Gdy niewierzący małżonek odchodzi

Ósme i ostatnie kazanie z cyklu poświęconego małżeństwu, rozwodom i powtórnym związkom. Paweł Jurkowski gruntownie analizuje wszystkie fragmenty Pisma Świętego, które nauczają na ten temat.

Podczas tego wykładu Paweł przeprowadza nas przez cały pierwszy rozdział Listu do Koryntian.

Transkrypcja

Przepisywanie pliku audio jest automatyczne, dlatego zawierać może błędy, literówki i służy raczej do odnajdywania danego fragmentu kazania, niż do czytania go w formie tekstowej.

00:00:00
Pierwszy list do koryntian rozdział 7 przeczytajmy dzisiaj wiersze od 10 do 16.
00:00:09
Tym więc, którzy są w małżeństwie, rozkazuję nie ja, lecz pan żona niech się nie oddziela od swojego męża.
00:00:20
No a jeśli została oddzielona, niech pozostanie niezamężna, albo niech się pojedna z mężem.
00:00:30
A mąż niech nie oddala żony, lecz pozostałem, mówię ja nie pan.
00:00:38
Jeśli jakiś brat ma niewierzącą żonę, a ta zgadza się z nim mieszkać, niech jej nie oddala.
00:00:49
I żona, która ma niewierzącego męża, a on zgadza się z nią mieszkać, niech go nie oddala.
00:00:58
Albowiem niewierzący mąż został poświęcony przez żonę.
00:01:05
I niewierząca żona została poświęcona przez męża.
00:01:11
Gdyż inaczej dzieci wasze byłyby nieczyste.
00:01:16
Teraz natomiast są święte, a jeśli niewierzący się oddziela.
00:01:23
Niech będzie oddzielony.
00:01:25
W takich przypadkach nie jest Zniewolony Brat lub siostra, gdyż Bóg powołał nas do pokoju.
00:01:37
Czy bowiem wiesz żono, że uratujesz męża lub czy wiesz mężu, że uratujesz żonę?
00:01:45
Ostatnio rozważaliśmy słowa Apostoła Pawła z wiersza 10 i 11, w których ten natchniony Apostoł odwołuje się do słów Pana Jezusa przekazanych w ewangelicznym Świadectwie pierwszych apostołów.
00:02:04
Jak zauważyliśmy Apostoł Paweł streszcza naukę Pana Jezusa w 3 zasadach.
00:02:11
Po pierwsze, żona niech się nie oddziela od swojego męża.
00:02:18
I co się z tym ściśle wiąże mąż niech nie oddala żony i 3 zasada. Jeśli żona została oddzielona od swego męża, Paweł nie podaje przyczyn, dla których coś takiego mogłoby się wydarzyć. Przyczyn może być wiele. Gdyby tak się wydarzyło. Apostoł Paweł mówi, że ma 2 opcje, ma pozostać niezamężną.
00:02:47
Albo pojednać się z mężem i to oczywiście zakłada, że on także nie zawrze kolejnego związku, gdyż to uniemożliwiło by jej pojednanie się z nim.
00:03:01
Wierszu 12 zaś czytamy, lecz pozostałym mówię, ja nie pan.
00:03:09
W tym wypadku Apostoł Paweł, jakby się wydawało, wyraża swoje prywatne zdanie i swoją własną opinię.
00:03:20
Wielu tak podchodzi do jego słów i uważa, że tam to, co wcześniej powiedział było słowem pańskim i należy tego przestrzegać, ale tutaj i w następnych wierszach Paweł po prostu dzieli się swoją prywatną opinią, którą możemy przyjąć albo możemy się z nim nie zgodzić i możemy z nim dyskutować i mieć inne zdanie.
00:03:42
Myślę, że jest to błędne odczytywanie tych słów.
00:03:46
W tym pierwszym wyrażeniu nie ja, lecz pan Apostoł Paweł odnosi się do już przekazanego nauczania znanego w kościołach, które wynikało z tej przekazywanej nauki Apostolskiej.
00:04:01
Oni, którzy byli bezpośrednimi uczestnikami życia nauczania Pana Jezusa, którzy z nim byli i słyszeli z jego ust naukę tę naukę przekazywali.
00:04:14
I zaczynali ją spisywać w ewangeliach. Paweł się do tego odnosi, kiedy mówi nie ja, lecz pan to już pan Jezus sam powiedział, że żona nie ma opuszczać męża, a gdyby się tak wydarzyło, ma się z nim pojednać lub pozostać niezamężna i to naukę śledziliśmy ostatnio też patrząc na te ewangeliczne fragmenty, w których pan Jezus dokładnie tego nauczał.
00:04:40
Ponadto Apostoł Paweł kończąc ten fragment mówi o tym, iż nauka, którą przekazuje, wynika z jego posiadania Ducha Świętego i wiemy, iż Apostoł nie pisał w tych listach swoich prywatnych opinii, ale pisał to, czego jego nauczał Duch Święty. To, co otrzymał bezpośrednio od Pana Jezusa to, co przejął od innych apost.
00:05:04
Stołów i to, czego jego samego nauczał Duch Święty, a więc te dalsze słowa nie są ani troszkę mniej autorytatywne od tych, które znajdujemy wcześniej, są częścią Natchnionego słowa Bożego, które całe jest nam dane od Boga, abyśmy według niego żyli.
00:05:23
W kolejnych wierszach Apostoł Paweł mówi o małżeństwie wierzących z niewierzącymi.
00:05:31
Niektórzy w związku z tym wyciągają wniosek, że w takim razie wierszu 10 i 11 Apostoł Paweł mówił wyłącznie do chrześcijańskich małżeństw.
00:05:46
A więc te słowa, które tam się znajdują, jak również odniesienie w tych słowach do nauki Pana Jezusa dotyczy według nich wyłącznie ludzi wierzących ludzi nawróconych zarówno męża, jak i żony.
00:06:04
Myślę, że jest to błędne rozumienie.
00:06:07
Posłuchajcie fragmentu z traktatu wydanego przez Piotra zarembę, tego, który przetłumaczył ostatnio Pismo Święte. On napisał taki traktat zatytułowany nadzieję dla rozwiedzionych rozwód i powtórne małżeństwo w świetle Biblii i Zacytuję jego argumentację.
00:06:27
Która jest bardzo popularna, jeśli chodzi o rozumienie właśnie tego fragmentu, w tym świetle cytuję zamieszanie, na które napotykamy w temacie dotyczącym rozwodów wynika z faktu, że nie odpowiedzieliśmy sobie jasno na zasadnicze pytanie, czy nasz pan Jezus Chrystus zmienił prawo małżeńskie i rozwodowe znane nam ze Starego Testamentu?
