Fundamenty moralności

Szóste kazanie z cyklu poświęconego małżeństwu, rozwodom i powtórnym związkom. Paweł Jurkowski gruntownie analizuje wszystkie fragmenty Pisma Świętego, które nauczają na ten temat.

Podczas tego wykładu Paweł przeprowadza nas przez cały pierwszy rozdział Listu do Koryntian.

Transkrypcja

Przepisywanie pliku audio jest automatyczne, dlatego zawierać może błędy, literówki i służy raczej do odnajdywania danego fragmentu kazania, niż do czytania go w formie tekstowej.

00:00:00
List do koryntian rozdział 7 Czytajmy wiesz 10 i wiersz 11.
00:00:07
Tym więc, którzy są w małżeństwie, rozkazuję, nie ja mówi Apostoł Paweł, lecz Pan żona niech się nie oddziela od swojego męża albo dosłownie żona nie może zostać oddzielona od swojego.
00:00:30
Męża, ale jeśli została oddzielona, niech pozostanie niezamężna, albo niech się pojedna z mężem, a mąż niech nie oddala żony. W zeszłym tygodniu rozpoczęliśmy przyglądanie się Bożej koncepcji małżeństwa.
00:00:54
Małżeństwa, które w oczach Bożych jest nierozerwalnym związkiem jednego mężczyzny z jedną kobietą na całe ich ziemskie życie.
00:01:07
I tylko śmierć jednego z małżonków jest jednoznacznym ustanowionym przez Boga prawowitym końcem tego świętego Przymierza.
00:01:20
Jednak życie w upadłym świecie jest dalekie od Bożego doskonałego wzorca.
00:01:30
Ludzie od zarania dziejów rozłączają albo próbują rozłączać to co zostało złączone w jedno ciało przez samego Stwórcę.
00:01:45
Moralna złożoność problemu ludzkich rozwodów i ewentualnych powtórnych związków jest jednym z największych wyzwań, jeśli nie największym, jakie stoją przed chrześcijaństwem, szczególnie w naszym czasie.
00:02:03
Jest to numer jeden, jeśli chodzi o moralną sferę naszego chrześcijańskiego życia i postępowania.
00:02:12
Sama liczba osób, które rozwodzą się i zawierają ponowne związki, jest przytłaczająca na tych wszystkich, którzy prowadzą duszpasterską opiekę, którzy zajmują się nauczaniem również w sferach moralności. Jest to ogromne wyzwanie.
00:02:38
I oczywiście nie jest to jedynie problem duszpasterzy czy nauczycieli. Niemal każdy z nas ma w swojej rodzinie czy wokół siebie, przyjaciół, znajomych krewnych, którzy zostali dotknięci. Czy są w trakcie tej tragedii rozpadu małżeństw?
00:02:59
I myślę, że dla nas wszystkich, którzy jesteśmy poważnie zainteresowani życiem innych, doczesnym życiem i wiecznym życiem, jest niezwykle ważne, abyśmy głęboko zastanawiali się i rozważali Boże słowo i na ile tylko jesteśmy w stanie zrozumieć, zrozumieli to, co Bóg ma do powiedzenia w tej kwestii.
00:03:29
Pismo Święte zajmuje się wieloma kwestiami akcent Bożego słowa postawiony jest na poznanie Boga.
00:03:37
Na objawienie się nam Boga i to objawienie się Boga jego charakteru jest kluczowe w zrozumieniu wszelkich innych aspektów naszego chrześcijańskiego życia.
00:03:53
Musimy badać pisma poznając Boga, aby rozumieć, czego Bóg oczekuje wobec osób, które są w związkach małżeńskich, ale tak źle się między nimi dzieje, że rozważają zerwanie tych związków.
00:04:14
W odniesieniu do osób, których związki małżeńskie już się rozpadły i którzy zastanawiają się nad zawarciem kolejnych związków.
00:04:26
I w końcu w odniesieniu do tych wszystkich, którzych związki się rozpadły i którzy już zawarli kolejne związki, czy to będąc w kościele, czy to zanim nawrócili się do Chrystusa i przyszli w takim stanie do Kościoła?
00:04:48
Nie możemy minimalizować wagi tego problemu.
00:04:54
Niestety, spotkałem się z braćmi, którzy próbują minimalizować ten problem. Twierdzić, że nie jest to tak ważna kwestia, byśmy się o nią wspierali i dochodzili.
00:05:05
O co w tym wszystkim chodzi? Jednak pan Jezus, jak widzieliśmy ostatnio, naucza, iż w pewnych przypadkach rozwód i zawarcie kolejnego związku oznacza cudzołóstwo.
00:05:22
Apostoł Paweł napisał, Czytaliśmy o tym w pierwszym liście do Koryntian w 6 Rozdziale, że żaden cudzołożnik nie Odziedziczy Królestwa Bożego.
00:05:34
Co więcej, jeśli pozwolimy na kwas moralnego kompromisu w kość.
00:05:41
Ziele to słowo Boże ostrzega nas, iż nawet odrobina tego kwasu zarazi nas wszystkich.
00:05:51
Apostoł Paweł, jak czytaliśmy w 5 rozdziale pierwszego listu do koryntian w 11 wierszu poucza nas, iż mamy trzymać się z dala od tych wszystkich, którzy zwą się braćmi, ale jawnie grzeszą.
