Księga Jozuego – streszczenie

Szóste kazanie z cyklu podsumowującego całe Pismo Święte. W każdą ostatnią niedzielę miesiąca Paweł Jurkowski, pastor kościoła w Wejherowie, podsumowuje jedną z 66 ksiąg Nowego i Starego Testamentu, dlatego cykl trwać będzie aż 5 lat. Szóste kazanie streszcza całą Księgę Jozuego.

Zachęcamy do słuchania cyklu online, do przychodzenia na kazania do zboru w Wejherowie, a przede wszystkim do samodzielnego czytania Pisma Świętego. Przed wysłuchaniem kazania poświęconego danej księdze, warto ją wcześniej przeczytać. Paweł zachęca również do zadawania pytań dotyczących lektury ksiąg, które pomogą mu przygotować kolejne podsumowania.

Zakładki

04:02Księga Rodzaju 12:7 04:54Księga Jozuego 21:43 47:03Ewangelia Mateusza 1:21

Video

Transkrypcja

Przepisywanie pliku audio jest automatyczne, dlatego zawierać może błędy, literówki i służy raczej do odnajdywania danego fragmentu kazania, niż do czytania go w formie tekstowej.

00:00:00
Jeszcze króciutko. Pomódlmy się.
00:00:05
Kochany ojcze, chcemy cię prosić, byś otwierał przed nami twoje słowo, byś daną uszy do słuchania i łaskę przyjęcia twego słowa, aby ono mieszkało w nas skutecznie w nas działało, przemieniał o nas, uzdalnia ło nas do pełnienia Twojej doskonałej woli w mocy twego Ducha Świętego, którego nam dałeś prosimy przez imię twojego syna, naszego pana i zbawcy.
00:00:35
Jezusa Chrystusa. Amen.
00:00:39
W naszej podróży przez Biblię?
00:00:43
Dotarliśmy do księgi Jozuego.
00:00:46
Za nami pięcioksiąg Mojżesza tora, prawo fundamenty wiary pierwszych 5 ksiąg dla Żydów stanowi fundament wiary. Tam jest doktryna i wiary główne prawdy, które coi roku czytają, powtarzają, uczą się na pamięć.
00:01:18
Teraz przechodzimy do tego, jak to wygląda w praktyce. Oczywiście już w tej w tych księgach mojżeszowych, które tak naprawdę stanowią jedną księgę, widzimy już pewne aspekty praktykowania tej wiary i widzimy problemy, które się pojawiają na tej drodze praktyki wiary.
00:01:39
Natomiast yy. Jako że rozpoczynamy kolejną księgę, widzimy, że.
00:01:46
EE jest tutaj przełożenie tego, co Bóg mówi do swojego ludu.
00:01:56
Na to jak ten lud jest w stanie, czy nie jest w stanie.
00:02:01
Tego wprowadzić w życie?
00:02:05
A więc ta księga pokazuje nam pierwsze kroki na drodze wiary.
00:02:12
W hebrajskim Kanonie jest to pierwsza księga pro rocka. Te pierwsze księgi następujące po pierwszych 5 księgach mojżeszowych w hebrajskim kanonie uznawane są za księgi proroków wczesnych.
00:02:31
Później mamy księgi.
00:02:37
W hebrajskim KANONIE, a na końcu mamy różne inne księgi pozostały pisma także nasz kanon chrześcijański nieco się różni chrześcijanie generalnie traktują te księgi od księgi Jozuego, aż po księgę nehemiasza jako księgi historyczne, w których mamy historię narodu wybranego.
00:03:06
Księga Jozuego jest księgą podboju kanaanu Ziemi obiecanej.
00:03:14
Opisuje ona nam jak przez swojego wiernego sługę Jozuego Bóg wprowadza swój wybrany lud do Ziemi, którą obiecał im na własność.
00:03:31
W wielkim skrócie księga Jozuego opisuje początek wypełniania przez Boga obietnicy danej abrahamowi 400 lat wcześniej.
00:03:46
Gdy Bóg powoływał.
00:03:48
Abrahama pamiętacie, dał mu obietnicę, że ta ziemia, do której go zaprowadzi, będzie własnością jego potomstwa.
00:04:02
12 Rozdziale pierwszej księgi mojżeszowej księgi rodzaju w 7 wierszu znajdujemy tę obietnicę, którą Bóg daje abrahamowi, kiedy przybywa do tej ziemi jako obcy Przybysz.
00:04:16
I Bóg mówi Twemu potomstwu dam tę ziemię.
00:04:22
W posiadłość.
00:04:26
Patrząc na tę księgę?
00:04:30
Możemy powiedzieć, że dzieli się ona na 2 części.
00:04:34
W pierwszej części mamy to w jakiś sposób Bóg im dał tą ziemia w jakiś sposób oni ją zdobyli, a 2 część tej księgi pokazuje nam kto co dostał jak tą ziemię. Bóg między nich rozdzielił.
00:04:54
W 21 rozdziale tej księgi od 43 wiersza czytamy, że Jahwe dał Izraelowi całą ziemię, którą przysiągł dać ich ojcom, a więc tutaj mamy odniesienie do Abrahama i posiedli ją i mieszkali w niej. Dał im yahwe także odpoczynek ze wszystkich.
00:05:23
Trochę jak przysiągł ich ojcom?
00:05:28
Nie ostał się przed nimi, nikt spośród wszystkich ich wrogów wszystkich ich wrogów wydał yahwe w ich ręce nie zawiodło żadne słowo.
00:05:44
Ze wszystkich dobrych słów.
00:05:47
Które yahwe obiecał domowi Izraela, Wszystko się wypełniło.
00:05:56
A więc tutaj widzimy.
00:05:58
Bożą stronę tego, o czym czytamy w tej księdze. Bóg wypełnił swoje obietnice.
00:06:07
To, co im przyobiecał, tego dokonał.
00:06:13
Jednak zajęcie tej ziemi wiązało się z toczeniem wielu bitew.
00:06:25
A więc to nie było tak, że Bóg im dał tę ziemię i oni z rękami w kieszeniach weszli do tej ziemi i Wszystko na nich czekało, nie?
00:06:39
Bóg im dał tą ziemię, ale oni musieli walczyć o nią.
00:06:46
Jakże to jest, że Bóg coś daje, a jednocześnie trzeba się na napocić.
00:06:54
I na wysilać i namęczyć i na walczyć, żeby to wziąć.
00:07:02
To co Sławek na początku dzisiaj mówił, z jednej strony jest wielka boża łaska, która mówi, przyjdźcie i bierzcie darmo.
00:07:13
A z 2 strony to wzięcie tej łaski doświadczony tej łaski wiąże się z S.
00:07:21
Odrzuceniem wszystkiego, co sprzeciwia się tej łasce, co sprzeciwia się drodze tej łaski.
00:07:31
Walki z tym wszystkim w nas i wokół nas, co próbuje nas od tej drogi łaski odciągnąć, zwieść.
00:07:42
Taki tutaj w tej historii widzimy Boga.
00:07:46
Który wypełnia swe obietnice i daje swojemu ludowi tę ziemię w posiadanie, ale oni.
00:07:55
Muszą toczyć bitwy, dlatego Canal nie jest obrazem nieba, jak to niektórzy czasami mówią.
00:08:05
Że jak przejdziemy rzekę Jordan, to przechodzimy rzekę śmierci i wchodzimy do nieba. Tak nawet śpiewamy w niektórych naszych piosenkach tutaj raczej nie, ale znam takie piosenki, w których tak się śpiewa i jako piosenki jest to ok.