00:06:58
I ustalił nowe dla całej ludzkości, czy też jego wypowiedzi dotyczące małżeństwa i rozwodu odnoszą się tylko do ludzi narodzonych z wody i z ducha, dla których świat jest ukrzyżowany, a oni dla świata i tam podaję całą masę argumentów, których nie będę czytał, natomiast konkluduje w ten sposób wypowiedzi Jezusa dotyczące małżeństwa i.
00:07:29
Wodu odnoszą się tylko do ludzi narodzonych z wody i z ducha, dla których świat jest ukrzyżowany, a oni dla świata.
00:07:40
Odpowiedź ta wyjaśnia, że Jezus nie rozwiązał niczego, jeśli chodzi o Prawo i proroków, prawo funkcjonuje nadal.
00:07:50
Tylko człowiek w chrystusie umarł dla prawa, aby żyć dla Boga galacjan 2, 19. Odpowiedź ta oparta jest mocno na pierwszym koryntian 7 10, czyli na tekście dotyczącym małżeństw ludzi narodzonych z wody i z ducha.
00:08:11
Do pozostałych zaś należy małżeństwo, gdzie jedno z małżonków nie jest osobą narodzoną na nowo. Odpowiedź ta wyjaśnia dalej, dlaczego Paweł dopuścił rozwód z inicjatywy strony nie odrodzonej wyjaśnia, że Bóg nie jest zaangażowany w cały brud związany z małżeńskimi nadużyciami ludzi upadłych.
00:08:39
Że wielożeństwo współcześnie należy traktować tak jak w starym testamencie, że Bóg nie przestał być realistą i nadal bierze pod uwagę zatwardziałość ludzkich serc dopiero w chrystusie człowiek staje się nowy i dopiero z nowym człowiekiem można nawiązać do początków instytucji małżeństwa. To znaczy do modelu jednej Kobiety dla jednego mężczyzny na całe życie.
00:09:11
Mateusza 19. 4.
00:09:14
Odpowiedź, taka odkrywa przed nami w końcu, że Pismo Święte mówi o 3 kategoriach małżeństw. Po pierwsze, małżeństwo ludzi nie odrodzonych po 2 małżeństwo ludzi narodzonych z wody i z ducha po 3 małżeństwa mieszane.
00:09:33
Podział taki wynik as tekstów biblijnych traktujących o małżeństwie, choćby takich jak powtórzonego prawa 24 Mateusza 5 19 i nasz fragment z pierwszego koryntian 7/8 do 16 wiersza, czyli te, które przeczytałem koniec cytatu.
00:09:52
Ta argumentacja, choć wydaje się prosta i logiczna, jest nie do przyjęcia dla mnie.
00:09:58
Po pierwsze dlatego, że pan Jezus w Ewangelii Mateusza w 19 rozdziale rozmawia z faryzeuszami i uczonymi w piśmie, a więc nie mówi tutaj wyłącznie do swoich uczniów, ale mówi do ludzi nie odrodzonych, którzy przyszli do niego i zadawali mu te pytania.
00:10:16
Po 2 to słowo tutaj jest kluczowe do pozostałych zastanówmy się, jak brzmi argumentacja Piotra Zaremby i jemu podobnych wierszu 10 Apostoł Paweł mówi tym zaś, którzy żyją w stanie małżeńskim. Tym więc, którzy są w małżeństwie? Wiesz, 12, lecz pozostałym.
00:10:41
I teraz on twierdzi, że tutaj chodzi o ludzi, którzy żyją w związkach mieszanych.
00:10:46
Czy to jest logiczne?
00:10:48
Ci, którzy żyją w związku małżeńskim i pozostali, czyli ci wszyscy, którzy są w związkach mieszanych, właśnie mógłby argumentować, że to jest logiczne i czytałem i słyszałem wielu, którzy tak argumentują.
00:11:02
Wydaje mi się, że jest to błędna argumentacja. Dlaczego? Jak naturalnie gdybyśmy nie wiedzieli co jest dalej napisane, jak byście zareagowali tym więc, którzy są w małżeństwie, wiadomo o kogo chodzi, lecz pozostałym kogo byście mieli na myśli?
00:11:17
Tych wszystkich, którzy nie są w małżeństwie, to są pozostali. Tak, czyli mamy tych, którzy są w małżeństwie i pozostali ci, którzy nie są.
00:11:27
I jak czytamy dalej, dalszą część tego fragmentu to Paweł o takich właśnie mówi, mówi o tych, którzy nie są w związkach małżeńskich, albo znajdują się w jakiś innych układach. I wtedy to ma sens.
00:11:43
Tych, którzy są w związku małżeńskim do tych mówi mówię nie ja, lecz pan, lecz do pozostałych i to określenie obejmuje całą resztę tego rozdziału.
00:11:54
Nie tylko te kilka wierszy, które następują, bo to nie są pozostali. To jest tylko jeden z wielu przypadków pozostałych. Natomiast dalej Paweł mówi o Kim?
00:12:05
Mówi o pannach, o ludziach stanu wolnego, tak i tam bardzo wiele miejsca im poświęca. Tak naprawdę od samego początku zaczyna o ludziach stanu wolnego i przez dalszą część tego rozdziału Apostoł Paweł mówi o tym, że jeśli to możliwe, ludzie stanu wolnego powinni zostać w tym stanie wolnym. Na to poświęciliśmy chyba 7 Kazań tutaj przyglądając się tym wszystkim korzyściom, jakie płyną ze stanu wolnego.
00:12:34
Mówi też o wdowach.
00:12:37
A więc również osobach, które nie są w stanie małżeństw.
00:12:40
Kim i mówi o tych właśnie przypadkach, nietypowych małżeństw, o których rzeczywiście pan Jezus w trakcie swojej ziemskiej służby nie mówił.
00:12:54
Pan Jezus wyraźnie mówił o podstawowej instytucji małżeństwa wynikającej z Bożego ustanowienia od początku stworzenia.
00:13:07
Nie mówił tylko o małżeństwach ludzi nowonarodzonych. To trzeba dodać, to trzeba to tam wczytać. Pan Jezus nie mówi tylko ci z moich uczniów, tylko ci, którzy wierzą we mnie, jeśli zostawią swoją żonę i wezmą sobie inną cudzołożą Jezus czegoś takiego nie powiedział. Jezus powiedział, ktokolwiek.
