Księga Izajasza – streszczenie

Kolejne kazanie z cyklu Podróż przez Biblię podsumowującego całe Pismo Święte. W każdą ostatnią niedzielę miesiąca Paweł Jurkowski, starszy brat kościoła w Wejherowie, podsumowuje jedną z 66 ksiąg Nowego i Starego Testamentu, dlatego cykl trwać będzie aż 5 lat. Kolejny wykład streszcza Księgę Izajasza.

Zachęcamy do słuchania cyklu online, do przychodzenia na kazania do zboru w Wejherowie, a przede wszystkim do samodzielnego czytania Pisma Świętego. Przed wysłuchaniem kazania poświęconego danej księdze, warto ją wcześniej przeczytać. Paweł zachęca również do zadawania pytań dotyczących lektury ksiąg, które pomogą mu przygotować kolejne podsumowania.

Zakładki

00:00Księga Izajasza 1:1

Video

Transkrypcja

Przepisywanie pliku audio jest automatyczne, dlatego zawierać może błędy, literówki i służy raczej do odnajdywania danego fragmentu kazania, niż do czytania go w formie tekstowej.

00:00:00
Witajcie, kochani bracia i siostry po paru tygodniach.
00:00:05
Niewidzenia się.
00:00:08
Cieszę się, że znowu możemy być razem i.
00:00:12
Rozważać Boże cenne słowo.
00:00:19
Mam nadzieję, że udało wam się w ostatnich tygodniach zapoznać lepiej z księgą izajasza.
00:00:28
I jesteście?
00:00:31
Gotowi na to?
00:00:33
Co dzisiaj będziemy tutaj wspólnie robić, a też będziecie gotowi, by za tydzień pójść dalej w naszym wspólnym.
00:00:42
Rozważaniu przesłania tej księgi tego w ogóle jak czytamy, tą księgę. W jaki sposób?
00:00:51
Próbujemy zrozumieć.
00:00:55
Izajasz i inni prorocy.
00:01:00
Setki lat przed przyjściem Chrystusa mówili do Bożego Ludu.
00:01:08
Zapowiadając nadchodzące.
00:01:11
Dla nich ówcześnie wydarzenia.
00:01:15
Ale też proroczo.
00:01:18
Patrząc na przyjście Mesjasza?
00:01:21
Zbawiciela wszystkich ludzi.
00:01:24
I dalej na kościół.
00:01:27
I poza kościół.
00:01:30
Ostateczne Boże zamysły.
00:01:34
Otwórzmy księgę izajasza pierwszy rozdział.
00:01:40
I przeczytajmy pierwszy wiersz tej księgi.
00:01:50
Widzenie izajasza syna amosa.
00:01:58
Dotyczące judy.
00:02:04
Które miał za dni u z jasza.
00:02:09
J AMA.
00:02:11
Aha za.
00:02:15
Ezechiasz a albo chiński ascha.
00:02:19
Królów judy.
00:02:27
Którego imię oznacza?
00:02:30
Ja chcę zbawia, a więc bardzo podobne do imienia Jezus jeszua czy?
00:02:47
Jozue, dziękuję tak i jeszcze kilka innych biblijnych postaci jak ozeasz. Te wszystkie imiona są bardzo zbliżone w swym znaczeniu.
00:03:01
One wszystkie zawierają ten element zbawienia i imienia Boga yahwe.
00:03:10
Izajasz żył w Jerozolimie za panowania królów judzkich, którzy są tutaj wymienieni i.
00:03:22
To jest.
00:03:24
Pierwsza rzecz, którą powinniśmy zrobić, czytając księgi prorockie.
00:03:30
Jeśli mamy tam jakieś referencje do czasów, w których ci prorocy żyli.
00:03:36
Powinniśmy upewnić się, że wiemy, co to były za czasy.
00:03:43
Cóż to byli za królowie?
00:03:47
Czy u ziarz J am ahah.
00:03:54
To byli pobożni królowie.
00:03:57
Czy bezbożni, którzy z nich byli pobożni, którzy byli bezbożni? Co się działo w tamtych czasach na scenie?
00:04:06
Polityki tamtego świata, ponieważ Izajasz będzie mówił tutaj nie tylko o.
00:04:15
Wąskim gronie judejczyków, ale jego poselstwo dotyka tego wszystkiego, co dzieje się na arenie międzynarodowej.
00:04:27
Izajasz przede wszystkim kieruje to poselstwo do Judy i Jerozolimy i to jest tu wyraźnie powiedziane. Tego dotyczy jego widzenie. Jego widzenie dotyczy judy.
00:04:42
Ale los judy i Jerozolimy jest ściśle związany z wydarzeniami, które dzieją się w ościennych państwach.
00:04:54
Dlatego też Izajasz wielokrotnie w tej księdze, szczególnie od 13 do 23 rozdziału przemawia DU ościennych państw. Mówi o tym coi.
00:05:06
Dzieje się w tych państwach i jaki będzie los tych państw, gdyż los tych państw bezpośrednio wpływa na los judy i jeruzalemu.
00:05:19
I, jeśli te rzeczy są nam nieznane.
00:05:23
No to czytamy tę księgę i.
00:05:25
W ogóle nie wiem o co chodzi.
00:05:29
Yy co to jest?
00:05:31
Kurz czytaliście o kurz w izajasza wiecie kto to kurz?
00:05:40
Gdzie kurz jest?
00:05:42
Kurz to jest biblijna nazwa Etiopii.
00:05:48
Izajasz sięga w swym proroctwie do tak odległej Ziemi jak kurz jak Etiopia pod Egiptem.
00:05:57
Masa kilometrów.
00:06:00
Od Judy i Jerozolimy a jednak.
00:06:04
To, co dzieje się w państwie kurz?
00:06:08
Ma wpływ na to, co dzieje się.
00:06:10
W Jerozolimie.
00:06:14
To są pewne rzeczy, które, bez których wszystkie księgi prorockie będą dla nas mozołem. Ja wiem, że dla mnie przez lata były.
00:06:26
I do dzisiaj czasami się łapię na tym, że czytam i w ogóle nie wiem o czym czytam.
00:06:33
Nie zadaje sobie trudu, żeby się zatrzymać i żeby sobie przypomnieć.
00:06:40
O czym o kim tu w ogóle jest mowa, o czym tutaj ten prorok mówi, do czego on się odnosi?
00:06:46
Jakie to ma znaczenie dla judy? Niestety wielu dzisiaj z nas chrześcijan czyta Biblię, jakby ona była napisana wczoraj do nas.
00:06:57
Po prostu czytamy ją noco, panie Boże, masz mi dzisiaj do powiedzenia, a to jakiś tam kurz, a to jakiś tam asyria aram Damaszek, a co mnie to Wszystko obchodzi?
00:07:13
Co ty Panie Boże do mnie chcesz dzisiaj powiedzieć?
00:07:18
I w ten sposób często wymyślamy przeróżne rzeczy, których Bóg w ogóle do nas nie mówi, ale my chcemy, żeby do nas mówił i tam dopatruje my się różnych rzeczy, których tam nie ma.
00:07:33
Jeśli chcemy zrozumieć, co Bóg do nas mówi, bo rzeczywiście to słowo jest również nie tylko, ale również dla.
00:07:43
Jeżeli chcemy to pojąć właściwie, to musimy zrozumieć pierwotne przesłanie danego fragmentu pisma i jeśli właściwie zrozumiemy pierwotne przesłanie, zrozumiemy, jakie lekcje Bóg wtedy pierwotnie przekazał swoim pierwotnym odbiorcom. Wtedy na tej podstawie możemy siebie zobaczyć w świetle tego, co oni przeżywali.
00:08:12
Gdzie oni się znajdowali?
00:08:14
I szukać lekcji dla siebie?
00:08:18
Jeśli natomiast wychodzimy od razu z założenia, że to Wszystko jest do mnie i nie obchodzi nas cała ta otoczka.
00:08:29
Społeczna, religijna.
00:08:33
No to naprawdę przedziwne, że czystego robimy i wystarczy poczytać dzisiaj niektórych mądrych, którzy się wypowiadają na temat Biblii właśnie w taki bardzo moim zdaniem prostacki sposób. Niestety muszę powiedzieć i do jakich przedziwnych wniosków do ho.
00:08:53
Izajasz na przykład bardzo wiele ma do powiedzenia na temat przestrzegania szabatu.
00:09:01
Jeżeli skupimy się na tym?
