Maciej Maliszak z fundacji Open Doors

7 listopada 2021 roku odwiedził nas Maciej z fundacji pomagającej prześladowanym braciom i siostrom na całym świecie.

Zakładki

00:17Księga Jeremiasza 30:1 20:19II List do Koryntian 2:14

Transkrypcja

Przepisywanie pliku audio jest automatyczne, dlatego zawierać może błędy, literówki i służy raczej do odnajdywania danego fragmentu kazania, niż do czytania go w formie tekstowej.

00:00:00
Otwórzmy, jeśli mamy przed sobą stary Testament, pierwsza mojżeszowa 2. Mojżeszowa 3, 4, 5 i jeremiasz.
00:00:15
Wszyscy znaleźli księgę Jeremiasza.
00:00:17
Rozdział 30.
00:00:20
Słowo, które wyszło od ja, chcę do jeremiasza tej treści tak mówi Jahwe Bóg Izraela spisz sobie wszystkie słowa, które mówiłem do ciebie w księdze.
00:00:37
To znaczy Bóg mówił, a on miał to zapisać w księdze.
00:00:42
Bo oto idą dni mówi, ja chcę.
00:00:46
Że odmienię los mojego ludu, Izraela i judy.
00:00:52
Sprowadzę ich spowrotem do ziemi, którą dałem ich ojcom, aby ją posiedli.
00:01:02
A to są słowa, które wypowiedział ja chcę o Izraelu i o judzie.
00:01:09
Tak mówi, ja chcę.
00:01:11
Słyszeliśmy głos trwogi.
00:01:17
I niepokoju.
00:01:20
Pytajcie i patrzcie.
00:01:24
Czy mężczyzna może rodzić?
00:01:28
Czemu więc widzę każdego mężczyznę z rękami na biodrach jak u rodzącej?
00:01:37
A oblicze wszystkich zbladło.
00:01:42
Gdyż wielki to ów dzień.
00:01:45
Żaden do niego niepodobny.
00:01:50
Jest to czas utrapienia dla Jakuba.
00:01:55
Jednak będzie z niego wybawiony.
00:02:00
I stanie się w owym dniu mówi Yahwe Zastępów.
00:02:06
Złamię jarzmo na jego szyi.
00:02:10
I rozerwę jego więzy.
00:02:14
I już go nie ujarzmi ją cudzoziemcy.
00:02:18
I będą służyli yahwe swojemu Bogu.
00:02:23
I Dawidowi.
00:02:25
Swojemu królowi.
00:02:27
Którego ja im wzbudzę?
00:02:32
Dlatego nie bój się ty mój sługo jakubie mówi, ja chcę.
00:02:39
I nie twórz się Izraelu.
00:02:42
Gdyż oto wybawię cię z daleka.
00:02:46
A twoje potomstwo z Ziemi ich wygnania.
00:02:51
I wróci Jakub.
00:02:53
I będzie żył w spokoju i beztrosko.
00:02:58
I nikt go nie będzie straszył.
00:03:03
Mamy tutaj jedną z licznych zapowiedzi?
00:03:12
Powrotu ich.
00:03:14
Do Ziemi obiecanej.
00:03:19
Rozprawienia się z ich wrogami.
00:03:23
I sprowadzenie ich do Ziemi obiecanej, gdzie mieli żyć w pokoju.
00:03:29
I wiemy, że Bóg był wierny tej obietnicy.
00:03:33
Jeremiasz na własne oczy widział?
00:03:37
Zniszczenie Jerozolimy.
00:03:40
Widział uprowadzenie judejczyków do niewoli.
00:03:45
Widział śmierć wielu swoich braci i widział zniszczenie świętej Ziemi.
00:03:52
Widział rozterki, rozpacz, niepewność.
00:03:59
Niewiarę wielu.
00:04:01
Którzy myśleli, że Boże obietnice zawiodły, chociaż Bóg im wielokrotnie zapowiadał, że jeśli będą tak się sprawowali.
00:04:09
Jeżeli będą nieposłuszni, jeżeli będą w trwali w swoich grzechach, to zostaną wypędzeni.
00:04:17
Kiedy jednak to się stało, kiedy Bóg wypełnił tamte wcześniejsze groźby zapowiedzi sądu?
00:04:27
Bóg przychodzi do nich ze słowami otuchy.
00:04:31
Przychodzi do nich ze słowami zapewnienia o powrocie.
00:04:35
I zmianie.
00:04:37
Tego ich położenia, w którym byli uciskani ciemiężeni, traktowali jak niewolnicy i byli niewolnikami.
00:04:48
I my dzisiaj czytając te słowa?
00:04:51
Możemy zastanawiać się, cóż one do nas mają do powiedzenia.
00:05:00
Otóż i do nas chrześcijan, zarówno z Żydów, jak i spod i X Pogan.
00:05:07
Bóg kieruje obietnice sprowadzenia nas do naszej Ziemi obiecanej, gdzie już nie będzie ani bólu.
00:05:17
Ani smutku ani łez.
00:05:21
Tak długo, jak jesteśmy tutaj na tej ziemi, doświadczamy różnego rodzaju problemów ucisków, zmagań.
00:05:30
Wielu naszych braci.
00:05:33
Wiele naszych sióstr.
00:05:36
Doświadcza bolesnych prześladowań.
00:05:40
Cierpiąc ze względu na wiarę w Jezusa Chrystusa.
00:05:45
Są ciemiężeni.
00:05:47
Są uciskani.
00:05:49
Są w różnoraki sposób szykanowani zarówno przez swoich bliskich.
00:05:57
Lokalne władze.
00:05:59
W niektórych miejscach państwowe władze.
00:06:02
W różnoraki sposób doświadczają.
00:06:06
Tego, że są tutaj tylko pielgrzymami, że są tutaj tylko przechodniami. My wszyscy jesteśmy.
00:06:14
I wszyscy, jeżeli służymy jezusowi chrystusowi.
00:06:19
Większej lub mniejszej mierze mamy udział w uściskach.
00:06:27
Natomiast Bóg.
00:06:29
Pociesza nas i mówi, żebyśmy wzajemnie.
00:06:33
Pocieszali się naszą nadzieją zmartwychwstania.
00:06:38
Iż życia w Królestwie światłości.
00:06:42
Gdzie już nie będzie tych doczesnych zmagań, cierpień, bólu.
00:06:48
I Pismo Święte wielokrotnie zachęca nas, abyśmy podnosili nasze oczy.
00:06:55
I pamiętali.
00:06:57
O tym, gdzie byliśmy?
00:07:00
Gdzie jesteśmy i dokąd zdążamy, żebyśmy nie zgubili sprzed oczu tych.
00:07:08
3 miejsc.
00:07:11
Byliśmy w niewoli grzechu, byliśmy.
00:07:16
Zniewoleni przez władcę tego świata.
00:07:20
Byliśmy pod jarzmem nieprawości zła.
00:07:24
Pan Jezus umarł za nas?
00:07:28
Oddał swoje życie, zmartwychwstał i w mocy Ducha Świętego wyzwala nas do nowego życia.
00:07:39
Ale będąc tutaj na Ziemi, nadal toczymy bój. Nadal jesteśmy właśnie w tym okresie przejściowym. Z jednej strony już.
00:07:50
Przeniesieni z Królestwa ciemności do Królestwa światłości. Już uczynienie dziećmi bożymi, ale wciąż oczekujemy Objawienia się naszego synostwa.
00:08:02
Wciąż oczekujemy pełni chwały, która ma się nam objawić, której będziemy uczestnikami.
00:08:09
I czytamy, że jak tak długo jak jesteśmy tutaj w ciele, to wzdychamy obciążeń.
00:08:20
Oczekujemy i modlimy się wraz całym prawdziwym kościołem. Przyjdź, panie Jezu, Przyjdź Królestwo twoje w całej pełni i chwale i mocy.
00:08:34
Wielu z naszych braci, wiele naszych sióstr.
00:08:39
Daleko głośniej.
00:08:42
I usilniej.
00:08:44
Oczekują tego dnia i wzywają imienia Jezusa jego powrotu.
00:08:51
Dlatego, że są bardziej niż my doświadczanie i obciążeni. Niestety taka jest nasza ludzka natura.
