Małżeństwo aż do śmierci

Czwarte kazanie z cyklu poświęconego małżeństwu, rozwodom i powtórnym związkom. Paweł Jurkowski gruntownie analizuje wszystkie fragmenty Pisma Świętego, które nauczają na ten temat.

Podczas tego wykładu Paweł przeprowadza nas przez cały pierwszy rozdział Listu do Koryntian.

Transkrypcja

Przepisywanie pliku audio jest automatyczne, dlatego zawierać może błędy, literówki i służy raczej do odnajdywania danego fragmentu kazania, niż do czytania go w formie tekstowej.

00:00:00
Będziemy rozważać fragment pierwszego listu Apostoła Pawła do Koryntian 7 rozdziału od 25 wiersza. Przeczytajmy, a co do osób dziewiczych nie mam rozkazu pana jednak wypowiadam zdanie jako ten, który dzięki miłosierdziu pana jest godny zaufania.
00:00:25
Sądzę więc, że przy na stających obecnie trudnych czasach dobrze jest człowiekowi takim być. Jesteś związany z żoną.
00:00:36
Nie szukaj rozłączenia, nie jesteś złączony z żoną, nie szukaj żony, a jeśli ożeniłeś się nie zgrzeszyłeś, jeśli też panna czy dziewica zaś lubiła się nie zgrzeszyła, jednak tacy będą mieli ucisk w ciele, natomiast ja chcę was oszczędzić.
00:01:00
Teraz w tym okresie świątecznym zrobiliśmy przerwę od rozważania listu do koryntian. Wracamy do naszego rozważania i dzisiaj zakończymy kwestię korzyści płynących ze stanu wolnego i przejdziemy do myślę trudniejszych kwestii związanych z życiem małżeńskim, z rozwodami i po wtórnymi związkami.
00:01:27
Apostoł Paweł w tym fragmencie w całym tym 7 rozdziale pokazuje na z jednej strony konieczność dla większości ludzi bycia w stanie małżeńskim ze względu na słabość ciała, pożądliwość ciała ze względu na profesję tego świata.
00:01:49
Z 2 strony mówi do tych wszystkich, którzy mają od Boga dar wstrzemięźliwości, którzy mają od Boga tę łaskę, by pozostać w stanie wolnym o licznych korzyściach, które wypływają z tego stanu. Apostoł Paweł nie stawia stanu wolnego ponad małżeństwem z szacunkiem odnosi się do instytucji małżeństwa.
00:02:16
Natomiast wskazuje tym wszystkim, którzy są w stanie wolnym, czy też znajdą się w stanie wolnym do rozważenia licznych korzyści, jakie się z tym stanem wiążą i Przypomnijmy, króciutko te, o których już mówiliśmy. Pierwsza korzyść płynąca ze stanu wolnego, o której mówiliśmy w kontekście małżeńskich powinności, to samodzielne rozporządzanie własnym życiem.
00:02:47
A w szczególności własnym ciałem, do którego osoby żyjące w związku małżeńskim nie mają wyłącznego prawa.
00:02:55
Po 2 przyglądaliśmy się tym różnym, trudnym sytuacjom, w których chrześcijanie znajdowali się i nadal znajdują się im w każdym wieku.
00:03:07
W każdym czasie różni chrześcijanie mogą się znaleźć sytuacjach udręki, sytuacjach, których wyznanie wiary w Pana Jezusa Chrystusa wiąże się z prześladowaniami, wiąże się z zagrożeniem życia i również dla takich osób, które znajdują się w stanie wolnym.
00:03:27
Będzie dużo łatwiej poradzić sobie z tego wyzwania z tego typu wyzwa.
00:03:32
Paniami niż osobom, które są w związkach małżeńskich, mają dzieci i ich decyzja podążania za chrystusem będzie się wiązała z prześladowaniem nie tylko na nich skierowanych, ale również na ich bliskich.
00:03:46
I to jest dodatkowa presja i tutaj wielu ludzi niestety uległo w historii kościoła tej presji, starając się ratować życie swoich bliskich. Byli gotowi zaprzeć się wiary w Jezusa Chrystusa, więc tutaj jest kol.
00:04:00
Fajne wyzwanie, które Apostoł Paweł pokazuje. Ludzie stanu wolnego nie mają tak tego typu wyzwań, decydują za siebie i stojąc w obliczu prześladowań jest im łatwiej zachować wiarę po 3 życie małżeńskie.
00:04:15
Apostoł Paweł przedstawia w takich realistycznych barwach nie wchodzi łódzkich barwach nie w jakichś fantazyjnych barwach, w których przedstawiają je poeci, piosenkarze i współcześni artyści.
00:04:30
I nie tylko współcześni, ale mówi o małżeństwie jako miejscu, które jest pełne doświadczeń, pełne zmagań, pełne ucisków, pełne cierpienia i mówi, że człowiek, który znajduje się w związku małżeńskim, jest poddany różnego rodzaju troskom różnego rodzaju wyzwaniom, których ni człowiek w stanie wolnym nie ma. Poza tym przychodzą różnego rodzaju cierpienia związane ze znoszeniem.
00:05:02
I miło waniem 2 osoby, która jest niedoskonała, która jest grzeszna, która popełnia błędy, która rani.
00:05:09
Oczywiście to nie oznacza, że nie ma też tej pięknej strony małżeństwa radosnej, szczęśliwej wsparcia i zachęty i tego wszystkiego.
00:05:19
Dlaczego decydujemy się na małżeństwo? Natomiast Paweł, będąc realistą i najprawdopodobniej najprawdopodobniej będąc człowiekiem, który nie mówi tego jako teoretyk.
00:05:30
Ale mówi jako ten, który był wcześniej w związku małżeńskim, a obecnie znajdował się w stanie wolnym mu vice też z własnego doświadczenia i przede wszystkim z Bożego Objawienia przemawia tutaj jako Apostoł Boży do Kościoła, a więc te słowa nie są tylko jego jakimiś ludzkimi radami, ale Bóg wykorzystuje jego doświadczenie i sam Bóg przemawia do swojego kościoła.
00:05:54
A więc w ten sposób też traktujemy te jego słowa, w których on niejednokrotnie podkreśla, że to, co mówi, nie jest rozkazem Bożym, ale jest czymś, co powinniśmy rozważyć czymś, nad czym powinniśmy się zastanowić.
00:06:08
To są sprawy, które nie narzuca nam jako prawo, że my jesteśmy nimi związani i musimy w tą czy w inną stronę, ale mówi, rozważcie za i przeciw po 4 przyglądaliśmy się kwestii przemijalności małżeństw.