00:13:28
Odprawia swoją żonę i poślubia inną cudzołoży, czyli mój sąsiad zza płotu, który to zrobił swojej żonie po 20 latach małżeństwa z cudzołożył nie można jego postępowania ze swoją żoną traktować jako coś zgodnego z prawem.
00:13:45
Mojżesza i uznać, że on nie grzeszy, bo dał jej list rozwodowy, bo wziął ją do sądu i w sądzie się z nią rozprawił i ją zostawił, skoro nie jest nawrócony, to on nie cudzołoży toż to bzdura.
00:13:57
Jeśli zostawił swoją żonę i wziął sobie inną, to chociaż dostał papier sądu. Według słów Pana Jezusa Cudzołoży i nie sądzę, że pan Jezus mówi tylko do wyłącznie do ludzi wierzących. To się nie trzyma w moim zdaniem sensu.
00:14:12
Jest to w czytana argumentacja. Takie jest moje przekonanie.
00:14:18
W przekazanej nam ewangelicznej tradycji, czyli w ewangeliach, nie czytamy o stosunku Pana Jezusa do różnych mniej lub bardziej skomplikowanych przypadków, które mogą mieć miejsce obok w cudzysłowie zwyczajnego małżeństwa.
00:14:40
Pozwólcie, że tak króciutko, przedstawię wam jak to wyglądało w świecie rzymskim w pierwszym wieku.
00:14:47
Do tego dodajcie sobie różnego rodzaju pomysły. Jeśli tak, mogę powiedzieć na małżeństwo w krajach afrykańskich w krajach Dalekiego Wschodu i dochodzimy do sytuacji, gdzie jest cała masa różnych możliwości pojmowania małżeństwa i tego, z czym się to wiąże.
00:15:07
Jak to wygląda w praktyce? Pan Jezus nie zajmował się tymi wszystkimi możliwymi przypadkami, jakie były wtedy i mogły zaistnieć później i dzisiaj istnieją, kiedy ludzie, jak wiecie, mogą zawrzeć związek małżeński. Dzisiaj ze swoimi zwierzętami.
00:15:22
Z pieskiem z kotkiem, nawet z rzeczami martwymi. Dzisiaj można w niektórych krajach zawierać małżeństwa.
00:15:28
Do tego doszliśmy do takich szaleństw, to takiego obłędu, jeśli chodzi o małżeństwo i pan Jezus się tym nie zajmował.
00:15:36
Pan Jezus nam pokazał, jak w bożych oczach miało i ma wyglądać małżeństwo. Natomiast już wtedy w tamtym czasie w greckiej i rzymskiej rzeczywistości małżeństwa wyglądały różnie.
00:15:51
Jeśli chodzi o Rzym, nie było jednolitego prawa małżeńskiego. Były przynajmniej 4 rodzaje małżeństw. Pierwsze małżeństwo dotyczyło niewolników. Jak wiecie, w tamtym czasie imperium rzymskim były setki 1000 niewolników i tak naprawdę pierwszy kościół w Wielkiej mierze składał się z niewolników nawróconych wielu niewolników na wracało się do Chrystusa.
00:16:20
I wielu z nich trafiało do kościoła. Jak wyglądały małżeństwa niewolników?
00:16:27
Niewolnicy nie mieli praw obywatelskich. Tak naprawdę oni nie decydowali o tym, kogo poślubioną to ich właściciel decydował o tym, kogo poślubną i to właściciel formalizować w ich małżeństwo.
00:16:43
Jeśli tak można powiedzieć w taki sposób, że przychodził do niewolnika, dla którego kupił żonę swoją niewolnicę i mówi, Teraz macie ze sobą mieszkać i to się nazywało kont Uber ium.
00:16:58
Małżeństwo namiotowe.
00:17:00
Niewolnik nie miał nic do gadania. Pan dawał mu taką kobietę albo takiej kobiecie mówił. To jest twój mąż i oni mieli ze sobą mieszkać. Mieli z sobą żyć, mieli mieć ze sobą dzieci.
00:17:12
Jeśli coś tam między nimi się źle działo, albo nawet się dobrze działo, ale pan któregoś dnia zdecydował się pozbyć tej Kobiety, czy tego mężczyzny to się nie pytał Niewolnika nie szedł z nim do sądu żadnych papierów podpisywać po prostu zabierał mu żonę i sprzedawał ją i dawał mu następną na przykład.
00:17:32
No i teraz to jest twoja żona, i teraz z nią będziesz mieszkał i z nią będziesz miał dzieci.
00:17:36
I niewolnik nie miał nic do gadania.
00:17:39
I wyobraźcie sobie teraz taki człowiek się nawraca w takiej sytuacji, co mu powiemy, co my mamy z tym zrobić?
00:17:46
Nie prosta sprawa nie, bo to nie jest to, że jego wola nie to, że on wiecie sobie je się rozwiódł i wziął se kolejną i tak dalej, ale po prostu jako niewolnik nie miał nic do gadania. Jego pan o tym decydował.
00:17:59
Trudna sprawa.
00:18:01
Był inny rodzaj małżeństwa, który nazywał się Usus, jeśli jakiś mężczyzna żył z jakąś kobietą pod jednym dachem. Przez rok czasu byli uznawani za prawne małżeństwa. Nie musieli żadnych papierów podpisywać żadnej ceremonii, odprawiać, jeśli mieszkali ze sobą rok czasu byli małżeństwem.
00:18:24
I według prawa byli tak samo traktowani jak ci wszyscy, którzy zawarli legalne małżeństwo. Jak to się dzisiaj nazywa konkubinat i w wielu krajach to dzisiaj taka sama zasada obowiązuje.
00:18:40
Jeszcze był jeden sposób zawierania małżeństw, który nazywał się co m TIO N Manom. Było to małżeństwo, które polegało na tym, że ojciec ustalał cenę za swoją córkę.
00:18:56
I mówi, kto mi zapłaci tyle i tyle może ją sobie wziąć za żonę, a więc wystarczyło, że ktoś miał odpowiednią ilość pieniędzy.
00:19:04
Przychodził, płacił i kupował sobie żonę. Rzymianie co prawda dopuszczali możliwość rozwodu przez Kobiety. Żydzi, jak wiecie, mogli mężczyźni mogli odprawiać swoje żony. Kobiety nie miały takiego prawa, by odprawić swoich mężów, mogły tylko uciec od swojego męża opuścić go.
