Jezus jest najlepszym bunkrem

Przemówienia kilku osób z ostatniego nabożeństwa (8 sierpnia 2021). Zgromadzenie rozpoczyna Adam dzieląc się swoimi przemyśleniami na temat 21 rozdziału Ewangelii Łukasza. Następnie świadectwem swojego nawrócenia do Pana Jezusa dzieli się Grzegorz z Grudziądza oraz Michał, który zawitał do naszej społeczności gościnnie ze Świdnicy. Kolejnym gościem, który dzieli się budującym świadectwem jest siostra Chawa, która przyjechała do nas aż z dalekiego Izraela.

Zakładki

00:00Adam. Ewangelia Łukasza 21:1 17:28Świadectwo Grzegorza z Grudziądza 29:55Świadectwo Michała ze Świdnicy 43:12Świadectwo Chawy z Izraela

Transkrypcja

Przepisywanie pliku audio jest automatyczne, dlatego zawierać może błędy, literówki i służy raczej do odnajdywania danego fragmentu kazania, niż do czytania go w formie tekstowej.

00:00:02
Czytam od początku
00:00:07
Ewangelia Łukasza 21. rozdział od początku
00:00:14
A gdy podniósł wzrok ujrzał bogaczy którzy wrzucali swoje dary do skarbca
00:00:24
Ujrzał też i pewną ubogą wdowę w rzucającą tam 2 lapd One i powiedział
00:00:33
Prawdziwie mówię wam że ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż ci wszyscy albowiem oni wszyscy stego co mieli w nadmiarze wrzucili do darów bożych ale ona ze swojego niedostatku wrzuciła wszystkie swoje środki na życie
00:00:53
A gdy niektórzy mówili o świątyni że jest przyozdobiona pięknymi kamień
00:00:58
Idra mi powiedział przyjdą dni w których z tego co widzicie nie zostanie kamień na kamieniu którego by nie zwalono i pytali go mówiąc nauczycielu kiedy to będzie i jaki jest znak kiedy miałoby się to stać
00:01:16
A on powiedział uważajcie
00:01:20
Abyście nie byli wprowadzeni WBłąd albowiem wielu przyjdzie w moim imieniu mówiąc ja Jestem oraz czas się przybliżył
00:01:30
Nie udawajcie się jednak za nimi a gdy usłyszycie o wojnach IO zamieszkach nie bądźcie przerażeni albowiem to musi się stać
00:01:42
Ale nie zaraz nastąpi koniec koniec wtedy mówił im
00:01:48
Możemy troszkę głośniej zrobić
00:01:51
Nie będzie tak no chyba
00:01:53
I wtedy mówił im powstanie naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu
00:02:00
IBędą miejscami wielkie trzęsienia ziemi IGłóDI zarazy i zjawiska budzące strach i wielkie znaki z nieba
00:02:10
Ale przed tym wszystkim po chwycą was w swoje ręce IBędą was prześladować
00:02:19
Wydadzą do synagog i do więzień poprowadzą przed królóWI przed namiestników ze względu na moje imię
00:02:27
A to was spotka na świadectwo
00:02:33
Złóżcie więc to do swoich serc aby nie przygotowywać wcześniej jak macie się bronić albowiem ja dam wam usta IMądrość której nie będą mogli odeprzeć
00:02:50
Ani przeciwstawić się wszyscy wa cy wasi przeciwnicy a wybrani
00:02:58
A wydanie zostaniecie i przez rodzicóWI przez braci i przez krewnych i przez przyjaciół i doprowadzą do śmierci niektórych z was IBędziecie znienawidzeni przez wszystkich z powodu mojego imienia ale IWłos z waszej głowy nie zginie
00:03:21
Przez swoją wytrwałość zyskacie swoje dusze
00:03:31
Na początku czytamy o
00:03:35
Biednej wdowie która wrzuca
00:03:40
Jakieś tutaj mamy napisane 2 lap tony jakaś moneta miedziana drobna
00:03:48
Wrzuca do skarbca i myślę że nie była
00:03:56
Prawdopodobnie nie była zauważona
00:04:02
Przez tych którzy tam byli
00:04:04
Gdyby nie pan Jezus który
00:04:07
Widzi więcej niż nasze oczy mogą zobaczyć
00:04:15
To nikt nie zwróciłby prawdopodobnie uwagi na tą kobietę bo czytamy że była biedna w związku z tym prawdopodobnie była ubrana nie jakoś wyjątkowo czy pięknie
00:04:31
I jednak pan Jezus zobaczył i powiedział że dała więcej niż wszyscy inni chociaż tam byli nawet bogacze
00:04:50
Dalej idziemy
00:04:52
Yy w 8. wersecie czytamy uważajcie
00:04:57
Aby nie być wprowadzonym WBłąd
00:05:02
Jest to wezwanie dla nas byśmy czuwali byśmy uważali tak czyli
00:05:10
Jest coś na co mamy zwracać uwagę
00:05:14
Między innymi
00:05:19
Czytamy w 9. wersecie nie bądźcie przerażeni
00:05:24
Gdy będą działy się rzeczy trudne w naszym życiu gdy na świecie będą się działy rzeczy
00:05:37
Mamy tutaj zachętę żeby nie być przerażeni
00:05:48
To co
00:05:49
Na pewno się stanie wierzymy w bożESłowo yyy znając
00:05:56
Yy boga na tyle na ile mogliśmy go poznać widząc że to co zapowiedział to się na pewno stanie
00:06:06
Także to co czytamy w wersetach 11 trzynaście
00:06:16
Pewne rzeczy już się działy dzieją się IBędą się działy Jeszcze raz przeczytam IBędą miejscami wielkie trzęsienia ziemi
00:06:26
IGłóDI zarazy i zjawiska budzące strach i wielkie znaki z nieba
00:06:33
Ale przed tym wszystkim po chwycą was w swoje ręce
00:06:38
IBędą was prześladować wydadzą do synagog i do więzień poprowadzą przed królóWI przed namiestników ze względu na moje imię
00:06:56
14. werset złóżcie więc to do swoich serc by nie przygotowywać wcześniej jak macie się bronić czyli wiedząc że
00:07:07
Yy mogą nas spotkać jakieś ciężkie chwile nie musimy jak by się zamartwiać o to co to zrobimy mamy tutaj zachętę żeby zaufać bogu
00:07:22
Że on w tym momencie trudnym dla nas zatroszczy się nie musimy tutaj teraz yy mieć wszystkiego od początku do końca przygotowane bo to sam bóGBędzie nas prowadził
00:07:46
W 1018 wersecie czytamy wcześniej gdy gdy jest informacja że
00:07:54
Nawet niektórzy
00:07:56
Z was
00:08:00
Zostaną doprowadzeni do śmierci czyli nie mamy obiecane że Wszystko nas o minie ale czytamy
00:08:08
W 1018 wersecie ale IWłos z waszej głowy nie zginie
00:08:15
Yy pamiętamy z Ewangelii Mateusza gdzie
00:08:23
Jest napisane że każdy włos na naszej głowie jest policzony albo że
00:08:28
Yy nawet Wróbel nie spada z nieba bez woli Bożej bez wiedzy
00:08:38
I to też jest potwierdzenie żEBóg
00:08:42
Będzie blisko że zatroszczy się o Wszystko
00:08:48
Yy na jego właściwy najlepszy sposób
00:08:55
I jeśli
00:09:00
Mmm nie będziemy
00:09:03
Uciekać od
00:09:06
Tego co chce na nas przyjść jeśli wytrwamy jeżeli będziemy wierni
00:09:11
Yy i nie będziemy się wstydzić imienia Pana Jezusa
00:09:18
Bo mamy tutaj zapowiedziane że wiele z tych rzeczy prześladowania
00:09:26
Uciski może nawet śmierć spotka nas ze względu na Pana Jezusa także
00:09:32
Może się zdarzyć tak że
00:09:35
Staniemy przed wyborem nasze życie czy posłuszeństwo czy wierność panu jezusowi
00:09:45
Yy gdy tak przeanalizowałem sobie te wersety pomyślałem że
00:09:55
Zaproponuję takie
00:10:01
Stwierdzenie że chrześcijanie to ktoś kto powinien mieć takie
00:10:10
Fill młodzi to na pewno wiedzą starsi może nie wiedzą co to są emotki emotikony to jak w telefonie przyciskamy jakiś uśmieszek albo
00:10:20
Smuteczek czy jakieś inne tam drobne rysuneczki które coś mają przekazywać
00:10:28
Myślę że każdy chrześcijanin
00:10:31
Powinien mieć takie 2 emotki 1 z buźką uśmiechniętą a 2:00 z buźką smutną
00:10:43
Yy jeśli jesteśmy uczniami Pana Jezusa to mamy zapowiedziane że tak jak jego prześladowali taki nas będą prześladować i
00:10:59
Smutna buźka
00:11:02
Yy dlatego że że przyjdą prześladowania to nie będzie łatwe to nie będzie coś coi będzie po nas wpływać jak woda po kaczce tak
00:11:11
Yy będzie odrzucenie przez najbliższych w rodzinie może się zdarzyć i przez przyjaciół możemy być zdradzeni możemy być niesłusznie gdzieś yy posądzeni o coś i wrzuceni do więzienia i wręcz możemy
00:11:29
Stracić życie
00:11:32
Yy w tym smutku który się dzieje jednocześnie mamy uśmieszek dlatego że mamy obietnicę żEBóGO wszystkim wie że nic nie wymknie się z jego ręki spod jego kontroli
00:11:49
Że mamy nadzieję życia wiecznego, wiedząc, że to życie jest drogą do celu, nie jest celem.
