Litera zabija, Duch ożywia

Kazanie Pawła Jurkowskiego pt. “Litera zabija, Duch ożywia” poświęcone jest analizie i kontemplacji słów apostoła Pawła z Drugiego Listu do Koryntian w kontekście całej Ewangelii.

Transkrypcja

Przepisywanie pliku audio jest automatyczne, dlatego zawierać może błędy, literówki i służy raczej do odnajdywania danego fragmentu kazania, niż do czytania go w formie tekstowej.

00:00:00
Otwórzmy proszę 2 list Apostoła Pawła do Koryntian 3 rozdział Czytajmy od pierwszego wiersza. Czy znowu zaczynamy polecać samych siebie albo potrzebujemy jak niektórzy listów polecających do was albo od was wy jesteście?
00:00:27
Listem naszym napisanym w sercach naszych znanym i czytanym przez wszystkich ludzi. Wiadomo przecież, że jesteście listem chrystusowym sporządzonym przez nasze usługiwanie napisanym nie atramentem, ale duchem Boga żywego.
00:00:53
Nie na tablicach kamiennych, lecz na tablicach ludzkich serc Apostoł Paweł rozpoczyna kolejną część obrony swojego apostolstwa. Koniec poprzedniego rozdziału. Jeśli pamiętamy to prezentacja tego jakiego rodzaju apostołami byli Paweł i jego współpracownicy mówi.
00:01:22
Nie jesteśmy handlarzami Bożego słowa, nie służymy Bogu dla zysku i wiemy, że to słowo też ma takie znaczenie ludźmi, którzy przekręcają słowo Boże.
00:01:36
Nie jesteśmy fałszerzami Bożego słowa. To słowo tutaj handlarze czy kupczą sys Bożym słowem. Pamiętacie matą konotację, też fałszowania tego słowa? Paweł mówi, my nie jesteśmy ludźmi, którzy fałszują słowo.
00:01:54
Może i nie jesteśmy ludźmi, którzy zarabiają na głoszeniu Bożego słowa. To nie jest nasz cel, to nie jest nasz motyw.
00:02:02
Nasza motywacja do głoszenia, ale mówi głosimy w chrystusie przed obliczem Boga jako ludzie szczerzy jako ludzie mówiący z Boga.
00:02:17
No i niektórzy słysząc mówią o tak, tak tak sami siebie chwalą tak siebie prezentują i dlatego Paweł pyta.
00:02:25
Co myślicie, że znowu zaczynamy polecać samych siebie? Myślicie, że po to to mówimy, że chcemy teraz siebie polecić wam?
00:02:33
Albo mówi, może to potrzebujemy tak jak niektórzy jakichś listów polecających, żeby może Piotr, czy Jan czy Jakub czy jacyś inni pierwsi apostołowie dali nam listy Polecające do was, żebyście wiedzieli, że jesteśmy wiarygodni. Czy tego potrzebuje kordianie?
00:02:54
Przecież to wy mówi, jesteście naszym listem polecającym przecież wy wasze zmienione życie. To, że uwierzyliście w Chrystusa i wasze życie zostało przemienione, to świadczy o tym, że jesteśmy apostołami. Nie potrzebujemy, jeśli chodzi o was jakiś listów polecających uwiarygadnia jących nasze apostolstwo. Wszak wy sami.
00:03:24
Jesteście dowodem tego, że prawdziwie jesteśmy posłany mi przez Boga apostołami Jezusa Chrystusa.
00:03:33
I mówi, że ten list Polecający jest znany i czytany przez wszystkich ludzi. Czy myślicie, że to dotyczy tylko koryntian, czy dotyczy każdego jednego kościoła?
00:03:50
Dotyczył kościoła w filippi w Efezie w antiochii. Czy dotyczy też kościoła w Wejherowie? Wierzę, że tak. Wierzę, że i my dzisiaj.
00:04:01
Jesteśmy listę Jezusa Chrystusa, który potwierdza apostolstwo tych, którzy nam zwiastował Ali ewangelię i słowa Bożego, które nas przemieniło, które w nas zrodziło nowe życie.
00:04:19
Jakże ważne jest, by nasze życie. Nasze postępowanie obserwowane przez ludzi tego świata, tak jak tutaj Paweł używa tej anal.
00:04:29
Drogi jest jak list, który ludzie i dzisiaj czytają i znają w jakiejś mierze. Oczywiście znają w tej, której nas widzą w tej, której nas słyszą, jakie poselstwo odbierają, patrząc na nas, co słyszą, co być może dzisiaj czytają na naszych fejsbukowych stronach, jakie tam składamy świadectwo, czy jesteśmy listem Chrystusa do tych ludzi, czy patrząc na nas mogą zobaczyć?
00:05:00
Dzieło Boże Zbawienie Boże łaskę Bożą, pokój boży, radość Bożą czym?
00:05:07
Może przekazujemy jakieś inne poselstwo? To ciekawe, co Apostoł Paweł tutaj pisze w kontekście tego, co dowiedzieliśmy się o koryntian Ach z pierwszego listu, który do nich wysłał.
00:05:19
Widzimy, że nie byli takim wzorowym chrześcijańskim zborem, który można by pokazać i powiedzieć, zobaczcie, to są prawdziwi chrześcijanie tak żyją prawdziwi chrześcijanie raczej tam widzimy.
00:05:36
Paweł ich tam karci napomina wzywa do zmiany jest wiele rzeczy do poprawy, ale mimo tego wszystkiego, mimo tych wielu niedoskonałości i braków, które są w pośród nich, Paweł widzi też w nich prawdziwe dzieło Bożej łaski i mówi, kiedyś niektórzy z was.
00:05:56
Byliście Cudzołożnik Ami, złodziejami, Kłamcami, a teraz zobaczcie oczyszczeni i uświęceni i usprawiedliwieni. A więc chociaż jeszcze wiele im brakowało, chociaż jeszcze wiele było do zmiany w ich życiu.
00:06:11
Apostoł Paweł widział w nich prawdziwe zbawienie. Widział w nich prawdziwe dzieło Boga i mógł powiedzieć do nich, jesteście naszym listem, a więc bracia i siostry, chociaż i nam jeszcze wiele brakuje.
00:06:26
Chociaż i my potrzebujemy ciągle napomnień i potrzebujemy poprawy.
00:06:32
Oby nasze życie było listem Chrystusa. Oby każdy z nas był tym świadkiem świadczącym o zbawieniu, które stało się naszym udziałem.
