawda was wyswobodzi uwolni was z tych diabelskich więzów, kłamstwa, nieprawości.
00:55:28
Wszystko zaczyna się tutaj, w naszych umysłach.
00:55:32
Paweł mówi, tutaj toczymy walkę każdą myśl, żeby poddać Chrystusowi, żeby wszelka nasza wyniosłość, która podnosi się przeciwko Poznaniu Boga, została Unii żona. W jaki sposób?
00:55:46
Przez prawdę, kiedy dowiadujemy się prawdy o sobie.
00:55:50
Dowiadujemy się prawdy o Bogu dowiadujemy się prawdy, którą Bóg natchnął swoim duchem. Ta prawda przynosi wyzwolenie, przynosi uwolnienie. W ten sposób Paweł rozprawiał się z tymi właśnie fałszywymi nauczycielami, którzy przychodzili.
00:56:11
Z wysiłkami by.
00:56:15
Powstrzymać prawdę Ewangelii?
00:56:19
I Paweł mówi, mamy oręż, jest to duchowy oręż, dlatego że jest natchniony przez Boga i sam Bóg za tym stoi.
00:56:28
To nie jest cielesny, oręż nam się może czasami wydawać czymże jest powiedzenie prawdy? Czymże jest powiedzenie prostego słowa, czy to może cokolwiek wnieść, czy to cokolwiek może zmienić?
00:56:43
Może Wszystko zmienić.
00:56:45
Jeśli mówimy prawdę w miłości, jeśli Bóg przyzna się do tej prawdy, jeśli to jest jego prawda.
00:56:54
To to życie ludzi się zmienia. W jaki sposób zmieniło się moje życie? W jaki sposób zmieniło się życie wasze.
00:57:02
Usłyszeliście słowo prawdy?
00:57:05
Duch Święty zaczął pracować w naszych sercach.
00:57:11
Zaczęliśmy widzieć, że to w co wierzyliśmy to, co robiliśmy.
00:57:17
Jest zgubna.
00:57:19
Jest fałszywa.
00:57:22
Od tego się Wszystko zaczyna. Kochani bracia i siostry i na tym polu cały czas toczy się walka. W jaki sposób dzisiaj jesteśmy atakowani?
00:57:32
No właśnie w taki, że zaczynamy źle myśleć, zaczynamy czegoś pożądać, zaczynamy czegoś pragnąć, zaczyna nam się coś podobać, co jest dla nas zgubne, co jest fałszywe? Zaczyna nas interesować.
00:57:46
Coś, co zawiedzie nas w końcu do miejsca pożądliwości.
00:57:52
Tu jest tu się toczy walka, dlatego Apostoł Paweł tutaj, jak widzimy, kiedy mówi o tym duchowym oręże zauważcie mówi o wewnętrznym człowieku, mówi o tych warownia ho tej twierdzach, w których jest zuchwałość pycha.
00:58:11
I myśli, które nie chcą się poddać chrystusowi.
00:58:17
To musi być pokonane, to musi być zniweczone i Paweł mówi, Jesteśmy gotowi do wymierzenia sprawiedliwości.
00:58:29
Wszelkiemu nie posłuszeństwu, dopóki wasze posłuszeństwo nie stanie się pełne.
00:58:37
A więc jeśli jest jakieś nieposłuszeństwo, jeśli jest jakaś nieprawość, to ona nie może zostać zamieciona pod dywan. Nie może być zlekceważona, ale musi być.
00:58:49
Musimy się tym zająć i dlatego Paweł pisze do nich takie listy, dlatego w tych listach tak uderza w te rzeczy, gdzie jest niesprawiedliwość, gdzie jest jakaś nieprawość, gdzie jest jakieś odstępstwo?
00:59:04
I w tym nie ma wrogości, w tym nie ma wyniosłości. To jest część duchowej walki.
00:59:11
Więc kochani bracia i siostry i my dzisiaj, jeśli chcemy toczyć zwycięski bój.
00:59:20
Musimy toczyć ten był wokół prawdy.
00:59:24
Często bolesnej prawdy.
00:59:27
Często trudnej prawdy.
00:59:29
Ale nie ma innej drogi, nie ma innego zwycięstwa, jak tylko.
00:59:34
Trzymając się Bożej prawdy Bożego słowa.
00:59:40
To jest nasz oręż, który mamy toczyć walkę. Każdy z nas zarówno w życiu osobistym, jak i w życiu tej społeczności, w życiu kościoła.
00:59:50
Jeśli chcemy być wolni, to tylko boża prawda może dać nam wolność, jeżeli chcemy, żeby te warownie diabelskie te miejsca, w których jakoś jeszcze wciąż błędnie myślimy, jakoś błędnie rozumuje my, jeśli te rzeczy mają być obalone, zniszczone to tylko przez Bożą prawdę.
01:00:10
Ta prawda musi nas przeniknąć. Duch Święty musi ożywić tą prawdę i ta prawda może przynieść nam prawdziwą wolność.
01:00:23
Powstańmy do modlitwy, proszę.
01:00:37
Kochany ojcze.
01:00:41
Twoje słowo jest prawdą?
01:00:44
I Twój Duch jest duchem prawdy?
01:00:48
Nasze uwielbienie ciebie ma miejsce w duchu i w prawdzie.
01:00:54
I mamy chodzić w prawdzie i mamy mówić sobie prawdę w miłości.
01:01:00
I widzimy tą szatańską domenę działania w kłamstwie w nieprawości.
01:01:09
Prosimy kochany Boże, Abyś pomógł toczyć nam zwycięski bój wiary.
01:01:18
Prosimy, abyś w swojej łasce strzegł nas.
01:01:23
Chronił nas.
01:01:25
I w obliczu ataków diabelskich w obliczu wszelkiego zwiedzenia w obliczu jakiś złych myśli, które ponoszą się w naszych sercach przeciwko braciom, siostrom.
01:01:38
Boże, pomógł nam stanąć w prawdzie, pomógł nam skonfrontować siebie i innych sprawdzą dochodzić prawdy.
01:01:47
Nie być ludźmi, którzy?
01:01:49
Zadowalają się domysłami, opierają się na jakichś Pomówieniach, dają się ponieść jakimś fałszywym oskarżeniom.
01:02:01
Daj nam panie chodzić prawdzie?
01:02:04
I wielbić ciebie.
01:02:06
I doświadczać mocy.
01:02:09
Tej cudownej mocy, o której tutaj czytamy, która ma moc burzenia warowni.
01:02:16
Prosimy o twoją łaskę, prosimy o twą pomoc, prosimy o twoje prowadzenia n

Duchowa walka
Kazanie 14
Skip to content

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na używanie plików cookie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić jak najlepsze wrażenia podczas przeglądania. Jeśli będziesz nadal korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie lub klikniesz „Akceptuję” poniżej, wyrażasz na to zgodę.

Zamknij