Księga Sędziów – streszczenie

Siódme kazanie z cyklu podsumowującego całe Pismo Święte. W każdą ostatnią niedzielę miesiąca Paweł Jurkowski, pastor kościoła w Wejherowie, podsumowuje jedną z 66 ksiąg Nowego i Starego Testamentu, dlatego cykl trwać będzie aż 5 lat. Siódme kazanie streszcza całą Księgę Sędziów.

Zachęcamy do słuchania cyklu online, do przychodzenia na kazania do zboru w Wejherowie, a przede wszystkim do samodzielnego czytania Pisma Świętego. Przed wysłuchaniem kazania poświęconego danej księdze, warto ją wcześniej przeczytać. Paweł zachęca również do zadawania pytań dotyczących lektury ksiąg, które pomogą mu przygotować kolejne podsumowania.

Zakładki

00:00Księga Sędziów 1:1 09:57Księga Sędziów 20:18

Video

Transkrypcja

Przepisywanie pliku audio jest automatyczne, dlatego zawierać może błędy, literówki i służy raczej do odnajdywania danego fragmentu kazania, niż do czytania go w formie tekstowej.

00:00:00
Będziemy rozważali dzisiaj księgę sędziów.
00:00:04
Mam nadzieję, że większość z was.
00:00:08
Przeczytała ten księgę ostatnim czasie jesteście na bieżąco.
00:00:15
Z jej treścią.
00:00:17
Otwórzmy pierwszy rozdział i przeczytajmy pierwszy wiersz.
00:00:25
Który przypomina początek Jozuego, gdzie czytamy o śmierci Mojżesza. Ta księga rozpoczyna się słowami o śmierci Jozuego.
00:00:40
Ludzie przychodzą i odchodzą.
00:00:44
Ludzie mają swój wyznaczony czas na tej ziemi.
00:00:49
Natomiast Bóg jest zawsze wiecznie istniejący. Jego historia zmierza w wyznaczonym przez niego celu i Boże słowo zawiera dla nas zapis tej natchnionej przez Ducha Świętego w historii śmierci o złego synowie Izraela pytali, ja chcę.
00:01:19
Któż z nas wyruszy przeciwko kananejczyków ją, aby z nimi walczyć?
00:01:30
Czytając księgę Jozuego?
00:01:33
Ma się wrażenie, że cały kanałem został już podbity.
00:01:40
I sytuacja Izraela w kanaanie jest stabilna i niezagrożona.
00:01:48
Tak jednak nie jest, choć jodłę odniósł niesamowite zwycięstwa i jego historia jest znaczona pasmem wielkich militarnych triumfów.
00:02:04
To jednak pokolenie następujące po pokoleniu Jozuego.
00:02:10
Ma także przed sobą wielkie wyzwanie, by zdobywać niezdobyte jeszcze zakątki ziemi obiecanej.
00:02:22
Księga sędziów jest częścią biblijnego opisu historii Izraela. Od jego wejścia do kanału, o czym czytaliśmy w księdze Jozuego aż po ostateczne usunięcie Izraela z tej ziemi.
00:02:42
O czym będziemy czytali pod koniec 2 Księgi Królewskiej?
00:02:47
A więc jest to historia od ich zdobycia pana.
00:02:53
Zasiedlenia kanaanu.
00:02:55
I w końcu.
00:03:00
Tak jak Bóg wypędził przed nimi te grzeszne narody.
00:03:06
Tak samo wypędził Izraela, kiedy ten uporczywie trwał.
00:03:13
W swoim, dobrze.
00:03:16
Większość Starego testamentu tej części Starego Testamentu, czyli tej.
00:03:22
Części od wejścia.
00:03:24
Do wypędzenia Izraela jest poświęcona opisowi panowania królów Izraela.
00:03:35
Jednak między przybyciem Izraela do kanalu a ustanowieniem monarchii upłynęło kilkaset lat.
00:03:46
Historycy biblijni tutaj różnią się w opiniach co do tego, ile niektórzy mówią, że nawet 450 lat inni mówią, że 200 150 lat, a więc różnice są dramatyczne w zależności od tego, jak liczymy te lata opisane w tej księdze i różne inne biblijne referencje odnoszące się do tego czasu w każdym bądź razie jest to okres kilkuset lat.
00:04:15
Które znamy jako okres sędziów.
00:04:21
W tym okresie Izrael nie miał jakiejś formalnej, scentralizowanej administracji i władzy.
00:04:30
Ale polegał na wybitnie obdarowanych mężczyznach.
00:04:36
I nawet jednej kobiecie.
00:04:39
Których Bóg powołał, aby zapewnili mu czasowe przywództwo.
00:04:48
Byli oni nazywani sędziami.
00:04:51
Nie dlatego, że siedzieli w sądzie i wydawali sądowe wyroki.
00:04:57
Ale wykonywali boży sąd.
00:05:02
Wypędzali wrogów.
00:05:05
Lub rozstrzygali spory między samymi izraelitami.
00:05:12
Działalność tych sędziów opisana jest w tej właśnie księdze oraz początkowych rozdziałach pierwszej księgi samuela.
00:05:22
W tradycyjnym układzie Starego Testamentu do dziś odzwierciedlone go w Biblii hebrajskiej.
00:05:33
Księgi Jozuego.
00:05:36
Księga sędziów i rut jako jedna księga, ponieważ pierwotnie to była jedna księga.
00:05:43
Pierwsza i 2 księga samuela oraz pierwsza i 2 księga Królewska znajdują się w części, którą Żydzi nazywają prorokami.
00:05:58
Razem z Izajasz M jeremiasz M ezechiel em i 12 tak zwanymi prorokami mniejszymi od ozeasza do malachiasza.
00:06:12
Jako podgrupa księgi od Jozuego do 2 Księgi Królewskiej są znane jako wcześniejsi prorocy, a te pozostałe księgi izajasza nazywany są późniejszymi prorokami.
00:06:31
I te księgi.
00:06:33
Które my dzisiaj raczej nazywamy księgami historycznymi.
00:06:38
Yy są nazywane przez Żydów księgami promoc Kimi, ponieważ według żydowskiej tradycji zostały spisane przez proroków.
00:06:50
I chyba, że przede wszystkim dlatego, że są prorocze w swoim stylu i tematyce.
00:07:01
Moim Uno oczywiście bardzo wyraźny wymiar historyczny, ale podobnie jak i inne księgi prorockie nie zajmują się po prostu historią dla historii.