00:08:59
Że jak jest nam w miarę dobrze i spokojnie, to zazwyczaj troszkę przysypia. My zazwyczaj się nawet przyzwyczajamy do takich jakiś tam niedogodności i sobie w miarę.
00:09:13
Dobrze radzimy w miarę dobrze funkcjonujemy.
00:09:17
Natomiast nie możemy zapominać, że ten świat nie jest naszym domem.
00:09:24
Ten świat ten czas, w którym żyjemy, jest czasem przejściowym.
00:09:29
Oczekujemy naszego.
00:09:35
Które przychodzi z nieba?
00:09:37
Oczekujemy w wieczności z naszym panem jezusem chrystusem wraz ze wszystkimi uświęcony mi, którzy i dzisiaj są w okresie.
00:09:48
Ucisku są w okresie utrapień.
00:09:52
Są yy pod różnego rodzaju bolesnymi doświadczeniami. O tym więcej dzisiaj Brat Maciek Mali Shack będzie z nami się dzielił.
00:10:03
Ale chciałbym rozpocząć właśnie od tego, byśmy zwrócili nasz wzrok.
00:10:10
Z wdzięcznością na naszego Pana, za to, z czego nas już wyzwolił.
00:10:17
Zatem przedsmak nieba, który już jest naszym udziałem i wszystkich, którzy w niego wierzą. Zarówno nas tutaj, w Polsce jak i naszych braci i nasze siostry w Afryce, w Indiach, Ameryce Południowej, wielu innych miejscach, gdzie nie mają takiej możliwości, jak my by się swobodnie spotkać głośno śpiewać.
00:10:41
Otwarcie czytać i zwiastować jego słowo, ale mają tę samą nadzieję. Mają w sobie tego samego ducha. Mają w sobie to samo życie.
00:10:51
Jesteśmy z nimi częścią jednego ciała jednego kościoła.
00:10:57
I my tutaj dzisiaj gromadzimy się i oni gromadzą się, czy gromadzili się, czy będą się gromadzili w zależności od strefy czasowej.
00:11:05
W różnych miejscach w różnych w różnym czasie, ale jesteśmy przed Bogiem jako cząstka jego kościoła.
00:11:14
Aby oddawać mu chwałę i dziękować mu za to, co dla nas uczynił.
00:11:19
Za to, co jest naszym udziałem dzisiaj Wielkiej mierze naszym doświadczeniem wiary.
00:11:25
I to Wszystko, co nas oczekuje?
00:11:29
To Wszystko.
00:11:30
Co jest ostatecznym finalnym?
00:11:34
Wynikiem tego, czego nasz pan Jezus Chrystus dokonał, przychodząc na tą ziemię, uniża ając się, stając się jednym z nas, cierpiąc, umierając z martwych, stając i dzisiaj orientując za nami, wstawiając się za nami, pełniąc tą arcy kapłańską służbę w niebiańskim przybytku.
00:11:57
Podnieśmy ku niemu nasze serca, podnieśmy ku niemu nasze duchowe oczy.
00:12:02
Dziękujmy mu, wywyższaj my go, uwielbianie go powstanie, kochani.
00:12:09
Dziękujemy ci nasz wielki zbawicielu.
00:12:13
Za to, że przeniosłeś nas Królestwa ciemności.
00:12:17
Twojego Królestwa światłości.
00:12:20
Że zdjął z nas to jarzmo grzechu, nieprawości, niewoli szatana.
00:12:26
Dziękujemy, że przy obległ eś nas w szatę twej sprawiedliwości.
00:12:31
Że dałeś nam udział z uświęcony mi z wybranymi twoimi. Dziękujemy ci, że możemy stać w gronie twoich dzieci, naszych braci i sióstr, których masz na obliczu całej ziemi twojego kościoła. Dziękujemy ci kochany panie, że możemy cię.
00:12:51
Wysławiać i wielbić w naszych modlitwach pieśniach, rozważaniu twego słowa.
00:12:57
Życiu każdego jednego dnia życiu.
00:13:01
Które jest też twoim dziełem w nas.
00:13:05
Gdyż bez ciebie nic nie możemy uczynić. Ty, panie, dajesz nam chcenie i wykonanie ty jesteś.
00:13:15
Sprawcą i tym, który doskonali naszą wiarę.
00:13:21
Oddajemy ci hołd i część i modlimy się, by dzisiaj Twój Święty Duch poruszał nasze serca.
00:13:28
Abyśmy spędzili ten czas tutaj, owocnie.
00:13:33
Zachowaj nas panie od ociężałości ciała.
00:13:37
Pomóż nam wsłuchiwać się w twój głos.
00:13:41
Pomóż nam wielbić ciebie z głębi ducha.
00:13:45
Takich fal ców szukasz, którzy będą Cię wielbić w duchu i w prawdzie?
00:13:50
Daj panie by to co robimy tutaj było prawdą.
00:13:55
Żebyśmy nie wypowiadali żadnych fałszywych, nieprawdziwych, pochopnych słów.
00:14:01
Nie wykonywali jakichś gestów, które dla nas nic nie znaczą.
00:14:05
Dopomóż nam czcić ciebie w duchu i w prawdzie wesprzyj nas swoim świętym duchem i poprowadź nas przed swój tron chwały.
00:14:15
Daj nam wpatrywać się w ciebie i doświadczać tej błogosławionej przemiany z chwały w chwałę na twój obraz przez ducha twojego świętego.
00:14:26
Powierzamy w twoje ręce, panie cały ten czas.
00:14:30
Bądź wywyższony w każdym z naszych serc i też naszych braci i sióstr, którzy słuchają nas.
00:14:45
Open Doors, czyli w służbie o nazwie Otwarte drzwi.
00:14:51
I opowie nam dzisiaj o.
00:14:55
Życiu Kościoła w dalekim kraju zapraszamy.
00:14:59
Chwała Bogu, kochani.
00:15:10
Mała Bogu.
00:15:11
Ok to dobra, Jeszcze raz wiecie pierwsze koty za płoty, po co się po co się z gromadza? My jako kościół nie po to, żeby nam było przyjemnie, nie po to, żeby fajnie pośpiewać, nie po to, żeby później wypić herbatę czy kawę.
00:15:27
Spotykamy się po to, żeby chwalić Boga, żeby uwielbiać jego święte imię, więc ja powiem, chwała Bogu wy odpowiecie chwała Bogu i powiemy to dosyć energicznie, dobra?
00:15:39
Chwała Bogu.
00:15:41
No można jednak moi drodzy.
00:15:44
Jako kościół mamy bardzo ważny cel.
00:15:50
Tym celem jest uwielbienie naszego Boga.
00:15:54
I wiecie jako kościół, czasami stawiamy sobie różne inne cele. Czasami mówimy, że celem Kościoła jest ewangelizowania. Nie jest to jakiś cel. Czasami mówimy, że celem Kościoła jest nauczanie. To też jest, ale żyjemy w jednym podstawowym celu.
00:16:13
Żeby ubie.
00:16:16
I wtedy jego.
00:16:17
Imię było?
00:16:20
Coraz bardziej rozpoznawalne na tym świecie.
00:16:24
I, żeby ludzie konfrontowani się z jego świętą ewangelią.
00:16:28
I moi drodzy nie jest łatwo chwalić Boga, bo świat, który nas otacza, jest złym.
00:16:35
I świat dzisiaj nie chce słyszeć o bożych przykazaniach. My nawet jako kościół. Czasami nie chcemy słyszeć.
00:16:42
Świat nie chce słyszeć o świętości i o grzechu.
00:16:47
I wiecie tam, gdzie jest to zwiastowała ane.
00:16:52
Zawsze pojawi się opór.
00:16:56
I zawsze będzie jakaś forma, niechęci ludzi wobec nas, czasami.
00:17:03
Będą to prześladowania. Czasami ktoś spojrzy na nas dzięki Bożej łasce tego nie mamy i powie, że jesteśmy szaleńcami religijnymi. Ktoś nas wyzwie od faryzeusz.
00:17:16
I ma to różne wymiary. Wiecie, w zeszłym roku byłem w Meksyku.
00:17:21
I teoretycznie wydaje śię, że to jest kraj, gdzie ewangelia jest znana.
00:17:28
U góry są Stany Zjednoczone.
00:17:32
W kraju tym byli misjonarze wielu wyznań protestantów jest o wiele więcej niż w całej Polsce, licząc procentowo. I wiecie, kiedy byłem na południu Meksyku?