00:06:41
Tak musimy czasami przyznać, że jeszcze nam wiele nie dostaje, że jeszcze potrzebujemy dalszej Bożej pracy w nas i przemiany w nas, ale już nie jesteśmy tym, kim byliśmy stare przeminęło. Wszystko stało się nowe w naszym życiu, mam nadzieję.
00:07:00
Że takie świadectwo składamy i oby to świadectwo było coraz bardziej chwalebne, coraz bardziej wskazując na tego, który jest sprawcą tego nowego życia w nas.
00:07:14
Paweł dalej mówi, że to ten list chrystusowy jest Napisany nie na tym, na czym wtedy się pisało, czyli jeszcze nie na papierze, ale na papirusie czy na skórach.
00:07:30
Zwierząt, ale mówi, jesteście naszym listem?
00:07:36
Listem Chrystusa, Przepraszam, jesteście listem Chrystusa sporządzonym przez nasze usługiwanie napisanym nie na tablicach kamiennych, lecz na tablicach ludzkich serc albo żywych serc Apostoł Paweł tutaj wprowadza nowy temat używając tego zwrotu tablice kamienne.
00:08:00
Kiedy słyszymy tablice kamienne, to co nam się od razu przypomina oko, o czym od razu myślimy o 10 przykazaniach.
00:08:08
Oczywiście wtedy również pisano na tablicach kamiennych jakieś inne rzeczy, ale kiedy w Biblii czytamy Kamienne tablice, to zazwyczaj chodzi o te konkretne tablice z góry Synaj, na których było zapisane Boże Prawo i dalsza część tego całego rozdziału.
00:08:30
Jest zestawieniem tych 2 przymierzy przymierzy.
00:08:37
Zapisanych, albo jak w przypadku mojżeszowego na kamiennych tablicach, albo jak w przypadku nowego Przymierza zapisanego w ludzkich sercach. Paweł dalej mówi, że ta służba, którą oni sprawują ten list, który Chrystus pisze przez ich usługiwanie jest.
00:09:01
Możliwa dzięki uzdolnień, u które Bóg im daje już pamiętamy we wcześniejszym rozdziale. Paweł Paweł zadał to pytanie, któż jest zdolny do tej służby?
00:09:14
Któż jest zdolny do głoszenia tej Ewangelii, która jest dla jednych wonią życia ku życiu, a dla 2 wonią śmierci ku śmierci i tutaj zarzuty, które Pawłowi są stawiane to takie, że on właśnie jest.
00:09:33
Niezdolny, że on nie jest kompetentny, że on nie.
00:09:37
No właściwych referenci, gdzie są jego listy polecające i Paweł nie nie zaczyna się bronić i mówi, Jestem kompetentnym, to daje się potrafię.
00:09:51
Paweł robi coś zupełnie innego. Paweł mówi, faktycznie nie nadaje się. Paweł mówi, faktycznie Jestem niezdolny i pyta, a który jest w ogóle zdolny? I tutaj dalej mówi taką ufność mamy.
00:10:08
O jakiej ufności mówi o tej ufności, że oni są listem Chrystusa sporządzonym przez ich usługiwanie?
00:10:17
To, że Bóg się nimi posłużył, to, że ich wykorzystał do tej pracy głoszenia Ewangelii i zbawiania ludzi mówi tą ufność mamy przez Chrystusa Ku Bogu nie jakobyśmy byli zdolni pomyśleć coś nawet sami z siebie i tylko z.
00:10:40
Siebie, lecz nasza zdolność jest z Boga. To bardzo ważne bracia i siostry, abyśmy i dzisiaj przyglądali się tym wszystkim, którzy pracują na niwie pańskiej.
00:10:54
Jeśli oni za dużo mówią o sobie, jeśli ciągle wskazują na siebie na swoje możliwości, na swoje przeżycia, nawet duchowe, na swoje doświadczenia z panem, uważajmy na to.
00:11:10
Apostoł Paweł jak mówi, miał wiele niezwykłych przeżyć, ale nie śmiał o nich mówić. Miał takie przeżycia duchowe, które.
00:11:18
EE mówi, mogłyby go wzbić w pychę, gdyby zaczął się nimi chlubić i otrzymał pewien cierń jakiś nie wiemy co to było, ale coś, co go ciągle męczyło coś, co go ciągle dręczyło coś, co ciągle przypominało mu o jego słabości, aby strzec go przed zbytnim kierowaniem uwagi na siebie, bo Paweł miał o czym opowiadać. Jak zobaczymy w dalszej części tego listy mówi. Doprowadziliście mnie do tego, że muszę wam powiedzieć.
00:11:49
Ale mówi, nie chcę tego robić, to nie jest coś, na czym chce się w ogóle skupiać. Mówimy o moim życiu.
00:11:55
Nie warto w ogóle mówić jedyny coto żebym tylko Chrystusa, mógł głosić, żebym na niego mógł wskazywać, żebym jego mógł przywieźć do ludzi ludzi, przywieźć do niego więc apostoł. Paweł w tym liście mówi nam.
00:12:12
Że to, że jest apostołem i to, że wykonuje taką posługę, nie wynika z jakiejś zdolności, którą on ma sam w sobie, ale przyznaje, że sam z siebie nawet nic nie potrafi pomyśleć wszelka mówi, moja zdolność jest z Boga. Czy my też tak o sobie myślimy? Bracia siostry.
00:12:35
Czy myślimy, że możemy bez Jezusa cokolwiek zrobić, kiedy pan Jezus był ze swoimi uczniami?
00:12:41
Mówi do nich beze mnie nic nie możecie zrobić. Nic czy wierzymy w to, że bez niego nic nie możemy zrobić, że ciągle go potrzebujemy?
00:12:51
Wczoraj tutaj żeśmy pracowali i na nowo sobie przypomnieliśmy i uświadomiliśmy, że potrzebujemy modlić się, za nim się weźmiemy za pracę. Bez niego jeden błąd, 2 błąd.
00:13:08
Staraliśmy się, ale robiliśmy błędy. Pan nam przypomniał, że a pomogliście się. No właśnie, czasami tak zabieramy się. No tutaj to troszkę może wynika z tego, że nie wszyscy razem przychodzą, że najpierw jest przychodzi jeden, potem 2, potem 3, 4 i tak dalej, że nie mamy czegoś takiego, że wszyscy są na 11 i zaczynamy razem modlitwą i rozpoczynamy.
