Jedność małżeństwa

Drugie kazanie z cyklu poświęconego małżeństwu, rozwodom i powtórnym związkom. Paweł Jurkowski gruntownie analizuje wszystkie fragmenty Pisma Świętego, które nauczają na ten temat.

Podczas wykładów Paweł wypowiada się w adekwatnym do ciężaru tematu delikatnym tonie i prezentuje obiektywne spojrzenie na problem rozwodów, rozważając argumenty chrześcijan o różnych poglądach. Wejherowski pastor wciela się w adwokata każdej ze stron. Jednocześnie z kazań wyłania się klarowny obraz, który nie pozostawia wątpliwości co do tego, jak na małżeństwo patrzy Pan Jezus.

Transkrypcja

Przepisywanie pliku audio jest automatyczne, dlatego zawierać może błędy, literówki i służy raczej do odnajdywania danego fragmentu kazania, niż do czytania go w formie tekstowej.

00:00:00
Pierwsza księga mojżeszowa, drugi rozdział czytajmy od wiersza siódmego.
00:00:08
Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu Ziemi?
00:00:14
I pchnął w nozdrza jego dech życia.
00:00:20
Wtedy stał się człowiek istotą żywą.
00:00:25
Potem zasadził Pan Bóg ogród w edenie na wschodzie, tam.
00:00:33
Umieścił człowieka.
00:00:36
Którego stworzył.
00:00:38
I od wiersza 18.
00:00:42
Potem rzekł Pan Bóg.
00:00:47
Dobrze jest człowiekowi, gdy jest sam.
00:00:52
Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego?
00:00:58
Utworzył więc Pan Bóg ziemi, wszelkie dzikie zwierzęta i wszelkie ptactwo niebios i przyprowadził do człowieka, aby zobaczyć, jak je nazwie, a każda istota żywa miała mieć taką nazwę, jaką nada jej człowiek.
00:01:21
Nadał tedy człowiek nazwy wszelkiemu bydłu i ptactwo niebios i wszelkim dzikim zwierzętom.
00:01:29
Lecz dla człowieka nie znalazła się pomoc dla niego odpowiednia.
00:01:38
Wtedy zesłał Pan Bóg głęboki sen na człowieka także zasnął.
00:01:45
Potem wyjął jedno z jego żeber i wypełnił ciałem to miejsce.
00:01:51
A z żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka.
00:02:02
Wtedy rzekł człowiek.
00:02:06
Ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem, z ciała mojego będzie się nazywała mężatką.
00:02:17
Gdyż z męża została wzięta, dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją.
00:02:30
I staną się jednym ciałem.
00:02:34
A człowiek i jego żona byli oboje nadzy.
00:02:39
Lecz nie wstydzili się?
00:02:46
W zeszłą niedzielę.
00:02:48
Przyglądaliśmy się różnym diabelskim kłamstwo.
00:02:54
Które są rozsiewane po tym świecie, aby z jednej strony.
00:03:02
Podważyć absolutny autorytet Bożego słowa.
00:03:09
Z drugiej zaś strony, aby doprowadzić do upadku ludzkiej moralności.
00:03:16
I zniszczyć to podstawową jednostkę Bożego działania na ziemi, jaką jest rodzina.
00:03:25
Szatan.
00:03:27
Przedstawia seks jako niezbędną człowiekowi zabawkę.
00:03:33
A małżeństwo jako związek, który można dowolnie konfigurować, modyfikować, zrywać i ponownie zawierać.
00:03:46
Wiele współczesnych Kościołów.
00:03:50
Widzą.
00:03:52
Rozsądek.
00:03:54
W argumentacji, jakiej używa ten świat inspirowany przez złego.
00:04:01
I Akceptuję.
00:04:04
Usprawiedliwia, a w wielu przypadkach nawet doradza ludziom.
00:04:13
Decyzje.
00:04:15
Które prowadzą do rozpadu ich małżeństwa.
00:04:22
Jest to smutna prawda?
00:04:25
Które nie muszę dowodzić, dowodzą tego.
00:04:29
Rosnące w zastraszającym tempie.
00:04:33
Rozbite małżeństwa w kościele?
00:04:39
Zanim będziemy w stanie właściwie ocenić zło rozwodów, ich konsekwencji.
00:04:47
Musimy pojąć istotę związku małżeńskiego.
00:04:52
Przedstawionego.
00:04:54
Słowie Bożym.
00:04:57
Kiedy Bóg uczynił z prochu Ziemi pierwszego człowieka Adama.