00:17:46
Odwiedzaliśmy takie społeczności indiańskie.
00:17:51
W pewnym momencie jeden z moich przyjaciół mówi Maciek.
00:17:56
Ty teraz powinieneś wysiąść z naszej furgonetki?
00:18:02
Ale dlaczego?
00:18:06
I wiecie, wskazał mi.
00:18:10
Przy wjeździe do miejscowości taki panel taki wielki napis.
00:18:16
Gdzie? Na dobrą sprawę w języku hiszpańskim jest Napisany całkowity zakaz wstępu dla pastorów.
00:18:26
I kaznodziejów innych religii do tego Puebla do tej społeczności kto zostanie złapane?
00:18:36
Złamie to to prawo zostanie aresztowany i wydalony z tej społeczności. I to nie były żarty.
00:18:46
I moi drodzy.
00:18:48
Czy jesteśmy naprawdę gotowi uwielbić Boga?
00:18:54
Ja, gdy jechałem do Wejherowa, czy wczoraj do Gowina nie widziałem takich tablic.
00:19:01
Ale co by było, kiedy one by się tu pojawiły?
00:19:05
Czy naprawdę byśmy przyszli na zgromadzenie? Czy byśmy czytali słowo Boże?
00:19:11
Żebyśmy byli gotowi, nie tylko powiedzieć chwała Bogu w sposób gromki.
00:19:18
Ale żyć w taki sposób, żeby inni ludzie widzieli w nas ewangelię w praktyce.
00:19:26
I nie wiem czy wy.
00:19:29
Siem nad tym, zastanawiacie? Ja o tym myślę od wielu lat. Może też dlatego, że pracuję. Służę w Open Doors. Dlaczego w ogóle prześladowaniach są?
00:19:39
Co powoduje?
00:19:41
Że ludzie normalni, nie jacyś degeneraci.
00:19:47
Nie jacyś przestępcy zaczynają prześladować 6. Oczywiście można powiedzieć dlatego, że pan Jezus powiedział, jeśli mnie prześladowali, to i was prześladować będą.
00:20:01
Ale wiecie, jest coś niesamowitego, o czym pisał Święty Paweł Apostoł.
00:20:08
Że święte życie.
00:20:11
Posłuszeństwo Bogu.
00:20:13
Życie dla jego uwielbienia jest dla ludzi wstrętne.
00:20:19
I proszę, Otwórzmy 2 list Świętego Pawła Apostoła do koryntian na rozdziale 2.
00:20:28
I przeczytajmy wersety od od 14 do 17. Tu macie na slajdzie tylko część wersetu.
00:20:37
I proszę, Posłuchaj.
00:20:39
Bo jeżeli się zastanawiasz nad tym, co jest przyczyną.
00:20:44
To tutaj masz odpowiedź?
00:20:50
Lecz Bogu niech będą dzięki.
00:20:53
Który nam zawsze daje zwycięstwo w chrystusie.
00:20:58
I sprawia, że przez nas rozchodzi się wolność Poznania Bożego po całej ziemi.
00:21:07
Zaiste myśmy wolnością chrystusową dla Boga wśród tych, którzy są zbawieni.
00:21:15
I tych, którzy są potępieni?
00:21:18
Dla jednych jest to woń śmierci ku śmierci.
00:21:22
Dla 2.
00:21:25
Życia ku życiu.
00:21:28
A do tego, którzy jest znaczny?
00:21:31
Bo my nie jesteśmy handlarzami słowa Bożego, jak wielu innych.
00:21:37
Lecz mówimy w chrystusie przed obliczem Boga jako ludzie szczerzy.
00:21:43
Jako ludzie mówiący z Boga?
00:21:49
Ciekawa sprawa.
00:21:51
Jesteś w chrystusie?
00:21:55
Dla jednych śmierdzisz.
00:21:58
Jesteś nie do zaakceptowania?
00:22:02
I ludzie to czują.
00:22:05
Dla 2, których ojciec wybrał przed założeniem świata.
00:22:09
Do zbawienia pachniesz.
00:22:13
Chcą kontaktu.
00:22:16
Jest to coś, co ich na dobrą sprawę pociąga nie tylko do ciebie.
00:22:25
Ale pociąga do tego, którego woń roznosisz, którego zapach roznosisz. To jest zapach świętości.
00:22:33
Zapach, który wskazuje, że Uwielbiasz Boga tak jak szaty kapłana, który wykonywał posługę w starym przymierzu, pachniały czym kadzidłem ofiarami.
00:22:48
Były miłe dla Boga.
00:22:52
I wiecie.
00:22:53
Nowe przymierze.
00:22:56
Jest czymś niezwykłym, ale nie zrozumiemy nowego przymierza, jeżeli będziemy ignorować St.
00:23:03
Zupełnie nie zrozumiemy.
00:23:07
I nie zrozumiemy też naszej rzeczywistości jako kościoła.
00:23:15
Wolność boża.
00:23:18
Zarezerwowana jest dla kapłanów.
00:23:21
O nie.
00:23:23
Oni roznoszą poznanie.
00:23:26
A my w nowym Przymierzu, jesteśmy ludem kapłana.
00:23:29
Jesteśmy powołani nie po to, żeby żyć dla siebie.
00:23:35
Nie po to, żeby żyć dla własnej chwały.
00:23:38
Nie po to, żebyśmy na tej ziemi przey przeżyli w dobrym stanie lat 70, 80 a może 120.
00:23:48
Lecz żebyśmy wykonywali posługę kapłańską.
00:23:52
Czy jesteś na to gotowy?
00:23:55
Wejść w posługę.
00:23:57
Tam, gdzie Cię Bóg postawił?
00:24:01
I wiecie, co ma jeszcze kapłan?
00:24:06
Kapłan ma pewność, że jego posługa.
00:24:10
Ma swój sukces jedynie w Bogu, dlatego Apostoł Paweł pisze Bogu, niech będą dzięki.
00:24:18
Który nam zawsze daje zwycięstwo w chrystusie.
00:24:24
Czy wiesz, że w Chrystusie masz zawsze zwycięstwo?
00:24:28
Nawet wtedy, kiedy pozornie na zewnątrz.
00:24:32
Wydaje się, że jesteś przegrany, ale jakie zwycięstwo jest w chrystusie?
00:24:38
Skoro dzisiaj na świecie?
00:24:42
W ponad 70 krajach.
00:24:45
Ludzie naprawdę doświadczają radykalnych prześladowań z powodu tego.
00:24:53
Że przyznają się do Jezusa, wiecie, kiedy patrzymy na tą listę? I tam jest 50 krajów, a tych krajów jest ponad 70.
00:25:03
Kiedy patrzymy siem na wielkie liczby ponad 309 milionów, to mi ludzie czasami w zborach mówią, czy w ogóle tylu jest chrześcijan.
00:25:13
I czasami mamy wątpliwości, czy ci ludzie wierzą, czy nie wierzą, czy mają takie same poznanie jak my, czy też nie. Często nie.
00:25:24
Ale wiecie, dlaczego ich prześladują?
00:25:27
Bo oni wyznają, Jezus jest Bogiem.
00:25:31
Jezus jest zbawicielem.
00:25:33
Jezus jest panem w jezusie, jedynie jest zwycięstwo.
00:25:43
I, czy to jest prawda mojego i twojego życia?
00:25:46
Bo czasami łatwo jest osądzić kogoś innego.
00:25:51
A trudno jest samemu.
00:25:55
W trudnych wyborach życiowych zdecydować się, pójść bożą drogą.
00:26:02
Wiecie kiedy?
00:26:04
Jesteś wśród prześladowanego Kościoła?
00:26:11
Nie jest wesoło.
00:26:16
Wcale nie ma ani pląsów wesołych często.
00:26:19
Ani nie ma śmiania się.
00:26:22
Ani mówienia, jak cudownie Pan Bóg sprawił, że ktoś mnie zgwałcił mnie.
00:26:30
Cudownie Pan Bóg sprawił, że spalono mi dom. Pan Bóg sprawił, że zabito mego męża, bo był pastorem.
00:26:37
Nie często jest wiele płaczu.
00:26:41
Bo jest to trudna droga.
00:26:44
Ale jest prawdziwa radość, która jest niezniszczalna.
00:26:49
Tą radością jest zwycięstwo w jezusie Chrystusie.
