Księga Wyjścia – streszczenie

Trzecie kazanie z cyklu podsumowującego całe Pismo Święte. W każdą ostatnią niedzielę miesiąca Paweł Jurkowski, pastor kościoła w Wejherowie, podsumowuje jedną z 66 ksiąg Nowego i Starego Testamentu, dlatego cykl trwać będzie aż 5 lat. Trzeci wykład streszcza całą Księgę Wyjścia, czyli kontynuację historii potomków Jakuba, historii narodu Izraela.

Zachęcamy do słuchania cyklu online, do przychodzenia na kazania do zboru w Wejherowie, a przede wszystkim do samodzielnego czytania Pisma Świętego. Przed wysłuchaniem kazania poświęconego danej księdze, warto ją wcześniej przeczytać. Paweł zachęca również do zadawania pytań dotyczących lektury ksiąg, które pomogą mu przygotować kolejne podsumowania.

Video

Transkrypcja

Przepisywanie pliku audio jest automatyczne, dlatego zawierać może błędy, literówki i służy raczej do odnajdywania danego fragmentu kazania, niż do czytania go w formie tekstowej.

00:00:00
Witajcie, kochani bracia siostry, przed nami wielka księga i mnóstwo treści, której nie będziemy wstanie w tym krótkim czasie omówić.
00:00:14
Spróbujemy zrobić to, co jedynie możemy w tym krótkim czasie, który mamy, żeby tak wielką księgę z tak bogatą treścią, choć trochę dotknąć i uchwycić jej całościowy.
00:00:30
Obraz i przekaz Otwórzmy proszę księgę wyjścia, pierwszy rozdział i przeczytajmy kilka pierwszych wierszy z tej księgi. Ona zaczyna się w taki sposób, że od razu widać, że stanowi połączenie z jakąś inną księgą. Zaczyna się od słowa, a to a to albo to. Czyli tutaj mamy od razu odniesienie do czegoś.
00:01:01
O czym czytamy w poprzedniej księdze na końcu tamtej Księgi pierwszej księgi Mojżesza.
00:01:08
Mamy pewną relację rodziny, która trafia do Egiptu i ta księga się właśnie zaczyna. Od przypomnienia tego, o czym mówił koniec księgi rodzaju, a to są imiona synów Izraela, przybyłych z Jakubem do Egiptu.
00:01:30
Każdy przybył wraz z rodziną Ruben, Symeon Lewi Juda i Sahar ze Bulą i Beniamina Dan i Naftali Gad i Aszer. Żydzi nazywają tą księgę szamot, czyli imiona.
00:01:51
Od drugiego słowa w tej księdze natomiast pierwsze hebrajskie słowo brzmi we Lech, czyli a to a to to wyrażenie, które sugeruje dalszy ciąg jakiejś historii wiąże obecną historię z poprzednią i czytajmy dalej wszystkich przybyłych osób pochodzących bezpośrednio od Jakuba było 70, a Józef był już w Egipcie.
00:02:21
Latach Józef umarł, wymarli też jego bracia i całe to pokolenie.
00:02:28
Nie, lecz synowie Izraela byli płodni i mnożyli się, stawali się liczni i potężniejsi, a kraj był ich pełen. w Egipcie objął też rządy nowy król. Nowy władca nie znał on Józefa.
00:02:52
Stwierdził wobec swojego ludu Izraelici przerośli nas liczbą siłą postąp my z nimi mądrze, ukrócić my ich rozwój, bo gdyby wybuchła wojna, mogliby dołączyć się do naszych wrogów, walczyć przeciwko nam, a potem opuścić nasze granice. Postawiono zatem nad Izraelem.
00:03:22
Przełożonych odpowiedzialnych za przymusowe roboty.
00:03:28
Nakładali oni na lód ciężkie zobowiązania, a właśnie w tym czasie budowano dla faraona miasta Spichlerze Pitą i Ramzes. Jednak im bardziej gnębiono lud, tym bardziej stawał się on liczny i znaczący. Z drugiej zaś strony coraz więcej coraz wyraźniej dawała o sobie znać niechęć.
00:03:57
Do Izraela.
00:03:59
Egipcjanie, sprzęgle i Izraelitów do przymusowych robót uprzykrza im życie ciężką pracą przy glinie i cegłach narzucali im przeróżne prace na polach, a Wszystko to izraelici wykonywali pod przymusem ponad.
00:04:21
To król Egiptu wezwał hebrajskie położne. Jedna z nich miała na imię szyfr a, a druga pół, a przy porodach Rajek powiedział, zwracajcie uwagę na płeć dziecka, synów uśmiercajcie, córki mogą żyć.
00:04:43
A więc widzimy, że księga wyjścia zaczyna się od opisu tragicznej sytuacji potomków Jakuba Izraela w Egipcie. 70 osób, które przybiły, przybyły do Egiptu, aby uniknąć głodu za czasów patriarchy Józefa, który już był w Egipcie wciąż.
00:05:08
400 kolejnych lat potomkowie Izraela rozrośli się do licznego narodu. Według obliczeń biblistów ich liczba mogła się wahać od 1,5 miliona do 2,5 miliona osób. Czytamy, że swoją liczebnością to powiedzieć swoją liczebnością. Byli przewyższali Egipcjan. Dziękuję.
00:05:36
Nowy władca Egiptu obawie o bezpieczeństwo kraju, nakazuje stopniową eksterminację Bożego ludu przez mordowanie nowonarodzonych chłopców izraelskich. Ponadto, jak widzimy synowie Izraela, po wiekach przebywania w Egipcie zostali zniewoleni i wyrabiali cegły służące do realizacji wielkich.
00:06:09
Budowlanych Proje.
00:06:10
Aktów pogańskiego faraona przez przechodząc do ostatnich rozdziałów tej księgi czytamy. Tam opis też pewnej budowli, ale już jest cegieł ostatnich rozdziałach tej księgi mamy Izraelitów wyzwolonych, budujących piękny przybytek, w którym wpośród.
00:06:35
Ich tego nowego wyzwolonego ludu miał zamieszkać sam Bóg, a więc mamy tutaj kolejne dramatyczne odwrócenie sytuacji w realizacji Bożego planu odkupienia ludzkości w księdze rodzaju. Widzieliśmy utratę czystego szczęśliwego życia w raju i pasmo tragedii będących rezultatem ludzkiego nieposłuszeństwa.