00:09:04
Co Izajasz ma do powiedzenia?
00:09:06
Jeden bezkrytycznie przeniesiemy to Wszystko w nasze czasy i będziemy teraz wierzących nowego testamentu.
00:09:20
Terroryzowali, bo tak niektórzy to robią, terroryzowali tymi wierszami dotyczącymi szabatu, że musimy przestrzegać szabatu, że ten szabat to taka świętość i nawet w kontekście czasów ostatnich Izajasz mówi o szabacie i przestrzeganiu Szabatu przez wszystkich, nawet pogan.
00:09:42
No to rzeczywiście wielu, no jest.
00:09:45
Tak, no rzeczywiście, tutaj bezwzględnie musimy przestrzegać szabatu.
00:09:53
Wyrywamy, wyrywamy totalnie bez kontekstu, w jakim to Wszystko jest mówione. Wybieramy te wiersze, kleimy je razem, jest ich sporo i możemy na nich budować nasze chrześcijańskie życie. Ale czy rzeczywiście w takim celu ta księga została nam dana?
00:10:16
Naprawdę strzeżmy się.
00:10:19
Takiego prostackiego podejścia do Biblii?
00:10:23
Podchodzimy do Biblii w sposób prosty, nie komplikujmy jej, ale jest wielka różnica między prostotą.
00:10:32
A prostactwem.
00:10:36
Prostota polega na przyjmowaniu tego co jest napisane tak jak jest napisane z odczytaniem pierwotnego znaczenia.
00:10:47
Prostactwo natomiast.
00:10:50
Na tym, że bierzemy Wszystko tak, jak nam się wydaje, że to jest i nie, nie, nie, nie analizujemy tego nie nie badamy tego, nie próbujemy jakoś dojść do pierwotnego sensu, tylko ja tak to widzę, tak mi się wydaje albo lepiej.
00:11:12
Tak mi pan powiedział o wtedy już nie ma dyskusji. Jeśli ktoś to taki argument sięga że tak Duch Święty mnie poucza z iloma ja wierzącymi rozmawiam, którzy w swej w swym prostactwie tak to muszę nazwać.
00:11:28
Odwołują się do tego, że Duch Święty im tak mówi i ja mogę mówić, co chcę, mogę im przedstawiać najbardziej proste, logiczne argumenty to i takich nie przekonuje, bo im Duch Święty co innego powiedział, czyli co innego im przyszło do łba.
00:11:43
Ale oni nazywają to, że Duch Święty im tak powiedział i koniec.
00:11:48
I takie prostactwo mnie poraża.
00:11:51
Biblia ostrzega nas przed takim prostactwem.
00:11:56
I wiem, że czytanie tych ksiąg proroczych.
00:12:01
Może być wielkim wyzwaniem dla nas.
00:12:05
I, jeśli nie będziemy walczyć z naszym lenistwem, bo to stego to prostactwo wyrasta no wyrasta z lenistwa i zarozumiałości.
00:12:18
Uważamy, że przecież Bóg powiedział swoje słowo do prostych ludzi.
00:12:26
Bez studiów teologicznych bez znajomości hebrajskiego i greki. No to możemy w swojej dzisiaj dwudziesto pierwszo wiecznej prostolinijność i wziąć ją i po prostu czytać i Duch Święty nam będzie Wszystko pięknie objawiał.
00:12:44
Gdyby to było takie proste, to nie mielibyśmy tylu dziwnych sekt.
00:12:49
Nie mielibyśmy tylu dziwnych odłamów w chrześcijaństwie, którzy którzy wyczytali w Biblii takie rzeczy, które prowadzą ich na własną zagładę.
00:13:01
I prowadzą innych do zagłady.
00:13:04
Ostatnio słuchałem takiej takiego audiobooka.
00:13:08
O początkach 20 wieku.
00:13:12
Właśnie o tym czasie, kiedy mnożyły się te wszystkie sekty typu Adwentyści dnia 7, świadkowie Jehowy i masa, masa innych wszyscy czytający Biblię i oczekujący rychłego powrotu Pana Jezusa.
00:13:29
Tak gorliwie oczekujący, że odczytywali dziejące się wokół nich wydarzenia światowe jako zapowiedzi pewne zapowiedzi rychłego powrotu Jezusa.
00:13:42
Do tego stopnia, że zaczęli ustalać daty, zaczęli ludzi terroryzować FI do tego, żeby sprzedawali majętności, żeby się wszystkiego wyzywali, żeby łożyli na ich służbę na ich pracę, żeby oni mogli ogłosić całemu światu i ostrzec cały świat przed rychło nadchodzącym gniewem Bożym Armel armagedonem i.
00:14:05
Królestwem, które miało nadejść już wtedy.
00:14:10
I niektóre z tych grup naprawdę wyrządziły ludziom masę szkód.
00:14:17
Nie tylko finansowych szkód to pół biedy.
00:14:21
Ale wielkich duchowych szkód. Niektóre z nich do dzisiaj.
00:14:27
Niszczą życie ludzi.
00:14:30
Duchowe życie pozbawia ją i duchowego życia, a Wszystko rzekomo zasadza jące się na interpretacji Biblii na prostackiej interpretacji Biblii, na wybiórczej interpretacji Biblii.
00:14:46
Jezus wielokrotnie ostrzegał nas, żebyśmy nie dali się oszukać, nie dali się zwieść, żebyśmy byli czujni, żebyśmy byli pogrążeni w modlitwie i żebyśmy czytali pismo w u właściwym zrozumieniem. Ile razy pan Jezus zwraca się do uczonych w piśmie i faryzeuszów nie czytaliście?
00:15:10
Pewnie, że czytali wiele razy czytali, ale Jezus do nich mówi tak, jakby oni nie czytali.
00:15:18
I to były wielkie, religijne głowy. To byli ludzie wykształceni. To byli ludzie, którzy znali je oryginalne języki. To byli ludzie, którzy mieli w ręku narzędzia Poznania go.
00:15:30
A jednak i oni.
00:15:32
W swym prostactwie.
00:15:35
Zgubili się.
00:15:38
Nie umieli odczytać.
00:15:41
Właściwie Bożego słowa, więc nie zakładajmy, że my dzisiaj w 21 wieku jesteśmy lepsi od nich mądrzejsi od nich i nam to nie grozi. To jest pierwszy krok do upadku pycha.
00:15:55
Nasze zadufanie w sobie i w naszych możliwościach.
00:15:59
Wielu ludzi się po tknęło. Wielu ludzi totalnie się wyłożyło, zwiodło wielu, więc weźmy sobie do serca te ostrzeżenia i naprawdę z wielką z wielką uwagą badajmy pisma.
00:16:13
Modląc się polegając na Bogu nie na własnym rozumie, ale na objawieniu Bożym nie lekceważmy całego tła, które towarzyszy biblijnym wypowiedziom.
00:16:26
Księga izajasza jest naprawdę wielkim dziełem. To jest wielkie dzieło zawierająca praktycznie wszelkie fundamentalne, biblijne prawdy.
00:16:31
Długo trwa.
00:16:39
Poczynając od suwerenności Boga od jego transcendencji.
00:16:46
Bycia ponad stworzeniem poza stworzeniem o tym wszystkim Izajasz mówi w barwny, piękny sposób mówi o stworzeniu świata, o upadku człowieka, mówi o odkupieniu i ostatecznym przeznaczeniu wszystkiego, co istnieje.
00:17:07
Naprawdę to poselstwo izajasza jest ogromne. W swoim zasięgu pierwsze słowo tej księgi widzenie.
00:17:17
Opisuje charakter.
00:17:20
Proroczej służby.
00:17:23
3 hebrajskie słowa są używane na opisanie proroków.
00:17:29
Są to słowa, które są ściśle związane z widzeniem.
00:17:36
Z mówieniem.
00:17:39
A więc prorok to ktoś, kto widzi?
00:17:43
I ktoś, kto przemawia, komunikuje, opisuje słowami.
00:17:48
To co widział?
00:17:51
A więc prorocy to byli ludzie, którzy mieli duchowe wejrzenie w pewne sprawy.
00:17:58
Bóg oświeca ich umysły. Bóg objawiał im pewne rzeczy. Bóg bóg dawał im rzeczywiste wizje, gdzie oni oglądali niezwykłe rzeczy, a następnie mieli to przekazywać bożemu ludowi.