00:19:25
Natomiast w Rzymie w prawie rzymskim Kobiety miały takie samo prawo jak mężczyźni mogły pozwać swojego męża do sądu i go się z nim rozwieść. I czytamy, że w tamtych czasach były Kobiety, które były na przykład 20/30 9 razy w związkach. Wyobrażacie sobie?
00:19:45
Historia notuje takie Kobiety, które miały 39 mężów. Po kolei się rozwodził YZ 1/2, 3, 10, 15, 30.
00:19:54
Rozwód był na porządku dziennym. Ludzie bardzo łatwo bardzo szybko się rozwodzili, ale o tym za chwilę jeszcze nam zostało jedno. Jeszcze jeden rodzaj rzymskiego małżeństwa konfa reaction.
00:20:07
To był związek tych ludzi wolnych obywateli z wyższych klas ludzi, którzy sami decydowali o tym, kogo chcą poślubić, z kim chce.
00:20:17
Tam być i ich ceremonia zawarcia małżeństwa była dokładnie taka sama, jaką my dzisiaj mamy ślubowanie, obrączki, ciasto wieczorna impreza.
00:20:29
Nie wzięliśmy tego z nowego testamentu, ani ze Starego Testamentu, ale wzięliśmy to od Rzymian ci poganie w ten sposób zawierali związki małżeńskie i tradycyjnie chrześcijanie przejęli ten zwyczaj i tak jest do dzisiaj.
00:20:45
Tym się nie będziemy dzisiaj zajmować. Skupiamy się na tym, co miał wczesny Kościół zrobić z tymi różnymi małżeństwami, z tymi różnymi ludźmi, którzy trafiali do Kościoła, mając już tak zaaranżowane życie.
00:21:02
Z takimi niewolnikami, którzy przychodzą i ich pan dał już im 3 żonę.
00:21:08
Jak widzimy w tej nauce Apostolskiej, jest wezwanie do tego, by w tej mierze, w jakiej nie wchodzimy w konflikt z Bożym prawem, być posłusznym władzom, być posłusznym porządkowi społecznemu.
00:21:24
I tutaj oczywiście chrześcijanie mają odmienne zdania czy pozostanie w takim związku jest konflikcie z Bożym prawem, czy też nie jest?
00:21:34
Czy apostołowie mieli powiedzieć do tych niewolników te wasze małżeństwa są nielegalne, są nieważne.
00:21:42
Powinniście z nich wyjść, nie żyć z tymi żonami.
00:21:46
Albo powiedzieć do nich, jak już tak jest taka sytuacja. No to żyjcie ze sobą, to bądźcie. Wierni sobie kochajcie siebie wzajemnie zróbcie Wszystko, żeby wasze małżeństwo było najlepszym, jakim może dzisiaj być w bożych oczach.
00:22:04
No, niestety nie wiemy dokładnie jaka była Apostolska Rada. Nie mamy opisanych takich skomplikowanych przypadków i to pozostaje jedynie kwestią domysłów.
00:22:16
Niektórzy wychodzą z założenia, że Wszystko należy przyjąć tak jak to zastaliśmy. Zgodnie z dalszymi słowami z tego rozdziału, gdzie Apostoł Paweł mówi o tym, aby każdy pozostał w takim stanie, w jakim Bóg go przyjął.
00:22:33
Rzecz w tym, że w tym fragmencie Apostoł Paweł w ogóle nie mówi o kwestiach moralnych. Mówi o tym, żeby ci, którzy są obrzezani, nie ukrywali swojego obrzezania, a ci, którzy nie są obrzezani, nieobrzezany wali się. Mówi, że ci, którzy są niewolnikami, żeby się nie martwili, że są niewolnikami, gdyż pan ich wyzwolił.
00:22:53
A więc tam w ogóle Paweł nie porusza kwestii moralnych, więc branie tego fragmentu na obronę takiego myślenia, że Paweł mówi, w jakim stanie się nawróciłeś.
00:23:02
W takim służy Bogu jest nieuczciwe, bo jeśli ktoś się nawrócił dzisiaj w małżeństwie homoseksualnym, to ma w takim stanie pozostać i służyć. Tak panu ma za adoptowane dzieci.
00:23:15
Jeśli ktoś się nawrócił w stanie małżeństwa ze swoim kotem, to ma pozostać w takim stanie. Czy mase tego pokutować się od tego odwrócić?
00:23:23
Więc rozumiecie, że przekładanie tego w taki prostacki sposób może prowadzić do poważnych błędów poważnych problemów.
00:23:34
Niemniej jednak pojawiają się dylematy, pojawiają się trudne pytania, co z tym zrobić? I tak jak mówię tutaj mówimy o wąskim, cywilizowanym świecie coz tymi wszystkimi innymi ludami i plemionami, gdzie ludzie żyli w związkach bardzo różnych coz tak.
00:23:53
Misjonarza niejednokrotnie stawia stawali przed takimi dylematami, kiedy przyjeżdżali do krajów, gdzie mężczyźni mieli kilka żon albo Kobiety. W niektórych krajach miały kilku mężów i tak sobie żyli i próbowali jakoś to rozpracować, żeby dojść do tego biblijnego modelu i różne były koncepcje.
00:24:12
Niektórzy nakazywali zerwanie z tym i trzymanie się tego Bożego porządku. Wybranie sobie jednej żony jednego męża stego grona i tak żyć inni mówili, póki żyją, niech już tak to będzie aż umrą, a już następne pokolenie.
00:24:25
Zaczniemy z nimi porządny chrześcijański kościół?
00:24:30
Całą tylko powiedzieć o tym, że my dzisiaj jakby wychodzimy z pewnego założenia naszej kultury i naszych zwyczajów i w ten sposób czytamy Pismo Święte.
00:24:39
Natomiast to pismo jest pisane, troszkę w innym kontekście kulturowym, w innym kontekście obyczajowym i czasami zbyt pochopnie przenosimy naszą obecną sytuację i nasz obecny stan na to, co czytamy.
00:24:55
Jak chrześcijanie mieli traktować tych, którzy przychodzili w do Kościoła w takim stanie konkubinatu, którzy nigdy nie stanęli na ślubnym kobiercu, niczego sobie nie przysięgali, niczego nie ślubowali. Czy ich relacja małżeńska była właściwą prawną relacją?
00:25:16
Co z tymi dziewczętami, które zostały sprzedane bogatym nabywcom?
00:25:22
Czy one były ich żonami powinne, były z nimi zostać.
00:25:27
To nie są proste rzeczy i dzisiaj żyjemy w świecie, w którym te rzeczy wcale nie są prostsze.