00:13:30
Może to trochę z tego wynika. Każdy z nas pewnie modli się indywidualnie w domu i tutaj też się modlimy się słuchając różnych pieśni.
00:13:39
Pracując i tak.
00:13:40
Dalej natomiast jakże ważne jest byśmy sobie to ciągle uświadamiali, że bez Jezusa nic nie możemy uczynić i potrzebujemy go nieustannie.
00:13:52
Potrzebujemy go na każdym kroku naszego życia w każdego dnia w naszej zawodowej pracy, w naszych relacjach rodzinnych, cokolwiek robimy, w cokolwiek się angażujemy, potrzebujemy jego łaski, jego pomocy, jego sił oby.
00:14:08
Obyśmy nie byli jak ci, którzy pokładają ufność sami w sobie i mówią o sobie, obyśmy byli jak Apostoł Paweł, który mówi sami z siebie nic nie możemy, ale nasza zdolność jest z Boga, a jeśli nasza zdolność jest z Boga, bracia i siostry, to możemy Wszystko.
00:14:28
To, co może Bóg dla Boga? Nie ma nic niemożliwego i Biblia mówi, że nie ma nic niemożliwego dla tego, który wierzy w Boga.
00:14:37
Jeśli wierzymy w Boga i nasza zdolność pochodzi od niego, wtedy możemy Wszystko, do czego on nas uzdalnia. Do czego on nas powołuje, do czego wie, że przykładamy naszą rękę czyniąc jego wolę. Paweł mówi, to on u zdolni nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza.
00:15:01
Nie litery, lecz ducha, bo litera zabija Duch zaś ożywia. Jest to jeden z najczęściej cytowanych wierszy z nowego testamentu, który jest totalnie błędnie rozumiany. Jest cytowany totalnie inną intencją niż ta, którą mamy tutaj zapisano i niezwykle ważne jest, byśmy poświęcili w.
00:15:28
Ile na uważne przyjrzenie się temu, o czym Paweł mówi w tym wierszu, ile razy słyszeliście ludzi, którzy mówili, litera zabija?
00:15:39
Słyszeliście takich, co mieli na myśli, mówiąc te słowa, że jak coś cytujesz z Biblii, że jak coś czytasz jakiś wiersz, to co to to zabija?
00:15:49
Tak tak w takim kontekście to słyszeliście, czy ktoś innym kontekście to słyszał? Niektórzy mówią w takim sensie to, że litera zabija, czyli tak.
00:15:59
Literalne znaczenie tego, co jest zapisane, czyli jeżeli próbujesz zrozumieć to, co tu jest napisane, to co było pierwszą intencją Boga i tych, których Bóg natchnął, żeby przekazali to to to jest litera, to jest litera. Ty po prostu próbujesz zrozumieć, przeanalizować, zbadać.
00:16:22
Tekst i mówisz po prostu tylko to, co tu jest napisane, ale Duch to jest to co ja tam widzę Duch to co jest to co mi Bóg mówi, chociaż tamtego może w ogóle nie być, ale on to widzi on to czuje on to ma od pana tak tak najczęściej niestety jest prezentowane, czyli litera zabija, czyli tak.
00:16:48
Nie czytanie, rozważanie kontekstu, analizowanie słów, próbowanie zrozumienia oc o chodziło autorowi. To litera to zabija, ale takie właśnie podejście.
00:17:06
Jakieś niezwykłe zrozumienie, którego jeszcze nikt tam nigdy nie zobaczył, to jest duchowe. Swego czasu to się nazywało. Może nadal tak się nazywa? Już nie wiem. Już już troszeczkę od się odsunąłem od tego myślenia.
00:17:22
Ale swego czasu było popularne takie mówienie Rema i Logos Logos to litera to słowo litera. To właśnie to co zapisane mamy to jest logosa.
00:17:34
Tutaj te różne historie te nauki to jest logos to jest litera, a E ba to jest żywe słowo żywe ono jest przychodzi do ciebie i ty wiesz co tam jest i wszyscy patrzą i a gdzie ty to widzisz?
00:17:52
Nieważne Duch mi powiedział, Duch mi objawił żywe słowo rema no teraz, a więc wielu ludzi tak tak czyta sam sami tak czytają i tak głoszą i tak dzielą się.
00:18:07
Spotkali się, żeby dzielić się słowem i każdy mówi, co tam mu się wydaje, że tam jest co czuję, że tam jest, to jest żywe, to jest Duch Duch, działa bracia, siostry.
00:18:22
Bo my czujemy, bo my tutaj coś widzimy, czego jeszcze nikt nie widział? Duch nam to objawił halleluja.
00:18:29
I to jest bracia siostry tragiczne. Powiem, no to jest tragiczne, to jest takie wypaczenie tego, o czym Paweł tutaj mówi i tak powszechne i tak często rzucane w różnych dyskusjach w różnych dialogach.
00:18:44
Jak próbujesz komuś przedstawić biblijne argumenty i ktoś już nie wie jak na to odpowiedzieć to powie to litera to litera. My będziemy głos modlić się językami. To litera, że tam Paweł mówi, nie wolno.
00:18:59
Modlić się głośno językami tylko 2 albo 3 i to po kolei nie ktoś wykłada nie.
00:19:05
My czujemy ducha, my przeżywamy obecność pańską. Zobacz, jak je bracie tutaj rzeczy się dzieją, ty nie mów nam tego tej litery, my się kierujemy duchem nas Duch pobudzac o tym i będziesz zabraniał jak mnie Duch pobudza, żebym modlił się językami, albo jakieś siostry swoją zakazaną ulicą cotes się tu czepi.
00:19:26
Wasz Duch mnie pobudził, Bóg mnie powołał Duch mnie postarasz, to ty będziesz mi tu literę. Cytował, że zabraniam kobiecie nauczać nie ona ma ducha, ona ma powołanie od Boga, jej nie obchodzi, co tu jest napisane iluż to ludzi dzisiaj w ten sposób arogancko ignoruje i lekceważy, odrzuca Boże słowo w imię ducha, ale czy Paweł o tym tutaj mówi? Czy widzimy rzeczywiście w tym całym fragmencie?
00:19:59
Powiedzenie, że to, co jest napisane to jest litera, a to co czujemy czy przeżywamy, czy odbieramy bezpośrednio od Boga, to jest Duch.
00:20:10
Czy o tym Paweł tutaj mówi Ano? Przeczytajmy, uważnie jak Paweł tutaj to ujmuje. Mówi o tym, że Bóg u zdolni nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza.