00:08:21
Chociaż nie jest to dokładnie to, co jest tak, że zawsze mam pewien dylemat w śpiewaniu takich piosenek, które nie są z ściśle zgodne z tym, co czytamy w słowie Bożym w niebie już nie będzie obwarowany ych miast, które trzeba zdobywać.
00:08:37
Nie będzie olbrzymów, z którymi trzeba walczyć.
00:08:41
W niebie będzie odpoczynek, radość, świętowanie.
00:08:46
A tutaj mamy ziemię obiecaną, którą trzeba zdobyć krwią, wysiłkiem, zmaganiem, a więc jest to obraz naszego chrześcijańskiego życia tutaj teraz, a nie obraz nieba w przyszłości.
00:09:06
Widzimy, że Izraelici wchodzą w centralną część kanaanu, przekraczają Jordan naprzeciwko Jerycha i wchodzą do Jerycha, które się znajduje w centralnej części kanału.
00:09:21
Zdobywają tą część, następnie udają się na południe i tam walczą i tam zdobywają kolejne miasta, a później idą na północ i zdobywają Północną część Ziemi.
00:09:34
Obiecanej ich militarne sukcesy.
00:09:37
Psy, które zapewniły im kontrolę nad większą większością kanaanu, były z jednej strony właśnie dziełem samego Boga.
00:09:50
Z 2 wiązały się z ich aktywnym zaangażowaniem w walkę, zmaganie i ponoszone ofiary i to wydaje się być głównym przesłaniem tej księgi.
00:10:03
Boża wierność.
00:10:06
I boża moc w realizacji jego obietnic.
00:10:12
Odpowiedzialność człowieka.
00:10:15
W posłusznym podaniu się Bogu nie wypełnianiu jego poleceń.
00:10:26
Polecam tę księgę wszystkim młodym, wierzącym, ale nie tylko i nam starym też się przyda.
00:10:37
Przeczytajmy kilka pierwszych wierszy z tej księgi.
00:10:43
Po śmierci Mojżesza sługi, ja chcę powiedział Jahwe do Jozuego syna Nuna Sługi Mojżesza.
00:10:55
Mojżesz mój sługa umarł.
00:11:01
Wyobrażacie sobie odpowiedzialność, jaka ciążyła na barkach Jozuego po śmierci takiego przywódcy jak Mojżesz?
00:11:12
Najpopularniejsze gos wśród ludzi.
00:11:17
Człowieka, którego wyciągnięcie ręki sprowadzało plagi, otwierało morze.
00:11:28
Toż to tyszan Mojżesz jest tytanem wiary człowiekiem, który dźwigał cały ten lud nieposłuszny twardego karku. Prowadził ich posłuszny Bogu, rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz jak przyjaciel z przyjacielem.
00:11:51
Ale Mojżesz umiera?
00:11:53
Mojżesz dochodzi do kresu swych dni i wiemy, że za jedno jego nieposłuszeństwo poważne nieposłuszeństwo Bóg nie da pozwala mu wejść do tej ziemi.
00:12:04
Na Jozuego na Jozuego.
00:12:07
Zostały złożone ta odpowiedzialność, by teraz poprowadzić lud dalej.
00:12:15
Mojżesz, Bóg mówi mój sługa Umar koniec skończył się ten rozdział. Teraz jest nowy rozdział, więc Bóg do niego mówi.
00:12:25
Teraz więc ty wstań przepraw się przez ten Jordan, ty i cały ten lud do Ziemi, którą daje im synom Izraela każde miejsce, po którym będzie stąpać wasza noga.
00:12:44
Dałem wam, jak obiecałem mojżeszowi od pustyni.
00:12:51
I od Libanu.
00:12:52
Aż do Wielkiej rzeki rzeki Eufrat. Cała ziemia hetytów aż do morza wielkiego na Zachodzie.
00:13:03
Tak będzie wyglądała wasza granica, czyli Bóg dokładnie rysuje tą.
00:13:09
Tą ziemię przed nim i mówi, ruszaj mówi, dałem, daje.
00:13:15
Przepraw się, ruszaj nikt nie ostoi się przed tobą po wszystkie dni twojego życia, tak jak byłem z Mojżeszem, tak będę stobą co za piękna obietnica.
00:13:32
Czy chcielibyśmy, żeby Bóg tak do nas powiedział, tak jak byłem z Mojżeszem, tak będę stobą.
00:13:42
Ale mamy lepszą obietnicę bracia siostry. My mamy przymierze oparte na lepszych obietnicach.
00:13:51
Jezus Chrystus boży syn nie tylko jest z nami, ale jest w nas przez swojego świętego ducha. Jeśli my jesteśmy z nim.
00:14:06
Jeśli my oddaliśmy jemu nasze życie, jeśli my podporządkowali śmy się mu tak jak jozue, musiał się jemu podporządkować, tak jak Mojżesz musiał się podporządkować, kiedy Bóg wezwał go przy krzewie gorejącym i Mojżesz Na boso.
00:14:27
Musiał tam stać przed Bogiem na tej świętej ziemi i Bóg mówi, oto cię, Posyłam, a Mojżesz nie. Nie, nie, ja nie, ja się nie nadaje.
00:14:36
Ja, ja weź kogoś innego, a Bóg mówi typu, jeśli ty tego dokonasz i tak samo, ja zła tutaj stoi słaby człowiek, tak jak my bracia siostry słabi ludzie.
00:14:48
Ale jeśli Bóg z nami?
00:14:50
Któż przeciwko nam Boże słowo mówi, jeśli mieszka w nas Duch, który wzbudził Jezusa Chrystusa z martwych.
00:15:00
Jaki wróg się przed nami miasto i jakim grzech może się ostać w naszym życiu? Jaka nieprawość ma panować nad nami, jeśli Bóg z nami w jezusie chrystusie w duchu świętym?
00:15:16
Bóg mówi do niego, jak byłem z Mojżeszem, tak będę z Tobą nie porzucę Cię, ani cię nie opuszczał.
00:15:24
Brzmi znajomo powinno w liście do Hebrajczyków mamy te same słowa skierowane do Kościoła.
00:15:34
Nie zostawię cię, nie opuszczę. Nie bój się.
00:15:38
Wzmocnij się i bądź mężny, co oznacza nie trzęsiesz portkami bądź odważny.
00:15:47
To dzieło jest przeważające. Giganci wielkie miasta, dzikie ludy pełne grzechu, nieprawości skorumpowane, gotowe rozszarpać na strzępy, ale Bóg mówi, nie bój się bądź odważny bądź mężny.
00:16:06
Czy bowiem dasz temu ludowi w dziedzictwo ziemię? Widzicie to Bóg mówi dałem, a teraz mówi do niego ty dasz.
00:16:15
Z jednej strony to Bóg daje, a z 2 mówi do Jozuego ty dasz temu ludowi w dziedzictwo ziemię, którą ja przysiągłem dać.
00:16:25
To są cały czas te 2 rzeczy, ja daję, ale ty też masz w tym udział. Ty musisz współdziałać.
00:16:35
Tylko bądź mocny, bądź mężny, abyś pilnował wypełniania wszystkiego wg prawa.
00:16:46
Które nakazał ci Mojżesz mój sługa, a więc Bóg odwołuje go do fundamentów mówi mojżesz położył fundament, a teraz ty stój mocno na tym fundamencie prawa trzymaj się tego prawa. Czytaj to prawo rozmyślaj o nim trwają w prawie trwa IV na fundamencie prawdy.
00:17:08
Nie odstępują od niego mówi ani na prawo, ani na lewo. Aby ci się wiodło, dokądkolwiek pójdziesz, czyli Bóg warunkow Uje swoją obecność, swoje błogosławieństwo, jego posłuszeństwem. Jego trzymaniem się fundamentu.
