Historyczna i biblijna analiza argumentów przeciwko nakrywaniu głów przez kobiety w trakcie chrześcijańskiego zgromadzenia

Seria wykładów poświęcona przywództwu, nauczaniu i nakrywaniu głów przez kobiety w kontekście nauki biblijnej.

Zakładki

00:001 List do Koryntian 11:1

Transkrypcja

Przepisywanie pliku audio jest automatyczne, dlatego zawierać może błędy, literówki i służy raczej do odnajdywania danego fragmentu kazania, niż do czytania go w formie tekstowej.

00:00:00
Po raz 2 otwieramy 11 rozdział czytamy od pierwszego do 16 wiersza.
00:00:07
Jest to Paweł pisze Bądźcie moimi Naśladowcami, jak i ja. Jestem naśladowcą Chrystusa.
00:00:16
A chwalę was bracia za to, że we wszystkim o mnie pamiętacie i zachowujecie nauki tak jak je wam przekazałem, a chcę, żebyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, a głową Kobiety mężczyzna, a głową Chrystusa Bóg.
00:00:38
Każdy mężczyzna, gdy się modli albo prorokuje z nakrytą głową, hańbi swoją głowę.
00:00:46
I każda kobieta, gdy się modli albo prorokuje z Nie nakrytą głową hańbi swoją głowę, bo to jest jedno i to samo jakby była ogolona.
00:00:57
Jeśli więc kobieta nie nakrywa głowy, niech się też strzyże, a jeśli hańbiące jest dla Kobiety być ostrzyżona lub ogoloną?
00:01:07
Niech nakrywa głowę.
00:01:10
Mężczyzna zaś nie powinien nakrywać głowy, gdyż jest obrazem i chwałą Boga. Kobieta zaś jest chwałą mężczyzny.
00:01:20
Bo mężczyzna nie jest Kobiety, lecz kobieta z mężczyzny. Mężczyzna bowiem nie został stworzony dla Kobiety, ale kobieta dla mężczyzny. Dlatego kobieta powinna mieć na głowie władzę.
00:01:37
Albo znak władzy.
00:01:39
Ze względu na aniołów, a jednak w Panu ani mężczyzna nie jest bez Kobiety, ani kobieta nie jest bez mężczyzny.
00:01:52
Jak bowiem kobieta jest z mężczyzny, tak też mężczyzna przez kobietę, a Wszystko jest z Boga.
00:02:00
Osądźcie sami. Czy wypada kobiecie modlić się do Boga bez nakrycia głowy?
00:02:06
Czyż sama Natura nie uczy was, że gdy mężczyzna nosi długie włosy, przynosi mu to Wstyd? Ale jeśli kobieta nosi długie włosy, przynosi jej to chwałę, gdyż włosy zostały jej dane za okrycie.
00:02:23
A jeśli ktoś myśli być kłótliwy?
00:02:27
My takiego zwyczaju nie mamy ani kościoły Boże.
00:02:33
Z Biblii znajdujemy wiele bożych nakazów.
00:02:40
Wiele z nich bez wyjaśnienia powodu ich nadania.
00:02:46
Nasz fragment zawiera jednak nie tylko przykazania dotyczące nakrywania bądź odsłaniania głów, ale również konkretne wyjaśnienia powodów nadania tych przykazań.
00:03:02
Ostatnio mówiliśmy o tych odmiennych rolach płci, które nakrywanie i odkrywanie głowy symbolicznie reprezentuje.
00:03:13
Apostoł Paweł zaczyna ten fragment od przedstawienia uniwersalnego porządku wynikającego z upadku człowieka i Bożego zamysłu odkupienia.
00:03:28
Po 2 Paweł w tym fragmencie mówi o chwale i czci dla Boga.
00:03:35
Był wyjaśnia związek między odmiennymi rolami płci a komunikacją z Bogiem.
00:03:43
Powód, dla którego mężczyźni modląc się lub prowokując, nie powinni nakrywać głów, jest wyraźnie sprecyzowany w wierszu 7.
00:03:54
Mężczyzna nie powinien nakrywać głowy, gdyż jest obrazem i chwałą Boga.
00:04:03
Paweł mówi, że odkrywanie głowy przez mężczyzn jest symbolicznym wskazaniem na chwałę Boga, którego mężczyźni w modlitwie i prowokowaniu reprezentują.
00:04:19
Natomiast w 4 wierszu mówi nam, że każdy mężczyzna, gdy się modli albo prorokuje z nakrytą głową, hańbi swoją głowę.
00:04:29
Poprzedni 3 wiersz uczy nas, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, który jest doskonałym odbiciem Boga i jego chwały.
00:04:40
Nakrywanie głów przez mężczyzn jest więc symbolicznym Zasłanianiem Bożej chwały, czyli Chrystusa pana, co jest haniebne.
00:04:51
Nie po to się z gromadza my, żeby zasłaniać Chrystusa pana, ale głosić jego chwałę i odkrywanie głów przez mężczyzn to właśnie w kościele reprezent.