00:18:16
Uczniowie proroków, o których czytamy również w tej księdze na bieżąco albo później czy nawet ich następcy w późniejszych pokoleniach spisywali przekazywane ustnie słowa proroków. I tak powstawały księgi nazwane od imienia Proroka.
00:18:41
Nigdzie nie czytamy, żeby Izajasz sam spisywał tą księgę czytamy o tym, jak Izajasz przemawia, jak mówi to, co pan do niego mówi.
00:18:51
Natomiast czy to było od razu spisane, czy to było spisane przez jego uczniów, czy może nawet następnych uczniów? Tego nie wiemy.
00:18:59
Tutaj między biblista mi toczą się od wieków. Dyskusje na temat tego, kiedy ostatecznie te księgi powstały w takim kształcie, w jakim my je dzisiaj posiadamy, to nie ma dla nas wielkiego znaczenia, ponieważ wiemy, że Bóg czuwał nad powstaniem tego słowa i zapieczętował te słowa w sercach.
00:19:23
Uczniów i następnych uczniów także one były wiernie przekazywane i w odpowiednim.
00:19:28
Czasie spisane w takiej formie, w jakiej je posiadamy.
00:19:33
Czytając tą księgę, jak wiele innych ksiąg, widzimy, że Izajasz, nie trzyma się chronologii, w jakiej te poselstwa są wypowiedziane.
00:19:45
Chociaż widzimy tutaj pewne 3 działy, o których dalej powiemy, gdzie one są w pewnym okresie i są kierowane do pisane są w pewnym okresie i są kierowane do ludzi żyjących w pewnych 3 okresach.
00:20:00
Natomiast to, co jest tutaj dla nas istotne, to to, żebyśmy rozumieli właśnie te ramy czasowe, w jakich izajasz wypowiada te słowa i kolejne etapy Bożego Objawienia, które znajdujemy w tej księdze i które też historycznie jesteśmy w stanie umieścić w tej starożytnej historii.
00:20:29
A więc Izajasz zaczyna prorokować za króla?
00:20:35
U z jasza.
00:20:38
U ziarz to był dobry król. Czy nie podnosimy ręki zły król dobry król, kto wie u ziarz?
00:20:48
Uch, słabiutko.
00:20:52
No i widzicie kochani to jest to mamy pierwszego króla na liście i nie wiemy czy on dobry czy zły, więc.
00:21:00
Co to co to jest? Skąd mam wiedzieć o co nam chodzi? Czytamy w 6 rozdziale, że w dniu śmierci tak, gdy umarł król u Ziarz Izajasz znajduje się w świątyni i ma niezwykłą wizję Boga.
00:21:16
W czytaliście 6 rozdział Izajasz?
00:21:19
Pewnie nie raz czytaliście. To jest taki jeden z takich tych tych właśnie rozdziałów, które łatwo się czyta tych rozdziałów, które są nam bliskie. Pewnie wiele Kazań jest wygłoszonych i być może niektóre z nich słyszeliśmy na temat tego 6 rozdziału.
00:21:36
Królu Ziarz był dobrym królem, chociaż na koniec noga mu się powinęła.
00:21:41
I był trędowaty i żył poza Jerozolimą. Jego syn yo tam sprawował władzę. Ten następny wymieniony tutaj król przez 8 lat, kiedy uznasz był w odosobnieniu jako trędowaty, jego syn sprawował władzę jako taki co regent. Tak, czyli 2 król obok króla u Zielarza.
00:22:06
Ale u ziarz był naprawdę człowiekiem, który doprowadził judę do czasów świetności, jakiej nie znała od czasów Dawida i Salomona.
00:22:17
Był to król, który sprawił, że znowu było w cudzysłowie. Dobrze w judzie.
00:22:27
Ludziom się dobrze powodziło.
00:22:29
Nie było zagrożenia od ościennych państw.
00:22:33
Wszystko wydawało się toczyć dobrze, natomiast duchowe życie niestety nie wyglądało. Najlepiej nie wyglądało źle.
00:22:42
Nie było jakiegoś jawnego boguchwał Stwa i tak dalej, jakie miało miejsce za czasów innych.
00:22:48
Ale gdzieś ta duchowość w tym dostatku w tym dobrobycie zaczęła przygasać.
00:22:57
I, gdy umiera u Ziarz?
00:23:01
Izajasz ma?
00:23:03
Wizja w świątyni.
00:23:07
Widzi Boga siedzącego na wzniosłym tronie.
00:23:11
Niezwykłego Boga.
00:23:14
Wielkiego Boga.
00:23:16
Którego rąbek szaty wypełnia całą świątynię, a wokół tego Boga jakieś postacie niebiańskie wołają Święty Święty Święty jest Jahwe Zastępów.
00:23:30
Zasłaniają swe twarze stopy latają jeden do 2. Była święta Święty Święty cała świątynia jest pełna dymu, a już nade Wszystko patrzy i mówi, Boże Mój Boże Zginołem, Jestem człowiekiem nieczystych warg.
00:23:48
W obliczu majestatu wielkości chwały Boga Izajasz widzi swoją marność.
00:23:56
Jest bardzo prawdopodobnie bardzo młodym człowiekiem.
00:24:00
Dopiero początek jego służbę, a służy przez kolejne 40 60 lat.
00:24:06
A więc jest młodym człowiekiem?
00:24:09
Uświadamia sobie swoją grzeszność.
00:24:16
To jest jedno z wielkich przesłań tej księgi. Ta jego wizja rozciągaj się na przesłanie całej tej księgi.
00:24:24
Mamy do czynienia ze świętym Bogiem.
00:24:28
W obliczu którego jesteśmy nieczyści?
00:24:32
Publicz, u którego nasza sprawiedliwość jest jak splugawiona szata.
00:24:42
Itre asterysk, gdy Izajasz styka się z tą rzeczywistością Świętego Boga.
00:24:50
Jakby rozsypuję się przed Bogiem w swojej świadomości własnego grzechu i nieprawości.
00:24:59
Ale coś niezwykłego się dzieje. Jeden sty.
00:25:05
Aniołów z tych postaci, które tam się znajdują, bierze w gorący węgiel.
00:25:14
Sprzed Bożego tronu bierze węgiel, z który jest rozżarzony i i dotyka ust izajasza tym tym rozżarzonym węglem.
00:25:27
I o dziwo to nie wypala jego ust, to to nie zabija izajasza.
00:25:35
Oczyszcza jego usta.
00:25:40
I Bóg.
00:25:41
Który widzi Grzeszność Izajasza?
00:25:44
Przychodzi do izajasza czas poselstwem przebaczenia.
00:25:49
W poselstwem oczyszczenia.
00:25:52
Ice poselstwem posłania go.
00:25:57
Bożego Zwiastuna.
00:26:01
Kiedy Bóg mówi, kogo pośle Izajasz? Mówi.
00:26:05
Oto, Jestem poślij mnie.
00:26:08
Ten, który przed chwilą wołał biada mi zginołem, bo Jestem nieczysty ten.
00:26:14
Kiedy Bóg mógł?
00:26:16
Przebacza, kiedy go oczyszcza?
00:26:19
Stoi i mówi, oto, Jestem. Poślij mnie to jest ta niezwykła transformacja, która jest pragnieniem Boga, o której Izajasz ciągle w tej księdze mówi. Izajasz, przemawia do grzesznych ludzi.
00:26:33
Przemawia do ludzi skażonych swym grzechem do cna. Jak przeczytamy pierwszy rozdział? To naprawdę jest to dramatyczny, tragiczny obraz Izraela.
00:26:47
Izajasz do takich ludzi przemawia?
00:26:51
Z tym poselstwem, że Bóg chce im wybaczyć, że Bóg chce ich oczyścić, że Bóg chce ich odnowić, że Bóg chce ich posłać, aby oni byli światłem dla innych narodów.
00:27:05
Ale niestety, już na samym początku, kiedy Bóg powołuje do izajasza.
00:27:11
Zapowiada mu.
00:27:17
Zapowiada, że Izajasz nie będzie miał posłuchu.
00:27:22
Wręcz przeciwnie, Bóg mówi, że jego poselstwo jeszcze bardziej zatwardziałych serc.
00:27:31
Wyobrażacie sobie być powołanym kaznodzieją do takiego zboru?
00:27:38
Będziesz mówił, będziesz tłumaczył, będziesz, wyjaśniał, a oni będą tylko stawali się coraz bardziej zatwardziali, coraz bardziej będą cię nienawidzieć.