00:17:27
Którego nikt inny nie może założyć już fundament, został założony przez Boga za pośrednictwem Mojżesza.
00:17:34
I ożył ma na tym fundamencie mocno stać i nie odstępować ani na prawo, ani na lewo. Jeśli chce, żeby mu się dobrze wiodło mówi niech ta księga prawa nie oddala się od Twoich ust.
00:17:50
Ciekawe nie tylko od myśli, ale od ust.
00:17:57
Nie tylko czytaj Biblię po cichu, ale czytają na głos? Niech ta księga się nie oddalał. Twoich ust czytają.
00:18:07
Wypowiadaj te słowa.
00:18:09
To pomoże ci lepiej się jej trzymać niż tylko umysłowo. Czy także nie mówię, że nie można nigdy po cichu czytać są miejsca, gdzie lepiej po cichu czytać są ludzie na tej ziemi.
00:18:20
Dzisiaj żyjący w miejscach, gdzie nie jest możliwe otwarcie publicznie Biblii. Wiemy o tym, więc oni mogą tylko w sercach tą tą to słowo przechowywać, ale widzimy, że bardzo często Bóg mówi o tym, że to słowo ma być w sercu i.
00:18:36
Na naszych ustach mamy wypowiadać te słowa, to są słowa życia, słowa, mocy, słowa, błogosławieństwa.
00:18:46
Dlatego Bóg mówi do niego, niech ta na księga nie oddala się od swojej od Twoich ust. To znaczy też, że mówi innym tak o tym mów swoim dzieciom mów swoim bliskim mów ludziom wokół o tym prawie, które Bóg nalał nauczaj tego prawa innych.
00:19:05
Niech ta księga prawa nie oddala się od Twoich ust. Rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, abyś pilnował wypełniania wszystkiego.
00:19:15
Co w niej jest napisane wtedy wtedy i tylko wtedy.
00:19:21
Wtedy poszczęści się Twojej drodze i będzie ci się wiodło. To jest prawdziwa ewangelia sukcesu.
00:19:33
Jeśli chcesz sukcesu w swoim życiu, chcesz, żeby ci się dobrze wiodło?
00:19:38
To trzymaj się tego, co Bóg powiedział, a wtedy będzie się wiodło dobrze twej duszy, wtedy będziesz żył obfitym życiem.
00:19:49
I Bóg mówi nie lękaj się nie, nie daj się przerazić, gdyż ja jahwe, Twój Bóg, Jestem z tobą dokądkolwiek pójdziesz.
00:20:02
Jeśli Bóg z nami Apostoł, Paweł pyta, któż przeciwko nam? Zastępy piekła, Szatan demony, ludzie tego świata.
00:20:14
Cóż, mogło nam uczynić tylko to, naco Bóg pozwoli nic więcej.
00:20:21
Jeśli Bóg z nami?
00:20:23
Jesteśmy po stronie większości, choćbyśmy byli sami.
00:20:29
A więc widzimy, że z jednej strony Bóg daje Izraelowi tej tą ziemię z 2 strony to Izrael musi ją objąć w posiadanie, zmagając się z wrogami i licznymi przeciwnościami, podobnie jak i w naszym obejmowaniu w posiadanie bogactwa chrystusowego. Z jednej strony Jezus już wszystkiego dokonał i zapewnił nam dostęp do Bożej łaski.
00:20:58
Przez wiarę Jezus już pokonał grzech, pokonał śmierć, pokonał szatana.
00:21:05
No i zwyciężył ten świat.
00:21:10
Świat, który jest wrogi Bogu, o tym o tym świecie mówimy nie o tym pięknym, stworzonym świecie, ale o tym systemie tego świata, który kłamie, który jest wrogi Bogu i Jezus oferuje nam swoje zwycięstwo.
00:21:27
Nad tymi wszystkimi pokonanymi wrogami?
00:21:31
Z 2 strony Jezus wzywa nas do naśladowania go do jak to ujmuje brania na siebie. Codziennie naszego krzyża, co znaczy uśmiercania.
00:21:48
Naszych grzesznych pragnień.
00:21:51
Walki Ice Pożądliwość ami naszego ciała.
00:21:55
Z grzesznymi pokusami tego upadłego świata?
00:22:01
Niewidzialnymi mocami ciemności, które toczą bój z naszą duszą, walczą nasze życie.
00:22:11
Jeśli chcemy dochodzić do chrześcijańskiej dojrzałości, to musimy toczyć liczne walki i zmagania z grzechem z szatanem i jego zastępami nieczystych zwodniczych duchów i opierać się presji tego świata, który chce nas wtłoczyć w swój sposób myślenia i postępowania.
00:22:36
To zmaganie jest przedmiotem pierwszych 12 rozdziałów księgi Jozuego i naprawdę chciałbym z wami przejść rozdział po rozdziale każdą z tych historii one są tak bogate. One są tak obrazowe.
00:22:52
Może Bóg nam da, kiedy się, że weźmiemy się za tą księgę rozdział po rozdziale i wtedy będziemy mogli przyjrzeć się tym zasadą toczenia Bożej Zwycięskiej walki.
00:23:06
Na razie niestety musimy poprzestać tylko na tym ogólnym oglądzie tej księgi.
00:23:14
2 część tej księgi, czyli rozdziały od 13 do 21, zawiera właśnie ten szczegółowy zarys podziału i przydziału zdobytej ziemi między 12 plemion Izraela. I myślę, że dla nas to są najciekawsze rozdziały z tej księgi.
00:23:36
Nie wiem jak wy, ale ja się męczę. Czytając tego typu miejsca, nawet nawet z mapą przed oczyma jest wyzwanie, by przebrnąć przez te rozdziały, gdzie tam mamy te różne miejsca? Gdzie te granice są dla tych plemion?
00:23:53
Jaki swego mam duchowy pożytek wynieść czym tutaj się nakarmić?
00:24:00
W takich przypadkach, gdy dochodzimy do takich miejsc, które zawierają wiele, takich wydaje się suchych szczegółów jakichś takich nie duchowych treści, musimy zawsze spojrzeć szerzej starać się zastanowić, po co w ogóle Bóg to dał, o co w tym chodzi, jaki jest sens przekazu czegoś takiego dla wszystkich pokoleń po wszystkie wieki jakiś jest prawda, bo przecież Bóg nie traci ani ani lit.
00:24:29
Który w swoim słowie nie napisał niczego, nie kazał napisać niczego bez sensu, bez jakiegoś celu, a więc musimy starać się na to jakoś tak szerzej spojrzeć, nie nie potknąć się o te szczegóły.
00:24:42
Nie nie zamęczyć się na tych szczególik Ach i tam gdzieś doszukiwać jakiejś duchowych treści na siłę, ale raczej zoba spróbować na to szerzej spojrzeć. A więc po pierwsze historycznie rzecz biorąc ten zapis.
00:24:59
Miał wielkie znaczenie dla Izraelitów tamtych czasów i w kolejnych pokoleniach.
00:25:07
Sam Bóg wyznaczył im działki do mieszkania ich granice, gdzie chciałby żyli i mu służyli. Wyobraźcie sobie, że Bóg dzisiaj wyznacza każdemu z nas działkę, na której chce, żebyśmy mieszkali. Bylibyśmy tym zainteresowani.
00:25:30
Chcielibyśmy znać jej dokładne granice. Czy robiłoby to nam jakąś różnicę, gdyby Bóg powiedział, masz 100 m²?
00:25:39
I to jest cała twoja działka albo masz 1000 m² albo masz 100 ha.
