Księga Kapłańska – streszczenie

Czwarte kazanie z cyklu podsumowującego całe Pismo Święte. W każdą ostatnią niedzielę miesiąca Paweł Jurkowski, pastor kościoła w Wejherowie, podsumowuje jedną z 66 ksiąg Nowego i Starego Testamentu, dlatego cykl trwać będzie aż 5 lat. Czwarte kazanie streszcza całą Księgę Kapłańską, czyli opis starotestamentowej świątyni Boga Jahwe.

Zachęcamy do słuchania cyklu online, do przychodzenia na kazania do zboru w Wejherowie, a przede wszystkim do samodzielnego czytania Pisma Świętego. Przed wysłuchaniem kazania poświęconego danej księdze, warto ją wcześniej przeczytać. Paweł zachęca również do zadawania pytań dotyczących lektury ksiąg, które pomogą mu przygotować kolejne podsumowania.

Zakładki

00:25III i IV Księga Mojżeszowa 1:1 01:56II Księga Mojżeszowa 40:33 06:01III Księga Mojżeszowa 19:05 06:44I List Piotra 2:5 12:57Księga Kapłańska 11:44 19:38IV Księga Mojżeszowa 20:22 30:39IV Księga Mojżeszowa 25:01

Video

Transkrypcja

Przepisywanie pliku audio jest automatyczne, dlatego zawierać może błędy, literówki i służy raczej do odnajdywania danego fragmentu kazania, niż do czytania go w formie tekstowej.

00:00:00
Kochani bracia i siostry przed nami niezwykła księga piękna księga, choć dla wielu z nas pewnie przez lata trudna do czytania księga kapłańska, trzecia księga mojżeszowa, o którą chyba najwięcej ludzi się potyka, gdy próbuję czytać przez całą Biblię.
00:00:25
Przeczytajmy początek tej księgi i przeczytajmy początek kolejnej księgi porównajmy co się zmienia między początkiem pierwszej pierwszych słów trzeciej księgi Mojżeszowej i pierwszych słów czwartej księgi mojżeszowej czytamy w księdze Kapłańskiej. W pierwszym wierszu i zawołał, ja chcę do Mojżesz.
00:00:53
I powiedział do niego z namiotu Zgromadzenia i teraz pierwszy wiersz czwartej księgi kolejnej Jahwe przemówił do Mojżesza na pustyni Synaj w namiocie zgromadzenia. Nie wiem, czy zauważyliście różnicę, w tym, w jaki sposób Bóg przemawia w jednym i w drugim miejscu.
00:01:22
W księdze Kapłańskiej. Na początku czytamy, że Bóg woła z Namiotu Mojżesz znajduje się na zewnątrz namiotu w księdze liczb Bóg przemawia w namiocie Mojżesz znajduje się wewnątrz namiotu. Trzecia księga mojżeszowa pokazuje nam, jak przenieść się z zewnątrz namiotu do.
00:01:53
Wewnątrz Bożego namiotów.
00:01:56
Pod koniec drugiej księgi mojżeszowej w 40 rozdziale od 33 wiersza do 35 czytamy, jak Mojżesz ogrodził dziedzinie wokół Przybytku, czyli tego właśnie namiotu Zgromadzenia i Ołtarza, a w Bramie dziedzińca zawiesił kotarę i tak dokonał dzieła. Wtedy czytamy, obłok zakrył.
00:02:26
Namiot zgromadzenia Chwała Jahwe.
00:02:31
Napełniła przybytek. Mojżesz nie był przez to wstanie wejść do namiotu spotkania czy namiotu zgromadzenia. Spoczywał na nim obłok i chwała Jahwe napełniała Przybytek. Jeśli uważnie śledzimy drugą księgę, Mojżesza księgę wyjścia.
00:02:59
Widzimy, że najpierw Bóg przemawia z góry Synaj, a następnie po zbudowaniu przybytku boża chwała wypełnia ten przybytek, czyli namiot Zgromadzenia i Bóg przemawia z tego miejsca znajdującego się w środku obozu Izraela, a więc Bóg zbliża się.
00:03:25
Do swojego wybranego ludu i ta księga zawiera pouczenia zbliżania się do Boga Izraela, który znajduje się w pośród swojego ludu. Druga połowa czy druga część księgi wyjścia opisuje budowę przybytku namiotu.
00:03:51
W którym Bóg miał zamieszkać w pośród swojego ludu boży namiot znajdował się w pośrodku 1000 innych namiotów synów Izraela, namiot Boga i namioty ludzi stały razem, Święty Boży przybytek otoczony ze wszystkich stron przez namioty grzesznych.
00:04:20
Ludzi niezwykła Bóg zamieszkał w pośród swojego ludu.
00:04:28
Księga kapłańska opowiada nam o wszystkim, co miało się dziać w tym Bożym namiocie i o tym, co w związku z tym powinno się dziać we wszystkich innych namiotach, w których mieszkali Izraelici, co miało się dziać w Świętym namiocie Zgromadzenia ICO miało się dziać w codziennym życiu tych, którzy się zgromadza Lee Świętym.
00:04:57
Namiot.
00:04:59
A więc możemy podzielić tę księgę na 2 części, część poświęconą namiot owi Boga i część dotyczącą namiotów ludzi w jednej i w drugiej sferze miały obowiązywać przepisy i regulacje zawarte w tej właśnie księdze.
00:05:21
Kluczowym słowem tej księgi. Jednym z kluczowych słów jest słowo kapłan w różnych odmianach występuje w tej księdze aż 189 razy i dlatego ta księga między innymi w naszym języku została nazwana księgą kapłańską. Kapłan reprezentuje Boga przed ludźmi i reprezentuje lud.
00:05:47
Ludzi przed Bogiem, a więc te 2 funkcje należą do służby kapłana reprezentować godnie Boga przed ludźmi i ref i reprezentować ludzi przed Bogiem.
