Księga Rodzaju – streszczenie

Drugie kazanie z cyklu podsumowującego całe Pismo Święte. W każdą ostatnią niedzielę miesiąca Paweł Jurkowski, pastor kościoła w Wejherowie, podsumowuje jedną z 66 ksiąg Nowego i Starego Testamentu, dlatego cykl trwać będzie aż 5 lat. Drugie kazanie streszcza całą Księgę Rodzaju, czyli 2000 lat historii.

Zachęcamy do słuchania cyklu online, do przychodzenia na kazania do zboru w Wejherowie, a przede wszystkim do samodzielnego czytania Pisma Świętego. Przed wysłuchaniem kazania poświęconego danej księdze, warto ją wcześniej przeczytać. Paweł zachęca również do zadawania pytań dotyczących lektury ksiąg, które pomogą mu przygotować kolejne podsumowania.

Video

Transkrypcja

Przepisywanie pliku audio jest automatyczne, dlatego zawierać może błędy, literówki i służy raczej do odnajdywania danego fragmentu kazania, niż do czytania go w formie tekstowej.

00:00:00
Otwórzmy Bracia siostry, pierwszą księgę Biblii, Pierwszy rozdział i pierwszy wiersz.
00:00:09
Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Gdybyśmy mieli w rękach hebrajski zwój, to zobaczylibyśmy, że pierwsze słowo w tym hebrajsku N Zwoju brzmi Brexit, co oznacza na początku i tak też Żydzi nazywają tę księgę.
00:00:36
To jest księga Brexit, księga początków każda kolejna księga mojżeszowa, również przez Żydów, nazywana jest zgodnie z pierwszym słowem, które pojawia się na zwoju, czyli mamy drugą księgę Mojżesz ową i tam pierwsze hebrajskie słowo to szamot, czyli imiona, a więc dla Żydów druga księga mojżeszowa księga wyjścia to.
00:01:07
Księga imion.
00:01:09
Trzecia księga mojżeszowa kapłańska rozpoczyna się słowem vitra, co oznacza wezwanie, a więc trzecia księga to dla Żyda księga wyzwania i tak dalej, gdy będziemy dalej rozważali, to będziemy do tego wracać. Księga rodzaju jest niezwykle ważną księgą w Biblii.
00:01:33
Nie wątpimy, chyba to nie to, żeby jakaś inna była nieważną, ale ta księga jest niezwykła dlatego, że gdy czytamy ją z uwagą, możemy znaleźć w niej początek wszystkich ważnych prawd Bożego Objawienia.
00:01:52
To prawdziwie jest księga początków dersit. W tej księdze znajdziemy początek niemal każdej prawdy Bożego Objawienia, która później dalej.
00:02:04
Jest rozwinięta w pozostałych księgach.
00:02:08
Ta księga mówi o początku stworzenia. Skąd w ogóle wzięło się to Wszystko? Skąd się wziął ten wielki wszechświat? Ta księga mówi o początku rodzaju ludzkiego.
00:02:24
Skąd my się wzięliśmy? Ta księga mówi o początku ludzkiego problemu o grzechu, o cierpieniu, o początku śmierci mówi też o początku.
00:02:37
Bożego planu.
00:02:40
Po wybraniu narodu spośród narodów Ziemi i rozpoczęcie Bożego planu odkupienia ludzkości, ratowania skażonej grzechem ludzkości zawarte w tej księdze informacje są bardzo wybiórcze i niekompletne, co rodzi mnóstwo pytań.
00:03:09
Które nie mają pewnych odpowiedzi w pierwszym wierszu.
00:03:15
Które przeczytaliśmy, czytamy, że Bóg stwarza. Nie było ziemia, ale jak spojrzycie na kolejny wiersz, to czytamy, że Ziemia była albo stała się pustkowiem i chaosem po hebrajsku to Tochu Wabochu piękne wrażenia, pustka i Chaos Tochuwabochu.
00:03:44
Bóg stworzył niebo ziemię w stanie bezładu i pustki, czy też jak domyślają się niektórzy pierwotna ziemia i niebo stały się bezładne i spustoszone wyniku jakiegoś wielkiego kataklizmu, jak na przykład bunt szatana i jego aniołów. Niektórzy mówią o Wielkiej przepaści dzielącej pierwszy i drugi wiersz Biblii.
00:04:15
Wielkiej ciszy Pokrywającej tajemnice pierwotnej Ziemi.
00:04:21
Która według nich uległa zniszczeniu i spustoszeniu wyniku niebiańskiego konfliktu i jego konsekwencji. A więc widzicie, że niektórzy nie tylko czytają wiersze w Biblii, ale czytają również spacje między tymi wierszami tam widzą różne wielkie wydarzenie.
00:04:45
Nie wiemy, jak długo Adam i Ewa żyli w raju, czy był to było to zaledwie kilka dni czy tygodni miesięcy lat.
00:04:55
Wieków po prostu nie wiemy, kim był mówiący ludzkim głosem wąż, który miał ręce i nogi najprawdopodobniej na początku jakieś kończyny, na których się po.
00:05:09
Kim był ten mówiący ludzkim głosem wąż, który kusił i zwiódł Ewę w księdze Brexit nie dowiemy się więcej na jego temat, tylko tyle mamy węża, który rozmawia z kobietą, zwodzi ją i później Bóg go Przeklina. To Wszystko, co oni.
00:05:29
Wiemy z tej księgi, co się Bogu nie podobało w ofierze Kaina nie jest napisane coś się Bogu nie podoba i różni studenci Biblii wyciągają różne wnioski.
00:05:43
Niektórzy mówią, że to nie była krwawa ofiara, że w tym był problem. Inni mówią, że serce kaina nie było właściwej relacji z Bogiem, dlatego, bo mu się ta ofiara nie podobała i są jeszcze inne teorie na temat tego. Dlaczego?
00:05:59
Bogu nie podobała się ofiara Kaina.
00:06:03
Skąd Kain wziął żonę i kim byli? Kim byli ci ludzie, których Kain się obawiał, że go zabiją po tym, jak on zabił swojego brata?
00:06:14
Jest wiele tego typu niejasności i niedopowiedzeń, które prowadzą różnych ludzi do odmiennych domysłów i spekulacji. I stąd nic dziwnego, że mamy tyle.
