Małżeńskie powinności vs korzyści stanu wolnego

Trzecie kazanie z cyklu poświęconego małżeństwu, rozwodom i powtórnym związkom. Paweł Jurkowski gruntownie analizuje wszystkie fragmenty Pisma Świętego, które nauczają na ten temat.

Podczas tego wykładu Paweł przeprowadza nas przez cały pierwszy rozdział Listu do Koryntian.

Transkrypcja

Przepisywanie pliku audio jest automatyczne, dlatego zawierać może błędy, literówki i służy raczej do odnajdywania danego fragmentu kazania, niż do czytania go w formie tekstowej.

00:00:00
I Otwórzmy pierwszy list Apostoła Pawła do koryntian, siódmy rozdział i ponownie przeczytamy cały ten rozdział.
00:00:11
A co do spraw, o których mi pisaliście, dobrze jest człowiekowi nie dotykać Kobiety, jednak przez wzgląd na niemoralność niech każdy ma swoją żonę i każda niechaj ma swojego własnego męża.
00:00:32
Niech mąż oddaje powinność żonie podobnie.
00:00:39
I żona mężowi?
00:00:41
Żona nie włada własnym ciałem, ale mąż.
00:00:48
Podobnie i mąż nie włada swoim własnym ciałem, ale żona.
00:00:55
Nie pozdrawiajcie się tego wzajemnie.
00:00:59
Dosłownie nie ograbia jcie się stego.
00:01:02
Chyba, że za wspólną zgodą na pewien czas, aby mieć czas postu i modlitwy.
00:01:11
Potem.
00:01:13
Ponownie bądźcie razem, aby was Szatan nie kusił spowodu waszej nie powściągliwości.
00:01:23
A to, co mówię, mówię z wyrozumiałości, a nie rozkazując.
00:01:31
Albowiem chciałbym, aby wszyscy ludzie byli jak ja.
00:01:38
Ale każdy ma swój własny dar łaski od Boga, jeden wprawdzie taki.
00:01:45
A inny taki mówię natomiast.
00:01:50
Nie żonatym.
00:01:52
I wdową dobrze jest dla nich, jeżeli pozostaliby tak jak ja.
00:02:01
Ale jeśli nie mogą panować nad sobą, niech się pobierają.
00:02:07
Bo bardziej korzystnie jest się pobrać, niż płonąć namiętnością.
00:02:14
Tym więc, którzy są w małżeństwie, rozkazuję, nie ja.
00:02:20
Lecz pan.
00:02:22
Żona niech się nie oddziela od swojego męża.
00:02:29
A jeśli natomiast została oddzielona?
00:02:33
Niech pozostanie niezamężna.
00:02:36
Albo niech się pojedna z mężem?
00:02:40
A mąż niech nie oddala żony.
00:02:45
Lecz pozostałym mówię, ja nie pan, jeśli jakiś brat ma niewierzącą żonę.
00:02:53
A ta zgadza się z nim mieszkać, niech jej nie oddala i żona, która ma niewierzącego męża, a on zgadza się z nią mieszkać niego nie oddala.
00:03:07
Albowiem niewierzący mąż zostaje poświęcony przez żonę.
00:03:13
I nie wierząca żona została poświęcona przez męża.
00:03:19
Gdyż inaczej dzieci wasze byłyby nieczyste.
00:03:22
Teraz natomiast są święte, a jeśli niewierzący się oddziela, niech będzie oddzielony.
00:03:29
00:03:32
Takich przypadkach nie jest Zniewolony Brat lub siostra, gdyż Bóg powołał nas do pokoju.
00:03:42
Czy bowiem wiesz żono, że uratujesz męża?
00:03:46
Lub czy wiesz mężu, że uratujesz żonę?
00:03:51
Tylko jak każdego obdarował Bóg jak każdego powołał pan.
00:03:58
Tak niech postępuje, tak też zarządzam we wszystkich zborach. Jeśli ktoś został powołany jako obrzezany, niech nie ukrywa obrzezania.
00:04:12
A jeśli ktoś został powołany jako nieobrzezany, niech się nie obwiązuje.
00:04:18
Obrzezanie jest niczym i nie obrzezanie jest niczym.
00:04:23
Tylko zachowywanie przykazań bożych. Każdy w tym powołaniu, w którym jest powołany, niech pozostaje. Zostałeś powołany będąc niewolnikiem. Niech cię to nie martwi.
00:04:38
Ale jeśli możesz stać się wolnym?
00:04:41
Raczej korzystaj stego.
00:04:44
Albowiem kto jest powołany w panu?
00:04:47
Jest, Przepraszam, albowiem kto jest powołany w panu, będąc niewolnikiem, jest wyzwoleniem cem pana.
00:04:55
Podobnie, kto jest powołany jako wolny, jest niewolnikiem Chrystusa.
00:05:02
Drogo zostaliście kupieni? Nie stawajcie się niewolnikami ludzi. Każdy wczym został powołany bracia w tym niech trwa przy Bogu.
00:05:17
A co do panien nie mam rozkazu pana jednak wypowiadam zdanie jako ten, który dzięki miłosierdziu pana jest godny zaufania.
00:05:29
Sądzę więc, że przy na stających obecnie trudnych czasach dobrze jest człowiekowi takim być. Jesteś związany z żoną? Nie szukaj rozłączenia.
00:05:44
Nie jesteś złączony z żoną?
00:05:47
Nie szukaj żony.
00:05:49
A jeśli ożeniłeś się?
00:05:52
Nie zgrzeszyłeś, jeśli też panna zaś lubiła się nie zgrzeszyła, jednak tacy będą mieli ucisk Wcielen, natomiast ja chcę was oszczędzić.
00:06:07
00:06:07
A to mówię, bracia.
00:06:09
Że czas jest skrócony.
00:06:12
Odtąd ci, którzy mają żony, niech będą jak by ich nie mieli.
00:06:16
A ci, którzy płaczą jakby nie płakali, a ci, którzy się radują, jakby się nie radowali, a którzy kupują jakby nie trzymali tego, co kupili.
00:06:28
A, którzy używają tego świata, jak by go nie używali.
00:06:35
Bo przemija postać tego świata.
00:06:38
A chcę, abyście byli wolni od trosk nieżonaty troszczy się o sprawy pana o to, jak podobać się Panu.
00:06:49
A żonaty troszczy się o sprawy tego świata. Jak podobać się żonie?
00:06:55
Jest podział między mężatką a panną. Niezamężna, troszczy się o sprawy pana, aby była święta i ciałem i duchem.