00:05:04
Natomiast powód, dla którego kobieta ma nakrywać swoją głowę podczas modlitwy i prorokowania jest fakt, że ona reprezentuje chwałę człowieka.
00:05:15
2 część 7 wiersza o tym mówię, kobieta zaś jest chwałą mężczyzny.
00:05:20
Odkrywanie głowy przez kobietę podczas publicznego Wielbienia Boga jest haniebne, ponieważ jest to symboliczne manifestowanie chwały człowieka.
00:05:32
Chwała mężczyzny, jak i Kobiety podczas Wielbienia Boga nie ma być eksponowana.
00:05:39
I to symbolizują nakrycia głów u kobiet.
00:05:44
Modląc się lub prowokując o tym więcej, co to może znaczyć? Mówiłem lata temu i jeżeli ktoś chce się temu przyjrzeć, co to może znaczyć, gdy się modli lub prorokuje?
00:05:56
Szczegółowo poświęciłem na to dużo czasu i też myślę, że nie będę do tego wracał. Powiem tylko krótko, to może oznaczać 3 rzeczy.
00:06:03
Po pierwsze, może to oznaczać to, co najczęściej rozumiemy pod tymi słowami, czyli modli się i prorokuje z natchnienia ducha wypowiada jakieś poselstwo do Kościoła po 2 słowo prorokować bardzo często w starym testamencie opisuje śpiew, Wielbienie Boga śpiewem w wielu miejscach Starego Testamentu, gdzie mowa jest o prowokowaniu. Ewidentnie chodzi o śpiew dla Boga po 3 to wyrażenie modli się i prorokuje, może po prostu oznaczać.
00:06:33
Uczestnictwo w Uwielbieniu Boga.
00:06:36
A więc boży lud, kiedy się modli, prorokuje Wielbi Boga ma symbolicznie odsłaniać chwałę Boga.
00:06:45
Mężczyźni nakrywają głów i zasłaniać chwałę człowieka.
00:06:51
Siostry nakrywają głowy.
00:06:53
Po 3 Apostoł Paweł odnosi się do aniołów. Paweł stwierdza, że Kobiety powinny nakrywać głowy z powodu aniołów.
00:07:03
Jest to tajemnicze stwierdzenie, którego Paweł nie wyjaśnia i nie podaje nam żadnych szczegółów, które pomogłyby nam lepiej to zrozumieć.
00:07:12
Dlatego nie będę poświęcał czasu na liczne domysły, które ludzie snują na bazie tego wiersza, ale ograniczę się do tego, co jest wyraźnie napisane. Kobieta powinna mieć na głowie władzę albo znak władzy, czyli to nakrycie głowy ze względu na aniołów.
00:07:31
Ewidentnie kontekst wskazuje na nakrycie głowy jako znak czy symbol władzy. Nie chodzi o jej włosy, o czym w następnym kazaniu?
00:07:40
Po 4 długość albo raczej odmienność włosów mężczyzn i kobiet.
00:07:48
Apostoł Paweł w wierszu 14 i 15 odwołuje się do NATO.
00:07:54
Nie do matki natury, ale DU stworzonego przez Boga naturalnego stanu rzeczy.
00:08:02
Apostoł Paweł w tych wierszach nie tyle mówi o długości włosów, co o ozdobie. Jakie włosy stanowią cały czas tam, gdzie jest powiedziane kobieta zapuszcza włosy. Tam jest użyte jedno greckie słowo króciutkie słowo como.
00:08:18
I wszędzie tam, gdzie jest przetłumaczone długie włosy, jest słowo koma, o które nie oznacza dosłownie długich włosów tłumaczy. Mają problem z przetłumaczeniem.
00:08:26
Tego jest to jedyne występowanie tego słowa w całym nowym testamencie, ale ono nie tyle opisuje długie włosy, coe ich ozdobne uczesanie, ułożenie włosów, Zaplatanie Warkoczy. To jest podstawowe znaczenie i właściwie jedyne sensowne znaczenie tego snu.
00:08:46
Paweł zadaje tutaj retoryczne pytania odnoszące się do naturalnej dbałości kobiet. O swoje włosy, układanie ich wymyślne fryzury, zaplatanie Warkoczy cojest ich naturalną ozdobą i okryciem.
00:09:02
Wystarczy popatrzyć na Agnieszkę i na mnie ja raz na 2 tygodnie maszynką się ogolę, co ja parę dni umyję włosy i to jest Wszystko co ja z nimi robię. Rano nawet minuty nie poświęcą na moje włosy.
00:09:15
Tak mieszka musi inaczej.
00:09:18
Paweł mówi, że jeśli Kobiety zajmują się swoimi włosami, to dlatego, że jest to ich chwałą. Jest to ich pięknem. Jest to ich ozdobą.
00:09:30
Natomiast jeśli mężczyźni naśladują Kobiety w tej materii, przynosi im to hańbę.