00:07:06
Poczynając od morderstwa Abla poprzez potop za czasów Noego Wieżę Babel, zniszczenie sodomy i gomory aż po wielki międzynarodowy głód, który prowadzi rodzina Jakuba do Egiptu. Ostatni wiersz w księdze rodzaju mówi o trumnie Józefa w Egipcie księga rodzaju zaczyna się rajem.
00:07:32
A kończy się trumną w Egipcie. Księga wyjścia zaczyna się cierpieniem o mozołem utrapieniem, a kończy się budową przybytku chwały.
00:07:45
Niesamowite, jak Wszystko się zmienia. 400 lat około 400 lat pobytu potomków Izraela w Egipcie jest pokrytych biblijnym milczeniem. Mogłoby się wydawać.
00:08:00
Dobra ście sobie 400 lat szmat czasu, nic nie wiemy, coś się działo poza tym, że się rozmnażali. Było ich coraz więcej w Egipcie i że było im coraz gorzej.
00:08:10
Mogłoby się wydawać, że Bóg zapomniał o obietnicach, które przed wiekami złożył Abrahamowi, że uczyni z niego wielki naród i domów. Posiadanie całą ziemię kanadyjską. Potomkowie Abrahama co prawda niezwykle się pomnożyli, stali się wielkim narodem.
00:08:31
Ale ich los w Egipcie w żaden sposób nie zapowiadał świetlanej przyszłości. Księga wyjścia relacjonuje niezwykłe, cudowne wydarzenia, jakie doprowadziły do powstania niepodległego narodu Izraela, zmierzającego do ziemi obiecanej im przez Boga. Pierwsza część tej księgi 1:19 rozdziałów.
00:09:01
Przedstawia wyjście.
00:09:03
Izraela z niewoli egipskiej druga część od 20 do 40. Rozdziału opisuje Boże Instrukcje dotyczące życia tego nowego narodu i to w jaki sposób mają oddawać Bogu chwałę, a więc bardzo łatwo zrobić taki.
00:09:26
Podział tej księgi mamy pierwszą część mniej więcej połowę tej księgi 19 rozdziałów, w których mamy wyzwolenie Izraela z niewoli i druga część tej księgi od 20 do 40 rozdziału. Gdzie mamy teraz?
00:09:42
Jak mają żyć jako wy zwolennicy boży, jak mają jako naród być zorganizowani, jak mają chwalić swojego Boga, który im dał tę nową wolność?
00:09:56
Bóg dokonał tego wyzwolenia.
00:10:00
Poprzez przygotowanie i powołanie jednego człowieka, przez którego doszło do spektakularnej konfrontacji między Bogiem Izraela Jahwe a bóstwami Egiptu po ponad 400 latach niewoli w Egipcie wybrany przez Boga naród opuszcza Egipt poprzez cudowną i dramatyczną serię.
00:10:31
Wydarzeń narastająca fala kolejnych plag łamie potęgę i pychę Egiptu. Egipt tamtych czasach był mocarstwem, podbijając im coraz to nowe ziemie. Bóg pokazał słabość człowieka w jego potędze. Egipcie było mnóstwo.
00:10:53
Ustaw a plagi pokazywały słabość tych bóstw czy ich nicość. Cudowne przejście Izraela przez otwarte morze Czerwone i zagłada egipskiej armii w tym morzu były kulminacją Objawienia Bożej potęgi i jego nie ogranicza.
00:11:16
Innych możliwości.
00:11:18
Następnie po ich uwolnieniu skaj dane Egiptu. Bóg cudownie prowadzi swój lud przez pustynię i po dotarciu pod górę Synaj przemawia do nich i nadaje im swoje prawo.
00:11:34
To prawo było dokładnym Objawieniem Bożej woli dla wybranego narodu mówił o jak Bóg chce, aby postępowali i jak mają go czcić?
00:11:48
Najpierw widzimy Boga, który przemawia bezpośrednio do swojego ludu.
00:11:54
A następnie spotyka się z Mojżeszem, aby objawiać mu szczegółowe aspekty tego prawa. I tak jak powiedziałem, to są 2 części tej jednej księgi czytamy o tym, jak Bóg dokonuje Wyzwolenia Zbawienia swojego ludu, a następnie objawia mu swoją wolę co do tego, jak powinien żyć jako wyzwolony i wdzięczny lud.
00:12:23
Jak oni żyją, jak oni reagują spośród tych niezwykłych chwalebne?
00:12:31
Cudownych działań Boga poznajemy bożych wybrańców synów Izraela narzekających Wystawiających Boga na próbę dopuszczających się bałwochwalstwa najwyższej formy nieposłuszeństwa i buntu wobec Boga. Ta księga uczy nas, że ja chcę jest jedynym.
00:12:57
Prawdziwym Bogiem, który troszczy się o swoich wybranych i wyzwala ich wszelkiej niedoli, a następnie cierpliwie ich znosi przebacza, wychowuje uczy, jak mają żyć i służyć mu jednocześnie ta księga zawiera bardzo realistyczny obraz ludzkiego zepsucia ludzkiej tendencji do nieposłuszeństwa mimo tak Wielkiej łaski Boga.
00:13:28
Mimo tylu przejawów jego mocy, jego dobroci.
00:13:33
Tendencje ludzkich serc do buntowania się przeciwko Bogu, obierania własnej drogi, ignorowania Boga upartego odrzucania jego władzy. Główną ludzką postacią w tej księdze jest oczywiście Mojżesz, który według słów Szczepana zapisanych w dziejach apostolskich siódmym rozdziale i 22 wierszu.
00:14:00
Został wykształcony we wszelkiej mądrości Egipcjan i był mocny w słowach i w czynach, chociaż wiemy, że za takiego się nie uważał.
00:14:12
Czytamy, że był najskromniejszy za wszystkich ludzi swoich czasów, ale co o nim czytamy, to widzimy giganta wiary i tego, jak Bóg się nim posługuje. Mojżesz widzimy zmaga się najpierw z Bogiem. Następnie zmaga się z faraon.