00:07:06
A mężatka troszczy się o sprawy tego świata, jak podobać się mężowi?
00:07:11
A to mówię dla waszej własnej korzyści, nie aby zarzucać na was sidła.
00:07:17
Lecz abyście nieprzerwanie dostojnie i wytrwale stali przy panu, a jeżeli ktoś sądzi, że niestosownie postąpiłby wobec swojej panny, by miała przekroczyć swoje lata młodości oraz że tak powinno się stać, niech czyni co chce, nie grzeszy, niech się pobiorą.
00:07:43
To jednak postanowił mocno w sercu bez przymusu i panuje nad własną wolą.
00:07:49
Osądził to swoim sercu, aby zachować swoją pannę w dziewictwie dobrze czyni.
00:07:57
A tak kto poślubia swoją pannę czyni dobrze?
00:08:01
A kto nie zaś lubia czy nie lepiej?
00:08:04
Żona związana jest prawem do tego czasu, dopóki żyje jej mąż.
00:08:12
Jeśli jednak umarłby jej mąż jest wolna, by wyjść za mąż, za kogo chce?
00:08:19
Byle tylko spano.
00:08:21
Ale wg mojej Rady jest bardziej błogosławiona, jeśli tak pozostanie.
00:08:29
A wydaje mi się, że i ja mam ducha Bożego.
00:08:34
Jaka jest główna?
00:08:38
Powtarzająca siemyśl.
00:08:40
W tym całym rozdziale.
00:08:43
Po pierwsze, jak podobać się Bogu niezależnie.
00:08:50
Od stanu matrymonialnego statusu społecznego czy ekonomicznego położenia, w którym się znajdujemy.
00:09:00
00:09:01
Z główna myśl jakimkolwiek jesteś wstanie w jakimkolwiek jakiejkolwiek sytuacji Bóg ciebie powołał w jakimkolwiek położeniu matrymonialnym, społecznym czy ekonomicznym. Bóg powołał cię, jak podobać się.
00:09:17
00:09:20
W tym miejscu.
00:09:21
I druga rzecz jak najlepiej wykorzystać nasz obecny stan.
00:09:29
Aby najowocniejszy służyć Bogu, jeśli tego nie widzimy i jeśli to nie jest naszym głównym, życiowym celem.
00:09:41
Będziemy mieli problemy ze zrozumieniem tego rozdziału i argumentacji, jaką posługuje się natchniony Apostoł Jezusa Chrystusa.
00:09:54
Jeśli kierujesz się tym, czym kieruje się świat i wiele kościołów, do których Duch tego świata przenika, czyli jak być zadowolonym w tym życiu, jak być spełnionym w tym życiu, jak nie mieć problemów w tym życiu, jak najlepiej przeżyć to życie?
00:10:15
Jeżeli to jest twoje motto życiowe?
00:10:18
To totalnie nie zrozumiesz tego, o czym Apostoł Paweł to mówi i totalnie nie przyjmiesz jego argumentacji i nie przyjmiesz jego napomnień.
00:10:28
Wielu rozmowach, które prowadziłem z ludźmi w tym temacie.
00:10:33
Spotykałem się ciągle z argumentacją opartą na potrzebach człowieka, na zaspokojeniu człowieka na najwyższym dobru człowieka.
00:10:44
Chrześcijaństwo to zasady zaparcie się samego siebie i uznanie Boga za najwyższą wartość. Chrześcijaństwo to zasady, uznanie Jezusa Chrystusa za pana.
00:10:59
Którego stajemy się sługami albo lepiej niewolnikami nie rozporządzamy już naszym życiem według naszej woli i nie szukamy zaspokojenia samych siebie. Jeśli tak żyjemy, to w ogóle nie jesteśmy chrześcijanami, od tego musimy zacząć.
00:11:20
Przemawianie do ludzi, którzy nie są chrześcijanami i mówienie im o zasadach chrześcijańskich jest rzucaniem grochu o ścianę to nie trafia.
00:11:31
Musimy stać się dziećmi bożymi, aby móc żyć według praw bożych i według zasad Królestwa Bożego, które pan Jezus i jego apostołowie nam przynieśli.
00:11:44
A więc dobrze sobie za dobrze odpowiedzmy sobie na to pytanie, które nieuchronnie przewija się przez ten cały rozdział, czy żyjemy dla własnej przyjemności, dla zaspokajania siebie samych, czy też szukamy.
00:12:03
Wtym miejscu i w tym stanie, jakim Bóg nas powołał jego chwały, jego Królestwa jego woli.
00:12:13
Jak najlepiej możemy wykorzystać ten stan, w którym się znajdujemy, aby najowocniejszy mu służyć.
00:12:21
Zeszłym tygodniu zajęliśmy się ważnymi wstępnymi uwagami dotyczącymi tego całego rozdziału i pewnymi historycznymi problemami interpretacyjny mi interpret. A cyj Ny mi mam problem z tymi długimi słowami wynikającymi filozoficznych poza biblijnych założeń ówczesnych greckich czy rzymskich myślicieli.
00:12:51
I uwarunkowań społecznych, w których te słowa były po raz pierwszy skierowane do kości.
00:12:56
Działa.
00:12:57
Zasygnalizowałem powagę tematu.
00:13:01
I potrzebę spokojnej, rzeczowej, dogłębnej analizy wielu zagadnień związanych ze stanem wolnym z małżeństwem, separacją.
00:13:15
Rozwodami i powtórnej miejsc wiązkami.
00:13:20
Jeśli Bóg tylko pomoże, będziemy się tym zajmować i zachęcam was też do dyskusji.
00:13:27
Refleksji i Waszych uwag to będzie cenne i pomocne.
00:13:31
Zaczniemy dziś cały ten wielki temat od kwestii, która pojawia się już w pierwszym wierszu tego rozdziału i przewija się przez cały ten rozdział aż do jego końca.
00:13:45
Apostoł Paweł ma bardzo wysokie mniemanie na temat świętego związku małżeńskiego, dlatego, że Bóg ma bardzo wysokie mniemanie o tym związku, ale Apostoł Paweł natchniony duchem Bożym dostrzega także wiele korzyści płynących ze stanu wolnego.
00:14:09
I zachęca wszystkich, którzy jeszcze nie zawarli związku małżeńskiego lub przez śmierć współmałżonka.
00:14:19
Przez separację lub rozwód znaleźli się poza małżeństwem do pozostania w tym właśnie stanie.
00:14:30
Aby owocnie służyć Bogu?
00:14:33
I oszczędzić sobie rozlicznych zmagań i cierpień, jakie wiążą się z życiem w małżeństwie.