00:09:36
Narażają się na Wstyd i ośmieszenie. Dzisiaj oczywiście nie brakuje takich facetów. Wiedziec naprawdę fryzurami, które wskazują na ich próżność.
00:09:47
Naturalne piękno i ozdoba kobiecych włosów jest wzięta przez Pawła do wykazania podobieństwa między ich włosami, które stanowią ich codzienne naturalne okrycie, a szczególnym nakryciem głowy podczas chrześcijańskiego nabożeństwa.
00:10:08
W greckim tekście. Ponadto Apostoł Paweł używa innego słowa na określenie nakrycia głowy w wierszach od 4 do 13, a innego słowa w wierszu 15.
00:10:20
Mówiąc o włosach jako naturalnym okryciu twa różne słowa, którymi też wskazuje, że chodzi mu o 2 różne rzeczy.
00:10:29
Naturalne odmienne właściwości kobiecych i męskich włosów oraz to, jak są traktowane przez obie płcie, stanowią wskazówkę dla tego, jak chrześcijanie powinni postępować odnośnie nakrywania głów lub nie nakrywania głów podczas nabożeństwa.
00:10:50
W rezultacie tej argumentacji, jeśli kobieta nie nakrywa głowy podczas modlitwy czy prorokowania, zachowuje się jak mężczyzna i w rezultacie powinna obciąć włosy, aby wyglądać zupełnie jak mężczyzna.
00:11:06
Natomiast jak mówi wiesz, 15 natura uczy ją, że byłaby to haniebna utrata jej chwały, jej pięknego, chwalebnego, naturalnego okrycia głowy.
00:11:20
I po 5 Paweł odwołuje się do uniwersalnej praktyki ówczesnego kościoła. Odkrywanie głów przez braci i nakrywanie głów przez siostry nie rozpoczęło się w koryncie i nie ograniczało się do koryntu.
00:11:35
Wszystkie inne kościoły praktykowały ten zwyczaj, o czym wyraźnie mówi wiersz 16 Paweł w wierszu 16 dobitnie stwierdza, że był to powszechny zwyczaj wśród kościołów Bożych.
00:11:49
Instrukcja z tego rozdziału nie dotyczyły tylko Kościoła w koryncie czy tylko ludzi tamtych czasów i tamtej kultury. Ale jak czytamy w wierszu, 4 i 5 są skierowane do każdego mężczyzny i do każdej Kobiety.
00:12:07
Dlaczego więc, gdy rozglądamy się po współczesnym kościele, widzimy, że ta wyraźna biblijna nauka na temat nakrywania głów jest powszechnie negowana albo ignorowana?
00:12:21
Otóż w połowie zeszłego stulecia, głównie pod wpływem skrajnego feminizmu w zachodnim świecie, a następnie w różnych kościołach, stopniowo zaczęto zacierać wszelkie różnice między rolami mężczyzn i kobiet.
00:12:37
W rezultacie praktyka nakrywania głów przez siostry świadcząca o tej różnicy została uznana za z będą niewygodną i nie przystając ą do nowych światłych poglądów odrzucających biblijny model.
00:12:53
Przedstawiony w tym fragmencie pierwszego listu do koryntian.
00:12:58
Aby uzasadnić odrzucenie nauki wyraźnie sprecyzowanej, w tym fragmencie i praktykowanej przez 19 stuleci przez cały kościół.
00:13:09
Wielu pastorów i kościelnych nauczycieli odwołuje się do argumentów, które nie znajdują się w tym tekście, ale szukają ich poza tym tekstem i w ogóle poza Biblią i spróbujmy pokrótce przyjrzeć się tylko tym argumentom. Po pierwsze twierdzą, że nakrywanie głów przez Kobiety było wymagane w kontekście kultury korynckiej.
00:13:34
A więc wyjaśniają to w ten sposób. Paweł chciał, aby chrześcijanie utrzymywali taki kulturalny status quo. Nakrywanie głów przez Kobiety było elementem kultury koryntu pierwszego wieku i Paweł nie chciał, aby koryntian nie porzucili swoje kulturowe zwyczaje, ponieważ to utrudniałoby ich świadectwo o chrystusie i przyciągnęłoby niepotrzebną uwagę.
00:14:00
W świetle historii jednak polecenie Pawła w rzeczywistości stały w sprzeczności z kulturą koryntu.
00:14:09
Korynt był znaczącym miastem w Grecji, ale podobnie jak filipp a korynt był rzymską kolonią.
00:14:16
Z tego powodu nie było tam powszechnej czy religijnej normy, ale była to mieszanka wielu różnych praktyk i wielu różnych zwyczajów.
00:14:27
Rzymscy mężczyźni, jak i Kobiety często nakrywa lee głowy podczas religijnych obrzędów. Zarówno mężczyźni, jak i Kobiety w miejscach publicznych. Natomiast ani Kobiety, ani mężczyźni nie nagrywali swoich głów.