00:06:26
Apostoł Paweł chce i nie tylko Apostoł Paweł oczywiście, ale Bóg przede wszystkim chce, abyśmy w naszym chrześcijańskim życiu mieli oczy zwrócone na cel, do którego zmierzamy, abyśmy nie byli ludźmi, którzy żyją tutaj i teraz, i mieli filozofię typu jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Apostoł Paweł natchniony duchem Bożym, przemawiającym w imieniu Boga, mówi do nas nasza.
00:06:56
Nasze życie jest ukryte w chrystusem w Bogu i nasza wizja chrześcijańska to jest wizja wieczności. Nie jesteśmy tutaj u siebie w domu, ale jesteśmy pielgrzymami do domu.
00:07:10
Jesteśmy w drodze do domu, naszą ojczyzną jest wieczność z Bogiem, wieczność w szczęśliwości i spełnieniu wszystkich obietnic Bożych w za manifestowaniu się całej pełni zbaw.
00:07:25
A więc te wszystkie rzeczy, które Chrystus dla nas zdobył. Większość z nich jest przed nami, tutaj jedynie mamy przedsmak nieba mamy tylko przedsmak uzdrowienia.
00:07:38
Nie ma tutaj między nami nikogo, kto byłby doskonale zdrowy adaś leży w szpitalu, tak zmaga się z kamieniami nerkowymi.
00:07:45
Ja Jestem przeziębiony i każdy z was coś ma, chociaż wierzymy, że Jezus Chrystus umarł i uleczył nas z naszych chorób.
00:07:56
Wierzymy, że jego śmierć jest doskonałym odkupieniem duszy ducha i ciała, ale dzisiaj doświadczamy tego tylko jako zaczątek. Nie doświadczamy tego w całej pełni.
00:08:07
Oczekujemy na pełnię, oczekujemy na czas, kiedy nasze ciała już nie będą chorować, nie będzie żadnej choroby. Jezus Chrystus pokonał wszelką chorobę.
00:08:17
Ale to się jeszcze w pełni nie zamanifestował i ci wszyscy, którzy klepią o tym, że już dzisiaj tutaj na Ziemi, możemy doświadczać całej pełni uzdrowienia, są kłamcami, przeczą rzeczywistości, przeczą nauczaniu pisma świętego, sami nie są zdrowi, a innych tego nauczają, żeby byli zdrowi, jeśli tylko będą wierzyć i wyznawać i inne techniki stosować nie Pismo Święte mówi nam, że Jezus Chrystus jest naszym zbawieniem i on leczy nasze choroby. On ratuje nas z różnych sytuacji.
00:08:47
Żyjemy w czasie podróży do domu. Nie jesteśmy jeszcze w domu, zdążamy do domu i te wszystkie rzeczy związane z tą podróżą.
00:08:58
Apostoł Paweł uświadamia nam, że są przemijające i małżeństwo jest jednym z tych elementów małżeństwa. Nie zawieramy na wieczność, ale zawieramy je tutaj, na Ziemi. Tak długo jesteśmy związani ze sobą, póki nas śmierć nie rozłączy. Kiedy przychodzi śmierć, małżeństwo się kończy.
00:09:18
Nie będzie trwało wieczność.
00:09:20
Dzieci, tak jak niektórzy sobie wyobrażają. Wiecie tam na trawce koszyki nam uczta, spotykamy się z naszymi najbliższymi i tak dalej i tak dalej.
00:09:31
To świadkowe bajki z wieczności będzie Bóg naszym życiem, a my wszyscy będziemy jego ciałem. Będziemy wszyscy tak samo siebie miłowali, będziemy mieli do siebie taką samą doskonałą miłość.
00:09:46
Więzy małżeńskie nie będą nas wiązały już tam w niebie. To jest sprawa przejściowa. To jest sprawa przemijająca i o tym mówiliśmy o tym, że musimy też na to jako chrześcijanie patrzeć, że są rzeczy wieczne, są rzeczy nieprzemijające i tu powinny być nasze serca.
00:10:05
Tu musi być nasze zaangażowanie, jeśli tak nie jest, to coś jest z nami nie tak. Jeśli jesteśmy podobni do tych ludzi, którzy w chrześcijaństwie upatrują lepszego życia tutaj, na Ziemi.
00:10:17
To mamy inną ewangelię niż tą, którą głosił Apostoł Paweł.
00:10:22
Apostoł Paweł mówi, że ze względu na Chrystusa przychodzi mu się zmagać. Z takimi problemami. Przychodzi mu znosić takie prześladowania.
00:10:31
Przychodzi mu tak cierpieć, że mówi, jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję, to jesteśmy godni pożałowania i to jeszcze najbardziej ze wszystkich ludzi.
00:10:41
Natomiast dzisiejsze chrześcijaństwo często jest prezentowane w taki sposób, jak zostaniesz chrześcijaninem. To Wszystko będzie ci się tutaj na ziemi udawało. Będziesz szczęśliwy, będziesz wesoły, będziesz zdrowy, będziesz bogaty.
00:10:54
Będzie super z jezusem, tak będzie nie jest dobrze, ale z jezusem łał to dopiero B.
00:11:00
Nadzienie, czyli Jezus jest taką dokładką do naszego życia, żeby było lepiej, niż jest natomiast Biblia to zupełnie coś innego mówi.
00:11:08
Biblia mówi, że jesteśmy w marnym stanie, jesteśmy w tragicznym położeniu. Zmierzamy do śmierci. Jezus jest naszym zbawieniem. Jezus jest naszym y jedynym ratunkiem. Jedyną nadzieją i nie przychodzimy do niego, żeby nasze życie stało się.
00:11:22
Lepsze, ale przychodzimy w ogóle, żeby zyskać życie. Jesteśmy martwi bez niego jesteśmy zgubieni bez niego, ale to życie na tej Ziemi nie odbywa się.
00:11:32
Wiecie w przyjemnościach i wygodach i dostatku, i zaopatrzeniowe w każdej jednej mierze otrzymujemy tyle, ile Pan Bóg nam wyznaczy w swojej mądrości jednemu więcej. 2 mniej przechodzimy przez różne doświadczenia, różne problemy i oczekujemy doskonałości.
00:11:52
Która jest ściśle związana z naszym zmartwychwstaniem.