00:20:25
A nie litery widzicie to jak to prosto jest powiedziane? Jesteśmy sługami nowego przymierza, a nie litery. Jaki jest prościutki?
00:20:35
Wniosek swego. Czym jest litera starym przymierzem? To nie trzeba skończyć szkoły teologicznej, żeby to zrozumieć, to jest tak proste.
00:20:45
Jesteśmy sługami nowego przymierza, a nie litery i dalej mówi, jesteśmy sługami nowego przymierza i mówi, nie litery, lecz.
00:20:55
Ducha, czyli zobaczcie, co on robi mówi nowe przymierze.
00:21:00
I Duch.
00:21:02
To jest jedno, to jest.
00:21:04
To nowe przymierze jest duchowe, jest pełne ducha. Jego istotą jest Duch. Czyż nie jest tak przyszli o tym mówił prorok jeremiasz.
00:21:15
Czyż nie o tym mówił prorok ezechiel, kiedy mówili, że oto nowe przymierze Zawrę po upływie tych dni, jakie nowe przymierze moje prawa włożę w ich serca wypełni pisze ich na ich umysłach, udzielę im swojego ducha.
00:21:34
To jest istota nowego przymierza. Prawo Boże zapisane w ludzkich sercach i człowiek napełniony Bożym duchem, by wykonywać bożą wolę, by czynić to, co się Bogu podoba.
00:21:50
To jest istota nowego przymierza istota starego przymierza była taka, że oni mieli tylko prawo zapisane na kamień na kamiennych tablicach na.
00:22:00
Że tak można powiedzieć na zewnątrz my mamy prawo w nowym przymierzu wewnątrz, w naszych sercach. Oni mieli prawo na zewnątrz na kamiennych tablicach, natomiast nie mieli zdolności, by być posłusznymi temu prawu, by czynić to, do czego Bóg ich powołał jako naród wybrany i Paweł mówi, my nie jesteśmy sługami takiego przymierza. My teraz wam nie mówimy, róbcie to nie róbcie tego, róbcie, to nie róbcie tego i.
00:22:32
I to Wszystko, co mamy wam do zaoferowania o nie mówi, my jesteśmy.
00:22:38
Sługami nowego przymierza, czyli ducha, czyli to dzieło, które wykonujemy, nie jest dziełem ludzkich starań ludzkich wysiłków, ludzkich możliwości, ale to dzieło, które my wykonujemy i to dzieło, które was jest wykonywane jest dziełem ducha.
00:23:01
To jest istota nowego przymierza bracia siostry, życie w duchu. Adam dzisiaj czytał na początku z dziejów Apostolskich 2 rozdziału o wylaniu ducha na pierwszy kościół i mówimy właśnie, że tutaj rodzi się kościół.
00:23:17
Tu powstaje kościół, kiedy Duch zostaje udzielone, pan Jezus mówi do swoich uczniów, nie oddalajcie się z Jerozolimy. Czekajcie na wypełnienie tej obietnicy.
00:23:28
Że przyjdzie po niewielu dniach Duch będziecie wypełnieni duchem Świętym i wtedy zobaczycie coś, czego do tej pory jeszcze nie było.
00:23:38
Zobaczycie wypełnienie obietnicy joela, który mówi, że na wszelkie ciało wyleję mego ducha i będą czynić niezwykłe rzeczy będą doświadczać niezwykłych rzeczy.
00:23:50
Czy to oznacza, że już nie potrzebują słowa, że już nie potrzebują litery? Nie, to nie o tym jest.
00:23:59
Mowa, że nie potrzebują i że nie potrzebują czytać starego Przymierza i że.
00:24:06
To jest jak jakiś sposób niebezpieczne i wręcz zabójcze. Jak dalej Paweł mówi, litera zabija, nie Paweł mówi Istotą nowego Przymierza jest życie w duchu, który ożywia, który daje życie, który uzdalnia do wszystkiego. Natomiast litera zabija. W jakim sensie, w jakim sensie stare przymierze zabijało człowieka? Ano w takim sensie.
00:24:37
Że uświadamiał o człowiekowi, co ma czynić i zapowiadało.
00:24:42
Bo śmierć dla tych, którzy tego nie czynią, ale w żaden sposób nie uzdalnia ło człowieka do czynienia, a więc mówiło o to wola Boga, czym to, a będziesz żył i ilu ludzi żyło?
00:25:00
Dzięki posłuszeństwu objawionej woli Boga Paweł w liście do Rzymian na mówi, ilu takich było ani jeden mówi, Nie masz ani jednego, któryby czynił wolę.
00:25:14
Wszyscy zgrzeszyli wszystkim brak chwały Bożej Fill na wszystkich ciąży, wyrok śmierci, a więc prawo Boże, bez ducha, bez uzdolnienia przez Boga przynosi śmierć i służba starego przymierza była służbą śmierci.
00:25:34
W takim sensie, że uświadamiała ludziom i grzech i sprowadzała na nich potępienie. Jak dalej Paweł będzie mówił ze soba czymy w następnych wierszach była to służba.
00:25:45
Tpienia i ludzie musieli umrzeć i dzięki Bogu Bóg Miłosierny i Łaskawy.
00:25:53
Wiedząc o ofierze, która będzie złożona w jezusie Chrystusie, przygotował dla ludu starego przymierza ofiary, które symbolizowały, które zapowiadały, które były obrazem tej ofiary Jezusa Chrystusa, przez którą człowiek może uzyskać życie, więc oni również mogli znaleźć życie tylko w jezusie chrystusie.
00:26:19
Który dopiero miał być ofiarowany, ale oni składając te ofiary w starym przymierzu w oczekiwaniu na przyjście Mesjasza w oczekiwaniu na przyjście tego, który miał ich odkupić z ich grzechów.
00:26:33
Dostępowa li usprawiedliwienia dzięki ofierze Chrystusa. Mam nadzieję, że to rozumiemy, że nikt nigdy nie został zbawiony inaczej, jak tylko przez ofiarę Jezusa Chrystusa w starym Przymierzu nikt nie był usprawiedliwiony inaczej.
00:26:50
Jak przesr.
00:26:51
Wiarę w Boga i tego, którego Bóg zapowiedział mesjasza czytamy, że z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Czytamy, że krew Wołów i Cielców i kozłów nie jest w stanie zmazać grzechów, więc ci wszyscy, którzy myślą, że w starym Przymierzu ludzie byli zbawieni inaczej niż nowym przymierzu, są w wielkim błędzie. Zbawienie jest tylko w jednym w jezusie chrystusie. On jest zbawieniem wszystkich.