00:06:01
Bóg powiedział do całego swojego ludu w księdze wyjścia w poprzedniej księdze w 19 rozdziale od Piątego wiersza takie są.
00:06:14
Jeśli będziecie uważnie słuchać mojego głosu i przestrzegać mojego przymierza, będziecie moją szczególną własnością pośród wszystkich ludów, gdyż moja jest cała ziemia, będziecie mi królestwem, kapłanów i narodem świętym. Czy brzmią znajomo te słowa z Nowego Testamentu?
00:06:44
W pierwszym liście Piotra w drugim rozdziale i piątym wierszu.
00:06:48
Piotr pisze do Wierzących rozproszonych po całej ziemi ówczesnym świecie i mówi wy sami jako żywe kamienie jesteście budowanie.
00:07:01
Niczym duchowy dom by być świętym kapłaństwem i składać duchowe ofiary. Miłe Bogu ze względu na Jezusa Chrystusa.
00:07:18
I dalej w dziewiątym wierszu Wy jesteście rodem wybranym Królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, by rozgłaszać wspaniałość tego, który was wyrwał z ciemności i wprowadził swoje zachwycające światło.
00:07:48
Czy więc potrzebujemy dziś?
00:07:51
Studiować księgę kapłańską, trzecią księgę Mojżesza nie jest łatwa. Nie ma tam wielu ciekawych historii i wydarzeń, ale jest to ważna księga bez zrozumienia przesłania tej księgi.
00:08:07
Wiele miejsc nowego testamentu traci znaczenie. Cała księga, cały list do hebrajczyków jest odpowiednikiem trzeciej księgi Mojżeszowej, bez trzeciej księgi mojżeszowej.
00:08:21
List do hebrajczyków traci sens. Nie wiemy o co w nim chodzi, jeśli chcemy zrozumieć posłanie listu do hebrajczyków.
00:08:28
Musimy wiedzieć, do czego ten list ciągle się odnosi, a to jest zapisane w trzeciej księdze Mojżesza w łacińskim przekładzie, wulgaty wielu innych językach.
00:08:42
Ta księga jest nazywana księgą Lewitów, a więc szczególnych kapłanów odpowiedzialnych za służbę w przybytku, a później świątyni hebrajskim Kanonie pism ta księga nosi nazwę Vitra.
00:08:59
Od pierwszego hebrajskiego zwrotu, który znaczy i zawołał zauważcie jak księgi Mojżesza są ze sobą powiązane. Tak naprawdę Żydzi postrzegali tych 5 ksiąg jako jedną księgę i każdy początek kolejnych ksiąg nawiązuje do tego co było wcześniej. Zaczyna się słowem i a nie wiem, czy zauważyliście już wcześnie J na to zwracaliśmy uwagę i.
00:09:27
Zawołał jahwe do Mojżesza więcej niż 40% wszystkich przykazań pięcioksięgu znajduje się w tej właśnie księdza. Dla nas chrześcijan na pogan żyjących w 21 wieku treść tej księgi jest w Wielkiej mierze obca nieciekawa i obawiam się dla wielu niezrozumiała. Nie spotkałem jeszcze ani jednego chrześcijanina.
00:09:58
Dla którego księga kapłańska byłaby wśród ulubionych ksiąg biblijnych. Większość chrześcijan nie cierpi tej księgi i trzyma się od niej z dala dlatego, że zawiera ona właśnie nie zawiera, nie zawiera prawie żadnych ciekawych historii i wydarzeń, natomiast jest pełna opisów krwawych ofiar świątynnych obrzędów i żydowskich.
00:10:28
Co nas to obchodzi, przecież my tu nie mamy ołtarza, na którym składalibyśmy krwawe ofiary. Nie obchodzimy żydowskich świąt, nie wykonujemy tych obrzędów, o których mówi.
00:10:42
Tak sięga, więc po co mam to czytać? Po co nam to rozważać? Jedyna historyczna narracja w tej księdze dotyczy wyświęcenia kapłanów Aarona.
00:10:56
Jego 4 synów, a następnie mamy narrację dotyczącą śmierci 2 z nich 2 z tych synów spowodowano ich z Lekceważeniem Bożej świętości.
00:11:12
Analogią tego wydarzenia w nowym testamencie jest śmierć Ananiasza i Safiry, którzy także zlekceważyli Bożą świętość, stwarzając pozory i próbując okłamać Ducha Świętego.
00:11:27
Obecnego w apostołach księga kapłańska jest bardzo ważną biblijną księgą.
00:11:33
Gdyż zawiera koncepcję bez Poznania, których wiele innych części Biblii przez Faje być zrozumiałych i znaczących. Zobaczymy księga rodzaju mówi o wybraniu Bożego ludu. Poza oczywiście innymi rzeczami. Tam mamy te wszystkie kwestie początków, ale.
00:11:57
Jakby skupiając się na pewnej linii objawienia widocznej w księdze Mojżesza w księgach Mojżesza, a więc księga rodzaju mówi o wybraniu Bożego ludu. Księga wyjścia opowiada o wystawieniu tego ludu z niewoli, w której ten lud się znalazł.
00:12:19
Księga kapłańska natomiast mówi o poświęceniu Bogu jego ludu. Ważny element, by boży lud był poświęcony Bogu wyjaśnia, jak ludzie mogą żyć blisko Boga, jak mu służyć, ja go wielbić jako okazywać Bogu wdzięczność za zbawienie.
00:12:49
I u Synowie nie księga wyjścia mówi nam o tym, jak Bóg zbliża się do człowieka.
00:12:57
Natomiast księga kapłańska wyjaśnia, jak grzeszny człowiek może się zbliżyć do Świętego Boga. Bóg jest Święty i bezpieczny. Dostęp do jego obecności jest zarezerwowany wyłącznie dla świętych. To bardzo ważne, to jest centralne poselstwo tej księgi 11 rozdziale i 44 wierszu tej księgi czytamy.
