Jedność małżeństwa

Drugie kazanie z cyklu poświęconego małżeństwu, rozwodom i powtórnym związkom. Paweł Jurkowski gruntownie analizuje wszystkie fragmenty Pisma Świętego, które nauczają na ten temat.

Podczas wykładów Paweł wypowiada się w adekwatnym do ciężaru tematu delikatnym tonie i prezentuje obiektywne spojrzenie na problem rozwodów, rozważając argumenty chrześcijan o różnych poglądach. Wejherowski pastor wciela się w adwokata każdej ze stron. Jednocześnie z kazań wyłania się klarowny obraz, który nie pozostawia wątpliwości co do tego, jak na małżeństwo patrzy Pan Jezus.

Transkrypcja

Przepisywanie pliku audio jest automatyczne, dlatego zawierać może błędy, literówki i służy raczej do odnajdywania danego fragmentu kazania, niż do czytania go w formie tekstowej.

00:00:00
Pierwsza księga mojżeszowa, drugi rozdział czytajmy od wiersza siódmego.
00:00:08
Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu Ziemi?
00:00:14
I pchnął w nozdrza jego dech życia.
00:00:20
Wtedy stał się człowiek istotą żywą.
00:00:25
Potem zasadził Pan Bóg ogród w edenie na wschodzie, tam.
00:00:33
Umieścił człowieka.
00:00:36
Którego stworzył.
00:00:38
I od wiersza 18.
00:00:42
Potem rzekł Pan Bóg.
00:00:47
Dobrze jest człowiekowi, gdy jest sam.
00:00:52
Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego?
00:00:58
Utworzył więc Pan Bóg ziemi, wszelkie dzikie zwierzęta i wszelkie ptactwo niebios i przyprowadził do człowieka, aby zobaczyć, jak je nazwie, a każda istota żywa miała mieć taką nazwę, jaką nada jej człowiek.
00:01:21
Nadał tedy człowiek nazwy wszelkiemu bydłu i ptactwo niebios i wszelkim dzikim zwierzętom.
00:01:29
Lecz dla człowieka nie znalazła się pomoc dla niego odpowiednia.
00:01:38
Wtedy zesłał Pan Bóg głęboki sen na człowieka także zasnął.
00:01:45
Potem wyjął jedno z jego żeber i wypełnił ciałem to miejsce.
00:01:51
A z żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka.
00:02:02
Wtedy rzekł człowiek.
00:02:06
Ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem, z ciała mojego będzie się nazywała mężatką.
00:02:17
Gdyż z męża została wzięta, dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją.
00:02:30
I staną się jednym ciałem.
00:02:34
A człowiek i jego żona byli oboje nadzy.
00:02:39
Lecz nie wstydzili się?
00:02:46
W zeszłą niedzielę.
00:02:48
Przyglądaliśmy się różnym diabelskim kłamstwo.
00:02:54
Które są rozsiewane po tym świecie, aby z jednej strony.
00:03:02
Podważyć absolutny autorytet Bożego słowa.
00:03:09
Z drugiej zaś strony, aby doprowadzić do upadku ludzkiej moralności.
00:03:16
I zniszczyć to podstawową jednostkę Bożego działania na ziemi, jaką jest rodzina.
00:03:25
Szatan.
00:03:27
Przedstawia seks jako niezbędną człowiekowi zabawkę.
00:03:33
A małżeństwo jako związek, który można dowolnie konfigurować, modyfikować, zrywać i ponownie zawierać.
00:03:46
Wiele współczesnych Kościołów.
00:03:50
Widzą.
00:03:52
Rozsądek.
00:03:54
W argumentacji, jakiej używa ten świat inspirowany przez złego.
00:04:01
I Akceptuję.
00:04:04
Usprawiedliwia, a w wielu przypadkach nawet doradza ludziom.
00:04:13
Decyzje.
00:04:15
Które prowadzą do rozpadu ich małżeństwa.
00:04:22
Jest to smutna prawda?
00:04:25
Które nie muszę dowodzić, dowodzą tego.
00:04:29
Rosnące w zastraszającym tempie.
00:04:33
Rozbite małżeństwa w kościele?
00:04:39
Zanim będziemy w stanie właściwie ocenić zło rozwodów, ich konsekwencji.
00:04:47
Musimy pojąć istotę związku małżeńskiego.
00:04:52
Przedstawionego.
00:04:54
Słowie Bożym.
00:04:57
Kiedy Bóg uczynił z prochu Ziemi pierwszego człowieka Adama.
