Księga Przypowieści Salomona – streszczenie

Kolejne kazanie z cyklu podsumowującego całe Pismo Święte. W każdą ostatnią niedzielę miesiąca Paweł Jurkowski, starszy brat kościoła w Wejherowie, podsumowuje jedną z 66 ksiąg Nowego i Starego Testamentu, dlatego cykl trwać będzie aż 5 lat. Kolejny wykład streszcza Księgę Przypowieści Salomona.

Zachęcamy do słuchania cyklu online, do przychodzenia na kazania do zboru w Wejherowie, a przede wszystkim do samodzielnego czytania Pisma Świętego. Przed wysłuchaniem kazania poświęconego danej księdze, warto ją wcześniej przeczytać. Paweł zachęca również do zadawania pytań dotyczących lektury ksiąg, które pomogą mu przygotować kolejne podsumowania.

Zakładki

05:40List do Hebrajczyków 1:1 08:39I Księga Samuela 24:13 09:03Księdze Ezechiela 16:44 09:40Księdze Ezechiela 18:2 14:19Księdze Przypowieści Salomona 1:1 25:19Księdze Przypowieści Salomona 30:18

Video

Transkrypcja

Przepisywanie pliku audio jest automatyczne, dlatego zawierać może błędy, literówki i służy raczej do odnajdywania danego fragmentu kazania, niż do czytania go w formie tekstowej.

00:00:00
Dla tych wszystkich, którzy odwiedzają nas?
00:00:04
Powiem tyle tylko, że generalnie w ciągu roku co 2 tygodnie mamy takie spotkanie, w którym siedzimy razem i rozmawiamy.
00:00:16
O tym, co było w zeszłym tygodniu, czy ewentualnie jakieś są kwestie, którymi chcemy się podzielić, z braćmi siostrami w czasie wakacji tego nie ro.
00:00:28
Z tego właśnie względu, że czasami jest więcej gości niż film swoich i Goście bywają różni. Niektórzy są niespodziewani, niektórzy mogą chcieć nie rozumieć, jakby formatu tych naszych spotkań i jak się jak zaczną mówić, to nie wiedzą, kiedy skończyć. Więc z tego względu w czasie wakacji mamy takie powiedzmy tradycje.
00:00:57
Tylko nabożeństwa, natomiast tych braci i siostry z naszego Zboru zachęcam byście. Jeżeli w trakcie tych usług wakacyjnych rodzą się jakieś pytania, chcielibyście się do czegoś odnieść.
00:01:14
To sobie to Wszystko zanotujcie, zapiszcie, bo we wrześniu znowu się spotkamy w okręgu i wrócimy do tych rzeczy, o których jest mowa.
00:01:24
I myślę, że to co dzisiaj będę mówił może w niektórych z was wzbudzić pewne pytania, czy chcielibyście więcej wyjaśnień, czy jakoś no bardziej lepiej zrozumieć to, o czym będzie mowa, ponieważ mamy tutaj tylko godzinę, czyli ja przynajmniej staram się w godzinie zmieścić. Nie zawsze to się udaje, ale przynajmniej próbuję.
00:01:54
Więc yy. Z tego względu dotykam różnych chwil kwestii w taki dosyć pobieżny sposób, szczególnie kiedy robimy to, co robimy, czyli kontynuujemy naszą podróż przez całą Biblię i z lotu ptaka, jakby przyglądamy się całościowe mu przesłaniu poszczególnych ksiąg Biblii.
00:02:22
I generalnie jest to dla mnie wielkie wyzwanie, ponieważ znajduję w tych księgach tyle treści, na których warto by się było zatrzymać, które warto byłoby szerzej omówić II popatrzeć na tematy, które te księgi poruszają w bardziej dokładny sposób. I to oczywiście robimy też poza tym, co dzisiaj będzie miało miejsce, czyli.
00:02:51
Jedna z tych części podróży przez Biblię normalnie studiujemy całe księgi biblijne wiersz po wierszu, rozdział po rozdziale i to jest coś, co dużo bardziej mi pomaga rozumieć.
00:03:07
Boże słowo to jest to, w jaki sposób ja sam czytam na codzień Biblię nie czytam całej księgi, nie próbuję zrozumieć przesłania całej księgi. Raczej czytam rozdział po rozdziale, wiesz?
00:03:21
Po wierszu i nad tym się zastanawiam. To rozważam o to siema.
00:03:25
Natomiast dobrze jest też właśnie uchwycić tą całą panoramę Biblii. Dobrze jest zobaczyć, jak te księgi biblijne jedna z 2 się łączą.
00:03:37
W jaki sposób każda z nich ma pewne przesłanie do nas i kiedy uchwyci my całą tą panoramę Biblii, wtedy dużo lepiej będziemy rozumieli jej poszczególne rozdziały czy wersety, nie wyrywając ich z kontekstu całego przesłania.
00:03:55
Bożego słowa, nie wyrywając ich z kontekstu przesłania danej księgi.
00:04:00
Ale właśnie odczytując i rozważając je w perspektywie tego całego przesłania. Dlatego uważam, że to, co robimy, jest niezwykle ważne i potrzebne, abyśmy też mieli taki całościowy przegląd przesłania całego pisma Świętego. Obecnie rozważamy księgi poety.
00:04:24
Do których zaliczamy księga hioba, księga psalmów, księgę przypowieści, księgę Kaznodziei Salomona i księgę pieśni nad Pieśniami. Te księgi zaliczane są też do literatury mądrość owej, która zasadniczo różni się od poprzedzających je ksiąg historycznych czy też następujących po nich.
00:04:54
Księgach prorockich.
00:04:57
Wszystkie księgi, mądrość, owe czy poetyckie są zbiorem natchnionych przez Boga ludzkich rozmyślań.
00:05:14
Prób zrozumienia bożych dróg.
00:05:17
I ludzkich problemów.
00:05:20
Ludzkich zmagań, konfliktów.
00:05:24
Jak też błogosławieństw, jakich doświadczamy?
00:05:29
Wszystkie księgi biblijne są natchnione przez Boga.
00:05:34
Ale to natchnienie ma różny charakter.
00:05:40
W liście do hebrajczyków w pierwszym rozdziale i w pierwszym wierszu czytamy, że Bóg przemawiał wielokrotnie i na różne sposoby.
00:05:52
Czasami Bóg przemawiał bezpośrednio do ludzi. Niektórzy słyszeli wyraźny głos Boga, tak jak Mojżesz na Górze Synaj.
00:06:05
Inni otrzymywali wizje albo jakieś sny, w których Bóg objawiał im pewne prawdy.
00:06:14
Jeszcze inni zostali od wiedzeni przez aniołów, którzy przekazali im Boże poselstwo.
00:06:24
Natomiast inni otrzymali cudowną zdolność postrzegania rzeczywistości w szczególnie klarowny sposób.
00:06:37
Otrzymali zdolność interpretowania tej rzeczywistości z Bożej perspektywy.
00:06:45
W świetle Bożego Objawienia, które zostało im dane.
00:06:52
Masz Ali?
00:06:54
Jest pierwszym słowem.
00:06:56
Księgi przypowieści czy Księgi Przysłów.
00:07:01
Jest to liczba mnoga słowa marszal, które oznacza powiedzenie, które pobudza do myślenia.
00:07:12
Powiedzenie, które przynosi lepsze, głębsze zrozumienie rzeczywistości.
00:07:21
Przypowieści odwołują się do ludzkiej zdolności myślenia w kategoriach porównawczych.
00:07:31
Są to zwięzłe i spostrzegawcze sentencję mądrości wypływające z wieloletnich doświadczeń.
00:07:44
Przysłowia są więc zwięzłym ujęciem życiowych sytuacji.
00:07:51
Które powtarzają się na tyle często, że ludzie uznają za stosowne, by jakoś je ubrać w słowa i przekazywać dalej.
00:08:03
Przysłowia nazywają rzeczy po imieniu lub oceniają sytuację i udzielają wskazówek, jak należy się w tych sytuacjach zachowywać, jak postępować.