00:11:56
To jest nasza Nadzieja, ze wlec siebie całkowicie tego starego człowieka opuścić ten grzeszny świat i wejść do jego wiecznego Królestwa, sprawiedliwości i pokoju, radości i szczęśliwości.
00:12:10
I zanim dzisiaj zajmiemy się ostatnią korzyścią, chciałbym Jeszcze raz podkreślić kilka tutaj ważnych elementów. W samym tym naszym rozważaniu na temat stanu wolnego trudno mi jest uwierzyć w coś takiego, że Pan Bóg powołał nas.
00:12:27
I przysposobił nas do małżeństwa i całe życie zamierza nas tego pozbawić.
00:12:33
Jakoś nie bardzo mi się to mieści w moim zrozumieniu Boga, który daje i chcenie i wykonanie, który przysposabiającą z człowieka do czegoś daje mu możliwość realizacji.
00:12:45
Tego ja wiem, że to jest trudny temat. Dzisiaj nie chce w ogóle w to wchodzić, ale tylko to zaznaczam w tym kontekście, aby zachęcić was wszystkich, którzy wierzycie, że Bóg was powołał do małżeństwa, a nie jesteście w stanie małżeńskim, byście dobrze wykorzystali ten czas, który dzisiaj macie.
00:13:03
I nadal modlili się nadal, przygotowywali się, nadal byli otwarci na to, co Bóg jeszcze może uczynić w waszym życiu.
00:13:11
W jakiejkolwiek mierze jako kościół możemy być dla was zachętą. Chcemy w tym być, chcemy wam pomóc i też wy możecie nam pomóc, którzy jesteśmy w związkach małżeńskich, szczególnie tym, którzy mają małe dzieci.
00:13:26
To naprawdę jest wielka pomoc, kiedy brat i siostra przyjadą, zaoferują siebie, by zaopiekować się dziećmi. My od wielu z Was tego doświadczyliśmy. Kiedy nasze dzieci były małe siostry przyjeżdżały, opiekowały się dziećmi. Dla nas była to wielka pomoc.
00:13:39
I mam nadzieję, że dla was była to też wielka radość. Bawić się z naszymi moimi dziećmi, jakby to były wasze dzieci, może nie do końca tak, ale w jakiejś mierze możemy doświadczać wspólnie tej radości.
00:13:50
Możemy dzielić się tym, co mamy nawet w tej rodzinnej sferze, tak jak wczoraj. Tutaj też rozmawialiśmy w trakcie tego naszego postu, że kościół to społeczność braci i sióstr, których musimy się przełamać.
00:14:04
Musimy otwierać nasze serca przed sobą, nasze domy musimy otwierać przed sobą. Nie możemy zamykać się w naszych skorupach jakiś niepowodzeń, zranień, nieporozumień.
00:14:16
Musimy to przezwyciężać te rzeczy. Pojawiają się te rzeczy są niestety częścią naszej ziemskiej egzystencji, ale naprawdę musimy dokładać wszelkich starań.
00:14:26
Aby tworzyć kościół tworzy ciało Chrystusa, w którym się wzajemnie miłujemy, w którym się wzajemnie wspieramy, w którym nie tworzymy klas.
00:14:35
Wiecie tu jest klasa małżeństwa, tu jest klasa ludzi stanu wolnego. Nie chcemy być razem, stać ramię w ramię, dzielić się tym, co mamy, zachęcać się wzajemnie i to jest praca nas wszystkich. Jeżeli mamy takie oczekiwanie, że ktoś to za nas zorganizuje, to będziemy czekać do śmierci.
00:14:55
Mamy potrzeby mamy możliwości i chodzi o to, żebyśmy uczyli się, uczyli, dokładali starań, żeby tym wzajemnie sobie usługiwać, wzajemnie się dzielić i wzajemnie korzystać z tego, co pan dam nam dały jako Kościołowi, jako społeczności.
00:15:11
I to jest praca nas wszystkich, bracia i siostry kościół to ty brać jej siostra to nie pastor, to nie wybrane grono ludzi, którzy mają Wszystko dla wszystkich organizować. Naprawdę to my wszyscy stanowimy to ciało. My wszyscy mamy różne dary.
00:15:27
My wszyscy wnosimy i my wszyscy budujemy.
00:15:30
A więc z jednej strony Apostoł. Paweł pokazuje nam tutaj Bożą wizję dla ludzi w tych różnych Stanach mówi tutaj oczywiście o małżeństwach i do tego tematu przejdziemy za chwilę o tym, jakie są ich obowiązki, jakie są ich powinności, jakie są ich przywileje i jakie zagrożenia są w tym świecie dla małżeństw. Natomiast mówi też o osobach stanu wolnego i zachęca tych wszystkich, którzy mogą.
00:16:01
Być w tym stanie, aby w tym stanie żyli.
00:16:05
Oczywiście znalezienie się w stanie małżeńskim, czy bycie w stanie wolnym automatycznie nie pociąga za sobą tych błogosławionych konsekwencji, o których słowo Boże mówi wiele ludzi tego nie rozumie i wydaje im się, że jeśli tylko znaleźliby się w takim czy w innym stanie, a więc wielu małżonków mówi o gdybym tylko był wolnym.
00:16:32
A ci, którzy są wolni, o gdybym tylko był w związku małżeńskim, wydaje mi się, że jak by się znaleźli tylko w jakimś innym stanie, to od razu by ich pragnienia i potrzeby były zaspokojone.
00:16:43
O tym też mówiliśmy, że to wcale tak nie działa automatycznie to wcale nie jest takie proste. Apostoł Paweł na przykład w tym fragmencie zakłada, że osoby stanu wolnego mogą całkowicie poświęcić się panu.
00:16:57
Nie mają tych wszystkich rozpraszających elementów, ale mogą całym sercem jemu służyć i powstaje pytanie, czy wszystkie osoby stanu wolnego całym sercem służą panu?
00:17:10
Czy wszyscy ludzie w kościele, którzy są stanu wolnego, rzeczywiście całym sercem mu służą, dlatego, że są stanu wolnego? No obawiam się, że nie obawia się, że to automatycznie nie działa.
00:17:21
Stan wolny daje możliwości, by poświęcić się rzeczom, którym nie są ludzie się w stanie poświęcić, jeśli są w stanie małżeńskim, ale wielu ludzi stanu wolnego nie korzysta z tych możliwości. Są jeszcze bardziej zajęci niż małżonkowie mają tak wypełnione życie i są tak zabiegani i są tak zmęczeni.
00:17:41
I są tak obciążeni, że ludzie?