00:05:04
Przez pewien czas celowo nie zapewnił mu żadnego ludzkiego towarzysza, aby dowieść człowiekowi pewnej istotnej prawdy dotyczącej jego własnej natury.
00:05:21
Człowiek miał z jednej strony bliską więź i społeczność ze swoim stwórcą.
00:05:28
Żywym Bogiem.
00:05:31
Z drugiej strony miał towarzystwo mnóstwo zwierząt i ptaków, nad którymi panował.
00:05:42
Jednak mimo tej.
00:05:45
Wspaniałej społeczności z Bogiem.
00:05:49
I obecności tych żywych stworzeń, które go otaczały.
00:05:53
Czegoś człowiekowi brakowało.
00:05:58
Głęboko w jego naturze Bóg zaszczepił pragnienie towarzystwa społeczności dzielenia swego życia z równym sobie.
00:06:12
Użyte tutaj, w naszym fragmencie dwukrotnie wyrażenie, pomoc odpowiednią dla niego w oryginale składa się z 2 słów.
00:06:25
Jedno to pomoc.
00:06:28
Drugie zaś to dosłownie przeciwna część albo przeciwny odpowiednik.
00:06:37
Ktoś, kto byłby uzupełnieniem, będąc jednocześnie tej samej natury na tym samym poziomie. Kto odzwierciedlał by istotę człowieka? Jednocześnie uzupełniając go?
00:06:58
Bóg, widząc tę potrzebę, którą sam stworzył sercu człowieka, zesłał na niego głęboki sen także zasnął.
00:07:10
I wyjął jedno z jego żeber i wypełnił to miejsce ciałem, a z żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg.
00:07:20
Kobietę.
00:07:21
I przyprowadził ją do człowieka.
00:07:25
I, gdy Adam.
00:07:27
Zobaczył ją.
00:07:31
Wtedy wypowiedział te znamienne słowa. To dopiero jest.
00:07:37
Ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem ciała mojego jest tak jak ja jest. Moją częścią będzie się nazywała mężatką, gdyż z męża została wzięta.
00:07:54
I dalej.
00:07:56
Match Niony autor Mojżesz tej księgi cytuje słowa samego Boga.
00:08:06
Który mówi, dlatego opuści mąż?
00:08:10
Ojca swego i matkę swoją.
00:08:15
I złączy się z żoną swoją i staną się.
00:08:19
Jednym ciałem.
00:08:23
Kość kości moich.
00:08:26
Ciało z ciała mojego.
00:08:30
I staną się jednym ciałem. Te wyrażenia odzwierciedlają boży zamysł jedności małżonków, bliskości i intymności relacji, która przewyższa wszelkie inne związki międzyludzkie.
00:08:48
Nawet pokrewieństwo z rodzicami.
00:08:53
Muszą się rozstać.
00:08:55
Aby ich jedność była zupełna?
00:09:01
Nie zrobiłem już tego, ale można prześledzić w słowie Bożym te miejsca, gdzie podobne wyrażenia pojawiają się w pierwszej księdze mojżeszowej jest ich kilka.
00:09:12
Jest kilka przypadków, gdzie pojawia się to, że on czy o nas jest ciałem z mego ciała i za każdym razem dostrzeżemy tam, że tam jest mowa o relacji ikr.
00:09:23
Chwili.
00:09:24
O związku, który istnieje między ludźmi, dlatego, że są z jednej bliskiej rodziny.
00:09:31
Tak bracia Józefa mówią o józefie.
00:09:36
I w kilku jeszcze innych miejscach możemy znaleźć tego typu wydarzenia.
00:09:41
Tutaj natomiast widzimy dwoje ludzi.
00:09:45
Oczywiście w tym akcie stworzenia jest wyjątkowe, ale to co ten komentarz Boga dotyczy każdego później kolejnego, zawierane go małżeństwa.
00:09:53
Mamy dwoje ludzi, którzy wiążąc się ze sobą w małżeństwie.
00:10:00
Stają się tak bliscy sobie.
00:10:04
Jakby łączyły ich więzy krwi, a nawet całego kontekstu. Ta relacja przewyższa te wszelkie inne rodzinne związki.
00:10:17
Słowo ciało Biblii często wykracza znaczeniowo poza ten nasz fizyczny namiot i obejmuje całość naszej istoty składającej się z fizycznego ciała, ale też niematerialnej duszy i ducha.
00:10:39
Według pierwotnego Bożego zamierzenia zawarcie związku małżeńskiego oznacza zespolenie jednego mężczyzny z jedną kobietą nierozerwalną całość takich w oczach bożych stają się jednym ciałem.