00:25:47
Myślę, że gdyby Bóg każdemu z nas dał taki zapis hipoteczny naszej własności na tej ziemi, to z pewnością byśmy wielokrotnie go czytali i dołożyli wszelkich starań, żeby dokładnie wytyczyć granicę naszych ziemskich posiadłości.
00:26:09
Dokładnie tak samo ważny był ten zapis w księdze Jozuego dla jemu współczesnych, jak i potomnych plemion Izraela. Ponadto na dzisiaj, na podstawie odkryć archeologicznych możemy potwierdzić lokalizację i historyczność posiadanych przez nas w Biblii zapisów.
00:26:34
To jest niesamowite, nie ma 2 takiej księgi.
00:26:37
Religijnej, która by odnosiła się do faktycznych historycznych, geograficznych miejsc.
00:26:47
To nie jest jakaś bajka, to nie jest jakaś bacha wagi ta gdzie macie jakieś dziwne kraje, dziwne stworzenia, dziwne postacie, które nie mają żadnego odniesienia do historii. My mamy do czynienia z księgą, która ma swoją mocne oparcie w historii w archeologii.
00:27:09
To nie są jakieś bajki, to są rzeczywiste miejsca. To są rzeczywiste wydarzenia.
00:27:16
O których czytamy w Bożej księdze, szukając duchowego odniesienia do nas samych. Myślę, że możemy zobaczyć w tych rozdziałach Bożą ekonomię podziału jego bogactwa w jego królestwie. Co to znaczy?
00:27:36
Izrael jest obrazem kościoła.
00:27:41
Kanaan jest obrazem naszej ziemi obiecanej, czyli tego, co Bóg nam obiecał tutaj teraz w chrystusie.
00:27:51
Mówi nam w liście do Efezjan, że obdarzył nas wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios w chrystusie.
00:28:03
A więc z jednej strony mamy całe to bogactwo.
00:28:09
Chrystusa, który jest ogromne, w którym jest czytamy, pełnia jest Wszystko tam niczego nie brak.
00:28:19
Każdy z nas z jednej strony indywidualnie ma dorastać do pełni wymiarów Chrystusa we wszelkim Poznaniu i duchowym doświadczeniu z 2 strony to wszelkie duchowe bogactwo. Niebios jest udziałem całego Kościoła.
00:28:44
Nie tylko jednostek.
00:28:47
Ale Bóg objawia swoją różnorodną mądrość w kościele w całym ciele Chrystusa.
00:28:56
A więc w tej obfitości i bogactwie Chrystusa jest szczególne miejsce dla każdego z nas.
00:29:07
Jakaś cząstka, którą Bóg w szczególny sposób powierza nam jakieś szczególne zadania, które daje jednemu a 2 daje jakieś i inne.
00:29:20
Więc z jednej strony mamy wszyscy wzrastać w chrystusie i w podobieństwie do Chrystusa, ale w tym wzrastaniu w Chrystusa nie jesteśmy tacy sami.
00:29:32
Nie jesteśmy jakimś menu litem, nie jesteśmy duplikat ami jedni 2, ale jesteśmy różni i Bóg w różny sposób działa w naszym życiu w różny sposób też.
00:29:45
Objawia się w kościele przez naszą różnorodną posługę.
00:29:50
Różnym z nas wyznaczył różne miejsca, różne zadania i do tego obdarował nas różnymi darami.
00:30:01
A więc z jednej strony mamy niezasłużony Boży dar łaski z 2 strony. To się wiąże z wezwaniem nas do naszej gorliwej, wiernej służby w używaniu tego, co Bóg nam dał.
00:30:23
To jest zwierze obrazowy przedmiot nauczania tej księgi od 13 do 21 rozdziału.
00:30:32
Ostatnich rozdziałach Księgi Jozuego znajdujemy końcowe przemowy Jozuego do nowego pokolenia.
00:30:41
Przed którym stoi zadanie utrzymania i ochrony ziemi obiecanej.
00:30:49
To nie jest tak, że Bóg im dał tę ziemię bezwarunkową i mówi, teraz wiadomo, jak tam będziecie żyli, jak będziecie o nią dbali? Jak będziecie postępowali?
00:31:02
To jest wasze na wieki wieków amen nic tego Bóg mówi, Wypędzam przed wami te wszystkie ludy, dlatego, że one są totalnie skorumpowane.
00:31:15
Zło osiągnęło tam taki poziom, że to się nie nadaje do reformy, to trzeba unicestwić i dlatego Bóg mówi ze względu na ich nieprawość i ze względu na moją wierność, Bóg mówi, wprowadzam was do tej ziemi, ale mówi teraz do nich wy musicie teraz się dobrze zachowywać w tej Ziemi wy musicie teraz być wiernymi. Jeśli chcecie zostać w tej ziemi, wy musicie teraz przestrzegać moich przykazań.
00:31:46
Przykazań i nie zachowywać się jak te ludy, które przed wami wypędzam.
00:31:51
Jeśli będziecie ich naśladować, jeśli będziecie tak jak oni postępować, to tak jak oni skończyć źle, a więc niektórzy mówią, że Pan Bóg jest stronniczy, w pewien sposób jest stronniczy.
00:32:09
Bo wybrał Izraela spośród wszystkich narodów, aby byli jego szczególną własnością. Z 2 strony wcale nie jest stronniczy.
00:32:17
Czytamy w nowym testamencie, że podoba mu się w każdym narodzie, kto się go boi i kto postępuje sprawiedliwie i do Izraela mówi, jeśli wy nie będziecie postępowali sprawiedliwie, to nie liczcie na to, że będziecie moim ludem i że teraz będziecie się odwoływali do mojej łaski.
00:32:34
Będziecie się odwoływali do mojego wybrania i powołania nie mówi, jeśli nie będziecie postępować tak jak wam nakazuje, to was wypędza z tej ziemi. Ostatnio w księdze 5 mojżeszowej pamiętacie? Czytaliśmy tą straszną listę przekleństw.
00:32:50
Które Bóg im zapowiedział za nieposłuszeństwo.
00:32:55
A więc to Wszystko jest przymierze w przymierzu są 2 strony i są warunki przymierza. Bóg ze swej strony zobowiązuje się być wiernym wypełnianiu warunków przymierza, które jego dotyczą mówi.
00:33:13
Będę się o was troszczył, będę was chronił, będę was 3 będę was zaopatrywał, będę was błogosławił, że będziecie błogosławieni bardziej niż wszystkie inne narody, ale teraz jest ich.
00:33:24
Strona przymierza i Bóg od nich oczekuje wierności sprawiedliwości, miłości wzajemnej.
00:33:33
Świecenia przykładem dla innych narodów, byciem światłością wśród narodów.
00:33:44
Awansy jozue w swych ostatnich słowach wzywa ich do wierności Bogu, aby byli mu wierni z całych serc i ze wszystkich swych sił.
00:33:58
Księga Jozuego przedstawia więc historią Izraela od śmierci Mojżesza poprzez kilkuletni podbój Ziemi obiecanej około 7 lat niektórzy bibliści dają więcej 20 nawet, ale z tego, co tutaj się doczytałem w tej księdze w 16 rozdziale raczej jest było to 7 lat. Potrzebowali na zajęcie tego, o czym mówi księga Jozuego.
00:34:25
Na końcu mamy śmierć Jozuego, który właśnie przed swoją śmiercią jeszcze wzywa ich do wierności. Bogu jest to bardzo bogata, bardzo barwna historia, pełna różnych wydarzeń, które w naszym naukowym wieku są poddawane ostrej krytyce i spotykają się z wielkim niedowiarstwo.
00:34:53
Historia cudownego przekroczenia wód Jordanu.
00:35:02
Zawalenia się potężnych murów Jerycha, w których one były tak wielkie, że tam całe domy się w nich mieściły całe domostwa.