00:06:28
Tyle rozczłonkowania wśród czytelników Biblii Bóg nie podał nam wszystkich informacji i szczegółów, które chcielibyśmy znać, ale wybrał tylko to, co uznał. Za konieczne, by nam objawić to, co potrzebujemy wiedzieć i na czym mamy się skupiać i.
00:06:55
To jest zdrowe, kiedy nie wychodzimy poza to, co zostało napisane dla naszego zbawienia, kiedy nie dodajemy, kiedy nie rozpuszczamy nadmiernie naszej fantazji i nie wczytujemy w Biblię tego, czego tam nie ma.
00:07:15
Ponadto wiele przedstawionych wydarzeń jest pozostawionych bez komentarza. Po prostu czytamy, że coś się stało, ale nie jest napisane, że to się Bogu podobało lub się nie podobało, czy że jest to słuszne czy nie było to słuszne, to my musimy czytać i słuchać i rozważać, i rozmyślać i modlić się i prosić Boga o objawienie prawd, które te wydarzenia ilustrują.
00:07:45
Oczywiście są wyjątki od tej zasady.
00:07:48
Jak na przykład ustanowienie pierwszego małżeństwa w drugim rozdziale tej księgi od 21 wiersza czytamy, że ja chcę Bóg zesłał na człowieka głęboki sen i ten zasnął. Wtedy wziął część z jego bok.
00:08:09
A miejsce po tej części wypełnił ciałem z tej części wziętej z człowieka ukształtował Jahwe Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka, widząc ją, człowiek zawołał, ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała.
00:08:30
Będzie nazwana mężatką, ponieważ z męża została wzięta w języku hebrajskim. Jest taka piękna gra słów, Adam i Adama właśnie i tu mamy komentarz.
00:08:43
Tutaj mamy komentarz. W tym miejscu mamy wyjaśnienie o co z tym, o co tu chodzi. Właśnie dlatego mąż opuści ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną i stanie się z nią jednym ciałem. A więc tutaj.
00:09:00
W tej historii mamy jakieś wyjaśnienie, jakiś komentarz do tego, co tam się wydarzyło w ogrodzie?
00:09:07
Natomiast kolejny wiersz znowu opisuje pewien fakt, nie wyjaśniając mam powodu opisanego stanu rzeczy czytamy tutaj, że człowiek i jego żona byli oboje nadzy, a jednak nie odczuwali przed sobą nawzajem wstydu. Nie wiemy, czemu byli nadzy.
00:09:28
Tam było tak gorąco jak w dżungli Amazońskiej.
00:09:34
Czemu się coś nie ubrali? Nie mieli poczucia wstydu, nie widzieli swojej nagości, bo byli przewidziani Bożą chwałą. Czy ich nagość nie budziła pożądania i znowu możemy się domyślać różnych rzeczy, ale tak do końca to nie jesteśmy pewni poza tymi oczywiście którzy są pewni.
00:09:56
A takich nie brakuje dzisiaj, którzy są pewni, że to było to albo tamto chociaż Biblia tego nie mówi, ale oni wiedzą.
00:10:06
Podobnie ma się sprawa z szabatem, o którym ostatnio mówiliśmy drugim rozdziale. Czytamy, że po tym, jak niebo i ziemia zostały ukończone, nastał siódmy dzień. Bóg ukończył swoje dzieło i w siódmym dniu zaprzestał wszelkiej pracy.
00:10:27
Pobłogosławił siódmy dzień, pobłogosławił go, poświęcił go, pobłogosławił, poświęcił, czyli oddzielił w nim bowiem sam Bóg odpoczął po tym, czego dokonał w swoim twórczym działaniu Bóg pobłogosławił ten siódmy dzień i poświęcił go. Oddzielił go od innych dni, ale tylko on sam w nim odpoczął.
00:10:54
I na tym kończy się cała nauka na temat szabatu zawarta w tej księdze mijają 1000 lat ciszy w tym temacie, po upływie, których szabat pojawia się w drugiej księdze Mojżesza przy okazji zbierania manny na pustyni w drodze Izraela do Kanaanu i dopiero wtedy szabat zostaje ustanowiony.
00:11:20
Znakiem przymierza między Bogiem a Izraelem dopiero w księdze wyjścia Bóg nawiązuje do dzieła stworzenia i odpocznienia w dniu szabatu, czyniąc ten Dzień dniem Odpocznienia dla swojego wybranego ludu. Podobnie wiele innych wydarzeń zapisanych w księdze Brexit w księdze początków nabiera znaczenia w świetle dalszego Objawienia.
00:11:51
Zawartego w kolejnych świętych księgach.
00:11:56
Mając do dyspozycji jedynie księgę rodzaju księgę początków, moglibyśmy wyciągać z niej jakieś mniej lub bardziej słuszne wnioski, ale byłyby one bardzo ubogie i krótkowzroczne, natomiast w kontekście całej Biblii poselstwo księgi rodzaju nabiera.
00:12:21
I praktycznego wymiaru dla ludzi, wszystkich czasów i wszystkich kultur to nie jest tylko jakaś starożytna historia, ale to jest księga, która jest bardziej aktualna niż jutrzejsza Gazeta dowiadujemy się z tej księgi, że jest tylko jeden Bóg. Niewielu bogów. Ten Bóg jest stworzycielem. Wszystkich rzeczy nie uczynił.
00:12:48
Niczego z czegoś, co wiecznie istniało, ale uczynił Wszystko, wypowiadając słowo i mocą jego słowa powstało Wszystko, co powstało, to się nie mieści w ludzkiej głowie.
00:13:03
Dlatego ludzie próbują znaleźć jakieś inne wytłumaczenie na istnienie wszystkiego. Wiecie, że te ludzkie wytłumaczenia są jak te powieści Detektywistyczne, że.
00:13:16
Oni szukają wskazówek, szukają jakiś informacji tutaj coś znajdują, tam coś znajdują i dochodzą do wniosku, że to musi być to to musi być to tak jak w tych powieściach detektywistycznych czytamy.
00:13:29
Jeśli czytaliście kiedyś, ja nie czytałem za wiele, ale jakiś tam parę przeczytałem dawno temu to już po przeczytaniu kilku stron już wiemy kto zabił. Tam już na początku mamy 2 3 trupy, czasami jeden czasami więcej.