00:13:29
Ja, ja chcę, Jestem waszym Bogiem uświęca jcie się bądźcie święci, bo ja Jestem Święty. Brzmi znajomo powinno, to jest centralne kluczowe przesłanie tej księgi słowo Święty w różnych odmianach występuje ponad 100 razy w tej księdze.
00:13:58
1:07 rozdziałów tej księgi wyjaśnia konieczność ofiarowania uśmiercania niewinnych zwierząt w miejsce winnych ludzi. To jest bardzo drastyczna ilustracja opłakanego stanu człowieka wobec doskonałego Boga.
00:14:25
Niewinne zwierzęta musiały umrzeć. Ich krew musiała zostać przelana, aby zobrazować ogrom ludzkiego zła ludzkiego grzechu i konieczność śmierci niewinnej ofiary w miejsce winnego człowieka 17. Rozdziale tej księgi i 11 wierszu. Czytamy, że życie ciała.
00:14:55
Jest we KRWII, a Bóg dopuścił ją dla swojego ludu na ołtarzu.
00:15:04
Aby dokonywała przebłagania za ich życie, ponieważ krew jest prze błaganiem za życie. Innymi słowy, krew musi zostać przelana. Ktoś musi umrzeć, aby ktoś miał życie. Autor listu do hebrajczyków 10 rozdziale i czwartym wierszu zapewnia nas, że niemożliwe jest.
00:15:34
Niemożliwe jest, aby krew wołów i kóz.
00:15:40
Gładziła grzechy, a więc w świetle nowego przymierza widzimy, że te ofiary składane w przybytku, a później w świątyni same w sobie nie miały mocy zgładzenia ludzkiego grzechu. Wszystkie krwawe ofiary opisane w księdze kapłańskiej były jedynie obrazem i zapowiedzią jedynej odkupie nizej.
00:16:10
Zbawczej ofiary krwawej ofiary złożonej przez samego Bożego syna.
00:16:20
Na krzyżu golgoty to jest jedyna krwawa ofiara mogąca zgładzić ludzki grzech. Tylko dzięki tej jedynej ofierze ludzki grzech może być odkupione przebaczone, zgładzone, a grzeszny człowiek może zostać oczyszczony ze swojej winy i uświęcone. Co znaczy.
00:16:49
Oddzielone od swojego grzechu i poświęcony.
00:16:54
Bogu przeznaczony dla Boga.
00:16:58
To jest wielkie poselstwo księgi kapłańskiej, konieczność cierpienia i śmierci niewinnej ofiary w miejsce winnego skazanego grzechem człowieka. Ważne poselstwo fundamentalne, niezbędne potrzebne poselstwo każdemu człowiekowi.
00:17:22
Składane ofiary zawierają też element społeczności Wspólnoty Bliskiego kontaktu bycia w bliskiej relacji, a więc Izraelici, składając też ofiary, zbliżali się do Boga i mieli z nim społeczność.
00:17:45
Pan Jezus, ofiarowując samego siebie, doprowadził do usunięcia barier w naszej relacji z Bogiem uczynił pokój między Bogiem a ludźmi. Umożliwił nam przystęp do Bożej obecności.
00:18:06
Bóg jest Święty, jest Święty. W wyjątkowy sposób jest całkowicie odmienny, inny od wszystkiego, co istnieje. Nie ma nikogo i niczego, co byłoby podobne do Boga, co mogłoby się z Bogiem równać, chociaż Bóg uczynił człowieka na swój obraz i podobieństwo, obdarzając człowieka pewnymi cechami, jakie ma Bóg. Ale Biblia wyraźnie nam mówi, że nikt.
00:18:39
Nie jest jak Bóg w tym leży, istota jego świętości.
00:18:45
On jest jedyny w swoim rodzaju oddzielony i odmienny od wszystkiego, co stworzył boża świętość przejawia się też w jego sprawiedliwości i oddzieleniu od grzechu i w tym sensie my oni wtedy i my dzisiaj jesteśmy wzywani do świętości. To tyle.
00:19:10
Hmm.
00:19:12
Żeby oddzielić się od grzechu i poświęcić się bogów. Do tego Bóg wzywał swój lud w starym przymierzu i do tego wzywa nas w nowym przymierzu świętymi bądźcie, bo ja Jestem Święty. Oddzielcie się od grzechu, usuńcie grzech spośród siebie i poświęćcie się cali.
00:19:38
Bóg oczekuje, że jego lud, który wybrał spośród innych narodów, będzie również swoim postępowaniu naśladował Boga, a nie postępował jak otaczające ich grzeszne narody.
00:19:58
20 rozdział tej księgi od 22 wiersza zawiera takie słowa. Przestrzegajcie więc wszystkich moich ustaw.
00:20:10
I wszystkich moich praw i wypełniajcie je, aby was nie wyrzuciła ziemia, do której was prowadzę, abyście w niej mieszkali.
00:20:24
Nie postępujcie według obyczajów tego narodu, który wypędzam przed wami. To Wszystko bowiem czynili i obrzydliwymi wam zaś powiedziałem, wy posiądzie ć ich ziemię i dam wam ją jako posiadłość ziemię o pływającą mlekiem i miodem.
00:20:48
Sn ja Jestem, ja chcę was Bóg, który oddzielił was od innych narodów i wiesz, 26 i będziecie dla mnie święci, bo ja ja chcę. Jestem Święty i oddzieliłem was od innych narodów, abyście byli moim Bóg, który nas zbawia.
00:21:19
Ratuję od naszego grzechu, oczekuję i wzywa nas do tego, byśmy żyli.
00:21:26
Zgodnie z jego przykazaniami, to sprawi, że będziemy święci, czyli oddzieleni od otaczającego nas grzesznego świata naśladujący Boga wjego Sprawiedliwości i jego oddzieleniu od grzechu, od zła od nieprawości od nieczystości. Ta księga zawiera liczne praktyczne przykazania.
00:21:57
Dotyczące.