00:06:08
Ich postępowanie jest niemoralne.
00:06:13
A więc to nie jest jakaś trywialna kwestia?
00:06:17
To nie jest sprawa, którą możemy sobie lekko traktować i mówić. Ja mam swoje zdanie, ty masz swoje zdanie, nie wspierajmy się, nie dyskutujmy, niechaj. Każdy pozostanie przy swoim, miłujmy się i cieszmy się jednością. To nie jest takie proste.
00:06:34
Chodzi o czystość, świadectwo i jedność kościoła.
00:06:40
Chodzi o zachowanie świętości ustanowionej przez Boga instytucji małżeństwa, która jak wiemy dzisiaj poddana jest różnorodnym atakom przez ten świat.
00:06:54
I wiele kościołów dopasowywuje się, dopasowywuje swoją naukę i praktykę do tego, co dzieje się wokół do tego, co jest głoszone w tym świecie. Tutaj chodzi o bezpieczeństwo dzieci, które mają prawo być wychowywane przez swoich własnych rodziców.
00:07:16
Historycznie rzecz biorąc, przyglądając się historii mocarstw, chodzi o stabilność społeczeństwa, którego podstawowym elementem jest rodzina.
00:07:28
To Wszystko pokazuje nam, że nie możemy lekko podchodzić do tego tematu, ale musimy każdy z nas zadać sobie trud, by badać boże słowo i upewniać się, co Bóg myśli na ten temat.
00:07:43
Jeśli popełnimy błąd?
00:07:45
Jeśli opacznie interpretujemy Taco, Bóg mówi w tym temacie. Z jednej strony narażamy się na zniszczenie świadectwa Kościoła przez akceptację grzeszników, którzy nie pokutują za swoich grzechów, uznając ich za naszych braci i siostry.
00:08:10
Z 2 strony przez niewłaściwą interpretację możemy też nazywać nieczystymi tych, których Bóg oczyścił. Każdy z tych błędów jest obrazą Boga i powiem wam szczerze, że drżał na myśl, że mógłbym stać się winny jednego albo 2.
00:08:32
Dlatego nieustannie proszę was o modlitwę. Proszę was, abyście razem ze mną podjęli ten trud rozważania tego tematu i dzielili się wszelkimi uwagami, sugestiami, ale nade Wszystko modlili się, aby Bóg łaskawie. Obdarzył nas mądrością i duchowym zrozumieniem, abyśmy mogli właściwie zrozumieć jego prawdę.
00:08:59
Jest wielu ludzi w kościele, którzy szukają prostych odpowiedzi. Dzisiaj w dobie Internetu aż się roi od kaznodziejów, którzy dają naprawdę prostackie odpowiedzi na trudne pytania.
00:09:16
Podejmują się kwestii, których w ogóle nie przemyśli vyo.
00:09:21
Pastorzy, nauczyciele trywialnie, zabawnie na luzie podchodzą do poważnych życiowych kwestii, które dotykają życia, ludzi, dotykają wieczności i dają uproszczone odpowiedzi, zbywają wręcz ludzi, którzy zadają im poważne pytania, mając poważne życiowe dylematy.
00:09:45
Jak wiecie w tej kwestii w kościele nie ma jedności, możemy mówić o jedności kościoła na innych płaszczyznach, ale z pewnością nie na tej płaszczyźnie.
00:09:58
Z jednej strony mamy chrześcijan, którzy mocno stoją na stanowisku obrony nierozerwalności małżeństwa za wszelką cenę, starając się zachować jedność maurze.
00:10:13
Wskazują na koszt uczniostwa, z którym wiąże się dźwiganie krzyża. Znoszenie każdego małżonka, choćby nie wiadomo jak złego, jak okrutnego, jak wypaczonego. Jeśli dojdzie do rozwodu, kontynuacja życia jako osoba pozbawiona przywileju zawarcia kolejnego związku.
00:10:40
To zrozumienie wynik as pragnienia podtrzymywa nia biblijnych standardów moralnego życia i niechęć do pójścia na jakikolwiek kompromis, aby zaadoptować naukę Bożego słowa i praktykę Kościoła do życia tych wszystkich ludzi, którzy odpadli od biblijnych standardów, których małżeństwo nie wytrzymało próby, którzy znaleźli się w miejscu.
00:11:11
Który nikt z nas nie chciałby się nigdy znaleźć.
00:11:16
Z 2 strony mamy adwokatów tolerancji ludzi, którzy twierdzą, że rozwód i powtórne związki są po prostu częścią naszego ludzkiego doświadczenia, w tym upadłym świecie. I Jezus nie przyszedł, aby nas potępić, ale przyszedł, żeby nas zbawić.
00:11:38
Wskazują na przykłady łagodności Pana Jezusa i jego domniemanej pobłażliwości wobec Kobiety, która została do niego przyprowadzona tuż po tym, jak złapano ją na cudzołóstwie.
00:11:55
Wskazują na jego rozmowę z samarytanką, która była kobietą, której już 5 związków się rozpadło i mężczyzna, z którym żyła nie był jej mężem.