00:14:44
Podobnie w kulturze greckiej mężczyźni, jak i Kobiety zazwyczaj nie nagrywali swoich głów ani w miejscach publicznych, ani podczas religijnych obrzędów.
00:14:55
Tak więc instrukcje Pawła nie mogły być wymogiem zgodności kulturowej.
00:15:00
Ponadto mamy wczesne pisma ojców kościoła, którzy mówią na temat nakrywania głów i tam absolutnie nie odnoszą się do tego zagadnienia w tych swoich pismach do otaczającej pogańskiej kultury czy ich religijnych praktyk nawet nie wspominają o tym wręcz otwarcie mówią na przykład tertulian teolog wczesnego Kościoła wyraźnie stwierdza w 2 swoich dziełach, że chrześcijańska praktyka nakrywania głów przez Kobiety nie pochodzi od pogan.
00:15:32
Ponadto wiele wczesno kościelnych źródeł dokumentuje nakrywanie głów przez Kobiety poza korytem.
00:15:41
W świetle pisma świętego Przepis z pierwszego listu do koryntian 11 nie zawiera żadnych instrukcji odnoszących się do codziennego funkcjonowania w miejscach publicznych czy też jakiejkolwiek działalności świeckiej, ale chodzi tylko o czas modlitwy i prorokowania.
00:16:00
To nie jest tak, jak niektórzy zarzucają tym, którzy dzisiaj wracają do tego zwyczaju, że chcemy z kobiet zrobić muzułmanki noszące burki.
00:16:08
Absolutnie nie. Nic takiego nie mówimy o funkcjonowaniu na codzień, na ulicach, w domach nie mówimy o czymś takim tutaj Paweł o tym nie mówi mówi o czasie modlitwy i prorokowania Zgromadzenia Kościoła.
00:16:23
Nigdzie w piśmie Świętym nie znajdujemy nakazu ani żadnej nawet zachęty do jakiegokolwiek naśladowania praktyk pogańskich religii.
00:16:36
Wręcz przeciwnie.
00:16:38
Zamiast tego Apostoł Paweł, jak widzieliśmy, podaje 5 konkretnych powodów, które w ogóle nie są związane z koreańską kulturą. Wiesz, 16 zawiera odniesienie do innych zborów całej reszty chrześcijaństwa.
00:16:54
Co nie miałoby sensu, gdyby rzeczywiście ta praktyka była wyjątkowa dla koryntian, jak wielu próbuje dzisiaj nam twierdzić.
00:17:03
Po 2 niektórzy mówią nakrycia głowy były wymaganym kulturowym symbolem skromności.
00:17:11
A więc tłumaczą to w ten sposób Paweł wymagał od kobiet noszenia nakrycia głowy, ponieważ w kulturze korynckiej odkryta głowa Kobiety i widoczne włosy były uznawane za nieskromne i wyzywające.
00:17:27
W świetle historii nie znajdujemy na to żadnych dowodów. Przebywanie w miejscach publicznych bez przykrycia głowy nie było oznaką nie skromności.
00:17:36
Było raczej normą, tak jak jest dzisiaj u nas.
00:17:40
W świetle pisma Świętego skromność jest niezwykle ważna.
00:17:45
Natomiast Apostoł Paweł mówi o nagrywaniu Głów tylko w kontekście modlitwy i prorokowania, a nie skromności, która jest zawsze ważna. Apostoł Paweł nie twierdzi, że odkryte kobiece włosy są wyzywające i nieskromne.
00:18:02
Twierdzi raczej, że jest odwrotnie. To raczej brak włosów u Kobiety jest oznaką hańby i nie skromność.
00:18:10
W ewangeliach czytamy o 2 kobietach, które swoimi włosami w bardzo emocjonalny sposób dotykały stóp Pana Jezusa.
00:18:20
Pan Jezus jednak nie zganił ich nie skromności, ale wyraził pochwałę ich miłości i zaangażowania.
00:18:29
Ponadto cała ta interpretacja dotycząca skromności nie wyjaśnia, dlaczego Paweł zakazuje mężczyzną nakrywania głów.
00:18:38
Po 3 niektórzy twierdzą, że nakrywanie głowy przez Kobiety było konieczne, aby nie wyglądały jak prostytutki.
00:18:45
To jest dopiero argument. Wyobraźcie sobie prostytutki z ogolonymi głowami. Cóż to za atrakcja? Cóż to za piękno. Cóż to za pociągający widok, a więc tłumaczą to w ten sposób. Paweł wymagał od kobiet nakrywania głów i noszenia długich wło.
00:19:03
Ponieważ w koryncie pierwszego wieku kobieta bez nakrycia głowy lub długich włosów była zwykle prostytutką, a korynt roił się od prostytutek, korynt był znany z niemoralności, w szczególności świątynia afrodyty w koryncie zatrudniała 1000 nierządnic świątynnych z odkrytymi ogolonymi głowami.