00:08:21
I przysłowia można odnaleźć rozrzucone po całym starym i nowym testamencie.
00:08:29
W pierwszej księdze Samuela w 24 rozdziale i 13 wierszu mamy sytuację, w której Dawid rozmawia z saulem.
00:08:38
I Dawid, chcąc zadeklarować swoje dobre intencje wobec Saula, powołuje się na stare przysłowie, które mówi od złoczyńców pochodzą złe czyny.
00:08:53
Pierwsza samuela 24/13, kiedy król Ara mu zagroził zrównaniem samarii z ziemią.
00:09:03
Król Izraela odpowiedział mu Buntowniczo ten, kto wkłada zbroje, nie powinien się chwalić, jak ten, który ją zdejmuje. Pierwsza królewska 20 11 w księdze Ezechiela w 16 rozdziale i 44 wierszu czytamy o Gawędziarza. Ach, którzy za cytują takie przysłowie?
00:09:30
Jaka matka?
00:09:32
Taka córka, my mamy swoje.
00:09:35
Jaki ojciec taki syn albo jaki Pan taki kram?
00:09:40
W księdze Ezechiela w 18 rozdziale i 2 wierszu. Bóg pyta Izraela, cóż to za przysłowie powtarzacie sobie w ziemi Izraela? Ojcowie jedli kwaśne grona, a ścier pły zęby synów.
00:09:58
A więc widzimy w starym testamencie w wielu różnych miejscach odwołanie do powszechnych w Izraelu Przysłów, kiedy saul?
00:10:10
Pod natchnieniem ducha znalazł się wśród proroków i razem z nimi czytamy, Prorokował, czyli prawdopodobnie śpiewał i Wielbił Boga w natchnieniu ducha. Nie to, że przepowiadał przyjście Pana Jezusa i jakieś kazania wygłasza.
00:10:24
No ale ci prorocy prorokowali w sensie często uwielbiania Boga i saul, prawdopodobnie razem z nimi. Pod takim natchnieniem też Wielbił Boga. Później się utarło w Izraelu. Przysłowie. Czy saul jest tak, że między prorokami?
00:10:42
Również pan Jezus przytaczał popularne przysłowia takie jak lekarzu ulecz samego się.
00:10:50
Albo prorok nie cieszy się uznaniem, lecz Przepraszam, prorok cieszy się uznaniem, lecz nie w ojczystych stronach i nie we własnym domu, a więc to są przysłowia, na które też pan Jezus się powoływał w Ewangelii Łukasza. Kiedy pan Jezus chciał zapewnić swoich uczniów, że nikt nie przegapi jego powrotu, odwołał się do przysłowia.
00:11:19
Kiedy powiedział tam, gdzie jest padlina, zbierają się również sępy.
00:11:26
To jest przysłowie, na które pan Jezus się powołał, mówiąc o swoim przyjściu Apostoł Paweł powołuje się na popularne przysłowie, kiedy pisze, że odrobina kwasu zakwasza cały zaczyn.
00:11:42
A więc przysłowia czy przypowieści nie są jedynie zebrane w tej jednej księdze biblijnej, ale pojawiają się w wielu miejscach Bożego słowa.
00:11:55
Księga przysłów jest napisana w kilku formach literackich.
00:12:02
Podczas gdy najbardziej nam znane są te krótkie, wpadające w ucho powiedzenia.
00:12:10
Pierwsza bardzo ważna część tej księgi, a więc rozdziały od pierwszego do 9 została napisana w formie przypominającej serię wykładów czy pouczających rozmów rodziców z dziećmi, a konkretnie tutaj synem.
00:12:30
Ciągle mamy odwołanie syn, mój syn, mój syn, mój, uważaj na to, trzymaj się tego, strzeż się tego, postępuj w taki sposób.
00:12:41
Koniec księgi Przysłów, a więc ostatnie 2 rozdziały zawierają osobiste wyznanie niewiedzy.
00:12:53
Serię liczbowych powiedzeń, w których.
00:12:58
Ten, który je wypowiedział, mówi o rzeczach, których nie rozumie, z którymi się zmaga.
00:13:07
Ta księga kończy się.
00:13:10
Pochwalnym hymnem na cześć dzielnej żony jest to hymn zapisany w formie.
00:13:20
Akro styka, czyli każdy wiersz zaczyna się od kolejnej litery hebrajskiego alfabetu, a więc mamy tutaj.
00:13:29
22 wiersze od a BC oczywiście, ale w bed i tak dalej po hebrajsku, więc w ten sposób jest stworzona ta księga i widzimy tutaj różne formy artystycznego przekazu Bożej treści.
00:13:51
Jeśli uważnie czytamy tę księgę, to widzimy, że nie jest to księga tylko przypowieści Salomona.
00:14:02
Ale jest to raczej antologia zestaw zbiór różnych tekstów, mądrość owych różnych autorów, wśród których oczywiście Salomon wiedzie prym, a więc w pierwszym wierszu.
00:14:19
Pierwszym rozdziale czytamy, że są to przypowieści Salomona.
00:14:25
Syna Dawida, króla Izraela i podobnie w 10 rozdziale w pierwszym wierszu czytamy, że są to przypowieści Salomona. Natomiast w 22 rozdziale i 17 wierszu czytamy, że to są słowa mędrców w liczbie mnogiej zebrane słowa różnych mend.
00:14:50
Dalej w 24 rozdziale 23 wierszu czytamy, te pouczenia również pochodzą od mędrców.
00:15:03
W 25 rozdziale pierwszym wierszu czytamy również, to są przypowieści Salomona, które spisali poddani króla judy chiński asza, a więc wiele wiele lat po śmierci Salomona.
00:15:22
Poddani króla chiński jasza zebrali niektóre z wypowiedzi Salomona i tutaj mamy tą część tych, które oni później dołączyli do tych wcześniejszych wypowiedzi Salomona i innych mędrców.
00:15:39
Których imion nie znamy w 30 rozdziale i pierwszym wierszu czytamy, że to są słowa, a góra syna, jak o którym nic nie wiem.
00:15:52
W 31 rozdziale i pierwszym wierszu czytamy, że są to słowa króla Lemuel a.
00:16:00
Wytyczne, według których wychowywała go matka.
00:16:06
A więc właściwie są to słowa jego matki.
00:16:10
Ani o nim ani oni nic nie wiemy, a więc widzimy, że jest to zbiór różnych mądrość owych przekazów.
00:16:22
I sama księga Przysłów na samym początku we wstępie mówi nam, że te przysłowia zostały zebrane z myślą o 3 celach.
00:16:35
Po pierwsze.
00:16:39
Poznać mądrość.
00:16:41
Aby zrozumieć na czym polega prawdziwa mądrość po 2.
00:16:47
Aby kształtować charakter.
00:16:50
Aby kształtować postępowanie.
00:16:55
I po 3.
00:16:56
Aby rozwijać.
00:16:58
Relacje z Bogiem.
00:17:02
A więc nie chodzi tutaj o samą wiedzę.
00:17:05
Nie chodzi tutaj o to, żeby się nauczyć mądrych przysłów i je cytować. Dałby bóg, żebyśmy się ich nauczyli umieli je cytować, kiedy trzeba, ale można jeść źle cytować tak jak przyjaciele hioba, oni ich wypowiedzi pokrywają się z dużą częścią księgi Przysłów.
00:17:27
Ale w złym momencie je cytują w niewłaściwym kontekście się do nich odwołują. Tak jak wielu dzisiaj religijnych ludzi to robi, wyciągają wersety z Biblii i dokleja ją je do swoich kontekstów i totalnie coś innego z tego wychodzi niż to, co Bóg zamierzył.
00:17:48
Przeczytajmy pierwszych 6 wierszy.
00:17:53
Tej księgi, gdzie czytamy, że te przypowieści zostały zebrane dla Poznania mądrości.
00:18:01
I Karności.
00:18:03
To znaczy.
00:18:05
Dyscypliny, samodyscypliny.