00:26:52
Zwycięstwo nad grzechem.
00:26:57
I włączenie w poczet dzieci Bożych.
00:27:02
I bycie w chrystusie.
00:27:05
Rozchodzi siem woń.
00:27:11
Bożego po całej ziemi w chrystusie, ale przez nas.
00:27:15
I to jest rzecz niesamowita.
00:27:20
Rozchodzi siem kadzidło?
00:27:23
Rozchodzi się zapach posługi kapłańskiej ludzi, którzy żyją dla uwielbienia Bożej chwały.
00:27:32
I to jest nasz cel?
00:27:34
Roznosić, rozpowszechniać rozpo w rozpuszczenia jto, że imię Boże będzie wywyższony, to był cel misji Apostoła Pawła.
00:27:48
To jest cel Kościoła.
00:27:51
Nie chodzi tu jedynie wiecie o intelektualną wiedzę o chrystusie. Wczoraj z waszym pastorem o tym sporo rozmawialiśmy.
00:27:58
Wiedza jest bardzo ważna.
00:28:02
Ale chodzi o duchowe zrozumienie i uznanie. Naprawdę, że Bóg jest w Trójcy jedyny, że zbawienie jest jedynie w imieniu Jezus i jeżeli ktoś tego imienia nie przyjmie.
00:28:16
To choćby na zewnątrz był najbardziej pobożnym człowiekiem na świecie, jest bezbożnikiem przed Bogiem.
00:28:23
Choćby miał najlepsze uczynki na świecie.
00:28:27
Nie jest miłą wonią dla pana?
00:28:30
Bo go nie uwielbia w sposób właściwy i należyty.
00:28:38
Po całej ziemi.
00:28:41
I kiedy patrzymy na tą mapę, widzimy całą ziemię od Wschodu do Zachodu.
00:28:47
Gdzie ludzie, czasami w sposób nieudolny.
00:28:51
Może niemądry.
00:28:53
Oczach tego świata, ale starają się głosić Chrystusa.
00:28:59
Jednym z takich krajów jest Max.
00:29:06
Wydaje się, że nie powinno być problemów protestantów mają ponad 8% w Polsce nie wiem czy 1% byś mu zbierał. Na pewno by się mnie uzbiera.
00:29:18
I wiecie.
00:29:19
Tam prześladowania są tylko w 4 Stanach, tylko w Chiapas, Oaxaca i Dal go i halicką.
00:29:31
I tak naprawdę.
00:29:33
Przyczyna prześladowań jest tylko jedna.
00:29:39
Chrześcijanie są wolnością Chrystusa.
00:29:43
Tak jak.
00:29:45
Czytaliśmy to w 15 wersecie.
00:29:48
Zaiste myśmy wolnością chrystusową dla Boga, nie dla ludzi.
00:29:57
My czasami ten werset dla rozumiemy.
00:30:00
Go, my żyjemy dla jego uwielbienia.
00:30:04
Nie po to, żeby ludzie nas uznali?
00:30:09
Ale zarówno wśród tych, którzy są zbawieni.
00:30:14
Jak i tych, którzy są potępieni jedni i drudzy to widzą i odczuwają.
00:30:21
My jako słudzy my jako kapłani my, przez których rozchodzi się wolność Poznania Bożego po całej ziemi.
00:30:37
W Meksyku są 3 źródła, prześladowanie.
00:30:41
Bo 3 grupy ludzi bardzo nie lubią tego zapachu Chrystusowego.
00:30:48
Jedno źródło to tak ładnie socjologicznie się nazywa tryba lis religijny i świecki.
00:30:55
Czyli tak nazwanie przemienności. Ja dzisiaj o tym głównie po poopowiada.
00:31:00
2 to są guerrilla. To są takie lewicowe partyzantki na południu Meksyku, gdzie jak głosisz Chrystusa.
00:31:08
Jesteś wrogiem, bo oni ideologicznie nienawidzą chrześcijaństwa.
00:31:15
I poznałem jedną siostrę, która płakała, bo po prostu jej męża guerrilla zabiła, bo był pastorem.
00:31:22
I to jest coś normalnego?
00:31:25
I 3 to są xorga jest zorganizowana przestępczość. Są to kartele narkotyczne, mafię. Nie wiem czy wiecie, ale najwięcej chrześcijańskich duchownych jest mordowanych Meksyku.
00:31:38
Wystarczy głosić dekalog, mówić nie kradnij nie cudzołóż nie pożądaj, żebyś stał się na celowniku na przykład acapulco znamy to jako miasto wypoczynkowe? Tak.
00:31:50
Tam w rząd rządzą kartele narkotyczne.
00:31:53
I przejmują kościoły.
00:31:56
Bo kościół z jego zapachem świętości jest obrzydzeniem dla tych ludzi.
00:32:05
W robieniu biznesów, tak?
00:32:08
Bo chrześcijanie nie będą kraść, nie będą prostytuować, nie będą przemycać rzeczy tak, bo ze względu na Chrystusa.
00:32:18
Ze względu na swoje odmienione serca wielu rzeczy nie mogą, a nawet więcej nie chcą, bo to jest sprzeczne z ich naturą.
00:32:27
A na południu.
00:32:29
Są społeczności indiańskie i z jednej strony wiecie jest Prawo i konstytucja Meksyku w pierwszym artykule daje tak naprawdę wszystkie wolności obywatelskie.
00:32:44
I to jest zagwarantowane zgodnie z prawem, ale jest też 2 artykuł, który daje szeroką.
00:32:50
Autonomię indiańskim społecznościom terytorialnym jest taka karta praw i faktycznie władza Federalna nie ma tam nic do powiedzenia.
00:33:01
Stąd te tablice.
00:33:04
Stąd też ograniczenia dla prawdziwych chrześcijan.
00:33:10
I wiecie, poznałem alonzo czy alonsa po polsku.
00:33:16
Pomogło mi, żeby go poznać. To, że Oaxaca w takim dużym mieście zgubiłem telefon.
00:33:24
I przez 5 godzin jeździliśmy i tego telefonu szukaliśmy. Nawet się znalazł. To podobno był w Meksyku. Wielki cud w Polsce też byłby to myślę duży cud.
00:33:37
I wiecie.
00:33:40
Historia alonsa.
00:33:42
Pokazuje, jak to Wszystko funkcjonuje i dlaczego chrześcijaństwo, chrześcijanin, pobożne życie dla jednych jest wonią śmierci ku śmierci.
00:33:58
Dla 2 woń życia ku życiu.
00:34:02
Wiecie, to jest tak, jak czytamy w słowie Bożym, a sprawiedliwy rod.
00:34:11
Tak naprawdę osądził, tak?
00:34:14
Osądził sodomę, dlaczego? Bo nasza sprawiedliwość jest przez ludzi odbierana jako sądzenie.
00:34:21
Jako coś cojest bardzo niemiłe i ubierający.
00:34:26
I bycie alonzo był takim zwykłym?
00:34:32
Indianinem stanie.
00:34:35
Czyja pas na południu Meksyku?
00:34:39
I tamte społeczności żyją swoimi prawami. Religia, która tam funkcjonuje, jest takim synkretyzm em, pomieszaniem rzymskiego katolicyzmu z lokalnymi wierzeniami indiańskimi, mają swoje świątynie.
00:34:57
Mają nawet taką auto spowiedź, to siem chodzi wtedy z lusterkiem.
00:35:02
Przed przepędzają księży, bo po co im księża nie?
00:35:08
Wszystko mają swoje. Oczywiście nazywają się los katolikos.
00:35:12
Czyli rozumiemy, że po polsku to będą katolicy.
00:35:18
Nawet do takiej jednej świątyni wszedłem to po prostu jak jakaś świątynia baala. Tam wiecie, kobieta na na Ziemi była chora, robiła tam jakiś rytuał skórą, później tę tą tej kurze łeb ukręca ła, że choroba weszła w skórę i kura została zamordowana. Zabita, tak.
00:35:37
Jeżeli jest w takiej społeczności, są święta.
00:35:42
Wszystko jest lokalne, wierzy się w lokalne bóstwa w coś, co oni nazywają patron s tak, czyli tak na tak naprawdę to są lokalne bóstwa ubrane w rzymsko katolickie szaty.
00:35:57
I wiecie, ale on został tam żył w miarę normalnie funkcjonował, był normalnym indianinem, to znaczy, że pił.