00:19:25
Paweł pragnął, aby Kobiety w miejscowym kościele unikały hańby prostytucji lub nawet pozorów zła, a w szczególności, aby uniknąć identyfikowania z prostytutkami pogańskiej religii. To jest chyba najczęściej u nas powtarzany argument.
00:19:44
Ale w świetle historii to wyjaśnienie jest z wielu powodów nieuczciwe i nieprawdziwe.
00:19:51
Świątynia afrodyty słynąca z rozpusty została zniszczona 200 lat, zanim Paweł napisał Pierwszy list do Koryntian.
00:20:01
Było trzęsienie ziemi, ona została zrównana z ziemią.
00:20:05
Co więcej, nie ma żadnych poszlak, że jakiekolwiek prostytutki koreańskie miały ogolone głowy.
00:20:13
Jest to argument wyssany z palca.
00:20:16
To wręcz nieprawdopodobne, gdyż wtedy jak i dzisiaj kobiece włosy były i są ważnym elementem kobiecej urody i atrakcyjności.
00:20:27
Paweł raczej dowodzi, że dla kobiet krótkie włosy lub ogolone głowy są wyrazem hańby.
00:20:35
To mogła być forma napiętnowania niemoralności lub małżeńskiej niewierności.
00:20:41
Ale w żaden sposób nie da się dowieść, że Kobiety lekkich obyczajów wabiły swych potencjalnych klientów łysiną.
00:20:50
Wcześniej pisarze Kościoła, omawiając nakrywanie głów ani słowem nie wspominają o pogańskich prostytutkach.
00:21:00
W tekście natomiast pierwszego listu do koryntian 11 rozdziału. Po pierwsze nie ma żadnego odniesienia do prostytucji i to wyjaśnienie w ogóle nie bierze pod uwagę faktu, że praktyka nakrywania głów była powszechna pośród pozostałych kościołów poza korytem, o czym wyraźnie mówi wiersz 16.
00:21:20
Ponadto to wyjaśnienie zupełnie nie tłumaczy, dlaczego Paweł poinstruował Mężczyzn, aby nie nakazywali swoich głów, ani też nie uwzględnia związku, jaki mają nakrycia głowy z chwałą podczas komunikacji z Bogiem, o czym mówią wiersze od 3 do 10.
00:21:39
Po 4 inni tłumaczą, że nakrywanie głowy przez Kobiety było symbolem małżeńskiej uległości w kulturze, że.
00:21:48
I wyjaśniają to w ten sposób w pierwszym wieku, jeśli rzymska kobieta publicznie odkrywała głowę, oznaczało, że kobieta uważała się za niezależną.
00:21:58
Wyłamuje się spod zwierzchnictwa męża i rzekomym celem Pawła było powstrzymanie wierzących zamężnych kobiet w koryncie. Przed taką publiczną deklaracją, że są niezależne od swoich mężów.
00:22:13
Zapiski historyczne potwierdzają, że rzymskie Kobiety czasami nosiły szatę z kapturem zwaną palla, ale nie było żadnego wymogu ich noszenia.
00:22:25
Ponadto, gdy kobieta zakładała tę szatę, czasami zakładała kaptur, a czasami nie zamiast pali noszenie stoli sukni bez rękawów było raczej symbolem bycia zamężną kobietą wśród Rzymian, a więc nie nakrycia głowy, ale sukni bez rękawów. To było symbolem bycia w małżeństwie.
00:22:51
W zachowanych portretach z pierwszego wieku zamężne rzymskie Kobiety są najczęściej prezentowane bez nakrycia głowy.
00:23:01
Natomiast we wszystkich starych rycinach, rzeźbach i wielu, wielu zachowanych jakichś chrześcijańskich obrazach, gdzie są przedstawione modlące się Kobiety są zawsze z zakrytymi głowami.
00:23:15
Tertulian w swoich rozważaniach wyraźnie mówi, że niezamężne Kobiety w całej Grecji nagrywały swoje głowy w czasie chrześcijańskich z grą.
00:23:27
Później hieronim styl Donu doktor Kościoła, ja, apologeta chrześcijaństwa również odnosił się do niezamężnych kobiet zakrywających swe głowy w posłuszeństwie instrukcjom Pawła.
00:23:41
W świetle pisma Świętego, greckie słowo kobieta w pierwszym liście do koryntian jest ogólne i może odnosić się do Kobiety Zamężnej, jak i Niezamężnej.
00:23:53
W wierszu 5 Paweł stwierdza, że jego instrukcje były skierowane do każdej Kobiety.
00:23:59
Podobnie w wierszach od 13 do 15 Paweł odwołuje się do naturalnej ozdoby włosów, co dotyczy wszystkich kobiet nie tylko zamężnych.
00:24:11
Ponownie ta interpretacja zupełnie nie tłumaczy, dlaczego Paweł Poinstruował Mężczyzn, aby nie nakazywali swoich głów, ani też nie uwzględnia związku, jak i nakrycia głowy. Mają schwał ą podczas komunikacji z Bogiem.