00:21:58
Codziennego postępowania we wzajemnych relacjach między ludźmi nakazuje troskę o ubogich ludzi kalekich ludzi w podeszłym wieku bez ogródek ta księga mówi nam o moralności seksualnej, potępiając wszelkie dewiacje i zboczenia. To właśnie z tej księgi pochodzi Królewskie przykazanie o miłości bliźniego.
00:22:28
19 rozdział i 18. Wiesz, nie będziesz się mścił i nie będziesz chować urazy.
00:22:36
Do synów swego ludu, lecz będziesz miłował swego bliźniego tak jak miłujesz siebie samego. Ta księga ostrzega też przed różnymi spirytystyczny.
00:22:52
Innymi i okultystycznymi praktykami szukania czegoś nadprzyrodzonego.
00:23:01
Poza Bogiem to prowadzi do duchowego zniewolenia i upodlenia człowieka. Ta księga bardzo wyraźnie nas przed tym przestrzega, żebyśmy z tym nic nie mieli do czynienia.
00:23:16
To Wszystko odnosi się do różnych aspektów świętości Bożego ludu. Świętość to przede wszystkim odwrócenie się plecami do grze.
00:23:30
Odwrócenie się plecami do tego wszystkiego, co ludzie bezbożni tego świata mówią nam, że jest fajne, że jest przyjemne, że w tym jest życie. Jeśli chcemy być święci, musimy się tego wyrzec, odwrócić plecami od tego, co ten świat nazywa szczęście.
00:23:52
Chciałem przyjemnością rozkoszą, jeśli chcemy być święci, to pierwszym krokiem jest odwrócenie się plecami do tego świata grzesznego do wszelkiego zła w tym świecie, a drugim krokiem jest zwrócenie się do Boga i właściwie jest to jeden krok.
00:24:10
Tak naprawdę, gdy odwracamy się od tego świata, zwracamy się do Boga, gdy odwracamy się od Boga, zwracamy się do tego świata albo Bóg, albo grzech, albo światłość, albo ciemność.
00:24:23
Albo życie, albo śmierć Bóg jest Święty.
00:24:28
I Wszystko, co go otacza, Wszystko, co jemu służy, Wszystko, co jego chwali, musi być święte, czyli jemu poświęcone jemu oddane dla niego przeznaczone nie tylko wolne od grzechu, ale także nie używane do rzeczy.
00:24:53
Pospolitych do pospolitych celów. To jest też niezwykle ważny aspekt tej księgi. Nie wszyscy to zauważają. Tutaj jest mowa o rzeczach świętych o rzeczach grzesznych i o rzeczach pospolitych nt.
00:25:09
Też robi to rozróżnienia, jeśli ktoś zachowa się czystym od tych rzeczy pospolitych będzie naczyniem zaszczytnym do zaszczytnych celów Domu Boga. Bardzo ważny aspekt, świetność świętości.
00:25:25
Nie tylko zerwanie z grzechem, ale wystrzeganie się rzeczy pospolitych.
00:25:30
A poświęcanie się w pełni Bogu. Zauważmy, że święte szaty święte naczynia były przeznaczone wyłącznie do służby Bogu w jego świątyni nie wolno było nosić tych szat poza świątynią. Nie wolno było używać tych naczyń poza świątynią. One były święte w tym sensie.
00:25:57
Że były przeznaczone wyłącznie do służby Bogu. To bardzo ważny aspekt świętości. Sama świątynia z całym jej wyposażeniem bez Bożej obecności była tylko zwykłą budowlą, natomiast boża obecność świątyni czyniła świątynię świętą. To Bóg jest Święty i on swoją obecnością.
00:26:28
Poświęca.
00:26:29
Uświęca Wszystko, co ma z nim kontakt. Bóg na przykład stworzył wszystkie zwierzęta, ptaki i ryby, ale czytamy, że tylko niektóre z nich wybrał na ofiary, które miały być jemu składane i te zwierzęta były nazywane.
00:26:53
Czestymi wszystkie inne były nazywane Nieczysty.
00:26:59
Czyli pospolitymi niezbędnymi do ofiarowania na Bożym ołtarzu lub zakazanymi do spożywania przez Izraelitów. To nie znaczy, że one były grzeszne czy w jakikolwiek sposób moralnie.
00:27:18
Moralnie nieczyste nie. To nie były moralnie skazane pozostałe zwierzęta ich nieczystość odnosiła się wyłącznie do ceremonialnej nieprzydatności w obrzędach związanych z uwielbieniem Boga lub zdrowiem i samopoczuciem Bożego Ludu. W tym sensie były nieczyste. Podobnie ma się sprawa z wieloma innymi.
00:27:48
Aspektami ceremonialnej nieczystości, o których mówi ta księga, na przykład człowiek chory na tron.
00:27:56
Był nieczysty, nie sensie moralnym, ale w sensie ceremonialnym, co oznaczało, że był oddzielony od zdrowych ludzi i nie miał wstępu do świątyni, gdzie gromadzili się zdrowi ludzie, a więc była to forma kwarantanny chroniącej pozostałą część Wspólnoty Bożego ludu. Podobnie kobieta, która urodziła dziecko, była ceremonialnie nieczysta.
00:28:26
To znaczy, że była?
00:28:28
Grzeszna to oznacza, że miała pozostać w domu z dzieckiem i nie chodzić do świątyni, gdzie ona sama i jej dziecko byli narażeni na kontakt z wieloma ludźmi i ich zarazkami.
00:28:42
Oczywiście Bóg nie objaśnił wszystkiego z medycznego czy zdrowotnego punktu widzenia. Po prostu powiedział, tak macie postępować tak macie czynić to jest czyste, to jest nieczyste. Słuchajcie się mnie, a będziecie żyć mówi Bóg.
00:28:58
Przez wieki ludzie tego nie rozumieli. Wiele z tych rzeczy było niezrozumiałych. Czemu to czyste? Czemu to nieczyste? Dlatego, że Bóg tak powiedział, który wiedział o rzeczach, które my dzisiaj dopiero odkrywamy i zaczynamy rozumieć.