00:13:43
Już po paru rozdziałach już już po prostu wiemy, kto to jest i tak czytamy do końca. Coraz więcej informacji tak to musi być to to musi być to i nagle w ostatnim rozdziale się okazuje, że to w ogóle nie on, tylko to ta babcia z trzeciego piętra w trampkach i prostu byliśmy przekonani, byliśmy tyle dowodu i tak jest nauką, a Einstein to powiedział, ja tego nie wymyśliłem. On powiedział, że taki jest.
00:14:08
Że nauka dąży już są prawie pewni. Już mówią, że to tak i nagle coś nowego się pojawia i Wszystko się wali.
00:14:17
Już mają nowe teorie, już nowe. No to to nie tak. Jednak to myśleliśmy, że tak, ale to nie tak.
00:14:22
To teraz mówimy, że tak i znowu budują, budują aż następny się mądry pojawi mówi. Ale jeszcze tego nie zauważyliście, a zobaczcie, co z tym. No faktycznie sypie się i następne i tak od zarania wieków. A tutaj.
00:14:38
Mamy słowa, które zapisane są już jakieś 3,5 tysiąca lat temu i to Wszystko aktualne to Wszystko czytamy dzisiaj. I to Wszystko aktualne. Nic nie straciło na Aktualności. Pan Bóg nie musi jakiś erat dodawać do swojej księgi. Pan Bóg nagle.
00:14:58
Nie orientuje się, że ach o tym zapomniałem. Na to nie zwróciłem uwagi. Jeszcze muszę to powiedzieć. Nie Bóg powiedział raz i swoi przy tym i kiedy kolejne rzeczy dopowiada, to mówi to, co powiedziałem wcześniej jest prawdą. Tu się nic nie zmieniło. To tak jak powiedziałem, tak stoi niewzruszone.
00:15:21
A więc ta księga mówi nam, że jest jeden Bóg stworzyciel wszystkich rzeczy, który postanowił uczynić człowieka na swój własny obraz, na swoje własne podobieństwo, jak żadną inną istotę postanawia uczynić sobie człowieka, z którym może mieć wyjątkową relację, z którym może mieć społeczność jak niemal równym sobie.
00:15:51
Czytamy, uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga, a więc pierwszy człowiek.
00:15:57
Był niewiele mniejszy od Boga. Bóg powierzył mu władanie nad wszystkim, co stworzył i Bóg uczynił go do społeczności sobą, żeby człowiek mógł go poznawać i żeby mógł człowiekiem się komunikować i żeby człowiek mógł kochać i mu ufać, obdarzył człowieka możliwością podejmowania decyzji i w związku z tym obarczył go odpowiedzialnością za podejmowanie decyzji mówi, jeśli zrobisz to.
00:16:27
To takie będą tego konsekwencje, jeśli zrobisz to.
00:16:32
To będą takie konsekwencje i powiedział mu jeszcze nie rób tego, a rób to i będzie dobrze, tak jak jest wspaniale pierwsi ludzie otrzymują wielki dar wolności, wyboru posłuszeństwa Bogu, które ma być wyrazem ich miłości i zaufania Bogu. Jednak jak dobrze wiecie ludzie pod namową kusiciela dokonują tragicznego wyboru nieposłuszeństwa Bogu.
00:17:03
Co skutkuje dramatyczną przemianą ich natury.
00:17:08
Oraz zmiany w tym pierwotnym dobrym stworzonym świecie, który znowu staje się miejscem chaosu. Cierpienia potęgujące go się zła i śmierci.
00:17:21
Ten temat jest przewodnim tematem tej księgi. To jest niezwykle ważne, byśmy to ciągle mieli na uwadze, gdy czytamy tę księgę.
00:17:31
Decyzje kroki działania bez Boga prowadzą do degeneracji człowieka dezintegracji społecznej, konfliktów, cierpienia i śmierci. To jest jedna strona poselstwa tej księgi, a druga strona jest taka, że obecność Boga w życiu ludzi przynosi raz.
00:17:57
Odnowa życia, pojednanie między ludźmi i szczególną szczęśliwość, stan harmonii i pokoju ducha, które hebrajczycy wyrażali słowem szalom pełnia szczęścia i pokoju i harmonii ducha.
00:18:14
Te 2 poselstwa są jakże widocznej, udokumentowane w tej księdze życie bez Boga życie wbrew Bogu życie w buncie wobec Boga to cierpienie.
00:18:26
To śmierć to dezintegracja, to zniszczenie życie z Bogiem to zbawienie to ratunek, to pokój, to życie.
00:18:36
Na samym początku historii zawartej w tej księdze widzimy dzieje pierwszej cywilizacji, która lekceważąc Boga stacza się na samo dno zepsucia i nieprawości.
00:18:53
Czytamy o tym szóstym rozdziale tej księgi od piątego wiersza Jahwe zaś widział, że Wielka jest niegodziwość człowieka na Ziemi. Zauważył, że każda myśl ludzkiego serca.
00:19:08
Jest ustawicznie zła, dlatego żałował, ja chcę.
00:19:14
Że stworzył na ziemi człowieka, bolał nad tym w swym sercu. Wyobrażacie sobie Stwórca wszystkich rzeczy, żałuję i bóle je w swoim sercu.
00:19:27
To jest niesamowite. Niektórzy myślą o Bogu jako o kimś, kto jest totalnie beznamiętny. Nie ma żadnych uczuć, jest totalnym stoikiem, który ma przecież Wszystko od początku do końca zaplanowane niczym się nie przejmuje, nic go nie rusza, ale tak nie jest. Biblia go nam takim nie przedstawia.
00:19:46
Biblia przedstawia nam go jako Boga, który przeżywa decyzje ludzi, który.
00:19:53
Cieszy się, kiedy człowiek podejmuje dobre decyzje. Czytamy, że całe niebo się cieszy, kiedy jeden grzesznik się nawraca, ale czytamy też o Bogu, który boleje o Bogu, który jest pełen bólu.
00:20:07
Kiedy? Tak jak w tej sytuacji ludzie lekceważą go i staczają się na takie dno Nieprawości, Boże serce Krwawi Bóg przeżywa, to boleję i mówi.
00:20:23
Zgładzę z powierzchni ziemi człowieka, którego stworzyłem. Do tego doszło usunę także.
00:20:29
Bydło, płazy oraz ptaki. Bo żałuję, że powołałem to Wszystko do istnienia. Trudno jest tam w uwierzyć w ogóle, że Bóg może żałować czegoś, co sam zrobił.