00:07:15
Nie są zwykłymi kronikami.
00:07:21
Interesuje je raczej to w jaki sposób Bóg działał opisanych w nich wydarzenia i w tym sensie są prorocze.
00:07:35
Chodzi w nich.
00:07:37
O relację Boga z Izraelem.
00:07:41
I oto jak ta.
00:07:42
Relacja wyrażała się w historii Izraela.
00:07:48
Zarówno wydawaniu przez Boga jego wyroków.
00:07:54
Jaki zniesieniu przez Boga ratunku swojemu ludowi?
00:08:01
I ta szczególna relacja Boga z Izraelem opierała się na przymierzu, które Bóg zawarł z nimi na Górze Synaj po wyprowadzeniu ich z niewoli egipskiej.
00:08:15
Athos szkoleni opierało się na obietnicach, które Bóg przed wiekami już wcześniej złożył abrahamowi.
00:08:28
Księga sędziów w tym sensie jest prorocza.
00:08:33
Jest ona teologicznym opisem historii Izraela w okresie sędzi.
00:08:41
I, podobnie jak inne księgi prorockie zawiera przesłanie potrzebne bożemu ludowi w tamtych czasach.
00:08:51
W kolejnych wiekach.
00:08:54
Jest wciąż aktualne dzisiaj dla nas.
00:09:02
Główna część tej księgi sędziów.
00:09:05
Która opowiada o działalności poszczególnych sędziów.
00:09:10
Rozciąga się od 3 rozdziału i 7 wiersza do końca 16 rozdziału.
00:09:20
Poprzedza ją.
00:09:22
Dwuczęściowy, wstęp.
00:09:26
A kończy tą księgę dwuczęściowy epilog.
00:09:32
Pytania, pytanie, które pada na początku tej księgi.
00:09:38
Zostaje ponownie podstawione w zupełnie innych okolicznościach. Pod koniec tej księgi. Pamiętacie, jakie było pytanie na początku tej księgi? Nie zaglądajcie.
00:09:52
Pamiętacie jeszcze jakie?
00:09:53
Było pytanie, jakie było pytanie?
00:09:59
Ma pójść walczyć skazanej czekami. To było pytanie.
00:10:04
Które jest postawione na początku tej księgi.
00:10:07
Pod koniec tej księgi znajdujemy podobne pytanie, Otwórzcie 20 rozdział i 18. Wiesz.
00:10:14
I zobaczmy, jakie tu mamy pytanie?
00:10:20
Synowie Izraela powstali, to jest 20 rozdział księgi sędziów, 18 wiek.
00:10:28
Synowie Izraela powstali.
00:10:31
Poszli do domu Bożego.
00:10:34
I rodzili się Boga, mówiąc, którzy nas?
00:10:41
Ma wyruszyć.
00:10:44
Pierwszy do walki.
00:10:48
Synami Beniamina.
00:10:53
Widzicie, coś się zmieniło?
00:10:56
Na początku księgi pytają.
00:10:58
Kto ma wyruszyć pierwszy, aby walczyć skane nickami?
00:11:05
Ich grodami z tych, którym Bóg nakazał.
00:11:08
Ich wypędzić z tej ziemi?
00:11:10
Pod koniec tej księgi pytają się Boga, kto ma wyruszyć do walki synami Beniamina? Kto to są synowie? Benjamina, to nie są karane i to jest są synowie Izraela to jednosc plenią Izraela, które dopuściło się strasznego. Dobrze.
00:11:29
Izraelici, zastanawiałem się, kto ma z nimi walczyć. Wiecie jaka jest odpowiedź boża w ogóle w obu przypadkach?
00:11:36
Jest to samo.
00:11:39
Ma już pierwsze walczyć.
00:11:41
Plemię Juliusz Królewskie plemię, które Bóg przygotowuje.
00:11:48
Sprawowania królewskiej władzy w Izraelu.
00:11:54
Oni muszą być pierwsi, ale jaka różnica?
00:11:58
Zbliżając się do końca tej księgi, jesteśmy wezwani do refleksji nad punktem, z którego wyruszamy.
00:12:07
W tej księdze.
00:12:09
I nad tym wszystkim, co wydarzyło się w międzyczasie.
00:12:13
Jak bardzo sytuacja się zmieniła, pogorszyła, że synowie Izraela walczą ze sobą zamiast walczyć skany ciekami, którzy ich nadal otaczają.
00:12:28
Którzy nadal za grosze.
00:12:32
Przypomina nam to historii Kościoła.
00:12:36
W której boży lud zbawiony.
00:12:42
Wpiął Jezusa Chrystusa jest zwany.
00:12:46
By głosić ewangelię wszystkim narodom, by toczyć walkę z mocami ciemności z grzechem z Szatanem Ice, kłamstwem z zabobonami.
00:12:59
A ileż mamy bratobójczej?
00:13:01
Walki dzisiaj w kościele?
00:13:04
Ileż mamy konfliktów między tymi, którzy wyznają.
00:13:16
Pierwsza część wprowadzenia do księgi sędziów, a więc.
00:13:22
Pierwszy rozdział od pierwszego wiersza do 5 wiersza 2 rozdziału.
00:13:30
W tych wierszach czytamy o.
00:13:31
Stopniowej zmianie w stosunkach Izraela, skanami, jej czitami.
00:13:39
Które nastąpiło po śmierci od złego.
00:13:44
Gdy umarł złe?
00:13:47
Coś zaczęło się zmieniać w nastawieniu synów Izraela do otaczających ich kananejczyków.
00:13:57
Wysiłki poszczególnych plemion, aby posiąść i zająć ziemię, które zostały im przydzielone.
00:14:06
Napotykały na coraz większe trudności.
00:14:10
Ponieważ Kanadyjczycy, zwłaszcza na wybrzeżu i w kluczowych ufortyfikowanych miastach na Północy stawiali bardzo zdecydowany opór.
00:14:23
Ale josue, chociaż też stawiali wielki opór, nie miał takich problemów, by ich pokonać i by zająć te ziemie, które Bóg dał Izraelowi.
00:14:33
Dlaczego więc ci mają takie problemy? Dlaczego czytamy w pierwszych wierszach tej księgi, że nie byli w stanie ich pokonać?
00:14:43
To doprowadziło do sytuacji napiętej sytuacji.
00:14:48
W której Izraelici i Kanadyjczycy żyli.
00:14:54
Ze sobą razem jakby?
00:14:56
W ciągłym stanie gotowości do walki.