00:12:09
Jezus nie potępił jej Jezus zaoferował jej wodę życia.
00:12:16
Poza tym argumentem tej strony jest fakt, iż wszyscy przyszliśmy do Pana Jezusa Chrystusa, przyznając się do naszych win do tego, że nikt z nas nie jest bez winy. Jakim więc prawem chcielibyśmy sięgać po kamienie i kamienować tych, których małżeństwa się rozpadły?
00:12:40
I, którzy zawarli kolejne związki.
00:12:44
Spewnością dobroć i surowość Boga musi być brana pod uwagę w całej tej debacie.
00:12:54
Gdy zmagamy się z pewnymi nie do końca jednoznacznymi moralnymi pytaniami, powinniśmy zawsze wziąć pod uwagę charakter samego Boga.
00:13:09
To jest nasz ostateczny punkt odniesienia.
00:13:13
Pierwszy i ostateczny. Jaki jest Bóg?
00:13:20
Każda biblijna doktryna jest ściśle związana z tym większym obrazem niezmiennego charakteru samego Boga.
00:13:34
Każda indywidualna nauka słowa Bożego może być właściwie zrozumiana tylko i wyłącznie, gdy patrzymy na nią w tej szerszej perspektywie samego Boga, jego charakteru.
00:13:53
W ten sposób zostało natchnione całe słowo Boże.
00:13:59
Ono całe świadczy nam o Bogu, jednocześnie mówiąc o różnych aspektach naszego życia i postępowania, ale całe jest objawieniem charakteru i woli Boga tego, co jemu jest miłe temu wszystkiemu, co wyrasta stego kim on sam jest i za czym on stoi, co on popiera, co jemu się podoba, co jest jego wolą i tego wszystkiego.
00:14:29
Co jest temu przeciwne?
00:14:32
Dlatego zanim sięgniemy do tych różnych fragmentów, które w szczegółach mówią o kwestiach małżeństwa, rozwodu, powtórnych związków, dzisiaj spróbujemy spojrzeć na ten szerszy kontekst, którego tamte fragmenty są tylko częścią.
00:14:57
Po pierwsze, dobrze wiemy, że nasz Bóg będąc wszechmogącym Bogiem, nie może wszystkiego.
00:15:06
Bóg, który jest wszechmogący, nie może zrobić pewnych rzeczy i to wcale nie przeczy jego wszech mocy.
00:15:17
W liście do Tytusa w pierwszym rozdziale i 2 wierszu czytamy, że Bóg nie może kłamać.
00:15:26
W liście Jakuba w pierwszym rozdziale i 13 wierszu czytamy, że Bóg nie może być kuszony do złego.
00:15:36
W 2 liście do Tymoteusza w 2 rozdziale i 13 wierszu czytamy, że Bóg nie może zaprzeć się samego siebie.
00:15:48
To pokazuje nam, że Bóg nie może nakazać ani też podpisać się pod jakimikolwiek moralnymi normami, które byłyby przeciwne jego własnemu charakterowi.
00:16:05
Bóg nie może nakazywać nam, byśmy kłamali, jeśli on sam nie może kłamać.
00:16:15
Bóg nie może nam nakazać, byśmy zaparli się i wyparli się tego, co dobre w nas, jeśli on nie wypiera się tego wszystkiego, co w nim jest dobre.
00:16:26
Oczywiście bóg każe nam zaprzeć się samych siebie tutaj mówi o tym naszym złym sercu naszym egoizmie, naszym ja, które jest śmiercionośne, ale kiedy stajemy się nowymi stworzeniami w jezusie chrystusie, kiedy jego życie zamieszkuje nas, wtedy już nie możemy się tego wyprzeć.
00:16:48
Nie możemy wyprzeć się pana, który nas zbawił i o tym mówię, gdy mówię o tym, co jest dobre w.
00:16:56
Oraz o tym, co Bóg dobrego w nas uczynił Itow nas włożył i Bóg nas nigdy nie wezwie do tego, żebyśmy się tego zaparli, chociaż w wielu dzisiaj współczesnych filmach, tak zwanych chrześcijańskich tego typu idee są sprzedawane.
00:17:12
Że w pewnych sytuacjach możemy się zaprzeć Chrystusa dla wyższego dobra.
00:17:18
Ale Bóg nas nigdy do tego nie wzywa.
00:17:22
Bóg mówi o tych, którzy są błogosławieni, którzy gotowi są umiłować bardziej jego niż swoje własne życie i którzy są gotowi umrzeć, składając świadectwo swojej wiary, niż zaprzeć się, aby zachować swoje życie na tej Ziemi.
00:17:42
Poznajemy charakter Boga, rozważając zarówno te fragmenty Bożego słowa, które odkrywają nam jego charakter mówią wprost o jego cechach, jaki on jest, jak również te fragmenty, w których czytamy o jego działaniu. On również objawiają nam charakter Boga. Jak Bóg postępuje, jak Bóg reaguje, co Bóg nakazuje robić, czego zakazuje.
00:18:14
Moralne dobro albo moralne zło są takimi w swej naturze, gdyż albo zgadzają się z Bożym charakterem, albo zaprzeczają temu, jaki jest Bóg.
00:18:32
Każdy moralny nakaz w Biblii może być połączony z pewną moralną jakością w samym Bogu, w jego charakterze.