00:18:09
Dla zrozumienia wywodów rozumu.
00:18:15
Dla pouczenia.
00:18:18
O roztropności.
00:18:23
Są ludzie, czyli w jaki sposób wydawać sprawiedliwe wyroki.
00:18:30
Ku prawości.
00:18:33
Dla pogłębienia.
00:18:41
A u młodych?
00:18:44
I rozwagi.
00:18:46
Kto mądry?
00:18:48
Niech słucha i pomnaża zasób wiedzy.
00:18:55
Kto rozumny?
00:18:56
Niech nabywa wskazówek, by dzięki temu pojąć przypowieść.
00:19:04
I Przenośnie.
00:19:06
Słowa mędrców oraz ich zagadki tutaj jest takie wyrażenie, które oznacza trudne powiedzenia.
00:19:14
Zakryte powiedzenia, niejasne powiedzenia.
00:19:18
A więc widzimy tutaj 2 kategorie ludzi.
00:19:25
Prostych czy prostaczków?
00:19:27
Ludzi, którzy mają tylko jedno przysłowie w głowie są ludzie, którzy wiecie trzymają się tylko jednego przysłowia w swoim życiu.
00:19:38
Mają swoją żelazną zasadę, że to jest prawdą i niech mi nikt nie mówi, bo tak jest napisane i trzymają się jakiegoś jednego swojego wiersza.
00:19:49
Albo grupy wierszy, które się zgadzają z ich przysłowiem, z ich myśleniem z ich mądrością.
00:19:57
Ale nie chcą słyszeć żadnych innych, bo to burzy ich wiarę, bo to niepokoi, bo to nie pomaga im wierzyć tak jak oni chcą wierzyć i osiągnąć tego, co chcą osiągnąć.
00:20:10
Natomiast tutaj widzimy grupę ludzi mądrych grupę rozsądnych nie tych prostaczków, którzy w taki wiecie.
00:20:19
Taki prostacki sposób, bo jest Biblia mówi o prostolinijność i mówi o prostocie, która jest dobra, ale mówi też o prostactwie.
00:20:29
Mówi właśnie o takim wąskim myśleniu, takich takim myśleniu. O ja tak chcę wierzyć o tak jest dobrze o tak mi pasuje.
00:20:37
O tak chcę tylko tego słucha, nikt mi nikt nie mówi inaczej, bo mi to przeszkadza bo mi to zaburza moje myślenie.
00:20:45
I to jest prostactwo.
00:20:47
Biblia przed tym przestrzega.
00:20:50
Jeśli czytacie księgę przypowieści, znajdziecie w niej wiele przysłów, które pozornie.
00:20:57
Są ze sobą sprzeczne.
00:20:59
Ale one wcale nie są sprzeczne, one po prostu dotyczą innych sytuacji.
00:21:05
One uzupełnią.
00:21:06
Mają się wzajemnie. One pokazują, że nie można tak prostacko do każdej sytuacji w ten sam sposób podchodzić.
00:21:16
Ale jest wiele różnych sytuacji, jest wiele różnych okoliczności, w których trzeba mieć więcej mądrości.
00:21:25
I dlatego.
00:21:27
Mądry, dalej będzie się jak tutaj czytamy, kształcił tak on się nie zatrzymuje na tym, co już wie, ale będzie pomnażał zasób wiedzy.
00:21:40
Rozumny będzie dalej nabywał wskazówek człowiek.
00:21:45
Nikt nie powie, że już Wszystko wie.
00:21:47
Że już nie chce słuchać niczego, że już nie potrzebuje, żeby ktoś mu teraz zaburzał jego obraz. Człowiek rozumny się nie boi.
00:21:56
Rozmowy, dyskusji, przedstawienia argumentów, zważenia ich, bo on w ten sposób pomnoży swoją wiedzę poszerzyć swoje horyzonty, lepiej zrozumie.
00:22:08
Natomiast prostacy trzymają się swojej prawdy i jak ktoś inaczej myśli, to oni już nie chcą z nim rozmawiać.
00:22:19
Czują się zagrożeni w swoim Poznaniu i w swojej wierze i w swoim jedynym właściwym rozumieniu.
00:22:27
I Biblia mówi, że to nie jest dobra droga. Nie powinniśmy być takimi ludźmi.
00:22:33
Powinniśmy być ludźmi, którzy ciągle się uczą.
00:22:37
Którzy ciągle korygują się, którzy ciągle upewniają się, że dobrze to rozumiemy, że właściwie wierzymy, a jeśli nie, to chcemy to zmieniać. Chcemy to poprawiać. Chcemy to ulepszać.
00:22:53
Tragiczny stan tabita ta księga mówi o takim starym głupim królu, który już nikogo nie chce słuchać.
00:23:01
Który jest stary i głupi?
00:23:05
Wydaje mu się, że zjadł wszystkie rozumy.
00:23:09
Mądrość, tak jak już powiedzieliśmy, nie dotyczy tylko tego, co się wie.
00:23:15
Ale przede wszystkim tego, co się robi z posiadaną wiedzą.
00:23:22
Mądrość polega na w równym stopniu, polega na klarownym postrzeganiu rzeczywistości.
00:23:30
Jak i na podejmowaniu właściwych decyzji.
00:23:35
Postępowaniu zgodnie z posiadaną wiedzą i zrozumieniem, aby czynić to, co słuszne, trzeba umieć najpierw rozeznać, gdzie leży dobro w różnych sytuacjach.
00:23:50
Aby następnie czynić to, co słuszne.
00:23:55
A więc mądrość polega na rozwijaniu zarówno charakteru człowieka, jak i trzeźwego myślenia, rozeznania tego, co jest dobre.
00:24:06
A co jest złe?
00:24:09
W księdze przypowieści wiele się mówi o karności, czyli samodyscyplinie i o roztropności zdolności wykorzystywania zdobytej wiedzy do podejmowania mądrych decyzji, które przynoszą Bogu chwałę.
00:24:28
A ludziom błogosławieństwo.
00:24:32
To jest niezwykle ważne, byśmy czytali słowa zapisane w tej księdze, jak i.
00:24:39
W innych pozostałych księgach mądrość owych nie jako absolutne prawo.
00:24:48
Nie jako Boże obietnice.
00:24:53
Nie jako prorocze zapowiedzi.
00:24:57
Ale jako zbiór natchnionej przez Boga mądrości mądrości, która nam pomaga lepiej zrozumieć rzeczywistość.
00:25:09
Otaczające nas okoliczności wydarzenia, które nas spotykają. Jest to zbiór poetyckich wypowiedzi wyrażających nie tylko teologicznie poprawne twierdzenia.
00:25:24
Ale także ludzkie dociekania.
00:25:29
Wątpliwości czy też domysły? Zobaczcie na 30 rozdział 18 i 19 wiersz mamy tutaj szczere wyznanie mędrca, który mówi.
00:25:44
Te 3 rzeczy są dla mnie zagadką.
00:25:49
Tych 4 mówi nie pojmuje.
00:25:53
Szlaku orła na niebie.
00:25:56
Ścieżki węża na skalę.
00:26:00
Kursu okrętu na morzu.
00:26:03
Oraz dróg mężczyzny z kobietą.
00:26:09
Głowił się nad tymi sprawami mówi. Nie rozumiem.
00:26:14
Nie wiem, co o nich myśleć. Zobaczcie na 21 kolejne wiersze mówi pod 3 rzeczami drży ziemia.
00:26:26
4 nie może unieść.
00:26:31
Który zostaje królem?
00:26:35
Gdy mu się dobrze wiedzie?
00:26:39
Powszechnie nielubianej, gdy wychodzi za mąż.
00:26:44
I służącej, gdy wydziedziczy swoją panią.
00:26:53
Szczególnie księga przypowieści i księga kaznodziei Salomona. Zawierają wiele twierdzeń, które są prawdziwe tylko w pewnych określonych okolicznościach.
00:27:11
Dla przykładu, podam takie proste zdanie.
00:27:14
Jeśli zdrowo się odżywiasz, to będziesz zdrowy.