00:20:41
Czyż nie wiedział, jakie będą konsekwencję, czyż nie przewidział tego to, że Bóg wie o tym, co będzie. Nie oznacza, że gdy to się dzieje.
00:20:51
To na niego nie wpływa, że tego nie przeżyła. Widzimy tutaj tragiczny obraz ludzkości Negujące Boga, lekceważące, jego sprawiedliwe wymagania, obojętnej na Boga i nie szukającej Boga. Następne wiersze jednak mówią o człowieku z tej epoki, który.
00:21:12
Wyróżniał się dlatego, że znał Boga. To jest to, o czym mówiłem wcześniej. Te 2 te 2 strumienie, które wpłyną w tej księdze.
00:21:20
Ci, którzy nie znają Boga, nie chcą znać Boga, nie liczą się z Bogiem i te jednostki, które znają Boga, które szukają Boga, które pragną Boga w ósmym i dziewiątym wierszu. Czytamy, że Noe znalazł łaskę w oczach Jahwe oto dzieje rodu Noego Noe.
00:21:42
Był człowiekiem sprawiedliwym na tle swojego pokolenia był nieskazitelny, no.
00:21:50
Przyjaźnił się z Bogiem o to Bogu chodzi Bóg szuka przyjaciół wśród ludzi. Noe był jego przyjacielem, przyjaźnił się z Bogiem i Noe obrazuje odkupienie człowieka ukrycie w arce. W czasie zagłady odkupienie człowieka w czasie sądu i śmierci wszystkiego wokół.
00:22:14
No obrazuje doświadczenie człowieka uratowanego od śmierci. Ukryty w arce zostaje ocalony z wód sądu i śmierci, aby wyjść do nowego świata i do nowego życia, Bóg zawiera przymierze z Noem. To też jest kolejny ciekawy element tej księgi.
00:22:36
Jak Bóg zawiera z człowiekiem przymierze, to znaczy umowę, która ma pewne warunki, chociaż w niektórych przypadkach Bóg nie stawia żadnych warunków człowiekowi.
00:22:46
Tylko mówię o tym, co on zrobi. Takie znałem. Bóg zawiera przymierze z Noem i całą ziemią w centrum, którego przymierza jest obietnic.
00:22:58
Zachowania Ziemi od kolejnego potopu, który zgładził by żyć na Ziemi, Bóg błogosławi Noego, nakazując mu rozmnażać się i ponownie zapełniać spustoszona ziemię. Potomkowie Noego jak czytamy.
00:23:18
10 rozdziale zgodnie z Bożym poleceniem rozmnażają się w błyskawicznym tempie i rozprzestrzeniają się po ocalałej spod topu Ziemi, ale postanawiają zbudować sobie wieżę do nieba, aby po pierwsze utrwalić swoje imię, a po drugie, aby nie rozproszyć po całej Ziemi 11 rozdziale piątym wierszu czytamy, że ja chcę.
00:23:42
Się.
00:23:48
Zstąpił, aby przyjrzeć się miastu wieży, które budowali ludzie i powie.
00:23:56
Dział oto jeden lud. Wszyscy posługują się tym samym językiem, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już nic nie będzie dla nich niemożliwe. Cokolwiek zamierzają, uczynią niesamowite, do czego ludzie są zdolni. Zjednoczeni ludzie mogą dokonać wielkich rzeczy sam.
00:24:23
Kto mówi, nic dla nich nie będzie niemożliwe, a to dopiero co robią tam to początek. I co Bóg postanawia zrobić z tą zjednoczoną ludzkością? Mówi, Chodźmy tam pomieszaj my im język.
00:24:39
Cały właźcie, jak Bóg mówi tutaj o sobie w liczbie mnogiej, tak jak gdy pierwszych ludzi połączył ze sobą tak, jak gdy stworzył człowieka, uczymy na nasze podobieństwo. Uczyńmy człowieka na nasz obraz i nasze podobieństwa.
00:24:55
Tutaj mówi, Chodźmy Stom pytam, po mieszajmy imię.
00:25:00
Język tak, aby jeden nie rozumiał mowy drugiego za chwilę wrócimy do tej kwestii Boga, który mówi o sobie w liczbie mnogiej i czytamy, że w ten sposób Jahwe rozproszył ich stamtąd po całej Ziemi i tak przestali budować to miasto spośród tych rozproszonych po Ziemi ludów Bóg dokonuje wyboru jednego człowieka, z którego postanawia uczynić szczególny naród przeznaczony do szczególnej misji.
00:25:32
Bóg wybiera, powołuje i zawiera przymierze z Abrahamem Abram.
00:25:40
Którego później czyni Abrahamem, to jest bardzo ważne. To hasło, które tu się pojawia, ponieważ litera Chew Chew języku hebrajskim to jest litera, która ma sobie konotacje ducha.
00:25:54
I kiedy Bóg z Abrama czyni, a brach Chamem Abrahamem, to jakby tchnie w niego swego ducha. Podobnie jest z sarą mamy sara, a potem jest hebrajskim sarach dodaje to heh.
00:26:09
Do do ich imienia jest element nowego duchowego życia.
00:26:14
Czegoś całkiem nowego Bóg czyni z Abrama Abrahama, ojca wielu narodów, obiecując, że w jego potomstwie wszystkie narody Ziemi zostaną u błogosławione i wszystkie kolejne księgi starego przymierza kontynuują ten wątek powołania i błogosławieństwa Abrahama i notują pilnie dzieje jego.
00:26:45
Zauważcie, że nowy testament rozpoczyna się rodowodem Jezusa Chrystusa, który jest nazwany synem Abrahama Ewangelia Mateusza. Pierwszy rozdział i pierwszy wiesz rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama i dalej czytamy, Abraham był ojcem Izaaka Izaak ojcem Jakuba a Jakub ojcem Judy oraz jego braci i macie całą genealogię.
00:27:16
W sumie w księdze rodzaju możemy odnaleźć aż 11 takich genealog i takich rodowodów, które zawierają kolejne etapy realizacji Bożego planu odkupienia całej ludzkości i w tej księdze mamy 6 kluczowych postaci. Jeśli zapamiętacie tych 6 kluczowych postaci, to macie księgę początków.
00:27:45
No nie wie jednej ręce.