00:35:13
I teraz, po 7 dniach krążenia i trąbienia.
00:35:19
Całe mury padają.
00:35:23
Kto w to dzisiaj chce wierzyć?
00:35:28
To jeszcze nic. Potem dochodzi do wojny z królami, w czasie której jozue.
00:35:37
Modli się do Boga, by przedłużył dzień i czytamy, zatrzymuje się słońce, Księżyc.
00:35:46
Tu mamy dopiero.
00:35:48
Wyzwanie, jak to, jak to zatrzymuje się słońce i Księżyc, to musiałaby się ziemia zatrzymać na swej orbicie. To przecież Wszystko bez niej spadło.
00:35:58
Mama pędzi z taką prędkością, jakby się zatrzymała nagle w jednej chwili na cały dzień to Wszystko były znikome ciało też ten niewyobrażalne rzeczy. Jak to wytłumaczyć? Jak to to naukowo siciliana?
00:36:11
A więc mamy poważne problemy. W dzisiejszym naszym Poznaniu Naukowym i.
00:36:19
Zrozumieniu tego, co tak się inna mówi. Niektórzy tutaj oczywiście próbują to tam różnie tłumaczyć i wyjaśniać i odnajdywać jakieś może obrazowe rzeczy, czy no.
00:36:32
Silą się jak tylko mogą, żeby teraz dać odpór tym naukowym dociekaniu.
00:36:42
A więc ludzie próbują przedstawiać różne logiczne naukowe wyjaśnienia tych wydarzeń, jednak charakterystyczną cechą cudu.
00:36:53
Jest ich odmienność od naturalnego biegu rzeczy. To na tym właśnie polega cud, jeśli coś da się wyjaśnić naukowo czy w inny sposób, to już nie jest cud. To po prostu jest pewne zjawisko może rzadkie zjawisko, może niezwykłe zjawisko, ale to nie jest cud.
00:37:12
Natomiast kiedy był Biblia, mówi o cudach Bożych, mówi o wydarzeniach, które.
00:37:20
Nie nie mieszczą się w naturalnym biegu. Rzeczy są niewytłumaczalne i niepojęte. I albo wierzymy w Boga, który ma moc czynić cuda.
00:37:34
Albo nie wierzymy w cuda i musimy Biblię oczyścić z tych wszystkich mitów.
00:37:39
Które mówią o jego cudach?
00:37:43
I tak niektórzy chrześcijanie postępują, jeśli można nazwać ich dalej chrześcijanami, którzy demi to on, a nie umiem tego słowa powiedzieć, ale to takie jest takie naukowe pojęcie, że usuwają mity z Biblii.
00:38:01
Pozbawiają jej mitów i zostaje im niewiele z tej Biblii. Naprawdę?
00:38:06
Bo Biblia jest pełna cudów.
00:38:10
I Bóg jest bowiem cudów takim się nam objawia i ten do mnie do Ciebie mówi.
00:38:16
Uwierz, uwierz, że Jestem Bogiem cudów, który mocą słowa powołuje do istnienia to, czego nie ma.
00:38:25
I, który ma moc.
00:38:26
Uczynić Wszystko stym, co powołał do istnienia.
00:38:35
Oczywiście na przestrzeni wieków działy się różne, ciekawe rzeczy, które w jakiś sposób przypominają, Boże cuda. Na przykład w 1000, w lipcu 1927 roku zawalił się jeden z brzegów Jordanu i zatrzymał bieg tej rzeki na ponad 20 godzin.
00:39:04
22 godziny z hakiem.
00:39:07
A więc coś takiego wydarzyło się w całkiem niedawnej historii. To samo miało miejsce coś podobnego miało miejsce, ponieważ Jordan jest taki.
00:39:14
Wiecie tam, szczególnie w górnej części bardzo taki kręty, jak tam się jakiś brzeg zarwie. Jak jest rzeka pełna, no to faktycznie zablokuje i były takie takie takie wydarzenia w historii zanotowane w 19 wieku.
00:39:27
Nawet chyba 2 dni była była był Jordan zablokowany, więc niektórzy będą pewnie coś takiego się wydarzyło. Nie akurat nie w tym momencie jak oni tam wiecie, weszli kapłani w nieśli arkę. No i wtedy.
00:39:38
Coś tam się zawaliło i?
00:39:40
No ludzie próbują, ale tak samo jak z Morzem Czerwonym. Wiecie, próbują mnie, że tak naprawdę to tam takie jak od niej płytkie miejsce było nie oni tak tam to problem z samym napisane, że sucho mogą przeszli, ale on.
00:39:53
Już stopy mieli trochę mokre, ale słuch, ale potem coś tym nie Egipcjanami, którzy się potopili w tej wodzie do kostek nie cała armia.
00:40:03
Przecież faraona tab uginała mnie.
00:40:05
Są różne ludzkie próby, jakoś wyjaśnienia tych cudów jakiegoś takiego znalezienia ostatnio nawet się dowiedziałem, że astronom.
00:40:14
Mówię ba.
00:40:16
Znając historię naszej ziemi, faktycznie doszukali się braku tych 24 godzin w historii Ziemi brakuje tych 24 godzin, więc są ciekawe rzeczy, które oni tam wynajdują i które nie wiedzą, jak wyjaśnić. I my gdzieś tutaj możemy się domyślać, że to ma odniesienie do tego, co Biblia mówi. Ale suma sumarum, jeśli chcemy iść tą drogą, wiecie naukowego Poznania Boga i jego działania.
00:40:46
Wcześniej czy później się zawiedziemy wcześniej czy później się wyłożymy na twarz.
00:40:52
Jest wiele rzeczy, których nie będziemy w stanie wyjaśnić i albo wierzymy w to, co Bóg mówi.
00:40:58
Albo po prostu, no wybieramy z Biblii i stajemy się jej krytykami, którzy mówią To ok. To nie bardzo, to to w ogóle nie ma mowy. Nie.
00:41:11
Autor listu do hebrajczyków mówi nam, że wiara jest przekonaniem o prawdziwości tego, czego nie widzimy.
00:41:23
Wiara jest przekonaniem, że to istnieje. My tego nie widzimy. Nie jesteśmy w stanie tego dotknąć, zbadać, zmierzyć, ale wierzymy, że tak jest.
00:41:33
Wierzymy, że jest Bóg, który jest wiecznym duchem. Wierzymy w duchowy świat aniołów demonów, wierzymy, w rzeczy niewidzialne. To jest taka jest wiara. Dalej autor tego listu mówi, dzięki wierze pojmujemy.
00:41:52
Że Wszystko, co istnieje w czasie i przestrzeni zostało ukształtowane słowem Boga.
00:42:00
Także to, co widzimy, nie powstało z rzeczy widzialnych, tak jak nam mówi nauka, że była taka maleńka maleńka maleńka kropeczka, taka jak literka, jak kropeczka na tej stronie i ona wybuchła ta mała kropeczka to maleńka kropeczka materii i powstały planety i i i i to Wszystko tak się kręci.
00:42:20
Takie taka taka harmonia jest we wszechświecie i to Wszystko prostu wybuchło swej maleńkiej kropeczki. To jest trzeba Wielkiej wiary, żeby w coś takiego uwierzyć.
00:42:31
W taką niedorzeczność we Wszystko, co istnieje tttt galaktyki to ten ogromny wszechświat, którego umysł ludzki nie pojmuje, który ponoć się cały czas rozszerza.
00:42:43
Od tego czasu tego wybuchu, że to powstało z takiej maleńkiej kropeczki materii, która wybuchła. Skąd się ta kropeczka wzięła?