00:05:04
Przez pewien czas celowo nie zapewnił mu żadnego ludzkiego towarzysza, aby dowieść człowiekowi pewnej istotnej prawdy dotyczącej jego własnej natury.
00:05:21
Człowiek miał z jednej strony bliską więź i społeczność ze swoim stwórcą.
00:05:28
Żywym Bogiem.
00:05:31
Z drugiej strony miał towarzystwo mnóstwo zwierząt i ptaków, nad którymi panował.
00:05:42
Jednak mimo tej.
00:05:45
Wspaniałej społeczności z Bogiem.
00:05:49
I obecności tych żywych stworzeń, które go otaczały.
00:05:53
Czegoś człowiekowi brakowało.
00:05:58
Głęboko w jego naturze Bóg zaszczepił pragnienie towarzystwa społeczności dzielenia swego życia z równym sobie.
00:06:12
Użyte tutaj, w naszym fragmencie dwukrotnie wyrażenie, pomoc odpowiednią dla niego w oryginale składa się z 2 słów.
00:06:25
Jedno to pomoc.
00:06:28
Drugie zaś to dosłownie przeciwna część albo przeciwny odpowiednik.
00:06:37
Ktoś, kto byłby uzupełnieniem, będąc jednocześnie tej samej natury na tym samym poziomie. Kto odzwierciedlał by istotę człowieka? Jednocześnie uzupełniając go?
00:06:58
Bóg, widząc tę potrzebę, którą sam stworzył sercu człowieka, zesłał na niego głęboki sen także zasnął.
00:07:10
I wyjął jedno z jego żeber i wypełnił to miejsce ciałem, a z żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg.
00:07:20
Kobietę.
00:07:21
I przyprowadził ją do człowieka.
00:07:25
I, gdy Adam.
00:07:27
Zobaczył ją.
00:07:31
Wtedy wypowiedział te znamienne słowa. To dopiero jest.
00:07:37
Ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem ciała mojego jest tak jak ja jest. Moją częścią będzie się nazywała mężatką, gdyż z męża została wzięta.
00:07:54
I dalej.
00:07:56
Match Niony autor Mojżesz tej księgi cytuje słowa samego Boga.
00:08:06
Który mówi, dlatego opuści mąż?
00:08:10
Ojca swego i matkę swoją.
00:08:15
I złączy się z żoną swoją i staną się.
00:08:19
Jednym ciałem.
00:08:23
Kość kości moich.
00:08:26
Ciało z ciała mojego.
00:08:30
I staną się jednym ciałem. Te wyrażenia odzwierciedlają boży zamysł jedności małżonków, bliskości i intymności relacji, która przewyższa wszelkie inne związki międzyludzkie.
00:08:48
Nawet pokrewieństwo z rodzicami.
00:08:53
Muszą się rozstać.
00:08:55
Aby ich jedność była zupełna?
00:09:01
Nie zrobiłem już tego, ale można prześledzić w słowie Bożym te miejsca, gdzie podobne wyrażenia pojawiają się w pierwszej księdze mojżeszowej jest ich kilka.
00:09:12
Jest kilka przypadków, gdzie pojawia się to, że on czy o nas jest ciałem z mego ciała i za każdym razem dostrzeżemy tam, że tam jest mowa o relacji ikr.
00:09:23
Chwili.
00:09:24
O związku, który istnieje między ludźmi, dlatego, że są z jednej bliskiej rodziny.
00:09:31
Tak bracia Józefa mówią o józefie.
00:09:36
I w kilku jeszcze innych miejscach możemy znaleźć tego typu wydarzenia.
00:09:41
Tutaj natomiast widzimy dwoje ludzi.
00:09:45
Oczywiście w tym akcie stworzenia jest wyjątkowe, ale to co ten komentarz Boga dotyczy każdego później kolejnego, zawierane go małżeństwa.
00:09:53
Mamy dwoje ludzi, którzy wiążąc się ze sobą w małżeństwie.
00:10:00
Stają się tak bliscy sobie.
00:10:04
Jakby łączyły ich więzy krwi, a nawet całego kontekstu. Ta relacja przewyższa te wszelkie inne rodzinne związki.
00:10:17
Słowo ciało Biblii często wykracza znaczeniowo poza ten nasz fizyczny namiot i obejmuje całość naszej istoty składającej się z fizycznego ciała, ale też niematerialnej duszy i ducha.
00:10:39
Według pierwotnego Bożego zamierzenia zawarcie związku małżeńskiego oznacza zespolenie jednego mężczyzny z jedną kobietą nierozerwalną całość takich w oczach bożych stają się jednym ciałem.