00:24:29
Apostoł Paweł wyraźnie odwołuje się do porządku stworzenia do chwały do aniołów.
00:24:36
I powszechnej w całym ówczesnym kościele praktyki.
00:24:41
I na koniec po 5 są tacy, którzy twierdzą, że nakrywanie głów było ustępstwem wobec żydowskich zwyczajów.
00:24:50
I wyjaśnienie brzmi w ten sposób Paweł instruował Chrześcijan w koryncie, aby przyjęli żydowskie zwyczaje nakrywania głów z powodu Żydów żyjących w pierwszym wieku w koryncie Paweł chciał, by chrześcijanie dostosowali się do żydowskich zwyczajów, aby nie obrażać Żydów.
00:25:10
W świetle historii naukowcy twierdzą, że Żydzi w pierwszym wieku prawdopodobnie modlili się z odkrytymi głowami. Prawdopodobnie stwierdzają jednak, że dowody na to są minimalne, a nie ma żadnych dowodów żadnych na to, że był to wymóg religijny. Jeśli już, to tylko kulturowy.
00:25:35
Paweł natomiast wyraźnie nakazuje mężczyzną modlić się z odkrytymi głowami.
00:25:42
Nie znajdziemy tego wymogu w starym testamencie.
00:25:46
Frankel IT łucz w encyklopedii żydowskich symboli twierdzą, że faktyczny wymóg nakrywania głów przez Żydów w modlitwie jest zjawiskiem stosunkowo niedawnym i pojawił się w dużej mierze jako reakcja na chrześcijańską praktykę modlenia się z odkrytą głową.
00:26:08
Na forum Żydów polskich możecie sprawdzić można przeczytać, że nakrycie głowy jest istotnym elementem stroju mężczyzn według Żydów. Zgodnie z tradycją judaizmu jest to symbol poddania się jarz mu nieba. Symboliczne ukazanie ciągłej świadomości istnienia Boga, a także okazanie bojaźni przed Bogiem.
00:26:33
Tak to tłumaczą współcześni Żydzi, którzy noszą jarmułki.
00:26:38
W pismach wczesnego Kościoła omówiono powody, dla których Paweł uzasadniał nakrywanie i odkrywanie głów.
00:26:46
Nigdy jednak nie czytamy tam nic o żydowskiej kulturze.
00:26:51
W świetle pisma Świętego Pamiętajmy, że przed napisaniem listu do koryntian długo przed tym listem apostołowie i inni przywódcy wczesnego kościoła żydowskiego odpowiedzieli na pytanie, czy chrześcijanie s pogan?
00:27:09
Powinni być zobowiązani do przestrzegania żydowskich zasad religijnych. O tym mówią dzieje apostolskie 15 rozdział.
00:27:18
Tam to Zgromadzenie apostołów i starszych przyjęło propozycję Apostoła Jakuba Żyda, który powiedział, że nie powinni obarczać chrześcijan z Pogan żydowskimi zasadami religijnymi, z wyjątkiem 4 szczególnych prak.
00:27:38
Żadna z tych 4 praktyk nie odnosiła się do nakrywania głów.
00:27:42
Apostoł Paweł sam był członkiem tej grupy dyskusyjnej. Z dziejów 15 rozdziału i był zaangażowany w ogłoszenie ich decyzji do zborów chrześcijan z pogan obciążanie pogan żydowskimi obyczajami nakrywania i odkrywania głowy byłoby sprzeczne z tą decyzją podjętą w dziejach apostolskich 15 rozdziale.
00:28:07
Winnej sytuacji widzimy Apostoła Pawła, który konfrontuje Piotra, gdy ten zmuszał pogan, by żyli jak Żydzi publicznie Apostoł. Paweł konfrontuje Piotra, mówiąc, że to jest niewłaściwe.
00:28:20
Trudno więc sobie wyobrazić, aby Paweł wymagał od Zboru w koryncie podjęcia działań na rzecz żydowskiej kultury i ich projekcyjnych praktyk.
00:28:32
Rzeczywiście we wcześniejszych rozdziałach tego listu do koryntian widzieliśmy, że Paweł nauczał kulturowego i zwyczajowego dostosowywania się w pewnych sytuacjach, aby nie stawiać przeszkód do głoszenia Ewangelii.
00:28:48
Jednak ten nakaz, aby odkrywać i nakrywać głowy, nie jest skierowany do chrześcijan, mających się dostosowywać do otaczających ich Żydów, ale jest standardową praktyką wierzących we wszystkich lokalizacjach. Jak mówi wiersz 16.
00:29:07
Więc ten argument pada sam fragment z pierwszego listu do koryntian 11 rozdziału w żaden sposób nie wskazuje na to, że Paweł stara się propagować dostosowywanie się do żydowskich zasad religijnych.