00:42:52
Skąd się ta energia wzięła w tej krupe czce, żeby wybuchnąć i że zostały takie ogromne planety i słońca i gwiazdy, to Wszystko to trzeba też wiary.
00:43:03
To nie jest tak, że tam nie ma wiary. Tam jest Wszystko dowiedziałąm już bo.
00:43:07
Tam jest tyle wiary, że ho ho to Wszystko jest wiara.
00:43:12
Albo wierzysz Bogu, albo wierzyć ludziom, którzy jak wiecie ciągle zmieniają swoją opinię. Bóg jak coś powiedział, to się tego trzyma.
00:43:20
Musi się poprawiać, nie musi żadnej erraty wprowadzać do swojej księgi mnie. Czasami jak tłumaczymy, to musimy Rady wprowadzać, ale Bóg nie.
00:43:29
Natomiast ludzie w swoich teoriach naukowych. Wiecie, to w wielkim tempie się Wszystko zmienia. To, co dzisiaj dowiodą jutro już ktoś inny przyjdzie i i mówił, to nie tak trzeba to znowu zmieniać.
00:43:38
Tak w koło Macieja od wieków człowiek się zbliża do prawdy. Człowiek rozumie jakąś prawdę, ale to jest dalekie od tego, co znajdujemy w jego słowie bez wiary czytamy. Nie można podobać się Bogu. Nie można.
00:43:54
Bez wiary w Boga oczywiście, bo jak ktoś ma taką wiarę, wiecie w teorię ewolucji czy w teorię wielkiego wybuchu czy inne teorie to to to też się nie podoba Bogu chodzi o wiarę w Boga tak bez wiary w Boga nie można się Bogu podobać. Kto bowiem przychodzi do Boga musi wierzyć, że on istnieje.
00:44:15
I nagradza tych, którzy go poszukują?
00:44:21
Kluczową ludzką postacią w księdze Jozuego jest sam wiozły.
00:44:28
Główny przywódca Izraela w tym okresie historii jako młody człowiek jozue był przywódcą wojsk Izraela i głównym pomocnikiem Mojżesza spotykamy go po raz pierwszy podczas konfliktu zamale kitami, którzy zaatakowali wędrujący po pustyni lud izraelski.
00:44:50
Jozue stacza zwycięską bitwę z Ameryki Tami, podczas gdy Mojżesz wznosi swe ręce do Boga wspierany przez Aarona i Chura o tym możecie przeczytać w tych wcześniejszych księgach mojżeszowych.
00:45:05
Następnie jozue towarzyszy mojżeszowi w jego wspinaczce na górę Synaj, gdzie Mojżesz otrzymuje prawo od Boga. Mojżesz oczywiście jest tam sam jozue towarzyszy mu do pewnej tylko w pewnej części.
00:45:20
Tej drogi yo żyła jest też jednym z tych 12 szpiegów, którzy przeprowadzili Wywiad w Ziemi obiecanej przed pierwszą nieudaną próbą wejścia do tej ziemi. W przeciwieństwie do pozostałych 10 szpiegów pełnych strachu jozue i kaleb.
00:45:41
Pełni wiary, zachęcali lud Izraela do wejścia do kanaanu i do zdobycia go jednak z powodu niewiary całego ludu jozue przez kolejne 40 lat oglądał powolną śmierć swojego pokolenia podczas ich krążenia po pustyni i Mojżesz ustanawia Jozuego swoim następcą, który ma poprowadzić nowe pokolenie Izraela do Ziemi obiecanej.
00:46:11
Mojżesz obrazuje prawo.
00:46:16
Obraz obrazuje zwycięstwo, ratunek.
00:46:24
Prawo jest niezbędne, gdyż wskazuje właściwą drogę.
00:46:29
Ale prawo nie ma mocy.
00:46:32
Zbawienia czy uratowania człowieka z jego skłonności do łamania prawa.
00:46:39
Co Biblia nazywa grzechem.
00:46:43
Zbawienie ratunek człowieka z jego grzechu nie przychodzi przez prawo.
00:46:49
Ale dzięki dziełu Zbawiciela, który postępuje zgodnie z prawem i kładzie swoje życie za tych.
00:46:59
Którzy to prawo złamali czy łamią?
00:47:03
W Ewangelii Mateusza w pierwszym rozdziale i 21 wierszu anioł przemawia WE śnie do Józefa, zapowiadając Narodzenie niezwykłego syna z poślubionej mu Marii, mówiąc i dasz mu na imię Jezus.
00:47:22
On bowiem zbawi swój lud z jego grzechów i to imię Jezus jest grecką formą imienia. Wiozła ją zło, też jest grecką formą. Tam jest jeho cłach i to jest to samo imię, które oznacza ja chcę jest zbawienie.
00:47:48
Ja chcę jest zbawieniem.
00:47:52
A więc jozue jest obrazem Jezusa.
00:47:58
I zbawienia, które jest nam dane pod jego przewodnictwem. Jeśli chcesz być uratowany z niewoli grzechu uwolniony od kary za swoje grzechy wolny, od wiecznego potępienia, za łamanie sprawiedliwego Bożego prawa, to potrzebujesz Zbawiciela. Potrzebujesz przyjść do Zbawiciela, uwierzyć w nie.
00:48:25
Uwierzyć w jego zbawcze dzieło życia śmierci na krzyżu Golgoty Zmartwychwstania i jego powtórnego przyjścia w chwale.
00:48:37
Tylko ci, którzy poddają się pod władzę i przewodnictwo wielkiego Jozuego nowego przymierza Jezusa Chrystusa stają się zwycięzcami razem z nim.
00:48:52
I dziedzicami jego bogactwa.
00:48:58
To jest nasza ziemia obiecana.
00:49:01
Wystrzegajmy się niewiary pokolenia, które poginęły na pustyni, ale także częściowego posłuszeństwa takich postaci jak ahan.
00:49:15
Który poddał się pod władzę Jozuego, ale tylko częściowo.
00:49:22
A nie Jestem w stanie czytać tych historii. Ja mam nadzieję, że je czytaliście. Tak się umawialiśmy nie ci, którzy są.
00:49:27
Pierwszy raz wiadomo, że mogli nie wiedzieć, ale ci, którzy są tutaj, to regularnie. To tak się umawiamy, że zawsze czytamy tą księgę przed jej omawianiem, więc ja do wszystkiego nie odnoszę się nie wszystkiego. Nie czytam tylko referuje, mając nadzieję, że wszyscy czytamy.
00:49:44
Więc mamy ahana w tej księdze, który poddaje się częściowo pod władzę Jozuego. Jest w gronie tych, którzy uderzają na jerycho, gdy mury jerycha pada.
00:49:58
Ale nie jest posłuszny nakazowi, które Bóg dał przez Jozuego, by niczego nie brać z tego miasta. Wszystko co było w tym mieście, miało być zniszczone. Nie mieli z niego nic wziąć.
00:50:13
I a chanowi było szkoda pięknej szaty, którą zobaczył.
00:50:20
Szlachetnych kruszców, którymi myślał, że się wzbogaci. Po co to niszczyć? Po co to palić? Po co to przyda się?
00:50:34
Przydało mu się tak, że zginął?
00:50:38
I zginęło wielu ludzi przez jego nieposłuszeństwo.
00:50:43
Częściowe posłuszeństwo.
00:50:47
Nie przynosi zbawienia tylko pełne posłuszeństwo. Jezus mówi, jeżeli nie stracicie wszystkiego na tej ziemi, jeśli nie zostawicie wszystkiego dla mnie i dla Królestwa.
00:51:03
Nie możecie być moimi uczniami?
00:51:06
Jeśli nie umrzecie w pełni dla siebie, dla swoich pożądliwości pragnień.