00:27:20
Zgadzacie się z tym? Ogólnie jest to prawda, tak jak ktoś dobrze się odżywia. Moja babcia mawiała, jak nie wydasz na lekarza, to wydasz nie odwrotnie, jak nie wydasz na kucharza, to wydasz na lekarza i o to samo jej chodziło, że jak będziesz zdrowo ja to nie będziesz chodził do lekarza i generalnie jest to prawdą, ale czy zawsze jest to prawdą?
00:27:43
Czy wszyscy, którzy chodzą do lekarza się źle odżywiają?
00:27:47
No nie niektórzy się dobrze odżywia, ale i tak chorują z innych powodów. Niekoniecznie dlatego, że się źle odżywiają, więc coś jest ogólną prawdą.
00:27:56
Ale teraz na tej podstawie tej ogólnej prawdy każdego wiecie sądzić, który nie doświadcza tego kota, prawda? Mówi jest totalnym błędem i tak samo jest przypowieściami. One zawierają stwierdzenia, które na ogół są prawdziwe, ale nie zawsze są prawdziwe.
00:28:18
W pierwszym rozdziale księgi Przypowieści słyszymy głos uos o bio nej mądrości, która ostrzega przed głupotą i przed nieposłuszeństwem Bogu i od 29 wiersza mówi do tych, którzy odrzucili poznanie, którzy zlekceważyli bojaźń yahwe.
00:28:43
Którzy nie pragnęli słuchać Rady mądrości, którzy pogardzili ostrzeżeniami mądrości i co im mądrość zapowiada mądrość mówi. Dlatego będą jedli owoce swoich zabiegów i nasycą się własnymi wymysłami, bo odstępstwo prostych.
00:29:07
Zabija ich.
00:29:09
A beztroska głupców.
00:29:13
Jest ich zgubą.
00:29:16
A więc jest to ogólnie obiektywna prawda, która często się ziszcza.
00:29:22
Prostacy ponoszą bolesne konsekwencje swojego prostactwa, a głupcy giną z powodu swej głupoty.
00:29:32
Pytanie, czy takie zawsze?
00:29:34
Dlaczego mówimy, że głupi ma więcej szczęścia niż rozumu?
00:29:42
Bo często tak jest, że głupi głupio działa, a i tak mu się dobrze powodzi.
00:29:49
Zresztą kaznodzieja w księdze kaznodziei będzie się właśnie nad tym głowił. Jak to jest?
00:29:54
Że czasami jest człowiek mądry i nikt go nie docenia. Nikt nie widzi jego mądrość i nikt się z nim nie liczy, a głupiec na wysokim stanowisku siedzi on na to patrzy i coś tu nie gra. Czemu tak się dzieje?
00:30:08
Dopiero co czytaliśmy. Tt refleks jest 30 rozdziału, gdzie mówi o głupców, któremu się dobrze powodzi i omówi nie rozumiem tego.
00:30:19
Nie rozumiem głupca, któremu się dobrze wiedzie.
00:30:22
A tutaj czytamy, że głupcy giną i że odstępstwo zabija prostych.
00:30:31
Pamiętacie ostatniego naszego rozważania? Psalm 73, gdzie psalmista się też nad tym zastanawiał i mówi, zazdrościłem zuchwałym, chciwym okiem zerkałem na pomyślność bezbożnych.
00:30:49
Oto żyją bez ograniczeń, są zdrowi i zadbani.
00:30:55
Nie doświadczają znoju śmiertelnych i w odróżnieniu od zwykłych ludzi, nie spada na nich cios.
00:31:02
Oto, jacy są bezbożni, wciąż beztroscy i coraz bogatsi.
00:31:10
A więc z jednej strony mamy pewną prawdę o tym, że bezbożność i głupota są zabójcze i to jest prawda. To nie jest to nie jest nieprawda.
00:31:22
Natomiast obserwując życie.
00:31:25
Dostrzegamy wiele nieścisłości z tym stwierdzeniem.
00:31:29
Widzimy różne wyjątki od zasady.
00:31:33
Widzimy, że z różnych powodów Bóg nie sprowadza na bezbożnych od razu kary za ich bezbożność. Niektórym pozwala całe życie przeżyć beztrosko z jakiegoś powodu pozwala im prosperować, dzierżyć władzę, uciskać innych.
00:31:52
Boże, drogi to nie nasze drogi jego myśli, to nie nasze myśli. Jest wiele rzeczy, których nie rozumiemy i jak czytamy, tę tę księgę, to widzimy, że ta księga nie twierdzi, że tutaj jest absolutna prawda, która zawsze.
00:32:09
Ta księga podaje nam pewne ogólne zasady życia dunas, kierując te wyzwania, żebyśmy nie byli głupi, żebyśmy my nie zniszczyli naszego życia, żebyśmy nie byli bezbożni, bo to nas zabije. To raczej w ten sposób powinniśmy to odczytywać, niż czynić z tego uniwersalną zasadę.
00:32:31
I tak jak psalmista, potem się trapić i zastanawiać, co z tymi, którzy się nie mieszczą w tej zasadzie. No to nie jest właśnie zasada. To jest przypowieść, to jest przysłowie.
00:32:44
Więc jest wielka różnica. Dalej w pierwszym rozdziale chwil w 33 wierszu to uosobienie Bożej mądrości obiecuje, mówiąc kto mnie słucha.
00:32:57
Będzie żył bezpiecznie, będzie wolny od strachu przed nieszczęściem.
00:33:06
Znowu czy jest to prawda? Tak.
00:33:11
Jest to ogólna prawda?
00:33:13
Jeśli słuchasz mądrości, to mądrość będziecie strzec od wielu nieszczęść i nie będziesz się obawiał jakiś złych rzeczy, ale czy jest to uniwersalna prawda, która działa zawsze i wszędzie dla wszystkich?
00:33:33
Ilu posłusznych głosowi mądrości pobożnych ludzi nie żyje bezpiecznie.
00:33:40
Nie są wolni od strachu przed nieszczęściem.
00:33:44
Czy chcemy zanegować posłuszeństwo mądrości naszych braci i sióstr z Ukrainy?
00:33:54
Którzy obecnie nie żyją bezpiecznie.
00:33:58
I mówią o lęku przed bombardowaniem?
00:34:02
Przed gwałtami i grabieżą ich kraju.
00:34:07
Czy wszyscy, którzy nie żyją w bezpiecznych okolicznościach, są ofiarami nieposłuszeństwa głosowi Bożej mądrości?
00:34:18
Oczywiście, że nie.
00:34:20
Ten wiersz, jak też wiele innych wierszy z tej księgi czy innych ksiąg poetyckich nie zawiera uniwersalnej zawsze tak samo działającej obietnicy bezpieczeństwa dla wszystkich.
00:34:36
Ale ogólną zasadę, która w wielu przypadkach się sprawdza.
00:34:43
Weźmy inny przykład 3 rozdziału 3, rozdział 9 i 10 wiersz.
00:34:50
Czytamy, czci ja chcę darami swego mienia?
00:34:55
Najlepszą cząstką wszystkich swych dochodów. Wówczas twoje spichlerze będą wypełnione.
00:35:06
A twoje Tłocznie Opływać będą w moszcz.
00:35:12
Czy jest to prawda?
00:35:14
Tak Bóg błogosławi tym, którzy hojnie.
00:35:19
Czczą Boga ze swoich majętności. Wierzymy w to i doświadczamy tego.
00:35:25
Wielu z nas na przestrzeni lat przekonało się, że im więcej dajemy, tym więcej Bóg nadaje.
00:35:33
Możemy potwierdzić tą prawdę?
00:35:36
Ale czy możemy to teraz wyjąć z tego kontekstu i teraz ludzi nauczać, że jak dacie 100 zł to dostaniecie od Boga 1000.
00:35:46
Czy możemy to wyjąć z kontekstu i obiecywać, że teraz jak będziesz dawał, to będziesz bogaty, czy moglibyśmy to przetłumaczyć, bo kto z nas ma spichlerz? Ktoś z was ma spichlerze?
