Oczyszczajmy się!

Kazanie Pawła Jurkowskiego z 10 października 2021 roku.

Zakładki

00:00Drugi List do Koryntian 7:1

Transkrypcja

Przepisywanie pliku audio jest automatyczne, dlatego zawierać może błędy, literówki i służy raczej do odnajdywania danego fragmentu kazania, niż do czytania go w formie tekstowej.

00:00:00
2 list do Koryntian 7 rozdział.
00:00:05
I dzisiaj tylko pierwszy wiersz.
00:00:09
2 tygodnie temu.
00:00:11
Czytaliśmy kilka wierszy z 6 rozdziału i kilka wież jest 7 rozdziału, ponieważ jest to pewna ciągłość. A w zeszłym tygodniu tutaj wspólnie rozmawialiśmy o tym, jak ma wyglądać nasze.
00:00:33
Chrześcijańskie życie zbiorowe.
00:00:37
W którym nie możemy pozwolić na zatarcie różnicy między tymi, którzy są prawdziwymi chrześcijanami, a tymi, którzy są religijnymi ludźmi.
00:00:52
Tymi, którzy mają tylko pozór życia, którzy mają tylko pozór pobożności, którzy owszem, przychodzą na nasze spotkania, uczestniczą w naszych zgromadzeniach. Niektórzy ważą się nawet przystępować do tego stołu.
00:01:09
Chociaż nie mają w sobie Bożego życia.
00:01:12
Nie są odrodzeni z Ducha Świętego, żyją pustym życiem, bezbożnym życiem. Owszem swoimi ustami wyznają wiarę w Jezusa przyjęli Chrzest i uważają, że Wszystko jest w porządku.
00:01:29
Ale nie są prawdziwymi chrześcijanami, są wilkami w Owczych, skórach.
00:01:36
I to niestety było udziałem pierwszego kościoła. Widzieliśmy to w wielu miejscach nowego testamentu, że pierwszy kościół zmagał się z takimi ludźmi obecnymi w kościele, którzy mają tylko pozór wiary.
00:01:52
Tej prawdziwej wiary.
00:01:54
Mają jakąś wiarę, ale nie mają tej zbawczej wiary, nie mają tej wiary, która jest czynna w miłości, która manifestuje się w życiu owocnym.
00:02:07
Zyciu sprawiedliwym w życiu pełnym dobrych uczynków.
00:02:14
I takich Biblia nazywa fałszywymi braćmi.
00:02:19
I naszym zadaniem w kościele jest wyraźnie o tym mówić i wzywać każdego tak jak Adam na początku dzisiaj powiedział do tego, by pojednał się z Bogiem, żeby nie był tylko nominalnym chrześcijaninem, żeby nie był tylko tym, który mówi, że wierzy, ale życiem swoim nie potwierdza tej wiary.
00:02:42
Zaprzecza tej wierze?
00:02:46
Więc to jest niezwykle ważny temat i Biblia mówi, żebyśmy z takimi ludźmi byli w jednym jarzmie, czyli żebyśmy się nie utożsamiali z nimi i nazywali ich braćmi, kiedy nie są braćmi, ale Z miłości.
00:02:54
Czy wiesz?
00:03:03
W cierpliwości w łagodności wzywali ich do pokuty, wzywali ich do opamiętania się.
00:03:13
A jeśli dochodzi do takiej sytuacji, kiedy cały zbór czy większa część zboru czy przywódcy zboru stają się takimi ludźmi, bo niestety takie sytuacje też mają miejsce, kiedy to przywódcy są nie odrodzeni, kiedy to przywódcy są wilkami w Owczych skórach.
00:03:32
Wtedy Biblia mówi.
00:03:33
Odejdźcie od nich, odłączcie się od nich i nieczystego się nie dotykajcie. Nie miejcie społeczności z ludźmi, którzy mają szyld.
00:03:43
Że są kościołem Jezusa Chrystusa, ale to, co mówią, to jak żyją zaprzecza.
00:03:52
Rzeczywistości Chrystusa od takich Biblia mówi, Odłączcie się i nie dotykajcie się ich.
00:04:03
Zajmiemy się kolejną.
00:04:06
Częścią tego wezwania.
00:04:09
Mianowicie oddzieleniem prawdziwych chrześcijan.
00:04:14
Od wszelkiej nieczystości.
00:04:18
7 rozdział pierwszy wiersz.
00:04:23
Mając zatem takie obietnice umiłowani?
00:04:30
Oczyśćmy się, czy oczyszczaj myśę?
00:04:34
Bez wszelkich brudów ciała?
00:04:39
I ducha.
00:04:41
Dopełniając naszego uświęcenia?
00:04:46
W Bojaźni Boga.
00:04:54
Od przyjrzenia się fundament owi.
00:04:59
Na którym opiera się to wielkie żądanie.
00:05:04
Dopełniania naszego uświęcenia, na czym ono się opiera?
00:05:11
Opiera się na obietnicach.
00:05:15
Początek tego wiersza.
00:05:17
To jest nieszczęśliwe, że w tym miejscu tłumaczę, czy wydawcy zrobili.
00:05:27
Kolejny rozdział.
00:05:29
Ten wiersz ewidentnie należy do wcześniejszego rozdziału.
00:05:35
To jest część myśli, która jest kontynuowana w większości. Ci, którzy po wstawiali w Biblii rozdziały w 13 wieku, a później dodali wiersze w 16 wieku zrobili to w miarę dobrze, ale w niektórych miejscach popełnili błąd i podzielili jakieś listy. Czy fragmenty pisma na rozdziały nie tam, gdzie trzeba.
00:06:03
Więc jak czytacie słowo Boże, to nie sugerujcie się tak bardzo tymi podziałami na rozdziały i nie sądzicie, że jak nowy rozdział to nowa myśl i jakieś nowe rzeczy?
00:06:13
Ale patrzcie uważnie na te słowa łączące, które znajdujemy w tekście słowa Bożego. Tutaj Paweł mówi, mając zatem takie obietnice.
00:06:27
Jakie takie obietnice, jeśli to jest nowa myśl i początek rozmachu? No to niektórzy nie wiedzą o co chodzi, ale nie sugerujcie się w tym, że tam jest początek rozdziału, ponieważ jak to było opisane jak ten list był pisany, to Paweł tam nie nie robił nowego rozdziału i nie wstawiał nowego wiersza.
00:06:45
Po prostu dyktował list, który był pisany. Paweł odnosi się do obietnic, o których jest mowa we wcześniejszych wierszach, czyli w 16 wierszu.
00:06:58
W 2 części tego wiersza Bóg mówi.
00:07:00
Zamieszkam z nimi.
00:07:03
I będę się przechadzał.
00:07:05
I będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem.
00:07:11
I w wierszu 18 będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami mówi pan wszechmogący.
00:07:24
To są te obietnice i parowały mówi, mając takie obietnice umiłowani, mając takie obietnice bliskiej społeczności.
00:07:35
Boga ze swoim ludem, który nazywa się naszym ojcem, a nas nazywa swoimi dziećmi.
00:07:44
Mając takie obietnice, oczyszczaj my się.
00:07:49
Bez wszelkich brudów, ciała i ducha.
00:07:55
Zwróćcie uwagę na konsekwentną, ewangeliczną zasadę chrześcijańskiego życia.
00:08:05
Ona nie brzmi.
00:08:07
Odłączcie się od wszelkiej nieczystości, abyście mogli uzyskać prawo synostwa.
00:08:19
Ponieważ jesteście synami Boga?
00:08:24
Dlatego życie jak dzieci Boga.
00:08:30
Ta zasada nie brzmi, pracujcie, wysilajcie się, starajcie się, abyście byli zbawieni.
00:08:39
Ale ponieważ jesteście uratowani przez dzieło Jezusa Chrystusa, jesteście zbawieni z waszych grzechów, dlatego pracujcie i starajcie się i żyjcie w świetle i w mocy tego zbawienia.
00:08:58
Ta zasada chrześcijańskiego życia nie mówi, pracujcie i starajcie się, aby Bóg was pokochał i zaakceptował.