00:11:00
Nagość pierwszej pary, pozbawiona wstydu, świadczy o ich całkowicie całkowitej swobodzie i radości bycia tym, kim byli bez potrzeby ukrywania czegokolwiek.
00:11:16
Był to widoczny wyraz ich wzajemnej, bezgranicznej akceptacji.
00:11:24
Tak więc małżeństwo według Bożej koncepcji charakteryzuje się pełną intymnością, dzieleniem wszystkiego.
00:11:34
Gdyż małżonkowie w oczach Bożych stanowią jedność, są jednym ciałem już nie dwoje.
00:11:43
Ale jedno.
00:11:46
Co za tym idzie?
00:11:48
To jest nierozerwalności związku.
00:11:53
Jeśli masz tylko jedno ciało, to jak możesz je podzielić?
00:12:00
Ale ktoś powie? To był EDEN?
00:12:05
Idealny stan pierwszych ludzi, którzy nie znali grzechu.
00:12:12
Po upadku pierwszych ludzi grzech nie tylko zrujnowaną, ich relacje z Bogiem.
00:12:18
Ale natychmiast rozpoczął się tragiczny proces rozkładu jedności między małżonkami.
00:12:27
Pierwsza rzecz, o której czytamy bezpośrednio po zjedzeniu zakazanego owocu.
00:12:33
To zmiana w postrzeganiu własnej nagości.
00:12:38
Poczucie wstydu i chęć ukrycia się przed innymi.
00:12:45
Pierwsza rzecz.
00:12:48
Wtedy otworzyły się oczy im obojgu.
00:12:51
I poznali, że są nadzy.
00:12:55
Leci więc liście Figowe i zrobili sobie przepaski.
00:13:00
Nagle ich nagość przestała być bezpieczna i niewinna.
00:13:09
Jedność została zerwana i zaczęli odczuwać potrzebę ukrywania własnej intymności.
00:13:21
Następującej po tym rozmowie z Bogiem Adam objawia kolejne zmiany w relacji z Ewą.
00:13:28
Kiedy na nią wydaje się zrzucać odpowiedzialność za to, co się stało.
00:13:34
Kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, dała mi stego trzeba jadła.
00:13:41
I dalsza historia rodzaju ludzkiego to pasmo tragedii i nieszczęść będących następstwem grzechu.
00:13:51
Zawężając nasze obserwacje do sfery intymności międzyludzkiej, możemy dostrzec mnogość dewiacji i odstępstw od tego pierwotnego modelu z ogrodu EDEN.
00:14:08
Bardzo wcześnie jedność małżonków zostaje rozbita przez poligamię.
00:14:15
Mężczyźni nie zadowalają się jedną żoną.
00:14:18
Ale kierowani cielesną rządzą chęcią budowania jak największych rodzin gromadzeniem majątków, budowaniem układów społecznych dodają żony do żon.
00:14:33
Mnożą nałożnicę i konkubiny.
00:14:39
Nieopanowane pasie prowadzą ludzi do gwałtów.
00:14:44
Molestowania.
00:14:47
Wszelkich aktów przemocy seksualnej.
00:14:52
Wychodząc naprzeciw ludzkiemu pożądaniu, pojawia się prostytucja.
00:14:57
A w wielu religiach usankcjonowany Nierząd Kultowy.
00:15:03
Święta i obrzędy pełne niemoralności, a czasami dzikich orgii.
00:15:12
Powstają nowe dziedziny sztuki.
00:15:15
Obrazy.
00:15:16
Malowidła rzeźby.
00:15:20
O obecnie zdjęcia filmy sycące niezaspokojone oczy.
00:15:26
I OPANOWUJĄC E serca upadłych ludzi.
00:15:33
Podsycana przez piekielne moce ciekawość i poszukiwanie coraz to nowych, mocniejszych wrażeń popycha ludzi w homoseksualność, zoofilię, nekrofilię i wszelkie inne niegodziwe formy seksualnych dewiacji.
00:15:53
Gdzieś w tym całym szambie ludzkiej perwersji.
00:15:57
Zatracona wystarczalności i piękno intymności małżeństwa.
00:16:05
Małżeństwo, jakie usankcjonował sam Bóg.
00:16:10
Małżeństwo jako takie.
00:16:13
Przypominające pierwotną formę nie przestało istnieć.
00:16:17
Nie nadal pozostało podstawowym modelem funkcjonowania większości rodzin.