00:14:30
A wkońcu z izraelitami, którzy zawdzięczali mu życie i wolność i są jego utrapieniem do końca jego dni niezwykłe. Jakże historia się powtarza, ostatnia studiujemy drugi list do koryntian i widzimy tam u trafionego Apostoła Pawła, który jak Mojżesz przynosi Ewangelii życie do Koryntu, a potem koryntian nie są jego utrapieniem i powodem do tylu s.
00:15:00
Niezwykły.
00:15:01
Przy całej swojej ludzkiej słabości, Mojżesz okazuje się wielkim człowiekiem i wielkim przywódcą. Autor listu do hebrajczyków składa o nim chwalebne świadectwo 11 rozdziale od 24 wiersza mówi przez wiarę Mojżesz, gdy dorósł.
00:15:23
Odmówił nazywania się synem córki faraona, wybierając raczej cierpieć, cierpieć uciski z ludem Bożym, niż mieć doczesną rozkosz grzechu uważał zniewagi znoszone dla Chrystusa za większe bogactwo niż skarby Egiptu, bo wypatrywał zapłaty.
00:15:50
Przez wiarę opuścił Egipt, nie lękając się gniewu króla, bo wytrwał tak, jakby widział niewidzialnego. To jest jeden z bohaterów wiary opisane w tym rozdziale 11 rozdziale listu do hebrajczyków. Inne ważne postacie w tej księdze to arun, starszy brat Mojżesza.
00:16:17
Który służy mu jako rzecznik i pomocnik, choć czasami ulega presji otoczenia i popełnia karygodne błędy, a jednak to z niego Bóg postanawia wyprowadzić ród Kapłański.
00:16:34
Kolejna wielka postać to młody wojownik o imieniu j zły jeżu łach Jezus Starego Testamentu, który towarzyszy mojżeszowi w jego służbie.
00:16:48
Stacza zwycięskie walki z Napotkanymi po drodze.
00:16:53
Faraon obecny w 1:14 rozdziałach jawi się jako mroczny i złowrogi tyran, który bezskutecznie przeciwstawia się Bogu na drodze realizacji jego planu.
00:17:09
Największy władca, najpotężniejszy władca tamtych czasów, który chciał walczyć z Bogiem mówi, kim jest Jahwe? Nie znam ja chyba kimże on mnie przekonał się boleśnie na własnej skórze i na całym narodzie.
00:17:23
Kim jest Jahwe i inne osoby, które odgrywają istotną?
00:17:28
Rolę to hebrajskie położne, o których już czytaliśmy jego teść Mojżesza, magowie faraona, siostra Mojżesza Miriam oraz 2 wykwalifikowani rzemieślnicy Basal LIO Holi AP odpowiedzialni za nadzór nad budową przybytków wśród znaczących miejsc opisanych w księdze wyjścia.
00:17:55
Znajduje się oczywiście na początku Egipt, później Morze Czerwone i miejsca ich postojów, takie jak Mara, gdzie gorzka woda zostaje zamieniona w słodką wodę oaza Elim, gdzie mogą odpocząć i nabrać sił. Pustynia, po której podróżują oraz góra syn.
00:18:18
Kluczowe 3 tematy tej księgi to odkupienie posłuszeństwo i uwielbienie. Słyszycie to? To nasze główne 3 tematy, bracia i siostry.
00:18:31
Odkupienie posłuszeństwo i uwielbienie Boga, a więc ta księga jest nadal aktualna bracia siostry nic nie straciła ze swojej Aktualności. W szóstym rozdziale tej księgi szóstym wierszu Bóg mówi, Powiedz synom Izraela, ja Jestem Jahwe.
00:18:55
Uwolnię was od ciężarów nałożonych przez Egipcjan wybawię was ich niedoli wykupie was uniesionym ramieniem za sprawą wielkich sądów. Odkupienie porywająca relacja o wyzwoleniu Izraela.
00:19:15
I znów powinna nas inspirować DU ciągłej refleksji ciągłej refleksji nad Odkupieniem, które jest naszym udziałem w Chrystusie i NATO objawieniem mocy i chwały wielkiego Zbawiciela naszego Boga. Czy doświadczyłeś w swoim, że.
00:19:38
Zbawiennego wyzwolenia z mocy grzechu z niewoli większego tyrana niż egipskiej faraon szatana, który działa w Synach buntu synach nieposłuszeństwa Czy Doświadczyłeś wyzwolenia spod jego mocy i jego władzy? Jeśli tak, to czy jesteś wdzięczny za to, że Bóg wyrwał Cies Królestwa ciemności?
00:20:04
I przeniósł DU swojego Królestwa światłości. Czy deklarujesz mu swoje życie w posłuszeństwie i czy czy jesteś jego chwal tą 19 rozdziale tej księgi od piątego wiersza Bóg mówi, jeżeli będziecie uważnie słuchać mojego głosu.
00:20:27
Przestrzegać mojego przymierza będziecie moją szczególną własnością pośród wszystkich ludów Ziemi, gdyż moja jest cała ziemia. Będziecie mi królestwem, kapłanów i narodem świętym te słowa Przekaż synom iza.
00:20:50
Po odkupieniu Izraela Bóg pragną i oczekiwał ich posłuszeństwa. Jednak oni jak i jak czytaliśmy tą księgę, wiemy wielokrotnie uparcie wybierali drogę nieposłuszeństwa.
00:21:07
A jak to wygląda w naszym życiu? Czy Bóg patrząc na nas raduje się i rozkoszuje się owocem naszego życia? Czy tak jak wobec swojego ludu ma czasami myśli o tym, żeby ich zgładzić?
00:21:21
Powierzch.
00:21:23
I zacząć Wszystko odnowa Apostoł Piotr, odwołując się do powyższych słów z księgi wyjścia, napisał w swoim pierwszym liście i drugim rozdziale to wy jesteście rodem wybranym i tutaj nie mówi do Żydów, tak dalej będziemy widzieli, ale mówi do wszystkich wierzących w Jezusa Chrystusa mówi, że Wy jesteście narodem wybranym Królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym.
00:21:55
Aby rozgłaszać.
00:21:56
Wspaniałość tego, który was wyrwał się ciemności i wprowadził swoje zachwycające światło. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Boga dla was niegdyś nie było miłosierdzia, a teraz go dostąpi liście. Kochani, zachęcam was, abyście jako uchodźcy, jako ludzie nie tutejsi.