00:25:33
Dzisiaj przez Internet przez kontakty ludzi, którzy totalnie się nieraz nie znają i zawiązują ze sobą jakieś relacje i wchodzą w mniej lub bardziej formalne związki tym całej tolerancji dla homoseksualizmu.
00:25:52
W tolerancji dla transseksualizmu, że można sobie zmienić płeć i różnych innych technicznych możliwości, jakie posiadamy, będziemy stawali w kościele przed coraz większymi dylematami i jeśli nie będziemy mieli jakiejś solidnej bazy pod naszymi nogami, jeśli naprawdę nie przemyślimy tych tematów, będziemy mieli coraz większe problemy w tej sferze i widzę, jak dzisiaj Kościół zmaga się.
00:26:23
Z prostymi kwestiami, nie mówiąc o tych takich wiecie już naprawdę trudnych, skomplikowanych.
00:26:28
Jeden z takich braci, z którymi piszę, który swego czasu był dziennikarzem. On mnie zasypuje tak trudnymi przypadkami i mówi Paweł, a co w tej sytuacji, a co w tej sytuacji?
00:26:41
I przedstawia mi takie złożone sytuacje, które są prawdziwe, nie to, że wymyślone to są rzeczywiste sytuacje, że ja wręcz boję się czytać tych jego mejli i tych jego przypadków, na które w ogóle nie wiem jak odpowiedzieć.
00:26:57
To, co myślę, musimy zrobić to przede wszystkim, skupić się na tym, co jest wyraźnie w słowie Bożym powiedziane, co jest jednoznaczne, co jest pewne i do tego większość przypadków się sprowadza.
00:27:13
Dzięki Bogu tych dziwactw, póki co może do naszego życia my tego jeszcze nie doczekamy i miałem nadzieję, że pan szybko wróci, że to się nie rozwinie do jakiejś niesamowitego bałaganu i jakiejś tragedii ludzkości.
00:27:27
Tego stosunkowo jest jeszcze niewiele, przynajmniej w naszym kraju, ale pojawiają się różne trudne sytuacje i wierzę, że tutaj musimy dołożyć wszelkich starań, aby mocno stanąć i oprzeć się na tym, co Pismo Święte wyraźnie mówi.
00:27:46
Jeśli to dobrze zrozumiemy, jeśli tego się mocnooo chwycimy, jest Nadzieja, że będziemy w stanie odnieść tej różne, nie omówione w piśmie sytuacje do tych fundamentalnych zasad.
00:27:58
I to staramy się czynić od paru.
00:28:01
I na tym się trudzę, aby pomóc nam wszystkim. To właściwie zrozumieć.
00:28:08
Tak naprawdę to, o czym tutaj Apostoł Paweł pisze w tym fragmencie sprowadza się do myślenia, że jeżeli ktoś nawraca się do Chrystusa, to czy może dalej trwać w związku z niewierzącą osobą, która załóżmy chodzi do pogańskiej świątyni, bierze udział w demonicznych formach kultu. Jak Paweł pisze ma społeczność z demonami?
00:28:36
Czy ja mogę z taką kobietą dalej razem żyć? Czy możemy dalej tworzyć małżeństwo?
00:28:42
Czy też, gdy ktoś się nawraca, staje się chrześcijaninem, to powinien od razu zrezygnować z tego zrezygnować z takiego związku.
00:28:52
Oddzielić się od takiej osoby i nie mieć nic wspólnego z grzechem i złem, które jest w jej życiu. I tutaj można by zacytować pismo słów ma wspólnego światło z ciemnością.
00:29:05
Jakież dział ma wierzący z niewierzącym?
00:29:10
Odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza, więc to możemy cytować różne wiersze i powiedzieć, widzisz, bracie, nie ma mowy, powinni się rozstać, ale o dziwo w tym przypadku Apostoł Paweł naucza czegoś zupełnie przeciwnego, mianowicie, że jeden wierzący w rodzinie uświęca całą rodzinę.
00:29:32
Niewątpliwie małżeństwa mieszane stwarzały problemy i nadal stwarzają problemy ci z was, którzy się nawrócili, będąc już w małżeństwie.
00:29:43
I tylko jedno z was się nawróciło. Wiecie jak to boli, wiecie, jaki to jest ciężki chleb powszedni mieszkać z osobą, która nie wierzy w Boga, nie kocha Pana Jezusa, nie chce ramię w ramię z wami za nim podążać.
00:30:01
Jest to bardzo trudne słowo Boże mówi nam, że jeśli jesteśmy osobami wierzącymi, byśmy nie ważyli się wchodzić sami w takie związki. Co wiecie, że też ma miejsce niektórzy wierzący.
00:30:14
Wzruszają ramionami i mówią, on się nawróci.
00:30:19
Ona się nawróci, my się kochamy, ja się będę modlił o niego, ja się będę modlił o nią i on się nawróci.
00:30:29
I czasami chwała Bogu się nawraca.
00:30:34
Ale jakże często wcale się nie nawraca, jakże często przychodzi takim osobą żyć w piekle.
00:30:43
Każdego dnia znamy takie osoby. Były tutaj takie siostry, przyjeżdżały gorliwe, naprawdę modliły się gorliwe, oddane panu jezusowi i wzięły sobie niewierzących i potem tylko przyjeżdżały i płakały.
00:30:57
Jak to ich leją ci mężowie, jak piją jak pieniądze przed raca ją jak one nie mają na chleb, nie posłuszne jasnemu wskazaniu, by tego nie robić, by się z takimi ludźmi nie wiązać.
00:31:13
Natomiast tutaj mamy sytuację, w której ludzie się nawracali z takiej związków i to jest coś innego. Nawracała się tylko jedna strona.
00:31:24
Tertulian wczesny pisarz chrześcijański w jednej ze swoich książek mówi o złości męża poganina wobec swojej chrześcijańskiej żony, ponieważ odwiedza ona ciągle braci odwiedza domy innych, a szczególnie tych biednych.
00:31:43
Nie pozwalam jej spędzać nocy poza domem, by uczestniczyć w całonocnych uroczystościach paschalnych lub w więzieniu, całować kajdany męczenników albo pozwalać jej całować się przez braci.
00:32:01
Bo jak wiecie w pierwszym kościele chrześcijanie pozdrawiali się pocałunkiem świętych, całowali Kobiety w policzki na wschodzie. Do dzisiaj bracia się całują nie tylko w policzki, ale w usta. Sam byłem tego świadkiem kiedyś.