00:27:48
Prawie w jednej ręce. Oczywiście jest wiele innych pomniejszych postaci i dobrze się jest im przyglądać. PL, ponieważ one stanowią kontrast dla tych 6 kluczowych postaci, to jest Adam Noe, Abraham izaak, Jakub i Józef. Tak jest Adam obrazuje.
00:28:09
Spk.
00:28:12
Nieposłuszeństwo i upadek człowieka w grzech duchową. Śmierć przez niego grzech wszedł na świat i na Wszystko przyszła śmierć. Noe, jak już powiedzieliśmy, obrazuje odkupienie. Abraham obrazuje zbawczą wiarę i usprawiedliwienie z wiary. O tym wiele nt ma do powiedzenia Izaak.
00:28:42
Jest pięknym obrazem synostwa tego, co to znaczy być umiłowanym synem Boga. Jakub jest obrazem uświęcenia cudownego dzieła Bożego, w którym jesteśmy uwalnia od naszych usiłowań prowadzenia życia w mocy ciała. Jesteśmy złamani przez Boga aż z Jakuba, którego imię znaczy chytry oszust.
00:29:14
Stajemy się.
00:29:15
Izrael, co znaczy książę Boga? Zwyciężamy będąc pokonani i kulejąc przez resztę naszego życia na pamiątkę naszego zwycięstwa. Moc słabości, skarb w glinianych naczyniach to jest historia Jakuba dzieło uświęcenia.
00:29:38
Cielesnego człowieka, złamanie go i uczynienie go Bożym księciem. I w końcu Józef, który jest obrazem uwielbienia, człowiek kochany przez ojca, a źle traktowany przez swoich braci spędził długie lata w ciemnościach więzienia, choć cały czas doświadczał Bożej przychylności Pociech.
00:30:03
I zachęty, ale jego życie wydawało się stacza się w dół. Jego życiu było wiele problemów, wiele bolesnych doświadczeń, wiele niesprawiedliwości, wiele niezrozumienia aż DU chwalebnego dnia Wielkiej przemiany. W jednym dniu Józef zostaje Wywyższony, by panu.
00:30:25
I rządzić jako druga osoba w Królestwie. To jest bracia i siostry obraz naszej przyszłości. Teraz idziemy przez ciemną dolinę cieni, aż zostaniemy przeniesieni z ciemności tej ziemskiej egzystencji do samego tronu i obecności Boga, gdzie uwielbi NI zasiądziemy z Jezusem na jego tronie, aby z nim rządzić.
00:30:54
I panować na wieki i to jest wielkim skrócie alegoryczne przesłanie.
00:31:01
Tej niezwykłej księgi początku Brexit jest jeszcze jedna konieczna do przyjęcia przez nas perspektywa interpretacji tej księgi oparta na słowach Pana Jezusa z Ewangelii Jana Piątego rozdziału, gdzie w 47, gdzie w 46 wierszu Jezus oznajmia, gdybyście wierzyli mojżeszowi, wierzyli byście i mnie.
00:31:31
Dlaczego? Gdyż Jezus mówi, on napisał do mnie ten Mojżesz o Jezusie jak ta.
00:31:42
Oby boży, Święty Duch oświetlał nasze duchowe oczy, byśmy czytając księgi Mojżeszowe Oglądali chwałę Jezusa, która jest obecna niemal na każdej stronie tych ksiąg.
00:31:57
Jeśli tylko mamy oczy, żeby to wiedzieć już w pierwszym zdaniu Biblii Spotykamy Jezusa, gdy czytamy na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Czy widzicie tam Jezusa? Jana, jeden, jeden dokładnie.
00:32:12
Na początku było Słowo było.
00:32:16
Boga i Bogiem było słowo. Jan zaczyna swoją ewangelię, tak jak Mojżesz zaczyna swoją księgę. Na początku na początku było słowo Mojżesz mówi na początku Bóg stworzył niebo i ziemię.
00:32:32
Jan mówi, na początku było Słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga i Wszystko absolutnie Wszystko dzięki niemu się stało.
00:32:44
I z tego co istnieje, nic nie stało się bez niego to samo mówi list do hebrajczyków pierwszy rozdział Bóg, który stopniowo i na wiele sposobów objawiał dawniej swoje słowo ojcom przez proroków.
00:33:01
W ostatnich dniach przemówił do nas w osobie syna. Jego ustanowił dziedzicem wszystkiego przez niego również stworzył Wszystko, co istnieje w czasie i przestrzeni.
00:33:15
I dalej ten sam autor mówi w pierwszym rozdziale od siódmego wiersza o aniołach. Wprawdzie powiedziano on swych aniołów czyni wichra mi, a swych podwładnych płomieniami ognia, lecz o synu twój tron. O Boże trwać będzie na wieki berłem prawości berło twojego Królestwa, u kochałeś sprawiedliwość.
00:33:42
A z nienawidziłeś bezprawia, dlatego Twój Bóg namaścił Cię o Boże, co za paradoks, Twój Bóg namaścił Cię o Boże olejkiem radości jak żadnego swoich towarzyszy oraz ty ty już dawno Panie postanowiłeś ziemię i niebiosa są dziełem twoich rąk. Te słowa skierowane są do syna, ty Panie postanowiłeś ziemię i niebiosa są dziełem twoich rąk.
00:34:14
A więc gdy czy?
00:34:15
Mamy pierwszy wiesz pierwszej księgi Biblii to czytamy o Jezusie. Oczywiście czytamy tam ojcu i czytamy tam o duchu. Czytam o Bogu, o Bogu prawdziwym Bogu.
00:34:27
Jedynym słowo Bóg już pierwszym wierszu Biblii jest w liczbie mnogiej, nie w liczbie pojedynczej, a czasownik stworzył jest w liczbie pojedynczej, a więc mamy mnogość jedność jeden.
00:34:43
Liczbie mnogiej, co za niezwykły paradoks ten jeden Bóg w liczbie mnogiej wyraźnie objawia swą mnogość, gdy w 26 wierszu mówi, uczyńmy człowieka na nasz obraz, na nasze podobieństwo i podobnie jak czytamy dalej mówi stąpamy, zobaczmy.
00:35:07
Bóg mówi o sobie w liczbie mnogiej, najczęściej czasowniki, które temu towarzyszą, są w liczbie pojedynczej, ale są przypadki bardzo rzadkie, tak jak to widzieliśmy. Gdzie Bóg mówi w liczbie mnogiej również sensie czasownik owym uczymy, zróbmy zobaczmy 27 wierszu pierwszego rozdziału czytamy, że stworzył Bóg człowieka na swój obraz.