00:22:27
Rezygnowali wierząc ciała.
00:22:30
Które walczą przeciwko duszy, to pisze Apostoł Piotr do chrześcijan, powołując się na słowa Boga skierowane do swojego ludu pod górą Synaj pod górą Syjon nie Synaj dobrze góra Synaj czy nasza wdzięczność za Boże zbawienie wyraża się w naszym poddaniu się Bogu i szukaniu jego VOD.
00:22:59
Jego władzy w naszym życiu, czy jesteśmy wiernymi pielgrzymami w naszej wędrówce do Ziemi obiecanej obfitego życia w Chrystusie, czy też pobłaża my rządzą ciała i wegetuje my na pustyni nie posłuszeństwa czy Boże Królestwo i jego sprawiedliwość są naszym najwyższym?
00:23:26
Naszym pierwszym dążeniem codzienną treścią naszego życia. Czy jesteśmy jak oni ludem wybranym, ale szemraj on sam narzekającym, których serca nadal legną do Egiptu, chociaż zmierzają do ziemi obiecanej.
00:23:44
W pierwszym liście Jana Piątym Rozdziale Trzecim wierszu czytamy. W tym bowiem przejawia się miłość do Boga, że się przestrzega jego.
00:23:55
Przykazanie, a pan Jezus w Ewangelii Jana w 14 Rozdziale i 15 wierszu mówi, jeśli mnie.
00:24:03
Miłujecie, jeśli mnie naprawdę kochacie, zachowujcie moje przykazania, czyńcie to, co wam powiedziałem, czego was nauczałem, co wam nakazałem, jeśli nie kochać, czy kochasz Jezusa?
00:24:17
Jeśli tak przestrzegaj jego przykazań, nie mów, że go kochasz, tylko nie wpisuj za wiele w emocjonalne poruszenie twojego serca. Nie, to świat.
00:24:29
Znaczy o wartości Twojej miłości, jakkolwiek piękne są emocjonalne poruszenia naszych serc obyśmy ich mieli jak najwięcej, ale nie to jest istotą miłości, istotą miłości do Boga, istotą miłości do Jezusa jest nasze posłuszeństwo.
00:24:49
To jest miłość. Na tym polega miłość, że się przestrzega jego przykazań. Jeśli mnie miłujecie mówi Jezus, zachowujcie moje przykazania Bóg.
00:25:00
Ściśle określił, jakie są jego wymagania i w jaki sposób mamy go wielbić w starym Przymierzu wyrażało się to w licznych obrzędach i ofiarach składanych najpierw przybytku, a następnie w świątyni była było całe mnóstwo praw, które opisywały relacje między ludźmi w codziennym życiu. Cały zestaw nakazów i zakazów w nowym przymierzu.
00:25:31
Nasze uwielbienie mas gruntu, charakter duchowy, gdyż nasz pan powiedział, że prawdziwi czciciele będą czcili ojca w duchu i wprawdzie tam mamy przybytek, mamy te wszystkie elementy przybytku i one musiały być ściśle wykonane zgodnie z Bożymi ustaleniami.
00:25:54
W nowym Przymierzu możemy spotkać się w miejscu takim jak ty, jak to przez lata. Spotykaliśmy się na piętrze dworca.
00:26:01
Kolejowego przez kolejne lata na piętrze centrum handlowego miejsce wystrój.
00:26:09
Elementy to tylko jakaś praktyczna część, która jest nam potrzebna, ale tutaj nie ma w tym żadnej wartości. Jeśli chodzi o doświadczenie Boga, prawdziwi czciciele czczą dzisiaj Boga ojca w duchu i wprawdzie takich właśnie Czcicieli ojciec są.
00:26:29
Sobie szuka, a więc te rzeczy naszych serc, nasze myśli, nasze intencje, nasze dążenia to Wszystko, co niewidzialne dla ludzkiego oka to stanowi o jakości naszego uwielbienia Boga. Duch i prawda to kim jesteśmy w rzeczywistości przed Bogiem w duchu.
00:26:51
W naszej najgłębszej istocie nasze uwielbienie Boga nie zamyka się w rytuałach, obrzędach czy w jakimś zbiorze przepisów i przykazań, ale w nowym przymierzu nasze ciała są świątynią Bożego ducha i nasze całe życie. Całe nasze życie ma być nieustannym uwielbieniem naszego Boga. To jest nowe przymierze.
00:27:22
Dzisiaj nadal żyje w starym przymierzu. Mają listę.
00:27:27
Przepisów nakazów i zakazów, które starają się wykonywać, nie wiedząc, że najważniejszą rzeczą jest to, kim oni sami są Jezus nie tyle mówi, że będziemy o nim świadczyć, co powołuje swoich uczniów, aby byli jego świadkami.
00:27:47
Dzisiaj wielu ludzi świadczy o Jezusie, o Jezusie, ale nie są jego świadkami, mają na ustach religijne słowa, ale nie są.
00:27:57
Przemienieni przez niego nie są świątynią Boga.
00:28:00
Ja ich serca nie są ołtarzem, na którym płonie ofiara uwielbienia i chwały. To jest nasze powołanie bracia i siostry w nowym przymierzu nie zewnętrzny przybytek nie nabożeństwa nie zgromadzenia, jakkolwiek to ma swoją wielką wartość nich nie neguje tego nie umniejszam tego, ale to nie jest istota. Istotą jest nasze wewnętrzne życia. Czy Jestem jego chwal tą w duchu i wprawy?
00:28:28
Gdzie moje gorsze?
00:28:28
Moje gorsze.
00:28:30
Szerokości, którą długo każdym z nas dokładnie zna, kim jesteśmy naprawdę apostoł. Paweł w pierwszym liście do Koryntian szóstym rozdziale od 19 wiersza **** czy wiecie, że wasze ciało jest przybytkiem Ducha Świętego, który jest w was?
00:28:50
I którego macie od Boga oraz że już nie należycie do siebie samych, gdyż za ogromną cenę zostaliście kupieni Chwalcie zatem Boga w waszym ciele i dalej 10. Rozdziale tego samego listów 31 wierszu mówi, a zatem cokolwiek czynicie cokolwiek czy jecie czy pijecie?