00:17:44
To ja mam więcej czasu z trójką dzieci z żoną chorą i z własnymi problemami ze zborem na głowie. Naprawdę to to nie jest automatyczne, musimy to rozumieć, to jest to gdzie jest nasze serce, to jest to, gdzie my dążymy, jakie są nasze dążności, jakie są nasze priorytety, a więc Paweł tutaj nie mówi o jakiejś magicznej regule, że jak staniesz w takim czy w innym miejscu, to automatycznie tak to będzie działać. Nie Paweł mówi o korzyściach, które płyną z tych Stanów, natomiast my musimy wykorzystać.
00:18:16
Te możliwości, my musimy dołożyć Star.
00:18:19
Aby dobrze wykorzystać to miejsce, w którym jesteśmy i to tak naprawdę jest jego główna myśl przez cały ten rozdział Paweł mówi do niewolników, że jeśli nawrócili się będąc niewolnikami, teraz nie muszą żyć o o czemu nie Jestem wolny, od gdybym był wolny, to mógłbym służyć panu i takie rzeczy.
00:18:37
Nie Paweł, jak jesteś niewolnikiem, to jesteś wyzwoleńczym pana służ mu jako niewolnik. Nie przejmuj się tym, że jesteś niewolnikiem, ale jeśli możesz zmienić ten stan, jeśli możesz być wolny, skorzystaj z tego.
00:18:48
A więc on nie pokazuje, że stan niewolniczy. To już jest jakiś gorszy rodzaj chrześcijaństwa, który uniemożliwia bycia chrześcijaninem i służeniem panu nie mówi służ swojemu panu tak jakby się jezusowi służył i wiedz, że otrzymasz za to zapłatę.
00:19:02
Zobaczcie w każdym stanie, w którym się znajdujemy. Jeśli serce jest we właściwym miejscu, jeśli zrozumienie panowania Chrystusa jest w naszym życiu, możemy mu służyć, możemy go wielbić i możemy doświadczać błogosławieństwa i wiecznej oczekiwać wiecznej zapłaty.
00:19:20
Pytanie jest tylko gdzie są nasze serca? Na ile my faktycznie poważnie traktujemy Jezusa jako pana naszego życia? Na ile są to słowa, które wypowiadamy w religijnych uniesieniach?
00:19:33
Ta 5 korzyść wynika z faktu, iż wielu ludzi tego nie rozumie i wielu ludzi na to nie jest gotowych, że małżeństwo to jest sprawa na całe życie.
00:19:47
Że jak się już powie, tak to nie ma odwrotu i to jest coś, co ludzie stanu wolnego muszą rozważyć.
00:19:55
To nie jest pochopna decyzja. To nie jest coś, że ach on taki fajny, on taki sympatyczny, on taki miły.
00:20:04
Znamy te historie.
00:20:06
Potem, jak to się okazuje, coto za brudne Gacie i Śmierdzące Skarpety i Nudziarz i tak dalej i tak dalej, aby taki wspaniały był taki miły kwiaty codziennie. A potem.
00:20:21
Kwiatów co rok na Dzień Kobiet nawet zapomniał.
00:20:27
Łatwo jest namalować bajkowy obraz, a miłość mówią Ślepa nie widzi tych wszystkich rzeczy tutaj siostra opowiadała nam, jak se wzięła takiego męża i przez cały lata potem męczarnia taki Diabeł się okazał taki tyran, a taki był wspaniały przed ślubem. Tak się pięknie uśmiechał. Tak się przymilał, taki był ho ho ho Ho Ho.
00:20:51
Do czasu, kiedy wyszło Szydło z worka.
00:20:55
A więc musimy sobie zdawać sprawę, że małżeństwo to jest droga bez odwrotu. Jak już wejdziesz, to już musisz z tym żyć.
00:21:07
I nie ma wyjścia, nie ma odwrotu. Wiesz 39 7 rozdziału mówi tak, żona związana jest prawem do tego czasu, dopóki żyje jej mąż. Jeśli jednak umarłby jej.
00:21:26
Mąż jest wolna, by wyjść za mąż, za kogo chce, byle tylko w panu.
00:21:34
A więc ten fragment jednoznacznie stwierdza, że małżeństwo trwa tak długo, jak małżonkowie żyją i żona jest związana ze swoim mężem aż do śmierci tego męża.
00:21:52
Dopiero kiedy on umrze, jest wolna, jeśli chce by zawrzeć kolejny związek, chociaż Paweł dalej dodaje, ale moim zdaniem lepiej, jak pozostanie w tym stanie, w którym jest.
00:22:05
Niech się tak nie spieszy zawarciem kolejnego. Słyszałem taką historię jak jedna siostra. Nie wiem, czy to było na pogrzebie, czy przed pogrzebem swojego męża modliła się i mówiła pani, Boże, dziękuję, że zabrałeś mojego męża do siebie i że już mi przygotowałeś następnego.
00:22:25
No i to brzmiało tak, jakby już nie mogła się doczekać, żeby tamten odszedł, bo już tutaj był lepszy. W kolejce możemy sobie żartować, możemy różne śmieszne historie opowiadać, ale niestety rzeczywistość wokół nas i rzeczywistość w kościele dzisiaj w kościołach, jeśli chodzi o podejścia do małżeństwa jako nierozerwalnego związku.
00:22:51
Jest kwestią, która wzbudza wielkie emocje, prowadzi do różnorakich dyskusji i jak wiecie, są różnego rodzaju pozycje. Jeśli tak mogę powiedzieć, które ludzie zajmują w tej kwestii i moim pragnieniem jest, abyśmy ponownie przyjrzeli się temu, co słowo Boże ma do powiedzenia na te tematy i abyśmy rozważyli trudny temat, zwracając ciągle uwagę na 2 rzeczy, zastanowić się nad tym wszystkim, co jest.
00:23:25
Nad tym wszystkim, co jest pewne, co jest tak i amen co do czego nie ma wątpliwości, a z 2 strony spojrzeć na te wiersze na te fragmenty, które pozwalają na różne interpretacje.
00:23:40
Można to tak rozumieć. Można to tak rozumieć, ale bardzo często, jeśli nie w każdym jednym przypadku jest pewien znak zapytania nad tym, czy taka interpretacja jest tak i amen.
00:23:56
Jest to jakaś szara strefa?
00:23:58
Jest to pewien grunt. Niepewny jest to grunt, na którym jeśli chcemy, możemy tam stanąć i powiedzieć, ja tu widzę w tym fragmencie, ale to nie jest jednoznaczne.