00:29:11
Bóg po prostu powiedział, co jest dobre, a coś złe i do człowieka mówi. Uwierz mi, zaufaj mi, bądź mi posłuszny, nawet jeśli tego nie rozumiesz, nawet jeśli nie masz wszystkiego wyjaśnione go, jeśli Bóg ci mówi, że to jest dobre.
00:29:28
To uwierz, że to.
00:29:29
Jest dobra, a jeśli Bóg mówi, że to jest złe dla własnego dobra, uwierz, że to jest złe i trzymaj się od tego z dala.
00:29:37
W tym sensie jest to księga ponadczasowa. Zawiera dla nas lekcję wiary i zaufania dobremu Bogu ojcu, który kocha nas i troszczy się o nas. Natomiast błędem jest trzymanie się litery tych wszystkich przepisów.
00:29:59
I nakazów zawartych w tej księdze dzisiaj inaczej postępujemy z grzybem na ścianie w naszym domu niż oni.
00:30:10
Inaczej postępujemy z osobami zakaźnie chorymi, nie każemy im zapuszczać włosów, zakładać worków i chodzić, wołać nieczysty, nieczysty. Inaczej postępujemy w przypadku naturalnych, fizjologicznych czynności naszego organizmu, o których mówi ta księga zdumiewające jest wybiórcze nastawienie współczesnych chrześcijan do zawartych w tej księdze przepis.
00:30:39
Niektórzy na przykład uparcie twierdzą, że wszystkich chrześcijan obowiązuje literalny cotygodniowy szabat, ale już nie inne szabaty, o których czytamy jednym tchem w 25. Rozdziale tej księgi, poczynając od pierwszego wiersza. Przeczytajmy te wiersze. Potem Jahwe powiedział do Mojżesza na Górze Synaj.
00:31:08
Przemów do Izraela i powiedz im, gdy wejdziecie do Ziemi, którą wam daję, wtedy Ziemia będzie obchodzić Szabat Jahwe przez sześć lat będziesz o psie wał swoje pole i przez 6 lat będziesz obcinał swoją winnicę i zbierał jej plony, lecz w siódmym roku ziemia będzie mieć.
00:31:35
Szabat odpoczynku szabat dla Jahwe, nie będziesz obsiewał swojego pola, a nie obcinał swojej winnicy. Nie będzie żoną tego, co samo wyrośnie po twoich żniwach ani nie będziesz zbierał winogron Twojej zaniechanej winnicy.
00:31:56
To będzie rok odpoczynku dla Ziemi i szabat Ziemi będzie dla was pokarmem, dla ciebie, dla twojego sługi, dla Twojej służącej, dla twojego najemnika i dla przybysza, który mieszka u ciebie także dla twego bydła i zwierząt, które są w Twojej ziemi.
00:32:18
Cały jej plon będzie ci służyć za pokarm, a to jeszcze nie koniec Bóg mówi dalej. Policzysz też sobie 7 lat szabat owych, to jest 7 razy po 7 lat. Okres 7 szabat owych lat będzie wynosił 49 lat. Wtedy w 10 dniu siódmego miesiąca każesz zatrąbić w trąbę.
00:32:48
O donośnym dźwięku.
00:32:50
W dniu przebłagania za trąbicie po całej waszej ziemi, poświęcicie 50 rok i ogłosicie wolność ziemi wszystkim jej mieszkańcom. Będzie to dla was rok Jubileuszowy.
00:33:08
Każdy z was wróci do swojej posiadłości i do swojej rodziny, a więc tutaj mamy opisane 2 kolejne szabaty. Równie ważne jak.
00:33:20
Cotygodniowy szabat, o którym też mówi ta księga, ale współcześni Sza Bateria.
00:33:25
Nie obchodzą tylko jeden szabat, lekceważąc 2 pozostałe 23 rozdział tej właśnie księgi zawiera uroczysty opis świąt Izraela, poczynając od dnia szabatu, a kończąc na święcie Szałasów. Czytajmy od drugiego wiersza 23 rozdział.
00:33:50
Przemów do synów Izraela i powiedz im uroczyste święta Jahwe, które będziecie ogłaszać jako święte zgromadzenia one są moimi uroczystymi świętami.
00:34:05
Przez 6 dni będziecie wykonywać pracę, ale siódmy dzień będzie szabatem odpoczynku świętym. Zgromadzeniem nie będziecie wtedy wykonywać żadnej pracy. Jest to szabat.
00:34:21
Jahwe we wszystkich waszych domach.
00:34:25
Oto uroczyste święta Yahwe Święte Zgromadzenia, które będziecie ogłaszać w ich oznaczonych porach w pierwszym miesiącu 14 dnia tego miesiąca o zmierzchu jest pascha. Ja chcę, a więc tutaj widzimy, że Żydzi mają.
00:34:46
Inny kalendarz niż ten, którego my się trzymamy. Ich rok rozpoczynał się na przełomie marca i kwietnia. Wtedy było ich pierwsze święto.
00:34:57
Pierwsze święto w roku to święto paschy Pascha rozpoczynała coroczny cykl kalendarzowych świąt Izraela na dzień Przepaską w środku dnia trzeba było zabić Baranka paschalnego, natomiast pierwszego dnia po szabacie.
00:35:16
Brzmi znajomo powinno pierwszego dnia po szabacie.
00:35:21
Który następuje po święcie Paschy, rozpoczynał się okres żniwa jęczmiennego i Żydzi. Wtedy właśnie przynosili do świątyni Jęczmienne Kłosy pierwociny żniw czy widzimy w tych 2 pierwszych świętach proroczą zapowiedź śmierci i zmartwychwstania Jezusa, który jest nazwany naszą paschą i.