00:29:16
Cokolwiek czynicie, Wszystko czyńcie na chwałę Boga. To jest nowe przymierza, nie jakieś wybrane miejsca, jakiś szczególny czas, jakiś zestaw obrządków, ale Wszystko sprowadzone do najprostszych codziennych zajęć, jak jedzenie i picie. To jest życie świątyni nowego przymierza. To jest chwała nowego przymierza, nasze uwielbienie Boga we wszystkich szczegółach.
00:29:48
Naszego życia, księga wyjścia.
00:29:51
Jest pełna barwnych ilustracji życia wiary jest niewyczerpaną skarbnicą ilustracji duchowych praw w każdym rozdziale tej księgi można spędzić wiele godzin, rozważając jej poszczególne elementy i to jak one ilustrują nasze obecne życie.
00:30:16
Ze względu na czas jednak skupimy się jeszcze tylko pokrótce na kilku obrazach naszego pana, jakie możemy znaleźć niemal na każdej stronie tej Księgi Bóg objawia się jako wybawiciel i przywódca swojego ludu. Bóg Bliski.
00:30:40
Mieszkający wśród nich zajmujący się sprawami codziennego życia powołanie mojżesza rozpoczyna się od chwalebnego spotkania. Zjawę przemawiającego Ice płonącego krzaka zwykły, mały, ciernisty krzak na pustyni, który płonie obecnością Boga. Niesamowite, jakie rzeczy, jakie miejsca Bóg.
00:31:11
Obiera sobie byś siebie objawić, czyż nie jest to barwna ilustracja?
00:31:16
Ja wcielenia Bożego Syna Boga objawiającego się w widzialnej namacalnej postaci człowieka. Kiedy Mojżesz **** o jego imię, on mówi, Jestem, który Jestem, powiedz synu Izraela, ja Jestem, posłał mnie do was, gdzie w nowym testamencie ponownie znajdujemy to imię?
00:31:47
Ja Jestem, znajdujemy je w wielu miejscach, szczególnie w Ewangelii Jana Jezus powiedział.
00:31:54
Ósmym rozdziale od 23 wiersza wy jesteście z niskości? Ja Jestem z wysokości, wy jesteście z tego świata, a ja nie Jestem z tego świata powiedziałem vans.
00:32:10
Powiedziałem wam więc, że po umieracie swoich grzechach, jeśli bowiem nie uwierzycie, że ja Jestem, umrzecie w swoich grzechach.
00:32:23
Przeciwnicy boskości Jezusa twierdzą, że on nigdy nie powiedział o sobie, że jest Bogiem.
00:32:30
Nie rozumiejąc tego wiersza i jemu podobnych, w których Jezus ewidentnie odnosi się do szczególnego Objawienia Bożego imienia Jahwe, które Bóg dał mojżeszowi imię Jahwe pojawia się już od pierwszych rozdziałów księgi rodzaju.
00:32:51
To nie jest tak, że dopiero mojżeszowi Bóg objawił to imię. Czytamy o tym imieniu już od samego początku, jeszcze przed potopem czytamy o ludziach, którzy wzywają imienia Jahwe.
00:33:02
Jakże więc Bóg mówi do Mojżesza w szóstym rozdziale i trzecim wierszu księgi wyjścia.
00:33:09
Objawiłem się wprawdzie Abrahamowi Izaakowi i Jakubowi jako Bóg Wszechmocny, ale mojego imienia ja chcę. Nie dałem jeszcze pojąć dopiero Mojżeszowi Bóg objawia znaczenie swojego imienia, mówiąc, ja Jestem żaden sposób, nie da się tego. Ja Jestem znaleźć w samym imieniu. Jego imię JHWH nie zawiera tej idei. Ja Jestem.
00:33:40
Jeśli spojrzycie na hebrajskie wyrażenie, ja jest.
00:33:43
Sn i imię Boga one nie mają ze sobą nic wspólnego, a jednak Bóg się tak objawia. Mojżeszowi Jahwe objawia znaczenie swego imienia, mówiąc, ja Jestem, powiesz, przemówił do ciebie, posłał ciebie i dopiero boży syn, który przychodzi na ten świat, w ludzkim ciele, objawia pełne znaczenie Bożego imienia. Ewangelia Naw. 17, rozdziale i szóstym wierszu Jezus mówi ja.
00:34:13
Objawił.
00:34:14
Wiem ludziom twoje imię, jak to przecież oni już znali, to imię od wieków. Przecież Bóg powiedział Mojżeszowi, że objawia mu to imię, a Jezus mówi, to ja objawiłem twoje imię ludziom, których mi dałeś ze świata.
00:34:34
Pan Jezus mówi do Żydów, którzy z wielką czcią odnosili się do jego świętego imienia Yahwe Jezus do nich mówi, jeśli nie uwierzycie.
00:34:46
Że ja Jestem umrzecie w swoich grzechach całej waszej religijności i poprawności.
00:34:53
INFO aryjskiej dokładności, jeśli nie uwierzycie, że ja Jestem, umrzecie w grzechach o tym czytamy w Jana Ósmym Rozdziale 24 wierszu, kilka wierszy dalej czy kilkadziesiąt 34 wiersze dalej wiana 8 58 Jezu zaręcza żydą takimi słowami amen.
00:35:15
Amen, mówię wam, zanim Abraham się stał, zanim Abraham był, ja Jestem Żydzi, słysząc te słowa, uznali je za bluźnierstwo i słusznie, jeśli nie wierzyli, że on jest porwali kamienie, by kamienować Jezus.
00:35:35
Ponadto Jezus mówił o sobie mnóstwo rzeczy, które świadczą o jego Boskiej naturze mówi, ja Jestem chlebem życia. Ja Jestem życiodajnym chlebem.
00:35:51
Jeśli mnie będziecie jeść, będziecie w sobie mieli życie mówi. Ja Jestem zmartwychwstaniem i życiem. Ja Jestem światłością świata. Ja Jestem bramą.
00:36:06
Ja Jestem dobrym pasterzem, ja Jestem drogą prawdą.
00:36:12
I wyciem ja Jestem krzewem winnym. To Wszystko są obrazy wzięte ze Starego Testamentu, których widzimy Boga. Jahwe w takich rolach to on jest źródłem życia.