00:18:46
I, ponieważ Bóg jest niezmiennie wierny, niezmiennie sprawiedliwy, niezmiennie Miłosierny pan Jezus twierdzi, że sprawiedliwość, miłosierdzie i wierność są ważniejsze w Bożym prawie niż same przepisy. Które z nich wynikają?
00:19:13
Otwórzmy ewangelię Mateusza 23 rozdział czytajmy wiersz 23 i 24.
00:19:23
Pan Jezus mówi biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty i skop Ru Iz Kminku. Tutaj mamy przepis boży przepis oddawaniu dziesięciny, któremu oni byli skrupulatnie wie.
00:19:49
A pan Jezus mówi biada wam, którzy to robicie, trzymacie się ściśle tego przepisu, który dał Wam Bóg, a za nie dbaliście tegoco ważniejsze w prawie.
00:20:02
Tegoco większej wagi w prawie i Sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności.
00:20:12
Te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać.
00:20:18
Ślepi przewodnicy przecedzam acje komara, a połyka ć wielbłąda.
00:20:26
Pan Jezus w tym fragmencie naucza nas, że są pewne rzeczy fundamentalne. Pewne rzeczy niezachwiane. Pewne rzeczy, które są odzwierciedleniem charakteru samego Boga i są pewne przepisy, które z tego wynikają, które dużo łatwiej jest dostrzec, sprecyzować i wypełniać.
00:20:52
Jednocześnie zaniedbując lekceważąc lub odrzucając te rzeczy, od których one się zaczynają, z których one wynikają, bez których one tracą sens.
00:21:07
Jakiekolwiek nasze zachowanie i postępowanie, które stoi w sprzeczności z zasadami sprawiedliwości.
00:21:18
Miłosierdzia i wierności jest przeciwne bożemu charakterowi i dlatego jest złem.
00:21:28
Na przykład widzimy, że w słowie Bożym jest różnica między karą śmierci, którą Bóg nakazuje karać pewne grzechy, pewne przestępstwa, a nawet cały narody.
00:21:45
A morderstwem odebraniem 2 człowiekowi życia.
00:21:52
Spowodu jakiejś własnej, prywatnej animozji?
00:21:57
Kara śmierci dla jednostek jak i całych narodów jest sprawiedliwa.
00:22:04
Natomiast morderstwo jest aktem niesprawiedliwości.
00:22:10
I to wynika ze sprawiedliwości samego Boga, który pokazuje nam, że ten akt jest sprawiedliwy, jest zgodny z jego wolą, z jego charakterem, a ten jest jemu przeciwny.
00:22:27
Złamanie danej obietnicy przysięgi.
00:22:32
Jest aktem niewierności, które wynika. Czy jest takim, gdyż przeczy charakterowi Boga, który jest zawsze wierny, który zawsze dotrzymuje swojego słowa?
00:22:51
Który cokolwiek obiecuje, albo cokolwiek grozi, dotrzymuję tego oczywiście na pewnych warunkach, które Bóg zaznacza.
00:23:03
Nie przebaczenie jest moralnie złe, dlatego, że nie jest odzwierciedleniem Bożego Miłosierdzia, który przebacza tym, którzy żałują swoich win.
00:23:19
Boży cały charakter jest sprowadzony do jednej cechy czytamy w słowie Bożym. Bóg jest miłością.
00:23:34
I w Bożej miłości jest doskonałość wszystkich jego cech charakteru.
00:23:40
Problem jest w tym, jak my pojmujemy tą miłość, jak my ją interpretujemy, jak my rozumiemy tą miłość boża miłość nie jest miłością sentymentalną.
00:23:54
No opartą na uczuciach.
00:23:58
Miłością, która nikogo nie sądzi, która jest pozbawiona moralnego kręgosłupa.
00:24:05
Nie nie o takiej miłości mówimy. Jego miłość jest święta i jest zazdrosna o całe swoje stworzenie i wymaga sądu i potępienia dla wszystkich działań, które zagrażają Temuco on kocha.
00:24:29
To nie jest miłość, o jakiej dzisiaj głośno w tym świecie i o jakiej głośno w wielu kościołach.
00:24:38
Boga miłość to miłość, która jest zainteresowana najwyższym dobrem jego stworzenia.
00:24:45
W szczególności człowieka i która jest gotowa walczyć i smagać i karcić, i doświadczać. I jeśli trzeba potępić Wszystko, co zagraża obiektowi Bożej miłości.
00:25:03
A więc każda moralna kwestia może być zredukowana do prostego testu. Czy w tym działaniu przejawia się boża miłość? Jego sprawiedliwość, jego miłosierdzie, jego wierność i wszelkie inne jego doskonałe przymioty?
00:25:29
To z jednej strony proste, a z 2 wiemy jak trudne.
00:25:34
Weźmy jeszcze kolejny przykład.
00:25:36
Patrząc na stare przymierze, mówimy o przynajmniej 2 rodzajach praw. Niektórzy mówią 3. Niektórzy mówią o 4, ale dla naszej tutaj dyskusji przykładu zawęzimy to do 2 rodzajów praw jakie znajdujemy w starym przymierzu. Mamy te ceremonialne prawa i mamy moralne prawo.