00:09:07
Ale mówi dlatego, że Bóg was kocha i dał swojego syna za was i przyjął was w nim jako umiłowane dzieci, dlatego jesteście.
00:09:21
Zaakceptowani teraz służcie mu teraz wielbicie go teraz życie dla niego.
00:09:30
To jest chrześcijańska.
00:09:33
Zasada życia, to jest ewangelia.
00:09:37
Chrześcijańskie działanie.
00:09:43
Z racji synostwa, a nie odwrotnie.
00:09:49
Musimy to rozumieć, jeśli tego nie rozumiemy.
00:09:52
To jesteśmy.
00:09:54
W starym Przymierzu, bo prawo co mówił o prawo Boże mówi czym to?
00:10:03
A będziesz żył?
00:10:06
Ewangelia zaś mówi.
00:10:08
Masz życie za darmo, tylko uwierz.
00:10:13
I teraz postępuj teraz nie czyń tego, a czym to?
00:10:19
To jest ewangelia.
00:10:22
Dziecie tą różnicę.
00:10:24
Jeśli tego nie widzicie, to biada wam. Musimy to widzieć.
00:10:30
Jeśli myślisz, że starając się wysilając się.
00:10:37
Osiągniesz zbawienie?
00:10:41
To się zawiedziesz.
00:10:43
Ponieważ prawo mówiło o takiej drodze.
00:10:47
I prawo dowiodło każdemu jednemu, który próbował, że to jest niemożliwe. Każdy, kto tego próbuje.
00:10:57
Do doświadcza w swoim życiu potępienia.
00:11:03
Ponieważ Boże wymagania są absolutne.
00:11:08
Bóg wymaga od nas doskonałości mówi świętymi. Bądźcie tak jak ja. Jestem Święty.
00:11:16
Więc jeśli osiągniesz taką świętość w swoim życiu, jak Bóg.
00:11:22
To rzeczywiście z bawiłeś samego siebie?
00:11:26
Ale z tego co wiem, to jeszcze nikomu to się nie udało.
00:11:32
Wszyscy, którzy tego próbowali?
00:11:36
Albo siebie samych okłamali. Tacy są też, którzy siebie samych okłamują i wmawiają w siebie, że już osiągnęli doskonałość, że już osiągnęli bez grzeszność, że już są święci, tak jak Bóg jest Święty.
00:11:53
Są tacy, są nawet takie kościoły.
00:11:56
Jest taka nauka.
00:11:59
Ale jest to zgubna nauka.
00:12:03
I są inni, którzy są na tyle szczerzy.
00:12:07
Że w swym staraniu osiągnięcia świętości przyznają, że chybia ją celu.
00:12:14
I żyją w poczuciu winy.
00:12:16
Żyją w poczuciu potępienia, bo nie są tak święci jak Bóg jest Święty, a Bóg wymaga, żeby byli tacy święci.
00:12:25
Natomiast ewangelia Jezusa Chrystusa mówi, Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzyście Spracowani i obciążeni, którzy pracowaliście i próbowaliście, jesteście zmęczeni, znużeni waszą religijnością.
00:12:43
Jezus mówi, Przyjdźcie do mnie, wierzcie we mnie.
00:12:48
Weźcie na siebie moje jarzmo?
00:12:51
A wtedy ja.
00:12:53
Będę z wami szedł w tym jednym jarzmie i moja siła, moja moc, moja łaska będzie was prowadzić w stronę świętości stronę sprawiedliwości w stronę pobożnego życia.
00:13:08
Życie chrześcijańskie jest możliwe tylko.
00:13:11
W przyjęciu łaski i życiu w łasce.
00:13:16
Pod panowaniem łaski pod panowaniem Jezusa Chrystusa w naszym życiu, który jest źródłem wszelkiego dobra w nas i bez niego nic nie możemy uczynić ani kroku.
00:13:32
Nawet nic nie potrafimy dobrego z siebie samych pomyśleć.
00:13:37
A co dopiero powiedzieć czy zrobić?
00:13:41
Innymi słowy.
00:13:44
Jeśli jesteśmy synami Boga, jeśli uwierzyliśmy.
00:13:51
W łaskę Boga wobec nas, w jezusie chrystusie. Jeśli wierzymy w moc krzyża, w moc ofiary, Jezusa Chrystusa.
00:14:03
To Boże, obietnice.
00:14:06
Są nasze.
00:14:08
A my teraz mamy w praktyce stawać się dziećmi Boga. Nie tylko mamy się nazywać dziećmi Boga, ale mamy się stawać dziećmi Boga w naszym postępowaniu mamy postępować jak dzieci Światłości, a nie jak dzieci ciemności.
00:14:30
Które mówią, że są dziećmi Boga.
00:14:33
To jest fałszywe chrześcijaństwo.
00:14:39
Niech sprawiedliwość.
00:14:41
Która jest nam przypisana z powodu naszej wiary, staje się sprawiedliwością.
00:14:49
Naszego codziennego życia postępowania.
00:14:54
Jesteśmy świątynią Boga?
00:14:58
I dlatego.
00:15:00
Ta świątynia musi być czysta.
00:15:03
Nie ma społeczności Boga z nieczystością, jakże my, w których zamieszkał Duch Boga i staliśmy się Domem Boga, świątynią Boga żywego, mielibyśmy tolerować jakiekolwiek zło, jakie jaką kolwiek nieczystość, jaką kolwiek nieprawość w tej świątyni.
00:15:29
To nie jest tak, że.
00:15:32
Przez nasze starania i wysiłki, żeby być świątyni świętymi, staniemy się w końcu świątynią. Paweł pisze do Koryntian, u których widzimy tyle problemów, tyle potrzeby przemiany mówi. Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Boga?
00:15:51
I, że Duch Boga mieszka w was czy nie wiecie, bracia siostry?
00:15:56
Czy nie wiemy?
00:15:58
Wiemy, mam nadzieję, że wiemy.
00:16:01
Śpiewamy, czy nie wiecie, że jesteście świątynią?
00:16:07
Ale z jednym z nas śpiewa bezmyślnie, bez wiary.
00:16:15
Docenia tego o czym śpiewamy, ileż to pieśni Wyśpiewuje my.
00:16:20
Kiedy wcale tak nie myślimy?
00:16:23
Wcale tak nie żyjemy.
00:16:25
Wszystko tobie dziś oddają. Ile razy to śpiewaliśmy, czy Wszystko oddałeś?
00:16:32
Jeśli nie, to kłamiesz przed obliczem Boga.
00:16:37
Kłamiesz ty, mając tą pieśń, jeśli nie oddałeś wszystkiego, zdajesz sobie z.
00:16:41
Tego sprawę, jaka to poważna sprawa?
00:16:49
Czy nie wiecie, że jesteście świątynią? Czy możecie więc pozwolić sobie, żeby teraz mieć?
00:16:56
Społeczność świątynią beliala.
00:17:01
Z diabel stwem tego świata z grzechem tego świata.
00:17:07
Czy myślimy, że to ujdzie nam bezkarnie?
00:17:11
Jeśli w ten sposób zanieczyszczamy Bożą świątynię, Bóg mówi tego, kto niszczy świątynię Boga, tego Bóg zniszczy.
00:17:22
Biada nam.
00:17:24
Jeśli będąc świątynią Boga?
00:17:28
Jesteśmy w jakimś kompromisie z grzechem, brudem tego świata.
00:17:37
Na takiej podstawie na takim fundamencie?
00:17:42
Jest do nas kierowany ten ewangeliczny apel.
00:17:47
To wezwanie, by oczyszczać się?
00:17:51
Wszelkiego brudu.
00:17:54
Ciała i ducha.
00:17:58
Jesteśmy kapłanami Boga?
00:18:01
Jesteśmy świątynią Boga, w której Bóg mieszka.
00:18:07
Czy warzymy się to tą świątynie zanieczyszczać?
00:18:16
Jakąkolwiek formą nieprawości, nieczystość.
00:18:22
Czy mam wam przytoczyć przykłady ze starego przymierza? Co Bóg zrobił z takimi ludźmi, którzy ważyli się na taką desek rację Bożej świątyni?