00:15:01
Izraelici nadal byli.
00:15:03
Wykluczeni ze znacznej części Ziemi obiecanej im przez Boga.
00:15:10
A więc była to?
00:15:11
Sytuacja daleka od oczekiwań, z jakimi Izrael wkroczył do kanału.
00:15:20
Oczekiwań zwycięstwa oczekiwań, zajęcia tej ziemi.
00:15:26
Oczekiwań opartych na obietnicach, jakie Bóg dał ich przodkom.
00:15:32
Że posiądą całą tę ziemię?
00:15:35
No właśnie.
00:15:38
Dlaczego więc?
00:15:39
Tak sie ństwa.
00:15:41
Ta księga też odpowiada na to.
00:15:45
Pierwsza część wprowadzenia.
00:15:49
Kończy się tym, że Izraelici płaczą przed Bogiem.
00:15:55
Po tym, jak dowiadują się od Bożego Anioła.
00:15:59
Jadę bardzo.
00:16:01
Sprzeniewierzyli się Bogu.
00:16:04
Tu jest problem.
00:16:07
Twórzcie 2 rozdział i przeczytajmy 4 pierwsze wiersze z 2 rozdziału.
00:16:14
Czytamy tym, że Anioł ja Boga Izraela wstąpił.
00:16:20
Z nich Gál.
00:16:21
Do boki boki oznacza płaszcz.
00:16:26
I powiedział.
00:16:28
Wywiozłem was.
00:16:29
Z Egiptu.
00:16:31
I wprowadziłem do Ziemi, którą przysiągłem waszym ojcom.
00:16:38
Powiedziałem, nigdy nie zerwę mojego przymierza z wami.
00:16:45
Tylko wy, nie zabierajcie przymierza z mieszkańcami tej Ziemi, zburzcie ich ołtarze.
00:16:55
Wy jedna.
00:16:57
Mnie nie posłuchaliście?
00:17:00
Co wy zrobiliście?
00:17:03
Dlatego mówię, nie wypędza ich przed wami.
00:17:08
Staną się cierniem w waszych bokach?
00:17:13
A ich bogowie.
00:17:15
Ich bóstwa będą dla was siłę?
00:17:21
Gdy Anioł ja uznaniem te słowa wszystkim izraelitą.
00:17:26
Lub gorzko zapłakał.
00:17:33
W tej księdze widzimy wiele razy płaczących.
00:17:38
Ale niestety, ten ich płacz.
00:17:43
Nie zamienia się trwał przemiany.
00:17:47
Tak jak płacz. Wielu ludzi dzisiaj w kościele.
00:17:50
Nie oznacza, że szczerze pokutują.
00:17:53
Po prostu są wzruszeni emocjonalnie, po prostu są chwilowo skonfrontowani ze swoim grzechem, skonfrontowani z miłością Boga z dobrocią Boga i to powoduje łzy to powoduje emocje.
00:18:11
Ale nie dajmy się temu szukać jako młody człowiek dawałem się często na to nabrać. Dzisiaj sam wiele płacze i się łatwo wzruszam, ale wiem, że to za mało.
00:18:23
Wiem, że to za mało same łzy i same słowa to za mało.
00:18:29
Ta księga pokazuje nam Izraelitów wiele razy płaczących i mówiących dobre rzeczy.
00:18:36
Ale ich czyn życie niestety nie idzie w parze.
00:18:41
Z tymi doznaniami i stymi słowa i tego się wystrzegajmy. Bracia siostry, by polegać jedynie na emocjach, które odczuwamy.
00:18:52
Kapuście wystrzegajmy, by postrzegać wagę działania Ducha Świętego w naszym życiu. Przez to, jak się czujemy, to piękne. Jeżeli coś czujemy i przeżywamy, ja nie Jestem przeciwko emocją. Sam Jestem bardzo emocjonalnym.
00:19:09
Niejednokrotnie się rozczulam i płacze i potrafię przeżywać emocjonalnie różne rzeczy, ale nauczyłem się na tym nie polegać.
00:19:20
Wiem, że Bóg oczekuje czegoś danych, co więcej.
00:19:23
Niż naszych łez.
00:19:25
Daleko czegoś więcej niż naszych słów.
00:19:29
Oczekuje naszego życia owocu sprawiedliwości w naszym życiu, naszym postępowaniu to jest miłość do Boga. Nie że się czuję moc je.
00:19:39
Ale że się postępuje zgodnie z jego wymaganiami.
00:19:47
Przyczyną porażki Izraela w przejęciu kanaanu nie były żelazne, rydwany czy silne fortyfikacje kananejczyków.
00:20:00
Ale ich własna niewierność, bo?
00:20:04
Bóg powiedział Zburzcie ich ołtarze.
00:20:07
Nie pozwólcie, żeby to bałwochwalstwo to ich pogańskie myślenie tej bezbożne praktyki stały się częścią waszego życia, a oni sobie kombinowali, że jakoś się z nimi dogadamy wykorzystamy.
00:20:25
Ich do prac.
00:20:27
Pozwolimy im funkcjonować.
00:20:33
Z tego powodu już nie wy pędzicie.
00:20:36
I będą jak się żyć waszym boku? Wyobrażacie sobie kaktusa wbitego bok? Jak żyć z czymś takim jak jak funkcjonować?
00:20:49
A mówi asterysk.
00:20:54
One was złapią. Nie będziecie wiedzieli kiedy?
00:21:01
W ich.
00:21:05
Demoniczne moce.
00:21:08
Mówić trzeba to.
00:21:12
Pośród siebie trzeba się od tego oddzielić.
00:21:16
Iluż to chrześcijan dzisiaj myśli, że można w postawić panu Bogu świeczkę.
00:21:21
A diabłu Ogarek.
00:21:24
Że można śpiewać pieśni Bogu i tymi samymi ustami.
00:21:30
Kłamać, rozsiewać plotki, narzekać.
00:21:38
Mówić nieprawdę.
00:21:41
Iluż to chrześcijan myśli.
00:21:43
Że można kochać Boga i można kochać pieniądze. Można kochać ten świat iluż ludzi myśli, że można żyć w jakimś kompromisie, grzechem i Wszystko będzie dobrze, bo mamy Jezusa, bo wierzymy w Jezusa i ostatecznie jakoś to Wszystko dobrze będzie.
00:22:03
Jeżeli nie ma takiej opcji?
00:22:05
Żeby było dobrze z ludźmi, rozdwojone go serca.