00:35:58
Czyli co nie doświadczacie literalnie wypełnienia tej obietnicy? Jeśli jesteście hojni, a może macie tłocznie?
00:36:05
I one opływają w moszcz.
00:36:08
Raczej nie, więc jak to przetłumaczymy dzisiaj przetłumaczymy to twoje portfele będą wypełnione, a twoje konta bankowe będą pękać w szwach.
00:36:20
Tak to przetłumaczymy, tak, tego będziemy nauczać. Wiecie, że niektórzy tak to nauczają? Niektórzy właśnie biorą tego typu miejsca i tak dokładnie przenoszą jej obiecują ludziom, że jak będą dużo dawać, to będą bogaci.
00:36:34
Ale czy Biblia o tym tutaj mówić? Do tego rzeczywiście zachęca Biblia. Mówię o Bożym zaopatrzeniu, o Bożej obfitości w życiu tych, którzy hojnie łożą, ale to nie oznacza, że ci, którzy.
00:36:46
Nie doświadczają tej obfitości, a mimo tego są hojni w liście do koryntian. Pamiętacie, Paweł powołuje się na tesaloniczan, którzy z ogromną hojnością wspierali swoich braci w judei, ale ze skrajnego ubóstwa.
00:37:05
To byli bardzo hojni ludzie, ale.
00:37:09
Żyli w skrajnym ubóstwie.
00:37:11
I Paweł nie obiecuje im, że teraz będą bogaci, że ubóstwo się skończy i do tych Jerozolimie też nie kieruje wezwania, żeby ze swojej nędzy dali trochę to to wtedy Bóg im pomoże, ale zbiera dla nich pieniądze, jeździ po zborach i prosi, żeby bracia siostry pomogli tym ubogim widi.
00:37:33
Nie powołuje się na ten wiersz i nie mówi Judejczyków, że słuchajcie, jak dlatego jest tak macie źle, dlatego jest to cierpicie głód. Bo żeście skąpi.
00:37:42
Jak byście dawali, to byście mieli nie Paweł czegoś takiego nie robi.
00:37:48
Paweł rozumie, że oni znaleźli się w okolicznościach, w których potrzeba pomocy od braci i sióstr i nie ganił ich za ich niewiarę.
00:37:57
Za to, że lee pozytywnie nie wyznają, żeby portfele się wypełniły, żeby konta bankowe urosły, żeby długi zniknęły. Dzisiaj słyszę takich ludzi w kościele, którzy takie rzeczy nauczają i takie rzeczy świadectwa opowiadają, jak to przyszli do swojej skrzynki pocztowej nakazali, żeby tam były czeki z pieniędzmi.
00:38:17
I wyciągnęli czeki.
00:38:19
Łał jakie świadectwo i ludzie paczą o oczy, jak talerzyki i wierzą w takie bzdury.
00:38:28
Którzy po prostu oszukują i po co to mówią? Dajcie dla mnie dajcie dla mnie jak są tacy to niech po co mówią po co do ludzi przychodzą im oddajcie dla mnie niech po prostu krzykną do swojej torby, żeby była pełna pieniędzy, skoro mają taką wiarę i wierzą w takie cuda, czemu ludzi ciągle nagabują, żeby im dawali pieniądze.
00:38:45
Na ich służbę.
00:38:46
Skoro mają taką wielką wiarę i takie cuda oglądają finansowe, to po prostu trzeba trochę logiki. Trzeba troszeczkę ruszyć głową i nie słuchać takich oszustów i kłamców.
00:38:58
Ale niestety wielu ludzi słucha takiego czegoś i wierzy w coś takiego i mają gorsze czy biblijne, którymi się opierają.
00:39:05
Tak przecież oni Wszystko z Biblii mówią oni przecież na Biblii się opierają, więc można w ten sposób wiecie wykręcać Boże słowo. Można je mówię, wyciągać z kontekstu i obiecywać złote góry i w ten sposób budować swoją wiarę w bożą obfitość.
00:39:22
Ale to nie o to chodzi. To nie po to jest nam dane to jest nam dane żeby nas zachęcić do.
00:39:28
Spójności, żebyśmy nie byli skąpi, żebyśmy nie sądzili, że jak będziemy więcej skąpić, to będziemy więcej.
00:39:37
Bóg obiecuje nam, że jeśli my będziemy hojni, jeśli my będziemy dawać na jego służbę, to on się o nas zatroszczy i da nam Wszystko, czego potrzebujemy w różny sposób, czasami przez pomoc braci z innych zborów, którzy nas wesprą, niekoniecznie, że nagle urodzą się pieniądze, gdzie ich nie było. Bóg ma różne sposoby działania.
00:40:01
Więc znowu jest to zachęta do zaufania Bogu. Jest to zachęta do hojności do trzymania się z dala od skąpstwa i chytrości.
00:40:12
Podobnie w 3 rozdziale w 13 i kolejnych wierszach czytamy o szczęśliwym człowieku, który posiadł mądrość, który nabył zdolności myślenia, bo mądrość niesie korzyść większą niż srebro, a jej zdobycie przewyższa wartość złota jest cenniejsza od najdroższych pereł i nie dorówna jej nic swoich skarbów.
00:40:40
W prawej ręce dzierży długie życie.
00:40:45
W lewej zaś.
00:40:49
I chwałę.
00:40:52
Czy to znaczy, że wszyscy, którzy są mądrzy, będą długo żyli?
00:40:58
A jak ktoś umrze za młodu, to znaczy, że nie był mądry.
00:41:03
To znaczy, że nie szedł drogą mądrości. Taki wniosek wyciągniemy z tego wiersza.
00:41:09
Ci, którzy dzisiaj giną dzieci, Młodzież w wyniku konfliktów zbrojnych.
00:41:17
Chcemy powiedzieć, że oni wszyscy są głupcami prostakami.
00:41:21
Którzy nie szli drogą życia, bo przecież.
00:41:25
Mądrość w prawej ręce dzierży długie życie, więc tylko ci, którzy długo żyją, są mądrzy, a w lewej bogactwo i chwałę, czyli tylko bogaci i ci, którzy są otoczeni chwałą są mądrzy. Tak.
00:41:41
No nie, nie możemy tego tak rozumieć. To są właśnie prostackie interpretacje. To są prostackie podejścia do Bożego słowa, w którym ludzie się tego chwytają, bo im to pasuje, bo chcą być bogaci, chcą być sławni, chcą długo żyć.
00:41:57
No to dawaj mamy werset, która i teraz zbierają se 1/2 3 po wyciągają z kontekstu wlepią to razem i proszę ewangelia sukcesu Ciach ciach kto chce pełno chętnych, kto nie chce być zdrowy, piękny i bogaty i długo żyć.
00:42:11
I jeszcze na końcu pójść do nieba.
00:42:14
Każdy chce.
00:42:16
Tylko, że to nie jest prawdziwa ewangelia.
00:42:19
To nie jest to nie o to w Bożym słowie chodzi.
00:42:23
A niestety dzisiaj często tak to jest przedstawiane i prezentowane. Dalej czytamy, że jej drogi są drogami rozkoszy.
00:42:32
A więc wielu dzisiaj chrześcijan mówi.
00:42:35
To mi się podoba drogi rozkoszy. No tak to Wszystko co mi pasuje to Wszystko co mi sprawia przyjemność to Wszystko co wywołuje we mnie takie miłe uczucia. Oto jest z Ducha Świętego.
00:42:49
Ale ta sama księga mówi, że lepiej być w domu żałoby niż w domu wesela. I co z tym os?
00:42:56
Tego nie tegonie, to burzy moją wiarę, to tego mi nie przypomina. Nie drogi rozkoszy haha.
00:43:05
Wszystkie i ścieżki niosą pokój, bogactwo chwała długie życie.
00:43:10
O to mi się podoba piękne, piękne.
00:43:12
Piękne słowo Boże.
00:43:13
Więc widzicie, to jest właśnie życie w tej jednej przypowieści. To jest to trzymanie się kurczowe tego, co my chcemy słyszeć.