00:12:00
Yy, myślę, że dobrze jest, żeby nigdy nie nie próbować.
00:12:07
Odklejać sobie żadnej z tych emotek?
00:12:14
Albo też nie dać sobie odkleić, bo jeżeli odkryjmy tą emotkę.
00:12:22
Yy z uśmieszkiem.
00:12:25
To będziemy cały czas tylko pogrążeni w smutku i tylko to, co ciężkie, smutne będzie nas będzie w naszym życiu i i będziemy chodzić.
00:12:39
Smutni, przygnębieni.
00:12:41
Może jeszcze beznadzieji?
00:12:44
Yy ale jeżeli jest to ta uśmiechnięta buźka, jest yy Nadzieja w Bogu jest Nadzieja życia wiecznego. Wtedy te wszystkie rzeczy smutne.
00:12:59
Jakby zmienia, zmienia się perspektywa.
00:13:03
Nie jest też dobrze, żebyśmy próbowali odklejać tą smutną buźkę, bo.
00:13:12
Jest czymś, co nam towarzyszy i powinno nam towarzyszyć, bo.
00:13:17
Jeżeli w naszym życiu zdarzy się, że źle powiemy złe słowo.
00:13:23
Pomyślimy jakąś złą myśl?
00:13:26
Źle spojrzymy.
00:13:29
Yy, to jest coś, co zasmuca Boga i powinno też nas zasmuca także mmm nie ma opcji, żebyśmy cały czas mieli tylko tą uśmiechniętą buźkę.
00:13:43
Yy zdarza się, że że upadamy.
00:13:47
Dzięki Bogu się podnosimy, możemy się odwrócić od grzechu, pokutować i.
00:13:52
I ta buźka uśmiechnięta jeszcze bardziej się wtedy cieszy.
00:14:03
Dzieje się zło, wokół nas ludzie giną.
00:14:08
Ludzie umierają bez Poznania.
00:14:13
Dobrej nowiny o zbawieniu o przebaczeniu grzechów to też powinno.
00:14:19
W nas powodować ten smutek?
00:14:26
Takie nasze życie, że z jednej strony smutek uciski, a z 2 strony radość pokój.
00:14:39
I jeszcze chciałbym wrócić do tej ubogiej niewiasty wdowy.
00:14:48
Myślę, że można zaryzykować stwierdzenie, że nie byłoby zauważono w ogóle.
00:14:53
Że akurat robi coś naprawdę wielkiego.
00:14:57
Ale pan Jezus.
00:14:58
Yy zobaczył tą kobietę, powiedział, że ona zrobiła.
00:15:04
Dużo więcej.
00:15:06
Niż yy wielu z tych, którzy tam wrzucali te pieniążki do skarbca.
00:15:13
I tak myślę.
00:15:16
Jeśli chcemy.
00:15:20
Mieć upodobanie u Boga.
00:15:24
To szukajmy takich.
00:15:27
Przede wszystkim miejmy taką postawę i szukajmy takich sposobności, by.
00:15:35
Robić rzeczy, które są poświęceniem ze względu na Boga czytamy, że ta niewiasta.
00:15:44
Oddała Wszystko, co miała na swoje utrzymanie. Prawdopodobnie chodziło o utrzymanie. Może na ten dzień, a może na na jakiś troszkę dłuższy czas?
00:15:56
A może to były ostatnie pieniądze i już nie miała nadzieji, bo może nikt się nią nie opiekował i po prostu chciała tak.
00:16:09
Zaufać yy w taki sposób Bogu, że że oddaje mu Wszystko i mówi, wierzę, że o mnie się zatroszczysz, Boże.
00:16:19
Yy ale, ale był to krok wiary i był to było to poświęcenie, którego nikt poza panem jezusem.
00:16:31
Prawdopodobnie nie zauważył i może też tak wyglądać nasze życie, że robimy pewne rzeczy.
00:16:39
Oby ich było jak najwięcej, że yy znajdują one upodobanie w bożych oczach, że przyjdzie nam kiedyś.
00:17:04
Odebrać nagrodę.
00:17:09
Za to co?
00:17:14
Będziemy robić ze względu na Boga, ze względu na bliźniego na braci i siostry.
00:17:22
Amen powstanie.