00:18:39
Widzimy, więc.
00:18:42
Że Apostoł Paweł najpierw.
00:18:45
Przedstawia nam.
00:18:47
Nasze chrześcijańskie przywileje oparte na Bożych obietnicach.
00:18:55
A wtedy przechodzi.
00:18:58
Do wymagań.
00:19:00
I mówi, skoro.
00:19:02
Otrzymaliście tak wiele?
00:19:05
Skoro Bóg stał się wam tak bliski?
00:19:08
Skoro macie tak w cudowne Boże obietnice przeto tak postępujcie tak.
00:19:16
Żyj dzie.
00:19:20
Mamy pracować nie po to, aby zdobyć życie.
00:19:25
Ale dlatego, że życie już jest nam dane.
00:19:30
Dlatego mamy teraz przejawiać owoce tego życia widoczne w naszym postępowaniu w naszych słowach i czynach.
00:19:41
To jest ewangelia Chrystusa.
00:19:44
Ewangelia zbawienia z łaski.
00:19:48
To jest.
00:19:48
Boża łaska.
00:19:51
Dana nam darmo bez naszego wysiłku, bez naszej dobroci, bez naszych zasług.
00:20:03
To nie oznacza.
00:20:07
To Wszystko.
00:20:09
Czym jest ewangelia?
00:20:12
Również częścią Ewangelii, jest ta kolejna część naszego sprawowania zbawienia z bojaźnią.
00:20:23
Życia według norm Ewangelii.
00:20:31
Miłego Bogu.
00:20:35
Uratowanie nas przez Jezusa Chrystusa od mocy grzechu i wiecznego potępienia dzięki Bożej łasce.
00:20:46
Nie oznacza.
00:20:49
Że my nic nie musimy robić?
00:20:52
To jest fałszywa ewangelia. Ci, którzy głoszą dzisiaj taką Ewangelię.
00:20:59
Okłamują ludzi.
00:21:01
To jest tania łaska.
00:21:05
Która nie jest Ewangelią Jezusa Chrystusa.
00:21:10
Otwórzmy proszę list do Tytusa 3 rozdział i przyjrzyjmy się jak tutaj Apostoł Paweł to wyraźnie rozbudowuje.
00:21:23
List do Tytusa 3 rozdział.
00:21:29
Wsłuchajmy się.
00:21:32
W te słowa, które tutaj są zapisane?
00:21:36
List do Tytusa 3 rozdział od 4 do 8 wiersza.
00:21:42
Apostoł Paweł mówi, gdy pojawiła się dobroć.
00:21:47
I miłość do ludzi naszego Zbawiciela.
00:21:55
Zbawił nas mnie z uczynków?
00:21:59
Które my dokonaliśmy w sprawiedliwości?
00:22:06
Według swojego miłosierdzia zmień ował się nad nami w naszej grzeszności w naszej bezsilności, w naszej bezradności.
00:22:18
W duchowej śmierci, w której tkwiliśmy niezdolni ratować samych siebie według swojego miłosierdzia, przez kąpiel nowego Narodzenia.
00:22:32
Oraz odnowę.
00:22:35
Ducha Świętego.
00:22:38
Z jego łaski, narodziliśmy się na nowo i on udzielił nam swego ducha przez wiarę.
00:22:45
Bez naszych zasług.
00:22:48
Wylał na nas swojego ducha obficie przez Jezusa Chrystusa, naszego zbawcę.
00:23:00
Usprawiedliwieni jego łaską.
00:23:03
Stali się dziedzicami.
00:23:06
Według nadziei życia wiecznego, zobaczcie usprawiedliwieni łaską Jezusa Chrystusa. Stajemy się dziedzicami życia wiecznego, dziedzicami bogactwa Boga, dziedzicami tego wszystkiego, co Bóg przygotował.
00:23:26
Dla swoich dzieci.
00:23:29
I teraz zobaczcie co dalej. Paweł mówi, to jest wiarygodne słowo.
00:23:34
I chce, Abyś obstawał, czyli nie popuszczaj. Nie, nie, nie waż się na jakiekolwiek odstępstwo od tego.
00:23:47
Na jakiekolwiek modyfikowanie tego mówi.
00:23:52
To jest wiarygodne słowo i chcę, żebyś obstawał mocno trzymał się tego słowa tych spraw, tak aby ci, którzy zaufali Bogu.
00:24:06
Co robili?
00:24:08
Dokładali wszelkich starań.
00:24:12
Aby oddawać się dobrym uczynkom.
00:24:18
Aby jak inne przykłady mówiąc celować w dobrych uczynkach albo przodować w dobrych uczynkach.
00:24:28
Ten świat też robi dobre uczynki, ten świat też ludzie nie odrodzeni potrafią dobre rzeczy robić. Chyba jesteśmy tego świadomi, ale my mamy coe przodować. Bracia się ost.
00:24:43
My mamy więcej niż oni czynić dobrych rzeczy to Wstyd, kiedy niewierzący ludzie tego świata więcej czynią niż wierzący, a tak niestety bywa.
00:24:54
Wstyd i hańba dla Boga.
00:24:57
Kiedy jego dzieci nie postępują z taką sprawiedliwością, która zawstydza ten świat.
00:25:05
Ale ludzie tego świata niewierzący nie odrodzeni, zawstydzają nas.
00:25:11
Swoją swoim miłosierdziem, współczuciem dobrocią hojnością.
00:25:17
To Wstyd dla Kościoła to Wstyd dla Boga, kiedy jego dzieci nie przodują.
00:25:24
W dobrych uczynkach.
00:25:28
Paweł mówi, to jest.
00:25:29
Wiarygodne słowo i chcę, żebyś obstawał przy tym, że.
00:25:33
Tak ma być.
00:25:36
Tak głoś tak zapominaj tak wzywaj wierzących, żeby przodowali w dobrych uczynkach mówi. To jest dobre i pożyteczne dla ludzi.
00:25:48
I nic innego, żadna tania łaska.
00:25:52
Jestem zbawiony, Jezus Wszystko zrobił. Mam bilet do nieba, nie muszę się starać, nie muszę się wysilać, bo to prawo, bo to Zakon, bo to jakieś narzucanie więzów, bo to o ludzie to ja dzisiaj słyszę jak jest zarzuty, bo nawet pod moim kierunkiem pod moim adresem, że ważę się ludzi wzywać do pokuty od grzechu, że ważę się wzywać do dobrych uczynków mówią ten to głosi Zakon.
00:26:23
Ten to legalis ta.
00:26:27
Się nie zamierzam tym przejmować, ani wzruszać, ani baczyć na to.
00:26:31
Bo ci ludzie nie wiedzą, co to znaczy legalizm.
00:26:35
Nie rozumieją prawa, chcą być nauczycielami prawa, nie wiedzą, o czym mówią, jak Paweł mówi w innym miejscu do Tymoteusza.
00:26:44
Albo w ogóle.
00:26:45
Lekceważą prawo lekceważą, Boże słuszne wymagania, ale Paweł tutaj mówi do Tytusa i wie, że mówi do mnie i mówi do ciebie drogi Bracie i Siostro. To są wiarygodne słowa i obstawali przy tym.
00:27:00
Że tak ma być, przyjęliśmy zbawienie darmo z łaski, nie zapracowaliśmy, nie zasłużyliśmy, nie byliśmy go godni, nic nie wnieśliśmy do naszego zbawienia, prostą wiarą staliśmy się uczestnikami wielkiego Bożego Zbaw.
00:27:20
Ale to wzywa nas teraz do życia po bożemu sprawiedliwego życia świętego życia.
00:27:29
Wracamy do 2 Koryntian 7 1.
00:27:33
Zwróćcie uwagę.
00:27:38
Na określenie, jakim Krynki, a nie są tutaj tytułowanie.
00:27:44
Paweł zwraca się do nich.
00:27:56
Tak się jest, wracajmy do siebie.
00:27:58
Bracia siostry.
00:28:03
Kochany, bracie kochana siostro.