00:16:25
Ale w obliczu tych wszystkich opcji zmienił się stosunek do małżeństwa.
00:16:33
Zmienił się stosunek do intymności, która powinna mieć miejsce wyłącznie w bezpiecznych granicach małżeństwa.
00:16:47
Tak naprawdę.
00:16:49
Nasz problem sprowadza się do 2.
00:16:54
Zasadniczych kwestii.
00:16:58
Po pierwsze wszelkiej poza małżeńskiej aktywności seksualnej.
00:17:07
I po drugie wyjątkowości.
00:17:11
I trwałości związku małżeńskiego.
00:17:16
W naszych obecnych rozważaniach skoncentrujemy się jedynie na tej drugiej sprawie, gdyż ta budzi najwięcej emocji. Jest przedmiotem zażartych kontrowersji we współczesnym kościele.
00:17:31
Wszelka poza małżeńska aktywność seksualna jest wyraźnie bezdyskusyjnie wykluczona przez Boże słowo. Jest to wyłącznie kwestia ludzkiego posłuszeństwa i polegania na Bożej łasce, która uzdalnia wierzących do prowadzenia czystego moralnego życia.
00:17:53
Tutaj nie ma o czym wiele dyskutować. Słowo Boże zabrania jakichkolwiek związków intymnych dla ludzi, którzy nie są w związku małżeńskim. Koniec kropka.
00:18:06
Nie ma o czym dyskutować. Po prostu trzeba się tego trzymać.
00:18:13
Natomiast idea nierozerwalności małżeństwa jest podawana w wątpliwość.
00:18:21
W oparciu o świadectwo Starego Testamentu.
00:18:25
Różnorodne doświadczenia ludzi.
00:18:30
Pozornie nie zbitą.
00:18:33
Logiczną argumentację.
00:18:38
Otwórzmy ewangelię Marka 10 rozdział.
00:18:44
Przeczytajmy.
00:18:48
Jak to się miało za czasów naszego Pana Jezusa Chrystusa?
00:18:56
Ewangelia Marka 10 rozdział i będziemy czytali od drugiego wiersza.
00:19:09
I przystąpi wszy faryzeusze pytali go Jezusa Kusząc albo wystawiając go na próbę.
00:19:19
Czy wolno mężowi rozwieść się z żoną?
00:19:25
A on odpowiadając rzekł im.
00:19:28
Co Wam nakazał Mojżesz?
00:19:31
Oni na to.
00:19:34
Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić ją.
00:19:41
A Jezus im rzekł.
00:19:44
Z powodu zatwardziałości serca waszego napisał wam to przykazanie, ale od początku stworzenia uczynił ich bóg mężczyzną i kobietą.
00:19:58
Dlatego opuści człowiek ojca swego oraz matkę i połączy się z żoną swoją i będą ci dwoje jednym ciałem, a tak już nie są dwoje.
00:20:14
Lecz jedno ciało.
00:20:18
Co wtedy Bóg złączył?
00:20:21
Człowiek niechaj nie rozłącza.
00:20:27
W domu pytali go uczniowie znowu o to samo.
00:20:31
Najwyraźniej byli zaskoczeni najwyraźniej.
00:20:36
Sami mieli inną koncepcję, jaka ówcześnie musiała panować.
00:20:43
I rzekł im.
00:20:45
Ktokolwiek by rozwiódł się z żoną swoją?
00:20:50
I poślubił inną.
00:20:53
Popełnia wobec niej cudzołóstwo.
00:20:58
A jeśli bym sama rozwiodła się z mężem swoim i poślubiła innego?
00:21:06
Dopuszcza się cudzołóstwa.
00:21:12
W Ewangelii Łukasza nie znajdziemy opisu tej sytuacji, a jedynie to końcowe ostrzeżenie ujęte w podobne słowa, które pan Jezus wypowiedział w kontekście wezwań do posłuszeństwa bożemu prawo Otwórzmy proszę ewangelia Łukasza 16 rozdział i przeczytajmy, wiesz 18.
00:21:45
Każdy.
00:21:47
Kto opuszcza żonę swoją?
00:21:51
A pojmuje inną.
00:21:54
Cudzołoży.
00:21:58
A kto opuszczoną przez męża poślubia?
00:22:02
Cudzołoży.
00:22:07
Pamiętajmy o tym, że w pierwszych wiekach Kościoła.
00:22:14
Ludzie nie posiadali całości pisma.
00:22:18
Niektórzy mieli tylko ewangelię Marka.
00:22:22
I może jakieś listy apostolskie?