00:17:28
Chwała Bogu
00:17:29
A obu
00:17:30
Chciałbym się przywitać mam na imię Grzegorz mam 38 lat
00:17:35
Mieszkam w Grudziądzu dokładnie w grupie koło Grudziądza 3 kilometry
00:17:41
Chciałbym wam powiedzieć co bóg zrobił w moim życiu Jestem żołnierzem zawodowym wychowałem się w Koszalinie tam mieszkałem tam bo ojciec miał pracę z mamą
00:17:50
Później mój tata dostał lepszy etat przeprowadziliśmy się do Bydgoszczy tam był 2. etap takiego mojego życia
00:17:57
Skończyłem liceum ogólnokształcące oczywiście pochodzę z rodziny katolickiej jak pewnie nie jest nowością
00:18:05
I wychowywałem się takżEW tej wierze
00:18:10
Yy w momencie gdy poznałem moją żonę kasię
00:18:15
W 2007 się pobraliśmy
00:18:19
Yy ja do kościoła praktycznie nie chodziłem wierze zawsze wierzyłem w Boga
00:18:25
Yy nie umiałem sobie go jakoś wyobrazić i toco mówili mi Wszystko w kościele co słyszałem od księży na lekcjach religii na katechezach wcześniej
00:18:35
To ja myślałem że to Wszystko jest zgodne z pismem świętym IIW takim przekonaniu żyłem modliłem się do Boga ale ta modlitwa wyglądałAW ten sposób że więcej prosiłem praktycznie w ogóle nie dziękowałem
00:18:48
No i moje życie wyglądałOW ten sposób że wsiadłem do pracy przeklinałem
00:18:53
Przekleństwo byłOU mnie na każdym kroku bluźnił m bardzo i jest mi dzisiaj Wstyd z tego powodu takżEKłóciłem się z żoną
00:19:01
Nie mieliśmy za za ciekawych też fill chociaż zawsze nasze w naszym małżeństwie wiedzieliśmy że wzięliśmy je przed Bogiem gdziekolwiek to byłOI
00:19:11
I wiedzieliśmy że że że że żEBóg yy po prostu nas trzyma i że te nasze nasze rozterki tak naprawdę nie mają wpływu na to żeby coś nas rozdzieliło to było super akurat
00:19:24
Ja dzięki bogu dzięki wychowaniu rodzicom i tak dalej nie popadłem w takie sidła jak narkotyki czy alkohol jak wielu moich kolegóWI koleżanek też
00:19:33
IW 2000 piątym roku zostałem żołnierzem zawodowym przeprowadziłem się do grupy koło Grudziądza tam dostałem mieszkanie
00:19:42
Od 2007 po ślubie moja żonka ze mną zamieszkała no i tak to już nasze życie wyglądało do pracy wiadomo no codziennie przekleństwa zacząłem zacząłem pić piwo 1 dwa 3 czasami codziennie
00:19:58
Nie widziałem nic w tym złego ale
00:20:01
Gdyby ktoś mnie zapytał czy czy picie codziennie piwa jest jest dobre to może bym nie powiedział bezpośrednio ale tak w duszy bym wiedział że to jest złe dzisiaj wiem że to jest złe bo to prowadzi do zniewolenia
00:20:15
No i tak tu życie wyglądało do kościoła chodziłem tylko wówczas gdy były jakieś yy wojsku jako reprezentant jednostki jakieś uroczystości patriotyczne religijne wówczas ze sztandarem czy jako dowódca sztandaru czy jako asystujący to wtedy brałem udział
00:20:31
Tak naprawdę wiedziałem że że jest bóGI modliłem się do niego tak jak wcześniej powiedziałem ale takiego boga jak jest jakiego poznałem
00:20:40
Zgodnie z pismem świętym to ja tak naprawdę nie znałem i powiem wam szczerze żEBóg bardzo dużo uczynił w moim życiu
00:20:46
Zaczęło się to w ten sposób że któregoś dnia w pracy rozmawiałem z koleżanką rozmawialiśmy o jakiś głupotach i
00:20:54
Ona mówiła że też się w Bydgoszczy wychowywała wymieniała jakieś tam nazwy dyskotek której nie mogliśmy 1 sobie przypomnieć i ja mówię to poczeka ja zadzwonię do mojego kolegi z Bydgoszczy i zadzwoniłem do 1 kolegi
00:21:04
On nie odebrał zadzwoniłem do 2. pewnie był w pracy też nie odebrał zadzwoniłem do 3. też nie odebrał IW końcu zadzwoniłem do Pawła który ze mną się wychowywało na osiedlu na błoniu w Bydgoszczy
00:21:16
IMówię do niego jaka to była dyskoteka on mi powiedział nazwę trudniej było najistotniejsze ja z nim nie rozmawiałem
00:21:20
MożEZ 10 lat i się zapytają go wtedy co słychać i on mi powiedział żebym się nawrócił do Pana Jezusa do Boga się nawrócił powiedz co ty zrobiłeś
00:21:30
Na początku się z tego śmiałem ale w momencie gdy powiedział mi że to prawda i żEBóg zmienił jego życie to
00:21:37
Zacząłem go słuchać
00:21:39
Opowiedział mi o nawróceniu opowiedział mi OO prawdziwym bogu ta rozmowa wydawało mi się że trwała godzinę tak naprawdę Paweł mnie później uświadomił że tak ta rozmowa trwała 4 godziny
00:21:51
I nie miałem poczucia czasu ponieważ yy ja ja tego potrzebowałem widocznie teraz już tego wiem że tego potrzebowałem on jest szokował po prostu takimi tematami że że po prostu
00:22:04
No ja cały czas miałem tego katolickiego boga przed oczami a on mi mówił o tym który jest w piśmie świętym i dla mnie to było takie zderzenie tej prawdy
00:22:14
Tą moją taką rzeczywistością w której byłem IMówi no komunia no sakramenty ale zbawianie jesteśmy poprzez wiarę i zadał mi takie bardzo ważne pytanie które dzisiaj naprawdę jest której
00:22:26
A jeżeli prowadzę ewangelizuje my też w tym czelencz zadaje te pytanie czy ty człowieku idzie że za Bogiem czy za tym co mówią ludzie i ja właśnie nie potrafiłem na początku zrozumieć ale jak o co ci chodzi mówi chłopie tam jest napisane słowo święte słowo boga
00:22:42
A ludzi jest mnóstwo i jeżeli ty nie będziesz wiedział co tam jest napisane nie będziesz znał tego słowa Bożego
00:22:50
To tak naprawdę wszędzie mogą cię zwieść wszędzie mogą ci kity wciskać wszędzie mogą mówić nieprawdę
00:22:57
Nie wiedząc co tam jest napisane nie jesteś świadomy prawdziwej wiary w Boga
00:23:02
Ja skończyłem z nim tą rozmowę i
00:23:06
Cofnę się jeszcze możEZ tydzień możEPółtora tygodnia temu nie chcę kłamać
00:23:11
Moja żona kupiła biblię zamówiłAJą na internecie i powiedziała mi tego dnia żEI ta i jak ta biblia przyszła do nas że że że ona od dzisiaj będzie czytać biblię ja mówię no dobra no czytaj sobie
00:23:24
No ale tak naprawdę pomyślałem sobie o kurczę teraz będę miał przechlapane będzie mnie umoralniać i że jak ja przeklinam i tak dalej no IWłaśnie
00:23:31
Yy po tej rozmowie z kolegą jak wróciłem z pracy przyszedłem do domu Kasia byłAW kuchni i kończyła obiad i ja powiedziałem do niej że że ja od dzisiaj chce stobą czytać pismo święte
00:23:41
Chcę czytać tą biblię ja chcę poznać prawdziwego Boga i ona tak się na mnie spojrzałAIMówi nie sądziłem żEBóg mnie tak szybko wysłucha a ja mówię ale o co chodzi
00:23:50
Modliłam się o to żeby żeby bóg postawił na Twojej drodze kogoś kogo posłuchasz i żebyś żebyś zmienił żebyś był lepszym człowiekiem żebyś poznał boga
00:23:59
No i tak się spojrzeliśmy na siebie później mi powiedziała żEW tym jej darem Bożym też tego nie rozumiałem wtedy później powiedziała by modliła się do takiego męża
00:24:07
To się popatrzyliśmy na siebie miałem wtedy łzy wzruszenia i od tego dnia rozpoczęliśmy naszą przygodę po prostu z pismem świętym zaczęliśmy czytać pismo święte razem
00:24:19
II łuski z oczu zaczęły spadać tak naprawdę zaczęliśmy czytać tak jak mój brat krzysiu jezusie chrystusie później tak naprawdę dowiedziałem się że nas z mojego osiedla było takich 5 chłopaków co się nawróciło do Boga WRóżnych odstępach czasu ale dowiedziałem się dopiero o tym
00:24:38
Po tej rozmowie z Pawłem
00:24:40
Yy który mi powiedział że Krzysiek też się nawrócił oczywiście do niego zadzwoniłem pochwaliłem się co bóg robi w moim życiu że że mnie zmienia że że że że chce czytać pismo święte chce iść za prawdziwym Bogiem
00:24:52
Oczywiście to było dla nich wielkie radości zaczął mi pomagać wysyłał mi różnego rodzaju wersety pomocne rozpoczęły się telefony tych telefonów były tysiące i
00:25:02
Na każdy zawsze miałem dużo pytań bo ja tego nie ja nie znałem takiego boga nie znałem boga prawdziwego tak naprawdę dzisiaj to wiem i
00:25:10
Po tym jak zaczęliśmy czytać pismo święte pozycji polecił nam właśnie Krzysiek żebyśmy za czytali zaczynali czytać od nowego testamentu i tak się zaczęło zaczęliśmy czytać nowy testament
00:25:21
Poznaliśmy prawdziwą ewangelię poznaliśmy taco Święty bóg dla nas zrobił
00:25:28
Zdałem sobie sprawę jaki Jestem brudny zdałem sobie sprawę ze swoich grzechów zawołałem do Boga pewnego wieczoru w modlitwie że ja już nie chcę tak żyć żeby wziął tą kierownicę i kierował moim życiem że to moje życie wcale nie jest fajne zrozumiałem że tylko dobrze i tylko dobre drogi ma dla nas nasz pan
00:25:47
II podążając nimi wiemy że jesteśmy w najbezpieczniejszych rękach najbezpieczniejszych ramionach bóg od listopada zabrał mi przeklinanie momentalnie przestałem przeklinać nie przeklinam
00:25:59
Jeżeli nawet gdzieś mi się zdarzy gdzieś jeszcze przez zapomnienie
00:26:04
Chociaż to nie jest aż taki mocny przekleństwo ale jak się zdarzy to od razu Duch Święty mnie upomina IMówi ja sobie zdaję z tego sprawę że to jest grzech
00:26:12
Poszedłem do pracy, byłem w takiej euforii, że chciałem się tym dzielić po prostu, że poznałem prawdziwego Boga, że się nawróciłem do Jezusa i mówiłem ludziom.