00:36:05
Bił żonę kłócił się z innymi ludźmi i w piątki chodził na prostytutki i w soboty.
00:36:12
Normalny, zupełny, zwyczajny, porządny chłop, nie?
00:36:20
Jeżył takiej miejscowości, która się nazywa San Juan. Oto Lopez.
00:36:28
I było mu dobrze.
00:36:31
Żył w grzechach.
00:36:33
Lubił swoje grzechy, zaprzyjaźnił się z nimi bardzo dobrze.
00:36:39
Ale Wszystko do czasu.
00:36:42
Wiecie w Meksyku wiele osób wyjeżdża do pracy w Stanach Zjednoczonych. Szukają lepszego życia, żeby zarobić jego szwagier pojechał rzeczywiście do Stanów Zjednoczonych.
00:36:56
Pracował jako mechanik samochodowy.
00:37:00
I coś poczuł od jednego ze współpracowników?
00:37:04
Poczuł zapach.
00:37:07
Rozmawiali z sobą.
00:37:10
Ten Amerykanin dał mu Biblię po hiszpańsku.
00:37:13
Zwiastował mu Chrystusa.
00:37:16
I Szwagier Alon zaś mna wrócił.
00:37:21
Po pewnym czasie przyjechał.
00:37:24
Odwiedzić swoją siostrę i odwiedzić alonsa?
00:37:30
I przywiózł im w prezencie.
00:37:33
Pismo Święte.
00:37:36
Ja lonzo mówi, że spotkanie z jego szwagrem kiedyś wyglądało tak, że wiecie, jak się ludzie spotykają. w Polsce jest podobny zwyczaj, że później nie pamiętają 5 dni jak się spotkali nie?
00:37:49
Ale wiesz, to przyszedł inny człowiek?
00:37:53
Inny niż znały.
00:37:57
Naprawdę czuć było coś jakby zapach świętości od niego.
00:38:02
Niby ten sam.
00:38:05
Ale zupełnie inne. I wiecie, porozmawiali ze sobą trochę po przebywali.
00:38:11
Alonzo dostał od niego Biblię i usłyszał coś, co nim wstrząsnęło.
00:38:16
Bardzo proste słowa.
00:38:19
Słyszał alonzo, ty idziesz do piekła?
00:38:23
Jak tak dalej będziesz żył?
00:38:25
Jak tak dalej, będziesz postępował, jeżeli nie uwierzysz w Jezusa Chrystusa.
00:38:31
Że on umarł za twoje grzechy?
00:38:33
Jeżeli nie wyznasz mu swoich grzechów, ty będziesz na wieki potępiony.
00:38:39
Wiecie w sumie nic wielkiego, nie?
00:38:43
Ja lonzo mówi, że zupełnie przeorem się.
00:38:45
Tych tych słów.
00:38:48
Mówi, że zupełnie nie wie, co się w nim stało, ale poczuł naprawdę lęk.
00:38:54
Wiedział, że to, co mówi mu szwagier, to jest prawda.
00:38:59
Że jest grzesznikiem?
00:39:01
I zgodnie z Bożą prawdą?
00:39:04
Za grzech za jeden grzech zasługuje na śmierć.
00:39:10
Na wieczne potępienie.
00:39:13
Ja lonzo mówi, że wziął.
00:39:15
Tą Biblię i zaczął czytać.
00:39:19
Zaczął czytać, gdy czytałem, czytałem, czytałem i czytałem i zobaczyłem, że zapłatą za grzech jest śmierć.
00:39:29
Że urodziłem się w grzechach i żyłem w grzechach.
00:39:37
Mówi i wiesz.
00:39:40
To byłoby sprawiedliwe, jakby mnie Bóg potępił na wieki.
00:39:45
Bo tylko na to zasługiwałem.
00:39:50
Ale doszedłem też do tego, że Jezus.
00:39:53
Moje miejsce stało się grzechem.
00:39:56
Że on wziął moje grzechy?
00:39:59
Na Krzyż i na Krzyżu obdarzył mnie pełnią swojej sprawiedliwości i doszedłem do tego momentu, że zrozumiałem, że.
00:40:08
Dekalog jest wypełniony nie we mnie, ale w chrystusie.
00:40:12
Że zrozumiałem, że nowe przymierze to jest wypisanie Bożego Prawa w moim sercu w moim wnętrzu.
00:40:21
I nie wiem, jak to się stało.
00:40:26
Ale naprawdę, kiedy ten szwagier był dla mnie zapachem życia.
00:40:32
Chociaż przerażający.
00:40:35
To jednak wskazującym na żyć.
00:40:40
I jak myślicie?
00:40:42
Czy człowiek, który odmienia swoje życie, przestaje bić żonę?
00:40:51
Pić alkohol był uzależniony.
00:40:54
Przestaje korzystać z prostytutek.
00:40:58
Przestaje kłócić się z sąsiadami, sam o sobie mówi, że był bardzo kłótliwym człowiekiem. Zaczyna lepiej pracować, to się podoba społeczności czy nie?
00:41:09
Powinno się podobać. Nie, to jest naprawdę zmiana na plus.
00:41:15
Człowiek, który strasznie żył?
00:41:17
Zaczyna żyć.
00:41:22
Właściwie staje się miły, uczynne, pomocne.
00:41:30
Ale to się nie podobało społeczności.
00:41:37
Ale paru osobom się podobało.
00:41:40
Dla jednych będzie to woń życia ku życiu.
00:41:44
Coś bardzo przyjemnego dla 2 śmierci?
00:41:49
Q śmierć alonzo mówi, że przyszło do niego parę osób i pytał 8 alonzo.
00:41:55
Powiedz, co się stało i on wiecie.
00:42:01
W sumie to poznałem Boga.
00:42:05
Wychodźcie my w domu czytamy. Po południu Biblię po pracy, przyjdźcie, to będziemy czytali razem.
00:42:14
No i ludzie przychodzili, czytali razem tą biblie.
00:42:18
I faktycznie powstał, wiecie taki mały zbór?
00:42:23
20 parę osób.
00:42:26
Ale reszta społeczności najpierw.
00:42:30
Zaczęła im dokuczać.
00:42:36
Że porzucili wiarę ojców?
00:42:40
Dając też czas na pewną zmianę.
00:42:44
Później jak to zawsze bywa w tych społecznościach.
00:42:48
Pojawiło się wykluczenie społeczne. Alonzo jest pszczelarzem i uprawia.
00:42:57
A awokado to już w Polsce też w sumie znamy popularne.
00:43:03
I nie mógł nic na lokalnym Targu sprzedać. Podobnie ludzie, którzy spotykali się razem na czytaniu pisma.
00:43:12
I musiał, wiecie wiele kilometrów gdzieś jechać, sprzedawać, żeby móc utrzymać swoją rodzinę.
00:43:19
Dzieci były bite?
00:43:23
I ci ludzie zostali całkowicie wykluczeni ze swojej społeczności.
00:43:29
Ale wiecie, stał się kolejny cud.
00:43:33
Czy biedni ludzie naprawdę biedni odwiedzałem te społeczności naszych kategoriach, byśmy uznali, że to biedacy. Wiecie, że oni sobie postawili kaplicę.
00:43:46
Ciężko pracując, odkładając grosz do grosza czy peso do do peso.
00:43:53
Bo chcieli mieć miejsce, bo w domu nie zawsze można się spotkać. Nie zawsze można czytać. Nie zawsze jest ku temu przestrzeń tak, bo w domu rzeczywiście wiele rzeczy robimy.
00:44:04
I to już było gradu za dużo.
00:44:07
Dla tej społeczności.
00:44:10
Stanowczo za dużo. Wiecie, była tam susza.
00:44:15
I lokalni.
00:44:17
Nie wiem, jak to nawet nazwać, bo to hobby szamani trzeba było nazwać lokalni szamani orzekli, że ta susza to nasi patroni ją spuścili, bo myśmy tu tolerowali obcego Boga Jezusa Chrystusa.
00:44:34
I trzeba zrobić porządek z tymi, którzy wyparli się naszych wierzeń.
00:44:44
Trzeba uporządkować sytuację.
00:44:47
Bądź śmierci.
00:44:49
Q, śmierć dla tych ludzi?
00:44:53
I wicie najpierw były protest.