00:27:49
Coraz bardziej będą chcieli się ciebie pozbyć i nie będą chcieli słuchać tego, co masz do powiedzenia będą zatykać swoje uszy.
00:27:57
I powiedzieć nie prorokuj do nas.
00:28:02
Mówi, będą słuchać. Nic nie będą rozumieć, co?
00:28:04
Ty im próbujesz powiedzieć?
00:28:08
Jak byście chcieli być pastorem takiego zboru? Kaznodzieją w takim zborze, w którym Bóg wam od razu mówi, nikt was nie będzie słuchał, nikt was nie będzie rozumiał. Wręcz przeciwnie, będą Wszystko inaczej pojmowali, niż będziecie jej mówić na własną zgubę.
00:28:26
Izajasz jest?
00:28:29
Jest jest człowiekiem, który służy.
00:28:33
Ice perspektywą.
00:28:36
Yy odrzucenia jego poselstwa.
00:28:39
Wyobrażacie sobie, jak ciężko musiało być służyć w tamtych czasach?
00:28:44
Jak ciężko musiało być mu wypowiadać te wszystkie proroctwa.
00:28:48
W świadomości, że ludzie tego nie zrozumieją.
00:28:51
Że to odrzucą?
00:28:55
Izajasz bolał?
00:28:58
Nad tym stanem Bożego Ludu?
00:29:04
Natchniony Bożym duchem Świętym.
00:29:08
Zmagał się.
00:29:10
Z niewiarą.
00:29:12
Królów kapłanów.
00:29:16
I Bożego.
00:29:17
Którzy przychodzili do świątyni o tak nadal życie zbiorowe się toczyło.
00:29:26
O tak przechodzono do świątyni, składano ofiary, podnoszono ręce, śpiewano pieśni życie się tam toczyło.
00:29:36
Ale Izajasz miał wejrzenie, że to Wszystko, co widzą ludzkie oczy, nie pokrywa się z tym, co widzą, Boże oczy.
00:29:46
Bóg widział zupełnie.
00:29:48
Inny obraz.
00:29:54
Przeczytajmy kilka wierszy z tego pierwszego rozdziału i zobaczmy, jak Bóg postrzega to, co dzieje się w Jerozolimie.
00:30:04
Izajasza pierwszy rozdział od 2 wiersza.
00:30:07
Słuchajcie, niebiosa, a ty ziemią nakłoń ucha.
00:30:15
Yahwe bowiem przemówił.
00:30:20
I wywyższył M synów.
00:30:24
Ale oni zbuntowali się przeciwnie?
00:30:29
Ww zna swojego gospodarza.
00:30:35
Zna żłób.
00:30:37
Swego pana.
00:30:40
Lecz Izrael mnie nie zna.
00:30:44
Wyobrażacie sobie?
00:30:46
Taki stan Bożego ludu mówi są gorsi od.
00:30:50
Woła i osła.
00:30:54
Tamci przynajmniej wiedzą, do kogo należą i rozpoznają swojego pana, a Izrael jest w takim miejscu, że mnie w ogóle nie znają i mówi, mój lud się nie zastanawia, co jest najgorsze, nie dość, że mi nie znają, to jeszcze w ogóle nawet na to ich nie rusza.
00:31:11
To w ogóle się tym nie przejmują. W ogóle o tym nie myślą. Ważne, że jest świątynia. Ważne, że są nabożeństwa. Ważne, że przyjdę odstawie swoje idę do domu i Wszystko gra.
00:31:23
Niekochane, tak to nie działa.
00:31:26
To nie o to chodzi, żeby coś się działo w Bożej świątyni, żeby tam na ofiary były składane. Jeśli w tym wszystkim nie ma Poznania Boga, jeśli w tym wszystkim nie ma spotkania z Bogiem, jeśli w tym wszystkim nie ma doświadczenia, łaski, mocy, miłości, dobroci rzeczywistości Boga, to Wszystko jest jedna wielka, religijna farsa.
00:31:48
To jest religijny cyrk. To jest teatr.
00:31:52
I to nigdy nie było Bożym zamysłem, żeby jego świątynia była teatrem, w którym jakieś piękne przedstawienie jest rozgrywane.
00:32:02
To miało być miejsce społeczności z Bogiem.
00:32:06
I Bóg dalej mówi biada.
00:32:09
Biada narodowi grzesznemu.
00:32:13
Ludowi obciążone mu nieprawością.
00:32:17
Potomstwu złoczyńców.
00:32:21
Synom powodującym zepsucie.
00:32:26
Opuścili? Ja chcę.
00:32:29
Pobudzili do gniewu Świętego Izraela.
00:32:34
Odwrócili się od niego.
00:32:37
Zobaczcie, jaki jest stan Izraela.
00:32:42
Do jakich ludzi i Izajasz ma przemawiać do ludzi, którzy opuścili swojego Boga, którzy odwrócili się od niego, którzy doprowadzają go do swoim postępowaniem. Swoją nieprawością zepsuciem.
00:32:57
Do gniewu.
00:33:00
Wiersz 9, gdyby jahwe Zastępów.
00:33:06
Nie zostawił nam malutkiej resztki.
00:33:10
Bylibyśmy jak sodoma, stalibyśmy się podobni do gomory.
00:33:20
Myślę, że wszyscy wiecie, co się stało z Sodomą i gomorą.
00:33:25
Zostały spalone do cna ogniem z nieba.
00:33:31
I gdyby yahwe zastępów, gdyby Święty Bóg Izraela miał uczciwie postąpić z Izraelem w tamtym czasie.
00:33:41
To taki sam los.
00:33:44
By ich.
00:33:45
Był ich udziałem.
00:33:49
A więc znajdują się w miejscu zepsucia sodomy i gomory. Zresztą następne wiersze o tym mówią. Zobaczcie od 10. Słuchajcie słowa yahwe przywódcy sodomy.
00:34:02
Jakie miasto jest tutaj nazywane Sodomą?
00:34:08
S poselstwo do przywódców Jerozolimę, których Izajasz nazywa.
00:34:12
Przywódcami sodomy.
00:34:16
Nakłoń ć ucha ku prawu naszego Boga, ludzie gomory.
00:34:23
A więc zobaczcie. Oni są nazywani przywódcami sodomy i ludem gomory.
00:34:30
Do takiego upadku zeszli do takiego strasznego miejsca zeszli.
00:34:37
I Bóg mówi, co mi po mnóstwie waszych ofiar. Czy myślicie, że Jestem głodny, że się muszę najeść na ołtarzu? Jak wy mi tam te byki złożycie w ofierze cielce?
00:34:50
Co mi po mnóstwie waszych ofiar mówi, ja chcę, Jestem syty całopalenie baranów i tłuszczu tłuczonych zwierząt. Nie pragnę krwi, cielców, jagniąt i kozłów, gdy przychodzicie, by stanąć przede mną.
00:35:07
Kto od waszych rąk żądał tego?
00:35:12
Abyście deptali po moich dziedzińcach?
00:35:16
Nie składajcie już więcej daremnych ofiar.
00:35:21
Kadzidło wzbudza we mnie odrazę?
00:35:24
Nowiu w i szabat ów zgromadzeń nie mogę znieść. Dlaczego?
00:35:33
Bo to nieprawość.
00:35:37
A nie uroczystości.
00:35:42
Waszych nowiu w i świąt nienawidzi moja dusza stały się dla mnie ciężarem. Znużyło mnie ich znoszenie, gdy wyciągacie swoje ręce, skryje swoje oczy przed wami, a gdy będziecie mnożyć modlitwy.
00:36:00
Możecie się długo modlić, ile chcecie mówić do nich Bóg.
00:36:04
Nie wysłucham was, nie wysłucham. Dlaczego?
00:36:09
Gdyż wasze ręce są pełne krwi.
00:36:13
Tu jest problem.
00:36:15
Ich religijne życie było bardzo aktywne.
00:36:20
Podczas gdy ich codzienne życie było?
00:36:24
Pełne przemocy.
00:36:27
Wyzysku, oszustwa, chciwości, pazerności.
00:36:34
Uciskali biednych, sieroty wdowy.
00:36:39
Nie troszczyli się o cudzoziemców.
00:36:42
Haven patrzyli na siebie, mówię jak jakże my jesteśmy błogosławieni, bo nam się tak dobrze powodzi.
00:36:53
Myjcie się i oczyśćcie usuńcie sprzed moich oczu, zło waszych uczynków. Przestańcie źle czynić, uczcie się czynić. Dobrze szukajcie tego, co sprawiedliwe, wspomagajcie uciśnionego brońcie sieroty, wstawiajcie się za wdową.