00:27:21
Ludzi i poza nim nie ma ratunku, nie ma zbawienia. Kto ma syna, ma życie wieczne.
00:27:29
To zaś nie ma syna, nie ma życia wiecznego, ale gniew Boga ciąży na nim Apostoł Paweł mówi, My jesteśmy sługami nowego przymierza, nie litery, nie starego przymierza, lecz ducha, bo litera zabija samo prawo bez ducha zabija natomiast Duch mówi ożywia, Duch daje życie, potrzebujemy czegoś więcej niż.
00:27:59
Litery potrzebujemy przepisów, potrzebujemy informacji o tym, co jest dobre, co jest złe, ale zobaczcie jaka jest różnica na drodze.
00:28:09
Kiedy mamy znak 50 na godzinę, co większość kierowców no 70 80, ale niech tam tylko pojawi się osoba w mundurze wszyscy.
00:28:25
Do 50 a nie jadą nie równie, tylko nikt się nie spieszy.
00:28:30
To nie znaczy, że znaki są już niepotrzebne, ale kiedy jest osoba policjanta, kiedy jest świadomość obecności kogoś, kto może egzekwować prawo natychmiast?
00:28:42
Wtedy sytuacja się dramatycznie zmienia. Wszyscy trzymają się przepisów. Może to nie jest doskonała analogia, ale w jakiś sposób oddaje prawdę.
00:28:54
Że obecność Jezusa Chrystusa w naszym życiu prawodawcy i tego, przed którym musimy zdać sprawę, gdyż czytamy, że to przebije go sądem, wszyscy staniemy, to on będzie sądził żywych i umarłych.
00:29:10
Ojciec w jego ręce przekazał wszelki sąd, kiedy jesteśmy świadomi jego obecności w nas do głowy nam nie przyjdzie, żeby grzeszyć, żeby być nieposłusznym, kiedy jego obecność jest żywa w nas przez Ducha Świętego.
00:29:26
To mamy motywować je do posłuszeństwa, kiedy wiemy, że on jest w nas.
00:29:32
Nie ważymy się patrzeć na jakieś plugawe rzeczy, nie ważymy słuchać się plugawych rzeczy, nie ważymy się wypowiadać słów, które mogłyby ranić, które mogłyby krzywdzić, które byłyby kłamstwem.
00:29:46
Żywa świadomość obecności Jezusa Chrystusa w naszym życiu sprawia, że chcemy być posłuszni Bogu. Chcemy przestrzegać jego przykazań i w ten sposób go miłujemy.
00:30:00
Natomiast sama informacja Nie rób tego nie rób tamtego, ale brak tej świadomości obecności Boga, jego oczu, które na nas patrzą.
00:30:09
Jego ducha, który żyje w nas, nie pomaga człowiekowi i to tutaj te tu jest ten kontrast. Tu jest to przeciwstawienie.
00:30:18
To Paweł sobie przeciwstawia. Paweł nie mówi, że prawo jest złe. W innych miejscach wiemy, że mówi, prawo jest dobre i świętej, sprawiedliwe. Tutaj mówi, że prawo, że litera.
00:30:30
Zabija, czyli to stare przymierze Zabi?
00:30:33
I ja dlatego, że przeciwstawia to życiu jakie jest w nowym przymierzu? Z tego względu używa takiego sformułowania. Jak przeczytacie psalm 119 uważnie powoli, choć długi, to zobaczycie, że tam prawo Boże jest wychwalane pod niebiosa, że jest dobre, że jest pełne mądrości, że jest pełne błogosławieństwa.
00:31:01
I problem nie jest w prawie. To nie to, że prawo było złe, że Bóg się pomylił, że Bóg źle to prawo jakoś skonstruował czy coś nie Paweł w innych miejscach, nawet nowym Przymierzu mówi.
00:31:14
Prawo jest dobre i święte i sprawiedliwe, i my nie odrzucamy mówi prawa. Wręcz przeciwnie mówi, utwierdzamy prawo, ale prawo już nie jest w centrum prawo nie jest wszystkim, co mamy.
00:31:27
Prawo jest częścią po pierwsze tego co mamy, a po 2 widzimy pełnię tego prawa w jezusie chrystusie już nie tylko widzimy same zasady i przepisy i nakazy i zakazy, ale widzimy Jezusa Chrystusa, który po pierwsze wypełnił prawo doskonale i w którym my i przez którego my możemy żyć według prawa. Więc tutaj nie mamy takiego stwierdzenia.
00:31:59
Odrzucamy prawo, negujemy prawo, nie potrzebujemy prawa, nie Paweł mówi. My nie jesteśmy poprostu dzisiaj sługami zwiastujący mi prawo stare przymierze mówiący ludziom czyń to, a będzie żył nie my mówimy, uwierz w Jezusa Chrystusa będzie żył, przyjdź do niego, z nim jest życie w nim jest zbawienie. Jego Duch może dać ci życie, my jesteśmy mówi sługami nowego przymierza, lepszego przymierza.
00:32:30
Ducha to jest istota jego poselstwa i dalej Paweł przechodzi do porównywania.
00:32:37
Dania tych 2 przymierzy i zobaczcie, jakimi wyrażeniami się posługuje mówi. Jeśli tedy służba śmierci wyryta literami na tablicach kamiennych, taką miała chwałę, że synowie izraelscy nie mogli patrzeć na oblicze Mojżesza z powodu przemijającej wszak jasności jego oblicza.
00:33:07
Czy nie daleko więcej chwały mieć będzie służba ducha, jeśli bowiem.
00:33:16
Służba potępienia ma chwałę daleko, daleko, daleko więcej. Dodałem to daleko, daleko więcej obfituje w chwałę służba sprawiedliwości. Zobaczcie, jakie porównania Paweł mówi Służba Śmierci. Służba potępienia ma chwałę. On nie mówi, że nie ma chwały. Nie mówisz, że jest pełna ukrytych demonów?
00:33:46
I jest eee straszna i okropna i i nie maco w ogóle zagląda nie nie nie pan.
00:33:52
Mówi ta służba potępienia. Ta służba śmierci ma chwałę, ona jest chwalebna, ale w porównaniu służbą nowego przymierza już nie ma chwały.
00:34:05
Dlaczego? Dlatego, że tamta zupełnie ją przewyższa, dlatego, że ta chwała nowego Przymierza służby ducha służby sprawiedliwości, bo ta ma większą chwałę, to jest tak, jakbyśmy tutaj.