00:28:08
Tak mamy się do siebie, spłacacie?
00:28:12
Jakikolwiek był ich stosunek do Pawła.
00:28:17
I, bez względu na wszystkie jej wady.
00:28:21
Apostoł Paweł zachowywał wobec nich ojcowskie serce.
00:28:28
Wielu z nich wiemy, źle się prowadziło.
00:28:31
Źle traktowali Pawła.
00:28:34
Mówili o nim złe rzeczy.
00:28:37
Ale on nadal ich kochał, on nadal ich kochał. Mimo tego wszystkiego, co oni wobec niego jako oni wobec niego się zachowywali. Jak oni go traktowali?
00:28:50
To nie jest to nie.
00:28:51
Zgasiło jego miłości do nich.
00:28:55
I Paweł ich zapewniał o Bożej miłości.
00:29:00
Jest dwuznaczne.
00:29:02
Może oznaczać, że umiłowani przez Boga tak albo.
00:29:10
Ja was kocham ja was miłuję?
00:29:15
I bracia i siostry naprawdę nie pozwólmy, nie pozwólmy, by cokolwiek przesłoniło nam Bożą miłość do jego dzieci, do naszych braci i sióstr, do tych prawdziwie zrodzonych z ducha, nawet jeśli się potykają, nawet jeśli są niedoskonali, nawet jeśli nam wyrządzili jakąś krzywdę, nawet jeśli nas zranili, nie pozwólmy, by cokolwiek przesłoniło nam Bożą miłość do jego dzieci.
00:29:46
Zgasiło naszą miłość do naszych niedoskonałych braci i sióstr.
00:29:53
Ale miłujmy się.
00:29:57
Miłujmy serdeczną miłością naszych niedoskonałych braci i nasze niedoskonałe siostry nie Wilków w Owczych skórach tych się wystrzegajmy.
00:30:08
I tych min inną miłością?
00:30:11
Miłością wzywającą ich do pokuty i nawrócenia, ale tych prawdziwych.
00:30:17
Braci i siostry Miłujmy serdeczną miłością, mimo że popełniają błędy, mimo że zawodzą, mimo że nie są tacy jak ty, byśmy chcieli, żeby byli. Kochajmy.
00:30:29
Kochajmy i nie pozwólmy, by ktokolwiek i cokolwiek pozbawiło nas tej wzajemnej miłości, bo wtedy przestajemy być chrystusowi.
00:30:41
Znowu jakże.
00:30:44
Nie mielibyśmy miłować braci mówi Jan w swoim liście, którzy są zrodzeni z Boga. Jeżeli sam zostałeś zrodzony z Boga, jeżeli sam Doświadczyłeś Bożej miłości.
00:30:56
To niemożliwe, żebyś nie kochał innych, którzy.
00:31:00
Zostali z tego samego Boga Zrodzeni to.
00:31:04
To coś jest nie tak, jeśli nie miłujesz Brata, nie miłujesz siostry.
00:31:13
Po 2.
00:31:15
Zwróćmy uwagę na sposób.
00:31:18
Wjaki Apostoł udziela tego napomnienia?
00:31:23
U mnie mówi.
00:31:24
Oczyśćcie się.
00:31:27
Ale co mówi?
00:31:33
Oczyśćmy się.
00:31:36
To samo napomnienie, które kieruję do nich.
00:31:42
Bierze również dla siebie.
00:31:45
Wielki apostoł Paweł stawia siebie w jednym szeregu z koryntian ami.
00:31:53
On twierdzi, że on też.
00:31:56
Potrzebuje tego napomnienia, potrzebuje oczyszczania swojego życia.
00:32:03
Musimy napominać innych.
00:32:06
Przez własny przykład.
00:32:12
Napomina jmy innych do tego do czego siebie.
00:32:16
Napominam y.
00:32:21
Nie prezentował się korynt janome jako doskonały, bezgrzeszny, całkowicie uświęcony.
00:32:30
Ale uczciwie mówi o swoich słabościach i o swoich zmaganiach.
00:32:36
Ten list jest pełen.
00:32:40
Takiego wyznania.
00:32:43
A w innym miejscu Paweł wyraźnie mówi, Bracia, nie myślcie, że ja już osiągnąłem.
00:32:49
To nie jest tak, że już 8 no.
00:32:51
On mówi, ja zmierzam do celu, ja walczę.
00:32:54
Ja toczę bój wiary.
00:32:57
Żeby okazać się doskonałym w chrystusie?
00:33:03
Apostoł Paweł stawia siebie w jednym rzędzie z grzesznymi krnąbrny mi koryntian ami i woła Oczyszczaj my się, oczyszczaj my się umiłowani.
00:33:19
W księdze Przypowieści Salomona 20, Rozdziale i 9 wierszu czytamy. Kto może powiedzieć?
00:33:26
Że ma czyste serce.
00:33:29
I że jest wolny?
00:33:31
Od wszelkiego grzechu jacyś tutaj chętni?
00:33:35
Ktoś podniesie rękę?
00:33:39
Nie masz ani jednego sprawiedliwego?
00:33:43
Który ma czyste serce i jest wolny.
00:33:47
Od wszelkiego grzechu.
00:33:51
Ja też nie podnoszę, ja tylko tak podniosłem. Wiecie, że może ktoś chcę tak tylko żeby pokazać?
00:33:59
Ja nie podnoszę. Nie, ja nie mam.
00:34:02
Jestem wolny.
00:34:04
Jeszcze mam się z czego oczyszczać?
00:34:12
W 30 rozdziale i 12 wierszu w Przypowieściach Salomona jest napisane jest takie pokolenie jest takie pokolenie, które sądzi, że jest czyste.
00:34:24
Ale jeszcze nie pozbyło się brudów.
00:34:30
Więc jak byś się odważył?
00:34:31
Podnieść rękę to ten wiersz do ciebie?
00:34:36
Jest takie pokolenie. Są tacy ludzie, którzy myślą, że są czyści, ale jeszcze nie pozbyli się swoich brudów.
00:34:44
Wszyscy kochani, jesteśmy w potrzebie ciągłego oczyszczania naszego życia.
00:34:54
Ciągłej walki z grzechem.
00:34:57
Ciągłego oczyszczania się wszystkiego, co nas zanieczyszcza w tym grzesznym świecie.
00:35:05
Im bardziej zbliżamy się do niebiańskich progów.
00:35:10
Tym bardziej stajemy się świadomi naszych niedoskonałości.
00:35:17
Im więcej światła otrzymujemy od Boga.
00:35:21
Tym więcej widzimy.
00:35:24
I odkrywamy kolejne pokłady naszej własnej ciemności.
00:35:31
To, co dla niektórych?
00:35:32
Ludzi nie jest uznawane za grzech.
00:35:35
Dla czułego sumienia Dziecka Bożego?
00:35:39
Może być wielkim wykroczeniem wobec Boga.
00:35:44
Jego miłości i świętości.
00:35:49
Oby nie było tak z nami?
00:35:52
Że z upływem lat stajemy się większymi grzesznikami.
00:35:57
Powołując się na Bożą łaskę.
00:36:01
Ale obyśmy nabywali coraz większej wrażliwości na grzech.
00:36:07
I zauważali zło, na które nie rozważaliśmy w czasie naszej niedojrzałości czy niewiedzy.
00:36:19
Oczywiście jest oczyszczenie, którego dokonuje sam Bóg.
00:36:29
Jest takie oczyszczenie, którego my nie możemy dokonać, którego może dokonać tylko Bóg.
00:36:36
Ale jest też oczyszczenie.
00:36:39
W którym my musimy mieć udział?
00:36:44
Którego Bóg chce dokonać we współpracy z nami i do tego tutaj Paweł nas wzywa.
00:36:55
Spójrzmy najpierw.
00:36:57
Na kilka miejsc, które mówią o Bożym oczyszczeniu grzesznych ludzi.
00:37:03
Psalm 51 chyba sztandarowy.
00:37:07
Fragment w tym temacie.
00:37:10
Psalm 51 od 7 wiersza.