00:51:13
Wizji życia, jeśli nie oddacie się w pełni pod moje panowanie, nie możecie być moimi uczniami.
00:51:20
Nie wystarczy rozpocząć, nie wystarczy pójść połowę drogi za jezusem.
00:51:25
Nie wystarczy pójść 99% za Jezusa, jeśli spóźnisz się jedną minutę na pociąg, to się spóźniłeś na pociąg, tak jak byście godzinę spóźnił czy cały dzień spóźniłeś się minute już nie wsiadłeś, już nie pojechałeś pociąg, odjechał bez ciebie.
00:51:45
Musisz być na czas punktualnie, jeśli chcesz pojechać.
00:51:50
Jeśli chcesz być zbawiony, jeśli chcesz wejść do ziemi obiecanej, która jest w jezusie chrystusie, musisz oddać Wszystko, musisz zostawić Wszystko, wyprzeć się wszystkiego, być gotowym, iść tam, gdzie twój przywódca Jezus Zbawiciel jozue ci nakaże.
00:52:12
Tylko wtedy jest twoim panem i tylko wtedy jest twoim zbawcą.
00:52:16
Żaden inny sposób tutaj nie ma kompromisów, tu nie ma jakiejś drogi pomiędzy Jezus mówi. Są tylko 2 drogi, jest wąska droga, droga posłuszeństwa, droga poddania się jezusowi, droga życia i jest 2 droga szeroka droga.
00:52:34
Tam jest wiele opcji, tam jest wiele możliwości, wiele różnych religii. Tam się mieści wiele różnych koncepcji. Tam się mieści, ale tam nie ma Jezusa tam nie.
00:52:44
Dla życia końcem tej szerokiej drogi jest wieczna śmierć i wieczna zagłada i Bóg od samego początku po samą po sam koniec mówi do nas wybierz życie, wybierz drogą życia.
00:53:02
Miłość tego świata, miłość doczesnego zysku i bogactwa.
00:53:09
Chwałę poszukiwanie chwały w tym świecie, poszukiwanie chwały u ludzi to odbiera nam duchowy wzrok i nakłania nas do nieposłuszeństwa, które kończy się nie tylko naszą własną tragedią, ale tragedią wszystkich wokół nas, którzy są poranieni, którzy są zniesmaczeni, którym dajemy złe świadectwo. O tym, co to znaczy należeć do Boga i służyć Bogu.
00:53:41
Ta ta klęska ahana ta tragedia chana.
00:53:48
Jest wielkim ostrzeżeniem tej księgi przed częściowym posłuszeństwem.
00:53:56
Bóg się nie zadowoli częściowym Posłuszeństwem Bóg wymaga pełnego posłuszeństwa. Pamiętajcie to czytaliśmy na początku mówi. Niech ta księga się nie oddala od Twoich ust nie odstępuje ani na prawo, ani na lewo.
00:54:10
Dokładnie tak, jak ci powiedziałem.
00:54:13
I to widzimy znowu będziemy to oglądali w każdej jednej księdze nie ma Bóg to przypomina.
00:54:18
Trzymaj się tego, co ci powiedziałem, nie odstępuje od tego nie dodawaj do tego nie ujmuj, od tego nie modyfikuj tego nie kombinuj, po prostu trzymaj się tego co ci dałem, a będziesz miał życie, będziesz błogosławiony.
00:54:32
Jeszcze jedna postać, do której chce się odnieść na koniec w tej księdze to postać rachab.
00:54:41
Która niegdyś była nierządnicą w Jerychu i jest obrazem prawdziwego nawrócenia się do Boga i Zbawczej wiary czynnej w miłości.
00:54:54
Zaufała mocy Boga i w konsekwencji stała się jego wierną wyznawczynią. Poślubiła izraelitą i stała się częścią Bożego Ludu.
00:55:07
Więcej bóg zapoczątkował przez nią królewski ród.
00:55:14
Z którego zrodził się pierwszy wielki król Izraela David.
00:55:19
Później Salomon i pozostali władcy judy.
00:55:25
Wieki później.
00:55:27
Skromna pobożna dziewica z nazaretu, będąca także w linii rodowej Rachab Nierządnicy z Jerycha.
00:55:40
Zostaje wybrana na ziemską matkę zbawiciela wszystkich narodów.
00:55:51
To jest niezwykłość Bożego wybrania.
00:55:58
Kobieta z najniższego dnia dna społecznego.
00:56:06
Zwraca się do Boga Izraela.
00:56:09
I zostaje pra pra pra Pra Pra Pra Pra pra babką.
00:56:15
Zbawiciela wszystkich ludzi.
00:56:26
Ogrom Bożej łaski ogrom Bożego Miłosierdzia, ogrom jego.
00:56:34
Planu zbawienia.
00:56:37
W których znalazło się miejsce dla takich osób jak rachab.
00:56:42
Jak później zobaczymy ród moabit K.
00:56:46
Z narodu, który był przeklętym narodem?
00:56:50
I ona znalazła się w tej linii rodowej Jezusa Chrystusa Zbawiciela.
00:56:58
Księga Jozuego jest dramatyczną ilustracją wierności i mocy Boga.
00:57:08
Jak również tragicznych konsekwencji grzechu, nieposłuszeństwa Bogu.
00:57:14
U kresu swego życia składa swoje wyznanie wiary.
00:57:21
Które także zawiera wyzwanie skierowane do wszystkich kolejnych pokoleń wyznawców wiary w jedynego prawdziwego Boga również do nas. Przeczytajmy na koniec te wybrane wiersze z ostatnich przemów Jozuego zapisane w ostatnich rozdziałach.
00:57:44
Bóg mówi Jozue mówi, Wy widzieliście Wszystko, co ja chcę Wasz Bóg uczynił wszystkim tym narodom. Może nie szukajcie, bo ja po wybierałem te wiersze. Tam z tych ostatnich 2 rozdziałów także będzie wam ciężko to odnaleźć na bieżąco. Posłuchajcie.
00:58:06
Wy widzieliście Wszystko, co yahwe Wasz Bóg uczynił wszystkim tym narodom, usuwając je przed wami, bo właściwie to ja chcę wasz Bóg za was walczył.
00:58:22
Nabierzcie jednak wiele sił, aby pilnie przestrzegać tego wszystkiego, co zostało zapisane w zwoju prawa Mojżesza.
00:58:35
Chodzi o to, abyś się nie odstępowali od tego, ani w prawo, ani w lewo.
00:58:43
Abyście nie pomieszali się?
00:58:46
Z tymi pozostałymi między wami narodami, abyście nie wzywali imion ich bogów.
00:58:56
Ani w przysięgach.
00:59:00
Nie służyli i nie kłaniali się, lecz abyście lubne, Lee.
00:59:07
Do yahwe do prawdziwego Boga.
00:59:10
Waszego Boga.
00:59:13
Jak czyniliście to do dziś?
00:59:16
Yahwe zaś wydziedziczył przed wami narody Wielkiej silne aco do was.
00:59:24
Nikt nie ostał się przed wami aż po dzień dzisiejszy.
00:59:30
Jeden wasz wojownik zmusza do ucieczki 1000, bo to właściwie ja chcę wasz Bóg jest tym, który walczy za was.
00:59:42
Jak wam obiecał?
00:59:45
Troszczcie się zatem usilnie ze względu na swoje dusze.
00:59:51
By darzyć miłością, ja chcę Waszego Boga.
00:59:58
Weźcie sobie to głęboko do serca.