00:44:56
Rzeczywiście ludzie manifestowali, krzyczeli, zdarzały się pobicia.
00:45:04
Ale któregoś dnia.
00:45:07
Tłum ludzi z miasteczka to są autentyczne zdjęcia stamtąd.
00:45:12
Przyszedł do domu po alonzo?
00:45:16
Przyszli do domu.
00:45:19
I powiedzieli, Chodź do z nami pastorze, Jestem żadnym pastorem.
00:45:26
Jestem tylko człowiekiem, który czyta Biblię.
00:45:30
Czyta z innymi ludźmi Biblię?
00:45:32
Razem uwielbiamy Boga i staramy się żyć zgodnie z tą świętą księgą. I wiecie, wyciągnęli go z tego domu.
00:45:42
Jego żona Sylwia chciała iść za nią i ktoś jej powiedział, jakaś znajoma sila ty. Nie idź.
00:45:52
I ciebie też zabiją?
00:45:55
Społeczność postanowiła zrobić porządek ze smrodem.
00:46:02
Któryś m wśród nich za long?
00:46:07
Bo któż jest zdatne?
00:46:09
Rzeczywiście, żeby tak wzbudzić ludzi?
00:46:12
Pamiętacie Apostoła Pawła? Jak o nim mówiono, że gdziekolwiek się pojawia, to niepokój niepokoje wzbudza.
00:46:19
Ewangelia wzbudza wielki niepokój w sercach grzeszników.
00:46:23
Bo osądza.
00:46:25
Albo jesteś chrystusowy?
00:46:27
Albo jesteś zbawiony albo potępiony, nie ma czegoś pośredniego.
00:46:33
I nie można być trochę zbawionym i nie można być trochę potępione mnie.
00:46:37
Siem jest na 100% i wiecie, wyciągnęli go bili.
00:46:44
I wyciągnęli go na główny plac w San Juan. On już był pobity, ledwo szedł, targali go i.
00:46:53
Alonzo mówi, że słyszał, jak ktoś mówił, mam kanister z paliwem, choć jego oblejemy i podpalimy.
00:47:00
Kozin był tam jest drzewo. Powieśmy go.
00:47:08
Swojej wiary.
00:47:12
Wy przyjściem swojego Chrystusa.
00:47:18
I wiecie.
00:47:20
Alonzo mówił, że w tej sytuacji.
00:47:24
Jedna rzecz mu tylko pomogła.
00:47:27
Żeby rzeczywiście się nie wyprzeć, on wiedział, że mogą go oblać tą benzyną i podpalić. Mogą go powiesić władze lokalne społecznościach indiańskich mogą robić to, co chcą. 2 artykuł konstytucji robi swoje.
00:47:43
On mówi, że jedynie świadomość tego, że.
00:47:47
Jezusa wyciągnięto Jezusa bito Jezusa Ukrzyżowano, dawała mu.
00:47:54
Takie przeświadczenie, że w czym on jest lepszy.
00:48:00
W końcu wierzy w Jezusa, poszedł za nim.
00:48:03
W końcu nawet czyta z Biblii, że ja Jestem ukrzyżowany wraz z jezusem i nie żyje ja tylko że ja Chrystus.
00:48:11
Znacie to nie.
00:48:13
On też to znał.
00:48:16
I to on już tu nie poznał, tylko wiecie na zasadzie metafory.
00:48:22
Tylko poznał na zasadzie pewnej praktyki.
00:48:27
I że bał się.
00:48:30
Był zbolały, mówi, że już leżał go podnoszonej go dalej bito.
00:48:36
I stał się naprawdę cud.
00:48:40
Ktoś go wziął i?
00:48:42
Wtargnął i go do więzienia lokalnego wrócili.
00:48:50
Rzucili go do tego więzienia i przyprowadzali.
00:48:54
Ludzi z tej społeczności, która siem tam z gromadza łana czytaniu pisma świętego i mówili, zobaczcie, to jest wasz pastor.
00:49:04
Chcecie tak samo skończyć jak on?
00:49:11
Jedna siostry mu siostra mówiła, że wiecie, Alonso tam był nagi w tym więzieniu Anowi mówiła, że myślała, że on jest ubrany, bo był tak pobity. Jego skóra zmieniła kolor. Na pewno widzieliście czasami takie rzeczy.
00:49:27
Że faktycznie była przekonana, że jest ubrany, nie?
00:49:34
I, którzy jest zdatny, powiedzcie, żeby być taką woń.
00:49:39
Żeby coś takiego przetrwać?
00:49:42
Nie fałszywi nauczyciele, którzy niszczą słowa.
00:49:46
Nie ci, którzy żyją dla uwielbienia siebie swojego życia, tylko ci, którzy naprawdę żyją dla uwielbienia Boga.
00:49:56
Przez ten czas, co Alonso był więzieniu też tłum ludzi przyszedł, żeby zniszczyć kaplicę, którą ci ludzie sobie zbudowali.
00:50:08
Silvia, jego żona.
00:50:10
I kaplica była blisko ich domu, bo po prostu dali kawałek swojego gruntu.
00:50:16
Sylwia mówiła, że to jest takie niezwykłe, jak widzisz swoich sąsiadów, przyjaciół, ludzi, z którymi robiłeś dobrze, jak cała wioska dzieci, dorośli Kobiety.
00:50:28
Idą wiecie z różnymi narzędziami z młotkami, z kilofami, żeby zniszczyć kaplicę i ją niszczą.
00:50:34
W ciągu jednego dnia.
00:50:43
Zapach Poznania.
00:50:45
Woń uwielbienia Boga znikła.
00:50:50
Z tej miejscowości.
00:50:54
Jak zniszczyli kaplicę?
00:50:58
To następnego dnia przyszli zniszczyć dom alonsa.
00:51:06
W tym domu.
00:51:08
Przez te dni ona była z dziećmi, odcięto im wodę.
00:51:16
Dom był otoczony, nie pozwalano dostarczać żywność.
00:51:21
Sylwia mówi, że całe błogosławieństwo, że chrześcijanie z okolicznych miejscowości.
00:51:27
Mieli taką odwagę, że część w nocy im tam przemycała trochę jedzenia i picia starali się podrzucić.
00:51:36
I wyobraź sobie, że jesteś w takim domu i przychodzi tłum, żeby ten dom zniszczyć.
00:51:46
I to nie są ludzie z zewnątrz.
00:51:49
To nie są ludzie obcy?
00:51:51
To są ludzie, z którymi przez całe życie razem żyłeś, Mieszkałeś, funkcjonował eś.
00:51:59
Wszystko z jednego powodu.
00:52:02
Z powodu Chrystusa.
00:52:04
I Sylwia mówiła, że strasznie się bała. Wyobraźcie sobie, że jesteś w domu i słyszysz uderzenia młotków kilofów. Nie wiadomo czego.
00:52:19
Się udało jej się cudem jej i dzieciom przeżyć.
00:52:25
I tu jest też rola Open Doors. My mamy swoje biuro w Meksyku, które obsługuje.
00:52:33
Mniej więcej środkową Amerykę.
00:52:38
Kiedy nasi ludzie się dowiedzieli, to prezbiteriański nas poinformowali, że taka sytuacja tam jest w tej miejscowości.
00:52:49
To mamy lokalnych prawników i oni naciskali na policję Federalną.
00:52:54
Meksykanie ten mają federal s, żeby przyjechali i wyciągnęli Alonso z jego rodziną, żeby przeżyli.
00:53:05
Wiecie w Meksyku się mówi, że tam, gdzie wjeżdżają federal s, to zostaje mokra plama, nie.
00:53:11
Bo rzeczywiście, oni są bardziej do wojska już podobni niż do do policji, ale oni się boją w jej wjechać do takiej miejscowości, bo wiedzą, że.
00:53:21
Będzie wojna.
00:53:25
Trwały negocjacje.
00:53:28
Lokalna społeczność zgodziła się, żeby Federal S wywieźli alonsa i jego rodzinę.
00:53:34
Z tej miejscowości.
00:53:37
Alonzo i jego rodzina musieli podpisać taki dokument, że na rzecz społeczności.
00:53:44
Tej lokalnej zrzekają się pola ojcowizny. Wszystkiego, co było dla nich ważne, to jest ważne dla człowieka.
00:53:52
Musisz z czegoś żyć? Nie.