00:37:14
Dawid wyznaje nieprawości. Przyszedłem na świat, rodzimy się w grzechu, rodzimy się skażeni grzechem.
00:37:25
Paweł mówi w Nieprawości, przyszedłem na świat i.
00:37:29
Nie Paweł tylko.
00:37:30
Dawid tak mówi w grzechu, poczęła mnie moja matka.
00:37:37
I teraz zwraca się do Boga mówi ty zaś żądasz, by nosił prawdę ukrytą w mym sercu.
00:37:47
I w tajemnicy objawia aż mi mądrość.
00:37:52
Pokrop mnie więc schizo pem.
00:37:56
A będę oczyszczony.
00:37:59
Obmyj mnie.
00:38:01
A stanę się bielszy od śniegu?
00:38:05
Pozwól mi uradować się i rozweselić. Niech ożyją na nowo kości, któreś skruszył, racz nie patrzeć już na moje grzechy, ze chcieli zmazać wszystkie moje winy, służba mnie o Boże Czyste serce.
00:38:26
Napełnij moje wnętrze duchem mocy, albo stwórz we mnie prawego ducha.
00:38:34
A więc widzimy tutaj modlitwę Bożego Człowieka świadomego swojego grzechu.
00:38:40
Bo wiele nabroił w swoim życiu.
00:38:43
Dopuścił się wielkiego zła.
00:38:49
Dopuścił się cudzołóstwa.
00:38:53
Zabił niewinnego człowieka.
00:38:57
Ciążą mu wielkie grzechy na sumieniu.
00:38:59
I on wie, że.
00:39:01
Nie nie jest w stanie sam się z tego wszystkiego oczyścić. Wzywa Bożego Miłosierdzia jego łaski mówi. Wybacz mi oczywiśnie, abym znowu był bielszy niż śnieg.
00:39:16
Stwórz we mnie serce czyste.
00:39:20
Odnów mojego ducha.
00:39:24
I Bóg wiemy, że odpowiada na takie modlitwy w łamanego skruszonego serca. Bóg nie gardzi człowiekiem, który tak się do niego modli w swojej bezsilności, bezradności wobec grzechu. Otwórzmy kolejną proroczą księgę, księgę ezechiela.
00:39:43
I w 36 rozdziale księgi Ezechiela Bóg daje wspaniałe obietnice tym, którzy nawra.
00:39:52
Ssają się do Boga, którzy wyznają swoje grzechy, którzy przyznają się do swojej bezbożności i szukają Bożego Miłosierdzia.
00:40:03
Ezechiela 36, rozdział 25 i 26 wiersz Bóg mówi Po krupie was czystą wodą i będziecie czyści.
00:40:15
Oczyszcze was ze wszystkich waszych nieczystości i ze wszystkich waszych bożków.
00:40:25
I dam wam nowe serce.
00:40:28
I włożył nowego ducha do waszego wnętrza.
00:40:33
Volumen z was serce kamienne.
00:40:37
Adam wam.
00:40:39
Serce mięsiste.
00:40:47
Czy to tylko?
00:40:50
Było udziałem wierzących starego przymierza.
00:40:57
O ileż bardziej.
00:40:59
Jest udziałem.
00:41:01
Uczestników nowego przymierza.
00:41:04
O którym tamto tylko świadczyło w cieniach i obrazach.
00:41:09
W liście Jana w pierwszym liście ja Apostoła Jana w pierwszym rozdziale.
00:41:16
Apostoł Jan mówi do nas, że jeżeli żyjemy.
00:41:19
W świetle.
00:41:21
Tak jak on nasz Bóg.
00:41:25
Sam jest w świetle.
00:41:30
Związek ze sobą nawzajem, mamy związek z Bogiem i mamy związek ze wszystkimi, którzy są w tym świetle Bożym.
00:41:42
Czyli w tej sprawiedliwości Bożej.
00:41:45
A wtedy co jeżeli mamy jakieś tam grzechy, jakieś upadki, potknięcia? Czytamy, że krew Jezusa Bożego Syna oczyszcza nas od wszelkiego grzechu.
00:41:59
Jeśli my zbliżamy się do światła Bożego do Sprawiedliwości Bożej, jeśli naszym dążeniem jest prowadzenie pobożnego życia, to krew Jezusa jego syna oczyszcza nas od wszelkiego grzechu.
00:42:15
Gdybyśmy stwierdzili, że nie mamy grzechu.
00:42:20
Niektórzy niestety.
00:42:22
Wtedy pan Jan mówi, zwodzi my samych siebie, oszukujemy samych siebie. Jeśli wmawiamy w siebie, że już nie potrzebujemy oczyszczenia, że już nie potrzebujemy uświęcenia, że już Wszystko mamy w jezusie, że już jesteśmy doskonali i nie potrzebujemy dalszej.
00:42:40
Dalszego oczyszczenia zwodzi my samych siebie. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu.
00:42:47
I nie ma w nas prawdy?
00:42:51
Ale jeśli przyznajemy się do naszych grzechów, tak mówimy Boże Zgrzeszyłem, Boże, jeszcze w tym mi nie dostaje jeszcze to potrzebuje Twojej przemiany.
00:43:01
Jeśli przyznajemy się w wyznajemy Bogu nasze grzechy. Czytamy, że on jest wierny i sprawiedliwy i odpuści nam nasze grzechy.
00:43:12
I więcej.
00:43:14
Oczyści nas.
00:43:16
Od wszelkiej niesprawiedliwości, a więc tutaj mamy częściową odpowiedź na to wezwanie Pawła by się oczyszczać w jakiś sposób.
00:43:28
Przyznawać się do tego, jacy jesteśmy nie ukrywać, tego nie usprawiedliwiać, tego nie mówić. Bracie, bracie, bracie, Bracie, Bracie.
00:43:40
Ja nie Jestem taki zły. No weź.
00:43:43
No ja nie, ja nie piję już jak ja nie palę już, no może trochę ja ja.
00:43:52
Ludzie, człowieku, patrzymy sobie prosto w oczy, jesteśmy grzesznikami, wciąż jesteśmy ludźmi, którzy nie zrozumcie mnie źle. Nie.
00:44:01
Myślenie grzesznikami, że żyjemy w grzechu. Absolutnie nie, ale zmagamy się z grzechem.
00:44:07
I popełniamy różne rzeczy.
00:44:10
Dopuszczamy się wielu wykroczeń.
00:44:13
Ona mówi więc nie udawać Bracie, że że jesteś świętszy, niż jesteś.
00:44:20
Bądźmy uczciwi, bądźmy szczerzy.
00:44:23
Wyznawali my grzechy jedni 2.
00:44:26
I módlmy się jedni o 2.
00:44:32
Nie bądźmy obłudnikami, nie bądźmy jak faryzeusze.
00:44:39
Którzy modlili się.
00:44:41
Jak ten w świątyni?
00:44:44
Panie, dziękuję ci, że nie Jestem taki.
00:44:49
Że nie Jestem taki jak ten celnik tam styłu, ale jaco daje to ja robię tamto.
00:44:56
Nie mów Bogu o swoich zasługach, bracie się ostro, daj se spokój i nie mów nam.
00:45:02
Czyń, dobrze.
00:45:04
A ojciec, który widzi w ukryciu, zapłaci ci za twoją modlitwę za twoją jałmużnę za twoje Posty, za twoje dobre czyny ojciec, który widzi zapłacić, nie bój się, nie stracisz nagrody, nie przychodź do mnie, nie opowiadam, jaki wspaniały jesteś, jaka wspaniała jesteś?
00:45:23
Ale jeśli się zmagasz z czymś?
00:45:26
Jeśli potrzebujesz pomocy, to przyjdzie przyjść do Boga.
00:45:30
I przyjdź do braci do tych, którym ufasz mienic do wszystkich, bo niektórzy nie są godni tego jeszcze roz powiedzą innym i zamiast ci pomóc, to cię ze dołożą ci cierpienia, a więc bądź ostrożny do kogo idziesz? Ale do tych którym ufasz.
00:45:45
Idź Powiedz Bracie, siostro móc się o mnie mam problem, radzę sobie z tym.