00:24:10
To nie jest takie proste, to nie jest takie. Wiecie taki Janem, tylko to jest takie. No może tak może nie jedni mówią tak inni mówią inaczej. Jeszcze inni mówią całkiem inaczej są miejsca, do których jest 10 interpretacji i nie ma pewności tak naprawdę coi tutaj jest powiedziane.
00:24:30
I pytanie jest, czy chcemy na takich miejscach się oprzeć i czy chcemy na takich miejscach budować nasze zrozumienie i naszą praktykę?
00:24:40
Czy chcemy odnieść się do tych trudnych miejsc wątpliwych miejsc, przyglądając się różnym możliwościom interpretacji, ale jednak sprowadzając to do tych miejsc, które są jednoznaczne do tych miejsc, które bez wątpliwości nas czegoś nauczają.
00:24:58
Moim zdaniem jest to bezpieczna droga. Jest to słuszna droga. Apostoł Paweł w liście do Rzymian, zajmując się problemami takimi Wschodu, których ludzie mają różne zdanie.
00:25:10
W liście do Rzymian w 14 Rozdziale mówi o tych, którzy jedzą pewne rzeczy i o tych, którzy nie jedzą pewnych rzeczy w tamtych czasach. To był problem mięsa, które kupowano w świątynnych jatkach. Najpierw te zwierzęta były zabijane w pogańskich świątyniach.
00:25:31
I później to mięso sprzedawano w przy świątynnych sklepikach i niektórzy chrześcijanie mieli wątpliwości co do jedzenia takiego mięsa mówili, przecież to mięso było na pogańskim ołtarzu.
00:25:44
One było ofiarowane jakiemuś bożkowi, a byli inni chrześcijanie, którzy mówili mięso to tylko mięso, a bożek to tylko bożek nie ma tego bożka, to ludzie z tego wymyślili. Ludzie sobie go wystrugał Ali z drewna z kamienia nie ma żadnego bożka, to tylko mięso kupowali i jedli.
00:26:02
A inni się Bali tego zjeść?
00:26:05
I Apostoł Paweł, co ciekawe i jednoznacznie nie stwierdza w tym fragmencie, że słuchajcie, nie bójcie się, jedzcie wszyscy albo mówi, a lepiej, żeby nikt nie jad nie on czegoś takiego nie mówi. Natomiast podaję tutaj pewną bardzo ważną zasadę w wierszu 22 mówi przekonanie, jakie masz zachowaj dla siebie przed Bogiem szczęśliwy ten, kto nie potępia siebie samego.
00:26:36
Za to.
00:26:37
Co uważa za dobre.
00:26:40
Ktoś może uważać, że coś jest dobre i może w ten sposób ściągać na siebie samego potępienie, mając przekonanie w jakiejś sprawie? Oczywiście to Paweł mówi w kontekście tych wszystkich, którzy mogą być tym zgorszeni, którzy mogą w ten sposób zostać w jakiś sposób zranieni. Ale wierszu 23 jednoznacznie stwierdza ten, kto ma wątpliwości, gdy je jest potępiony, bo nie postępuje zgodnie z.
00:27:11
Wszystko zaś, co nie wypływa z przekonania, jest grzechem. I tutaj dla mnie jest pewna wskazówka co do tych wszystkich kwestii, co do których nie mamy pewności, co do których mamy wątpliwości, co do których możemy wejść pewną szarą strefę i narazić się na przez Tom pienie Bożych przykazań, narazić się na posunięcia, które okażą się zgubne w skutkach.
00:27:42
Opierając się na tej zasadzie, chciałbym, abyśmy przyglądali się tym właśnie różnym miejscom odnoszącym się do sfery małżeństwa, ewentualnych sytuacji, w których małżeństwo się rozpada i tegoco dalej w takich sytuacjach.
00:28:03
To co tutaj w tym pierwszym fragmencie, który czytaliśmy z 39 wiersza 7 rozdziału listu do koryntian jasno wynika to to, że małżeństwo jest związkiem trwałym nierozerwalnym i tylko śmierć może ten związek rozwiązać to samo naukę. Apostoł Paweł podaje w 7 rozdziale listu doży.
00:28:30
Od pierwszego wiersza mówi tak, czyż nie wiecie bracia, bo mówię do znających Prawo i tu odnosi się do prawa żydowskiego, do prawa zapisanego w dekalogu i rozszerzeniu dekalogu w księgach mojżeszowych księgach prorockich prorockich. Czy nie wiecie bracia, bo mówię do znających prawo, że prawo panuje nad człowiekiem, dopóki on żyje.
00:28:58
Zamężna kobieta bowiem, dopóki mąż żyje, jest z nim związana prawem, a jeśli mąż umrze, zostaje uwolniona od prawa męża.
00:29:11
Tak więc dopóki mąż żyje, będzie nazwana cudzołożnic ą, jeśli zostanie żoną innego mężczyzny. Jeśli jednak jej mąż umrze.
00:29:23
Jest wolna od tego prawa także nie będzie cudzołożnic ą, choćby została żoną innego mężczyzny.
00:29:32
No to jest jednoznaczne. To są fragmenty, na których możemy zbudować pewne bezpieczne granice. Te 2 fragmenty, które przeczytałem z listu do koryntian z 7 rozdziału i tutaj z listu do Rzymian. Wśród mojego rozdziału również.
00:29:49
Pokazują, iż śmierć jednego z małżonków jest klarownym. Jednoznacznym powodem, by zawrzeć kolejny związek małżeński. Jeżeli ktoś tego chce, inne przyczyny, o których będziemy mówili, o których pismo wspomina i o których mówi w moim zdaniem w niezbyt do końca klarowny sposób, ale one są i chcemy się im uczciwie przyjrzeć inne przyczyny, takie jak niemoralność czy opuszczenie przez niewierzącego małżonka.
00:30:19
Spewnością stanowią powód do rozwodu. Stanowią powód do separacji. To nie ulega wątpliwości.
00:30:28
To co ulega wątpliwości to to, czy osoby rozwiedzione mogą zawrzeć kolejne związki.
00:30:36
Tu już są poważne wątpliwości i tu już są poważne dyskusje i znawcy języka też mają inne zdanie, chociaż wielu z nich mówi tak jakby było tylko jedno zdanie, co nie jest prawdą.
00:30:48
Tym tematem zajmowaliśmy się 7 lat temu.
00:30:52
I przez te 7 lat miałem okazję z wieloma ludźmi rozmawiać, dyskutować, rewidować swoje poglądy, rewidować te różne inne stanowiska, które ludzie mi przedstawiali.