00:26:24
Żeby czytali Pismo Święte, Rozdałem Biblię, bo też w tej grupie. Tymczasem czytam, dostałem 100 tych, kiedy unitek i jeszcze te biblie motocyklisty, które są różne takie, gdzie tam są świadectwa tych motocyklistów.
00:26:38
Głównie chodzi o to, że tam jest nowe przymierze tak, no i tam usłyszałem parę słów na swój temat, że popłynął trochę nie że że, że ksiądz, że mesjasz, że że biskup no i takie słowo, ale wiem dzisiaj, że słysząc takie rzeczy my mamy Bóg nam mówi, że mamy się z tego cieszyć.
00:26:54
I to nas utwierdza w przekonaniu, że jesteśmy w tym dobrym miejscu i w najlepszych rękach i.
00:27:02
Yy, później zacząłem jeździć do Elbląga, gdzie mój brat w jezusie chrystusie Krzysztof właśnie też głosił Ewangelię. Tam pierwszy raz głosił ewangelię Jezusa Chrystusa na ulicach.
00:27:14
I jak tylko jest okazja, to w piątki tam jeżdżę.
00:27:18
No i szukaliśmy też moją żoną, wracając jeszcze troszeczkę, jak już zaczęliśmy czytać Pismo Święte Zboru pierwszy raz właśnie na nabożeństwie jest Boże, byliśmy u was tutaj, w Wejherowie, u Pawła.
00:27:31
Yy i super przeżycia. Popłakałem się na tym nabożeństwie jak dziecko naprawdę nie wiem, chyba się oczyszcza łem.
00:27:38
Yy, później byliśmy w zborze w Bydgoszczy, gdzie niedaleko mieszkają nasi rodzice.
00:27:44
Które też też bardzo fajne przeżycie. No i w końcu znaleźliśmy zbór, który był tak naprawdę koło nas w Grudziądzu i ten zbór okazuje się no fajnym zborem.
00:27:55
Mamy Wspólnotę swoją mamy fajnego pastora Andrzeja właśnie chciałbym pozdrowić cały wasz zbór od zboru Kościoła Chrystusowego w Grudziądzu.
00:28:07
No i wchodzimy z panem. Pan wyprostował bardzo dużo dróg w naszym życiu.
00:28:12
Jeżeli nawet jest jakaś sprzeczka czy całość, to już wiemy, że że to nie ma żadnego znaczenia i zaraz potrafimy się przytulić, powiedzieć, że co, że to nic takiego i.
00:28:22
Dzisiaj Jestem zupełnie innym człowiekiem. Głosiliśmy też moim rodzicom kasi, rodzicom, zaś mamie Przepraszam, bo Tata nie żyje, kasi, mama czyta Biblię.
00:28:32
Moja mama zaczęła czytać Biblię. Teraz była u nas siostra, to po modliłem się, żeby dzieci szybciej poszły spać i do pierwszej w nocy jej też głosiliśmy.
00:28:42
Żeby usłyszeli ludzie, żeby się ratowali i tak naprawdę najbardziej chciałbym podziękować Bogu za to, że znalazł i dotknął mnie takiego zwykłego grześka.
00:28:52
Brudnego i grzesznego i że mogę dzięki Bogu doświadczać tego jest czego doświadczam.
00:29:01
Wchodzić z jezusem i powiem wam, że najgorszym koszmarem było dla mnie to obudzić się w starym życiu i.
00:29:07
Wszystkich was chciałbym z tego miejsca błogosławić, podziękować Bogu za to, że mi i nam błogosławi i daje nam swoją łaskę, bo.
00:29:15
Bez Boga nie mamy niczego tak naprawdę, amen. Dziękuję.
00:29:25
Chwała bogu jesteśmy wdzięczni bogu za jego cudowne łaskawe działanie
00:29:33
Yy Michał się widzę przełamał też go prosiłem żeby się czymś podzielił ale nie był pewien ale widzę że się nabrał odwagi świadectwo grześka go zachęciło także chodź Michał powiedz jeszcze do nas parę słów
00:29:55
Witajcie kochani bracia i siostry
00:30:00
Chcę odczytać na początku wersu na świętego ewangelia Mateusza 10. rozdział wersety od 29.