00:35:32
I teraz zobaczcie, co się dalej dzieje. Stworzył go na obraz Boga, stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Pomyślmy głęboko nad tymi słowami stworzył go, stworzył ich bóg daje pewien obraz, daje nam pewne wskazówki co do swojej własnej natury, chociażby tworząc człowieka na swój obraz. Stworzył go, stworzył ich.
00:36:00
Od pierwszych wierszy Biblii Bóg objawia się jako jeden Bóg, ale we Wspólnocie osób to nie jest pojedynczy Bóg. To nie jest samotny Bóg.
00:36:12
To jest Bóg, który od zawsze jest ojcem, musi mieć zawsze syna. To jest Bóg, który jest wieczną miłością, żeby kochać, trzeba mieć kogoś, by kochać. Jeśli nie masz kogo kochać, Nie możesz mówić, że jesteś miłością o sobie od zawsze.
00:36:29
Bóg jest natomiast zawsze miłością w nim nie ma żadnej przemiany. To nie jest tak, że Bóg jednego dnia był kimś i którymś dniu stał się kimś innym, chyba że ktoś wierzy w takiego ewolucyjnego Boga, który się zmienia, który czegoś nie ma i który w pewnym dniu coś sobie dorabia, coś sobie stwarza, coś sobie rodzi.
00:36:49
Nasz Bóg przedstawia nam się jako Bóg, który jest niezmiennym Bogiem, który jest zawsze taki sam, który jest wieczną miłością, który jest wiecznym ojcem.
00:36:59
Który jest wiecznym synem i wiecznym duchem.
00:37:03
Dla religijnych Żydów przez wieki te słowa były wielką tajemnicą i zagadką i wystarczy poczytać rabinów żydowskich, którzy zdumiewają się nad tymi słowami, którzy próbują wyjaśniać ten paradoks Boga mówiącego o sobie w liczbie mnogiej. Natomiast dla nas, którzy mamy w rękach nowe przymierze wraz z przyjściem Bożego Syna widzimy, że.
00:37:33
Ta zagadka zostaje rozwiązana, zostaje wyjaśniona, zostaje wytłumaczona, jak zresztą Jan pisze w swojej Ewangelii, że Chrystus wytłumaczył Boga dosłownie w pierwszym rozdziale on go wytłumaczył.
00:37:47
Wyjaśnił o nim czytamy w liście do hebrajczyków. Pierwszym rozdziale trzecim wierszu, że Chrystus jest odblaskiem Bożej chwały i doskonałym odbiciem jego istoty. On, który podtrzymuje Wszystko.
00:38:04
Słowem swojej mocy a?
00:38:07
Więc Chrystus nie tylko stworzył świat, ale on mocą swojego słowa Wszystko zachowuje w istnieniu i dzisiaj, gdy naukowcy dochodzą do zrozumienia budowy atomu, gdy pojawiła się fizyka kwantowa, naukowcom otworzyły się oczy na nowy świat, w którym mówią, nie ma żadnych reguł, nie ma żadnych jakiś pewnych stałych zasad. To Wszystko jest jakimś niepojętym chaosem, który o dziwo istnieje trzymany, jakąś niewidzialną mocą.
00:38:42
Już do hebrajczyków mówi nam, jaką mocą tego, który powołał to Wszystko do istnienia. On podtrzymuje to Wszystko słowem swojej mocy.
00:38:52
Owszem otworzył pewne prawa, które rządzą tym światem, ale to nie znaczy, że on zostawił ten świat i wycofał się i jest nieobecny w tym świecie, jak niektórzy uważają, ale on jest aktywnie zaangażowanych. Istnienie każdego atomu, zanim na scenie pojawił się Adam Noe Abraham.
00:39:12
Czytamy o Bogu, który jak Jezus Chrystus mówi o sobie, ja Jestem.
00:39:18
If trzecim rozdziale księgi Brexit po upadku Adama i Ewy w grzech znajdujemy niezwykłą obietnicę w nasieniu Kobiety, które miał zmiażdżyć głowę węża i zostać ukąszony wpięte wypełnienie tej łaskawej obietnicy jest podsumowane w drugim rozdziale listu do hebrajczyków, gdzie czytamy, że ja Jestem stał się człowiekiem z ciała i krwi.
00:39:49
Czytamy tam, ponieważ dzieciom przypadł udział we krwi wcielen on.
00:39:56
Jezus również miał w nich udział, aby przez śmierć pokonać tego, który ma władzę nad śmiercią. To jest diabła. Bóg nie może umrzeć.
00:40:10
Bóg w swej istocie jest źródłem wszelkiego życia i w nim nie ma żadnej śmierci, ale żeby odkupić człowieka, Bóg staje się człowiekiem. To słowo, które powołało Wszystko do istnienia, staje się ciałem Bożym.
00:40:26
Sn przyjmuje postać człowieka i staje się w pełni człowiekiem, by umrzeć jako człowiek, by ratować ludzi, którzy zostali straceni przez grzech przez nieposłuszeństwo. Podobne obietnice dotyczące błogosławieństwa.
00:40:43
Wszystkich narodów przez nasienie zostały dane Abrahamowi.
00:40:49
Izaakowi i ponownie Jakubowi do nich wszystkich Bóg mówi o zbawieniu i błogosławieństwie, które będzie udziałem wszystkich narodów przez ich potomstwo, przez ich nasienia liście do Galacjan w trzecim rozdziale Apostoł Paweł wyjaśnia, że wszystkie te obietnice zostały wypełnione Jezusie. On jest tym nasienie, o którym Bóg mówił, które Bóg zapowiadał.
00:41:18
W 14 rozdziale księgi początków księgi rodzaju spotykamy tajemniczą postać Melchizedeka króla sprawiedliwości.
00:41:29
Jednocześnie kapłana Boga Najwyższego hbr siódmy rozdział poświęca mnóstwo miejsca tej postaci, o której w księdze rodzaju w księdze Genezis czytamy tylko.
00:41:44
Kilka słownie słów, natomiast hbr siódmy rozdział mówi nam, co do tego Melchizedeka króla szalem u Kapłana Boga Najwyższego, który wyszedł na spotkanie Abrahama powracającego po rozgromieniu Królów i pobłogosławił mu, a któremu Abraham ze wszystkiego wydzielił dziesięcinę. To jego imię znaczy. Po pierwsze król sprawiedliwości, a po drugie król Salem u.