00:45:53
Modliłem się, starałem się, ale nie wiem, co jest porozmawiaj po przyznaj się, przyznaj się do swoich grzechów wyznaje Bogu wyznaje.
00:46:02
Zaufanym braciom siostrą, proszę o modlitwę, podejmijcie razem walkę, nie toleruj tego, nie usprawiedliwia i tego nie mów sobie. Wszyscy są grzeszni, no ja też Jestem grzeszny. No tak, już taka moja dola taki Jestem biedaczek robaczek, no nie poradzę, nie poradzę, nie poradzę.
00:46:21
To kłamstwo diabelskie Jezus Chrystus po to przyszedł i oddał swoje życie, żeby wyzwolić swój lud z jego grzechów.
00:46:34
To jest dobra nowina, Jezus możecie wyrwać.
00:46:39
Słyszeliśmy na poście. Jest też świadectwa tych braci, z jakich grzechów ich wyrwał.
00:46:46
Z jakich kajdan diabelskich wyrwał, a ty mi mówi, że ty musisz palić papierochy do końca życia.
00:46:54
Nie mówi, że do butelki musisz zaglądać.
00:46:58
Ty mi mówisz, że musisz w?
00:47:00
Pornografii siedzieć, Nie możesz się wyrwać z tego.
00:47:04
I że Jezus ci nie może pomóc, ty nie znosi Jezusa.
00:47:09
Jezus ma wszelką moc na niebie i na Ziemi.
00:47:12
I nie ma grzechu, z którego mnie mógłby Cię wyrwać i wyswobodzić wierz w Jezusa, WIERZCIE w Boga i wierzcie w Jezusa w moc Jezusa Chrystusa zbawczą moc, a jeśli se nie radzisz to szukaj pomocy.
00:47:29
Szukaj Brata, szukaj siostry.
00:47:32
I wyznawali Myk Szczechy. Jedni 2 mógłby się jedni za 2 toczymy dobry bój wiary.
00:47:42
Apostoł Paweł w 2 liście do Koryntian w 7 Rozdziale i pierwszym wierszu pisze o oczyszczeniu, które nie jest tylko czymś, co Bóg czyni dla nas.
00:47:55
Podczas gdy my jesteśmy bierni?
00:47:59
Jesteśmy wzywani do podjęcia walki z nieczystością.
00:48:06
I podejmowania wysiłku oczyszczania naszego ciała i ducha.
00:48:14
S wszelkiego brudu drze.
00:48:19
Prorok jeremiasz woła biada tobie Jerozolimą.
00:48:26
Wtraca się do świętego miasta, gdzie stała boża świątynia i mówi biada tobie Jerozolimą i wymienia ich listę grzechów i mówi, czy się nie oczyścicie.
00:48:40
Jak długo jeszcze, jak długo jeszcze?
00:48:44
Nie będziecie się oczyszczać?
00:48:46
Z tego brudu, który jest między wami?
00:48:49
Izajasz rozpoczyna swoją księgę i mówi obmycie się, oczyśćcie się usuńcie sprzed mych oczu, wasze złe sile.
00:49:00
Przestańcie czynić zło, uczcie się czynić dobrze stosujcie prawo.
00:49:08
Ze huelle w swojej księdze mówi, nawróćcie się i odwróćcie się od wszystkich waszych występków, aby nieprawość my stała się waszą zgubą.
00:49:24
Jeśli tolerujesz nieprawość w swoim życiu, to hołubi iż własną zgubę.
00:49:34
Ci, którzy żyją według ciała?
00:49:40
Ci, którzy?
00:49:43
Pozwalają na.
00:49:46
Zaspokajanie swoich grzesznych pożądliwości cielesnych zginą.
00:49:54
To jest nowy testament?
00:49:58
Ze Hill mówi, odrzućcie od siebie wszystkie wszystkie, nie tylko te wielkie, ale wszystkie i te małe wszystkie i te wszystkie pomiędzy wszystkie swoje przestępstwa, których się dopuszcza liście i zobaczcie, co on tu mówi. To jest 18 rozdział 31 wiesz, ezechiela mówi, uczyńcie sobie nowe serce.
00:50:25
I nowego ducha.
00:50:28
Nie jest to dla was szokiem?
00:50:31
Tam widzieliśmy psalmista się mówi, modli się burzę, stwórz we mnie serce nowe i odnów mojego ducha. Ezechiel w 18 rozdziale i 31 wierszu mówi, Wy uczyńcie sobie nowe serce.
00:50:49
I nowego ducha.
00:50:52
Widzicie, jak to jest, że czasami ilu z nas cytował o stwórz we mnie serce czyste śpiewaliśmy, cytowali śmy i może nigdy nie zauważyliśmy tego wiersza.
00:51:07
Tak bardzo lubimy tamten, że jesteśmy.
00:51:10
Kulawi na jedną nogę?
00:51:13
Bo nie widzimy 2 wiersza i powinniśmy mocno spać na 2 nogach a nie kuleć na jednej.
00:51:18
Tak wołamy do Boga, aby stworzył w nas czyste serca, ale Bóg woła do nas, byśmy stworzyli sobie czyste serce.
00:51:27
Żebyśmy z naszego serca dorzucili Wszystko, co tam nieczyste, byśmy postawili mur byśmy nie dopuszczali do siebie nieprawości i nieczystości, żebyśmy odmawiali naszego ducha, szukając Boga, modląc się do niego, karmiąc się jego słowem.
00:51:47
Bóg nas uświęca, Bóg nam daje serca czyste, ale my również jesteśmy do tego wzywani. To również Bóg do nas kieruje te wyzwania. Bóg mówi.
00:51:59
Zbliżcie się do mnie.
00:52:02
A ja zbliża.
00:52:03
Się do was? Tak? Tak jest taki.
00:52:06
Bóg się już do nas zbliżył, jak bardzo się zbliżył w jezusie chrystusie, jak bardzo już się do nas zbliżył, stał się jednym z nas, wziął na siebie nasz grzech, umarł na krzyżu golgoty zmartwychwstał jako człowiek w nowym ciele.
00:52:24
Jest tam w niebiańskiej świątyni. Wstawia się za nami przed obliczem Boga. Oręduje za nami jako człowiek. Mamy jednego pośrednika, człowieka, Jezusa Chrystusa.
00:52:37
Który jest u błaganiem za nasze grzechy, jak bardzo się zbliżył do nas, jak bardzo już pociągnął nas Jezus mówi, gdy będę wywyższony wszystkich do siebie pociągnę.
00:52:48
Ludzie mówią, że Bóg nie jeszcze mnie nie pociągnął. Musi być to pociągnięcie, no przecież napisane jest, że kogo ojciec nie pociągnie.
00:52:56
Człowieku, Bóg wszystkich pociągnął w chrystusie.
00:53:00
Jezus mówi wszystkich do siebie pociągnę, kiedy będę wywyższony pytanie, czy ty teraz, co się do niego zbliżysz, czy ty będziesz go szukał, czy ty zbliżysz się do Boga, żeby on jeszcze bardziej.
00:53:11
Zbliżył się do ciebie?
00:53:19
Kilka wierszy nowego testamentu list Jakuba.
00:53:23
4 rozdział i 8. Wiesz, Jakub mówi.
00:53:28
Zbliżcie się do Boga.
00:53:32
To właśnie ten wiersz, który cytowałem?
00:53:36
Abuk zbliży się do was i dalej. Zobaczcie, co mówi, jak mamy się do niego zbliżyć. Jakub nie pisze tego listu.
00:53:43
Do Heroda.
00:53:46
Do Cezara.
00:53:48
Do faryzeuszy i uczonych w.
00:53:51
Piśmie nie do kogo on pisze ten list?
00:53:54
Do Kościoła.
00:53:56
Do wierzących do tych w kościele, którzy nadal mają nieczyste serca.
00:54:02
Do tych w kościele, którzy się mienią wierzącymi.
00:54:06
Ale niestety, ich życie jest pełne brudu tego świata i co do nich mówi, mówi o bycie wasze ręce grzesznicy.