00:31:04
Ksz czytałem książki w tym temacie i przyglądałem się słowom ludzi, którzy mają dużo większą wiedzę niż ja, ale to do czego dochodzę w tych swoich rozważaniach i w tych swoich dyskusjach to to, że bardzo często argumentacja jest zbudowana na.
00:31:23
Stwierdzeniu, że coś jest pewne, kiedy to wcale nie jest P.
00:31:27
Albo, że ktoś uważa, że to powinno być tak czy inaczej rozumiane, kiedy wcale nie ma takiej pewności, że to tak czy inaczej będzie może być rozumiane i okazuje się, że jest kilka różnych możliwości rozumienia tego i do końca nie mamy pewności, która z nich jest prawdziwa i myślę, że w taki sposób musimy do tego podejść.
00:31:48
Nie teraz, żeby stanowczo przyjąć taką czy inną pozycję, która nam najbardziej odpowiada, ale uczciwie przyjrzeć się tym trudnym miejscom.
00:31:58
I rozważyć, jak to możemy rozumieć i okazuje się, że można rozumieć to tak i tak i tak i tak.
00:32:06
I teraz pytanie, co my z tym zrobimy? Czy my się na tym oprzemy? Co nam najbardziej odpowiada? Czy odniesiemy to do tych wszystkich miejsc, które nam coś mówią?
00:32:16
Jednoznacznie w Ewangelii Mateusza w 19. Rozdziale pan Jezus prowadzi dyskusję ice faryzeuszami, którzy przychodzą, szukając po raz kolejny jakiegoś powodu do zaatakowania Jezusa oskarżenia Jezusa.
00:32:34
I pytają go, o te kwestie związane z małżeństwem z rozwodem i nie będziemy dzisiaj tego fragmentu rozważać, ale chciałbym zwrócić waszą uwagę na to, w jaki sposób uczniowie zareagowali po tym, co pan Jezus powiedział na temat tego, że na początku tak nie było.
00:32:54
Jak teraz jest, gdyż wiadomo czasy idą do przodu, ludzie się rozwodzą, ludzie robią różne rzeczy i pan Jezus mówi na początku tak nie było.
00:33:05
Na początku Bóg złączył mężczyznę z kobietą. Tych dwoje miało stanowić jedno i co Bóg złączył tego człowiek niechaj niech nie rozłącza i pan Jezus tutaj mówi o pewnym wyjątku, chociaż ten wyjątek też jest bardzo dyskusyjny, ale ten wyjątek tam się pojawia związany z Wszeteczeństwa Em.
00:33:28
I uczniowie, kiedy słuchają tego, jak pan Jezus podkreśla tą nierozerwalność małżeństwa wierszu 10 reagują, jeśli tak ma się sprawa mężczyzny z jego żoną, to lepiej się nie żenić.
00:33:45
Co oni w tych słowach mówią?
00:33:49
Zakładają myślę, obserwując też wokół siebie świat, że nie wszystkie małżeństwa są szczęśliwe, że nie wszystkie małżeństwa są udane, że wielu ludzi żyją jak pies z kotem i faryzeusze szukali wyjścia z tych sytuacji pytają, czy można dla każdej przyczyny się rozwój?
00:34:13
Kiedy jest źle, kiedy coś coś nie pasuje, kiedy już ona mi się nie podoba, kiedy inna mi się bardziej podoba, kiedy słabo gotuje, kiedy nie chce się ze mną regularnie kochać, cokolwiek jakiekolwiek mieli pomysły, powody mówi. Czy można się rozwieść? Oni tego szukali.
00:34:30
A jest daje im odpowiedź, która wskazuje na to, że to jest związek dwojga ludzi, których Bóg złączył jedno i człowiek. Niechaj tego nie rozłącza.
00:34:42
No to jeżeli tak jest, że to już jest na całe życie. Już nie ma możliwości wyjścia, to chyba lepiej w ogóle w to nie wchodzić.
00:34:51
Bo jak by można było w to wejść, a potem w razie czego jak nie zadziała, to się można rozstać.
00:34:56
No to okej nie popróbujemy jak się uda to się uda jak się nie uda. No to trudno się rozejdziemy.
00:35:01
Papa, będziemy przyjaciółmi, to jest filozofia tego świata i to tak, to nie to, że to dzisiaj tak ludzie myślą to od wieków ludzie tak myślą, jak mi to pasuje, jak mi to odpowiada, jak mi jest dobrze. No to ja w tym Jestem, to wchodzę w to bo korzystam z tego, ale jak mi jest z tym źle jak teraz ktoś kto miał się mną opiekować dokucza mi.
00:35:22
I sprawia mi przykrość.
00:35:24
I nie chce ze mną rozmawiać i ciągle się napuszcza i ciągle się zajmuje swoimi sprawami, a dla mnie nie ma czasu i tak dalej i tak dalej.
00:35:33
To po co mi to Wszystko? To co ja będę się z tym męczyć? Przecież Bóg nie chce, żebyśmy się męczyli, prawda?
00:35:40
Czy Bóg chce, żebyśmy się męczyli? No przecież Bóg nas kocha. Bóg nie chce, żebyśmy się męczyli taką logiką. Ludzie dochodzą wniosku, że trzeba skończyć z tym.
00:35:50
Ale pan Jezus yy mówi, tak nie jest.
00:35:54
ICO Bóg złączył człowiek tego niechaj nie rozłącza i wtedy uczniowie mówią, jeśli to jest tak poważna sprawa, jeśli to jest tak nierozerwalna kwestia, to chyba lepiej w ogóle w to nie wchodzić.
00:36:07
Lepiej w ogóle się nie żenić i to jest to, naco wierzę. Apostoł Paweł też w tamtym fragmencie w 7 rozdziale listu do koryntian zwraca uwagę. Musimy być świadomi, że małżeństwo to nie jest coś, z czego łatwo się jest wykaraskać.
00:36:23
Coś, co po prostu jak nie zadziała, jak ci się nie spodoba, jak ci się znudzi, jak się tym zmęczy już albo będzie trzeba opiekować się sparaliżowanym mężem do końca życia albo żoną, albo innymi problemami się zajmować. To sobie po prostu uciekniesz od tego nie nie ma ucieczki Na dobre i na złe.
00:36:41
W zdrowiu i w chorobie w każdym czasie. Jaki przyjdzie ci z nim zżyć? Masz z nim żyć?