00:32:14
Pojechałem na Wschód, zaczęli mnie tam całować.
00:32:17
Ach nie było mi do śmiechu?
00:32:20
Ale zniosłem to mężnie, ale pomyślcie o takim mężu, którego żona chodzi na jakieś chrześcijańskie spotkania po nocach się modlą, nie ma jej w domu, chodzi do więzienia, całuje tych męczenników, stara się pomóc biednym, można współczuć takiemu mężowi niektóry, co tu się dzieje i był na nią zły.
00:32:47
Paweł podchodzi do tych mieszanych małżeństw w bardzo praktyczny sposób.
00:32:53
Powiada, że małżonkowie winni dalej ze sobą żyć, o ile obydwoje się na to zgadzają. Zauważcie, że w jego słowach tutaj, które czytaliśmy, jest wyraźny zakaz dla męża chrześcijanina, aby odprawiać swoją niewierzącą żonę i podobnie dla żony chrześcijanki, by opuścić swojego niewierzącego męża.
00:33:20
Co nam to mówi? Po pierwsze mówi nam to, że małżeństwo każdego, bez względu na to, gdzie zostało zawarte, jak zostało zawarte, jest wiążące wielu ludzi.
00:33:33
Dzisiaj wierzących mówi, ale wiesz, bracie, ja tam ja nie zawierałem z nią ślubu przed Bogiem. To nie było przed Bogiem małżeństwa.
00:33:40
Bóg nas nie złączył jedno myśmy w świeckim urzędzie stanu cywilnego się pobrali albo w tym boguchwał, czym katolicyźmie się pobraliśmy.
00:33:50
Albo jeszcze gdzieś tam się pobrali?
00:33:53
Albo my właśnie takim konkubinacie żyliśmy i no i potem już zostaliśmy małżeństwem, ale to nie było z Boga. To od początku było grzeszne.
00:34:01
To od początku było i próbują się z tego wykręcić. O gdyby tak było, Paweł powiedziałby, że takie małżeństwa z takim poganinem czy z taką poganką nie mają mocy w ogóle wiążące i odpraw ć ich najlepiej weźcie sobie chrześcijanka chrześcijanina i będziecie radosne chrześcijańskie życie wiedli.
00:34:19
Ale on czegoś takiego nie mówi. Nie w jego słowach wyraźnie widać akceptację i podkreślenie ważności małżeństw, nawet jeśli były zawarte w pogańskiej świątyni przed jakimiś bałwanami przed jakimiś bożkami. Tam Paweł nie mówi, że to nie są ważne małżeństwa, dlatego, że małżeństwo nie jest kwestią religijną.
00:34:43
Małżeństwo jest pierwszą instytucją, jaką Bóg ustanowił między mężczyzną a kobietą. I tam nie widzimy żadnej ceremonii religijnej. Kiedy Bóg dał Adamowi Ewę.
00:34:54
Po prostu tych dwoje stało się jedno i wszędzie tam, gdzie dwoje ludzi łączy się w taki związek jakiekolwiek towarzyszą temu ceremonię jakiekolwiek temu towarzyszą obrzędy.
00:35:06
Czy tak jak tutaj widzimy, ci niewolnicy nie mieli nic do gadania? Żadnej ceremonii nie było żadnych jakichś obrzędów. Nie było żadnego ślubowania, nie było nic po prostu dostawałeś żonę i to była twoja żona i koniec.
00:35:19
Paweł najwyraźniej nie kwestionuje tych różnych konfiguracji małżeńskich. Jakie były?
00:35:25
Po prostu mówi ty jako wierzący człowiek, nie waż się odprawiać swojego męża czy swojej żony. Jeśli mówi dojdzie do czegoś takiego, że to małżeństwo ulegnie rozdarciu nie swojej winy, ale z winy tej niewierzącej strony. Wtedy mówi, chrześcijanin nie musi obstawać przy zachowaniu takiego małżeństwa.
00:35:51
Nie jest niewolniczo związany.
00:35:54
I tutaj znowu zaczyna się dyskusja coto znaczy, że nie jest niewolniczo związane.
00:36:01
Niektórzy moim zdaniem bezpodstawnie zakładają, że niewolnicze związanie opisuje zarówno zakaz rozwodu, jak i zakaz zawarcia powtórnego związku.
00:36:15
Twierdzą, że jeśli chrześcijanin zostanie opuszczony, to to, że nie jest niewolniczo związany, oznacza, że jest wolny, by zawrzeć kolejny związek.
00:36:27
Ale tego się nie da wyczytać z tego fragmentu, chyba że nadamy temu wyrażeniu takie znaczenie.
00:36:34
Arbitralnie uznamy, że to oznacza.
00:36:38
Prawda jest taka, że to co nie jest jasno powiedziane nie jest jasne.
00:36:45
Oczywiste jest tylko to, co zostało powiedziane w oczywisty.
00:36:50
Osób, natomiast wielu ludzi wpisuje znaczenie, które niekoniecznie jest oczywiste i jednoznacznej. I tu mamy problem w zależności od tego, gdzie kto stoi, jak to kto rozumie, takie będzie nadawał znaczenie różnym słowom i wydarzeniom. W piśmie świętym musimy się strzec, aby nie wychodzić poza to co jest napis.
00:37:16
Pismo nas przed tym przestrzega, byśmy nie rozumieli więcej ponad to, co zostało napisane, możemy się domyślać. Możemy sobie dyskutować, możemy mówić.
00:37:27
Myślę, że to mogło znaczyć to i to, ale nie mówmy, że to znaczy to i to to jest wielka różnica, ale nie wychodźmy w naszej doktrynie i w naszym postępowaniu poza toco wyraźnie jest napisane.
00:37:42
Tego się musimy trzymać.
00:37:44
To jest bezpieczny grunt, wychodzenie poza to co jest napisane dodawanie i interpretowanie w taki sposób, w jaki nie jest to oczywiste, jest zawsze wielkim ryzykiem i widzimy na przestrzeni historii Kościoła, że ludzie, którzy to robili bardzo często źle kończyli i ci, którzy szli za ich interpretacją.
00:38:04
Jeśli tak, jak niektórzy twierdzą opuszczony chrześcijanin jest zwolniony całkowicie z małżeństwa i może zawrzeć nowy związek, to dlaczego ani tutaj, ani w innych miejscach apostoł Paweł prosto tego nie powiedział?