00:34:22
Zgasili światła zasłonili okna, gdybyśmy mieli więcej zasłon.
00:34:26
I Zapalili tu świeczkę i teraz czy ta świeczka daje światło, czy ona ma jakąś chwałę w sensie wartości świetlnej?
00:34:37
No pewnie, że tak jest światełko tak świeci, ale jak teraz odsłonimy okna zapalimy światła to to to ta świeczka nic bo ile mogliśmy przeczytać przy tej świeczce ja bym może tutaj coś przeczyta, ale wy już tam byście nic nie przeczytali albo.
00:34:51
Parę dni temu mieliśmy pełnię księżyca. Widzieliście piękny książce? Było tak jasno, że można było chyba czytać przy tym księżyca pełnia księżyca.
00:35:02
Światło wiemy, które tylko odbija światło słońca, ale gdy wzeszło słońce, to co chwała księżyca? On nadal tam był nadal odbijał to swiatło, ale coe w porównaniu z chwałą słońca z siłą słońca z jego blaskiem, to już Księżyc nie ma chwały.
00:35:22
To nie znaczy, że on jej nic w ogóle nie ma. On ją nadal ma, ale już wogóle się nie da porównać tego światła słonecznego.
00:35:28
Podobnie jest ze starym i nowym przymierzem. Stare przymierze ma swoją wartość, stare przymierze, ma swoją chwałę, ma swoją, jest cenne, to nie to, że ono jest bezwartościowe, złe czy coś takiego mnie Paweł mówimy, miało chwałę.
00:35:42
Przemijającą co prawda, ale miał natomiast w zestawieniu z nowym przymierzem zestawieniu z Chrystusem zestawieniu z duchem Świętym zestawieniu z usprawiedliwieniem w jezusie chrystusie w zestawieniu z obecnością i działaniem ducha w naszym życiu. To już nie ma chwały. To już nie powinno nas jako chrześcijan zachwycać.
00:36:08
I pociągać i myśleć, że może weźmiemy coś stamtąd i uzupełnimy to nowe przymierze. Tamtym starym przymierzem, jak niektórzy chrześcijanie dzisiaj robią, zawracają do tych żywiołów marnych żywiołów, jak Paweł mówi w liście do Galacjan i myślą, że uzupełnią życie, które jest z ducha, przestrzegając jakieś dni, nie jedząc jakichś pokarmów, obchodząc jakieś święta, zakładając na siebie jakieś stroje.
00:36:40
Trzymając się nowiu w księżyca, odwołując się do starego przymierza w świetle chwały nowego trzeba być ślepym na chwałę nowego, żeby to robić, o czym Paweł dalej mówi, że tak jest w ich przypadku niektórych, że mają zasłonę na oczach i nie widzą chwały nowego przymierza i dlatego wciąż trzymają się starego. Ale jeśli ktoś zakosztował tego nowego przymierza, jeśli ktoś prawdziwie wie, jakie bogactwo życia.
00:37:10
Jest darowane w nowym przymierzu w Jezusie Chrystusie. Stare przymierze przestaje być atrakcyjne.
00:37:19
To nie znaczy, że nie ma dla nas wartości. Ono ma dla nas wartość dlatego, że prowadzi do Chrystusa, dlatego, że wskazuje na Chrystusa, dlatego, że w nim mamy różne obrazy i cienie, które pomagają nam lepiej zrozumieć pewne aspekty nowego, ale zawsze to musi nas prowadzić do nowego. Nie jesteśmy w starym, nie łączymy starego z nowym.
00:37:45
Nie próbujemy połączyć Przymierza pod górą Synaj z Przymierzem zawartym na krzyżu Golgoty. Nie to są inne przymierza i to nowe jest daleko, daleko, daleko lepsze. To jest nowe przymierze, którego jesteśmy uczestnikami. Zobaczcie kocha.
00:38:07
Wiesz 10 albowiem to, co niegdyś miało chwałę teraz nie ma chwały spowodu chwały, która tamtą przewyższa. Jeśli bowiem chwałę miało to, co przemija, daleko więcej jaśnieje w chwale, to co trwa tam to przymierze było ustanowione na pewien czas, chociaż czasami jest nazywane przymierzem Wiecznym.
00:38:39
Po wszystkie pokolenia to to wyrażenie hebrajskie.
00:38:43
Wieczny na wieczność czasami oznacza na długi czas i rzeczywiście ono przez 1500 lat funkcjonowało to dosyć długi czas, więc wiedzmy, że to wyrażenie wieczne, na które niektórzy dzisiaj chrześcijanie w swym obłędzie powołują się i mówią, to są wieczne przykazania. To jest wieczne przymierze, to nie można tak, to nadal one obowiązują. No jeszcze nawet w milenium będzie obowiązywało, kiedy przyjdzie tysiącletnie królestwo tam będzie.
00:39:13
Znowu Boże, Prawo i Szabaty i Wszystko tam będzie.
00:39:17
On ludzie, co to jest za dziwne myślenie, czyli Bóg wróci do tego starego, co przeminęło i zamiast tego nowego postawi znowu taco było spary czy czy takiego Boga znamy czy czy takiego boga widzimy ja takie nie rozumiem tego to są obrazy, to są starotestamentowe obrazy, oni się mogli posługiwać tym, co było czytelne dla nich, więc się tym posługiwali, natomiast w nowym przymierzu mamy już dużo więcej.
00:39:48
Wyjaśnione mamy dużo więcej, wytłumaczone mamy.
00:39:53
Przedstawione zbawienie i życie w jezusie chrystusie w mocy jego ducha, którego nam udzielił i to jest mówi chwała, która tamtą przewyższa i na koniec jeszcze tylko żebyśmy się dobrze zrozumieli. Zdefiniujemy tą chwałę. To jest to jest trudne pojęcie. Tak naprawdę chwała.
00:40:14
Jak zdefiniować chwałę? Czym jest chwała, kiedy słyszycie to słowo? Jakie wyobrażenia przychodzą do was chwała zależności od tego, o kim mówimy, prawda? Kiedy mówimy o chwale Boga, to co my mamy na myśli? Co rozumiemy? Co?
00:40:35
Czyli generalnie myślimy o tym o tych przymiotach Boga, prawda? Myślimy o jego.
00:40:42
Kim on jest?
00:40:45
I jaki on jest, co on robi i w języku hebrajskim to słowo uchwała w swoim fundamentalnym znaczeniu oznacza ciężar oznacza waga. To jest coś znaczącego, to jest coś takiego.