00:11:00
Nagość pierwszej pary, pozbawiona wstydu, świadczy o ich całkowicie całkowitej swobodzie i radości bycia tym, kim byli bez potrzeby ukrywania czegokolwiek.
00:11:16
Był to widoczny wyraz ich wzajemnej, bezgranicznej akceptacji.
00:11:24
Tak więc małżeństwo według Bożej koncepcji charakteryzuje się pełną intymnością, dzieleniem wszystkiego.
00:11:34
Gdyż małżonkowie w oczach Bożych stanowią jedność, są jednym ciałem już nie dwoje.
00:11:43
Ale jedno.
00:11:46
Co za tym idzie?
00:11:48
To jest nierozerwalności związku.
00:11:53
Jeśli masz tylko jedno ciało, to jak możesz je podzielić?
00:12:00
Ale ktoś powie? To był EDEN?
00:12:05
Idealny stan pierwszych ludzi, którzy nie znali grzechu.
00:12:12
Po upadku pierwszych ludzi grzech nie tylko zrujnowaną, ich relacje z Bogiem.
00:12:18
Ale natychmiast rozpoczął się tragiczny proces rozkładu jedności między małżonkami.
00:12:27
Pierwsza rzecz, o której czytamy bezpośrednio po zjedzeniu zakazanego owocu.
00:12:33
To zmiana w postrzeganiu własnej nagości.
00:12:38
Poczucie wstydu i chęć ukrycia się przed innymi.
00:12:45
Pierwsza rzecz.
00:12:48
Wtedy otworzyły się oczy im obojgu.
00:12:51
I poznali, że są nadzy.
00:12:55
Leci więc liście Figowe i zrobili sobie przepaski.
00:13:00
Nagle ich nagość przestała być bezpieczna i niewinna.
00:13:09
Jedność została zerwana i zaczęli odczuwać potrzebę ukrywania własnej intymności.
00:13:21
Następującej po tym rozmowie z Bogiem Adam objawia kolejne zmiany w relacji z Ewą.
00:13:28
Kiedy na nią wydaje się zrzucać odpowiedzialność za to, co się stało.
00:13:34
Kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, dała mi stego trzeba jadła.
00:13:41
I dalsza historia rodzaju ludzkiego to pasmo tragedii i nieszczęść będących następstwem grzechu.
00:13:51
Zawężając nasze obserwacje do sfery intymności międzyludzkiej, możemy dostrzec mnogość dewiacji i odstępstw od tego pierwotnego modelu z ogrodu EDEN.
00:14:08
Bardzo wcześnie jedność małżonków zostaje rozbita przez poligamię.
00:14:15
Mężczyźni nie zadowalają się jedną żoną.
00:14:18
Ale kierowani cielesną rządzą chęcią budowania jak największych rodzin gromadzeniem majątków, budowaniem układów społecznych dodają żony do żon.
00:14:33
Mnożą nałożnicę i konkubiny.
00:14:39
Nieopanowane pasie prowadzą ludzi do gwałtów.
00:14:44
Molestowania.
00:14:47
Wszelkich aktów przemocy seksualnej.
00:14:52
Wychodząc naprzeciw ludzkiemu pożądaniu, pojawia się prostytucja.
00:14:57
A w wielu religiach usankcjonowany Nierząd Kultowy.
00:15:03
Święta i obrzędy pełne niemoralności, a czasami dzikich orgii.
00:15:12
Powstają nowe dziedziny sztuki.
00:15:15
Obrazy.
00:15:16
Malowidła rzeźby.
00:15:20
O obecnie zdjęcia filmy sycące niezaspokojone oczy.
00:15:26
I OPANOWUJĄC E serca upadłych ludzi.
00:15:33
Podsycana przez piekielne moce ciekawość i poszukiwanie coraz to nowych, mocniejszych wrażeń popycha ludzi w homoseksualność, zoofilię, nekrofilię i wszelkie inne niegodziwe formy seksualnych dewiacji.
00:15:53
Gdzieś w tym całym szambie ludzkiej perwersji.
00:15:57
Zatracona wystarczalności i piękno intymności małżeństwa.
00:16:05
Małżeństwo, jakie usankcjonował sam Bóg.
00:16:10
Małżeństwo jako takie.
00:16:13
Przypominające pierwotną formę nie przestało istnieć.
00:16:17
Nie nadal pozostało podstawowym modelem funkcjonowania większości rodzin.
00:16:25
Ale w obliczu tych wszystkich opcji zmienił się stosunek do małżeństwa.