00:30:11
Mateusza 10 ot 29 czy nie sprzedają 2 wróbli za pieniążek a jednak żaden z nich nie spadnie na ziemię bez woli waszego ojca
00:30:21
Nawet wszystkie włosy na waszej głowie są policzone nie bójcie się jesteście więc jesteście cenniejsi niż wiele wróbli
00:30:31
Każdy więc kto mnie wyzna przed ludźmi i ja wyznam przed moim ojcem który jest w niebie a tego kto się mnie wyprze przed ludźmi i ja się wyprę em przed moim ojcem który jest w niebie
00:30:45
Około 3 lata temu
00:30:48
Przyjechałem tutaj do wejherowa na spotkanie braterskie
00:30:53
Wcześniej jeszcze parę miesięcy wcześniej pan Jezus zbawił mnie wyzwolił z religii byłem 20 lat świadkiem jehowy
00:31:03
Wyzwolił mnie zaglądanie moralnych filmów wyzwolił mnie z przeklinania
00:31:09
Zabrał jej Wszystko w ciągu 1 dnia kiedy oddał mu życie na chwałę ojca w niebie
00:31:15
I parę miesięcy tutaj parę miesięcy później przyjechałem do wejherowa właśnie na spotkanie braterskie spełnił w cudowny sposób prośby moje które do niego zanosiłem żeby mojego ojca ziemskiego
00:31:28
Przyprowadził tutaj do wejherowa ale to co dzisiaj wam chcę powiedzieć to miało miejsce parę miesięcy później
00:31:40
To było wtedy kiedy
00:31:43
Dowiedziałem się o konferencji chrześcijańskiej na którym miał przemawiać yy nawrócony żyd który
00:31:50
Yy prowadzi służbę która pomaga yy Żydom przyjść do Chrystusa i uczy ich na podstawie starego testamentu pokazać że Chrystus był mesjaszem i jechałem ja dosta tą konferencję
00:32:02
Tu około Bydgoszczy nie koło tak koło Bydgoszczy ale kto było koło Torunia bardziej koło Torunia nie miałem transportu i modliłem się o to
00:32:12
Żeby bóg pozwolił mi wydać świadectwo w czasie jazdy
00:32:17
A że nie miałem zabardzo połączenia to yy
00:32:22
Znalazłem takie połączenie przez usługę blablacar czyli takie że można z kimś jechać samochodem ktoś w internecie ogłasza że jedzie i akurat znalazłem taką osobę która jechałAZ Wrocławia do Torunia a po drodze jechała przez to miasteczko w tym małym miasteczku obok Torunia była ta konferencja
00:32:40
Najpierw przyjechałem do Wrocławia
00:32:44
Ale jakoś za późno przyjechałem bo osoba która dała to ogłoszenie już miała wyjeżdżać ale skontaktowałem się nią i zapytałem czy jeszcze może poczekać 20 minut pół godziny na mnie powiedziała że
00:32:58
No dobrze postara się ale to zależy czy jeszcze inna osoba przyjedzie bo mieliśmy jechać w trójkę yy ale tamta osoba jeszcze nie przyjechała więc można mnie jeszcze poczekać i tak się złożyło że jak dojechałem do niej to powiedziała że mam szczęście że tam 2. osoba nie przyszła bo inaczej prostu by pojechała beze mnie
00:33:16
To była ta kobieta
00:33:19
Koło 30 lat jechała do swoich rodziców do Torunia i zabrałam je z Wrocławia jechaliśmy ja w drodze modliłem się żeby pan Jezus sprawił żebym mógł wydać świadectwo o tym co byłoby w moim życiu ale w taki sposób żeby to nie było że ja 1.
00:33:36
Od razu o tym mówię tylko żeby to wyszło naturalnie w rozmowie bo chciałem po prostu podzielić się świadectwem o tym co bóg żeby w moim życiu
00:33:44
I tak się stało że na początku rozmawialiśmy o dzieciach o jakiś tam podróżYO takich zwykłych rzeczach a któregoś w końcu ona powiedziała żEW Toruniu jest most który był gdzieś przetransportowany
00:33:55
Chyba z Gdańska czy Gdyni już nie pamiętam w każdym razie jak powiedziała Gdańsk Gdynia no to od razu skojarzyłem to Wszystko co bóg zrobił moim życiu z moim tatą kiedy przez yy yy gdy nie yy tutaj udało się go doprowadzić na to spotkanie chrześcijańskie i zaczął mi opowiadać o tym
00:34:11
Jak mój tato jest bezdomnym jak 20 lat
00:34:14
Od 20 lat po prostu jest na ulicy jak i kiedy ja się nawróciłem że mogłem ojcu Wszystko przebaczyć co złego się działOI Wszystko to mówiłem
00:34:22
Też mówiłem o tym jak byłem świadkiem jehowy jak poznałem Chrystusa jak odkryłem że pan Jezus nie jest aniołem że ma istotę boską
00:34:34
I opowiadałam jej ewangelię i ona
00:34:37
Zawiozła mnie tam na miejsce tej konferencje
00:34:40
Cieszyłem się że mogę mieć podzielić się świadectwem zbawienia
00:34:43
Na tej konferencji spędziłem 2 dni
00:34:47
I znowu jadąCW drogę powrotną też nie miałem transportu yy IW międzyczasie rozmawiałem na tej konwencji z moimi przyjaciółmi z braćmi innymi
00:34:55
Powiedziałem o tym coś co do tej pory się stałOIMówiłem wierzę w to żEBóg sprawi że znowu ktoś mnie zabierze i znowu będę mógł się dzielić świadectwem
00:35:03
Yy uśmiechnęli się ale yy
00:35:10
Chwila moment później pojawiło się ogłoszenie na tym blogu nie było wcześniej a za chwilę pojawiło się i znowu pojawił się ktoś kto mnie zabrał w drogę powrotną
00:35:19
I tak się teraz złożyło że nawet nie musiałem
00:35:22
Zastanawiać ani czekać bo ten człowiek zapytał a co pan tu robi mówić właśnie byłem na konferencji chrześcijańskiej okazało się że ten człowiek który mnie stamtąd zabierał z powrotem do mojego miasta do Świdnicy właśnie do Wrocławia
00:35:34
On z zawodu był informatykiem tak samo jak ja znaleźliśmy szybko wspólny temat i zaczęliśmy mówić o chrystusie okazało się że to jest człowiek który interesował się religiami ale obecnie jest ateistą
00:35:47
Mówił że
00:35:49
Biblia została sfałszowana że że
00:35:53
Chrystus to uzgodnią z uczniami to Wszystko co tam się działo że go judasz sprzedał ja zacząłem mu na te wszystkie pytania
00:36:01
Na jego zarzuty zacząłem odpowiadać przez jakieś 3 może prawie 4 godziny rozmawialiśmy jadąc samochodem i kiedy już dojrzeliśmy do
00:36:12
Yy ja mówiłem o tym jak wielu chrześcijan umierało yy
00:36:17
Na arenach za czasów rzymskich że byli rozczarowani przez żywy i kto mógłby za pieniądze coś takiego zrobić bo on sugerował że to Wszystko był spisek i to mu dało do myślenia zastanowił się że to jednak rzeczywiście
00:36:32
IMówił do mnie jeszcze żebym sobie bilet kupił albo żebym przez tą usługę blablacar z nas transport z Wrocławia do do Świdnicy żebym nie musiał czekać
00:36:44
I to się jakoś zacięło tak ten program przestał działać a ja mówię być możEBóg chce żebym jechała autobusem żebym tam jeszcze komuś powiedział o chrystusie on mówi już tak nie gadaj
00:36:55
Taki był już przez te kilka godzin widział tu zjazd Wszystko byłem człowiekiem krótko po nowym narodzeniu znaczy no parę miesięcy minęło czy niecały rok i to było takie Wszystko
00:37:06
Yy widać było po prostu yy
00:37:09
Wszystko co mówiłem to byłOZ taką wiecie o co chodzi
00:37:17
Tak się złożyło że dojazd dowóz mnie do przystanku z Wrocławia do Świdnicy
00:37:22
I kiedy podjechał autobus taki busik mały
00:37:27
To podjechał nie tam gdzie ja stałem tylko trochę wcześniej i wszyscy ludzie rzucili się na autobus bo to był ostatni autobus z Wrocławia
00:37:34
Do Świdnicy już było dosyć późno bali się że miejsca nie będzie i zostałem tylko ja i taki starszy pan który mi o coś zapytał ten pan był o kulach miał 2 kule
00:37:45
I ja z nim na końcu podszedłem do tego autobusu
00:37:50
I tak w głowie pomyślałem, pierwsi będą.
00:37:53
Ostatnimi a ostatni pierwszymi i kiedy wsiadłem z nim.
00:37:58
Ale to zacząłem z nim rozmawiać. Znaczy yy no, ale takich zwykłych rzeczach parę słów i tylko gdzie jedzie, bo chciał, żebym mu pomógł tam wsiąść.