01:00:02
Miejcie to wciąż w pamięci, że nie zawiodło ani jedno słowo ze wszystkich tych dobrych obietnic, które złożył wam yahwe wasz Bóg spełniły wam się wszystkie, nie zawiodło żadne słowo, lecz jak spełniła wam się dobra obietnica, każda dobra obietnica, którą złożył wam yahwe wasz Bóg.
01:00:31
Tak też ja chcę spełni nad wami każdą zapowiedź nieszczęścia.
01:00:37
Aż was wytępi z tej dobrej ziemi?
01:00:41
Którą dał wam jahwe Wasz Bóg stanie się tak, jeśli przekroczycie Przymierze Zjawę Waszym Bogiem.
01:00:54
Przy którym przykazał wam trwać, a pójdziecie służyć innym bogom.
01:01:01
I będziecie się im kłaniać?
01:01:04
Wtedy gniew yahwe zapłonie przeciwko wam i Wyginiecie, i to szybko z tej dobrej ziemi.
01:01:12
Którą on wam przekazał teraz, więc żyjcie w bojaźni wobec yahwe.
01:01:22
Służcie mu szczerze i wiernie.
01:01:26
Usuńcie spośród siebie bogów, którym służyli wasi ojcowie za rzeką i w Egipcie.
01:01:36
Służcie jedynie jedynie.
01:01:42
A jeśli byście uznali za niesłuszne służyć, ja chcę, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu chcecie służyć.
01:01:53
Czy Boga, którym służyli wasi ojcowie za rzeką.
01:01:58
Czy długą, a borycki, w których Ziemi mieszkacie?
01:02:04
Ja zaś i mój dom będziemy służyli, jah.
01:02:13
Piękne słowa Jozuego.
01:02:16
Słowa, o której dzisiaj?
01:02:19
Mają swoją moc przekazu dla nas?
01:02:24
Wybierz, komu chcesz służyć. Nie zwlekaj wybierz dzisiaj.
01:02:28
Komu chcesz służyć?
01:02:32
Czy chcesz służyć tym wielu bogom, którym dzisiaj ludzie służą? Pieniądze są przyjemnością seksualnym.
01:02:47
Komu chcesz służyć, kto chcesz, by był twoim panem?
01:02:53
Wokół czego chcesz, żeby się kręciło twoje życie?
01:02:58
Bóg Cię nie zmusza do wiary w niego do posłuszeństwa Bogu, ale Bóg Cię ostrzega.
01:03:05
Że jeśli będziesz służył innym bogom, albo jak niektórzy będziesz chciał wstawiać panu Bogu świeczkę a diabłu Ogarek.
01:03:14
Jeśli chcesz stać w rozkroku jedną nogą w tym grzesznym świecie a 2 nogą w Królestwie Boga.
01:03:22
To wiedz, że tak się nie da.
01:03:25
Musisz wybrać, komu będziesz służył?
01:03:27
Jezus mówi.
01:03:29
Nie może człowiek 2 panom służyć, gdyż jednego będzie miłował o 2 locie karcił tak, to działa wcześniej czy później.
01:03:37
Na początku może ci się wydawać, że jesteś w stanie, ale nie jesteś wcześniej czy później jednego. Jednym musisz pogardzić, żeby służyć. 2 będziesz będziesz stawiany przed takimi wyborami, gdzie nie da się 2 naraz służyć. Będziesz musiał jednym wzgardzić.
01:03:55
A 2, będziesz musiał wybrać, dlatego Jezus mówi.
01:03:59
Musisz wybrać, komu chcesz służyć, czy mamonie.
01:04:03
Temu wszystkiemu, co w tym świecie jest uznawane za cenne wartościowe.
01:04:09
Czy też chcesz służyć Bogu?
01:04:12
Musisz wybrać Jezus mówi, jeśli ktoś mi będzie służył.
01:04:18
To będzie tam, gdzie ja Jestem?
01:04:21
Będzie miał życie i to życie obfite.
01:04:25
Ale jeśli ktoś nie chce służyć jezusowi, przyjdzie dzień, kiedy będzie tego gorzko żałował.
01:04:32
Jezus mówi każdego nieposłusznego sługa.
01:04:36
Porąbane na kawałki jest taka przypowieść, której pan Jezus tak to obrazuje.
01:04:41
Gdzie mówi o takich nieposłusznych sługach, którzy z jednej strony się zadeklarowali, że będą mu służyć, ale byli nieposłuszni innych, gdy ich pan powróci, wezwie ich przed swoje oblicze i każe ich porąbać na kawałki.
01:04:55
To jest obraz jego sądu, obraz jego gniewu, obraz wiecznej kary.
01:05:01
Nie mówimy tutaj o rzeczach mało znaczących mówimy tutaj o drodze życia i drodze śmierci.
01:05:10
I musimy wybrać, komu chcemy służyć, kto będzie naszym panem.
01:05:16
Obyśmy dobrze wybrali.
01:05:19
I obyśmy byli wierni naszemu Bogu. W tym wyborze oby nie były to tylko puste słowa, puste, deklaracje, puste, obietnice.
01:05:28
Aby nie było to częściowe posłuszeństwo, ale obyśmy oddali się cali naszemu panu w posłuszeństwo i żyli i doświadczali.
01:05:40
Bogactwa jego chwały.
01:05:43
Bogactwa Królestwa niebios powstanie, proszę do modlitwy.
01:05:57
Kochany ojcze.
01:05:59
Dziękujemy za tę kolejną księgę, w tym wielkim zbiorze ksiąg, który nam zostawiłeś, abyśmy wiedzieli, jaka jest droga, którą chcesz, byśmy szli, droga życia, droga zbawienia, droga błogosławieństwa, droga powodzenia.
01:06:22
Obyśmy nie byli ludźmi, którzy się łudzą.
01:06:27
Polegając na naszych własnych koncepcjach, sprawiedliwości, religijności.
01:06:33
Przynależności do takiego czy innego ugrupowania religijnego, ale wiedzieli, że tutaj sprawa się decyduje, w tym gdzie stoimy przed tobą.
01:06:46
Czy nas nasze serca są szczere przed?
01:06:48
Z tobą, czy nasze życie rzeczywiście tobie oddane, czy dokładamy wszelkich starań, aby toczyć walkę ze wszystkim, co się tobie nie podoba, coś się tobie sprzeciwia? Co ciebie obraża, co wnosi zagładę śmierć w nasze życie?
01:07:11
Daj panie byśmy i dzisiaj słuchając słów tej księgi, słuchając rozważań na temat tej księgi, nie zlekceważyli tego poselstwa, które wierzymy, że i ta księga kieruje do nas.
01:07:27
By służyć tobie z całego serca, by trzymać się twojego słowa ze wszystkich sił, nie odstępować od niego na prawo czy na lewo, ale być wiernym wszystkiemu, co nam przekazałeś i modlić się właściwe zrozumienie tego i wprowadzanie tego w nasze życie, swoją pomocą, swoją łaską.
01:07:50
Na tobie polegamy.
01:07:52
Na twoim synu jezusie chrystusie, który jest naszym jozue naszym zbawicielem, naszym przewodnikiem, sprawcą i dokończycie lem naszej wiary.
01:08:05
Na niego chcemy patrzeć.
01:08:07
Jemu chcemy ufać na nim, chcemy polegać.
01:08:13
Wiedząc, że ten, który rozpoczął w nas dobre dzieło, będzie je pełnił aż do wielkiego dnia Jezusa Chrystusa naszego pana.
01:08:26
Zachęcam jeszcze bracia siostry do modlitwy.

Skip to content

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na używanie plików cookie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić jak najlepsze wrażenia podczas przeglądania. Jeśli będziesz nadal korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie lub klikniesz „Akceptuję” poniżej, wyrażasz na to zgodę.

Zamknij