00:43:25
Ale mądrość woła, żebyśmy słuchali całej mądrości.
00:43:31
Wszystkiego, co Bóg ma do powiedzenia?
00:43:34
Anie tego co ucho łechce jest tylu ludzi dzisiaj, którzy łechta ją uszy jest tylu chętnych.
00:43:41
Którzy szukają takich nauczycieli, nazbierali sobie nauczycieli, którzy łe chcą ich uszy, który nigdy nic nie mówią o grzechu. Nigdy nie mówią o pokucie.
00:43:50
Nigdy nie mówią o skromnym życiu, o poświęconym życiu, tylko mówią im, jak sobie wygodnie przyjemnie lekko żyć na tej.
00:44:01
Sprzedają im fałszywą ewangelię opartą na wybranych wersetach z Biblii.
00:44:08
Król Salomon jest tragicznym przykładem człowieka, który posiadał wielką wiedzę, wielką mądrość, a jednak u kresu swego niezwykłego życia odwrócił się od Boga i dał się uwieść marnością cielesnych przyjemności i bałwochwalstwa.
00:44:32
Czytamy w pierwszej Księdze Królewskiej w 4 Rozdziale od 29 wiersza, że Bóg obdarzył Salomona mądrością, wielkim rozumem i rozległość ą wiedzy, taką jak piasek nad brzegiem morskim, mądrość Salomona przewyższała mądrość wszystkich ludzi Wschodu i tutaj mamy jeszcze całą mądrość Egiptu i tu mamy wymieniony wymienionych.
00:45:03
Kilku ludzi ethan ezra Hitach mBank alkoholi Darda synowie ma ola był mądrzejszy czytamy, niż ci ludzie.
00:45:11
Cieszył się sławą u wszystkich okolicznych narodów. Wygłosił też 3000 przypowieści, a jego pieśni było 1005.
00:45:23
W naszym zbiorze przypowieści mamy zaledwie 900 przysłów i nie wszystkie należą do niego, a więc nie mamy całej masy jego przypowieści.
00:45:33
Nie mamy też jego pieśni poza jedną pieśnią nad pieśniami miał 1000 napisał 1005 pieśni. Ktoś powiedział, że Bóg pozwolił zachować tylko jedną, bo Salomon powinien był mieć tylko jedną żonę.
00:45:49
A miał 1000 i dla tych wszystkich 1000 napisał pieśni, ale Bóg chciał tylko jedna przejdzie.
00:45:56
Ta pierwsza, którą kochałeś i której powinieneś być wierny. Oczywiście nie mogę tego dowieść. To tylko powtarzam, co ktoś powiedział, ale jest w tym pewna mądrość.
00:46:05
W pierwszej Księdze Królewskiej w 11 rozdziale od 4 do 6 wiersza czytamy, że kiedy Salomon posunął się w latach.
00:46:16
Kobiety, które sobie wokół siebie zgromadził, które zaspokajały jego żądzę i które pomagały mu w budowaniu jego imperium politycznego. Czytamy, że te Kobiety z różnych narodów nakłoniły jego serce do pójścia za innymi bogami.
00:46:35
Także jego serce, nie było całkowicie oddane. Yahwe jego Bogu, jak to było w przypadku Dawida, jego ojca i Salomon poszedł za wstrętnymi Bogami za Boga, za aż taką boginią Syryjczyków zamilkl komem Ohydą.
00:46:55
Salomon postępował źle w oczach yahwe i nie trwał przy yahwe, tak jak trwał Dawid, jego ojciec.
00:47:05
Także syn Salomona. Rycho byłam, odrzucił mądrą radę swoich doradców, w wyniku czego doszło do buntu i utraty północnego terytorium Izraela, które pogrążyło się w odstęp czym boguchwale Stwie.
00:47:23
Rycho bo on jako następca tronu, był pierwszym odbiorcą mądrości swojego ojca Salomona, jednak jego życie jest tragicznym zaprzeczeniem wielu mądrych przypowieści jego ojca, chociażby jak ta, która mówi, że jeśli będziesz wychowywał młodzieńca według drogi, którą ma iść, nie zejdzie z niej aż do starości.
00:47:50
Ta przypowieść nie sprawdziła się ani w życiu Salomona, ani w życiu rho, bo AMA co nie oznacza, że nie jest prawdziwa.
00:48:01
Ponieważ ziszcza się w wielu innych przypadkach i gorąco, módlmy się, by zniszczyć, ziściła się w życiu naszych dzieci.
00:48:12
Pamiętajmy jednak, że nie jest to uniwersalna obietnica.
00:48:16
Ale jest to przypowieść. Jest to przysłowie, które opisuje zasadę, która często się sprawdza. Dlatego warto uczyć dzieci Bożej drogi, karcić je i wychowywać je zgodnie z Bożymi zasadami.
00:48:33
Bo to umożliwia im poznanie Bożej drogi i wybranie jej.
00:48:38
Jednak czy tak się stanie czy nie? Ostatecznie zależy od przyjęcia przez nie Bożej łaski.
00:48:46
Dlatego kiedy nasze dzieci się nawracają, to nie przypisujemy tego naszym wysiłkom jako rodziców.
00:48:54
Które oczywiście były ważne i potrzebne.
00:48:58
Ale przypisujemy ich nawrócenie działaniu Bożej łaski.
00:49:03
I jego wielbimy za ich nawrócenie za ich zbawienie.
00:49:08
Księga przysłów daje nam wizję drogi życia i drogi śmierci.
00:49:15
Reprezentowanych przez 2 Kobiety.
00:49:18
Jedna z nich nosi imię mądrości.
00:49:22
Prowadzi ona wszystkich, którzy słuchają jej słów ścieżką życia.
00:49:29
2 nosi imię głupoty.
00:49:33
Jej kłamstwa.
00:49:35
Zwołują ludzi ze ścieżki mądrości na drogę zakłady.
00:49:42
Ten obraz mądrości i głupoty odnosi się do samego początku Biblii.
00:49:48
W księdze rodzaju czytamy o dobrym Bogu, który w swojej mądrości stworzył Ogród i umieścił w nim 2 drzewa.
00:49:58
Jednym z nich było drzewo życia, którego owoce zapewniały bliskość Boga i wieczne życie.
00:50:06
2 było drzewo Poznania dobra i zła.
00:50:11
Które miało owoce godne pożądania dla oczu i obiecywało uczynić mądrym.
00:50:19
Ale jego owoce były trujące.
00:50:22
I sprowadzały śmierć.
00:50:25
Bóg powiedział Adamowi i Ewie, co jest dobre, a co jest złe.
00:50:31
Gdyby ufali głosowi Bożej mądrości.
00:50:35
Mogliby żyć z Bogiem i jeść z drzewa życia.
00:50:39
Ale w ogrodzie Eden pojawił się inny głos.
00:50:43
Który brzmiał niezwykle interesująco.
00:50:50
Chociaż mówił kłamstwa.
00:50:53
Był to głos węża, który nęciły Adama i Ewę.
00:50:59
Uczył ich kwestionować głos Bożej mądrości.
00:51:04
Uczył ich odkrywać własną prawdę, określać własne.
00:51:12
Versje dobra i zła.
00:51:16
I wiemy, że to był głos wroga?
00:51:19
Głos grzechu.
00:51:22
Był to głos, który w księdze Przysłów nazywany jest głosem głupoty.
00:51:29
Adam i Ewa odwrócili się od Boga od jego mądrości i od jego życia.
00:51:34
Zwrócili się w stronę głupoty w stronę grzechu, który sprowadził ich na drogę śmierci.
00:51:42
Zostali oddzieleni od Boga, który jest źródłem życia.
00:51:47
I celem księgi przypowieści jest przywrócenie nas do życia z Bogiem.
00:51:55
I pomoc na drodze życia.
00:51:59
Głupota obiecuje ci przyjemność i głupota. Obiecuje ci, że twoje życie będzie lepsze, ale jest to wielkie kłamstwo, które zawiedziecie do bram śmierć.