00:38:08
No i zacząłem się modlić, że jeżeli Bóg chce, żebym powiedział świadectwo, chociaż jest tłok, był taki tłok jak sardynki w puszce staliśmy wszyscy razem z tym dziadkiem, który był o kulach. To on i tak stał.
00:38:24
I jeszcze będąc we Wrocławiu powiedział o ulica hallera.
00:38:30
Jak usłyszałem, ulica hallera to od razu mi się skojarzyło.
00:38:34
Że Bóg kiedyś wysłuchał mnie jak i dał mojemu ojcu mieszkanie na ulicy skoczylas, które obok tego placu Hallera, jak to usłyszałem we Wrocławiu, zacząłem opowiada.
00:38:47
Dać świadectwo i temu dziadkowi to mówiłem.
00:38:50
EE wie pan co ona, tak mi się skojarzyło, że jak w Warszawie tam młodzież był bezdomny i modliłem się o to, kiedy się nawrócił. Kiedyś nawróciłem, żeby młodzi zdał miejsce dla mojego taty.
00:39:05
Domu właśnie, ale w taki sposób, żeby wiadomo było, że to, że wysłuchał mojej modlitwy.
00:39:12
Przy placu hallera w Warszawie Bóg dał mojemu ojcu miejsce, gdzie mój ojciec mógł spać i tam był chrześcijański się za niego modlił.
00:39:21
I opowiadał mu to przez całą jazdę do Świdnicy. Prawie godziny czasu jechaliśmy cały czas. Opowiadałem o chrystusie, abyśmy tak ściśnięci jak sardynki w puszce, więc ludzie dookoła musieli to słyszeć.
00:39:33
I dziękowałem Bogu, jak już wysiadam w Świdnicy. Już z przystanku wszedłem do domu. Popatrzyłem Księżyc, taki prawie w pełni dziękowałem Bogu, że wysłuchał mojej modlitwy, że tyle razy mogłem opowiedzieć o chrystusie, że tak, tak wspaniale było i wtedy, kiedy już tak dziękowałem, że tyle razy mogłem opowiedzieć o Bogu.
00:39:50
Nagle z tyłu znacznym jakiś chłopak i mówi, Przepraszam, ja słyszałem tej rozmowy pana z tym 2 panem.
00:39:58
Ja nie sądzę, by to był przypadek, bo mam kolegę w Dreźnie.
00:40:03
I on chce popełnić samobójstwo i.
00:40:06
Pan powiedział o Chrystusie, o nadzieję, o zbawieniu. Ja chcę o tym więcej słyszeć. Chcę o tym powiedzieć mojemu koledze.
00:40:13
Zapytam go, jak mam na imię. Powiedział, że Krzysiek powiedziałem, że to jest biblijne imię Christopher, niosący Chrystusa i szliśmy do domu, do mojego. On mnie odprowadził i mówił mu o chrystusie.
00:40:27
Yy i na koniec jeszcze zapytałem, czy możemy się pomodlić. Zgodził się i się pomogliśmy za tego jego kolegę.
00:40:35
I byłem.
00:40:37
Zdziwiony, jak bardzo Bóg wysłuchuje modlitw, jakie niesamowite rzeczy są, jeżeli chcemy o jego chwałę mówić, jeżeli się go nie boimy, nie wstydzimy.
00:40:45
To Bóg wysłuchał modlitwy i da yy, że możemy o nim mówić na jego chwałę.
00:40:52
Dziękuję, jeszcze chciałem was pozdrowić od braci ze Świdnicy. Jest nas taka mała grupka domowa około 6 rodzin.
00:41:00
Wtedy, kiedy się nawróciłem i pierwszy raz byłem tej Wejherowie, to jeszcze nie wiedziałem o istnieniu takiej grupki, ale później Bóg mi tam pokazał, że jest takie społeczność i Jestem w niej i cieszę się, dziękuję Bogu.
00:41:16
Kiedy Michał mówił o swoim tacie że znalazł mieszkanie na ulicy skoczylasa to zapomniał dodać że zarówno Michał jak i jego tata ma na nazwisko skoczylas
00:41:29
Także tutaj w ten sposób wiem że yy Michał to rozpoznał jako taki dar od boga że to właśnie na ulicy skoczylasa pod jego własnym nazwiskiem ktoś dał mieszkanie jego bezdomnemu tacie
00:41:43
Także ta historia w ogóle jest niezwykła może kiedyś jeszcze usłyszycie więcej myśmy ostatnio na naszym braterskim spotkaniu słyszeli więcej o tym co bóg czynił i to nadal czyni w życiu michałAI jego taty i też cały czas modlimy się o jego tatę aby prawdziwie nawrócił się oddał całe swoje życie chrystusowi także dziękujemy za to świadectwo i też przekaż pozdrowienia waszej społeczności w Świdnicy
00:42:14
Mamy jeszcze tutaj siostrę z dalekiego Izraela siostrę o imieniu chawa kojarzy się nam pewnie z piosenką ze skrzypka na dachu
00:42:29
II poprosiłem też żeby w kilku słowach opowiedziała nam o sytuacji braci i sióstr kościoła hmm Izraelu także poprosimy justynkę i siostrę have żeby
00:42:44
Ja mogę tłumaczyć ale ty nie chcesz justynka
00:42:48
To proszę have w takim razie ja po tłumaczę ją
00:43:12
Dzień dobry
00:43:18
Ale dołączyć 1 ty poltex
00:43:21
Nie chcę zajmować się ani polityką ani bieżącymi wydarzeniami
00:43:26
Sprawdź u swojej kogo ona jest opłacenie nazwą
00:43:29
Ale chcę powiedzieć że ten wirus Izraelu jest błogosławieństwem
00:43:40
2 wielkie rzeczy które bóg obecnie czyni Izrael
00:43:45
Włącznie z behati myśli neris and the pastor stanowił on w Orlando vd go on
00:43:51
Jest taka że po 1. misjonarze i pracownicy różnych organizacji chrześcijańskiej z całego świata opuszczają masowo Izrael
00:44:08
And leader or a bariery masa intro
00:44:14
Musimy studiować słowo boże wzrastać w Poznaniu Boga i prowadzić boży lud wierzę w naszego mes jasza
00:44:29
I dzięki temu są zakładane nowe zbory na terenie Izraela
00:44:35
Cybis from abakus 4 moms club męcza intuicja out or something at the bar jest wojna i całej kl..