00:54:17
Oczyśćcie serca wy chwiej mi ludzie albo ludzie rozdwojonej duszy.
00:54:24
Ludzie, którzy mówicie, że tak Bóg, tak Jezus, tak ewangelia, tak tak, tak, tak, tak, tak, panie panie, panie panie.
00:54:32
A jednocześnie żyjecie w grzechu, tolerujecie grzech, dopuszczacie się nieczystości, jesteście ludźmi rozdwojonej duszy.
00:54:42
Nie macie jednego serca, które tylko do Boga lub nie, ale jesteście rozdwojeń i.
00:54:49
Jesteście chwiejnie w swej wierze?
00:54:53
Do takich ludzi mówi.
00:54:54
Obmycie ręce, przestańcie czynić grzeszne rzeczy to o to chodzi. Nie chodzi, żebyśmy teraz jak w covidzie często myli ręce.
00:55:02
Kiedy mówi o myjcie ręce, to mówi, przestańcie czynić grzech waszymi. Re, przestańcie kraść.
00:55:09
Przestańcie bić. Przestańcie oszukiwać. Nie róbcie niczego waszymi rękami złego. Oczywiście wasze ręce.
00:55:18
Grzesznicy, bo jak coś robimy złego, to jesteśmy grzesznikami.
00:55:23
I tak samo musimy oczyścić nasze usta.
00:55:26
I serca.
00:55:30
Pierwszy list Piotra.
00:55:32
2, rozdział 11, wiesz?
00:55:34
Znowu umiłowani umiłowani, tam mamy grzesznicy, a tutaj pierwszym Piotra 2 rozdział 11. Wiesz, Piotr mówi Umiłowani.
00:55:46
Umiłowani, kochani.
00:55:50
Wzywam was, wzywam was, abyście jako obcy i wy choć cy.
00:55:58
Czyli co ten świat nie jest naszym domem? Jesteśmy tutaj tylko przechodniami. Jesteśmy tu tylko na chwilę. Nasza ojczyzna jest tam w Górze w niebie.
00:56:08
Tam oczekujemy naszego synostwa, tam oczekujemy Objawienia się naszej wiecznej ojczyzny, kiedy niebo zstąpi na ziemię i Bóg postawi swój tron na nowej ziemi.
00:56:22
Tam jest nasza ojczyzna, a tu jesteśmy przechodniami, jesteśmy obcymi, jesteśmy tylko wędrowcami na tej ziemi.
00:56:31
Piotr mówi Umiłowani, wzywam was, abyście jako obcy i wychodź cy powstrzymywali się.
00:56:39
Powstrzymywali się od cielesnych rząd.
00:56:44
Które walczą przeciwko duszy?
00:56:48
Przyznajemy sobie z tego sprawę?
00:56:51
Że nasze cielesne pragnienia?
00:56:56
Walczą przeciwko naszej własnej duszy. Każdy z nas żyje w pewnym konflikcie ciała i ducha.
00:57:04
Ciało pożąda przeciwko duchowi, a Duch przeciwko ciału.
00:57:08
Duch Jezusa Chrystusa, który mieszka w nas, Duch Boga, który mieszka w nas.
00:57:15
Jest ciągły konflikt i teraz Piotr mówi, nie, niefor bójcie.
00:57:22
Waszym cielesnym żądzom.
00:57:25
Nie pozwalajcie dominować się przez te wasze pożądliwości. Nie mówcie, że musicie to robić, bo nie musimy, no musimy.
00:57:35
Mamy w chrystusie moc, jeśli jesteśmy w chrystusie, jeśli jego Duch mieszka w nas, to mamy moc przeciwstawić się rządzą ciała.
00:57:44
Nie musisz pić, nie musisz palić, nie musisz kraść, nie musisz obmawiać innych, nie musisz być gadułą, który nie daje innym dojść do słowa, kiedy ze sobą rozmawiają, tylko gadasz i gadasz, i gadasz, i gadasz, i gadasz. Przestań.
00:58:01
Bądźcie bardziej skorzy do słuchania niż do mówienia.
00:58:06
Nie paplaj swoim językiem bez końca, myśląc, że wszystkich tym błogosławi sz bo tak nie jest.
00:58:12
Wiele mnóstwo nie jest błogosławieństwa.
00:58:16
Bądźmy oszczędni w swoich słowach mówmy jak słowo Boże, krótko zwięźle i na temat, i uważnie Słuchaj myco inni mówią, nie bądźmy tacy mądrzy i tacy duchowi, że od innych nie mamy się czego nauczyć, ale uczmy się jedni od 2. Słuchajmy innych.
00:58:31
Bądźmy bardziej skorzy do słuchania niż do mówienia.
00:58:37
Nie mów, że Nie możesz nad tym zapanować. Nie mów, że to jest silniejsze od ciebie, że musisz oglądać ten telewizor. Nie wiadomo, ile godzin, czy musisz w tym Internecie marnować godziny.
00:58:48
Że musisz to czy tamto, jeśli wiesz, że to nie jest bogumiłem, że to jest sprzeczne z jego słowem.
00:58:56
Ja kłóć się z mężem, nie chuć z żoną nie wrzesz na dzieci.
00:59:01
Jeśli to jest?
00:59:04
Walcz nie nie folguje sobie mi nie tłumacz się, nie pozwalaj na to to walczy przeciwko Twojej własnej duszy.
00:59:16
I ostatni fragment z pierwszego listu Jana.
00:59:19
Znowu zobaczcie ukochani.
00:59:22
Jakże mi się to podoba?
00:59:28
Pierwszy Piotra umiłowani, Pierwszy Jana Ukochani.
00:59:33
Pierwszy jana 3 rozdział od 2 wiersza.
00:59:38
Ukochani umiłowaniu, teraz jesteśmy, już jesteśmy dziećmi Boga, ale jeszcze się nie okazało, czym będziemy.
00:59:48
Wiemy, że gdy się okaże, będziemy podobni do niego.
00:59:54
Gdyż zobaczymy go takim, jakim on jest do kogo.
00:59:58
To Jezusa.
01:00:00
To jest nasz ideał, to jest nasz cel. Chcemy być jak Jezus.
01:00:06
I teraz jesteśmy już dziećmi Jezusa, jesteśmy braćmi i siostrami Jezusa, Jesteśmy matką i ojcem Jezusa. Jezus tak mówi o swoich uczniach tych, którzy słuchają słowa Bożego i wykonują. Ja, jeśli jesteś w tym gronie.
01:00:19
Słuchających Jezusa i czyniących jego wolę, to jesteś jego bratem i siostrą i matką, i ojcem. Jesteś mu bliski, tak jesteśmy dziećmi Boga, tak jak Jezus jest dzieckiem Boga.
01:00:31
Oczywiście on w tym pierwotnym, doskonałym absolutnym sensie. My jako adoptowane dzieci, ale jesteśmy już dziećmi Boga. Już nazywamy się dziećmi Boga.
01:00:42
Ale będzie czas, że się objawi, jeśli wytrwamy, jeśli będziemy wzrastali w chrystusie, to się przyjdzie dzień, że faktycznie będziemy w całej pełni jak Jezus.
01:00:53
W całej pełni będziemy do niego podobni. Nie oczywiście w jego boskości, ale w jego absolutnym doskonałym, uświęconym odnowionym człowieczeństwie.
01:01:04
Będziemy do niego podobni.
01:01:06
Zobaczyłem jego takim, jakim on jest i każdy, kto ma w nim tę nadzieję. Czy masz taką nadzieję? Czy to jest twoja Nadzieja? Czy masz nadzieję, że życie kowit nie dopadnie?
01:01:18
Że się gospodarka nie załamie, że jakoś jeszcze pożyjemy 10 lat na tej ziemi. Czy to jest cała twoja Nadzieja?
01:01:29
Czym pokładasz nadzieję, że będziesz do Jezusa podobny, że będzie żył wiecznie jak w doskonałym czystym bez grzesznym, bez chorób ciele?
01:01:41
Chwaląc wiecznie Boga, radując się wiecznie w Bogu, czy masz w nim tę nadzieję? Każdy, kto pokłada w nim tę nadzieję, co robi?