00:36:26
To on jest tym, do którego mamy należeć, którego mamy spożywać niejako w relacji z nim wierzę w niego Jezus, te wszystkie rzeczy mówi, oto, ja Jestem.
00:36:39
To jest objawienie, ja chcę z nowym przymierzu. Bóg ja chcę przychodzi w swoim synu i objawia się nam jako ja Jestem i mówi, jeśli nie uwierzycie w to, że ja Jestem, pomrzecie w swoich grzechach przejdźmy do kolejnych obrazów w baranku paschalnym mamy obraz odkupienia, które jest w Jezusie Chrystusie. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w Piątym Rozdziale Siódmym wierszu mówi, Usuńcie Swary.
00:37:10
Zakwas abyście byli nowym ciastem?
00:37:14
Jako że jesteście przejaśni bez kwasu i do czego się to odnosi, odnosi się do tych wszystkich zwyczajów, które miały towarzyszyć święto paschy, gdzie oni usuwali spośród siebie wszelki kwas, który jest obrazem grzechu.
00:37:31
Paweł mówi do Koryntian, usuńcie spośród siebie. Wszelki grzech. Nie tolerujecie żadnego grzechu w waszym życiu mówi dalej, bowiem Chrystus nasz.
00:37:43
Ta pascha Chrystus nasza pascha został ofiarowany za nas, a więc tamta pasa, która uratowała Żydów w Egipcie.
00:37:55
Przez przelanie tamtego przelanie krwi tamtego baranka Paschalnego Wich miejsce była tylko obrazem naszej paschy. Bóg obiecał Izraelitom.
00:38:06
To mówiąc, gdy zobaczę krew, przejdę nad wami i stąd pochodzi to słowo pascha Ice, przejście nad Bóg mówi, gdy zobaczę krew ominę, was przejdę nad wami pascha.
00:38:18
Krew baranka zapewniała im ratunek, a ich ufność w Bożą obietnicę, że ich sumienie anią śmierci czyniła ich bezpiecznymi.
00:38:19
No.
00:38:31
W ten sam sposób my dostępuje my zbawienia dzięki jezusowi Barankowi Bożemu, który gładzi grzech świata zabitemu za nas w nasze miejsce także my możemy mieć pewność. Zgładzenie naszych grzechów i zbawienie od wiecznej śmierci wierząc.
00:38:52
W Boże obietnice jak na przykład pierwszym liście Jana czytamy w Piątym Rozdziale. Kto wierzy w syna Bożego, ma sobie świadectwo, ma potwierdzenie w własnym sercu. Kto nie wierzy Bogu, zrobił z niego kłamcę, bo nie uwierzył świadectwu, które Bóg dał o swoim synu.
00:39:18
A to świadectwo jest takie, że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w jego synu i tylko tam nigdzie indziej.
00:39:29
Kto ma syna ma życie, kto nie ma syna Bożego nie ma życia. Takie jest Boże świadectwo. Ja mówi to wam napisałem, którzy wierzycie w imię syna Bożego.
00:39:46
Którzy wierzycie w imię syna Bożego, tego, który mówi o sobie, ja Jestem Jezus Jahwe zbawia to wam napisałem, którzy wierzycie w imię syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne i abyście wierzyli w imię Bożego syna i dalej w 20. Wieku 20 wiersza Jan mówi, a wiemy, że syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali.
00:40:15
Prawdziwego Boga jesteśmy w tym prawdziwym. To jest w jego synu.
00:40:23
Jezusie Chrystusie. On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Nie wiem, jak wyraźniej można to powiedzieć, jak można to czytać i tego nie słyszeć i tego nie widzieć i minąć w swoich grzechach 16 i 17 rozdziale księgi wyjścia.
00:40:44
Jest podwójny obraz Chrystusa jako życiodajnego chleba i źródła życiodajnej wody. Kiedy Izrael cham rał Jahwe powiedział do Mojżesza oto ja ześlę wam chleb z nieba.
00:41:02
Cóż, to był za chleb Manna która leżała wokół obozu, kiedy Izraelici wyszli pierwszego dnia, gdy mam należała wokół obozu powiedzieli.
00:41:12
Co to jest? A to właśnie po hebrajsku Manna Co to jest Manna Manna Manna i tak zostało co to jest chleb z nieba Manna pan Jezus w Ewangelii Jana w szóstym rozdziale od 47 wiersza wziął to wydarzenie i mówi o sobie amen, mówię wam, kto wierzy we mnie ma życie wieczne, ja Jestem chlebem życia.
00:41:43
Wasi ojcowie jedli mannę na pustyni?
00:41:47
Poumierali i nie tylko fizycznie poumierali. Wielu z nich umarło w niewierze na zawsze. Jezus mówi, to jest chleb, to jest chleb mówi.
00:41:58
Ja Jestem tym chlebem, to jest chleb, który zstępuje z nieba. Jezus nie zaistniał w łonie Marii. Jezus przyszedł z nieba. To jest chleb, który zstępuje z nieba, aby ten, kto go je nie umarł.
00:42:16
Ja Jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba.
00:42:20
Jeśli ktoś będzie jadł z tego chleba, będzie żył na wieki, czy jeszcze tego chleba? Czy Jezus jest twoim chlebem, czy się nim karmisz i przez niego Żyjesz?
00:42:34
Jezus mówi chleb, który ja dam to moje ciało, który ja dam za życie świata. I to właśnie w czasie wieczerzy paschalnej.
00:42:45
Jezus, zapowiadając swoją śmierć, wziął chleb, pobłogosławił go, połamał i dał swoim uczniom, mówiąc, bierzcie, jedzcie, to jest moje ciało.
00:42:58
Oczywiście Jezus nie mówi o tym, że jak będziemy tylko przystępowali do wieczerzy, jedli chleb i pili z kielicha, to to jedzenie chleba i pić s kielicha daje życie nie Jezus mówi.
00:43:13
To jest tylko obraz, to jest tylko pamiątka. To jest tylko wizualna reprezentacja rzeczywistości.
00:43:21
Karmienia się nim trwania w nim ustania mu polegania na nim to jest życie Jezus on sam nie to kogo reprezentuje.
00:43:32
To oczywiście jest istotne, ważne, święte, ale jeśli uczynimy z tego samego, jak niektórzy, to czynią źródło życia, chybiam y celu Jezus mówi.