00:38:23
On zatrzymuje się przy odejściu niewierzącej strony. Nie mówi teraz, że jesteś wolny, aby zawrzeć kolejny związek. Nie na końcu tego rozdziału. Podsumowując całość twierdzi żona jest związana z mężem tak długo, jak on żyje.
00:38:42
Takie jest podsumowanie tego wszystkiego.
00:38:44
Więc trudno mi jest teraz twierdzić, że w tym samym rozdziale na końcu mówi coś takiego, podsumowując całość a w środku ma na myśli coś innego, nie mówiąc tego wyraźnie, trudno mi jest przyjąć taką argumentację.
00:38:58
Moim zdaniem są to jedynie wolne wnioski wychodzące poza naukę Apostolską, których w żadnym razie nie można dowieść przez uczciwą analizę tego fragmentu.
00:39:12
Paweł wyraźnie ogranicza swoje zalecenia DU przyzwolenia na opuszczenie przez niewierzącego małżonka, natomiast nie mówi o ustaniu małżeństwa ani wolności do zawarcia nowego związku.
00:39:31
Przeciwnie, analizując cały ten fragment, dochodzę do wniosku, że Paweł podkreśla w nim 2 zasadnicze sprawy. Po pierwsze mówi strona niewierząca zostaje uświęcona przez wierzącą, kiedy dwoje staje się jednym ciałem, to boży cud polega na tym, że nie piętno pogaństwa, lecz boża łaska zwycięża.
00:39:59
Zbliżenie między osobą wierzącą i niewierzącą nie popycha wierzącego do grzechu, ale tą niewierzącą przybliża do łaski.
00:40:12
W starym testamencie jest taki obraz wody żywej wody, która płynie w miejscach, gdzie jest śmierć, gdzie nie ma życia i gdziekolwiek ta woda płynie przynosi życie.
00:40:25
W starym testamencie jest też takie prawo, że jeśli ktoś weźmie świętą rzecz i wyjdzie z tą świętą rzeczą i dotknie się czegoś nieczystego, co się dzieje, to nieczyste zostaje uświęcone. Czy ta święta rzecz zostaje zanieczyszczona.
00:40:41
Ta święta rzecz zostaje zanieczyszczona, więc mamy te 2 obrazy w starym testamencie mamy obraz tego, że to, co święte może być zanieczyszczone przez to, co nieczyste.
00:40:52
Ale mamy też obraz tego, co święte wpływającego na to, co nieczyste i uzdrawiające i niosące życie, i w moim zrozumieniu ten obraz rzeki jest obrazem nowo testamentowego działania Ducha Świętego w Bożym ludzie, a ten 2 obraz świętego Skalane przez to co nieczyste pokazuje słabość zakonu, pokazuje słabość rytuałów obrzędów, które nie miały mocy uświęcenia.
00:41:19
Natomiast w nowym testamencie czytamy, że my mamy w sobie ducha uświęcenia ducha, który nas uświęca i więcej. Jak w tym fragmencie widzimy ducha, który przynosi to uświęcenie do całej naszej rodziny naani wierzącego małżonka na niewierzące dzieci.
00:41:37
Zauważmy, że te wiersze nie mówią o ich automatycznym zbawieniu. To nie oznacza, że jeżeli jedna osoba jest wierząca w rodzinie i zbawiona, uratowana od grzechu od potępienia, to wszyscy automatycznie w jej rodzinie są zbawieni. Tak to nie działa. Tutaj nie ma mowy o zbawieniu.
00:41:55
Tutaj służy te inne określenie, które oznacza uświęcenie. Jak wiecie, to słowo też w różnych kontekstach może różne rzeczy oznaczać. Czasami oznacza moralną doskonałość, ale w swoim fundamentalnym znaczeniu uświęcenie znaczy oddzielenie.
00:42:14
Przeznaczenie do czegoś.
00:42:16
Odsunięcie się od czegoś i przeznaczenie do czegoś innego. Takie jest fundamentalne znaczenie tego słowa uświęcać to, że Bóg jest Święty. Przede wszystkim znaczy, że jest inny niż Wszystko.
00:42:28
To, że Bóg jest Święty, oznacza, że nie ma takiego jak on, tylko on jest prawdziwie Święty. Wszystko inne jest zupełnie innej jakości innej kategorii, innego rodzaju od niego nie ma nikogo i niczego, co mogłoby się z nim równać. On jest Święty, zupełnie inny, zupełnie całkowicie odmienny od wszystkiego, co stworzył.
00:42:53
Więc w tym sensie, kiedy mówimy o u święceniu małżonka czy u święceniu dzieci, mówimy o tym, że one mają dostęp do czegoś innego, do czego nie mieliby dostępu, gdyby byli bez tego chrześcijanina w rodzinie. W tym sensie mąż uświęca swoją żonę, że ona ma dostęp do.
00:43:16
Paski przez niego, czy mąż przez taką żonę może obserwować dzieło Chrystusa w życiu? 2 osoby może widzieć przemieniając o łaskę, przemieniając ą charakter przemieniając ą postawę, przemieniając ą reakcję, przemieniając ą życie i dzięki temu może przyjść do zbawienia, w tym tłumaczeniu, z którego czytałem i w tym brytyjskim tłumaczeniu i wielu innych polskich tłumaczeniach. Wiersz 16 zazwyczaj traktujemy jako.
00:43:48
Co do zbawienia męża czy żony, ale w oryginale ten wiersz ma dwojakie znaczenie.
00:43:53
On może budzić wątpliwość tak jak u nas jest to przetłumaczone, ale może być też wierszem, który daje nadzieję, który mówi, że może zbawisz żonę może zbawić męża i tak i tak można go tłumaczyć. Tutaj znowu nie jest to jednoznaczny, wiesz?
00:44:07
A więc w tym wierszu jest zarówno wątpliwość, jak i Nadzieja i wiemy, że tak się dzieje tak, że niejednokrotnie słyszymy świadectwa ludzi, którzy się nawrócili i po jakimś czasie ich mąż czy żona też się nawracają, bo widzieli dzieło Łaski Bożej Wichrze.
00:44:24
Z 2 strony mamy takie świadectwa, gdzie ludzie się nawrócili całe życie pobożnie żyli, modlili się o swojego męża czy żonę, ale oni nigdy nie przyszli do wiary.
00:44:34
Cytowanie wiersza, ty i twój Dom będziesz zbawiony jako uniwersalną zasadę. Jest błędem.
00:44:41
Ani Pismo Święte tego nie potwierdza ani historia tego nie potwierdza.