00:52:12
Księga przypowieści stara się dostroić nasze uszy do głosu mądrości otworzyć nasze oczy na Bożą mądrość. W naszym codziennym życiu.
00:52:23
Abyśmy mogli zobaczyć w codziennych sprawach, jak wyglądają Boże drogi.
00:52:29
Dlatego w księdze przypowieści mądrość nie tylko daje dobre rady, ale raczej prowadzi tych, którzy jej słuchają do drzewa życia.
00:52:42
Pamiętajmy jednak, że obok drogi życia biegną liczne zwodnicze drogi wiodące do śmierci.
00:52:52
Na które zaprasza i nęci pani głupota, bezwstydna drwiąc, a wyuzdana i krnąbrna.
00:53:05
Jej mowa jest gładsza niż olej.
00:53:09
Tak dobrze mówi, to tak dobrze brzmi tego się tak dobrze słucha.
00:53:15
Jej usta ociekają miodem.
00:53:20
Wabi ludzi próżnymi obietnicami przyjemności luksusu.
00:53:28
Jej ścieżki są pokrętne.
00:53:32
Ale zawsze prowadzą do śmierci.
00:53:35
Tak jak stało się z Adamem i ewą, kiedy sięgnęli po zakazany owoc.
00:53:42
Tak samo jest z nami, kiedy sami?
00:53:45
Idziemy za głosem głupoty, kiedy próbujemy sami określić, co jest dla nas dobre, a co jest złe.
00:53:54
Kiedy próbujemy znaleźć przyjemność tam, gdzie Bóg?
00:53:59
Mądrze nam odmawia tej przyjemności.
00:54:03
Za każdym razem, gdy próbujemy żyć wbrew temu, co Bóg twierdzi, że jest mądre.
00:54:10
Bierzemy zakazany owoc.
00:54:13
I połykamy kłamstwa, głupoty.
00:54:17
Za każdym razem, gdy próbujemy znaleźć sposób na życie poza Bożą mądrością.
00:54:27
Znajdujemy tylko naszą własną nędzę.
00:54:34
Jako skażeni grzechem ludzie.
00:54:37
Naturalnie nie chcemy słuchać głosu mądrości.
00:54:41
Dlatego, gdy spotykamy mądrość w księdze przypowieści, nie jest ona jakąś spokojną cichą nauczycielką.
00:54:50
Zamiast tego nawołuje, zamiast tego biega po ulicach po placach.
00:54:59
Wzywa ludzi, żeby słuchali.
00:55:03
Zachowuje się jak gorliwy, uliczny kaznodzieja.
00:55:08
Który jest świadomy, że wszystkie inne drogi to drogi zagłady, to drogi śmierci, chociaż wydają się tak dobre, tak smaczne, tak słodkie.
00:55:22
Księga przypowieści ukazuje nam obraz mądrości, która głośno woła wzdłuż naszych dróg.
00:55:29
Na naszych placach.
00:55:31
Próbując ratować ludzi, zanim wpadną w sidła głupoty.
00:55:38
Mądrość obiecuje, że jeśli ktoś zawróci z drogi głupoty, by słuchać mądrości.
00:55:45
Mądrość przeleje na niego swoje myśli i poprowadzi go drogą życia.
00:55:52
Niestety, niewielu ludzi zwraca uwagę na ten zbawczy głos zamiast szukać drzewa życia.
00:56:01
Większość podąża za głupotą.
00:56:04
Obierając drogę śmierci.
00:56:08
Księga przypowieści mówi, że niejedna droga zdaje się człowiekowi prosta.
00:56:14
Niejedna droga zdaje się człowiekowi właściwa.
00:56:18
Ale w końcu prowadzi do śmierci.
00:56:22
I Bogu niech będą dzięki, że jego mądrość wyszła poza słowa i przysłowia księgi przypowieści.
00:56:33
Że jego mądrość przewlekła się w ludzkie ciało i w ludzkie życie.
00:56:39
Sam Bóg w pełni swojej mądrości, stał się jednym z nas.
00:56:46
Abyśmy mogli poznać ucieleśnia, ono mądrość Boga w osobie Jezusa.
00:56:52
Jezus jest słowem Bożej mocy i mądrości, które stało się ciałem i zamieszkało wśród nas.
00:57:02
On jest księgą przypowieści, która stała się żywa.
00:57:09
Chodził po rzeczywistych drogach i mówił na rzeczywistych placach.
00:57:15
Aby objawić nam jedyną drogę życia, która jest w nim samym.
00:57:22
On jedynie chodził ścieżką mondrych, którą nikt inny przed nim i po nim nie był w stanie podążać tak jak on.
00:57:33
Odrzucił sidła głupoty.
00:57:36
Przez które wszyscy zostali wprowadzeni w błąd.
00:57:41
Otworzył drogę do drzewa życia.
00:57:45
I drogę wyjścia z Krainy umarłych?
00:57:49
Poznając Jezusa w jego życiu, śmierci, zmartwychwstaniu i panowaniu w nas.
00:57:58
Możemy doświadczyć uzdrowienia z trucizny owoców śmierci.
00:58:05
I możemy być karmieni owocami z drzewa życia.
00:58:10
Jezus czyni to?
00:58:13
Co według księgi przypowieści, mądrość czyni dla tych, którzy słuchają jego rad czy jej rad.
00:58:22
I dla tych, którzy są jej posłuszni?
00:58:26
Jezus przychodzi do nas i wlewa w nas swoją mądrość, udzielając nam swojego ducha.
00:58:35
To co kiedyś było odległym głosem?
00:58:38
Teraz może na stałe gościć w naszym wnętrzu.
00:58:44
Duch mądrości Duch rozumu, dzięki któremu Jezus żył, umarł i został ożywiony.
00:58:53
Jest tym samym duchem, który chce prowadzić wszystkich, którzy ufają jezusowi.
00:59:02
On sam jest drogą do drzewa życia.
00:59:06
I zakończę 2 fragmentami z Nowego Testamentu.
00:59:10
Z pierwszego koryntian 1/30, gdzie czytamy, że Jezus Chrystus.
00:59:15
Stał się dla nas.
00:59:18
Uosobieniem Bożej mądrości.
00:59:22
A w liście do Kolosan w 2 rozdziale 2, 3 i 4 wierszu.
00:59:28
Czytamy, żebyśmy zjednoczeni w miłości zmierzali do wszelkiego bogactwa.
00:59:36
Całkowitej pewności płynącej ze zrozumienia.
00:59:43
Do dogłębnego Poznania tajemnicy Boga.
00:59:49
To jest Chrystusa.
00:59:51
W nim.
00:59:53
Zawarte są wszystkie skarby mądrości i Poznania.
01:00:00
Ja Apostoł Paweł mówi, mówię wam o tym.
01:00:04
Aby was nikt nie zwodził podstępnymi wywodami.
01:00:08
Jeśli ktokolwiek wskazuje wam na źródło mądrości, poza chrystusem.
01:00:14
To są to podstępne wywody.
01:00:18
Starym testamencie widzimy mądrość przedstawioną jako.
01:00:27
Która woła wzywa?
01:00:30
Ale w nowym testamencie widzimy mądrość ucieleśniają w osobie Pana Jezusa.
01:00:37
Już nie mądrość w przypowieści już nie mądrość w obrazie.
01:00:43
Ale ucieleśnia ono mądrość.
01:00:46
Która, jeśli chcemy jej doświadczyć, musi zamieszkać w nas, musi panować w nas, musi prowadzić nas.
01:00:56
My jako chrześcijanie nie czytamy dzisiaj księgi przypowieści na tej zasadzie, że teraz.
01:01:03
Robimy listę.
01:01:06
Przykazań i zakazów. Niektórzy chrześcijanie tak i tak czytają księgę przypowieści.
01:01:12
Mają swoje listy zrobione z księgi przypowieści. Co robić, czego nie robić? Na czego oczekiwać, czego się spodziewać? To jest to jest starotestamentowe podejście.