00:14:42
Ludzka naiwność i marzyciel stwo od wieków jest źródłem sentymentalnej propagandy, która przez baśnie legendy powieści Wiersze, poematy pieśni, a w naszych czasach chyba najgłośniej przemawia przez filmy i ostatnio przez gry komputerowe.
00:15:07
Kreując nierealistyczny, nieosiągalny, bajkowy obraz idylli ci w licznej romantycznej, niczym niezmąconej miłości.
00:15:22
Żyli długo i szczęśliwie. Tymczasem słowo Boże bardzo praktycznie i rzeczowo podchodzi do spraw związanych z międzyludzkimi relacjami i nie umniejszając pięknu i radości stanu małżeńskiego.
00:15:26
00:15:44
Uczciwie też mówi o zmaganiach i cierpieniu, które wynikają z intymnego pożycia dwojga niedoskonałych ludzi.
00:15:57
Bóg od samego początku zaprojektował małżeństwo.
00:16:02
Jako najbardziej powszechne.
00:16:06
Najbardziej powszechny związek ludzi, którzy mieli żyć na tej ziemi.
00:16:11
Bóg zaprojektował małżeństwo i obdarzył je łaską.
00:16:18
Obdarzył je błogosławieństwem, którym ludzie mieli doświadczać spełnienia.
00:16:24
W najbardziej intymnym.
00:16:27
Wyrazie swojego człowieczeństwa?
00:16:30
Niestety, kiedy ludzie upadli w grzech, natychmiast pojawił się konflikt między pierwszymi ludźmi.
00:16:39
Kiedy tylko upadli w grzech?
00:16:42
Widzimy pojawia się pewne napięcie między nimi zaczyna się obwinianie.
00:16:49
Zaczyna się Wstyd.
00:16:51
Zaczyna się separacja między mężem i żoną.
00:16:55
Kobiet kobiecie rodzi się pragnienie, by dominować.
00:16:59
To ona pierwsza wzięła owoc, to ona zgrzeszyła i w jej sercu rodzi się pragnienie dominacji nad mężem. Bóg natomiast ustanawia męża, aby dominował nad kobietą.
00:17:11
I to jest od wieków konflikt to jest od wieków zmaganie.
00:17:17
To od wieków tworzy napięcie.
00:17:21
Małżeństwo jest też jedynym miejscem, w którym intymność seksualna.
00:17:28
Jest właściwa i błogosławiona.
00:17:31
Gdziekolwiek człowiek próbuje wykraczać poza małżeństwo swoją seksualnością. Stwarza to nie wyobrażalne problemy w psychice umyśle, serc ów, duszy człowieka.
00:17:47
Jakże często przenosi się na jego problemy zdrowotne i nieraz prowadzi do śmierci.
00:17:54
Małżeństwo jest jedynym miejscem, w którym Bóg błogosławi.
00:18:00
Intymność seksualną i o tym chciałbym dzisiaj z wami rozmawiać bardzo szczery sposób.
00:18:06
Dla niektórych z was może się wydawać to temat, który was nie dotyczy, ale tak nie jest. Uważnie. Słuchajmy, to wszystkich nas dotyczy.
00:18:13
Apostoł Paweł przedstawia to w taki sposób, iż każdy z nas może coś dla siebie z tego wziąć.
00:18:22
Tak jak małżeństwo.
00:18:25
I pożycie seksualne w małżeństwie jest darem w takim samym stopniu, bycie wstanie wolnym jest Bożym darem.
00:18:37
I o tym Apostoł Paweł tutaj wyraźnie w tym fragmencie mówi. Problem jest taki, że współczesny świat bombarduje nas tą iluzją.
00:18:48
Szczęśliwości małżeństwa.
00:18:51
Łatwości małżeństwa, łatwości miłości i wielu ludzi się totalnie gubi. W tym wszystkim wielu ludzi pożąda jakiejś iluzji, której nie ma szans na tej Ziemi doświadczyć i przeżywać. I niestety mamy masę tragedii.
00:19:11
Niestety, wielu wierzących ludzi też wtey na tym polu polega.
00:19:17
Zarówno stan małżeński, jak i stan wolny.
00:19:22
Jest miejscem, w którym możemy spełniać nasze ludzkie powołanie, by znać Boga.
00:19:31
Poznawać Boga.
00:19:33
Służyć Bogu, radować się Bogiem i wzrastać Bogu. To jest nasz pierwszy najważniejszy główny cel w ogóle naszego istnienia na tej ziemi.
00:19:46
Jeśli to nie jest naszym pierwszym, najważniejszym.
00:19:50
Celem i sensem naszego istnienia.
00:19:53
To, co będę mówił, nie będzie miało dla was większego sensu.
00:19:58
Apostoł Paweł był bardzo bogobojnym człowiekiem, człowiekiem godnym podziwu i naśladowania i ten Apostoł w pierwszym liście do koryntian w siódmym rozdziale i Siódmym wierszu pisze, chciałbym, aby wszyscy ludzie byli jak ja.
00:20:20
Co ma na myśli, mówiąc te słowa, żeby wszyscy byli apostołami, żeby wszyscy tak jak on głosili ewangelię wypędzali demony, uzdrawiali, czynili cuda. Czy o tym mówi następny wiersz wyraźnie mówi, o co mu chodzi.
00:20:34
Mówię natomiast nie żonatym i wdową dobrze jest dla nich. Jeżeli pozostaliby tak jak ja, o to mu chodzi. W tym kontekście tego całego rozważania tego rozdziału Apostoł Paweł mówi, chciałbym, żeby wszyscy byli tak jak ja nie byli w związku małżeńskim. To ciekawe.
00:20:57
Czytaliście te słowa kiedyś takiego czytaliście?
00:21:01
Czy w ogóle się zatrzymaliśmy nad tym, czy w ogóle się nad tym zastanowiliśmy?
00:21:05
Paweł mówi, dobrze jest dla nich. Jeżeli pozostaliby tak jak ja ci wszyscy, którzy jeszcze nie wstąpili w związek małżeński.
00:21:13
Nie żonaci i wdowy do WCO wie oczywiście też się w tym mieszczą.
00:21:18
Oto Paweł mówi nam nie do Cowie wdowcy, wdowy i Wdowcy Przepraszam Apostoł Paweł tutaj wyraźnie mówi.
00:21:28
Że bycie w stanie wolnym jest błogosławionym stanem?
00:21:35
Jest dobrym stanem.
00:21:37
W tej mierze w jakiej?
00:21:41
Chcemy służyć Bogu, jakiej chcemy być użyteczni dla Boga, jakiej pozwalamy używać Bogu tego stanu w naszym życiu.