00:16:33
Zmienił się stosunek do intymności, która powinna mieć miejsce wyłącznie w bezpiecznych granicach małżeństwa.
00:16:47
Tak naprawdę.
00:16:49
Nasz problem sprowadza się do 2.
00:16:54
Zasadniczych kwestii.
00:16:58
Po pierwsze wszelkiej poza małżeńskiej aktywności seksualnej.
00:17:07
I po drugie wyjątkowości.
00:17:11
I trwałości związku małżeńskiego.
00:17:16
W naszych obecnych rozważaniach skoncentrujemy się jedynie na tej drugiej sprawie, gdyż ta budzi najwięcej emocji. Jest przedmiotem zażartych kontrowersji we współczesnym kościele.
00:17:31
Wszelka poza małżeńska aktywność seksualna jest wyraźnie bezdyskusyjnie wykluczona przez Boże słowo. Jest to wyłącznie kwestia ludzkiego posłuszeństwa i polegania na Bożej łasce, która uzdalnia wierzących do prowadzenia czystego moralnego życia.
00:17:53
Tutaj nie ma o czym wiele dyskutować. Słowo Boże zabrania jakichkolwiek związków intymnych dla ludzi, którzy nie są w związku małżeńskim. Koniec kropka.
00:18:06
Nie ma o czym dyskutować. Po prostu trzeba się tego trzymać.
00:18:13
Natomiast idea nierozerwalności małżeństwa jest podawana w wątpliwość.
00:18:21
W oparciu o świadectwo Starego Testamentu.
00:18:25
Różnorodne doświadczenia ludzi.
00:18:30
Pozornie nie zbitą.
00:18:33
Logiczną argumentację.
00:18:38
Otwórzmy ewangelię Marka 10 rozdział.
00:18:44
Przeczytajmy.
00:18:48
Jak to się miało za czasów naszego Pana Jezusa Chrystusa?
00:18:56
Ewangelia Marka 10 rozdział i będziemy czytali od drugiego wiersza.
00:19:09
I przystąpi wszy faryzeusze pytali go Jezusa Kusząc albo wystawiając go na próbę.
00:19:19
Czy wolno mężowi rozwieść się z żoną?
00:19:25
A on odpowiadając rzekł im.
00:19:28
Co Wam nakazał Mojżesz?
00:19:31
Oni na to.
00:19:34
Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić ją.
00:19:41
A Jezus im rzekł.
00:19:44
Z powodu zatwardziałości serca waszego napisał wam to przykazanie, ale od początku stworzenia uczynił ich bóg mężczyzną i kobietą.
00:19:58
Dlatego opuści człowiek ojca swego oraz matkę i połączy się z żoną swoją i będą ci dwoje jednym ciałem, a tak już nie są dwoje.
00:20:14
Lecz jedno ciało.
00:20:18
Co wtedy Bóg złączył?
00:20:21
Człowiek niechaj nie rozłącza.
00:20:27
W domu pytali go uczniowie znowu o to samo.
00:20:31
Najwyraźniej byli zaskoczeni najwyraźniej.
00:20:36
Sami mieli inną koncepcję, jaka ówcześnie musiała panować.
00:20:43
I rzekł im.
00:20:45
Ktokolwiek by rozwiódł się z żoną swoją?
00:20:50
I poślubił inną.
00:20:53
Popełnia wobec niej cudzołóstwo.
00:20:58
A jeśli bym sama rozwiodła się z mężem swoim i poślubiła innego?
00:21:06
Dopuszcza się cudzołóstwa.
00:21:12
W Ewangelii Łukasza nie znajdziemy opisu tej sytuacji, a jedynie to końcowe ostrzeżenie ujęte w podobne słowa, które pan Jezus wypowiedział w kontekście wezwań do posłuszeństwa bożemu prawo Otwórzmy proszę ewangelia Łukasza 16 rozdział i przeczytajmy, wiesz 18.
00:21:45
Każdy.
00:21:47
Kto opuszcza żonę swoją?
00:21:51
A pojmuje inną.
00:21:54
Cudzołoży.
00:21:58
A kto opuszczoną przez męża poślubia?
00:22:02
Cudzołoży.
00:22:07
Pamiętajmy o tym, że w pierwszych wiekach Kościoła.
00:22:14
Ludzie nie posiadali całości pisma.
00:22:18
Niektórzy mieli tylko ewangelię Marka.
00:22:22
I może jakieś listy apostolskie?
00:22:27
Inni mieli tylko Ewangelię Mateusza.
00:22:30
Jeszcze inni tylko Łukasza.
00:22:34
Przeczytaliśmy z Ewangelii Marka i z Ewangelii Łukasza.