00:43:44
Ciało nic nie pomaga. Słowa, które do was mówię, są życiem i duchem. Tu jest istota, co się za tym kryje?
00:43:53
Co to tak naprawdę oznacza w tej duchowej rzeczywistości, relacji z nim trwania w nim ufania mu polegania na nim izraelici zbierali mannę na pustyni. My natomiast musimy wiedzieć, co to znaczy karmić się chlebem życia.
00:44:13
Następnie w księdze wyjścia w 17 rozdziale i szóstym wierszu mamy uderzono skałę Jahwe mówi do Mojżesza ja yahwe mówi do Mojżesza, ja stanę przed tobą tam na skalę WHO rebie, gdy uderzysz w skałę, wypłynie z niej woda lód.
00:44:35
Będzie mógł się napić jako wiek cudowne. To wydarzenie samo w sobie ukrywa niezwykłą, duchową prawdę, o której czytamy w pierwszym liście do koryntian w 10.
00:44:47
Rozdziale Apostoł Paweł wyjaśnia nam duchowe znaczenie tamtego wydarzenia. Nie chcę bracia, żebyście nie wiedzieli, że wszyscy nasi ojcowie byli podobno Bogiem.
00:45:03
I wszyscy przeszli przez Morze i wszyscy w Mojżesza zostali zanurzeni w obłoku i w morzu. Wszyscy też jedli ten sam pokarm duchowy i wszyscy pili ten sam duchowy napój pili bowiem z duchowej skały, która szła za nimi, a tą skałą był Chrystus. Jakże ważna jest bracia i siostry, byśmy czytali.
00:45:33
Stary nowy razem widzieli.
00:45:36
Chrystusa ukrytego w starym i objawionego w nowym w tym wierszu Apostoł Paweł odnosi się do wielu obrazów, jakie widzimy w księdze wyjścia, ale my ze względu na czas wybieramy tylko ten jeden obraz duchowej skały, która towarzyszyła bożemu ludowi, a tą skałą był Chrystus St. Wielokrotnie.
00:45:59
Nie rozbrzmiewa radośnie.
00:46:02
Refren, że tylko Jahwe jest skałą, to Jahwe jest skałą zbawienia swojego ludu skałą, z której płyną życiodajne zdroje żywej wody. Pan Jezus zapewnia, że kto będzie pił wodę, którą on da. Jezus mówi wodę, którą jadam.
00:46:25
Nigdy nie będzie pragną, a woda, którą Jezus daje, staje się źródłem wody, wytrysku jące i ku życiu wiecznemu. Czy masz sobie to źródło wody żywej?
00:46:39
Czy wziąłeś od Jezusa tą żywą wodę, tą życiodajną wodę? Czy ta woda wytryska swojego serca jako źródło? Czy twoje życie jest dla innych życiem tak jak jest? Jest dla ciebie życiem?
00:46:57
Czy Jezus jest twoją skałą, z której możesz pić wodę życia?
00:47:02
Ostatnia ostatni obraz, czy przedostatni już sam Mojżesz był typem Chrystusa w 2 szczególnych aspektach. Po pierwsze jako wybawiciel Zbawiciel, wyzwoliciel, wy bawieniu narodu z okropnej niewoli.
00:47:23
I po drugie jako prawodawca, przekazując im Boże prawo niewola grzechu, z której Chrystus nas wyzwala, jest o wiele straszniejsza niż egipska niewola.
00:47:37
Prawo, które Chrystus nadaje, jest daleko lepsze i przewyższające swą mocą prawo z góry Synaj Apostoł Piotr przemawiając do starszych żydowskich w dziejach apostolskich w trzecim rozdziale.
00:47:54
Od 13 wiersza powiedział, takie słowa, Bóg Abrahama Izaaka i Jakuba. Bóg naszych ojców uwielbiał Jezusa Bogu wielbił Jezusa swego syna, którego wy wydaliście i wypadliście się przed piłatem.
00:48:17
Gdy postanowił go uwolnić, a wy wypadliście się świętego i sprawiedliwego, a prosiliście o uwolnienie Wam mordercy i zabiliście dawcę życia, zabiliście dawcę życia tego, od którego pochodzi życie.
00:48:39
Którego Bóg wskrzesił z martwych, czego my jesteśmy świadkami i dalej od 22 wiersza.
00:48:47
Piotr kontynuuje, Mojżesz bowiem powiedział do ojców proroka, jak ja wzbudzi wam pan wasz Bóg spośród waszych braci, a więc Jezus musiał stać się jednym z nas, musiał stać się jak jego bracia, musiał przyjąć ciało i krew, stać się w pełni człowiekiem, z wyjątkiem grzechu jego mówi dalej Piotr.
00:49:14
Jego będziecie słuchać we wszystkim, co wam powie. Czy słuchasz Jezusa we wszystkim, co mówi, czy może wybierasz sobie to, co się zgadza swoją doktryną, swoimi chęciami, swoimi możliwościami?
00:49:30
Mojżesz prorokował o Jezusie, mówiąc Proroka, jak ja wzbudzi wam pan wasz Bóg spośród waszych braci jego będziecie słuchać we wszystkim, co wam powie i stanie się.
00:49:44
Że każda dusza, która nie będzie słuchać tego proroka, będzie.
00:49:51
Gdzie wy prac ona spośród ludu przepowiadali te dni także wszyscy prorocy, którzy przemawiali od czasów Samuela i inni po nim wy jesteście synami proroków i przymierza, które Bóg zawarł z naszymi ojcami, mówiąc do Abrahama w twoim potomstwie będą błogosławione wszystkie narody ziemi wzbudzi wszy z martwych swego syna.
00:50:21
Jezusa Bóg najpierw posłał go do was, aby wam błogosławił w odwracaniu się każdego z was.
00:50:31
Od swoich nieprawości widzimy tutaj prawo nowego przymierza, które prawodawca Boże syn nadaje, którego mamy słuchać we wszystkim, jeśli nie będziemy słuchać, będziemy wytracenie ni spośród jego ludu iwko.