00:21:53
Do tego stopnia jest to błogosławieństwem.
00:21:56
Iż Paweł życzy sobie, aby ci wszyscy.
00:21:59
Którzy jeszcze nie wstąpili w związki małżeńskie, albo którzy z powodu wdowieństwa nie są w związku małżeńskim, wtakim stanie pozostali.
00:22:10
Patrząc na życie Apostoła Pawła, patrząc na jego służbę, patrząc na jego poświęcenie, patrząc na jego dokonania.
00:22:19
Nie ma chyba wątpliwości, że jego stan wolny miał wielką wagę w tym dziele, do którego Bóg go powołał. Gdyby miał żonę i dzieci.
00:22:30
I próbował je wozić ze sobą na wszystkie swoje podróże misyjne i ciągnąć za sobą do więzienia i pozwalać im doświadczać tego, co działo się niemal w każdym mieście, gdzie go ukamienowali, gdzie go pluli, na niego, gdzie go wyzywali, gdzie grozili mu śmiercią. To raczej byłoby nierealne, niemożliwe to w ogóle do wykonania, do zrealizowania.
00:22:52
Paweł tutaj stawia siebie jako przykład.
00:22:56
Życia i służby dla Boga i poświęcenia się Bogu stanie wolnym, który niemożliwy byłby dla człowieka, który byłby w małżeństwie.
00:23:04
00:23:08
I oczywiście jako, że Apostoł Paweł tutaj odnosi siebie, czy mówi o sobie w odniesieniu do osób niezamężnych i do owdowiał ych osób, to nam mówi, że.
00:23:22
Najprawdopodobniej.
00:23:24
Paweł, kiedyś miał żonę, Jestem niemal stuprocentowo przekonany, że miał żon.
00:23:30
Skąd? Dlatego, że w dziejach apostolskich czytamy o tym, iż Paweł był członkiem sanhedrynu żydowskiego?
00:23:38
A wszyscy członkowie sanhedrynu bezwzględnie musieli mieć żonę.
00:23:43
Taki były żydowskie wymagania, jak ostatnio żeśmy o tym rozmawiali dla każdego pobożnego Żyda trzeba było mieć żonę.
00:23:51
Nie mieć żony to pierwszy krok do piekła dla pobożnego Żyda według ich myślenia, a już dla członków sanhedrynu nie ma mowy, żeby się dostać do sanhedrynu nie będąc.
00:24:03
Żonatym.
00:24:05
Nie wiemy, co się stało z jego żoną, czy umarła i Paweł był wdowcem, czy też gdy stał się chrześcijaninem, nie opuściła go i Paweł żył w stanie samotnym czy wolnym.
00:24:18
Używając tego terminu stan wolny. Pamiętajcie, mówię tutaj, czasami tylko ludziach, którzy nigdy nie wstąpili w związki małżeńskie, ale czasami mogę też mówić o tych, których tak jak tutaj w przypadku Pawła być może zostali opuszczeni.
00:24:33
Przez niewierzącą małżonkę czy niewierzącego małżonka.
00:24:39
W każdym razie Paweł nie przemawia jak związany celibatem ksiądz teoretyk.
00:24:47
Który nie ma osobistego doświadczenia małżeńskiego życia, ale przemawia jako człowiek, który naprawdę wie, co to znaczy być w związku małżeńskim.
00:24:59
Jak również wie.
00:25:01
Jak to jest żyć, nie będąc w związku małżeńskim?
00:25:05
00:25:06
Takiego człowieka Bóg sobie wybrał.
00:25:09
Aby przemawiać do Kościoła w tych kwestiach w tych sprawach, to co Paweł tutaj wyraźnie mówi.
00:25:16
O czym ostatnio też wspominałem, to fakt, że stan wolny.
00:25:22
Nie jest koniecznie jakąś formą niepewności w naszym życiu, jakąś formą gorszego człowieczeństwa, jakiejś gorszej egzystencji na tej ziemi.
00:25:40
Powiem wam szczerze, że daleko gorszą rzeczą jest życie tych, którzy są w związkach małżeńskich i życzą sobie, żeby nie byli.
00:25:53
Niż życie tych, którzy nie są w związkach małżeńskich i chcieliby w nich być, zrozumieliście, co powiedziałem.
00:26:02
Daleko gorszy jest stan tych wszystkich, którzy są w małżeństwie, ale życzą sobie, żeby nigdy nie weszli w to małżeństwo.
00:26:12
Niż tych, którzy nie są w małżeństwie, a bardzo chcieliby wejść małżeństwo.
00:26:18
Ale oczywiście Paweł mówiąc te słowa życzą sobie, aby wszyscy byli tak jak on w stanie wolnym.
00:26:27
Zdaję sobie sprawę, że nie jest to dla wszystkich.
00:26:32
I nie czynić tego nakazu nie czyni stego warunku, aby być jakimś szczególnym sposób używanym przez Boga.
00:26:42
Użytecznym dla Boga?
00:26:45
Wręcz przeciwnie.
00:26:47
Widzimy, że w listach pasterskich do Tymoteusza do tytusa Paweł Nakazuje, aby wszyscy, którzy sprawują urzędy w kościele, biskupi Diakoni.
00:26:59
Byli w związkach małżeńskich.
00:27:02
To było warunkiem, aby tylko tacy ludzie.
00:27:06
Mogli sprawować służbę w kościele. Nie ludzie w celibacie, to jest rzymskokatolickie.
00:27:13
Zaprzeczenie słowu bożemu, które zabrania ludziom w celibacie sprawować funkcje kościelne.
00:27:21
Tak Jeszcze raz Apostoł Paweł twierdzi.
00:27:26
Że biskupi Diakoni muszą być mężami jednej żony i muszą mieć swoje dzieci i właściwie nimi zarządzać w ten sposób, będąc przykładem w ten sposób, będąc w stanie pomagać innym małżonką. Natomiast Kościół Rzymskokatolicki uczynił z Celibatu warunek.
00:27:50
Do tego by sprawować te duchowe urzędy kościelne, co jest bezpośrednim zaprzeczeniem nauki słowa Bożego.
00:28:01
Apostoł Paweł mówiąc o przywilejach i możliwościach wykonywania służby w kościele, stanie Wolnym.
00:28:10
Nie ogranicza oczywiście służby w kościele do ludzi stanu wolnego. Wręcz przeciwnie.
00:28:16
Natomiast sam będąc w takim stanie i sam będąc powołany do tej Apostolskiej służby, dostrzega liczne korzyści jakies takiego stanu wynikają i w tym rozdziale mówi przynajmniej o 5.