00:22:10
Żeby było dobrze z ludźmi, którzy miłują ten świat i mówią, że kochają Boga.
00:22:18
Villa mówi, że jeśli miłujemy ten świat?
00:22:21
To nie ma w nas miłości ojca.
00:22:25
Nie ma w nas miłości Boga ojca, jeśli kochamy ten świat.
00:22:30
Pan Jezus mówi, Nie możesz służyć Bogu?
00:22:34
I moje nie da się.
00:22:37
Niektórzy myślą, że się da, ale Jezus mówi, że się nie da.
00:22:44
Cała ich historia jest smutnym świadectwem tego.
00:22:50
Że nie da się służyć prawdziwemu Bogu i fałszywym bogom.
00:22:57
Bo pierwsze jego przykazanie jest, nie będziesz miał innych bogów. Obok mnie obok mnie to znaczy, że mnie nie zdetronizuje. Sz masz nadal mnie, ale obok mnie chcesz postawić sobie inne, bo pierwsza rzecz nie.
00:23:15
Oni, niestety widzimy.
00:23:18
Nie byli temu posłuż.
00:23:22
Na terytorium, które udało im się zająć, zaczęli iść na kompromis.
00:23:28
Pozwalając, by kanadyjskie pogaństwie ołtarze pozostały na swoich miejscach.
00:23:34
I z tego powodu Bóg odmówił im pomocy.
00:23:41
Oprócz spojrzenia w sperz to anielskie przemówienie wybiega również przyszłość, zapowiadając, że Kanadyjczycy ich bóstwa będą wielką przeszkodą.
00:23:58
W życiu i znałem.
00:24:00
Kolejne słowa wstępu tego 2 rozdziału tej 2 części wstępu odnoszą się do wejścia.
00:24:09
Do kanaanu.
00:24:11
Pod wodzą ją złego, czyli znowu wracamy do początku. To samo było na.
00:24:17
Początku pierwszego rozdziału.
00:24:18
I to samo jest.
00:24:20
W 2 rozdziale od od 7 wiersza.
00:24:23
Mowa jest tutaj.
00:24:24
O tym, co wydarzyło się, gdy oni weszli.
00:24:27
Pod wodą Jozuego jak?
00:24:28
To wyglądało i jak to się zmieniło?
00:24:38
Jest 7 i kolejne mówią, ludzie służył, ja chcę Bogu Izraela przez wszystkie dni Jozuego i przez wszystkie dni starszych, którzy przeżyli jozuego i widzieli wszystkie wielkie dzieła jaw jakie uczynił dla Izraela.
00:25:00
Eyo złe syn NUNA Sługa Jawe.
00:25:04
Umarł w wieku 100.
00:25:06
10 lat czytamy, gdzie go pogrzebano i czytamy dalej, że same to pokolenie, czyli całe to pokolenie ją złego zostało przyłączone do swoich ojców. To jest takim eufemizmem, że umarł.
00:25:22
I powstało po nich inne.
00:25:26
Pokolenie, które nie znało yahwe.
00:25:30
Ani też dzieło których dokonał dla Intela. Jak to możliwe?
00:25:35
Jak to możliwe, że po pokoleniu złego i tych, którzy wiernie służyli, jadę, powstaną kolejne pokolenie, które nie znało Boga Izraela?
00:25:47
Wychowali się przecież.
00:25:48
W domach, w których tamci czci jak opowiadanie o ja.
00:25:53
Zwiastowania NI.
00:25:55
Co Bóg uczynił, opowiadali te historie niezwykłe.
00:25:59
Jak to możliwe, że to kolejne pokolenie? Już nie znam tego Boga.
00:26:05
Dziwne, to prawda, jak to jest?
00:26:09
Że my poznaliśmy wielu z nas poznało Boga, doświadczyło go w swoim życiu, a nasze dzieci nie chcą o nim słuchać. Nie chcą.
00:26:19
Muszą wierzyć.
00:26:21
Dziś z naszymi.
00:26:23
Tak jak my potrzebowaliśmy.
00:26:26
Nawróci się od naszych grzechów. Takiej oni muszą się nawrócić. Nie jesteśmy w stanie im przekazać naszej wiary.
00:26:37
Naszej miłości do Boga możemy ich uczyć, możemy im wskazywać, ale oni sami muszą przyjść do Boga. Każde jedno pokolenie potrzebuje przebudzenia odrodzenia, nawrócenia zbawienia Bożego.
00:26:51
I widzimy, tutaj przychodzi kolejne pokolenie.
00:26:54
Po tak dobrym pokoleniu, bo tak zwycięskim pokoleniu.
00:26:58
Które otrzymuje świadectwo, że nie znało Boga Izraela.
00:27:05
I czytamy, że ci czynili zło oczach jahwe.
00:27:12
I służyli balon najbardziej bestialskim.
00:27:19
Muszą kanale baal znaczy pan?
00:27:24
I był największym w cudzysłowie.
00:27:27
Prawdziwego Boga.
00:27:31
Ludzie ufali, że to bardzo daje im zbiory plony, że to dzięki balowy kultowi baala, który odbywał się w straszny sposób.
00:27:43
Często przez ofiary składane z dzieci przez różnego rodzaju orgie seksualne.
00:27:51
Oni, wierzyli, że w ten sposób?
00:27:54
Zdobywają przychylność Board, który im błogosławi.
00:27:58
I czytamy, że oni zaczęli służyć cymbale.
00:28:03
I opuścili ja w Boga swoich ojców, który wyprowadził ich z Ziemi w lipcu i poszli za cudzymi bogami za obcymi bogami.
00:28:16
Za bogami okolicznych narodów.
00:28:19
I oddawali pokłon.
00:28:22
I tak pobudzi liliach.
00:28:26
W kilku zdaniach mamy tutaj zarysowany upadek Izraela w odstępstwo już następne pokolenie pojazu łem. Zobaczcie Mojżesz jozue i kolejne pokolenie takie rzeczy.
00:28:46
Widzimy tutaj ich dramatycznym. Pawex to odstępstwo, a następnie w następnych wierszach mamy wyłożony powtarzający się schemat całej księgi sędziów.
00:29:02
Od 13 wiersza czytajmy.
00:29:05
Opuścili aferę.
00:29:07
A służyli ba lowi.
00:29:11
I Kasza.
00:29:14
A 4 była uważana za żonę, bo ona równie rozwiązła równie krwiożercza jak banan i oni takim bóstwom służyli.