01:01:25
Według nowego przymierza.
01:01:27
My potrzebujemy Chrystusa w nas, potrzebujemy jego życia, jego ducha, jego panowania w nas i w nim szukamy tej mądrości, o której mówią przypowieści.
01:01:38
Przez niego oczekujemy i o to się modlimy i o to zabiegamy z nim, wiążąc się coraz silniej, jego szukając jemu się poświęcając, aby on w nas dokonał tego, czego.
01:01:54
Prawo nie mogło dokonać, czego Salomon nie mógł dokonać, posiadając całą swoją mądrość, czego żaden człowiek nie mógł dokonać o własnych siłach.
01:02:06
Czytamy, że w chrystusie ukryte są wszystkie skarby mądrości i Poznania. Jeśli mamy być ludźmi mądrymi.
01:02:16
To nie dlatego, że wysłuchamy mądrych wykładów. To nie dlatego, że przeczytamy mądre książki.
01:02:24
To nie dlatego, że dowiemy się zrozumiemy i wprowadzimy to w życie. To Wszystko ma swoje miejsce, ale to nie jest źródło.
01:02:32
Źródło jest w jezusie.
01:02:35
Źródło jest w jezusie, który jest mądrością, który jest drogą, który jest prawdą, który jest życiem.
01:02:43
On musi panować w nas.
01:02:45
Jego mamy poświęcać w naszych sercach.
01:02:49
Jeśli mamy Jezusa?
01:02:51
Mamy życie i mamy mądrość i mamy dostęp do mocy Bożego ducha. W nim czytamy, mamy Wszystko.
01:03:01
Wszystko niczego w nim nie brak. W nim jest Wszystko, czego potrzebujemy do życia i do pobożności.
01:03:10
Czytacie czytamy w macie pełnię w nim.
01:03:17
Głosząc księgę przypowieści nie głosimy, ja przynajmniej chcę głosić jakiegoś zestawu tego, co mamy robić, a co nie mamy robić.
01:03:26
Głoszę Chrystusa, który jest mądrością Bożą.
01:03:30
Jego panowanie w twoim i w moim życiu.
01:03:34
Wzywam ciebie i siebie do posłuszeństwa jezusowi.
01:03:38
Do patrzenia na niego i czerpania z niego mądrości życia i wszystkiego.
01:03:47
Jeszcze jeden wiersz, ostatni już obiecuję.
01:03:51
Przypowieści 34, wiersz.
01:03:54
Kto wstąpił na niebiosa?
01:03:57
I kto zstąpił z niebios?
01:04:01
Kto zebrał wiatr w swoje dłonie?
01:04:04
Kto owinął w wody płaszczem?
01:04:08
Kto wytycza wszystkie krańce Ziemi?
01:04:13
Jakie jest jego imię?
01:04:16
Jak brzmi imię jego syna?
01:04:24
Jeśli zapytacie Żyda?
01:04:27
Jak brzmi jego imię?
01:04:30
Nawet nie wymówi imienia Yahwe.
01:04:34
Powie Haszem Adonaj.
01:04:37
Albo jeszcze użyję innego synonimu na jego imię, ale kiedy zapytasz go o imię jego syna.
01:04:46
Nie będzie wiedział, co odpowiedzieć.
01:04:50
Albo Izrael jest jego synem?
01:04:54
Ale ten wiersz mówi o tym, który wstąpił na niebiosa i zstąpił ten wiersz. Mówi o tym, który stworzył ten świat i trzyma go w swoich dłoniach.
01:05:08
Ten wiersz mówi o tym, o którym pisze Apostoł, że przez niego Wszystko się stało, co się stało i że on mocą swojego słowa utrzymuje Wszystko w istnieniu.
01:05:23
Czy znasz jego imię?
01:05:27
Czy znasz imię jego syna?
01:05:30
Nie tylko. Czy słyszałaś nie tylko, czy potrafisz powiedzieć, ale czy znasz?
01:05:36
Czy naprawdę go znasz?
01:05:39
Czy wiesz?
01:05:41
Czym jest życie i mądrość?
01:05:44
Które on ma dla ciebie i dla mnie.
01:05:48
Czy idziesz za nim?
01:05:49
Czy naśladujesz go?
01:05:52
Czy doświadczasz mocy jego ducha w swoim życiu?
01:05:58
Czy jesteś dalekim obserwatorem?
01:06:01
Z dróg, głupoty.
01:06:04
Kochani bracia i siostry oby i to dzisiejsze nasze rozważanie.
01:06:10
Pomogło nam na nowo zobaczyć piękno naszego Boga, piękno naszego Zbawiciela.
01:06:19
Wartość mądrości.
01:06:22
Która jest nam ofiarowana w jezusie chrystusie, obyśmy pokochali tę miłość.
01:06:29
Obyśmy zdążali do tej miłości.
01:06:32
I obyśmy wszyscy.
01:06:34
Jedli z drzewa życia, które jest w raju Bożym.
01:06:39
Powstanie kochani do modlitwy.
01:06:50
Kochany nasz panie.
01:06:53
Dziękujemy za twoje słowo?
01:06:56
Zaprawdę twojego słowa, za moc twojego słowa?
01:07:01
Za życie, którym darzysz tych, którzy mają uszy do słuchania.
01:07:07
Których oczy są otwarte i serca spragnione.
01:07:13
Modlimy się, by to Wszystko, co dzisiaj ty do nas powiedziałeś, nie słaby, niedoskonały człowiek.
01:07:20
Ale to Wszystko, co twój Duch dzisiaj ożywił w naszych sercach, to Wszystko, o czym dzisiaj zostaliśmy przekonani, by porzucić, by się od tego uwolnić, by zejść.
01:07:32
Z naszych pokrętnych dróg, które myślimy, że są dobre, ale wiemy, że nie są dobre, bo Zatykamy Uszy na głos Twojej mądrości.
01:07:41
Chcemy być mądrzejsi od ciebie, przekonujemy siebie samych, że ta droga jest lepszą drogą, że nie będzie tak źle, że nas to nie spotka.
01:07:52
Panie daj łaskę usłyszeć Twój głos?
01:07:58
Porzucić te wszystkie błędne kręte drogi kłamstwa.
01:08:05
Fałszywej mądrości.
01:08:10
Usłyszę dzisiaj Twój głos?
01:08:13
Który jest jak głos wielu wód.
01:08:17
Który wyraźnie rozbrzmiewa, jeśli tylko chcemy go słuchać.
01:08:23
Daj nam łaskę, panie?
01:08:28
I pilnować.
01:08:30
Drogi życia, drogi sprawiedliwości, drogi posłuszeństwa, która prowadzi do drzewa żywota.
01:08:40
Daj panie, byśmy umiłowali tą drogę i tylko tą drogę.
01:08:44
Abyś prawdziwie był panem i treścią całego naszego życia codziennego naszego postępowania w domu, w pracy, na ulicy.
01:08:55
Gdziekolwiek jesteśmy, cokolwiek robimy?
01:08:59
Obyśmy byli zawsze na drodze życia.
01:09:02
Pamiętali o tobie na wszystkich naszych drogach?
01:09:05
I Czcili ciebie i Wielbili ciebie?
01:09:09
I byli dobrym świadectwem Twojej łaski działającej w naszym życiu.
01:09:15
Prosimy o to dla nas samych, dla naszych braci i sióstr.
01:09:19
Prosimy o nasze dzieci.
01:09:21
Prosimy o naszych krewnych bliskich ludzi wokół.
01:09:25
Panie, daj im usłyszeć głos twej mądrości.
01:09:32
Niechaj tobie płynie wieczna Cześć i chwała.
01:09:35
Wielki Boże, wielki zbawicielu.
01:09:41
Zachęcam jeszcze bracia siostry do modlitwę.

Skip to content

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na używanie plików cookie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić jak najlepsze wrażenia podczas przeglądania. Jeśli będziesz nadal korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie lub klikniesz „Akceptuję” poniżej, wyrażasz na to zgodę.

Zamknij