00:28:34
Takich korzyściach.
00:28:36
Służby Bogu i życia dla Bogu stanie wolnym.
00:28:40
Gorąco was wszystkich zachęcam do do uważnego zastanowienia się nad tym, gdyż jeśli dzisiaj jesteście w stanie wolnym i bardzo tęsknicie do tego, żeby to zmienić.
00:28:53
Zastanówcie się nad tymi argumentami, które Apostoł Paweł przekazuje w tym siódmym rozdziale. A jeśli dzisiaj jesteście w małżeństwie, ale jutro czy za tydzień, czy za miesiąc, czy kiedykolwiek Bóg odwoła was tego stanu i znajdziecie się?
00:29:08
Stanie wolnym? Nie, nie, nie podejmujcie pochopnych kroków, aby tego zmienić, ale rozważcie przed Bogiem, czy to rzeczywiście jest jego wola dla was.
00:29:20
Apostoł Paweł zdaje sobie sprawę, że zarówno bycie w małżeństwie, jak i bycie w stanie Wolnym jest darem Bożej łaski. Wyraźnie to mówi. Każdy ma swój własny dar łaski od Boga, jeden wprawdzie taki, a drugi taki.
00:29:38
Nikt nie wszyscy są powołani do małżeństwa, nie wszyscy są powołani do stanu wolnego.
00:29:44
Jest to kwestia rozpoznania daru, jaki Bóg nam dał.
00:29:49
Apostoł Paweł życzył sobie, aby wszyscy mieli ten dar, który on posiadał, ale był świadomy, że tak nie jest i dlatego nie mówi tego jako przykazanie, ale mówi to jako Radę, jako coś, czym on się dzieli, jako doświadczony człowiek z jednej i z drugiej strony.
00:30:06
I wzywa chrześcijan w Koryncie i przez nich wszystkich chrześcijan do Ross. Sądzenia tych spraw do rozważenia tego i nie poddawania się pod presje tego świata, ani tych, którzy mówią, że małżeństwo jest złe i że seks jest zły i że to Wszystko jest brudne i nieczyste mówi tym nie wierzcie i tych nie słuchajcie, ale też nie poddawajcie się pod presje tych, którzy mówią, że musicie mieć małżonka. Musicie mieć małżonkę, musicie być w związku małżeńskim.
00:30:37
Bo inaczej to życie nie ma sensu. To życie jest nieszczęśliwe, to życie jest nic nie warte.
00:30:43
Nie chrześcijanin ma zupełnie inną perspektywę, zupełnie z innych założeń wychodzi i zupełnie inaczej na to patrzy.
00:30:52
Ci, którzy otrzymują od Boga ten szczególny dar łaski, aby żyć w stanie wolnym, mogą stać się wielkim błogosławieństwem dla Bożego Kościoła mogą wiele dokonać dla Bożej chwały.
00:31:07
I Rozwoju jego Królestwa w tym świecie. Pozwólcie, że podzielę się krótko ilustracją mojego przyjaciela VA devil danie, które niektórzy z was go znają. Zeszłym tygodniu widziałem się z nim na ślubie syna Adama Jagody i rozmawiałem z nim i zapytałem go, czy mogę użyć jego przykładu?
00:31:26
Znam go od.
00:31:28
Prawie 30 lat V nigdy nie zawarł związku małżeńskiego.
00:31:33
Jest naprawdę pod wieloma względami. Wspaniałym człowiekiem. Jest mi Bliskim Bratem oddanym panu gorliwym i przez te wszystkie lata obserwowałem go, jak on sobie radzi. Jego dom zawsze był otwarty dla wielu ludzi nieraz mieszkali u niego bezdomni, pomagał ludziom w trudnym położeniu.
00:31:55
Ale też widziałem jego życie w kościele, bo dosyć dużo rozmawialiśmy, pisaliśmy, dzwoniliśmy, widziałem, jak angażował się w życie rodziny w kościele, miał przyjaciół w kościele, ludzi w związkach małżeńskich i on często odwiedzał i bywał w ich domach.
00:32:10
Nie zamykał się w swoim świecie samotności, ale był obecny w życiu ludzi w kościele. Zapraszał do siebie rodziny, sam odwiedzał ich, miał kontakt z wieloma ludźmi. Od kilku lat zaangażował się w pracę.
00:32:25
W Indiach, gdzie jeździ tam regularnie kilka razy do roku i pomaga tym sierotom w Indiach.
00:32:32
Z własnych pieniędzy łoży na to zachęca innych chrześcijan. My też mamy w tym jakiś mały udział jako ten jako zbór tutaj wspieramy tą pracę, pomagają sierotą Indiach znaleźć schronienie, jedzenie, wykształcenie i pytałem go, jak to jest z tobą, powiedz mi, czy ty masz ten dar bycia wolnym czy nie przeżywałeś jakiś seksualnych zmagań i walk?
00:33:00
Ja mówi do mnie, to nie jest tak, że nie przeżywałem, że nie chciałem być w związku małżeńskim. To nie jest tak, że nigdy tego nie pragnąłem, ale oddałem swoje życie Bogu i Bóg dał mi łaskę.
00:33:13
Bóg dał mi siłę były mówi ciężkie chwile. To nie było tak, że to lekko mu przyszło. Było czasami poczucie samotności. Były jakieś pragnienia, były zmagania seksualne, ale mój to nie było coś takiego, żebym tego nie mógł z Bożą siłą pokonać.
00:33:30
Przezwyciężyć, żeby mnie to gdzieś ciągnęło w dół.
00:33:34
Tak.
00:33:35
Jestem w stanie z tym żyć. Jestem w stanie radować się Bogiem. Jestem w stanie służyć Bogu. Jego świadectwo jest dla mnie wielką zachętą.
00:33:44
Jego życie, jego pokora, jego zaangażowanie w Królestwo Boże jest prostym, nie wielce znaczącym w tym świecie człowiekiem pracuje w jakiejś tam firmie mechanicznej, siedzi w biurze, przybił.
00:33:58
Ale widzę w nim oddanego Bogu Brata, który oddał mu całe swoje życie i tak jak Bóg mogą uzdalnia, służy Bogu i na 1:00 miejscu, myślę, stawia Królestwo Boże i jego sprawiedliwość i w tym sensie jest dla mnie wielką zachętą. Mam nadzieję, że jak nas odwiedzi następnym razem za poproszę go, żeby coś więcej o tym sam powiedział.
00:34:19
Tak jak powiedziałem, w tym rozdziale jest przynajmniej 5 błogosławieństw stanu wolnego. Patrząc na czas, dotknę tylko pierwszego.