00:35:50
Pierwszym plonem pierwocin ą naszego zmartwychwstania. Potem czytamy w liście do Koryntian. Pierwszym liście do koryntian w piątym Rozdziale i Siódmym wierszu czytamy, Chrystus nasza pascha został ofiarowany za nas i w 15. Rozdziale tego samego listu 20 wierszu Chrystus został wskrzeszony z martwych i stał się.
00:36:20
Pierwszym plonem pierwocin ą tych, którzy zasnęli chwała Bogu jest niezwykłe jak Bóg. To Wszystko zaplanował od samego początku żniwa trwały przez 7 tygodni od święta Paschy, a po ich zakończeniu przypadała 50 Nica. 50 dni po święcie Paschy szałot inaczej zwane świętem tygodni czy też świętem żniw.
00:36:51
Czy świętem zbiorów w różnych tłumaczeniach znajdziecie te różne nazwy?
00:36:56
Było to uroczyste upamiętnienie nadania prawa na Górze. Synaj pamiętacie, co wydarzyło się podczas nadania prawa na Górze Synaj, co miało miejsce pod górą, gdy Mojżesz szedł z przykazaniami, zginęło 3000 ludzi. Wiele wieków, później po śmierci i zmartwychwstaniu baranka Bożego Jezusa.
00:37:24
W dniu pięćdziesiątnicy Duch Święty został wylany na kościół. Ilu ludzi zostało zbawionych 3000 pod górą Synaj 3000 padło trupem w dzień pięćdziesiątnicy w dniu wylania Ducha Świętego 3000 zostało zbawionych i Ochrzczonych. Chwała Bogu Chwała Bogu to jest niezwykłe jak Bóg. To Wszystko zaplanował kolejne święta obchodzone pod koniec roku.
00:37:53
Siódmego miesiąca, a więc przełom Września i października podczas święta Tromp.
00:38:00
The end of showach, czyli barani róg. Był to sygnał do rozpoczęcia kolejnego cyklu świąt. Wtedy miał miejsce największy dzień w roku dzień Przebłagania dzień, w którym arcykapłan jedyny raz w roku wchodził z krwią złożonej ofiary.
00:38:05
Ho ho.
00:38:26
Do miejsca Najświętszego świątyni czy przybytku, aby tam dokonać przebłagania za grzech całego ludu. Wtedy też wypędza nos obozu kozła ofiarnego, na którego symbolicznie składano wszystkie grzechy całego narodu i w ten sposób wizualnie widzieli, jak Bóg oddala od nich grzechy tak daleko jak wschód od Zachodu.
00:38:57
Tak daleko by już nie było ponoć według żydowskiej tradycji.
00:39:02
W roku, w którym umarł Jezus, ten kozioł ofiarny wrócił do Jerozolimy i Żydzi się dziwili. Po raz pierwszy kozioł ofiarny wrócił do Jerozolimy.
00:39:11
Bóg powiedział koniec kozła ofiarnego oto mówi sam został ofiarowany Górze golgoty. On jest barankiem Bożym, który gładzi grzech świata centralny 16 rozdział księgi Kapłańskiej zawiera szczegółowy opis.
00:39:28
Tej niezwykłej uroczystości, jaka miała miejsce w dniu przebłagania, która jest proroczym obrazem złożenia naszego Zbawiciela na ofiarę odkupienia za ludzki grzech Apostoł Paweł Żyd z.
00:39:46
Faryzeusz faryzeuszów liście do Rzymian w trzecim rozdziale Tak to opisuje od 23 wiersza. Wszyscy bowiem zgrzeszyli.
00:39:58
I są pozbawieni Boga chwały, wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga, a zostają usprawiedliwieni za darmo z jego łaski przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie. Jego to Bóg ustanowił prze błaganiem przez wiarę w jego krew w pierwszym liście Jana.
00:40:28
W drugim rozdziale od pierwszego wiersza czytamy, dzieci moje piszę wam to abyście nie grzeszyli. Jeśli jednak ktoś grzeszy, mamy orędownika u ojca Jezusa Chrystusa sprawiedliwego.
00:40:46
On jest prze błaganiem, prze błaganiem za nasze grzechy, a nie tylko za nasze, lecz także za grzechy całego świata.
00:40:58
Jeśli chcesz być wolnym od grzechu, jest jedyne miejsce, gdzie możesz uzyskać odpuszczenie grzechów. Jest ono we krwi baranka Bożego syna Bożego Jezusa Chrystusa, który jedynie jest prze błaganiem za nasze grzechy możesz go błagać, ile chcesz, ale bez Jezusa nie uzyskasz przebaczenia, ale jeśli przyjdziesz do Jezusa, jeśli zaufasz, jest.
00:41:27
Sowy, jeśli oddasz swoje grzechy wyznać swój grzech jezusowi, on jest przebłaganie za twoje grzechy. Jego krew jedynie może Przebłagać Bożą sprawiedliwość, aby odpuścić twój i mój grzech i każdego człowieka w całym świecie do Jezusa musimy przyjść, aby być oczyszczeni od naszego grzechu tylko w nim i tylko przez niego, i przez jego. Ofiarę jest przebłagać.
00:41:58
Co nasze grzechy ostatnim świętem kalendarzowego roku było święto szałasów albo święto namiotów. Sukkot przez 8 dni Izraelici opuszczali swoje domy i mieszkali w szałasach, co przypominało im o 40 latach wędrówki przez pustynie i o tym, że są tylko przychodniami pielgrzymami.
00:42:27
Na tej ziemi brzmi znajomo powinno.
00:42:31
Do nas te same słowa są kierowane w nowym Przymierzu. Jesteśmy tutaj tylko pielgrzymami. Ten świat nie jest naszym domem.
00:42:42
Zmierzamy do naszej ojczyzny w niebie, kiedy tylko zabrzmi ostateczna trąba zakończymy naszą ziemską wędrówkę i przyobleczeni w nowe zmartwychwstały ciała. Przeniesiemy się z tego padołu łez.