00:53:55
I wiecie, to taka akcja wygląda, że kiedy tacy Federal S przyjeżdżają, to jest 10 15 minut.
00:54:05
Przyjeżdża kilka pickupów z karabinami maszynowymi.
00:54:10
Z ludźmi, którzy są uzbrojeni i są gotowi, tak naprawdę jakby zostali atakowani się obronić.
00:54:18
Oni wpadli do.
00:54:22
Tego więzienia para medycy wzięli alonsa. Zapakowali też rodzinę. Para medycy byli przekonani, że on nawet nie przeżyje.
00:54:33
Nie przeżyje transportu, bo to nie był. Wiecie taki luksusowy transport tylko takim prawie, że że wojenny.
00:54:41
I szybko po prostu na najwyższej prędkości się ucieka, jakby ludzie się od myśli.
00:54:47
I wiecie co wtedy było w miejscowości jest tak.
00:54:54
Pozbyliśmy się smrodu.
00:54:58
Pozbyliśmy się problemu.
00:55:02
Ludzie świętowali.
00:55:05
Ludzie świętowali, bo.
00:55:10
Już nie będzie się mówiło o chrystusie.
00:55:14
Już nie będzie się go wielbił.
00:55:15
O w tym miejscu?
00:55:17
Wiecie ludzie religijni.
00:55:20
Ja Jestem człowiekiem religijnym. Prawdziwa religijność polega na uwielbieniu Chrystusa. Tak.
00:55:26
Ludzie o fałszywej religijności mogą Wielbić Boga ojca.
00:55:32
Mogą wielbić naturę, mogą wielbić jakiegoś człowieka, ale nie będą chcieli wielbić.
00:55:38
Chrystusa jako Boga.
00:55:41
I to jest rzecz niezwykła.
00:55:43
Bo przez całą historię kościoła to zobaczymy od początku po dzień dzisiejszy i tak naprawdę, dopóki pan nie przyjdzie.
00:55:54
Bo Woń Chrystusowa dla grzesznika jest obrzydzeniem.
00:56:01
Wiecie, dlaczego?
00:56:03
Bo ta woń mówi.
00:56:05
Twoje uczynki nic nie znaczą?
00:56:08
Ta woń ogłasza jesteś grzesznikiem, potrzebujesz Bożej łaski?
00:56:13
A ta łaska jest objawiona w jezusie chrystusie.
00:56:18
Ojciec i Wujek Alonsa zostali pobici tylko dlatego, że byli jego ojcem i wujkiem. Tak oni nawet na te spotkania nie chodzili chrześcijańskiej.
00:56:29
Policja Federalna wywiozła Alonsa. To rzeczywiście para medycy, którzy się nim zajęli. To naprawdę ludzie, którzy są przygotowani, żeby radzić sobie, wiecie w ekstremalnych warunkach to są zawsze najlepsi ratownicy medyczni, nie, którzy to tak pracują.
00:56:46
Byli przekonani, że chłop nie przeżyje.
00:56:51
Dzięki Bożej łasce przeżył większość Kości miał połamanych.
00:56:56
Od nowa się musiał uczyć, chodzić, jeść, mówić.
00:57:01
Po prostu alonzo mówi, że nawet dzisiaj mu siedzenie nawet sprawia ból nie, a parę lat dobrych. Od tego czasu minęło.
00:57:13
I wiecie.
00:57:18
Czy naprawdę chcemy powiedzieć chwała Bogu?
00:57:21
I nie chodzi mi tylko o fajne przywitanie w kościele, bo równie dobrze można powiedzieć dzień dobry nie.
00:57:29
Też bardzo ładne i grzeczne przywitanie.
00:57:32
Ale czy chcemy, żeby nasze imię Wielbiła Boga? Czy chcemy być o faron kadzidłem, zapachem chrystusowym, bo wiecie, kto jest do tego tylko zdatne?
00:57:44
Tak jak mówi Apostoł Paweł 17 Wersecie.
00:57:48
Bo my nie jesteśmy handlarzami słowa Bożego.
00:57:52
Jak wielu innych, lecz mówimy w chrystusie przed obliczem Boga, jako ludzie szczerzy jako ludzie mówiący z Boga.
00:58:05
Nie bądź handlarze.
00:58:07
Bądź kapłan y.
00:58:11
Mów prawdę o Bogu, nawet jeżeli będzie cię to kosztowało.
00:58:17
Nawet jeżeli taki będzie koszt?
00:58:23
Bo to jest to jest poważne, wiecie?
00:58:26
Nie mówimy tu o rzeczach błahych?
00:58:29
Ale mówimy o prawdzie Bożego słowa.
00:58:32
Bądź Wonią Chrystusa tam, gdzie cię pan.
00:58:36
Postawił i nie licz.
00:58:40
Będziesz ładnie pachniał?
00:58:43
Dla tych, których ojciec wybrał?
00:58:46
Będziesz cudownym zapachem?
00:58:48
Ale dla tych, którzy są daleko od Boga.
00:58:52
Będziesz nie do zniesienia?
00:58:54
Nie do wytrzymania.
00:58:56
Wiecie teraz tej miejscowości jest taki napis.
00:59:00
El Pueblo katolikom.
00:59:04
Miasteczko katolickie.
00:59:08
I zakaż zrobienia.
00:59:11
Jakiś uroczystości spotkań dla sekt protestanckich w tej społeczności? Wiecie, jak według nich wygląda sekta protestancka?
00:59:23
Spójrzcie na lewo i prawo.
00:59:25
Do przodu i do tyłu, to jest sekta.
00:59:27
Protestancka według tych.
00:59:28
Czytacie Biblię?
00:59:32
Tak staracie się żyć zgodnie z Biblią o nawet kto się stara, to dobrze Uwielbiacie Boga.
00:59:40
Tak i wiecie, jak przyszli po alonsa?
00:59:45
To jedno z oskarżeń, któremu dali to, że zorganizował kościół.
00:59:50
Ja rozumiem, ale ja nie zorganizowałem żadnego kościoła, my tylko spotykaliśmy się, żeby czytać Biblię.
00:59:59
Modlić się i.
01:00:00
Uwielbiać Boga. On powiedział, no właśnie, to jest kościół.
01:00:04
I wiedzieć, co mieli rację?
01:00:06
To jest właśnie kościół.
01:00:09
Który studiuje Boże słowo i uwielbia Bowem.
01:00:15
I czasami jest tak, że nasi wrogowie.
01:00:18
Wrogowie krzyża wrogowie Chrystusa mają czasami.
01:00:22
O wiele ostrzejsze spojrzenie duchowe od nas.
01:00:25
Bo my czasami pewnych rzeczy nie dostrzegamy. To jest też norma.
01:00:31
I wiecie dzisiaj.
01:00:33
Alonzo jest w Oaxaca, bo jedną z rzeczy, którą robimy w Open Doors by to ładnie nazywamy pomocą socjo ekonomiczną to pomagamy takim ludziom na nowo rozpocząć życie.
01:00:46
Po Oaxaca jest on.
01:00:49
Dalej pszczelarzem i dalej uprawia.
01:00:53
Note awokado awokado hass upra.
01:00:58
Żyje i jest członkiem takiego zboru. Myślę, że bardzo podobnego do was. Tak jak patrzę, widzę takie jak porozmawiałem trochę z Pawłem, tak jak salon zoido zdarza mi się rozmawiać. Myślę, że.
01:01:13
Jest tu bardzo podobna, płaszczyzna myślenia i funkcjonowania.
01:01:20
I wiecie co mnie też Alonso bardzo ujęło. Ja tam byłem w lutym zeszłego roku, tuż przed pandemią. Faktycznie można powiedzieć, że z ledwością się udało wrócić.
01:01:33
Jak u nas pandemia wybuchła?
01:01:37
Talon ze do mnie pisał, Bracie, modlimy się za was, bo jak wy sobie w Polsce poradzicie biedacy? Myślę, chłopie, chłopie wy nie macie bieżącej wody z mydłem są problemy, a wy się modlicie Wasza społeczność, bo tam jak sobie bracia i siostry w Polsce poradza mówicie, to jest zapach.
01:01:59
Nie myślę tylko o sobie.
01:02:02
O swoich problemach o swoich niedogodnościach, ale usłyszałem w telewizji, że w Polsce jest gorzej niż w Meksyku, to nasz zbór będzie się modlił.