00:26:01
Te różne aspekty ceremonialnego prawa dotyczyły praktyk składania ofiar w świątyni obrzezania spraw związanych z dietą. Co można jeść, czego nie można jeść różnych świąt izraelskich i tego rodzaju prawa nie wynikały z moralności.
00:26:26
Nie wynikały bezpośrednio z charakteru Boga, gdyż Bóg mógł je zupełnie inaczej zaaranżować. Mógł je zupełnie inaczej przedstawić. Mógł te miesiące tych festiwali poprzesuwać.
00:26:40
Mógł uznać, że dzień o brzeski będzie w taki czy w inny dzień i mógł się odbywać w taki czy w inny sposób i to w żaden sposób nie byłoby jakimkolwiek złamaniem Bożego charakteru.
00:26:55
To była kwestia regulacji, które Bóg w ten sposób ustanowił, gdyż one miały znaczenie symboliczne miały znaczenie zapowiada.
00:27:07
Dające rzeczywistość, która przyszła w UE osobie Jezusa Chrystusa.
00:27:14
I w tym momencie te wszystkie elementy symboliczne straciły swoje znaczenie, nie ujmując niczego z Bożego charakteru.
00:27:26
One jedynie zapowiadały rzeczywistość.
00:27:31
Która przyszła i dokonała się w dziele życia, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa i tego wszystkiego, co się z tym oczywiście wiąże.
00:27:44
Pan Jezus pewnego dnia cytując z księgi Ozeasza 6 rozdziału i 6 wiersz.
00:27:51
Zwrócił się do ludzi mieniących się wierzącymi w Boga. Idźcie i nauczcie się, co to znaczy miłosierdzia chcę, a nie ofiary.
00:28:06
Mateusza 9, 13. Później w 12. Rozdziale Ewangelii Mateusza Pan Jezus ilustruje to mówiąc o Dawidzie, który w swojej potrzebie przyszedł do świątyni i prosił o chleb. Kapłani nie mieli innego chleba, jak tylko chleb, który był ofiarowany przed Bogiem tak zwane Chleby poak ładne.
00:28:31
I kapłani dali mu ten chleb, aby Dawid go jadł, chociaż było to zabronione literą prawa, ten chleb mogli jeść tylko kapłani w przybytku. W ten sposób pan Jezus za ilustrował te ważniejsze sprawy w Bożym prawie.
00:28:52
Sprawiedliwość, miłosierdzie wierność w tym przypadku szczególnie miłosierdzie, kiedy Dawid był głodny i nie mieli nic innego do tego, żeby mu dać jeść.
00:29:04
Dali mu chleb, którego zgodnie z literą prawa w związku z pewnymi przepisami, które były cieniem i zapowiedzią nadchodzącego Chrystusa, zostały złamane.
00:29:17
I Pan Jezus pochwala to pan Jezus przedstawia to jako pewną ilustrację, że są rzeczy ważkie. Są rzeczy niezwykle znaczące i są inne rzeczy pomniejsze i nie możemy tych rzeczy stawiać na równym poziomie i musimy się strzec, aby te pomniejsze nie przesłoniły nam tych większych.
00:29:40
Abyśmy w naszej chęci posłuszeństwa wszystkiemu do najmniejszego końca złamali te wielkie rzeczy, które wynikają z natury Boga z jego charakteru.
00:29:52
Co więcej, słowo Boże uczy nas, że można być człowiekiem, który ściśle przestrzega pewnych przepisów i w ten sposób obrażać Boga i w ten sposób być niemiłym Bogu ze względu na głębszy problem serca, które jest dalekie od Boga.
00:30:15
W księdze przypowieści w 15 rozdziale i 8 wierszu. Czytamy, że ofiara ludzi bezbożnych jest ohydą dla Boga. Ja chcę.
00:30:30
Jeśli człowiek, który żyje w grzechu, który jest bezbożnym człowiekiem, nie liczy się z Bogiem, nie zna Boga, nie kocha Boga, składa mu jakieś ofiary. To Bóg mówi, że dla niego to jest ohydne.
00:30:46
Nawet jeśli składa to zgodnie z przepisami podanymi przez samego Boga.
00:30:52
Podobnie w 21 rozdziale w 27 wierszu czytamy, że ofiara Bezbożnych budzi wstręt, tym bardziej, gdy się ją składa za ohydne postępowanie.
00:31:09
Niektórzy ludzie są tak spaczeni na umyśle, że myślą, że można jakoś Pana Boga udobruchać, składając mu jakieś ofiary, podczas gdy ich życie jest pełne bezbożności, ale Bóg wyraźnie mówi nam, że to jest dla niego obrzydliwe. To jest dla niego ohydne.
00:31:31
A więc boży charakter musi być odzwierciedlony w naszym działaniu i to jest tak naprawdę testem wartości naszego działania. To czy to jest Bogu miłe czy nie?
00:31:47
Niekoniecznie jest związane z tym, czy trzymamy się litery prawa Bożego, ale bez czego to wynika, jakie są motywy naszego działania? Czy jest to rzeczywiście odzwierciedleniem?
00:32:02
Bożego charakteru.
00:32:04
Tego, jaki Bóg jest?