00:29:25
Wtedy czytamy, zapłonął gniew Jawe przeciw Izraelowi.
00:29:32
Co Bóg zrobił?
00:29:33
Wydał ich w ręce grabieżców, którzy ich grami.
00:29:39
I sprzedał ich w ręce okolicznych wrogów.
00:29:45
Także nie mogli się dalej ostać przeciw swoim wrogom.
00:29:53
A gdziekolwiek wyruszyli.
00:29:55
Ręka, ja chcę, była przeciwko nim ku nieszczęściu.
00:30:02
Czy Bóg w takim wypadku był niewierny?
00:30:08
Nie, ale właśnie w ten sposób był był wierny swojemu przymierzu w jego przymierzu. Była taka groźba, że jeżeli oni tak będą postępowali, to Bóg dokładnie tak będzie.
00:30:20
Z nimi postępował.
00:30:24
Czytamy tutaj, że Bóg uczynił tak jak nim zapowiedział, jakim przysiąg.
00:30:31
I byli bardzo uciskani.
00:30:35
I co wtedy robili, jak byli uciskani?
00:30:39
Nagle sobie przypominali.
00:30:42
O prawdziwym Bogu.
00:30:44
I zaczynali biadolić do.
00:30:45
Niego i prosić go, żeby się nad.
00:30:47
Nimi z miłą.
00:30:48
I płakali znowu i obiecywal.
00:30:53
Nie zawsze niestety, ale w wielu przypadkach tak było i czytamy, że wtedy co wtedy?
00:31:00
Ja chcę wzbudzał sędziów.
00:31:04
Którzy ich wyzwalali z rąk grabieżcy.
00:31:09
Lecz także swoich sędziów nie słucham?
00:31:13
Ale uprawiali nierząd z obcymi bogami i oddawali pokłon.
00:31:20
Szybko zboczyli z drogi, którą kroczyli ich ojcowie.
00:31:25
Słuchający przykazań jahwe.
00:31:29
Ci tak nie postępowali.
00:31:34
A gdy ja sam wzbudzał?
00:31:35
W nim sędziów.
00:31:36
To yahwe był w każdym sędziom.
00:31:39
I wybadał ich z rąk ich wrogów przez wszystkie dni sędziego.
00:31:46
Ja chce bowiem litował się nad ich jękiem.
00:31:51
Swobodom tych, którzy ich uciskali i trafili. To jest niezwykłe, jak i Bóg jest naszym kościołem.
00:31:58
Człowiek go obraża, znieważa, jest niewierny, ale kiedy człowiek zaczyna jęczeć?
00:32:05
I płakać, Bóg się lituje.
00:32:07
To jest niesamowite jak Bóg jest?
00:32:09
Litościwy i Bóg się Litował.
00:32:11
Nad nimi, którzy tak go obrażali, którzy go tak znieważać.
00:32:16
Ale czytamy, że oni po śmierci sędziego odwracali się.
00:32:21
Odwracali się w Boga i psuli się bardziej niż ich ojcowie, a więc to zepsucie postępuje.
00:32:33
Chodzili za cudzymi bogami, służyli im, oddawali im pokłon, nie odstępowali od swoich czynów ani.
00:32:42
Od swojej upadłej drogi.
00:32:46
Cały kilkuset letni okres panowania sędziów to powtarzający się cykl odstępstwa i zdrady.
00:32:56
Za, które odstępstwo Bóg ich surowo karze.
00:33:02
Wydanie ich w ręce obcych ciemiężycieli.
00:33:06
A następnie, gdy o nich wielkim utrapieniu.
00:33:09
Wołają o litość bóg.
00:33:11
Lituje się nad nimi wzbudzaniu sędziego, który ich wybawia i w rezultacie wydaje się, że Izraelici chociaż na chwilę nawracają się jakoś do Boga, do prawdziwego Boga.
00:33:25
Ale bardzo szybko wracają do swoich odstępstw.
00:33:31
Szczególnie gdy sędzia już umiera.
00:33:34
Krótko mówiąc.
00:33:36
Pomimo wielu prób Boga, aby ich odwieść od nich niewierności i grzesznej dróg. Izraelici trwają w swoim uporze.
00:33:49
I Bóg zapowiada, co?
00:33:52
W takim razie zamierza uczynić wyrazie swojego gniewu. I tak.
00:33:58
Od 20 wiersza jeszcze 2, wiersze 20 i 21.
00:34:03
Zapłonął więc gniew ja chcę przeciw Izraelowi i powiedział, ponieważ ten naród złamał moje przymierze.
00:34:14
Które zawarłem z jego ojcami?
00:34:17
I nie usłuchał mojego głosu.
00:34:21
Ja w m odo nie wypędzam przed nimi żadnego z narodów, które pozostawił mi o złe, kiedy umarł.
00:34:33
Narody, które pierwotnie zostały pozostawione, aby wypróbować wierność Izraela.
00:34:42
Teraz zostaną pozostawione na stałe, aby.
00:34:49
Uci stacji brat.
00:34:51
I przypominać Izraelowi o jego niewierności Bogu.
00:35:00
Stają się biczem.
00:35:03
Na plecach niewiernego pisałem.
00:35:08
Tak więc pierwsze rozdziały księgi sędziów zdiagnozowania tego, co poszło nie tak i przedstawienia nam tego, co nastąpi później.
00:35:21
Bardzo jasno określają, co jest głównym tematem tej księgi.
00:35:26
A mianowicie powtarzające się odstępstwo Izraela w okresie sędziów i odpowiedź Boga na to odstępstwo.
00:35:37
Księga sędziów.
00:35:38
Odpowiada na pytanie.
00:35:40
Dlaczego Izrael nie posiadł w pełni ziemi, którą Bóg obiecał jego przodków?
00:35:51
Odpowiedź brzmi.
00:35:53
Z powodu odstępstwa, które nastąpiło, uśmierci ją złe.
00:35:59
To nie jest tak, że Bóg nie jest w stanie dać tego, co wiedzą.
00:36:06
To co Bóg obiecuje, jest zawsze uwarunkowany.
00:36:12
Jeśli my nie dopełnimy warunków, które na nas.
00:36:18
Które są przed nami do spełnienia.
00:36:24
2 nie wypełni.
00:36:27
Wielu ludzi dzisiaj myśli.
00:36:30
Że nowe przymierze to bezwarunkowe przymierze, w którym po prostu wchodzimy i już nie ważne jak będziemy żyli, jak będziemy chwalili Boga, jak będziemy postępowali, to Bóg jest tak kochany, to Bóg jest tak wspaniały, że w jezusie chrystusie na pewno.