00:44:45
To rozpoczyna się WRóżny sposób czasami są to jakieś małe grupki biblijne czasami matki spotykają się w tych grupach mężczyźni starają się dzielić ewangelią ZRóżnymi osobami
00:44:59
WięCWRóżny sposób to się dzieje ale kościół się rozwija kościół wzrasta
00:45:10
Kolejną ważną rzeczą która ma miejsce od początku tej epidemii
00:45:20
Telefon komputer sor tig jest balios MIT nation ttj Island
00:45:27
Ci wszyscy ortodoksyjni
00:45:29
Żydzi wielu z nich nie ma w ogóle ani telefonu ani komputera ani internetu IW ogóle nie mają kontaktu ze światem zewnętrznym
00:45:50
Nasz rząd nakazał pozamykanie szkół to ci ortodoksi przez to że nawet nie słuchają wiadomości nie pozamykali swoich szkół
00:46:08
WięCW ciągu 1. dwóch tygodni tej epidemii
00:46:11
Asterysk seventeen baba jest dalej
00:46:14
Yy zginęło daj daj tom Korona zmarło 17 rabinów z powodu tego wirusa
00:46:26
To nie tylko jacyś tacy znaczący rabin mniej
00:46:31
Tylko po prostu zwykli rabini
00:46:38
I gdy ludzie zobaczyli że ich przywódcy umierają
00:46:44
To powiedzieli huxleya
00:46:49
To wtedy ludzie powiedzieli że ci rabini ich okłamywali
00:46:55
I że nie mogą im ufać
00:47:00
I to sprawiło że wielu ludzi zaczęło samodzielnie czytać biblię
00:47:06
Komandorze ten ru tynk saudyjczyków
00:47:09
Bo to jak dzieci
00:47:10
Więc jeżeli mówią skoro nie możemy im ufać takich małych rzeczach to jakże możemy ufać ich nauce
00:47:20
Więc oddaj stary słońcu 2 boys s asterysk asterysk asterysk godzin do tej pory Sejmu uwzględniłam
00:47:26
Więc ludzie zaczęli chodzić do biblioteki zaczęli
00:47:32
Czytać sami gazety
00:47:34
I chcieli zorientować się co się w ogóle dzieje ponieważ ci rabini trzymali w totalnej nieświadomości nawet nie wiedzieli że jest koronawirus
00:47:47
Chino pieprzyło
00:47:48
I wielu z nich zaczęło korzystać z komputeróWI szukać informacji na temat jeszu ła Jezusa
00:47:59
Mniej piją
00:48:05
Więc wielu ludzi z tych kręgów ortodoksyjnych przychodzi do wiary w Pana Jezusa stej z powodu właśnie tej sytuacji
00:48:14
Są na oddaje on the River stykiem com
00:48:20
No a jak minuty i stond ur ur ever
00:48:28
Więc powstaje swego rodzaju podziemny kościół wśród ortodoksyjnych Żydów
00:48:35
Którzy w ukryciu spotykają się prowadzą takie wspólne rozważania Biblii boją się wyjść ZTą swoją wiarą na zewnątrz ponieważ do dzisiaj mogą zostać ukamienowanie przez swoje społeczności lokalne więc dzięki temu widzimy rozwój kościoła ale jest to taki podziemny kościół wśród ortodoksów
00:49:06
Gdyż ci prawdziwi ortodoksyjni Żydzi w ogóle nie czytają Biblii tylko studiują nauki rabinów na temat Biblii
00:49:21
A teraz po raz 1. sięgają po słowo boże
00:49:26
I ono ożywa dla nich
00:49:29
Więc chwała bogu
00:49:32
TakżEW tym
00:49:40
Takie ewentualnej wersji etyki na te mamusie co tego człowieka fajn i ta kiera
00:49:51
Pokazywałam justynie taką stronę internetową gdzie wielu z tych ortodoksów pisze o swoich przeżyciach i proszą o bi
00:50:02
I jako że biblia jest tam zakazana w ich środowisku więc umawiają się z ludźmi gdzieś na zewnątrz w jakiejś kawiarni czy w jakimś publicznym miejscu i ludzie im przynoszą biblię
00:50:16
Ale jest to taka biblia na której na zewnątrz nie jest napisane pismo święte po prostu nie ma żadnego napisu więc wygląda jako jakaś tam święta księga ale nie wiadomo jaka to księga więc tam nikt im z tego powodu nie robi problemów więc otrzymują tę biblię w taki zakamuflowany sposób
00:50:35
Majkol smoluch wymiary napastnik Chaos
00:50:40
Ja należę do takiej niewielkiej wspólnoty która spotyka się w domu naszego pastora
00:50:48
Całość 1 wstaw trening dołu tajm powiesz to mi lingen pojemność to pięknie mój link 2
00:50:53
WięCW czasie całej tej epidemii my się z normalnie zgromadzę a my modlimy się czytamy słowo uwielbiamy naszego pana
00:51:03
Jest laser Weekend
00:51:09
Jeżeli przychodzi więcej niż 10 osób to wychodzimy na zewnątrz i spotykamy się na zewnątrz
00:51:18
Stay matte base club
00:51:20
A takie większe społeczności spotykają się w takich mniejszych grupach podzielone na języki ponieważ tam są ludzie ZRóżnych też
00:51:29
KrajóWZRóżnych nacji mówiących różnymi językami
00:51:39
Na czysto komercyjnego n to ja franek lub styk eternia Markowski
00:51:46
Dzięki temu ludzie spotykają się w mniejszych grupach szczególnie te właśnie większe społeczności wielu językowe teraz kiedy ludzie spotykają się w tych mniejszych grupach językowych mają ze sobą dużo bliższy konta
00:52:00
I rzeczywiście ludzie mają możliwość Poznania się wzajemnie a nie tak jak wcześniej że po prostu spotykali się i było dużo ludzi IW zasadzie niewiele osób miało ze sobą jakiś realny kontakt teraz dzięki temu to się zmienia co jest kolejnym plusem tego tej całej epidemii
00:52:23
Są wyłącznie działaniami
00:52:24
A takie duże zbory jak na przykład zbóRW Jerozolimie mają spotkania na zu mie dzięki czemu też kolejne osoby spoza kościoła przyłączają się ISłuchają i oglądają to co tam się dzieje
00:52:48
Ponieważ wiele szczególnie starszych osób nie ma pojęcia o tym jak korzystać z tych współczesnych technologii
00:53:03
A dzisiaj wieczorami czę100 korzystają z zuma chociażby by spotkać się ze swoimi znajomymi i porozmawiać ze sobą
00:53:14
Mówią ja Jestem w domu a co ty robisz no to może pomódlmy się razem
00:53:19
Są dolores
00:53:21
Więc pan wykonuje swoją pracę
00:53:24
Moim zdaniem
00:53:28
My nadal się spotykamy nadal się modlimy ale on wykonuje przez nas swoje dzieło
00:53:39
Ja mieszkam na południu na pustyni
00:53:43
Mój hst
00:53:47
Ja to mam tego mega
00:53:52
OK i last Man.
00:53:57
Około miesiąc temu zostaliśmy ob strzelań i rakietami przez te ugrupowania hamas
00:54:08
Te plastry hausen Warszawa
00:54:11
I 1 z 1. rakiet uderzyłAW dom pastora w berszy bie
00:54:19
Dzisiaj lekko wieczornych zresztą informacje tina bardziej zaboli warren i zdrojowej
00:54:25
On pochodzi z Argentyny, ale jest rdzennym izraelczykiem i po prostu wrócił i tam mieszka w Izraelu.
00:54:41
I, gdy przyszła ta wiadomość?
00:54:44
O jego zniszczonym domu?
00:54:47
D asterysk asterysk asterysk won’t chotel to byłam szoter
00:54:50
A oni znajdowali się w takim bunkrze, który mają w domu i tam spali w tym w tym bunkrze.
00:55:05
I on usłyszał w wiadomościach, że jego dom został uderzony i Wielbił Boga, że im się nic nie stało, ponieważ wszyscy byli w tym bunkrze pod domem.
00:55:22
Bateria do Japonii dzisiaj taka spółka
00:55:24
I później go poproszono też, żeby powiedział o tym w wiadomościach, gdzie on chwalił Boga za to, co się wydarzyło, że Bóg ich wszystkich ochronił całą jego rodzinę i też mógł dzielić się Ewangelią w publicznych. Wiadomo.
00:55:44
I mówił o tym, że Jezus jest najlepszym bunkrem. Gdzie się możemy bezpiecznie schronić?
00:55:55
Tak jak dzisiaj śpiewaliśmy tą pieśń o sztormie, w którym Jezus jest tym miejscem schronienia.
00:56:06
Nie musimy uciekać, nie musimy żyć w strachu, ale możemy się w nim skryć.
00:56:12
Kesi osób
00:56:20
Tak zanim przyszła ta epidemia koronawirusa, wiele osób mówiło, jak przejdę na emeryturę, jak się zestarzeć.