00:41:03
Co nie jest lekki, a co nie jest takie? Wiecie jak nic jak lekkie to nic nie znaczy nic nie warte, a jak ciężkie to wtedy jest warte jak masz lekkie silniczek to słaby silniczek jak masz ciężki silnik o o to mam moc to masz siłę ciężki Chin jak masz lekki?
00:41:21
Metal słaby metal to to niewiele warty, no nie wiem, czytam ze wszystkimi tak jest, ale te cenne metale są ciężkie.
00:41:28
Metale złoto to waży, więc to myślenie hebrajskie. O chwale jest myśleniem o wartości. Oczywiście często te opisy chwały. Tam w nich jest blask. Tam w nich jest światło. Tam w nich są kolory. Tam jest jakieś piękno i to też jest aspekt chwały, ale to jest tylko pewne, pewien widoczny aspekt chwały.
00:41:52
Istota chwały leży w wartości. Ile to jest warte, kiedy mówimy o Bożej chwale, to mówimy o jego Wielkiej wartości.
00:42:00
O tym, że on jest tak cenny, że Wszystko w nim jest tak bogate. Tak tak, tak wartościowe, tak cenne, kiedy mówimy o naszej chwale, bo Biblia też mówi o naszej chwale, kiedy mówi o stworzeniu człowieka, mówisz, że Bóg uhonorował go chwałą i dostojeństwem, więc człowiek też został obdarowany wielkimi rzeczami. Umożliwione zostały człowiekowi wielkie rzeczy, ale wiemy, że gdy człowiek zgrzeszył.
00:42:30
Gdy zbuntował się, gdy odwrócił się od Boga, czytamy, że został pozbawiony chwały. To nie znaczy, że nie ma żadnej chwały.
00:42:39
Ale jest pozbawiony chwały Bożej, wszyscy zgrzeszyli i brak im Bożej chwały. Kiedyś człowiek miał w sobie pełnię Bożej chwały.
00:42:51
W tym sensie, w jakim stworzeniem może mieć chwałę Stwórcy? Natomiast gdy człowiek Zgrzeszył, stracił wiele rzeczy, które wcześniej miał.
00:43:01
I tutaj wartość człowieka dramatycznie spadła możliwości człowieka dramatycznie zmalały. Już nie możemy tego, co mogliśmy kiedyś w Adamie.
00:43:10
Człowiek jest pozbawiony chwały w u różnych aspektach, przede wszystkim w relacji z Bogiem.
00:43:17
W Poznaniu Boga w Doświadczaniu Boga, o czym dalej? Paweł też mówi w tym rozdziale, że dzisiaj nasze doświadczenie i poznanie go jest jakby przez niewyraźne zwierciadło cząstkowe, więc tutaj mówiąc o chwale mówimy o wartości, mówimy o tych aspektach.
00:43:38
Yy tego, jak coś jest cenne, jak coś jest istotne i dla Apostoła Pawła i mam nadzieję i dla nas nie ulega wątpliwości, że to nowe przymierze, którego jesteśmy uczestnikami, które zwiastuje.
00:43:53
My jest tak cenne tak wartościowe, tak bogate, że w jego świetle to co miał Mojżesz taco miał Daniel, to co miał Dawid blaknie.
00:44:07
Czasami czytamy te historie.
00:44:10
O mojżeszu, o jozue, o sędziach, samsonie, o królach i myślimy. To były czasy tam do siedziało tam, to Duch działa bracia, siostry kochane to nic w porównaniu z tym, co jest naszym udziałem w jezusie Chrystusie 3.
00:44:29
Czy wierzycie w to, że my mamy coś lepszego, że my mamy coś prawdziwsze go, gdybyśmy zebrali tłum ludzi?
00:44:41
I poszli do świątyni do żydowskiej świątyni. To po przekroczeniu pierwszego placu już wielu by zostało na tym placu i nie miałoby wstępu dalej.
00:44:51
Pierwszy dziedziniec był dziedzińcem pogan i poganie już nie mogli wejść na 2 dziedzinie, a więc wszyscy poganie z tej grupy zostają na pierwszym dziedzińcu. Selekcja na 2 dziedziniec.
00:45:03
Więc wchodzą tylko Izraelici, Kobiety i mężczyźni, ale do kolejnego miejsca już nie wejdą żadne Kobiety, gdyż następny dziedzinie 100 dziedziniec kobiet i tutaj kończy się droga kobiet.
00:45:15
Selekcja Kobiety są usuwane, nie idą już dalej, idą tylko mężczyźni, ale daleko nie zajdą, bo zaraz jest dziedziniec kapłanów i tam tylko kapłani mają wstęp, więc jak nie jesteś kapłanem, cała reszta zostaje. Tylko kapłani wchodzą dalej.
00:45:32
Ale zaraz dalej jest miejscem, do którego tylko arcykapłan może wejść, więc wszyscy zostają tylko jeden wchodzi arcykapłan, ale jak wejdzie jakiś inny dzień w roku niż tylko w jeden wyjątkowy dzień, to też on tam nie ma wstępu.
00:45:48
Jest tylko jeden dzień w roku, kiedy on może wejść do miejsca Najświętszego do samej obecności Boga. Jeden człowiek raz rok, a my bracia i siostry czytamy, że mamy wszyscy. Przy spałem do obecności Boga.
00:46:03
Mamy wszyscy otwartą drogę do miejsca Najświętszego w jezusie Chrystusie. Myślicie, że to lepsze amen bracia i siostry?
00:46:11
Mężczyźni, Kobiety, dzieci, Żydzi i poganie w jezusie chrystusie mamy dostęp do samego serca Bożego, o czym Paweł dalej będzie mówił w tym w tym fragmencie z odsłoniętymi oblicze.
00:46:25
Oblicza mi tak jak Mojżesz, który jak spotykał się z Bogiem w namiocie, to zdejmował tą zasłonę jak wychodził do ludzi tych on zakładał, ale jak spotykał się z Bogiem to zdejmował i twarzą w twarz czytamy. Był w obecności Boga i my w jezusie Chrystusie my wszyscy mamy.
00:46:41
Otwartą drogę do samego miejsca Najświętszego. Czyż nie jest to cud?
00:46:46
Czyż nie jest to lepsze przymierze? Nie musimy tam na dziedzińcu pogan zostać, bo chyba wszyscy byśmy się tam kwalifikowali.