00:36:50
Jak już żeśmy powiedzieli mu tak.
00:36:53
Bo nieważne, czy potem będziemy wierni temu tak, to on nas zbawi to on nas uratuje wielu ludzi tak dzisiaj myśli.
00:37:02
Wielu ludzi tak pojmuje nowe przymierze, że powiedzą panu Bogu tak na ślubnym Kobiercu stanął przed nim powiedzą, panie Jezu, bądź panem mojego życia pójdą do chrztu i uważają, że no zrobiliśmy Wszystko, co do nas należy, a teraz.
00:37:22
Będzie wierny i na sławie, bo przecież kto wyznaje Jezusa panem będzie zbawiony.
00:37:27
Ale czy tak rzeczywiście naucza nas słowo Boże?
00:37:32
Czy takie jest przymierze, do którego Bóg nas wezwał w jezusie chrystusie?
00:37:37
Czy nasze zbawienie nie jest zależne?
00:37:41
Od tego czy?
00:37:41
Dzisiaj Jezus jest naszym panem.
00:37:47
Zbawienie jest w jezusie.
00:37:50
Ono nie jest nam dane, także sobie chowamy do kieszeni, że przybijamy do ściany jak certyfikat zakończenia szkoły.
00:37:59
Zbawienie jest dane w jezusie.
00:38:04
Jest udziałem wszystkich, którzy są w jezusie.
00:38:10
Nie tylko ci.
00:38:12
Którzy są w jezusie?
00:38:14
I ci, którzy umierają w jezusie?
00:38:18
Nie ci, którzy kiedyś nie ci, którzy od czasu do czasu przychodzą do Jezusa, nie ci, którzy mówią do niego, panie panie, a nie czynią jego woli.
00:38:31
Ta księga pokazuje nam, że przymierze z Bogiem nie jest przymierzem, w którym Wszystko polega na.
00:38:40
Bogu i na jego wierności.
00:38:42
Ale przymierze zawsze jest.
00:38:45
Umową, 2 stron.
00:38:48
I Bóg jest zawsze wierny swojemu przymierzu jest Chrystus jest.
00:38:53
Doskonałym zbawicielem.
00:38:56
Natomiast nasz udział w jego ustawieniu. Nasz udział w jego łasce. Nasz udział w jego błogosławieństwa jest zależny od naszej.
00:39:05
Wiary w niego.
00:39:07
Co za tym idzie?
00:39:09
Postępowania, które jest zgodne studia.
00:39:14
Tylko w taki sposób?
00:39:16
Mamy udział w tym przymierzu. Pamiętajmy o.
00:39:18
Tym bracie i się.
00:39:20
Nie chcę bolesna lekcje zapisane w tej księdze będą dla nas ostrzeżeniem, byśmy Bożej łaski nie przyjmowali, byśmy nie byli ludźmi, którzy depta ją krew, przybliża, którą zostali wykupieni z naszego marnego postępowania, byście nie byli w gronie tych, którzy mówią, panie panie, a nie czynią jego woli.
00:39:46
Byście nie byli jak obłudnicy?
00:39:49
Którzy mają fasadę pobożności, ale nasze życie jest pozbawione mocy pobożności, tego się wystrzegajmy. Jeśli to dostrzegamy w naszym życiu, prawdziwie pokutuje myss tego.
00:40:05
Prośmy Boga, by nas uratował od przewrotności naszych serc od nieposłuszeństwa w naszym życiu od niewiary w naszym życiu.
00:40:15
Od wszelkiego odstępstwa.
00:40:18
Od tego cośmy ślubowali chrystusowi panu naszemu.
00:40:26
Księga sędziów.
00:40:28
Wyjaśnia działanie Boga jako w pełni uzasadnione.
00:40:34
W obliczu upadku uporczywej niewierność Izraela.
00:40:40
Późniejsze księgi biblijne wyjaśniają.
00:40:44
I uzasadniają bardziej drastyczny, a w jakim jest wyrzucenie całkowite wyrzucenie Izraela z ich dzień obiecane.
00:40:59
W centralnej części księgi sędziów.
00:41:03
A więc od 3 rozdziału 7 wiersza do.
00:41:06
16 rozdziału zapisane są dzieje 12 sędziów, począwszy od od iela bratanka caleba przyjaciela Jozuego.
00:41:20
A skończywszy na samsonie.
00:41:24
Ich historie są niezwykle barwne i pouczające.
00:41:30
Leworękich Ehud, którego imię znaczy dziękczynienie.
00:41:36
Przebija obosiecznym mieczem tłustego eglo na króla moabu.
00:41:42
Po tym, jak obiecuje mu przekazać tajemne poselstwo od Boga.
00:41:48
Changa zabija 600 Filistynów Oścień M.
00:41:56
Sędzia i prorokini w jednej osobie debora, której imię znaczy pracowita pszczoła.
00:42:04
Prowadzi tchórzliwego Baraka.
00:42:06
Którego imię znaczy błyskawica?
00:42:10
Prowadzi Baraka na wojnę z surą, który pyszni się żelaznymi maszynami wojennymi.
00:42:18
Barak ze względu na swoją opieszałość nie otrzymuje pełnej chwały z odniesionego zwycięstwa.
00:42:26
Tylko pasterka JAR, która zwija kołek od namiotów czas ten sam.
00:42:36
Bóg powołuje.
00:42:39
Kiedy mężczyźni niewieście ją?
00:42:43
I ociągają się z zajęciem wyznaczonego im. Przywódcze go miejsca.
00:42:50
To jest.
00:42:50
Smutny obraz wielkim współczesnego kościoła.
00:42:56
Gdzie bracia zamiast świecić? Przykładem zaangażowania w służbę Bogu.
00:43:03
I przewodnictwa w swoich domach.
00:43:06
Zajmują się błahostkami i marnują swój czas i energię na przyziemne przyjemności.
00:43:15
Wielu zborach Kobiety przewodzą w modlitwie wzajemnym posługiwaniu, a nawet w Poznaniu i Nauczony słowa Bożego.
00:43:27
Czy tak powinno być?
00:43:30
Czy taki jest boży porządek?
00:43:33
Czy raczej jest to wynikiem z niewieście nia ociężałości i duchowej płycizny wielu braci.
00:43:44
Generalnie jest znany w kładzenia runa przed Bogiem.