00:56:30
To wtedy będę miał czas, żeby szukać Boga.
00:56:38
Ale kiedy Bóg zatrzymał bieg tego świata, wielu ludzi zadaje sobie pytanie, ale teraz jak mamy żyć?
00:56:52
Wielu ludzi narzeka, że teraz nie mogą podróżować, nie mogą normalnie pracować i narzekają zamiast szukać Boga.
00:57:05
Krajowym w wolnej bo jest Offensive mu
00:57:08
Więc ja Jestem przekonana, że dla nas wierzących jest to szczególny czas, gdy winniśmy wołać do Boga, modlić się o naszych sąsiadów, znajomych, ludzi wokół, żeby otworzyły im się oczy.
00:57:21
Czy to jest to
00:57:23
Więc dziękuję Bogu, amen. I niech Was Bóg błogosławi.
00:57:33
Kochani powstańmy do modlitwy, podziękujmy Bogu za te świadectwa.
00:57:38
Oddajmy mu chwałę i módlmy się, żeby Bóg też nam dał łaskę, byśmy dobrze wykorzystali ten czas, jak każdy czas jesteśmy wzywani do tego, żeby służyć Bogu, żeby głosić jego słowo w czas dogodny.
00:57:54
I w czas niedogodny i nigdy nie mamy wymówki, żeby mówić, że teraz jest jakiś tutaj szczególnie ciężki czas, że mamy tutaj szczególnie trudne środowisko, kaszubów czy innych. Nie w każdym czasie w każdym miejscu jesteśmy wzywani do tego, żeby szukać Boga.
00:58:18
Legnąć do niego stałych serc i odważnie głosić jego słowo, modląc się, aby Bóg błogosławił nasze wysiłki. My wiemy, że my sami niewiele możemy wskórać.
00:58:31
Niewiele możemy zrobić, ale Bóg może Wszystko służymy Bogu, który ma wszelką moc na niebie i na Ziemi. Do tego Boga musimy nieustannie wołać, aby w swojej łasce używał nas, którzyśmy tylko gliniany mi naczyniami słabymi ludźmi.
00:58:49
Ale tak się Bogu podobało, żeby w nas słabych glinianych naczyniach mieszkała jego wszechmoc. Wielka potężna moc, której nikt i nic nie może się przeciwstawić.
00:59:02
I te czasy, w których żyjemy dla nas, może są w jakiejś mierze jakąś uciążliwością, ale dla Boga możliwości dalej są takie same. On nie przestał być tak samo potężny. Tak samo.
00:59:15
Bo w stanie dotrzeć do ludzkich serc i zbawiać ludzkie dusze, a to jest najważniejsze. To jest pierwsze, to musi być pierwsze dla nas pierwsze w naszych modlitwach i pierwsze w naszym życiu i działaniu.
00:59:28
Módlmy się o to bracia siostry, abyśmy nie ustawali w tym dobrym dziele, do którego Bóg nas powołał. Tutaj dzisiaj słyszeliśmy świadectwa, jak Bóg zbawił grze.
00:59:37
Aśka przez świadectwo kolegi sprzed 10 lat, jak tutaj Bóg odpowiada na takie właśnie nasze pragnienie, jak Michał opowiadał, kiedy jest to pragnienie, panie, chce się dzielić się Ewangelią, otwórz mi drogę, daj mi słowa, daj mi możliwości, jeśli mamy takie serca, Bóg otwiera drzwi, kiedy się modlimy, kiedy czynimy siebie gotowymi, więc módlmy się o to, żeby tak było w z nami, bracia, siostry wszystkimi, żebyśmy każdy dzień przeżywali dla niego i w każdym dniu szukali jego samego.
01:00:11
I byli gotowi, by mu służyć, byli gotowi, by o nim świadczyć, jakby on nas do tego uzdalnia.
01:00:17
Módlmy się kochani.
01:00:19
Boże, nasz dziękujemy tobie za naszych braci, za siostrę, za te świadectwa, które słyszeliśmy o twoim działaniu i w tym czasie, że Twoja ręka nie jest za krótka, by nam pomóc, by działać, by dotykać ludzkich serc że jesteś Bogiem Zbawienia i dotykasz ludzkich serc, zarówno tych, którzy cię szukają, jak i tych, którzy ciebie nie szukają, którzy żyją grzesznym, bezbożnym żyć.
01:00:49
Dziękujemy, że ty się litujesz nad ludźmi, że jeszcze trwa ten dzień łaski, ten wielki dzień zbawienia, że my sami jesteśmy owocem, panie twej miłości twej dobroci wobec nas, że nad nami się zlitował eś, że na naszej drodze postawiłeś jakiś ludzi, którzy za świadczyli nam o miłości Chrystusa.
01:01:09
Za świadczyli nam o mocy Krzyża o Twojej gotowości, by przebaczyć nasze grzechy i przyjąć nas za swoje dzieci. Dziękujemy ci za twoje dzieło.
01:01:19
W naszym życiu.
01:01:20
Panie i chcemy modlić się o twoje dzieło w życiu ludzi wokół nas, tutaj, w Polsce jak również w innych krajach, również tam w Izraelu panie, gdzie oni żyją w ciągłym niebezpieczeństwie, gdzie dzieją się tak złe rzeczy, gdzie jest tyle nienawiści?
01:01:37
Tyle wrogości sąsiadów wobec siebie. Panie, wołamy o twój pokój w jezusie, o twoje zbawienie ludzkich serc o to, żeby teraz też ten czas tej epidemii był czasem, kiedy kolejne dusze będą ciebie szukać.
01:01:52
Gdzie ludzie będą panie? Trafiali na strony internetowe, gdzie jest wjazd owane TWE słowo, gdzie jest głoszona dobra nowina?
01:02:00
Czysta, prawdziwa ewangelia. Prosimy Panie błogosław, Błogosław Twój kościół w tym dziele Ewangelizacji, uczniostwa, błogosławi nas panie, dopomóż każdemu z nas żyć dla ciebie żyć blisko ciebie, szukać ciebie, panie, nie odkładać tego na później, ale dzisiaj.
01:02:20
Dzisiaj jest dzień łaski, dzisiaj jest dzień Zbawienia. Dzisiaj jest czas, by szukać pana. Daj byśmy szukali ciebie i daj byśmy byli tobie oddani panie i użyteczni dla ciebie, żeby służyć tobie, by świadczyć o tobie, żeby nie wstydzić się Ewangelii, nie wstydzić się naszego pana, który oddał za nas życie. Daj nam, prosimy moc twego świętego, ducha łaskę, abyśmy jaśnie Lee Twym światłem w tym ciemnym świecie.
01:02:50
I dotykaj prosimy ludzkich serc dotykaj naszych bliskich, którzy wciąż ciebie nie znają nawet tych panie religijnych, czy to w kościele rzymskim, czy to w organizacji świadków, czy w innych miejscach.
01:03:02
Zmiłuj się nad nimi, panie ratuj ich otwiera ich serca. Wyrywaj. Modlimy się też o tych ortodoksyjnych Żydów. Wołamy kochany panie o twoje łaskawe zbawcze działanie.
01:03:15
Oddajemy ci hołd i cześć za twoje dzieła, bo jesteś wielkim Bogiem i czynisz wielkie rzeczy. Niechaj Twoje święte imię będzie wywyższony w twoim kościele na całej Ziemi, bądź Wywyższony, Panie Boże Wszechmogący, a my.

Skip to content

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na używanie plików cookie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić jak najlepsze wrażenia podczas przeglądania. Jeśli będziesz nadal korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie lub klikniesz „Akceptuję” poniżej, wyrażasz na to zgodę.

Zamknij