00:36:50
Oczywiście, jeśli ktoś dopuszcza się ciągłego obecnego życia, gdzieś tam sobie chodzi na lewo i na prawo. Ja rozumiem, że są sytuacje, kiedy nie można tego znosić i kiedy musi być separacja, kiedy musi być rozwód, kiedy mąż tłucze żonę i zagraża jej życiu i bezpieczeństwu, bije dzieci w jakikolwiek sposób maltretuje i znęca się. Czy są różne sytuacje, w których zrozumiałe jest, że trzeba się oddzielić od takiego człowieka?
00:37:23
Kiedyś żona bije garka mi po głowie i wyrabia codziennie jakieś niewiadomo straszne rzeczy. No czasami trzeba się zastanowić, czy nie lepiej się oddzielić troszkę na jakiś czas? Tak.
00:37:35
Czy kiedy niewierząca strona, tak jak Paweł pisze W 7 Rozdziale listu do Koryntian postanawia opuścić i nie będzie z nami dyskutować i nie będziemy możemy ją prosić, możemy tłumaczono.
00:37:46
Nie chce z nami być, uważa, że jesteśmy stuknięci na punkcie Jezusa. Dla nas takim człowiekiem nie chce żyć.
00:37:53
I zostawić i odejdzie i Paweł w takich sytuacjach. Brat czy siostra nie są niewolniczo związani? Nie musisz za nimi biec i trzymać ich i nie puścić ich. Są sytuacje, w których niestety następuje rozpad małżeństwa.
00:38:06
Z różnych przyczyn i to jest tragedia i Bóg tego nienawidzi. Wyraźnie mówi, że nienawidzi rozwodu, ale dochodzi do takich sytuacji.
00:38:15
Dochodzi do takich dramatów i tak jak życie małżeńskie dla wielu ludzi jest strasznym dramatem, tak samo życie takich ludzi, którzy przez coś takiego przeszli, jest strasznym dramatem.
00:38:28
I moim zdaniem problemem Kościoła jest chęć rozwiązania tych wszystkich problemów. W łatwy sposób jest chęć znalezienia jakiegoś sposobu, który pomoże ludziom czuć się lepiej, nie cierpieć, nie znosić tych problemów. Musimy zadać sobie pytanie, czy to jest boża droga, czy rzeczywiście to jest droga podążania za jezusem chrystusem?
00:38:53
Czy raczej podążanie z nim i utożsamianie się z nim bardzo często nie wiąże się z tym, że bierzemy na siebie swój Krzyż, że cierpimy, że umieramy, że doświadczamy różnego rodzaju zmagań w wyniku grzeszności, która jest w tym świecie wyniku tragedii, które dzieją się w tym świecie i nie ma łatwych rozwiązań, nie ma łatwej ucieczki od takich sytuacji.
00:39:18
Jeśli chcemy znaleźć łatwą ucieczkę, obawiam się, że musimy złamać Boże słowo. Obawiam się, że musimy nadać naszą jakąś interpretację tym szarym strefom poszukać właśnie takich miejsc, które nie są jednoznaczne i w nich znaleźć sobie jakieś rozwiązanie, które nam będzie pasowało.
00:39:38
I to jest bardzo niebezpieczna droga.
00:39:42
W tamtym czasie w tamtym społeczeństwie często rodzice decydowali o tym, czy ktoś wstąpi w związek małżeński czy nie i z kim wstąpi w związek małżeński i Paweł tutaj mówiąc o tych wszystkich przywilejach stanu wolnego zwraca się w tych wierszach od 36 do 38 do ojców w naszym przekładzie tego nie widać. W niektórych współczesnych Przekładach to jest zupełnie zatuszowane albo zmienione o dziwo.
00:40:11
Szczególnie w przekładzie Piotra Zaremby. Jak tam przeczytacie, jak Piotr Zaremba to przetłumaczył albo może mam przeczytam, bo mam tu jego przekład, a jeśli ktoś uważa, że postępuje niestosownie względem swojej dziewczyny, bo bardzo jej pragnie i jest przekonany, że ma się z nią ożenić, niech to uczyni nie zgrzeszy.
00:40:32
Kto jednak postanowił w swoim sercu mocno i bez przymusu, a panuje nad swoją wolą i rozstrzygnął to już w swoim sercu.
00:40:42
Że pozostawi swą dziewczynę w dziedzictwie dobrze czyni.
00:40:47
Tak więc kto poślubia swoją dziewczynę dobrze czyni, a ten kto nie poślubia lepiej czyni zastanówcie się naprawdę i nie mam czasu, żeby to robić z wami teraz, ale zastanówcie się nad tym co tutaj jest powiedziane.
00:41:01
Żeby nie poślubię swojej dziewczyny, że to będzie lepsze niż ją poślubić.
00:41:06
To jest dziwne, co tutaj zostało zrobione z tym tekstem.
00:41:10
Tak naprawdę, jak popatrzeć na swoje przekłady, jeśli nie macie tego w tamtym fragmencie Apostoł Paweł mówi, skieruje te słowa do ojców swoich córek, które są dziewicami.
00:41:20
On wcześniej zaczyna temat o osobach dziewiczych i przechodzi teraz do tego tematu ojców, którzy decydowali o tym, czy córka może wyjść za my za mąż czy nie, czy on może ją wydać komuś czy też nie.
00:41:33
I do nich kieruje to samo wyzwanie co do tych osób i mówi ojcowie, jeżeli Wy bez przymusu nie to, że ją zmuszacie.
00:41:41
Jeżeli postanowiliście w swoim sercu, żeby ją zachować w takim stanie dziewiczym i tutaj nie ma jakiś przeciwwskazań, tak ona nie ma jakiegoś mężczyzny.
00:41:49
Ona nie to, że ona chce wejść w związek małżeński, bo wtedy to wiecie, tam się nie pytano. Córki prostu wydawano ją za mąż i tyle, to ojciec zdecydował, to matka decydowała.
00:41:58
I on mówi, jeżeli możecie postanowić w sercu i tu nie ma jakiegoś przymusu, nie ma takiej sytuacji, w której ona musiałaby wyjść za mąż.
00:42:07
Zachowajcie ją w stanie dziewiczym i to mówi, jest lepsze dla niej ze względu na te wszystkie korzyści, o których wcześniej mówił, natomiast mówi w sytuacji, w której ona chce wyjść, czy czy chcecie ją wydać, nie zgrzeszyć E możecie to zrobić, więc znowu Paweł nie, no nie zakazuje ojcom wydawać swoich córek za mąż.