00:22:39
Gdzie nie ma tutaj żadnej klauzuli?
00:22:44
Dotyczącej jakiejś opcji?
00:22:47
Rozerwanie małżeństwa.
00:22:50
I poślubienia kogoś innego?
00:22:54
Odbiorcy tych Ewangelii.
00:22:57
Znali tylko takie słowo pana?
00:23:01
Natomiast w Ewangelii Mateusza.
00:23:04
Ta kwestia poruszona jest dwukrotnie.
00:23:08
I została uzupełniona o kilka wyjątkowych szczegółów i to uzupełnienie nic nie ujmuje słowo z Ewangelii Mateusza.
00:23:17
Jeśli coś jest raz powiedziane w Biblii, to wystarczy, żeby było autorytatywna i prawdziwe i mówiąc to absolutnie nie ujmuję autorytet ności tych słów, które są w Ewangelii Mateusza.
00:23:31
Natomiast nie pomijam faktu.
00:23:34
Że Marek i Łukasz nie zawarli tej klauzuli, która znajduje się u Mateusza w swoich sprawozdaniach na temat tego, co powiedział Jezus.
00:23:49
Każda z Ewangelii miała swoich odbiorców.
00:23:54
Ewangelia Mateusza ewidentnie jest skierowana do Żydów.
00:23:59
I wielu biblistów twierdzi, że ta klauzula, która znajduje się w tej Ewangelii, związana jest odbiorcami tej Ewangelii z Żydami.
00:24:10
Dzisiaj nie poświęcimy na to czasu, jeśli Bóg pozwoli za tydzień przyjrzymy się dokładnie znaczeniu i możliwej interpretacji tej klauzuli.
00:24:19
W kontekście.
00:24:21
Żydowskiego myślenia i tego też, co jest zapisane w Ewangelii Mateusza.
00:24:26
Sprawie małżeństwa Marii.
00:24:28
Józefa i tego, co się między nimi działo.
00:24:35
Ewangelia Mateusza najpierw 19 rozdział od trzeciego wiersza czytajmy.
00:24:43
I przyszli do niego faryzeusze, kusząc go, czy wystawiając na próbę i mówiąc.
00:24:51
Czy wolno odprawić żonę swoją dla każdej przyczyny?
00:24:59
A on odpowiadając rzekł.
00:25:02
Czyż nie czytaliście?
00:25:05
Że Stwórca od początku stworzył mężczyznę i kobietę. Zwrócił uwagę, że pan Jezus.
00:25:14
Jakby pomija całą dotychczasową historię i to Wszystko, co działo się między Żydami. Nawet to, co Mojżesz powiedział i w pierwszej kolejności zwraca ich.
00:25:25
Myśli.
00:25:27
Na sam początek.
00:25:29
Wskazując, jaki był boży zamysł?
00:25:33
Jakie było Boże serce, kiedy stworzył?
00:25:36
Mężczyznę i kobietę i połączył ich razem.
00:25:42
Czyż nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył mężczyznę i kobietę?
00:25:50
Mężczyzn i 3 Kobiety czy 2?
00:25:54
Nie 2 mężczyzn.
00:25:57
Nie 2 Kobiety.
00:26:00
Ale stworzył jednego mężczyznę i jedną kobietę.
00:26:05
Taki był jego pierwotny zamysł.
00:26:08
I rzekł.
00:26:10
Kto, że Stwórca, dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją w liczbie pojedynczej.
00:26:21
I będą ci dwoje jednym ciałem, a tak już nie są dwoje.
00:26:28
Ale jedno ciało.
00:26:30
Co tedy Bóg złączył człowiek niechaj nie rozłącza.
00:26:38
Mówią mu, czemuż jednak Mojżesz nakazał dać list rozwodowy i odprawić.
00:26:47
Rzecze im Mojżesz pozwolił wam odprawiać żony swoje ze względu na zatwardziałość serc waszych.
00:26:57
Ale od początku tak nie było.
00:27:03
A powiadam Wam.
00:27:05
Ktokolwiek by odprawił żonę swoją?
00:27:09
Z wyjątkiem przyczyny wszeteczeństwa i tym się dokładniej zajmiemy.
00:27:16
I poślubił inną cudzołoży.
00:27:21
A kto by odprawioną poślubił cudzołoży?

Skip to content

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na używanie plików cookie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić jak najlepsze wrażenia podczas przeglądania. Jeśli będziesz nadal korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie lub klikniesz „Akceptuję” poniżej, wyrażasz na to zgodę.

Zamknij