00:37:16
To jest poselstwo tej księgi, praktyczna pobożność, nie pobożność na ustach, nie pobożność w szabat czy w niedzielę czy w inne czas zgromadzeń, ale życie.
00:37:32
Codzienne życie.
00:37:34
Codzienne postępowanie, traktowanie męża, żony dzieci, rodziców, sąsiadów.
00:37:48
To jest prawdziwa pobożność, tym jest Bóg zainteresowany nie postęp.
00:37:53
Którym się zakłada na siebie wór i się zasmuca swoje oblicze i się pokazuje, jak się jest religijnym, bo się bardzo pości.
00:38:03
Nie takim postem nie w takim poście Bóg mówi w tej księdze ma upodobanie.
00:38:09
Ale w poście, w którym rozwiązuje się duchowe więzy.
00:38:13
W poście, w którym się czyni sprawiedliwość, którym się naprawia krzywdy.
00:38:18
To jest post, w którym Bóg ma upodobanie, kiedy człowiek rzeczywiście pokutuje ze zła, która jest w jego życiu.
00:38:26
I podejmuje walkę ze złem i zwraca się ku dobremu.
00:38:33
18 wiersz Bóg mówi, Chodź Cię, choć cię teraz, a osądzimy się mówi pan.
00:38:41
Tak Bóg wzywa nas do głębokiej refleksji nad naszym życiem, do rozmyślnego zważenia naszych czynów, naszego postępowania mówi. Chodź je, będziemy się sądzić choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybielają.
00:39:04
A więc bez względu na to, w jakie zło boży lud Zabrnął Bóg jest w stanie oczyścić, Bóg jest w stanie.
00:39:13
Usunąć wszelkie grzech, jeśli człowiek tylko jest gotowy przyjść do Boga ze swoim grzechem, jeśli tylko jest gotów przyznać się.
00:39:22
Do tego, co naprawdę ma miejsce do swojej obłudy, do swoich zaniedbań, do lekceważenia Boga, do zajmowania się tylko sobą i swoim dostatkiem i swoim zdrowiem, i swoim bogactwem.
00:39:36
Kiedy do tego jesteśmy gotowi się przyznać i przyjść z tym do Boga i prosić go o przebaczenie, to choćbyśmy byli jak.
00:39:47
Którego w naturalny sposób tamtych czasach nie dało się już wybielić, to nie było niemożliwe.
00:39:54
Ale Bóg mówi, ja sprawię, że będziecie jak śnieg.
00:40:01
Białe jak wełna.
00:40:04
Jeśli mówi, będziecie ulegli i posłuszni.
00:40:08
Będziecie zażywali dóbr Ziemi, lecz jeśli będziecie nieposłuszni i uparci.
00:40:17
Miecz was pożre skinięcie.
00:40:23
Tak bowiem wyrzekły usta pana usta yahwe?
00:40:27
I od 21 wiersza Bóg mówi jakże to wierne miasto stało się nierządnicą.
00:40:36
Jakże to wierne miasto stało się nierządnicą.
00:40:42
Kiedyś było to wierne miasto.
00:40:46
Zaczęłas u Dawida.
00:40:49
Jeszcze za czasów Salomona.
00:40:52
Jeszcze były przebłyski późniejszej historii.
00:40:54
Przez sąd.
00:40:59
Ile czasu minęło.
00:41:04
Do tego czasu.
00:41:06
Który to jest?
00:41:07
Rok, kiedy Izajasz, prorokuje.
00:41:10
Prorokuje w latach mniej więcej 740 do 690 80. Nie jesteśmy pewni.
00:41:19
Przed chrystusem? Oczywiście.
00:41:23
Kiedy to było?
00:41:26
Jakieś 1000 lat przed chrystusem, czyli mamy tutaj okres 250 lat, 300 lat, które minęło tamtych czasów świetności.
00:41:40
Wierne miasto stało się nierządnicą.
00:41:45
Patrząc na historię kościoła, niestety dostrzegamy podobne tragiczne losy wielu.
00:41:53
Ugrupowań chrześcijańskich, które kiedyś były wiernym miastem.
00:41:58
Które kiedyś naprawdę były zbudowane na prawdzie Bożego słowa.
00:42:04
Gdzie były?
00:42:06
Prawdziwe nawrócenia.
00:42:08
Gdzie Duch Święty działał w mocy.
00:42:12
Niestety, patrząc z perspektywy mijających wieków, czasami lat.
00:42:17
Widzimy upadek.
00:42:20
Widzimy nieprawość, widzimy pychę, zarozumiałość.
00:42:24
Widzimy tragiczne zmiany, jakie zachodzą.
00:42:28
W tych, którzy nadal na ustach mają imię Jezusa.
00:42:32
Ale swoim życiem, swoim postępowaniem się go zapierają.
00:42:38
Dzisiaj w wielu tradycyjnych kościołach.
00:42:42
Tak straszne odstępstwo od od Bożego słowa.
00:42:47
Że ich założyciele tych kościołów pewnie by się załamali, jakby zobaczyli Coocoo do czego doszło.
00:43:02
Dzisiaj ciężko znaleźć metodystyczny kościół, w którym nie ma Kobiety pastora.
00:43:08
Ciężko znaleźć metodystyczny kościół, w którym mówi się cokolwiek przeciwko homoseksualizmowi.
00:43:16
Są śluby homoseksualne.
00:43:20
Są takie rzeczy, że?
00:43:21
Wstyd o nich mówić w ogóle jest zakazane. Nic.
00:43:28
Kościoły, które powstały w modlitwie we łzach w cierpieniu.
00:43:34
W prześladowaniach.
00:43:37
Miasta, kiedyś wierne miasta, Boże miasta na tej ziemi, światło dla narodów posyłali misjonarze.
00:43:47
Głosili Ewangelię z mocą. Ludzie byli ratowani z czeluści piekieł.
00:43:54
A dzisiaj nierządnicę.
00:44:01
Ilu wierzących ludzi.
00:44:03
Którzy kiedyś byli wiernym miastem, którzy kochali Boga.
00:44:08
Którzy mu pokornie służyli, którzy wiernie zwiastowania i jego słowo stoczyli się, stali się internetowymi gwiazdami.
00:44:18
Gadają rzeczy niedorzeczne.
00:44:22
I nie widzą tego są totalnie ślepi.
00:44:31
To jest to jest, to są dramaty, które nie są nie skończyły się ze śmiercią izajasza.
00:44:40
Są dramaty, które możemy śledzić na przestrzeni wieków historii Izraela w historii Kościoła.
00:44:47
I patrząc wokół?
00:44:49
Widzimy liczne przykłady tego samego odstępstwa.
00:44:56
Izajasz mówi, byłeś pełne prawa?
00:45:00
To miasto Boże miasto było pełne prawa, mieszkała w nim sprawiedliwość, lecz teraz.
00:45:08
Mordercy w położonym mieście zabijają dusze ludzi, zamiast ratować, zamiast prowadzić do życia mordercy. Twoje srebro zamieniło się w żużel twoje wino zmieszane z wodą. To Wszystko jest.
00:45:25
Jest tylko pozór, to Wszystko i to nie jest to, co ma być. To nie jest srebro. To jest żużel.
00:45:32
To nie jest wino, to jest mieszanka z wodą Twoi książęta są buntownikami, wspólnikami, złodziei. Każdy z nich kocha dary goni za nagrodą sierocie nie wymierzają sprawiedliwości, a sprawa wdowy w ogóle do nich nie dociera.
00:45:50
Dlatego mówi pan yahwe Zastępów mocarz Izraela biada.
00:45:58
Ulżę sobie od swoich przeciwników i zemszczę się na moich wrogach i zwrócę moją rękę przeciwko tobie, wypale Twój żużel i usunę całą twoją cynę i przywrócę twoich sędziów jak dawniej i Twoich doradców, jak na początku potem nazwą Cię miastem Sprawiedliwości, miastem wiernym Syjon zostanie odkupiony.
00:46:25
Przez sąd.
00:46:29
A jego nawróceni.
00:46:32
Przez sprawiedliwość.
00:46:36
I tak naprawdę czytając?
00:46:38
Każde kolejne rozdziały to poselstwo w nich wszystkich rozbrzmiewa.
00:46:45
Na różne sposoby do różnych królów w różny sposób Izajasz. Głosi im to poselstwo, że jest ratunek, jest zbawienie, jest Nadzieja.