00:29:22
Te wszystkie argumenty, jak widzicie, są spoza tego tekstu.
00:29:26
To są argumenty wzięte z Zafałszowanej historii ze zmyślonych historii zmyślonych zwyczajów. Jeśli historycznie zaczniecie badać ten temat, zobaczycie, że nie mają podstaw.
00:29:39
Różnorodne wyjaśnienia oparte na kulturze mają jeden cel odrzucić zwyczaj nakrywania głów opisany w pierwszym koryntian 11.
00:29:51
I, podczas gdy każde z tych wyjaśnień jest twórcze w próbie znalezienia jakiegoś społecznego związku z chrześcijańskim zwyczajem nakrywania czy odkrywania go.
00:30:02
Są one jedynie spekulacjami i nie dają się w żaden sposób zharmonizować ani z historią, ani z pismem świętym.
00:30:12
Darrel bok, profesor seminarium Teologicznego w Dallas stwierdza, co następuje sugestie, że nakrywanie głów wiązało się z prostytucją nie moralnością, homoseksualizmem, pogańskim kultem Żałobą, nie skromnością i tym podobne. Często cierpią na brak dowodów.
00:30:35
Co więcej, często odnoszą się wyłącznie do zachowywania się tylko jednej z płci.
00:30:43
Fakt, że wyjaśnienia te znacząco się od siebie różnią, zdradzają, że nie istnieje. Żadna oczywista interpretacja historyczno kulturowa. Ci, którzy szukają kulturowych podstaw dla instrukcji Pawła, nie są w stanie bezsprzecznie zidentyfikować ani jednej z nich.
00:31:07
William Kelly, teolog z 19 wieku, zauważył, że Apostoł Paweł apelował tylko do uniwersalnych zasad mówi, jest to godny podziwu sposób odpowiadania na pytania poprzez przekazywanie innym sposobów działania Boga w stworzeniu i jego opatrzności.
00:31:32
Nakrywanie głów nie jest uzasadnione na podstawie zwyczajów, kultury, ubioru ani tym podobnych, ale w odniesieniu do faktów Objawionych przez Boga stworzenie, które jest dowodem, a nie jakiś zwykły codzienny bieg spraw.
00:31:52
Podobnie Louise Johnson, profesor seminarium Teologicznego w Dallas napisał, że sprzeciw Pawła wobec kobiet modlących się bez nakrycia głowy nie ma nic wspólnego ze zwyczajami społecznymi. Każdy z podanych powodów bierze się z niezmiennych faktów trwających tak długo, jak obecna ziemska rzeczywistość.
00:32:16
Apostoł Paweł wymienia powody, które są ponadczasowe. Stworzenie sama natura uniwersalne podejście do włosów, mężczyzn i kobiet, anielskie istoty. Patrząc na nas z góry.
00:32:30
To nie są przyczyny kulturowe.
00:32:33
Jakże często bracia i siostry. Widzimy, że perspektywy spoza słowa Bożego są sprzeczne z prawdami zawartymi w samym Bożym.
00:32:46
Apostoł Łukasz pod przewodnictwem Ducha Świętego stwierdził, że Żydzi w brei byli szlachetni, ponieważ przeszukiwali Pismo Święte, aby sprawdzić, czy to, czego nauczał ich Apostoł, Paweł jest prawdą i podobnie wszyscy wierzący muszą dzisiaj postępować. Tak samo musimy być ostrożni, aby oceniać różne perspektywy dotyczące czegokolwiek w świetle przede wszystkim pisma świętego.
00:33:17
A jeśli chcemy popierać jeszcze je historią czy jakimiś innymi OTC.
00:33:24
To dobrze, ale musimy zawsze wychodzić od tego, co jest wyraźnie napisane w Bożym słowie.
00:33:29
Teolog i pastor a SI sprouts odnosi się do tych samych kwestii w swojej książce poznanie pisma takimi słowami uważnie tego posłuchajcie Bracia siostry, bo to są słowa dotyczące naszego całego podejścia do rozumienia Bożego słowa pisze tak.
00:33:46
Jedną rzeczą jest poszukiwanie bardziej przejrzystego zrozumienia biblijnej treści poprzez badania kulturowej czy kulturowej sytuacji w pierwszym wieku, a całkiem inną sprawą jest interpretacja nowego testamentu, tak jakby był on jedynie echem kultury pierwszego wiechu.
00:34:09
Na przykład w odniesieniu do kwestii nakrywania głów koryncie wielu komentatorów stwierdza, że powodem, dla którego Paweł chciał, aby Kobiety nakrywa ły głowy, było uniknięcie skandalicznego utożsamiania chrześcijańskich kobiet z prostytutkami.
00:34:28
A sysctl pisze Dalej coś jest nie tak z tą spekulacją podstawowym problemem jest to, że nasza zrekonstruowana wiedza o koryncie z pierwszego wieku doprowadziła nas do dostarczenia Pawłowi uzasadnienia, które jest jemu obce.