00:42:46
Są już.
00:43:01
Do domu ojca, gdzie zamieszkamy w naszej wiecznej ojczyźnie.
00:43:07
Pan Jezus mówi w domu mego ojca jest wiele mieszkań. Niektórzy się boją, że tam się wszyscy nie zmieścimy, dlatego niektórzy muszą zostać na ziemi.
00:43:18
Ale Jezus mówi w domu mojego ojca jest wiele mieszkań chwała Bogu wszystkie izraelskie święta. Łącznie z szabatem znajdują swoje wypełnienie w Jezusie Chrystusie na podstawę Ewangelii Łukasza można wnioskować, że Jezus przyszedł na tą ziemię.
00:43:39
Nie 24 grudnia czy 25?
00:43:43
Ale przyszedł na świat czasie. Święta namiotów ilekroć nowy testament mówi o dźwięku trąby tylekroć zapowiada powrót Jezusa i nastanie jego wiecznego panowania. Wiem, że ta księga jest trudną księgą doczyta.
00:44:04
Ale Bóg nie dał nam Biblii, żebyśmy przyniesie dobrze bawili, jak niektórzy sądzą Bóg dał nam Biblię, żebyśmy go mogli poznać i żebyśmy byli święci tak jak on jest Święty.
00:44:18
Jest to trudna do czytania, księga, ale jak żadna inna składa prorocze świadectwo o ofierze, o kapłaństwie i o ostatecznym panowaniu Jezusa Chrystusa.
00:44:34
47 razy w tej księdze znajdujemy zwrot ja.
00:44:40
A Jestem ja chcę śledźcie, gdzie to się znajduje w tej księdze jest bardzo ciekawe jak Bóg powtarzam, ja Jestem Jahwe, ja Jestem ja chcę w greckim tłumaczeniu tej księgi używany przez wczesny kościół Apostolski. Oni używali greckiego przekładu, widzimy to w ich pismach, gdzie cytują Septuaginty z greckiego przekładu anies hebrajskiego oryginału.
00:45:11
W tym greckim tłumaczeniu tej księgi lewi tyg usta księgi trzeciej możesz o.
00:45:16
Ten zwrot ja Jestem, ja chcę brzmi ego eimi ku ríos, ja Jestem pan ewangelista Jan. Szczególny sposób posługuje się zwrotem ego eimi. Ja Jestem w odniesieniu do Pana Jezusa, jego boskości, wszyscy pisarze nowego testamentu.
00:45:44
Konsekwentnie posługują się tytułem pan ku Rios, mówiąc zarówno o Bogu ojcu, jak i o jego synu. Żaden chrześcijanin nie kwestionuje prawdy, że Bóg ojciec jest panem ku ríos w znaczeniu Jahwe żadnym innym. Niestety, mimo tego, że ten sam termin pan ku Rios kilkaset razy.
00:46:13
Odnosi się do Jezusa. Wielu nadal kwestionuje jedność syna i ojca jako Boga Jahwe.
00:46:23
Nasze zbawienie jest oparte na naszym wyznaniu Jezusa panem ku ríos, jakim znaczeniu, znaczeniu jego bycia panem wszystkiego, panem panów, królem królów, władcy wszystkich rzeczy ten tytuł należy tylko do jedynego Boga Boga Jahwe, jedynego prawdziwego Boga księga kapłańska o Jezusie składa świadectwo.
00:46:53
Jako odkupicielu jako doskonałym arcykapłani.
00:47:00
I absolutnym panu chciałbym jeszcze przeczytać z wami końcowy fragment tej księgi zapowiadający błogosławieństwa za posłuszeństwo Bogu i jego przykazaniom opisaną opisanym w tej księdze i przekleństwa za nieposłuszeństwo Bogu znajdziecie je w 26 rozdziale od trzeciego do 45 wiersza jest obszerny fragment.
00:47:32
I ze względu na czas go niestety pominę. Uważam, że czytaliście tę księgę, że udało wam się przez nią przebrnąć i czytaliście jej.
00:47:41
Wiecie co tu jest napisane jak Bóg obiecuje błogosławić w każdym aspekcie życia tych, którzy są mu posłuszni i pilnie przestrzegają jego przykazań i jak Bóg ostrzega przed nieposłuszeństwem i jakie straszne klęski cierpienia zapowiada dla wszystkich, którzy zechcą go lekceważyć?
00:48:04
Którzy nie będą liczyć się z jego przykazaniami starym przymierzu.
00:48:10
Zarówno błogosławieństwo, jak i przekleństwo miało głównie charakter materialny i doczesny. W nowym przymierzu zarówno błogosławieństwo, jak i przekleństwo ma głównie charakter duchowy i wieczny. Bardzo ważne, byśmy to rozumieli. Wielu chrześcijan dzisiaj.
00:48:36
Szuka błogosławieństwa tutaj i teraz skupia się na Bożym Błogosławieństwie. Tutaj i teraz chcą tutaj być zdrowi. Chcą tutaj być bogaci chcą tutaj doświadczać pełni Bożego błogosławieństwa w wymiarze doczesnym. Oczywiście.
00:49:00
Bóg błogosławi zaopatruje, troszczy się o nas, ale ciągle wzywa nas nowym przymierzu, byśmy nie szukali swojego skarbu tutaj, żebyśmy nie gromadzili swojego skarbu tutaj, żebyśmy nie żyli życiem, które skupia się na teraźniejszości. Paweł mówi, jeśli to jest nasze skupienie, a nie myślimy o zmartwychwstaniu i wiecznym życiu, jesteśmy godni pożałowania.
00:49:27
Gdyż pan Jezus zapowiada nam tutaj wiele cierpienia. Zapowiada nam wiele przeciwności. Pan Jezus mówi, że jeśli pójdziemy za nim, to może być tak, że nie będziemy mieli, gdzie głowy skłonić może być tak, że nie będziemy mieli co jeść.