00:42:15
Czyli król pokoju Szalom.
00:42:19
Bez ojca bez matki, bez rodowodu, bez początku swoich dni i bez końca życia, podobny w tym do syna Bożego, pozostaje on kapłanem nieprzerwanie, bo jest oczywiste, że nasz pan wywodzi się z judy, o którym to pokoleniu Mojżesz nic nie powiedział. Odnośnie kapłaństwa jest to tym bardziej oczywiste, że na podobieństwo Melchizedeka jest ustanowiony inny kapłan.
00:42:50
Który stał się nim nie według przykazania cielesnego, czyli według naturalnego pochodzenia.
00:42:58
Ale według mocy Niezniszczalnego życia świadczy bowiem o nim ty jesteś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka, o tyle więc lepszego przymierza Jezus stał się poręczycielem, a tych kapłanów było wielu, dlatego, że śmierć nie pozwalała im trwać na zawsze. Ten natomiast nasz kapłan Jezus Chrystus, król pokoju i kapłan w jednej osobie.
00:43:28
Ten natomiast pozostaje, bo ma kapłaństwo nieprzemijające, dlatego też może całkowicie zbawić tych, którzy przez niego przystępują do Boga. Chcesz być zbawiony? Chcesz być zbawiony całkowicie jest tylko jedna droga przez Jezusa nie ma innej drogi.
00:43:50
Tylko Jezus jest drogą do życia i zbawienia całkowitego może zbawić całkowicie tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo zawsze żyje, aby wstawiać się za nimi. Jezus Chrystus stał się człowiekiem, jest człowiekiem w niebie. To jest pierwszy człowiek w niebie, który.
00:44:14
Dzień i noc jako człowiek wstawia się za nami. Hbr. To tak szczegółowo wyjaśnia, że on musiał stać się człowiekiem.
00:44:23
Musiał mieć udział w ciele i krwi. Musiał cierpieć, musiał nauczyć się posłuszeństwa w cierpieniu, aby stać się miłosiernym arcykapłanem, który współczuję swojemu ludowi, który wie, na czym polega życie w ciele.
00:44:42
Który dokładnie wie, z czym się zmagamy, współczuję z naszymi słabościami i modli się za nami. Jest doskonałym arcykapłanem przed obliczem Boga dla naszego zbawienia i to całkowitego, doskonałego, pełnego zbawienia.
00:44:58
Takiego właśnie przystało nam mieć arcykapłana mówi autor listu do hebrajczyków arcykapłana, który stał się Święty niewinny, nieskalany odłączony od grzeszników i wywyższony.
00:45:13
Ponad niebiosa nie ma on potrzeby codziennie. Jak.
00:45:16
Inni arcykapłani najpierw składać ofiary za własne grzechy, a potem za lud uczynił to bowiem raz na zawsze, gdy ofiarował samego siebie. Prawo bowiem ustanawia arcykapłana mi ludzi mających słabość, ale słowo złożonej przysięgi po nadaniu prawa ustanawia syna, bo.
00:45:41
Czego uczynionego doskonałym na wieki kolejnym wielkim obrazem naszego Zbawiciela jest ofiarowanie Izaaka na ołtarzu na Górze moria. Wielu biblistów twierdzi, że jest to ta sama góra, która w nowym testamencie nosi nazwę Golgota.
00:46:04
W księdze początków 22 rozdziale i drugim wierszu. Bóg mówi do Abrahama weź teraz swego syna twego jedynego, którego miłujesz Izaaka, Idź do Ziemi moria i tam złóż go na ofiarę całopalną na jednej Górze, o której ci powiem 2000 lat później. Niebiański ojciec posyła na ten grzeszny świat swojego jednorodzonego.
00:46:33
Jedynego w swym rodzaju umiłowanego syna, który miał położyć swoje życie.
00:46:39
Ja na wzgórzu golgoty być może tej samej Górze, na której Abraham miał złożyć w ofierze swojego syna Izaaka zawierały się wszystkie obietnice dane Abrahamowi śmierci Izaaka oznaczała utratę wszystkiego dla brata.
00:47:00
To był nie tylko jego ukochany syn, ale także jedyna Nadzieja realizacji wszystkich bożych obietnic danych Abrahamowi śmierć Jezusa umiłowanego syna Bożego to jedyna Nadzieja realizacji wszystkich bożych obietnic danych Abrahamowi Adamowi Izaakowi, Jakubowi i wszystkim innym prorokom.
00:47:28
Izaak jak wiemy, został oszczędzony Izaak nie został ofiarowany, gdyż Bóg przygotował sobie ofiarę. Bóg przygotował sobie barana, którego miał złożyć na ofiarę.
00:47:41
Choć wiemy, że Abraham był przekonany, że Izaak zginie i zostanie przywrócony do życia, liście do hebrajczyków o tym czytamy znowu w 11 rozdziale, że dzięki wierze Abraham poddawany próbie przyniósł na ofiarę Izaaka Ofiarował.
00:47:59
Jedne.
00:48:00
On, który otrzymał obietnicę i do którego powiedziano twoim potomstwem będzie nazwane potomstwo Izaaka. Liczył on na to, że Bóg ma moc wskrzeszać nawet umarłych i też suma małych, mówiąc obrazowo odzyskał swojego syna Jezus. Jak wiemy, nie został oszczędzony, ale został ofiarowany.
00:48:26
Na drzewie krzyża golgoty jako baranek boży, który gładzi grzech świata, został złożony w grobie i po 3 dniach powstał z martwych, prawdziwie rozrywając więzy śmierci i przynosząc życie wszystkim, którzy w niego wierzą. Księga Brexit kończy się historią życia Józefa, którego życie i charakter jest nie tylko obrazem naszej.
00:48:53
Do przyszłego uwielbienia, ale przede wszystkim pięknym obrazem Chrystusa widzimy Józefa umiłowanego syna ojca, sprzedanego przez braci za cenę niewolnika, przyjmującego postawę sługi opierającego się pokusom fałszywie oskarżonego i skazanego w końcu wyższ onego na księcia i Zbawiciela ginącego z głodu świata. Sam już.
00:49:23
Podsumowuje to słowami, które kieruje do swoich braci w 50 rozdziale i 20 wierszu tej księgi mówi wy do swoich braci.