00:32:06
Spróbujmy w tym świetle krótko na koniec jeszcze spojrzeć na problem rozwodu. Rozwód zakłada przynajmniej po stronie jej jednego z uczestników przymierza złamanie danego słowa.
00:32:25
Złamanie złożonej obietnicy.
00:32:29
Kiedy ludzie się pobierają, składają ślubowanie.
00:32:35
Obiecują przed Bogiem i zgromadzonymi świadkami wierność i bycie ze sobą razem, póki śmierć ich nie rozłączy.
00:32:47
I kiedy dochodzi do rozwodu, przynajmniej po jednej stronie jest złamanie tej obietnicy.
00:32:55
I Biblia nazywa to zdradą.
00:32:58
Nie można rozłączyć małżeństwa bez dopuszczenia się niewierności, nie wierności danemu słowu, złamania danej obietnicy, przysięgi ślubowania, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali.
00:33:15
I to jest prawdą, nawet w sytuacjach, kiedy osoba decydująca się na rozwód pozostaje sama, gdyż w tym ślubowaniu, które składała, obiecywała być z tą 2 osobą i mieszkać z nią i żyć z nią i dzielić z nią swoje życie aż do śmierci.
00:33:37
W księdze Malachiasza w 2 rozdziale i 14 wierszu. Czytamy, że Jahwe Bóg jest świadkiem między ludźmi, którzy składają sobie te obietnice. Jahwe jest świadkiem pomiędzy tobą a żoną Twojej młodości, którą zdradziłeś.
00:34:00
Ona przecież jest twoją towarzyszką i żoną twojego przymierza.
00:34:07
I 16 wiesz, gdyż kto jej nienawidzi i oddala ją mówi, ja chcę Bóg Izraela plami swoją szatę przestępstwem mówi Jahwe zastępów. Pilnujcie się więc w waszym duchu i nie bądźcie nie wierniej.
00:34:29
Pomyślę, jakie są konsekwencje takiej niewierności i takiej zdrady jak ona ograbia tą 2 stronę w małżeństwie z bogactw których nie da się już w żaden sposób zastąpić czymkolwiek lata młodości, niewinność, intymne sekrety.
00:34:53
Szczęśliwość i dzielenie wspólnego życia i dzieci, które dał Bóg.
00:35:00
Pomyślmy, jakie nie do opisania cierpienie emocjonalne jest udziałem tej oszukanej, zdradzonej małżonki czy małżonka.
00:35:12
Ich dzieci, jeśli są, ale całych rodzin ojców, matek, braci, sióstr, przyjaciół, sąsiadów.
00:35:24
A jeśli ma to miejsce w kościele całego Kościoła, który w tym uczestniczy.
00:35:31
Taka zdrada jest okrucieństwem Najwyższego stopnia i dlatego Bóg w 16 wierszu mówi, że nienawidzi rozwodów.
00:35:42
Powód, dla którego Bóg mówi, że nienawidzi rozwodów to to, że każdy, kto się tego dopuszcza, kto jest przyczyną tego rozwodu? Nienawidzi swojej małżonki, oddalają plami swoją szafę przestępstwem i jest niewierny.
00:36:02
Mówiąc taco, wierzę Boże słowo mówi. Konieczne jest, abyśmy dodali jeszcze taco w innych miejscach słowo Boże dodaje.
00:36:12
I też patrząc na rzeczywistość, w jakiej żyjemy, wzięli pod uwagę pewne elementy, do których słowo Boże się odnosi. Po pierwsze, małżeństwo może zostać zerwane przez jedną stronę.
00:36:28
Do zerwania małżeństwa nie potrzeba chęci dwojga do zawarcia tak, ale do zerwania wystarczy, że jeden z małżonków nie chce dłużej w związku trwać.
00:36:40
Nie każda osoba, która znajduje się w takim miejscu, że jego czy jej małżeństwo się rozpadło, jest z zasady winna tego, co się stało.
00:36:52
Myślę, że w większości przypadków nie Jestem w stanie tego dowieść ani wskazać liczb, ale myślę, że w większości przypadków jedna osoba jest zdrajcą, a 2 osoba jest ofiarą tej zdrady.
00:37:09
Oczywiście wielu ludzi może powiedzieć, zawsze są winne 2 strony. Nie ma tak, że jedna strona jest całkowicie niewinna, tylko 2 jest winna. Myślę, że jest to bardzo płytkie myślenie i tylko naiwni ludzie nabierają się na takie slogany.
00:37:27
Pomyślmy o tym, że w nawet w udanych małżeństwach niedoskonałość małżonków nie powoduje rozpadu małżeństwa, mimo że przechodzą trudne chwile, mimo że przechodzą burzę, mimo że mają różnego rodzaju zmagania wynikające z ich niedoskonałości.
00:37:46
Ale to nie jest przyczyną rozpadu ich małżeństwa. To nie jest przyczyną i koniecznością, by rozwiązać ich związek, dlatego, że nie są doskonali, że w takiej czy w innej kwestii zawinili.
00:38:00
Musimy rozróżnić winę za nasze osobiste niedoskonałości i błędy, jakich się wszyscy dopuszczamy od winy, za zerwanie małżeństwa.