00:22:27
Inni mieli tylko Ewangelię Mateusza.
00:22:30
Jeszcze inni tylko Łukasza.
00:22:34
Przeczytaliśmy z Ewangelii Marka i z Ewangelii Łukasza.
00:22:39
Gdzie nie ma tutaj żadnej klauzuli?
00:22:44
Dotyczącej jakiejś opcji?
00:22:47
Rozerwanie małżeństwa.
00:22:50
I poślubienia kogoś innego?
00:22:54
Odbiorcy tych Ewangelii.
00:22:57
Znali tylko takie słowo pana?
00:23:01
Natomiast w Ewangelii Mateusza.
00:23:04
Ta kwestia poruszona jest dwukrotnie.
00:23:08
I została uzupełniona o kilka wyjątkowych szczegółów i to uzupełnienie nic nie ujmuje słowo z Ewangelii Mateusza.
00:23:17
Jeśli coś jest raz powiedziane w Biblii, to wystarczy, żeby było autorytatywna i prawdziwe i mówiąc to absolutnie nie ujmuję autorytet ności tych słów, które są w Ewangelii Mateusza.
00:23:31
Natomiast nie pomijam faktu.
00:23:34
Że Marek i Łukasz nie zawarli tej klauzuli, która znajduje się u Mateusza w swoich sprawozdaniach na temat tego, co powiedział Jezus.
00:23:49
Każda z Ewangelii miała swoich odbiorców.
00:23:54
Ewangelia Mateusza ewidentnie jest skierowana do Żydów.
00:23:59
I wielu biblistów twierdzi, że ta klauzula, która znajduje się w tej Ewangelii, związana jest odbiorcami tej Ewangelii z Żydami.
00:24:10
Dzisiaj nie poświęcimy na to czasu, jeśli Bóg pozwoli za tydzień przyjrzymy się dokładnie znaczeniu i możliwej interpretacji tej klauzuli.
00:24:19
W kontekście.
00:24:21
Żydowskiego myślenia i tego też, co jest zapisane w Ewangelii Mateusza.
00:24:26
Sprawie małżeństwa Marii.
00:24:28
Józefa i tego, co się między nimi działo.
00:24:35
Ewangelia Mateusza najpierw 19 rozdział od trzeciego wiersza czytajmy.
00:24:43
I przyszli do niego faryzeusze, kusząc go, czy wystawiając na próbę i mówiąc.
00:24:51
Czy wolno odprawić żonę swoją dla każdej przyczyny?
00:24:59
A on odpowiadając rzekł.
00:25:02
Czyż nie czytaliście?
00:25:05
Że Stwórca od początku stworzył mężczyznę i kobietę. Zwrócił uwagę, że pan Jezus.
00:25:14
Jakby pomija całą dotychczasową historię i to Wszystko, co działo się między Żydami. Nawet to, co Mojżesz powiedział i w pierwszej kolejności zwraca ich.
00:25:25
Myśli.
00:25:27
Na sam początek.
00:25:29
Wskazując, jaki był boży zamysł?
00:25:33
Jakie było Boże serce, kiedy stworzył?
00:25:36
Mężczyznę i kobietę i połączył ich razem.
00:25:42
Czyż nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył mężczyznę i kobietę?
00:25:50
Mężczyzn i 3 Kobiety czy 2?
00:25:54
Nie 2 mężczyzn.
00:25:57
Nie 2 Kobiety.
00:26:00
Ale stworzył jednego mężczyznę i jedną kobietę.
00:26:05
Taki był jego pierwotny zamysł.
00:26:08
I rzekł.
00:26:10
Kto, że Stwórca, dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją w liczbie pojedynczej.
00:26:21
I będą ci dwoje jednym ciałem, a tak już nie są dwoje.
00:26:28
Ale jedno ciało.
00:26:30
Co tedy Bóg złączył człowiek niechaj nie rozłącza.
00:26:38
Mówią mu, czemuż jednak Mojżesz nakazał dać list rozwodowy i odprawić.
00:26:47
Rzecze im Mojżesz pozwolił wam odprawiać żony swoje ze względu na zatwardziałość serc waszych.
00:26:57
Ale od początku tak nie było.
00:27:03
A powiadam Wam.
00:27:05
Ktokolwiek by odprawił żonę swoją?
00:27:09
Z wyjątkiem przyczyny wszeteczeństwa i tym się dokładniej zajmiemy.
00:27:16
I poślubił inną cudzołoży.
00:27:21
A kto by odprawioną poślubił cudzołoży?

Skip to content