00:34:46
Nie tylko wkładamy słowa w usta Apostoła, ale ignorujemy słowa, które on sam powiedział.
00:34:54
Mówimy, że on opiera się o coś, czego on nawet nie wspomina, a to, o czym mówi, wyraźnie ignorujemy, jakby tego nie było.
00:35:04
Gdyby Paweł powiedział tylko, że Kobiety w koryncie mają nakrywać głowy i nie podałby nam uzasadnienia takiej instrukcji, bylibyśmy skłonni do szukania i dostarczenia takiego uzasadnienia poprzez naszą znajomość ówczesnej kul.
00:35:22
Paweł jednak podaje uzasadnienie, które jest oparte o porządek stworzenia, a nie o zwyczaje koreanskich nierządnic.
00:35:33
Musimy uważać, aby nie dopuścić do tego, by nasza gorliwość w poznawaniu kultury nie przesłoniła nam tego, co faktycznie zostało napisane.
00:35:45
Podporządkowywanie powodów wymienionych przez Apostoła Pawła naszemu spekulacyjnemu rozumowaniu jest zniesławianie mapo stoła i przekształceniem analizy tekstu we wpisywanie naszych odkryć i poglądów w tekst.
00:36:05
Praktyka nakrywania głów jest nakazem unikalnie chrześcijańskim i powody, do których się odwołuje nie są ani kulturowe, ani tym bardziej nie chrześcijańsko religijne znaczenie chrześcijańskiej symboliki nakrywania głów nie ma odpowiednika ani w kulturze, ani w obyczajowości, ani w poza chrześcijańskiej religijności.
00:36:34
Pierwszego wieku.
00:36:36
Wyjaśnienia oparte na kulturze lekceważą bądź ignorują uniwersalne zasady i powszechną praktykę, o których mówi fragment z pierwszego listu do koryntian 11 rozdziału i na tym dzisiaj poprzestaniemy Powstańmy do modlitwy kochani.
00:36:56
Panie, prosimy o mądrość z góry.
00:36:59
Tak jak obiecałeś tym, którzy proszą o mądrość z góry będzie dana. Prosimy o to dla nas samych, prosimy dla twego Kościoła, dla braci i sióstr, którzy traktują poważnie twoje słowo, którzy czytają je nie po to, żeby je krytykować w świetle naszych opinii i dzisiaj panujących zwyczajów, ale którzy czytają je, aby poznać twoją wolę, aby wiedzieć, co się tobie podoba, czego od nas oczekujesz, czego od nas wymagasz, jak mamy żyć?
00:37:29
Jak mamy zachowywać się w twoim domu, nasz Boże.
00:37:33
To nie jest nasz dom, to nie jest nasz kościół, żebyśmy go sobie układali. Według naszych widzimisię i naszych upodobań, jej obecnej kultury czy tego, co dzieje się wokół w świecie, ale to jest twój dom, panie, w którym mamy postępować tak jak ty nam przekazałeś i modle się o to, żeby to poselstwo trafiło do naszych serc.
00:37:52
Zarówno w tej kwestii nakrywania i odkrywania głów, jak też we wszelkich innych kwestiach, o których mówi nam twoje słowo wyraźnie dobitnie wskazując nam twoją wolę.
00:38:03
Wbrew temu, co czasami sami czujemy, wbrew temu, co mówi nam ten świat.
00:38:08
Wbrew temu co mówią nasze doświadczenia, nasze emocje, nasze nawet duchowe przeżycia.
00:38:14
Panie, daj by TWE słowo było ponad wszystkim w naszym życiu. Obyśmy byli ludźmi, którzy drżą na twoje słowo i którzy nie ważą się dopisywać i którzy nie ważą niczego ujmować swego słowa, ale którzy przyjmują Wszystko, co jest napisane w całe objawienie jako taki amen, jako prawdę, której mamy przestrzegać, której mamy bronić przed atakami z zewnątrz i z wewnątrz.
00:38:41
Boże, modlę się, modlę się, abyś dał nam serca ufne w twoje słowo w jego prawdę wy jego wystarczalność.
00:38:50
Modlę się, byśmy nie byli ludźmi, którzy chwieją się pod lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie.
00:38:58
Przez fałszywe argumenty wyssane z palca.
00:39:01
Daj nam panie łaskę, by poznawać twoje słowo i trwać w nim, i aby ono było naszą tarczą, abyśmy umieli się ostać i odpowiedzieć tym, którzy próbują je zniekształcić, którzy próbują nadać mu nowe znaczenie.
00:39:15
Prosimy panie Boże, pomóż nam, pomóż nam żyć w świetle twojego słowa, bo jest ono jak lampa na naszych drogach.

Skip to content

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na używanie plików cookie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić jak najlepsze wrażenia podczas przeglądania. Jeśli będziesz nadal korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie lub klikniesz „Akceptuję” poniżej, wyrażasz na to zgodę.

Zamknij