00:46:59
Ale konieczna jest ich pokuta konieczne jest przyznanie się do tego, co się między innymi dzieje. Przyjście z tym do Boga i szukanie u Boga, ratunku zbawienia.
00:47:17
Pozostali królowie. Poza tym ostatnim chiński aham wymienieni na tej liście, czyli joom Ahah.
00:47:26
Oni są niewiernymi, królami są królami do tego stopnia niewiernymi, że izajasz przychodzi do na przykład, Aha za.
00:47:35
Któremu grozi zagłada?
00:47:39
I mówi.
00:47:41
Zażądaj od Boga znaku, a Bóg ci da jaki Chcesz na niebie czy na ziemi. Cokolwiek zażądasz, to Bóg ci da znak, że.
00:47:50
Uratuję was.
00:47:52
Żebyś tylko nie wiązał się z poganami, żebyś tylko nie zawierał jakieś umowy z Syrią.
00:47:59
Nie wiem, czy znowu tutaj macie wyobrażenia na mapie, gdzie jesteśmy, mamy północne Królestwo Izraela i Południowe Królestwo Judy. Oczywiście Izajasz działa na południu w judzie i rozmawia z królem judy na północy jest jest państwo nad Izraelem jest państwo, a ramu albo Syria różnie jest tłumaczone. Tam jest słowo aram, ale dzisiaj w nowych tłumaczeniach widzę częściej pojawia się słowo Syria.
00:48:30
Niewielkie państewko?
00:48:33
Natomiast dalej na Wschód i północ jest potężna, a Syria jest jest jest mocarstwa Syrii, która się rozwija i która ma plany podbicia tych wszystkich ziem i pójścia na południe aż du film.
00:48:51
Kurz do kraju kurz, czyli dokąd do Etiopii, ok. Słuchacie chwała Bogu?
00:49:01
Tak takie takie ambicje polityczne Asyrii by zmieść te wszystkie kraje na drodze do mocarstwa Egiptu, podbić Egipt i jeszcze Etiopię. I tak się stało. Rzeczywiście asyria dotarła do Etiopii i Egipcjanie i Etiopia poszły w niewolę.
00:49:26
Tutaj jest jeszcze moment, to jest jeszcze moment, kiedy asyria jest cały czas na północy.
00:49:38
Patrzy na te 2 Pobliskie Królestwa patrzy na Izrael na północy i na aram oni się zjednoczyli. Tamci się zjednoczyli, żeby stawić czoła Asyrii i chcą też najprawdopodobniej tego o tym nie ma, ale tak historycy twierdzą pewnie się bazują na józefie flawiusz u i innych doniesieniach historycznych.
00:49:56
Nie wiem na ile jest to wiarygodne w każdym bądź razie to co Biblia nam mówi to to, że te 2 państwa na północy się zjednoczyły.
00:50:04
I uderzyły na południe na judę.
00:50:08
Albo próbując ich przekonać, żeby się zjednoczyli przeciwko Asyrii, albo po prostu wykorzystując tą sytuację polityczną obecną, chcą po prostu ich podbić i teraz.
00:50:23
Aha film w obliczu tego czytamy, że trzęsie się jak liść na wietrze, a z nim cała juda. Wszyscy się trzęsło. Co to będzie? Co to będzie to zabiją nas zmiotą nas.
00:50:34
A Izajasz przychodzi do niego i mówi, Słuchaj, nie bój się ja nic z tego nie będzie. Nic tego się nie.
00:50:38
Stanie tylko ufaj Bogu.
00:50:40
Połóż swoją nadzieję w Bogu, a Bóg Cię wyratuje jak chcesz mówi to zażądaj jakiego chcesz znaku na niebie czy na Ziemi Bóg ci da.
00:50:49
Wiecie zatem bezbożny król mówi, nie będę wystawiał, ja chcę na próbę, nie będę żądał od niego znaku.
00:50:56
To poważnie brzmi.
00:50:58
To jest po prostu niewierzący człowiek.
00:51:01
Niewierny, król Izraela.
00:51:03
Który woli już ma swoje plany. Jakie on ma plany? On się zwróci do Asyrii o pomoc do tego wielkiego mocarstwa, żeby asyria go ratowała od tych 2 małych mocarstw.
00:51:17
I co robi i faktycznie do niej się zwraca.
00:51:20
Ja Syria tak przechodzi mu z pomocą.
00:51:25
Łupi tamte Królestwa zabija króla, a rano bierze w niewolę.
00:51:35
721 roku samaria pada i i całe królestwo Izraela jest zabrane precz do Asyrii.
00:51:46
Ale myślicie, że to mu zapewniło bezpieczeństwo, że asyria się zatrzymała, a teraz mieli otwartą drogę, żeby na niego uderzyć?
00:51:56
Żeby jego otoczyć, żeby jego zgładzić?
00:52:01
Wtedy w Izraelu rodzi się myśl, a może na Egipcie powinniśmy się oprzeć? Może Egipt nam pomoże, bo przecież oni na Egipt idą tak, oni chcą Egipt, no może Egipt nam pomoże, żeby się tutaj mówi. To jest jak trzcina, która wbije się w twoją rękę, gdyż na nich polegać.
00:52:21
Dzicie, patrząc na te Wszystkie wydarzenia na świecie, te różne polityczne rozgrywki możemy myśleć, gdzie tu jest siła, gdzie tu jest ratunek? To ma większy czołg, kto ma więcej wyrzutni i tak dalej i tak dalej patrzymy na te rzeczy.
00:52:35
A Bóg mówi przez swojego Proroka iść na mnie nie będziecie polegać, jeśli mnie nie będziecie szukać w czasie niedoli. W czasie niebezpieczeństwa, zagrożenia, zawiedziecie się.
00:52:48
W tamtych czasach mówi, kto polega na koniach, to polega na włosach.
00:52:53
Się zawiedzie dzisiaj, by powiedział, kto polega na czołgach. To polega na wyrzutniach. To polega na broni atomowej na czymkolwiek myślimy, że to jest źródło bezpieczeństwa, żeby posiadać większą armię.
00:53:07
No nie chcę dyskutować o polityce, ale w świetle tego wszystkiego, co dzisiaj słyszymy w świetle też zachowania niektórych chrześcijan.
00:53:18
Posłuchajmy, co Bóg mówi?
00:53:21
Do swojego ludu przez izajasza.
00:53:24
Bóg mówi, jeśli będziesz na mnie polegać, jeśli będziesz mi ufać, to jesteś bezpieczny, cokolwiek będzie się działo wokół.
00:53:33
Pewne rzeczy muszą się wydarzyć tak jak tutaj Bóg zapowiadał swojemu ludowi, musi przyjść na was. Sąd musi przyjść na was kara.
00:53:40
Musicie doświadczyć ciężkich rzeczy, żeby być wy pławienie, żeby być oczyszczeni, żeby być odnowień i żeby nie tkwić w tym, co w czym tkwicie.
00:53:51
Natomiast jeśli porzucimy naszą ufność wobec Boga i zaczniemy szukać ratunku w tym, czy w tamtym.
00:54:01
Głęboko się zawiedziemy.
00:54:04
Obrazimy Boga.
00:54:07
Bóg czasami stawia nas w trudnych miejscach.
00:54:10
Żeby w nas objawić swoją wielkość i moc, kiedy my mu ufamy, kiedy na nim polegamy, kiedy go czcimy.
00:54:17
W obliczu.
00:54:19
Totalnego zagrożenia totalnego niebezpieczeństwa, totalnej groźby zagłady.
00:54:27
Mamy ufać Bogu w każdym czasie we wszystkim do tego jesteśmy ciągle wzywani przez całe boże słowo nie tylko przez tą księgę.
00:54:35
Izajasz mówi do Aha za tylko wierz ufaj Bogu.
00:54:42
Jeśli nie wytrwasz wierzenie o stoisz jej ostatnia rzecz, na którą zwrócę uwagę ze względu na.
00:54:48
Wiedziałem, że i tak tutaj nie ma szans, żebym to Wszystko ogarnął w jednym kazaniu. Tak wielką księgę, ale próbuję tylko dotknąć pewnych elementów, żeby wam pomóc i sobie przypomnieć i jakoś nas wszystkich uzdolnień do tego, żebyśmy mogli więcej wziąć z tych ksiąg, kiedy je czytamy. Zobaczcie, jak Izajasz zachęca, Aha, za.