00:46:53
Nie wiem czy ktoś z nas tu obrzezany, czy jeden tu żyć, chociaż tam byśmy już zostali większość z nas, a w jezusie chrystusie mamy wszyscy taki sam przystęp do naszego Boga. To jest nowe przymierze życie w duchu świętym przystęp do tronu łaski coś cudownego bracia i siostry.
00:47:13
O ileż lepszego przymierza Jezus stał się poręczycielem biada nam biada nam, jeśli zlekceważymy tak wielkie zbawienie biada nam, jeśli wrócimy do jakiś stary żywiołów tego świata.
00:47:28
Jeśli będziemy próbować lepić stare z nowym Paweł mówi, że człowiek, który to robi sam burzy to, co zbudował.
00:47:37
Taką analogię robi mówię, jeśli ja wracam z powrotem do obrzezania, do do tych rzeczy starego przymierza, to to sam siebie czy nie przestępcą, z burząc to Wszystko, co budowałem, to jest niezwykle ważne.
00:47:50
Dzisiaj w tych czasach, w których żyjemy, kiedy coraz więcej chrześcijan próbuje nam pokazać chwałę starego przymierza i mówić, że jest to.
00:48:00
O tak wielka chwała jak chwała nowego przymierza żyjemy w takich czasach, w których wielu chrześcijan się totalnie gubi, dlatego, że chyba nie widzą chwały nowego przymierza i dlatego szukają gdzieś indziej, próbują uzupełniać swoją duchową pustkę i swoje duchowe braki, sięgając do starego przymierza, które, jak czytamy tutaj miało tymczasowe tylko zastosowanie nie ma już na nie miejsca, kiedy przyszło nowe t.
00:48:29
Nowe przewyższa stare to nowe ma Wszystko, czego potrzebujemy do życia i pobożności. Dlatego, że sercem tego nowego jest Jezus, a w nim nie brak.
00:48:42
Niczego w nim czytamy, Macie pełnię pełnię Wszystko nie brak nam niczego. Czy Jezus ci wystarcza? Bracie siostro, czy może jesteś jak ci, którzy mówią Jezus jest dobry, ale Jezus nie wystarczy jeszcze potrzebujemy to jeszcze potrzebujemy tamto.
00:49:01
Jeszcze musimy to i tamto dodać, bo Jezus to za mało to jest.
00:49:07
Jezus w nim czytamy, macie wszelkie skarby mądrości i Poznania w nim zostaliście obdarowani wszelkim błogosławieństwem? Niebios, czego jeszcze mielibyśmy chcieć?
00:49:19
Czegoś brakuje w jezusie, w nim macie pełnię, to jest poselstwo nowego przymierza i obyśmy bracia i siostry byli uczestnikami tego przy.
00:49:28
Zmierza i gorliwymi zwiastunami tego przy głośmy Jezusa wszem i wobec zachęcajmy ludzi, by modlili się do Jezusa, by szukali ratunku i zbawienia w jezusie tylko w nim jest życie.
00:49:40
Tylko w nim Nadzieja dzisiaj może ludzie niektórzy oczekują wielu rzeczy od Kościoła mówią Aco wy macie mi do zaoferowania i co my mamy do zaoferowania? Co my możemy dać tym biednym, potrzebującym ludziom?
00:49:54
Najlepsze co mamy najcenniejsze co mamy to Jezusa dajmy im Jezusa zachęćmy ich do przyjęcia Jezusa, do spróbowania Jezusa, do oddania się jezusowi.
00:50:08
Głośmy Jezusa tego, który jest pośrednikiem nowego przymierza, który jest arcykapłanem nowego przymierza, który jest ofiarą nowego przymierza, który jest sprawcą i dokończycie lem naszej wiary powstanie.
00:50:24
Kochani do modlitwy.
00:50:29
Kochany nasz ojcze, jakże jesteśmy wdzięczni za czas łaski, w którym żyjemy, że przyszło nam żyć w czasie, w którym Twoja ewangelia jest głoszona twoje słowo, tłumaczony na wiele języków, dostępne dla nas, by je czytać, rozważać, poznawać ciebie. Dziękujemy tobie za.
00:50:51
To wielkie zbawienie, którego mogliśmy stać się uczestnikami przez prostą dziecięcą wiarę. Kiedy przyszliśmy do ciebie z wyznaniem naszych grzechów, kiedy przyszliśmy do ciebie, uniża ając się przed tobą i wyznając, żeśmy niezdolni by się tobie podobać, że zgrzeszyliśmy, że obraziliśmy ciebie, że zawiniliśmy przeciwko to.
00:51:16
Dziękujemy, że nam wybaczyłeś dlatego, że Jezus zapłacił za nasze grzechy na krzyżu golgoty przelał drogocenną krew, aby obmyć nas z naszych grzechów.
00:51:27
Nie byliśmy w stanie sami siebie ani zmienić, ani poprawić ani w żaden sposób usprawiedliwić. Dziękujemy za to wielkie zbawienie. Za to nowe przymierze, do którego nas powołałeś w jezusie chrystusie, przez jego śmierci, przez jego zmartwychwstanie.
00:51:46
Przez ducha, którego wylał.
00:51:48
Weź na swój kościół, na swój lud, udzielając nam życia, uwzględniając nas do prowadzenia nowego życia, uzgadniając nas przysposabiającą do nowego myślenia.
00:52:01
Do nowego postępowania. Chwała Tobie Boże, za to wielkie zbawienie i to cudowne przymierze. Dalibyśmy coraz lepiej jej rozum.
00:52:11
Daj panie, byśmy naprawdę byli wdzięczni, pełni zachwytu i i też by to prowadziło nas do śmiałego dzielenia się z innymi.
00:52:22
Nie mamy im do zaoferowania czegoś nie znaczącego, czegoś taniego, czegoś byle jakiego, ale mamy do zaoferowania największy skarb.
00:52:33
Mamy do zaoferowania, życie, pokój, pokój z Bogiem, życie wieczne i te wszystkie błogosławieństwa, które towarzyszą temu życiu. Dopomóż nam kochany panie radować się i weselić i wzrastać w Poznaniu ciebie w tym nowym przymierzu i służyć tobie i pomagać innym, przyjść i stać się uczestnikami tego przymierza. Amen zachęcam jeszcze bracia siostry do modlitwy.

Skip to content

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na używanie plików cookie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić jak najlepsze wrażenia podczas przeglądania. Jeśli będziesz nadal korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie lub klikniesz „Akceptuję” poniżej, wyrażasz na to zgodę.

Zamknij