00:49:33
Zaplanowaliście wyrządzić mi zło? Bóg jednak zaplanował przy tym dobro, by dokonać to, co jest dzisiaj zachować przy życiu.
00:49:46
Liczny lud i dokładnie tego dokonał Bóg, posługując się niegodziwością ludzi, chciwością judasza postawą, Piłata, Heroda, zazdrością faryzeuszy oni chcieli zło, ale Bóg zamierzył to ku dobremu ratunek dla odrzuconego dla grzesznego, umierającego świ.
00:50:10
Ratunek, który przyszedł przez odrzuconego fałszywie oskarżonego i skazanego na śmierć niewinnego tego czytamy, Bóg wielce wywyższył i obdarzył imieniem znaczącym więcej niż wszelkie inne imiona, aby na imię Jezus zginęło się każde kolano na niebie i na ziemi. Czy twoje kolano zgina się przed nim jako przed panem każdy język.
00:50:40
Ma wyznawać, że Jezus Chrystus jest panem na chwałę Boga ojca, kiedy wyznajemy Jezusa pan.
00:50:48
Ojciec jest uwielbiony, niektórzy swoim tragicznym pojmowaniu natury Boga myślą, że jak wielbimy Jezusa, to nie wielbimy ojca, że jak wyznajemy Jezusa panem, to w jakiś sposób umniejsza my ojca, gdy wielbimy ojca znowu zaniedbujemy Jezusa, nic takiego nie ma miejsca.
00:51:10
Czcimy ojca, jeśli nie czcimy syna, nie czcimy też ojca. Jeśli czcimy ojca, czcimy również w nim syna, gdyż to nie są 2 bogowie, jeden większy, drugi mniejszy, ale to jest jeden Bóg, jeden Bóg, który od początku objawia nam się swej mnogości w nowym przymierzu. Wyraźnie widzimy go jako ojca syna i ducha i to jest tylko kilka wybranych przykładów ilustrujących.
00:51:39
Jak Chrystus jest zapowiadany w tej księdze i jak zobaczymy w każdej kolejnej?
00:51:47
Tych cieni Chrystusa jest mnóstwo w tej księdze w różnych drobnych szczegółach możemy je zobaczyć. Mamy ciernie będące elementem przekleństwa po upadku pierwszych ludzi i koronę cierniową, która raniła skronie umierającego Zbawiciela arka Noego, w której 8 dusz ludzkich zostało ocalonych, jest ilustracją miejsca schronienia i ratunku. Jakie znajdują ci.
00:52:17
Którzych kryją się w Chrystusie, który powstał z martwych dzień po szabacie.
00:52:23
Czyli ósmego dnia jest ciekawych. Nowy testament używa ósmego dnia w Ewangelii Jana. Zwróć na to uwagę Jakub widzi drabinę łączącą niebo i ziemię, po której wstępują i zstępują Aniołowie Boży. Jezus nawiązuje do tej wizji w Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale i 51 wierszu rozmowie z Natan lm, gdy mówi zaprawdę zaprawdę, powiadam Wam Ujrzycie niebo otwarte.
00:52:53
I aniołów Bożych, Wstępujących i wstępujących na syna człowieczego. Wyobrażacie sobie taki widok? Jezus jest pomostem łączącym niebo i ziemię.
00:53:07
Jedynym pośrednikiem między ludźmi a Bogiem o nim świadczy całe pismo. Jak zobaczymy, jeśli Bóg pozwoli omawiając kolejne księgi powstaniu i Podziękujemy Bogu?
00:53:24
Kochany ojcze, dziękujemy, że dałeś nam tą cudowną Księgę, twoje słowo, które jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż obosieczny miecz sięgające do głębokości naszych myśli naszych serc objawiających nasz stan, nasze potrzeby.
00:53:33
Dla.
00:53:44
Ale nade Wszystko objawiającej nam ciebie jedynego prawdziwego Boga. Dziękujemy za twoje słowo, w którym objawiła się nam, dziękujemy tobie za Ducha Świętego, którego dałeś, aby człowiek mógł cię poznać, gdyż ludzki rozum nie jest tego wstanie zrozumieć ludzkie oko zbyt ślepy, żeby wejrzeć w te cudowne tajemnice. Nasze uszy nie są wstanie usłyszeć tych cudowności bez swojego oświecenia bez swojego objawienia.
00:54:17
Dlatego dziękujemy ci za twego świętego ducha, który otwiera przed nami te skarby mądrości i Poznania Boga. Dziękujemy tobie, dziękujemy tobie za ducha, który bada głębokości Boże i które objawia je nam, którzyśmy prości tym, którzy nie są wstanie do tego dotrzeć własną własnym rozumem.
00:54:40
Własną inteligencją, ludzką interpretacją, ale możemy to zobaczyć dlatego, że tak tobie się podobało, aby te rzeczy zakryć przed mądrymi i roztropnymi tego świata, a objawić je prostym ludziom. Wielbimy Cię, panie, wielbimy Cię za poznanie Twojej chwały na obliczu Jezusa Chrystusa twojego.
00:55:02
Syna, o którym świadczy Mojżesz, o którym świadczą prorocy i modlimy się, by to światło, które bije z oblicza Jezusa Chrystusa jaśniał w naszych sercach, ku Poznaniu, ciebie, ku życiu, ku zbawieniu prosimy mów do dalej do nas kochany Boże, abyśmy zgłębiają swoje słowo, wzrastali w miłości do ciebie. Wierzę w Poznaniu.
00:55:30
Żebyśmy jak no jak Abraham mogli być twoimi przyjaciółmi, byśmy chodzili z tobą jak Henoch byśmy służyli tobie jak Józef zwyciężali pokusy i byli gotowi dzisiaj cierpieć, aby swoim wielkim dniu być podniesionym do Twojej chwały i uczestniczyć na wieki w twej chwale IV swej szczęśliwości, która nie będzie miała końca. Wielbimy ciebie i wywyższa my wielki. Boże amen.
00:56:00
Zachęcam, kochani bracia i siostry jeszcze do modlitwy.

Skip to content

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na używanie plików cookie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić jak najlepsze wrażenia podczas przeglądania. Jeśli będziesz nadal korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie lub klikniesz „Akceptuję” poniżej, wyrażasz na to zgodę.

Zamknij