00:38:14
Za podjęcie działania, by rozwiązać to, co Bóg związał.
00:38:21
To, że twój małżonek czy twoja małżonka ma jakieś zmiany emocji, czasami jest nieodpowiedzialny czy nieodpowiedzialna nie jest już może tak atrakcyjny czy atrakcyjna jak byli kiedyś? Może nie jest tak przyjemny i przyjemna wrażliwy i jest może kontrolujący i tak dalej.
00:38:44
To Wszystko może oczywiście sprawiać, że życie małżeńskie z taką osobą jest trudne i ciężkie i jest jakimś wyzwaniem i mozołem, ale to nie stanowi podstawy rozwiązania przymierza, którym się z nią związaliśmy.
00:39:02
W Psalmie 15 i 4 wierszu czytamy, że Bóg oczekuje od wierzącego człowieka, że choćby złożył przysięgę na własną szkodę, nie zmienię jej.
00:39:16
Innymi słowy, kiedy coś komuś obiecany, a później okaże się, że nas to będzie dużo więcej kosztowało, niż się spodziewaliśmy.
00:39:28
Nie wycofamy się z naszej obietnicy, nie cofniemy danego słowa, ale będziemy gotowi ponieść szkody.
00:39:36
Aby okazać się ludźmi wiernymi danemu słowu?
00:39:40
I myślę, że większość małżeństw jest zawieranych właśnie w ten sposób.
00:39:47
My sobie nawet nie zdajemy sprawy, co my ślubujemy i komu my ślubujemy.
00:39:53
Bądźmy szczerzy, kiedy mamy 20 lat. Moja żona miała 20 lat, kiedy mi ślubowała, ja miałem 24. Nie miałem pojęcia o wielu rzeczach, o których się dowiedziałem. Dopiero później w małżeństwie i ona się dowiedziała o masie rzeczy dopiero później.
00:40:12
Ale teraz so dlatego, że się okazało, że Jestem inny niż sobie wyobrażała w swoim idealizm mnie i ja sobie wyobrażałem w swoim idealizm mie to teraz jest to podstawą, by zerwać to przymierze, by zerwać to ślubowanie, by szukać innej, która będzie odpowiadała moim wyobrażeniom i moim pragnieniom.
00:40:33
Nie myślę, że biorąc pod uwagę niedoskonałość ludzkiej natury.
00:40:39
Taki scenariusz powinniśmy przedstawiać wszystkim, którzy stają na ślubnym kobiercu, że ślubują do końca, nie wiedząc, ile to będzie ich kosztować.
00:40:52
Ale muszą być świadomi tego ryzyka, jeśli stają i składają do ślubowanie i tak jak słowo Boże mówi. Wymaga się od nich, aby później pozostali temu wierni.
00:41:03
W księdze kaznodzieja w 5 rozdziale i pierwszym wierszu czytamy, nie bądź Prędki w mówieniu i niech twoje serce nie wypowiada śpiesznie słowa przed Bogiem, bo Bóg jest w niebie, a ty na Ziemi, dlatego niech twoich słów będzie niewiele, gdyż jak z wielu zajęć przychodzą sny tak z mnóstwa słów głupia mowa, gdy złożysz Bogu ślub, nie zwlekaj z wypełnieniem go.
00:41:33
Bo mu się głupcy nie podoba.
00:41:37
Coś lubował eś to wypełni, lepiej nie składać ślubów niż nie wypełnić tego cosię. Ślubował o nie pozwól, aby twoje usta przywiodły do grzechu twoje ciało i nie mów przed Bożym posłańcem, że to było przeoczenie.
00:41:57
O tak ludzie potem mają tyle wytłumaczeń. Ja nie wiedziałem, ja się nie spodziewałem. To nie miało tak być i tak dalej. Nie, nie, nie, dlaczego Bóg ma się gniewać?
00:42:08
Spowodu Twojej mowy i unicestwić dzieło twoich rąk.
00:42:15
Nic w życiu, co jest wartościowe, nie przychodzi lekko.
00:42:21
Każde dobre małżeństwo wymaga ciężkiej pracy i poświęcenia.
00:42:29
Jeżeli ktoś nie rozumie wartości małżeństwa, które jest największym skarbem, jakie możemy mieć na tej ziemi, jeśli jesteśmy do tego powołani, taki człowiek nigdy nie powinien składać obietnicy, że będzie z 2 osobą dzielił całe swoje życie Na dobre i na złe, póki śmierć ich nie rozłączy.
00:42:50
Ludzie, którzy nie są gotowi do tej ciężkiej pracy i poświęcenia, będą nieustannie kuszeni, aby złamać dane słowo, aby się wykaraskać z tej sytuacji, która tyle od nich wymaga, która nakłada na nich takie wyzwania i taką odpowiedzialność.
00:43:11
Ci, którzy składają takie obietnice, muszą być przygotowani, by ich dotrzymać bez względu na koszt.
00:43:21
Powtarzam, ze wiele osób, które znajduje się w rozbitych małżeństwach, jest winne zdrady złamania słowa, ale wielu równie wielu jest ofiarami tej strady. Musimy o tym pamiętać i kościół musi być miejscem schronienia dla tych osób.
00:43:43
Musi być rodziną zastępczą dla tych osób, tak jak dla wdów, pamiętajmy o.