00:34:32
Jak Bóg pozwoli kolejnymi, zajmiemy się następnym razem.
00:34:36
Pierwsza korzyść, o której tu Apostoł Paweł mówi to samodzielne rozporządzanie własnym ciałem, do którego nie mają prawa osoby żyjące w związkach małżeńskich.
00:34:53
Pierwszy wiersz, a co do spraw, o których mi pisaliście, dobrze jest człowiekowi nie dotykać Kobiety. Jednak przez wzgląd na niemoralność niech każdy ma swoją żonę i każda niechaj ma własnego męża.
00:35:07
Niech mąż oddaje powinność żonie dosłownie tutaj w grece jest sformułowanie, które oznacza.
00:35:15
Mąż jest dłużnikiem żony, albo mąż jest zobowiązany.
00:35:22
Wobec żony jest winnym czegoś swojej żonie i to samo dotyczy żony podobnie i żona mężowi. I wiesz, czwarty żona nie włada własnym ciałem, ale mąż.
00:35:38
Podobnie i mąż nie włada własnym ciałem.
00:35:42
Ale żona, nie pozdrawiajcie się tego wzajemnie, tak jak powiedziałem, dosłownie jest powiedziane, nie ograbia jcie się stego.
00:35:51
Z tego, że żona należy do męża. Mąż należy do żony, nie ograbia jcie się stego, chyba że za wspólną zgodą na pewien czas, aby mieć czas postu i modlitwy, potem ponownie bądźcie razem, aby was Szatan nie kusił spowodu waszej nie powściągliwości i zatrzymajmy się na tym fragmencie. Małżeństwo to nie tylko radość i przyjemność seksualnych doznań, ale także obowiązek regularnego.
00:36:22
Małżeńskiego pożycia.
00:36:24
Hollywoodzka propaganda maluje seks fantazyjnych barwach, niebiańskich uniesień i niekończących się orgazmów.
00:36:34
Ale codzienna rzeczywistość wielu małżeńskich łożach.
00:36:40
Nie jest tak kolorowa i satysfakcjonujące.
00:36:43
Wielu młodych ludzi jest zaskoczonych i rozczarowanych, kiedy filmowe fantazje nie spełniają się w ich doświadczeniu.
00:36:54
Niektórzy sięgają po coraz mocniejsze bodźce i erotyczne dopalacze.
00:37:00
A inni bez końca i bez sukcesu szukają spełnienia swoich urojonych pragnień w związkach pozamałżeńskich albo w pornografii, która jest dzisiaj tak tania i tak dostępna.
00:37:14
Jednak takie rozwiązania prowadzą do degradacji i degeneracji małżeńskiego łoża i rozkładu małżeństw. I to widzimy dzisiaj. Dzieje się na ogromną skalę.
00:37:27
Ci jednak, którzy chcą zachować piękno i radość małżeńskiego pożycia, stoją przed nie lada wyzwaniem w obliczu codziennych emocjonalnych konfliktów między małżonkami zmęczenia złego samopoczucia.
00:37:43
Chorób i całej masy różnych życiowych przeżyć doświadczeń, problemów, które wpływają na małżeńskie relacje i pożycie seksualne.
00:37:54
Ponadto, choć żyjemy w tak zwariowanym i nasączonym seksualnością świecie.
00:38:01
Okazuje się, że wielu małżonków totalnie nie potrafi rozmawiać na temat swoich potrzeb i oczekiwań seksualnych.
00:38:12
Seks jest prosty na ekranie, ale praktyka dowodzi, że wiele małżeństw rozpada się z powodu braku komunikacji, potrzeb i oczekiwań seksualnych między małżonkami.
00:38:26
Mężowie wstydzą się mówić o swoich potrzebach i oczekiwaniach, a żony boją się mówić o swoich, natomiast słowo Boże mówi tutaj wyraźnie. Niech mąż oddaje powinność.
00:38:41
Niech nie będzie dłużny niczego swojej żonie i podobnie żona niech nie będzie dłużna wobec męża.
00:38:48
Ktoś powie, ależ to takie nie romantyczne.
00:38:51
To takie obowiązkowe, to takie nie ekscytujące.
00:38:56
Ale za to bardzo praktyczne i bardzo pomocne. Małżonkowie są sobie winni, są sobie dłużni wyświadczać dobro są zobowiązani do zaspokajania swoich potrzeb i oczekiwań. Żona nie włada własnym ciałem.
00:39:13
Co na to feministki?
00:39:15
Podobnie mąż nie włada własnym ciałem, a więc to nie jest tak, że tylko jedna strona, nie obie strony są tak samo zależy.
00:39:25
Nie pozdrawiajcie się tego wzajemnie. Nie ograbia jcie się stego wzajemnie. Każdy mąż czy żona, którzy pozbawiają swojego współmałżonka regularnego współżycia seksualnego, którzy nie wychodzą naprzeciw potrzeb swojego współmałżonka, dopuszcza się małżeńskiej grabieży.
00:39:45
Gdyż ich ciała nie są już ich wyłączną własnością, ale należą do współmałżonka, który ma do nich pełne prawo.
00:39:54
Oczywiście nie oznacza to prawa do jakiegoś perwersyjnego, degradujące go zboczonego zachowania, które uwłacza czyjejś godności, czy sprawia ból. To oczywiście jest poza dyskusją i nie może być odwoływania się do tego fragmentu, aby usprawiedliwiać takie praktyki i przymuszać kogoś do zachowań, które godzą w moralność małżonka.
00:40:19
Natomiast ten fragment wyraźnie mówi o powinności małżonków, sferze seksualnej i obowiązku zaspokajania wzajemnych potrzeb i godziwych pragnień i to, co jest godziwe i właściwe w małżeńskim łożu, nie powinno być przedmiotem kaznodziejski ich nakazów i zakazów.
00:40:40
I tym się nie zamierzam w ogóle zajmować. Jak często, co jest dozwolone, to nie jest dozwolone. To nie jest sprawa dla ludzi.
00:40:50
Zewnątrz do ustalania.
00:40:53
To małżonkowie mają wolność, by o tym rozmawiać i ustalać, co im odpowiada, co im sprawia przyjemność i co dla nich jest źródłem wzajemnego budowania i umacniania małżeńskiej więzi.
00:41:08
Kościół nie ma prawa dyktować w tych kwestiach małżonkom Biblia tego nie czyni.
00:41:15
I wielkie błędy zrobili ci wszyscy, którzy ważą się gdzieś rysować kreskę i mówić to wolno. Tego nie wolno.