00:55:11
Jak Aha zareaguje na to i zobaczcie jakie tutaj w tym kontekście pojawia się proroctwo.
00:55:20
Izajasza 7 rozdział.
00:55:23
A więc Izajasz mówi prosi o jakichkolwiek chcesz znak natomiast ahah odpowiedział 7 rozdział 12. Wiesz, nie będę prosił. Ja chcę ani wystawiał go na próbę, a on powiedział, Posłuchaj teraz w domu Dawida czy mało wam naprzykrzać się ludziom?
00:55:42
Że naprzykrza ć się także mojemu Bogu. Dlatego sam pan da wam znak.
00:55:50
Oto dziewica pocznie i urodzi syna.
00:55:54
I nazwie go ma nu.
00:55:58
Będzie on jadł masło i miód, aż będzie umiał odrzucać zło.
00:56:05
A wybierać dobro.
00:56:07
Zanim bowiem to dziecko będzie umiało odrzucać zło i wybierać dobro.
00:56:14
Ziemia, przed którą drżysz?
00:56:18
Zostanie opuszczona.
00:56:20
Przez swoich 2 królów?
00:56:24
To jest.
00:56:25
Jest wiele takich fragmentów w tej księdze w ogóle jest to księga, która jest najbardziej najczęściej cytowana w nowym testamencie.
00:56:33
Jeśli chodzi o księgi prorockie, prostu tam jest mnóstwo cytatów z tej księgi w nowym testamencie i my znamy te cytaty z Nowego Testamentu. Wiemy, mam nadzieję, że wiemy przynajmniej niektóre z nich wiemy, kojarzą nam się.
00:56:49
Wydaje nam się, że wiemy, co one znaczą w kontekście nowego testamentu, ale teraz czytamy je w starym testamencie i myślę, że wielu z nas zatacza się wil nie wie co z tym zrobić, jak to, jak to ująć w świetle tego, co my już wiemy na temat tych fragmentów.
00:57:09
Kiedy słyszymy, oto panna pocznie i porodzi syna.
00:57:13
I nazwą go emanuel. To co mamy na myśli coko tutaj, o czym Izajasz prorokuje. No wszyscy wiemy mówi o narodzeniu Pana Jezusa. To przecież co roku czytamy te fragmenty tak koło tam 24 grudnia.
00:57:29
Więc wszyscy wiedzą, o co chodzi?
00:57:34
Emanuel to pan Jezus Bóg z nami.
00:57:38
2 + 2 jest 4. Nie ma wątpliwości.
00:57:41
Ale co zrobimy? Z tym będzie jadł masło i miód, aż będzie umiał odrzucać zło, a wybierać dobro tutaj dostajemy cios i i zupełnie nie wiemy, co z tym wierszem zrobić łała czytamy dalej. Przecież to chodzi o Pana Jezusa.
00:57:59
No właśnie, czy rzeczywiście chodziło Izajasz owi o Pana Jezusa?
00:58:05
Izajasz nie wiedział, że prorokował o jezusie. Owszem, prorokował o jezusie, ale on nie miał pojęcia, że chodzi o Jezusa.
00:58:13
Nie wiedział on on tutaj mówi DU a haza.
00:58:19
Że w jego czasach?
00:58:22
Pojawi się panna, która zajdzie w ciążę? Prawdopodobnie nie w taki sposób jak Maria, tylko naturalnie, że będzie miała męża.
00:58:30
I że to dziecko, zanim jeszcze to dziecko dorośnie.
00:58:35
Do czasu, kiedy będzie umiało rozróżniać dobro i zło, już w tym czasie nie będzie ani Izraela, ani nie będzie. A ramu?
00:58:43
Oba te Królestwa zostaną zmiecione i tak się stało bardzo szybko. Po wypowiedzeniu tych słów tak się stało.
00:58:54
A więc.
00:58:57
Tu jest, tu jest dla nas wyzwanie, by mając już te nasze nowo testamentowe zrozumienie.
00:59:05
Teraz czytać izajasza czytać jeremiasza czytać ze hela inne księgi.
00:59:12
I spróbować zrozumieć.
00:59:14
Co Bóg wtedy mówił Bobo Bobo i różne wiersze na mnie będą pasować do tego, co my wiemy, to po prostu się nie będzie kleić. To się nie będzie zgadzać.
00:59:26
I albo właśnie w taki moim zdaniem prostacki sposób będziemy teraz upierać się przy naszym jedynym, właściwym zrozumieniu, nie próbując dojść do pierwotnego sensu i zobaczyć, jakie lekcje Bóg tam zawarł, a dopiero później pójść dalej i zobaczyć, że proroctwa biblijne nie są płaskie.
00:59:47
One nie są płaskie, one są wielopoziomowe.
00:59:51
One mogą dotyczyć i zazwyczaj dotyczą w pierwszej kolejności czasu, w którym były wypowiadane prorocy. Jak wypowiadali te proroctwa, mówili do ludzi żyjących w tamtych czasach i tamci ludzie coś z tych proroctw mieli wziąć tutaj tutaj jest to znak dla Aha za ahah Bóg powiedział sam Bóg ci da dowód na to, że twój strach i twoje zachowanie jest niewłaściwe, że ty sięgasz po pomoc Asyrii.
01:00:20
Więc Bóg daje mu konkretny znak w jego czasie, ale później pisarza Nowego Testamentu natchnieni przez ducha Bożego.
01:00:30
Przypominają sobie te fragmenty i widzą w nich wypełnienie tego, co się działo za ich czasów.
01:00:38
I wtedy oni sięgają po te miejsca wybiórczo nie to, że cały fragment.
01:00:45
Zauważcie jak nt cytuję St w wielu miejscach.
01:00:50
To jest bardzo wybiórcze cytowanie.
01:00:54
Oczywiście ono ma głębszy przekaz, jeżeli zrozumiemy pierwotny przekaz.
01:00:59
Ale pierwsze nasze wrażenie jest, że oni po prostu wyrywają wiersze z kontekstu i je sobie swobodnie interpretują w nowym testamencie.
01:01:08
Ale tak nie jest.
01:01:10
Tutaj właśnie jest nasza, bo tu się okazują nasze braki w naszej znajomości starego testamentu.
01:01:18
I naszej interpretacji tego Starego Testamentu.
01:01:25
To to do czego chciałbym was kochani i siebie też zachęcić to to, żebyśmy.
01:01:31
Czytając Stary Testament.
01:01:35
A szczególnie te trudne księgi prorocze.
01:01:39
Zobaczyli, czy uczyli się widzieć w nich.
01:01:43
Pierwotne poselstwo zrozumieć pierwotną lekcję.
01:01:49
I dopiero wtedy iść dalej do przodu i budować.
01:01:53
Te uniwersalne lekcje, które dotyczą ludzi wszystkich czasów, również nas i, które sięgają poza nas w przyszłość.
01:02:02
Ta księga.
01:02:05
Jest w niezwykły sposób, tak jak powiedziałem napisana, ponieważ Izajasz żyję przez te produkuje. Może tak prorokuje przez te 40 60 lat na przestrzeni życia czy właściwie zaczynając od śmierci króla ozjasza i chill przez życie tych kolejnych wymienionych królów?
01:02:26
Natomiast jego poselstwo sięga dalej.
01:02:29
Od 40 rozdziału tej księgi.
01:02:33
Do 55 rozdziału Izajasz, przemawia do ludzi, którzy znajdą się w niewoli babilońskiej.
01:02:43
Jak czytamy, te kolejne rozdziały to tak, jakby Izajasz został przeniesiony w czasie.
01:02:49
O 100 lat do przodu.
01:02:51
I przemawia do tych, którzy są w niewoli babilońskiej.
01:02:56
Natomiast od 56 rozdziału do 66 rozdział, a więc w ostatnich 10 rozdziałach swojej księgi Izajasz przemawia do tych, którzy wracają z niewoli babilońskiej.
01:03:09
Którzy wracają spowrotem do jeruzalemu.
01:03:13
I tak jak ta księga rozpoczyna się?
01:03:17
Słowami do tego miasta, które stało się jak sodoma i gomora, tak ta księga kończy się opisem tego miasta, które jest.
01:03:25
Całkowicie nowe, tam jest Wszystko nowe i oczywiście my czytając te fragmenty, od razu widzimy księgę Objawienia. Od razu widzimy czasy ostateczne.
01:03:35
To Wszystko prawda, to też ma właśnie to prorocze przeniesienie, ale w pierwszej kolejności izajasz jest prorokiem do Izraela.