00:50:52
Przybytek cały przybytek jest fenomenalnym, niezwykłym obrazem Chrystusa i jego dzieła zbawienia. Swego czasu chyba nie wiem przez rok czasu, żeśmy rozważali tutaj elementy przybytku i widzieliśmy jak one wszystkie symbolicznie wskazują na Chrystusa jego dzieło.
00:51:13
Ołtarz arka przymierza miejsce najświętsze świecznik zasłony chleby obecności kapłani i arcykapłan to elementy, które moglibyśmy każdy z osobna rozważać w odniesieniu do samego Jezusa i jego ziemskiego dzieła, jak i jego niebiańskiej posługi w prawdziwej świątyni. Gdzie jak?
00:51:39
Czytamy cały czas zmartwychwstały człowiek Jezus Chrystus wstawia się za nami przed obliczem Boga. Musimy się dzisiaj jednak ograniczyć tylko do wymienienia tych elementów i spojrzenia. Na zakończenie tej niezwykłej księgi, gdzie widzimy chwałę Boga, która wypełnia zbudowany dla niego przybytek. Przeczytajmy ostatnie wiersze z księgi wyjścia od 34 wiersza.
00:52:10
Ostatni 40 rozdział.
00:52:13
Wtedy obłok okrył namiot Zgromadzenia, a chwała Jahwe napełniła przybytek.
00:52:24
I Mojżesz nie mógł wejść do namiotu Zgromadzenia, bo spoczywał na nim obłok, a chwała. Ja chcę napełniła przybytek.
00:52:37
A gdy obłok wznosił się znad przybytku, synowie Izraela wyruszali swoje wędrówki, a jeśli obłok się nie wznosił, nie wyruszali aż do dnia, kiedy obłok się unosił, a obok ja chcę był nad przybytkiem w ciągu dnia w nocy zaś ogień był nad nim na o.
00:53:01
Oczach całego domu Izraela w czasie całej ich wędrówki, jakże chwalebne zakończenie księgi, która rozpoczyna się niedolą cierpieniem i beznadzieją, jak wielki jest nasz Bóg i jak wielkie jest zbawienie, które Bóg zgotował swojemu ludu tamtych czasów i które Bóg zgotował ludziom.
00:53:31
Jezusie Chrystusie, który zamieszkał w swoim przybytku pośród nas, o czym czytamy w Ewangelii Jana Pierwszym Rozdziale i 14 wierszu, a słowo pełne łaski prawdy stało się ciałem i i to jest.
00:53:51
Użyta greckie słowo, które oznacza rozkładać namiot słowo, które było używane w greckim przekładzie Septuagincie, greckim przekładzie starego testamentu na rozkładanie przybytku namiotu Zgromadzenia Apostoł Jan mówi oto słowo pełne łaski i prawdy stało się ciałem i rozłożyło przybytek między nami i zobaczyliśmy jego chwałę, chwałę jako jednego.
00:54:21
Jednorodzonego mono genes jedynego w swoim rodzaju, nie mającego sobie równych innego od wszystkich innych.
00:54:30
Jedno rodzony syn chwałę jako jednorodzonego od ojca. Kochani, to jest moją modlitwą, by to nasze rozważania do tego nas prowadziły do Poznania naszego Boga objawionego w Jezusie Chrystusie, Poznania chwały, słowa pełnego łaski i prawdy, które zamieszkało wśród nas. Obyśmy i my zobaczyli jego chwałę jako jednorodzonego.
00:55:00
Od Boga powstańmy do modlitwy.
00:55:06
Kochany ojcze, to niezwykłe jak twoje słowo jest niewyczerpaną skarbnicą bogactwa poznawania ciebie Wielkiego Boga, który przewyższa ludzkie możliwości Poznania i zrozumienia Boga, którego nikt nigdy nie widział i widzieć nie może.
00:55:32
Jedynie Duch boży bada głębokości twoje nasz Boże.
00:55:38
Jedynie jednorodzony syn, który jest w łonie Ojca, ogląda ciebie i widzi ciebie, jest z tobą w tej Boskiej chwale, której żadne stworzenie widzieć nie może i żyć. Dziękujemy, że ten syn przyszedł tutaj i objawił nam prawdziwie.
00:55:58
Imię naszego Boga objawił nam istotę. Prawdę o Bogu. Objawił nam tego, który mówi o sobie, ja Jestem. Prosimy o to objawienie dla nas wszystkich.
00:56:11
Prosimy o to objawienie dla twoich dzieci, braci i sióstr, którzy wyznali swą wiarę jednorodzonego Bożego syna, którzy z wezwali tego imienia, które jest ponad wszelkie imię w tym wieku i przyszłym.
00:56:27
Modlimy się o to objawienie o pełniejsze i głębsze i bogatsze objawienie. Dziękujemy za to, co już nam siebie objawiłeś, panie, ale wiemy, że to tylko skrawek Twojej chwały. To tylko namiastka Twojej wspaniałości i wielkości. Prosimy byś przez twego ducha otwierał szerzej nasze oczy.
00:56:52
Spk na poznanie chwały Boga na obliczu Chrystusa prosimy byś przez swego ducha mówił do nas, kiedy czytamy, czy to St czy nt, abyśmy oglądali twoją chwałę, jakbyśmy podali w Unii wrzesniu przed Tobą w korn hsi i prawdziwie wielbili ciebie oddaniem naszego życia tobie całkowite posłuszeństwo w miłości, w ufności z radością, chwaląc ciebie, dziękując ci we wszyst.
00:57:24
Żyjąc dla ciebie, pamiętając o tobie na wszystkich naszych drogach, najmniejszych, najdrobniejszych sprawach codziennego życia, prosimy o to objawienie i uzdolnienie, którego dajesz, który dajesz przez swojego świętego ducha, który mieszka w nas.
00:57:42
Którzy jesteśmy świątynią nowego przymierza, Chwała Tobie Boże na mów do nas i niechaj TWE słowa mieszkają w nas, abyśmy ich świetle żyli w mocy, której ty sam udzielasz przez Ducha Świętego.
00:57:58
Amen zachęcam jeszcze kochani do modlitwy.
00:57:58

Skip to content

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na używanie plików cookie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić jak najlepsze wrażenia podczas przeglądania. Jeśli będziesz nadal korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie lub klikniesz „Akceptuję” poniżej, wyrażasz na to zgodę.

Zamknij