00:41:23
To nie jest nasza sprawa.
00:41:27
Bóg nam nie dał takiego przyzwolenia. Możemy o tym rozmawiać, jak chcecie kościele w odpowiednim gronie, ale to nie są kwestie, w których możemy narzucać nasze preferencje nasze widzimisię.
00:41:38
Zarówno co do kwestii częstotliwości, czy tego, co się dzieje.
00:41:43
To Bóg zostawił małżeństwo, jeśli małżeństwo ma trwać przez długie lata i być źródłem zaspokojenia i zabezpieczenia przed powszechną nie moralnością, to sfera małżeńskiego pożycia musi być obiektem stałej wytrwałej pracy małżonków.
00:42:05
Ich poświęcenia samozaparcia i wzajemnego usługiwania.
00:42:11
Osoby, które są wstanie Wolnym, mogą tego słuchać z niedowierzaniem.
00:42:17
Ale to co mówi, jest świętą prawdą.
00:42:20
I wielu małżonków przyzna rację, że pożycie seksualne jest nie tylko źródłem przyjemności i zaspokojenia.
00:42:28
Ale także wielu zmagań.
00:42:31
Przykrości i frustracji.
00:42:34
Natchniony duchem Apostoł Paweł nie tylko nakazuje małżonką pielęgnowanie ich pożycia, ale przez to pośrednio uświadamia ludziom stanu wolnego, którzy mają taką zdolność, aby żyć w moralnej czystości, by nie wstępowali w związek małżeński, który odbiera im prawo do samodzielnego decydowania o sobie, niesie ze sobą obowiązek regularnego pożycia i nakłada na nich małżeńską powinność.
00:43:08
Którą są związani ze sobą aż do śmierci.
00:43:13
Wierszu szóstym Paweł zastrzega się, że to, co mówi, mówi z wyrozumiałości, a nie rozkazując.
00:43:22
On nie zabrania wstępować w związki małżeńskie tym, którzy tego pragną, ale z wyrozumiałością ostrzega przed konsekwencjami tego kroku.
00:43:32
Zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy mają dar wstrzemięźliwości seksualnej i tych wszystkich wzywam tak jak Paweł do zawierania małżeństw.
00:43:44
Oczywiście ta sfera pożycia seksualnego nie jest jedyną kwestią, którą powinniśmy brać pod uwagę, rozważając zawarcie małżeństwa. No to byłoby szaleństwem. Paweł od tego zaczyna, ale na tym nie kończy. W 32 wierszu mówi, a chcę, abyście byli wolni od trosk i tu używa słowa, które oznacza ból, cierpienie, problemy.
00:44:12
Chcę, żebyście byli wolni od tego nieżonaty mówi dalej. Troszczy się o sprawy pana o to, jak podobać się panu a żonaty troszczy się o sprawy tego świata?
00:44:24
O sprawy doczesne o to chodzi nie, że tego złego grzesznego świata mówię o sprawy życia w tym świecie wcielen małżeństwo, seks to są sprawy doczesne, które nie przejdą do wieczności rozumiem.
00:44:37
To zresztą powoda o tym wyraźnie mówić. To Wszystko przemija, że wieczności nie będzie seksu. Jak myślą muzułmanie nie będzie 7 żon i tak dalej.
00:44:47
Nic z tych rzeczy proszę, ale muzułmanie mówią o tych o tym raju z 7 żonami tam 7 kochankami takie różne no 70, no słabo czytam Koran wkażdym bądź razie to są rzeczy doczesne, to są rzeczy przejściowe. To są sprawy, które są tutaj teraz na tej ziemi na tym świecie.
00:45:08
Ale one się skończą.
00:45:10
Więc o tym tutaj Paweł mówi, że to taki troszczy się o te rzeczy doczesne sprawy tego świata w tym sensie jak podobać się żonie, to jest obowiązkiem męża podobać się żonie.
00:45:20
Nie to wyglądać. Nie wiadomo jak jakis tam Roger Moore czy inny, ale jak podobać się żonie, żeby żonie było dobrze z tobą człowieku żyć, żeby ona się cieszyła na twój widok, żeby żebyś był jej wsparciem i zachętą i pomocą.
00:45:32
00:45:39
I dalej czytamy jest też podział między mężatką a panną. Nie zamężna troszczy się o sprawy pana, aby była święta i ciałem i duchem, a mężatka.
00:45:50
Troszczy się o sprawy tego świata o te właśnie rzeczy doczesne związane z małżeństwem. Jak podobać się mężowi? To nie znaczy, że ona nie może być święta duchem i ciałem.
00:45:59
To jedno nie wyklucza drugiego, ale jest ma już te 2 kwestie. Tak tamta ma tylko tą jedną a ta musi i tu i tu już nie może tak jak panna jest trudniejszym położeniu. Ma więcej wyzwań, jest na niej większy ciężar.
00:46:16
I dalej Paweł mówi w 35 wiesza to mówię dla waszej własnej korzyści, nie aby narzucać na was sidła. Paweł nie próbuje nikogo zniewolić, nie próbuje powiedzieć, że nie wolno i tak dalej nie on mówi to dla waszej własnej korzyści. Zobaczcie, to jest korzystne dla was być w takim stanie, być w takim położeniu zazdrościcie tym, którzy są w innym stanie. Myślicie, że jak byście tak mieli jak oni, to by było super hiper rewelacja?
00:46:43
Ale to dlatego, że z daleka patrzycie, że nie widzicie codziennych zmagań i problemów i frustracji tych różnych rzeczy, które wiążą się z życiem małżeńskim albo już zapomnieliście, jak to było kiedyś z wami, kiedy byliście w takim związku i co przeżywa liście mówi, to jest dla waszej własnej korzyści, nie aby narzucać na was jakieś sidła, lecz abyście nieprzerwanie dostojnie i wytrwale stali przy panu.
00:47:12
O to chodzi?
00:47:13
I tak jak mówię, czas mi się kończy, więc już nie będę przeciągał.
00:47:17
Powtarzam, to jest prawdziwy wzniosły cel chrześcijańskiego życia, do którego wszyscy mamy dążyć.
00:47:26
Małżeństwo pod wieloma względami stawia przed nami wyzwania, które z jednej strony nas kształtują, które z jednej strony czynią nas lepszymi ludźmi, które wiele rzeczy objawiają, które też pozwalają nam służyć Bogu w tym stanie w szczególny sposób.
00:47:44
Z drugiej strony małżeństwo zmusza nas do odłożenia pewnych posług.