01:03:47
Mówi do do Bożego Ludu i tam jak jak te rzeczy u chwycimy. Jak zobaczymy jakie Bóg tam uczynił cuda, kiedy po imieniu powołał cyrusa?
01:03:56
Przez cyrusa doprowadza do tego, że film babilonia upada i że cyrus jako nowy władca tam tamtych czasów nakazuje.
01:04:09
Izrael tym tym nie wolno z ludziom z niewoli wrócić do swojej ziemi i budować na nowo świątynie, budować swoją ziemię.
01:04:21
To są niezwykłe rzeczy historyczne wydarzenia, które upewniają nas, że Bóg jest Bogiem historii.
01:04:29
Że Bóg o.
01:04:30
Wszystkim wie, że Bóg ma Wszystko zaplanowane, że to, co dzieje się, nie dzieje się bez jego wiedzy.
01:04:37
Nie dzieje się przypadkiem, że Bóg dopiero reaguje i i dopiero zaczyna próbować coś coś sobie poradzić z tym bałaganem, które ludzie robią? Nie.
01:04:47
Bóg jest panem historii?
01:04:49
On jest alfą i omegą.
01:04:52
Jest Bogiem, który zna przyszłość.
01:04:55
Dla którego nic nie jest zaskoczenie.
01:04:58
Który niczego nowego się nie uczy, on Wszystko wie.
01:05:03
Nie ma nikogo i niczego, czego Bóg by nie znał, czego Bóg by nie wiedział to by Boga zaskakiwało.
01:05:12
To są wielkie lekcje dla nas.
01:05:15
Potrzeby naszych serc, by znaleźć ukojenie.
01:05:20
Pokój, bezpieczeństwo.
01:05:24
W takim Bogu, który jest władcą wszystkich narodów, wszystkich ludzi.
01:05:30
Który Wszystko już wie od początku do końca.
01:05:33
Który ma Wszystko zaplanowane, każdy ludzki ruch, jaki ludzie wykonają Bóg już jest na to przygotowany.
01:05:40
I ma swoje zabezpieczenia przygotowane i ma swoje ruchy, które on wykona.
01:05:48
Ostatecznie widzimy w tej księdze.
01:05:52
Zapowiedź zbawiciela wszystkich ludzi. Ta księga też jest niezwykła pod względem proroctw na temat przyjścia.
01:06:02
Jezusa one też są ukryte w tym całym historycznym tle wydarzeń tamtych czasów powołania Izraela, żeby był świadkiem dla narodów.
01:06:13
Słu bycia sługą, ale w tych wszystkich obrazach, które są.
01:06:19
One dotyczą izra.
01:06:22
Jeśli dzisiaj z Żydami będziecie rozmawiać o kim mówi Izajasz, oni widzą tam tylko Izraela mówią o Izraelu, mówi to i to Izrael jest jego pomazańcem. To Izrael jest jego sługą. To Izrael cierpi.
01:06:38
Oni oni to Wszystko widzą na tym poziomie. My oczywiście powinniśmy zobaczyć to i nie kłócić się z nimi, bo oni mają rację w pewnym sensie.
01:06:47
Ale pomóc im zobaczyć, że to nie jest Wszystko.
01:06:51
Że pewne rzeczy, które tam są, wykraczają poza historię Izraela. Jeśli umiemy w ten sposób, to zobaczyć, jeśli umiemy zobaczyć coś się zgadzać z historią aco wykracza poza ich historię, co już się nie mieści w tej tylko pierwotnej interpretacji.
01:07:08
Aco idealnie.
01:07:11
Obrazuje to, o czym czytamy w nowym testamencie.
01:07:16
O tym, że Jezus jest tym ostatecznym pomazańcem, że on jest tym księciem pokoju.
01:07:22
Że on jest tym, którego władza nie będzie miała końca, że on jest tym, który ustanawia Królestwo, które będzie trwało.
01:07:30
Na wieki bez końca.
01:07:33
Wtedy ta zasłona z niektórych oczu zostaje zdjęta.
01:07:39
Wtedy tak jak Paweł Apostoł pisze, Mogą nawrócić się do pana i być zbawieni.
01:07:47
Czasami nasze spory i kłótnie.
01:07:50
Dotyczące szczególnie proroctw.
01:07:53
Dotyczą niezrozumienia tej wielu poziomow ości Bożego Objawienia.
01:07:58
To jest też coś, na co wielokrotnie zwracam uwagę, do czego nas wszystkich zachęcam, byśmy byli czujni.
01:08:06
Nie zatrzymywali się na jednym poziomie Bożego Objawienia, ale rozumieli, że jest pewna głębia w tym, co Bóg mówi.
01:08:15
Jest pewne pierwotne poselstwo jest historyczne, są historyczne zapowiedzi tego, co ma nadejść i jest to ostateczne.
01:08:26
Indywidualne poselstwo dla każdego z nas?
01:08:29
Niechaj dobry Bóg dopomoże nam.
01:08:32
Jak najwięcej czerpać z jego słowa i zbliżać się.
01:08:36
Do tego, o którym całe pismo świadczy.
01:08:41
To naszego Pana Jezusa Chrystusa, o którym świadczy Mojżesz psalmy.
01:08:47
I wszyscy prorocy.
01:08:49
On jest życiem, w nim jedynie i przez poznanie jego.
01:08:53
Nie tylko umysłowe poznanie, ale przede wszystkim poznanie naszym życiem. Naszym sercem. Doświadczenie jego objawienia w naszym życiu.
01:09:02
W nim jedynie.
01:09:04
Jest życie jest Nadzieja jego jest królestwo, władza.
01:09:10
Potęga po wszystkie wieki bez końca.
01:09:14
Jego szukajmy, niechaj dobry Bóg przez nasze czytanie jego słowa.
01:09:20
Pomaga nam coraz więcej i więcej widzieć Jezusa coraz lepiej znać Jezusa.
01:09:27
Żyć takim życiem?
01:09:29
Które będzie chlubą Jezusa?
01:09:33
Żebyśmy byli takim miastem?
01:09:36
Bóg się może szczycić, o którym może powiedzieć, że jest to jego miasto, że jest to jego dom.
01:09:43
Że jesteśmy jego ludem, że jesteśmy jego sługami, jego wiernymi świadkami.
01:09:49
Prawdziwe poznanie Jezusa do tego prowadzi.
01:09:53
Jeśli nie ma tych owoców sprawiedliwości, obawiam się, że problem jest u podstaw Poznania.
01:10:04
Powstańmy do modlitwy.
01:10:22
Kochany ojcze.
01:10:25
Dziękujemy, że dałeś nam znowu możliwość?
01:10:34
Choć ta księga jest tak rozległa, tak wielka w swoim przesłaniu.
01:10:40
Modle się, aby nasze poznanie ciebie poprzez czytanie tej księgi, jak też innych ksiąg twojego świętego słowa prowadziły nas do prawdziwego, coraz bardziej dogłębnego Poznania ciebie.
01:10:57
I życia.
01:11:00
W świetle tego Objawienia.
01:11:03
Oby nie były to słowa, które tak jak Izajasz widział w swoim pokoleniu trafiają na zły grunt.
01:11:13
Że słuchamy jej, nic nie rozumiemy, słuchamy i nic nie przyjmujemy, słuchamy i to w żaden sposób na nas nie wpływa.
01:11:21
Zachowaj nas panie od zatwardziałych serc?
01:11:26
Zatkanych duchowych uszu.
01:11:29
Daj byśmy byli ludźmi, którzy mają otwarte uszy otwarte oczy otwarte serca.
01:11:37
Abyś ty mówić do nas?
01:11:39
Zmieniać nas.
01:11:42
I używać nas dla swojej chwały?
01:11:45
W tym czasie który?
01:11:47
Obecnie trwa.
01:11:49
W tym czasie łaski w tym czasie zbawienia.
01:11:53
Którego jesteśmy jeszcze uczestnikami?
01:11:56
Pomóż nam Boże, pomóż nam być wiernymi twoimi.
01:12:07
Wykonawcami twojego słowa Twojej prawdy, dopomóż nam, prosimy.
01:12:17
Zachęcam jeszcze kochani do modlitwy.

Skip to content

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na używanie plików cookie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić jak najlepsze wrażenia podczas przeglądania. Jeśli będziesz nadal korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie lub klikniesz „Akceptuję” poniżej, wyrażasz na to zgodę.

Zamknij