00:43:50
I jeszcze 2 rzecz biblijnie rzecz biorąc, kiedy zawierane były przymierza niemal każde przymierze było obwarowane warunkami, które należało spełnić, aby to przymierze było ważne i trwałe.
00:44:09
I Bóg, który jest jedynym w całym wszechświecie.
00:44:15
Którego nigdy nie mogli, nie możemy oskarżyć o niewierność. Znalazł się w sytuacjach, w których zrywał zawarte przez niego przymierze.
00:44:27
Przykładem tego jest Saul król, pierwszy król Izraela.
00:44:33
Bóg zawarł z nim przymierze, mówiąc, że on i dom jego ojca będą chodzić przed nim na wieki Bóg takie przymierze zawarł z Saulem o tym możemy przeczytać w Pierwszej Księdze Samuela w 2 rozdziale i 30 wierszu.
00:44:50
Dlatego ja chcę Bóg Izraela mówi. Wprawdzie powiedziałem.
00:44:56
Twój dom i Dom twego ojca będzie chodzić przede mną na wieki, ale teraz Jahwe mówi, tak nie będzie tak.
00:45:07
Tych bowiem, którzy mnie czczą, ja będę czcić.
00:45:12
A ci, którzy mną gardzą, będą z gardzenie, a więc to był warunek tego przymierza. Jeśli Saul będzie Czcił Boga, Bóg jego uczci, ale jeśli on wzgardził Bogiem, Bóg nim w skarci i tak się stało.
00:45:29
I Bóg złamał Przymierze, które wcześniej zawarł z Saulem.
00:45:34
Patrząc na naród wybrany na Izraela, widzimy, że Bóg ustanowił z nimi przymierze, które wielokrotnie powiedział, że będzie trwać na wieki.
00:45:44
Ales powodu niewierności Izraela Bóg postanowił zamienić tamto przymierze na nowe przymierze.
00:45:54
Czytamy o tym w liście do Hebrajczyków w 8 rozdziale. Gdyby bowiem pierwsze przymierze było bez braków, nie Szukano by miejsca na 2.
00:46:04
Albowiem ganiąc ich mówi, oto idą dni mówi pan, a zawrę z domem Izraela i z domem Judy. Nowe przymierze nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu gdym ujął ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, ponieważ.
00:46:25
To jest powód, ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu.
00:46:31
Przeto ja nie troszczyłem się o nich mówi pan.
00:46:36
I dalej Bóg mówi o tym nowym Przymierzu, jakie zawsze z nimi i wiesz 13 mówi, gdy mówi nowe, to uznał pierwsze za przedawnione.
00:46:45
A to co się przedawnia i starzeje bliskie jest zaniku.
00:46:52
Podobnie wg Pana Jezusa, Chrystusa wierny małżonek może zostać uwolniony od obligacji małżeństwa. Jeśli 2 małżonek dopuści się przestępstwa, które Jezus określa mianem wszeteczeństwa.
00:47:15
I, jeśli Bóg pozwoli, tym się zajmiemy dokładniej następnym razem.
00:47:20
Cóż to może oznaczać i na ile możemy mieć pewność, co to oznacza i z czym się to wiąże powstanie proszę do modlitwy.
00:47:33
Kochany nasz Panie stajemy przed tobą świadomi powagi tematu, o którym rozmawiamy cierpienia ludzi, którzy doświadczyli w swoim życiu rozpadł małżeństwa, zniszczenia. Jakie to spowodowało w nich samych.
00:47:50
W sercach bliskich ludzi, którzy uczestniczyli czy nadal uczestniczą w dramacie, który się rozgrywa i panie, chcemy w tym wszystkim szukać Twojej mądrości twojego światła. Nie chcemy uchwycić się prostackich odpowiedzi.
00:48:09
Nie chcemy pójść na skróty i uchwycić się pewnych wierszy i zanegować inne.
00:48:16
Ale chcemy patrzeć w całe twoje słowo i szukać w nich twego charakteru.
00:48:21
Szukać się w naszym postępowaniu i w naszym działaniu odzwierciedlenia tego, kim ty Boże jesteś i jak ty czynisz jak ty postępujesz, jak ty nas traktujesz i czego od nas oczekujesz, jak my mamy siebie wzajemnie traktować. Pomóż nam, prosimy dobry Boże, pomóż nam właściwie rozumieć.
00:48:42
Te sprawy, które są dzisiaj obiektem sporów i kłótni i podziałów.
00:48:49
Nawet w twoim kościele?
00:48:51
Od tego nas Boże Zachowaj.
00:48:54
Dopomóż nam się przyglądać temu z uwagą z ostrożnością.
00:48:58
I daj nam światło twoje prosimy, pomóż nam zrozumieć, pomóż nam, dostrzec te złożone aspekty tego problemu i nie dopuścić się.
00:49:11
Obrazy ciebie pomóż nam, prosimy Boże nasz.
00:49:16
Prosimy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa?

Skip to content

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na używanie plików cookie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić jak najlepsze wrażenia podczas przeglądania. Jeśli będziesz nadal korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie lub klikniesz „Akceptuję” poniżej, wyrażasz na to zgodę.

Zamknij