00:49:42
Może być tak, że będziemy w nienawiści u wszystkich. Tak będzie mówi, że tak będzie, nie to, że może tak być mówi.
00:49:48
Tak będzie będziecie znienawidzeni przez wszystkich i słowo Boże mówi nam, że przez wiele ucisków przez wiele trudności, przez wiele cierpienia, przez wiele doświadczeń.
00:49:59
Wchodzimy do Bożego Królestwa.
00:50:01
W nowym przymierzu zarówno błogosławieństwo, jak i przekleństwo mają głównie charakter duchowej. Wieczny. Nie mówię, że tylko i wyłącznie, ale głównie wielkim błędem jest szukanie szczęścia dzisiaj, a odkładanie Bożego Królestwa na pół.
00:50:23
Nasze posłuszeństwo Bogu dzisiaj Boże panowanie w naszym życiu dzisiaj zapewnia szczęście wieczne, bez końca i nowy testament. Ciągle nam mówi o zapłacie, która nas oczekuje przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych wielu chrześcijan jak biedny łazarz, który go rany, lizały, psy.
00:50:50
Wród bogatego człowieka, który bawił się codziennie i ucztował i świętował, i wydawało mu się, że jest najbardziej błogosławionym ze wszystkim, ale jakże się zmienia scena, gdy obaj umierają, widzimy wieczne cierpienie i wieczny żal i wieczny ból bogacza, który tu się dobrze bawił.
00:51:13
I, który mógł myśleć o sobie, że jest najbardziej błogosławionym z ludzi i widzimy pocieszenie i ukojenie i odpocznienie łazarza, który znajduje się na łonie Abrahama.
00:51:24
Wśród wierzących księga Objawienia kończąca nowy testament zapowiada nam, może męczenników może cierpiących dla Jezusa Chrystusa, których czeka Korona chwały, których czeka zaszczytne miejsce wokół tronu. Baranka, bracia i siostry.
00:51:43
Jesteśmy powołani do życia w Jezusie Chrystusie do śmierci naszego ja.
00:51:50
Naszego egoizmu naszych ziemskich ambicji, tych wszystkich rzeczy, których szuka ten bezbożny świat. Jezus mówi, że jeśli nie stracimy naszego życia na tym świecie, to co z nami będzie?
00:52:03
Czeka nas śmierć, stracimy duszę, ale mówi, że jeśli stracimy nasze życie na tej Ziemi, czeka nas życie. Przedsmak tego życia już mamy tutaj teraz w duchu świętym już teraz mamy zapowiedź jego pokoju, jego radości, jego szczęśliwości.
00:52:20
Ale to jeszcze nic.
00:52:21
W porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Jedyną drogą do tej chwały jest posłuszeństwo wezwaniu tej księgi i wielu innych miejsc Bożego słowa świętymi bądźcie, bo ja Jestem Święty mówi nasz Bóg świętymi bądźcie, odwracajcie się od grzechu, uciekajcie od nieczystości od nieprawości, trzymajmy się z dala od wszelkiego zła i wygonimy całym sercem naszego Boga.
00:52:54
Fajnemu i bądźmy mu posłuszni. To jest droga życia, a on sam.
00:52:59
Jest Bogiem, który nas uświęca. On sam czyni nas świętymi, jeśli zbliżymy się do Boga, a on zbliży się do nas, szukajmy go kochani i niechaj czytanie i tej księgi nie będzie dla nas mozołem, ale jest to fragment Bożego słowa. A pan Jezus mówi, że żyjemy każdym słowem, które pochodzi z ust Boga i tym słowem żyjmy.
00:53:26
I niechaj Duch Święty pomoże nam czerpać z tego słowa i być błogosławionymi Jezusie Chrystusie powstanie. Oddajmy mu chwałę, módlmy się, dziękuję.
00:53:40
Dziękujemy tobie Wielki, Boże, Mądry Boże wspaniały, niebiański, ojcze za twoje słowo natchnione przez twego świętego ducha i dzisiaj dla nas zrozumiałe jedynie przez objawienie, które dajesz przez swego ducha, jakże tego potrzebujemy.
00:54:02
Jakże potrzebujemy, byś poświęcał oczy naszych serc, abyśmy wiedzieli, jaka jest głębokość i wysokość, i szerokość, abyśmy poznawali ciebie, abyśmy kochali ciebie, abyśmy służyli tobie, abyśmy wielbili ciebie, abyśmy jako Królewskie Święte kapłaństwo godnie cię reprezentowali w tym świecie i wytrwale też.
00:54:30
Już reprezentowali ludzi wokół nas, przed tobą modląc się za nimi, błagając cię i prosząc o twoje miłosierdzie i zbawienie, i ratunek dla nich.
00:54:43
Kochany, panie, pomóż nam, pomóż nam rozumieć pełniej, lepiej, głębiej twoje słowo i być jego wykonawcami. Zachowaj nas od bycia biernymi słuchaczami. Pomóż nam być błogosławionymi.
00:55:01
Wykonawcami Twojej doskonałej woli objawionej w całym twym słowie, prosimy.
00:55:07
W imieniu twojego syna, naszego pana i Zbawiciela. Nasze życie, naszą nadzieję, sprawcę i dokończyć ela naszej wiary Jezusa Chrystusa, w tym świętym imieniu uwielbiamy cię, ojcze nasz przez jego krew mamy przystęp do twej obecności przez jego z martwych.
00:55:29
Panie, jesteśmy ożywieni do nowego życia przez twojego ducha i ducha Pana Jezusa Chrystusa. Możemy żyć w mocy Twojej mocy Ożywczej mocny chwała tobie chwała tobie Wielki Boże nasz teraz i po wszystkie wieki wieków. Amen.

Skip to content

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na używanie plików cookie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić jak najlepsze wrażenia podczas przeglądania. Jeśli będziesz nadal korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie lub klikniesz „Akceptuję” poniżej, wyrażasz na to zgodę.

Zamknij