00:43:50
Żeby się dowiedzieć, jaka jest boża wola po tym, jak Anioł ja chcę na jego oczach wydobywa ogień ze skały.
00:44:01
Jemu to za mało musi równoległości nie raz, ale 2 raz, a potem jeszcze idzie jej słucha co tam mignięcie typu oni w obozie mówią.
00:44:14
Ile zapewne Bóg musi nam dać.
00:44:18
Abyśmy w końcu zaufali mu i pełni jego wolę.
00:44:30
Pod koniec swojej.
00:44:34
Otrzymuje od Izraelitów propozycję zapoczątkowania monarchii.
00:44:42
Żeby władza Izraela i żeby biegów synowie po nim władali. Znam, ale gedeon ma na tyle rozumu, że odrzuca tę propozycję i wskazuje na Boga.
00:44:57
Jako Najwyższego władcę i jednego potrzebnego.
00:45:02
Im króla.
00:45:04
Po czym?
00:45:06
Sporządza zł N. Fot.
00:45:09
Który staje się obiektem bałwochwalczego kultu.
00:45:18
Jednak jeden synów gedeona.
00:45:22
Który otrzymał imię?
00:45:26
Abi melek, co oznacza mój ojciec jest królem.
00:45:34
Nie chce też królem, a potem?
00:45:36
Ze swojej nałożnicy ma.
00:45:38
Stuna i mówi, będzie miał na imię mój.
00:45:41
Ojciec jest królem.
00:45:47
I ten właśnie amelek.
00:45:49
Miał ambicję zostać władcą Izraela.
00:45:54
Niektórzy zaliczają go do grona sędziów.
00:45:57
Ale moim zdaniem to nie jest żaden sędzia powołany przez Boga. To jest samozwańczy tyran.
00:46:09
Wymordował wszystkich synów wtedy ok.
00:46:13
Żeby nikt nie zagrażał jego pozycji?
00:46:17
Bóg surowo osądza.
00:46:21
I jego popleczników, zsyłając na nich ducha niezgody i ostatecznie tragiczną śnie.
00:46:30
Mamy jeszcze kilku innych mniej znanych sędziów to lacz jaj, o którym czytamy tylko tyle, że miał 30 synów, którzy jeździli na 38. Będzie.
00:46:43
Ostatnim najbardziej znanym sędzią jest sams.
00:46:51
Jednak jego zachowanie jest tak dziwaczne, że trudno nawet nim rozpoznać prawdziwego Bożego sędziego.
00:47:02
Poza tym nikt nie podąża za samsonem.
00:47:06
Ale to czy ons te walki w pojedynkę aż do dnia swojej tragicznej śmierci pod gruzami pogańskiej świątyni.
00:47:16
Każdy kolejny cykl odstępstwa Izraela i Bożego wybawienia, ajeśli w sumie 7 prowadzi do stopniowej zmiany?
00:47:29
Którą można by opisać jako spiewalem?
00:47:32
Coraz głębszego i głębszego.
00:47:37
Pierwszy rozłam wśród Izraelitów pojawia się już w historii debory i Baraka.
00:47:45
I pogłębia się pod rządami późniejszych sędziów.
00:47:50
Po 40 latach, które nastąpiły po zwycięstwie gedeona, nigdy już nie czytamy, że ziemia cieszy się pokojem.
00:48:00
A w czasach Samsona Izraelici nawet nie wołają.
00:48:04
Do Boga, żeby ich ocalić.
00:48:08
Samson, którego osobista krnąbrność i niechęć do przyjęcia swojego powołania.
00:48:16
Doskonale uosabia krnąbrność i postawę.
00:48:21
Całego ludu.
00:48:24
Tak jak Izrael został wyróżniony spośród innych narodów przymierzem zawartym z Bogiem.
00:48:32
Tak samo samson został wyróżniony spośród wszystkich innych Izraelitów. Powołaniem do życia jako boży na zryć.
00:48:44
Ale tak jak Izrael chodził za obcymi bogami.
00:48:49
Tak sam są chodził za obcymi kobietami.
00:48:55
Izrael chciał być jak inne narody.
00:49:00
Chciał być jak inni mężczyźni?
00:49:04
Tak jak Izrael wielokrotnie wzywał.
00:49:10
Tak też sąd.
00:49:12
Będzie trwał.
00:49:16
Krótko mówiąc, tematy, które przewijają się przez całą środkową część księgi sędziów, nabierają uosobienia o sobie samym sobą.
00:49:32
2 historię, które stanowią epilog księgi.
00:49:37
Zapisane w rozdziałach od 17 do 21.
00:49:43
Są to historie umiejscowione bardzo ogólnie w okresie sędziów.
00:49:48
Ale nie następują chronologicznie po tym, co zostało opisane wcześniej.
00:49:58
Przesuwa się z grzechu Izraela jako całości na grzech jednostek.
00:50:06
I wspólną, którego tworzą.
00:50:09
A więc wcześniej czytamy o Izraelu, który grzeszy, a na końcu księgi sędziów mamy 3 historie. Jedna z nich jest odrębnej księdze księdze. Ruch ta pozytywna historia, ale są te 2 negatywne, które znasz ten wydają są na końcu 3.
00:50:32
I one.
00:50:32
Nam pokazują.
00:50:34
Konkretnych ludzi.
00:50:36
Konkretne przypadki tego, jaki Izrael odstępował od Boga, co się działo w narodzie?
00:50:44
I znamienny jest refren, których się czterokrotnie powtarza w tych ostatnich rozdziałach.
00:50:52
Znacie ten refren?
00:50:56
W tych dniach.
00:50:58
Nie było króla Izrael.
00:51:02
Każdy czynił to.
00:51:05
Co było słuszne w jego własnych oczach?
00:51:10
Innym 100. Innymi słowy, nie było jakiegoś władcy, który by prowadził naród, więc każdy robił to, co uważał za słuszne i zauważcie.
00:51:23
Każdy czynił to, co uważał za słuszne.
00:51:26
Nie to, że czynili to?
00:51:27
Co złe było w ich oczach?
00:51:30
Ale oni robili to, co uważali, że jest ok, czyli w porządku.
00:51:36
Ten refren jest natchnionym podsumowaniem przesłania całej tej księgi.
00:51:44
I niestety.
00:51:52
Pozostałej części historii Izraela.
00:51:56
Historii Kościoła i historii wiele.
00:52:01
Współczesnych chrześcijan.
00:52:09
Uważam za słuszne.