00:47:53
Małżeństwo uniemożliwia pewne posługi, tak jak w przypadku Apostoła Pawła czy niektórych rzeczy, które wout na przykład mój przyjaciel Holandii.
00:48:04
Robił i robi w swoim życiu dzięki temu, że jest właśnie w stanie wolnym.
00:48:09
Kiedy byłem kawalerem, jeszcze mogłem robić wiele różnych rzeczy, których dzisiaj nie ma szans, żebym robił.
00:48:16
Nawet kiedy jeszcze byliśmy małżeństwem bez dzieci, byliśmy zaangażowani z Agnieszką wiele różnych spraw, wiele różnych służb, które dzisiaj nie jesteśmy w stanie się zaangażować, ponieważ małżeństwo dzieci rodzą swoje wymagania, rodzą swoje ograniczenia.
00:48:32
I wiele rzeczy, które chcielibyśmy robić. Jesteśmy w stanie.
00:48:36
Może kiedyś znowu Pan Bóg nam pozwoli, ale dzisiaj jesteśmy w takim miejscu i nie mogę jeździć tak dużo, jakbym chciał odwiedzać różnych ludzi, którzy mnie zapraszają.
00:48:46
Chcieliby, żeby ich odwiedził, nie mogę podjąć się pewnych wyzwań, pewnych rzeczy, bo wiem, że to nie jest dla mnie czas. Mam pierwsze powinności, które które muszę, które muszę dbać. Natomiast jeśli jesteś człowiekiem wolny.
00:49:00
Możesz w tych sferach służyć Bogu, jeśli tylko chcesz, jeśli tylko pragniesz, jeśli to jest twoim celem twojego życia, aby jemu służyć, aby jemu się podobać.
00:49:11
A więc na tym się dzisiaj musimy zatrzymać, jak Bóg pozwoli więcej o kolejnych korzyściach stanu wolnego. Za tydzień powstańmy do modlitwy kochany ojcze, dziękujemy za dar Twojej miłości za Pana Jezusa Chrystusa, który przyszedł w ciele podobnym do naszego, z wyjątkiem grzechu żył na tej ziemi doskonałym świętym, sprawiedliwym życiem.
00:49:38
I też nie doznał tej przyjemności rozkoszy małżeńskiego życia, ale poświęcił się całkowicie Twojej woli zrealizowaniu twojego zamysłu dla nas, by nas ratować.
00:49:51
By nas odkupić z grzechu.
00:49:54
Całe swe życie oddał służbie dla Ciebie służbie ludziom potrzebującym.
00:50:01
Jest naszym największym wzorem miłości do ciebie, ojcze, poddania się Twojej woli, iż pełnego życia, jakie jest w służbie dla ciebie.
00:50:13
Panie o to się modlę dla siebie samego i dla każdego z nas, by i naszym pokarmem było pełnić twoją wolę, by nasze serca nie pragnęły niczego innego, jak tylko tego, by być blisko ciebie, by kochać ciebie, by służyć tobie, by wielbić ciebie.
00:50:32
Jakby Wszystko inne w naszym życiu było podporządkowane temu pragnieniu temu dążeń UE nas.
00:50:39
Jakimkolwiek powołałeś na stanie cokolwiek wydarzyło się w naszym życiu, cokolwiek dopuściłeś, panie, pomóż nam przyjść z tym do ciebie i znaleźć u ciebie uzdrowienie, znaleźć u ciebie łaskę i siłę i dar łaski, aby żyć w tym stanie, w którym jesteśmy i nie narzekać i nie pożądać czegoś, co nie jest dla nas.
00:51:04
Ale przyjąć wolę twoją przyjąć siłę twoją, przyjąć łaskę twoją, aby wielbić ciebie tam, gdzie jesteśmy.
00:51:13
Wypełniając nasze obowiązki.
00:51:16
Będąc gotowymi, by zapierać się samych siebie.
00:51:20
I szukać tego, co jest miłe tobie?
00:51:23
O to zabiegać tego dochodzić?
00:51:26
Pomóż nam, panie w naszych małżeństwach prosimy, pomóż nam w naszych relacjach, abyśmy wielbili w nich ciebie, abyśmy wzajemnie siebie nie obrabiali w sferze seksualnej czy w jakiejkolwiek innej sferze emocjonalnej.
00:51:42
Jakichkolwiek jesteśmy potrzebach ucz nas panie, dostrzegać te potrzeby i wychodzić im naprzeciw z miłością z oddaniem i poświęceniem. Pomóż nam w tym było, że prosimy, oczyszczaj wszelkiego egoizmu.
00:51:57
Wszelkiej złej postawy samolubstwa.
00:52:01
Ucz nas kochać, dając poświęcając się, prosimy.
00:52:02
00:52:07
Proszę też o osoby, które są w stanie wolnym.
00:52:11
Panie, abyś otaczał szczególną łaską i siłą i spełnieniem w tobie i radością służeniu tobie i gorliwością w poddaniu się tobie i wykorzystaniu czasu, który dajesz i możliwości, które stwarzasz dla Twojej chwały, aby godnie żyć z tobą.
00:52:32
Aby być w tym świecie cudzołoży mi grzesznym świadectwem twej łaski i Sprawiedliwość i świętość i czystość. I prosimy Kochany Boże o twoją pomoc o twoją łaskę, a też o wszystkie zmagające się małżeństwa o wszystkie rozbite domy Panie, wołam, zmiłuj się.
00:52:54
Dopomóż kochany panie uzdrów to co chore?
00:52:58
Pomóż przełamać te diabelskie bariery, przezwyciężyć, rozerwać wszelkie więzy. Prosimy o twą łaskę, prosimy o twój ratunek, daj nam panie, wielbić ciebie i radować się w tym miejscu, w którym dałeś nam żyć i powołałeś nas do służby. Tobie daj nam cierpliwość, daj nam wytrwałość.
00:53:23
Dodaj nam sił. Prosimy?
00:53:26
Pomóż nam, panie, rozważyć to słowo, pomóż proszę szczególnie osobom w stanie wolnym.
00:53:33
Aby było dla nich pociechą i zachętą i wsparciem, i posileniem.
00:53:38
A też dla nas małżonków przypomnieniem naszych obowiązków i potrzeby pracy, którą musimy wkładać, aby nasze domy wielbiły ciebie. Pomóż nam w tym wszystkim, prosimy przez imię Pana Jezusa Chrystusa. Amen.
00:53:54

Skip to content

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na używanie plików cookie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić jak najlepsze wrażenia podczas przeglądania. Jeśli będziesz nadal korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie lub klikniesz „Akceptuję” poniżej, wyrażasz na to zgodę.

Zamknij