00:44:45
Nie zawsze nasze nawrócenie gwarantuje nawrócenie wszystkich naszych bliskich. Chcielibyśmy, żeby tak było. O to się modlimy, żeby tak było, ale nie mamy takiej gwarancji.
00:44:57
Apostoł Paweł w tych argumentach, które tutaj przedstawia, pokazuje nam, że zarówno małżonek niewierzący, jak i dzieci, jeśli dojdzie do rozwodu, zostaną pozbawione tego uświęcająca jego wpływu.
00:45:12
Chrześcijanin winien cierpieć, jeśli trzeba czytamy w liście Piotra. Słowa skierowane do żon, które mają przykrych mężów, aby w cierpliwości w łagodności, bez kłócenia się, bez prawienia Kazań, pobożnym życiem składały świadectwo wiary i w ten sposób pozyskały mężów.
00:45:33
W tym fragmencie wierzę tak to rozumiem, że Apostoł Paweł tutaj argumentuje, iż rozwód spowoduje pozbawienie zarówno męża czy żony, jak i dzieci.
00:45:45
Tego uświęcająca go wpływu. Natomiast jeśli uda nam się trwać w takim małżeństwie, jeśli uda nam się razem mieszkać i nie będzie tam ciągłej kłótni i nie będzie tam ciągłej walki i tam będzie z łaski Bożej pokój, to możemy zbawić męża czy zbawić naszą żonę.
00:46:02
Jest taka Nadzieja i oczywiście dzieci też doświadczają tego wpływu łaski na swoje życie.
00:46:10
Jeśli chodzi o prawo rzymskie, gdy dochodziło do rozwodu, dzieci zwykle szły za ojcem, nie za matką, a więc żona chrześcijanka traciła po rozwodzie możliwość wywierania na swoje dzieci wpływu, który miałaby, gdyby była z mężem.
00:46:30
A więc widzimy tutaj całą masę różnych trudnych kwestii, różnych problemów, które wynikają z zatwardziałości ludzkiego serca, które wynikają z grzechu, który przejawia się nie tylko w naszym osobistym życiu, ale o ileż bardziej w naszym rodzinnym życiu, w naszych wzajemnych relacjach.
00:46:53
Taco Apostoł Paweł robi to co pisarze nowego testamentu robią, to kładą nacisk na świętość małżeństwa na świętość rodziny i wzywają nas, byśmy dołożyli wszelkich starań, aby w naszych małżeństwach w naszych domach wielbić Boga, być świadectwem łaski Bożej w naszym życiu i w ten sposób wywierać uświęcającej wpływ na pozostałych członków naszych rodzin.
00:47:23
Podsumowując, sytuacja, w której znajdował się pierwszy kościół, wcale nie była lepsza od tej, w której my się dzisiaj znajdujemy, ani też nie była wiele gorsza.
00:47:34
W tamtym czasie też był ruch feministyczny tak, że Rom karko Pino napisał książkę, w której opisuje życie w Rzymie. W pierwszym wieku mówi o wyemancypowane nych żonach, które chcąc zachować swój piękny wygląd, nie chciały mieć dzieci.
00:47:55
Mówi o antykoncepcji, która była powszechna wśród Rzymian, żeby uniknąć obowiązku wychowywania dzieci i ciężarów związanych z posiadaniem dzieci.
00:48:07
Wiele kobiet tamtym czasie zaczynało brać udział w wyścigach konnych wyścigach. Wozów nosiły męskie ubrania i niektóre nawet brały udział w zapaśniczych zawodach nic nowego pod słońcem. Jak powiedział Salomon, to Wszystko już było dawno w Rzymie.
00:48:27
Juvena Al napisał, jakiej cnoty można się spodziewać u Kobiety, która nosi hełm nienawidzi swojej płci i zachwyca się damskimi pokazami siły?
00:48:41
Poganie od samego początku zarzucali chrześcijaństwu, że rozbija ich rodziny. Ma zgubny wpływ na społeczeństwo.
00:48:50
Podczas gdy chrześcijanie nieśli jedyną nadzieją dla każdego małżeństwa.
00:48:57
Jedyną nadzieję dla zdrowych rodzin i odnowy społecznych fundamentów.
00:49:04
Jezus Chrystus jest jedyną nadzieją i dzisiaj stoimy przed równie poważnymi wyzwaniami i społecznymi problemami i potrzebujemy naprawdę modlić się bracia i siostry.
00:49:18
I dołożyć wszelkich starań, aby w mocy Bożego Ducha Świętego nie ulegać zgubne mu wpływowi tego grzesznego świata, ale być dla niego solą i światłością amen. Powstańmy kochani do modlitwy.
00:49:35
Kochany, panie, nasz jakże potrzebujemy ciebie.
00:49:40
Twojej łaski Twojej siły, Twojej mądrości, aby w obliczu życiowych wyzwań, przed którymi codziennie stajemy mnóstwa, pokuszenie mnóstwa, opcji, które ten świat podsuwa coraz bardziej rozpowszechnionych perwersji coraz bardziej akceptowalnych form grzechu.
00:50:03
Panie, jakże potrzebujemy twej łaski, byś zachował nas od tego zgubnego wpływu, ale więcej byś pomógł nam być jak ta.
00:50:10
Żywa woda, która niesie uzdrowień.
00:50:14
Być jak sól tej ziemi, która chroni ją przed zepsuciem i zniszczeniem być jak światłość tego świata, która rozprasza ciemności.
00:50:24
Panie Boże, nasz prosimy o nas samych, prosimy o Twój kościół, aby w obliczu tych różnych wyzwań tych różnych trudnych decyzji, sytuacji, które w swojej naturze przerastają, nas i często zmagamy się z właściwym zrozumieniem z właściwą interpretacją twego słowa.
00:50:45
Panie, pomóż nam, prosimy, pomóż nam, pomóż w twoim poście.
00:50:51
Zachować je czystymi od bezbożności.
00:50:54
Pomóc tym, którzy się zmagają z grzechem, nie popychać ich do jeszcze większej bezbożności w imię fałszywej fałszywie pojętej miłości w imię tolerancji w imię chęci bycia z akceptowanymi przez ten świat Boże zachowaj nas, pomóż nam, prosimy o twą mądrość, prosimy o twoją pomoc, prosimy o twoją łaskę przez Pana Jezusa Chrystusa. Amen.

Skip to content

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na używanie plików cookie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić jak najlepsze wrażenia podczas przeglądania. Jeśli będziesz nadal korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie lub klikniesz „Akceptuję” poniżej, wyrażasz na to zgodę.

Zamknij