00:52:14
Nie, to co było złe?
00:52:16
W jego mniemaniu.
00:52:18
Ale to, co uważają, że jest ok.
00:52:22
Każdy robi to, co sam uważał za właściwe.
00:52:27
A ja.
00:52:28
Tak uważam.
00:52:31
Co ty mi będziesz mówił?
00:52:35
Ja, wiem swoje.
00:52:38
Ty masz swoją rację, masz swoje zrozumienie, masz swoją interpretację, a ja mam swoją.
00:52:47
I nikt mi nie będzie mówił.
00:52:52
Nikt mnie nie przekona.
00:52:55
Zostanę przyswoi i postawie.
00:53:01
To jest Duch.
00:53:04
Wciąż żywy.
00:53:06
Wciąż aktywny i z naszych czasów.
00:53:11
Strzeżmy się dynamicznie kierował.
00:53:19
Pierwsza z tego epilogu zakończenia tej ziemi to historia micheasza i jego gorzków.
00:53:37
Który obsługuje bożki domowe.
00:53:42
I całe plemię banitów chce go za swojego kapłana.
00:53:47
To jest totalny religijny Chaos.
00:53:51
Cechujący tamten okres a 2 historia to jeszcze bardziej.
00:53:59
Dramatyczna historia lewicy, a więc znowu człowieka sklepieniach kapłańskiego, który bierze sobie.
00:54:11
I nie chcę nawet opowiadać cofam w sieci. Doda, że kiedyś, żeśmy tą historię sobie całą księgę sędziów rozważaliśmy kiedyś szczegółowych, ale jest to jest to po prostu potworna historia.
00:54:25
Gwałtów tej Kobiety porówania ją na kawałki i rozesłania do wszystkich plemion.
00:54:32
I w rezultacie tej bratobójczej walki?
00:54:38
Do takiego stanu dochodzi Izrael, kiedy odwraca się od Boga prawdziwego.
00:54:45
I zwraca się do tych pogańskich bożków.
00:54:49
Pokazują nam tę historię, że Izrael był bardziej zagrożony przez swój własny, wewnętrzny upadek, moralny i duchowy.
00:55:01
Niż przez jakikolwiek atak z.
00:55:07
I tak samo jest. Dzisiaj kościół jest o wiele bardziej zagrożony.
00:55:13
Przez kwas.
00:55:16
W pośród wierzących.
00:55:18
Niż nienawiść tego świata, wrogość tego świata presje tego świata dużo bardziej jesteśmy zagrożeni.
00:55:29
Przez naszą własną.
00:55:32
Tendencje do lekceważenia Bożego słowa do próby omijania Bożego słowa.
00:55:40
Jakiegoś upodabniania się?
00:55:43
Do ducha obecnych czasów, kompromis, lepiej miłości.
00:55:50
Dogadzania sobie.
00:55:55
Według naszego własnego uznania?
00:56:02
Nie, to co ten świat mówi?
00:56:06
Zaprzeczający istnieniu Boga.
00:56:10
Wrogi Bogu.
00:56:14
Które mają dziwaczne 500, jest swoich bus.
00:56:18
To są zagrożenia.
00:56:20
Ale naszym największym zagrożeniem jesteśmy my sami.
00:56:26
Jest chwast, że.
00:56:29
Kwas błędnej nauki.
00:56:35
Od wszystkiego, co Bóg nam powiedział, że mamy czynić.
00:56:46
Które powinny były zapewnić stabilność narodowi, a więc lewickie kapłaństwo.
00:56:54
Życie rodzinne, starszeństwo czy zgromadzenie plemiennych przywódców.
00:57:03
To Wszystko okazało się nieskuteczne, a nawet szkodliwe. W niektórych przypadkach z powodu moralnego bankructwa jednostek.
00:57:15
Epilog księgi sędziów nie pozostawia nam wątpliwości, że to nie jakość przywództwa czy instytucji utrzymywał Izraela przeżycie.
00:57:30
Przetrwanie Izraela było jest cudem Bożym własne.
00:57:40
W tych dniach nie było króla w C.
00:57:43
Każdy czynił to, co było słuszne w jego własnych oczach.
00:57:48
Ten refren czterokrotnie powtórzony w epilogu.
00:57:54
Na kończący się okres sędziów.
00:57:58
I zapowiada kolejny.
00:58:02
Tak jak mówię w oryginale.
00:58:03
Był w jednej księdze, gdzie widzimy?
00:58:08
Jak 2 powołuje pierwszego króla.
00:58:14
Jednak nadchodząca władza Królewska.
00:58:18
Podobnie jak sędziowska.
00:58:22
Będzie miała swoje miejsce w historii Izraela.
00:58:26
I okaże się użyteczna w swoim czasie.
00:58:31
Ale i ona zawiedzie.
00:58:33
Z powodu ludzkich grzeszności.
00:58:37
Jak pokazuje cała historia Starego Testamentu, żadna instytucja.
00:58:44
Jakkolwiek ważna.
00:58:46
Nie posiada klucza do przyszłości Izraela.
00:58:51
Jedyną nadzieją Izraela.
00:58:55
Jedyną nadzieją całej ludzkości.
00:58:59
Jest zapowiadany od upadku pierwszych ludzi.
00:59:05
Doskonały, sędzia.
00:59:08
I król.
00:59:11
I sługa w jednej osobie.
00:59:17
Syn Boży.
00:59:19
I syn Człowieczy.
00:59:22
Tylko on.
00:59:23
Może nas wyrwać z tej mrocznej spirali Duchoň tego upadku.
00:59:31
Naszego własnego nieposłuszeństwa.
00:59:36
Jeśli Jezus Chrystus nie jest jeszcze?
00:59:40
Panem twojego życia?
00:59:53
Potej swoje życie w posłuszeństwo, jako pana.
00:59:57
A doświadczysz wolności.
01:00:00
Z życia.
01:00:03
Jakie nie jest w stanie dać ci żaden kościół?
01:00:06
Żadna instytucja.
01:00:09
Żadne sakramenty.
01:00:12
Zadne Twoje Wyślij.
01:00:17
Jest ratunkiem.
01:00:20
Dla Izraela.
01:00:22
Dla każdego człowieka.

Skip to content

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na używanie plików cookie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić jak najlepsze wrażenia podczas przeglądania. Jeśli będziesz nadal korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie lub klikniesz „Akceptuję” poniżej, wyrażasz na to zgodę.

Zamknij