00:42:25
Ale mówi, rozważcie to tak samo, jak do tych osób się zwraca, by oni to rozważyli. Tak samo zwraca się do ojców, by oni też się nad tym zastanowili i nie wydawali swoich córek tylko dlatego, że już przekwita tam używa takiego określenia, że staje się już osobą dojrzałą i to w myśleniu Żydów było wtedy, kiedy miała 20 lat.
00:42:45
18 20 lat i wtedy ojcowie wydawali już za mąż już miał 18, 20 lat. To już Żyd patrzył, trzeba naszą córkę oddać. Tak to było myślenia. Paweł nie, nie spokojnie zatrzymaj się, nie idź tym torem, jeżeli nie ma przymusu, nie ma konieczności, jeśli ona ma ten dar, jest w stanie żyć w takim stanie. Zachowają w tym tak, której pokrótce już mówię, troszkę czas mnie goni, natomiast jeszcze chciałem tylko na koniec na wierzch 38 zwrócić uwagę właśnie to, co tutaj Paweł kończy to mówi tak, a kto poślubia swoją pannę, to w naszym języku brzmi tak, jakby on miał się z nią.
00:43:18
Poślubić, a tu chodzi o to wydaje ją tak, kto pozwala jej zawrzeć związek.
00:43:24
To poślubia swoją pannę czyni dobrze, a kto nie zaś lubia czyni lepiej i tutaj Paweł, zobaczcie cały ten rozdział jest tak zbudowany mówi.
00:43:34
Jak zrobisz tak to dobrze nie zgrzeszysz, ale Słuchaj, jest jeszcze lepsza droga. Jest jeszcze coś lepszego. Zauważyliście to w całym w tym fragmencie? Tak Paweł o tym powtarza mówi. To jest dobre, to nie jest nic złego, ale to jest lepsze coś coi, co też powinno być w naszych sercach taka postawa, takie podejście do życia.
00:43:55
To jest dobre, tu nie ma grzechu. Jeżeli to zrobię, wielu ludzi to czy jak to zrobię, to będzie grzechem. Pytanie jest czy to jest najlepsze, co możesz zrobić?
00:44:05
To nie jest grzechem, że zrobisz to czy tamto pytanie jest, czy to jest wolą Bożą? Czy rzeczywiście to jest to, co Bóg dla ciebie chce?
00:44:13
Są rzeczy dobre, to znaczy nie są to rzeczy grzeszne, nie są to rzeczy złe, ale są rzeczy lepsze i tu jest, myślę, główny przekaz tego fragmentu całego.
00:44:26
Szukanie w naszym życiu tego, co jest lepsze.
00:44:30
Nie zatrzymywanie się tylko na tym poziomie, co nie jest grzechem, co nie jest złem, ale szukanie tego, co naprawdę jest lepsze Wu oczach bożych.
00:44:39
To się podoba Bogu coe wywyższa Boga, co chwali Boga szukanie tego co jest lepsze tragedią jest to, że dzisiaj właśnie w chrześcijaństwie nie tylko jest to się nie zatrzymuje na tym poziomie. To schodzi niżej i chrześcijanie mówią wątpliwości, czy pewność.
00:45:00
Pewność oczywiście jest lepsza, ale jeśli coś jest wątpliwe, to jeszcze jest tutaj miejsce na poruszanie się.
00:45:08
To schodzi jeszcze niżej szara strefa czy światłość.
00:45:14
Czy chodzimy w światłości i w tym, co jesteśmy pewni, że podoba się Bogu w tym, co wierzymy, że jest jasno objawioną wolą Bożą.
00:45:22
Czy jesteśmy gotowi żyć w szarej strefie, w której poruszamy się z niepewnością? Stawiamy kroki, mając nadzieję, że nie wpadniemy w jakieś błoto, ale nie mamy pewności, to jest coś, nad czym chciałbym, żebyśmy myśleli i też w świetle tego dalej o tym rozmawiali i przyglądali się tym trudnym miejscom. Powstańmy proszę do modlitwy.
00:45:47
Kochany nasz panie.
00:45:50
Dziękujemy za twoje słowo, które dałeś nam, abyśmy nie chodzili W ciemności, ale przyznajemy, że są miejsca, są sprawy, są sytuacje, które są tak trudne.
00:46:00
Są tak pogmatwane, są tak zniszczone grzechem i ludzką nieprawością, że gdzieś zmagamy się z odpowiedziami i nie chcemy być ludźmi, którzy.
00:46:12
Ustanawiają prawo, które jest naszym prawem. Nie chcemy być ludźmi, którzy wychodzą poza twoje słowo i nakładają na ludzi ciężary, które są ponad ich siły, ale chcemy szukać panie w twym słowie Twojej drogi.
00:46:27
Chcemy znaleźć te miejsca, w których możemy bezpiecznie postawić naszą nogę, wiedząc, że stoimy na skalę, stoimy na niezłomnej prawdzie, a to Wszystko, w czym mamy wątpliwości, to Wszystko, w czym gdzieś pojawiają się jakieś pytania.
00:46:43
Chcemy to ostrożnie rozważać. Chcemy przyjrzeć się za i przeciw i to uczciwie przedstawić tym wszystkim, którzy są w tych różnych trudnych sytuacjach.
00:46:52
Abys twoją pomocą mogli zdecydować i wielbić ciebie i nie żyć w ciągłej niepewności, nie żyć w ciągłym poczuciu winy, nie żyć w jakimś stanie, w którym te rzeczy ich obciążają, niszczą ich życie.
00:47:07
Panie, modlimy się o twą łaskę i pomoc. Proszę szczególnie dopomóż mi to właściwie rozumieć. Właściwie to szczerze uczciwie przedstawić.
00:47:16
Zachowaj Panie od Stronnictwa wynikającego z jakiś moich nastawień czy przekonań, ale pomóż mi uczciwie to zbadać i przedstawić braciom siostrom i daj nam wszystkim też łaskę, byśmy o tym umieli rozmawiać i też pomóc tym wszystkim osobom, które znajdują się w tych sytuacjach. Prosimy Boże, dopomóż nam, chcemy ciebie wielbić.
00:47:38
Chcemy się tobie podobać. Chcemy chodzić twoją drogą. Dopomóż nam prosimy amen.

Skip to content

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na używanie plików cookie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić jak najlepsze wrażenia podczas przeglądania. Jeśli będziesz nadal korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie lub klikniesz „Akceptuję” poniżej, wyrażasz na to zgodę.

Zamknij