01:02:14
Wiecie ja bym chciał, żeby ludzie to widzieli po nas.
01:02:19
Taką gorliwość naprawdę dla Chrystusa w dobry?
01:02:24
Trochę to śmieszne jest, nie, ale oby to nas też charakteryzowało, że będziemy widzieli potrzeby. Bracia i siostry. Będziemy się modlili, będziemy pisać, jak wam możemy pomóc tym ślubie, dasy wyje.
01:02:40
I wiecie.
01:02:41
Jak gdzieś jadę, to czasami pytam siem Alonso o co prosić w modlitwach? Nie.
01:02:49
Rząd miał ciekawą intencję, jak pytaliśmy, AOC o mamy prosić dla Ciebie, dla Twojej rodziny mówi. Wiesz.
01:02:56
Na pewno proś proś Kościół w Polsce.
01:03:00
O 2 rzeczy.
01:03:01
Po pierwsze proś proś o moją żonę, bo u Sylwia jeszcze nie ma przebaczenia, bo wiecie, czasami łatwiej jest wybaczyć, jak tobie ktoś coś złego robi niż jak robi komuś Bliskiemu. Tak.
01:03:14
A chrześcijaństwo jest w chrześcijaństwie, jest wypaczeniem.
01:03:19
I 2 rzecz mówi.
01:03:21
Proś bo z tym mamy problem, żebyśmy mogli modlić się za tych katolików, którzy nam zrobili tą tą krzywdę. Ja celowo używam słowa katolikos a, nie katolik.
01:03:32
Bycie tylko z jednego powodu, bo ci ludzie.
01:03:35
Nie są katolikami, nawet w tym naszym sensie. To jest pomieszanie indians twaz czymśtam, tak.
01:03:44
I tutaj też musimy być czasami uczciwi, bo czasami jako chrześcijanie ewangelik alni też nie jesteśmy uczciwi do końca.
01:03:52
A tutaj trzeba mówić wprost, tam byłem w jakiejś ich społeczności. To nawet księdza zabili, bo ten im mówił pewne rzeczy, które im się nie podobały. Nie.
01:04:07
I wiecie i ta rodzinka sobie dzisiaj żyje.
01:04:12
I żyje też dlatego, że część z was.
01:04:15
Że ludzie wspierają Open Doors, że mogliśmy mieć prawników, że ci prawnicy wiecie naciski naciskali na policję federalną, że później były pieniądze na leczenie alonsa w Meksyku. Naprawdę jest droga służba zdrowia i że później też były pieniądze, żeby pomóc im stanąć na nogi.
01:04:37
Bo chrześcijanin też musi coś jeść, nie?
01:04:40
Ktoś nie musi.
01:04:41
Siem nawrócił, jego ciało już nie ma potrzeb fizycznych. Nie to już nas nie boli i w ogóle to i to jest fantastyczne.
01:04:49
I wiecie wielkie dzięki, bo na tym też ta służba polega i proszę was bądźcie wolnościom Chrystusa.
01:04:58
Też właśnie w miłości braterskiej, bo to też siem rozchodzi i pomagajcie, bo to jest ważny element chrześcijaństwa najpierw.
01:05:08
Patrz na swój zbuk.
01:05:10
I zobacz, w jaki sposób tu możesz okazać miłość braciom i siostrom taką prakty.
01:05:16
Słyszałem, że mogliście siem dzisiaj, bo jedna siostra ma problem, bo mama ma najprawdopodobniej zawał.
01:05:24
Ale czasami na pewno to rodzi, robicie trzeba do kogoś pojechać, posprzątać, zrobić mu zakupy, przywieźć na nabożeństwo i tak dalej.
01:05:31
Takie różne proste rzeczy, w których widać, czy jesteśmy i pamiętajcie też o prześladowanym kościele, ale najpierw bycie tu siem uczymy.
01:05:34
Chrystus o.
01:05:42
Tu się uczymy bycia jak Chrystus naśladowania, jego kroczenia jego drogami.
01:05:47
I zachęcam też was, którzy jeszcze tego nie mają. Myślę, że sporo osób ma, bo tu kiedyś byłem nawet chyba 2 razy z rzędu.
01:05:55
Kto jeszcze nie ma naszego magazynu? Ja tam wyłożyłem. Są też długopisy. Weźcie ten magazyn, tu są świadectwa.
01:06:03
Yyh prześladowanego kościoła tu jest zawsze opisany aktualny projekt pomocowy, który realizujemy, ale tam jest coś, co jest sercem. Tego jest kalendarz modlitw.
01:06:16
Intencją na każdy dzień miesiąca i po prostu módlcie się w tych intencjach.
01:06:22
Najnormalniej w świecie, wiecie?
01:06:26
Bo wiele może modlitwa.
01:06:28
Nie bądźmy jak ludzie, którzy nie wierzą w moc modlitwy. Ja mam czasami wrażenie, że chrześcijanie we Wszystko wierzą tylko nie w mody.
01:06:36
Wierząc w działalność humanitarną, więc wierzą swoje pieniądze, swoje konta w swoje umiejętności, ale nie wierzą w modlitwę. A wiecie, pieniądze może dać każdy wierzący i niewierzący.
01:06:50
Ale tylko kapłan ten, który jest miłą wonią przed panem staje i.
01:06:55
Co daje Bogu?
01:06:57
Prawdziwe uwielbienie.
01:07:00
I to jest rzecz niezwykła. Proszę, weź ten magazyn Wypełnij tą kartkę, dlatego tam długopisy wyłożyłem taka socjotechnika moja nie żeby nie było, nie mam długopisu.
01:07:11
Wypełnij tą karteczkę, dajmi po naszym zgromadzeniu, a my będziemy naprawdę za darmo ci wysyłać brat Paweł może potwierdzić, że naprawdę za darmo wysyłamy, mając nadzieję, że zapłacicie czymś najcenniejszym swoją modlitwą. To nie macałem.
01:07:28
Ja pamiętam, jak raz poczytaliśmy w Polsce Open Doors. Jeździłem po tych zborach, nie było pieniędzy i w ogóle słabo było nie.
01:07:37
I przyjechał nas reanimować niemiecki dyrektor Open Doors i ja mówię, ale to markus, to nie ma sensu, bo to finansowo to nie granie.
01:07:46
Wiecie są mi wtedy Markus mnie zapytał ją Maciek.
01:07:50
A ile jest warta jedna modlitwa 1 €.
01:07:53
10 € 100 € mln euro pejs ja pisałem nie wiem o tej ja też nie wiem, ale przed Bogiem to jest rzecz bardzo cenna.
01:08:02
I proszę podejść tak do Twojej modlitwy.
01:08:05
Ona jest ważna.
01:08:08
Tam też macie?
01:08:09
Kalendarze zachęcam, weźcie wrzućcie parę złotych ile uznacie, a jak nie macie, to weźcie bez bez pieniędzy. Macie książki? Oczywiście co do tej puszki Wrzucicie, to pójdzie na pomoc dla prześladowanego Kościoła i zachęcam to zróbcie.
01:08:25
Też poróbcie nasze różne materiały. To jest bardzo ważne, ale co jest najbardziej istotne?
01:08:32
Bądźcie wonią.
01:08:35
Zmieniajcie rzeczywistość koło was?
01:08:40
Dla jednych będziecie wonią śmierci ku śmierci.
01:08:45
I nie ma co się łudzić, nie będzie inaczej.
01:08:49
Ale dla 2 będziecie wonią życia ku życiu?
01:08:55
I będziecie do tego zda dni tylko w jednej sytuacji.
01:09:00
Kiedy nie będziemy handlarzami słowa Bożego, tylko naprawdę będziemy mówili w chrystusie przed obliczem Boga jako ludzie szczerzy.
01:09:10
Jako ludzie, którzy mówią z Boga, czyli tak naprawdę korzystają z tej świętej księgi, bo tu mamy objawioną Bożą wolę.
01:09:23
I niech przez ciebie coraz więcej ludzi poznaje naszego pana Zbawiciela, odkupiciela, orędownika też jak to mówił dzisiaj brat Paweł Jezusa Chrystusa sprawiedliwego amen.

Skip to content

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na używanie plików cookie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić jak najlepsze wrażenia podczas przeglądania. Jeśli będziesz nadal korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie lub klikniesz „Akceptuję” poniżej, wyrażasz na to zgodę.

Zamknij