01:01:50
Oczyszcza się, jeśli ktoś ma taką nadzieję, to nie tylko mówi o tej nadziei, nie tylko śpiewał tej nadziei. Mówmy i śpiewajmy, ale.
01:01:59
To nie tylko.
01:02:00
Ten, kto ma tę nadzieję? To co robi, oczyszcza się tak, jak on jest czysty.
01:02:09
Amen kropka.
01:02:11
Jeszcze nie skończyłam.
01:02:12
Ale już nie martwcie się niedługo.
01:02:15
Jeszcze troszkę, Jestem na 13 tej stronie z 25.
01:02:25
Ja niektóra.
01:02:26
Tych przesadzam z czasem, no no zakończę.
01:02:29
Nie będę ciągnął tego do końca, bo was zamęczę.
01:02:33
I siebie też było ledwo mówię.
01:02:36
Kochani każdy, kto ma w nim nadzieję, taką nadzieję zmartwychwstania i życia w nowym chwalebnym ciele oczyszcza się tak, jak on jest czysty.
01:02:49
Każdy, kto czyni grzech.
01:02:52
Nie znaczy, że czasami się potknie w grzech.
01:02:56
Że czasami popełni jakiś że, ale każdy, kto czyni grzech w sensie ciągłym ten kto ciągle grzeszy.
01:03:04
Ten, kto w kółko?
01:03:06
Robi grzeszne rzeczy.
01:03:08
Taki człowiek czyni bezprawie, bo grzech jest bezprawiem, czyli taki człowiek łamie Boże prawo.
01:03:16
A wiecie?
01:03:17
Że on się pojawił. Kto on jest?
01:03:21
On się pojawił na tej ziemi, on po to się tutaj po to przyszedł. Po co, żeby wziąć na siebie grzechy?
01:03:29
I w nim.
01:03:30
Grzechu nie ma jezusie, nie ma grzechu.
01:03:35
On jest tylko dobrym nauczycielem, bo nie jest tylko wyjątkowym religijnym przywódcą, ale on jest jedynym człowiekiem, jaki chodził po tej ziemi, który nigdy w sobie nie miał żadnego grze.
01:03:48
Nigdy nie powiedział nic grzesznego, nigdy nie pomyślał nic grzesznego nigdy nie zrobił nic grzesznego, nawet jeśli ludzie próbują się doszukiwać w nim czegoś. To Wszystko jest nieprawda. Nie ma w nim żadnego grzechu.
01:04:00
W nim grzechu nie ma i każdy, kto w nim trwa, czyli w kim?
01:04:05
Jezusie w tym bezgrzeszny mówisz, że trwasz w jezusie. Mówisz, że należysz do Jezusa. Mówisz, że Jezus mieszka.
01:04:12
Tobie, a ty w jezusie to co jeżeli tak mówisz, to co?
01:04:17
Każdy, kto w nim trwa, ten nie grzeszy ten nie żyje w grzechu to po prostu się nie składa. Jakże możesz mówić, że Żyjesz bez grzesznym, że on jest twoim życiem i ciągle grzeszysz ciągle Żyjesz w grzechu coś.
01:04:30
Jest nie tak.
01:04:32
Coś jest nie tak?
01:04:35
Trwać w grzechu, jeśli jesteś bezgrzeszny?
01:04:41
Każdy kto grzeszy, każdy, kto ciągle trwa w grzechu ctoc ciągle żyje w grzechu, nie widział go, nie widział Jezusa i nie poznał go.
01:04:51
Może mówić, że wierzy mógł dać się ochrzcić, mógł się przyłączyć do zboru.
01:04:56
Może mieć Biblię pod pachą, może mieć 5 Biblii w domu na półce i może nawet ją czytać.
01:05:02
Ale jeśli Żyjesz w grzechu?
01:05:05
To nie poznałeś go?
01:05:08
Nie, nie poznałeś jego zbawczej mocy, nie poznałeś jego łaski, która wyzwala z grzechu, która oczyszcza z grzechu i wyzwala z grzechu.
01:05:20
Dzieci niech was nikt nie zwodzi mówi Jan. Nie dajcie się szukać, że jest inaczej. No dajcie sobie wmówić, że to jest normalne, że grzech nad wami panuje.
01:05:33
Nie dajcie się.
01:05:36
Niech was nikt nie zwodzi kto czyni sprawiedliwość.
01:05:40
Ten jest sprawiedliwy, tak jak on jest sprawiedliwy. Prosta logika. Ja on jest taki prosty w swojej logice tam u niego nie ma wiele skomplikowanych rzeczy.
01:05:51
U Pawła jest trochę więcej trudności, ale u Jana Czarne białe dzieci, Boga, dzieci, diabła, świat, Królestwo, Boże. Wszystko jest tam proste grzech, sprawiedliwość, światłość, ciemność.
01:06:05
Prosta sprawa, więc tutaj nie ma nic skomplikowanego. Każdy najprostszy umysł to zrozumie kto czyni sprawiedliwość jest sprawiedliwy, tak jak on jest sprawiedliwy, a on jest jakiś sprawiedliwy. Tak on jest czysty.
01:06:19
Natomiast mówi dalej.
01:06:20
Kto czyni grzech, kto ciągle grzeszy, kto trwa w grzechu jest kogo?
01:06:25
Z diabła, czy nam się to podoba czy nie?
01:06:29
Jeżeli grzech panuje w twoim życiu, to jesteś dzieckiem diabelskim, a nie dzieckiem. Boże, przykro mi.
01:06:37
Nie oszukuj siebie.
01:06:39
Tylko pokutuje.
01:06:41
Biegnij do Jezusa Biegnij pod Krzyż, biegł po ratunek.
01:06:47
Gdyż każdy, kto ciągle grzeszy, każdy, kto ciągle trwa w grzechu, jest z diabła.
01:06:55
Gdyż Diabeł od początku grzeszy Diabeł ciągle grzeszy.
01:06:59
I ci, którzy ciągle grzeszą, są proste. Prosta logika to nie jest nic mama nic skomplikowanego.
01:07:07
I po to zobaczcie, po to pojawił się syn boży, żeby zniszczyć te dzieła diabła, to się Jezus pojawi.
01:07:15
Żeby uwolnić tych, którzy żyli w tym jarzmie diabelskim, od tego jarzma on się z objawił po to, żeby zniszczyć dzieła diabła i każdy każdy nie niektórzy, nie tylko jacyś ci wiecie na szczycie ci pustelnicy, jacyś super święci, jacyś wielcy duchowi bracia, nie każdy. Każdy, kto został zrodzony przez Boga zostało, jest zrodzony przez Boga.
01:07:47
Czy narodziłeś się z Boga?
01:07:51
Czy narodziłeś się z ducha Bożego, czy jesteś dzieckiem Bożym? Jeżeli tak, to ja mówi, że każdy, kto został zrodzony z Boga, nie czyni grzechu, nie trwa w grzechu. Nie żyje w grzechu, nie toleruje grzechu.
01:08:07
Nie jest grzesznikiem w swoim?
01:08:11
Życiu postępowaniu to po prostu jest niemożliwe.
01:08:15
Gdyż co mówi, trwa w nim.
01:08:18
Nasienie Boga.
01:08:21
Bóg nie płodzi grzeszników. Diabeł płodzi grzeszników, ale Bóg płodzi dzieci Boże dzieci, które postępują w sprawiedliwości, które czasami się potykają, które walczą z grzechem, które się oczyszczają.
01:08:35
W którym zdarzy się ich, które się zmagają z grzechem, ale nie żyją w grzechu.
01:08:41
Nie są obojętni na grzech, nie tolerują grzechu w swoim życiu.
01:08:47
Nie są w stanie nawet grzeszyć. To jest napisane nasienie w nim trwa nasienie Boże i nie jest w stanie, nie jest w stanie ciągle grzeszy.
01:08:58
Gdyż został zrodzony z Boga.
01:09:01
Po tym się rozpoznaje dzieci, Boże i dzieci Diabelskie. Tak tak mamy rozpoznawać jak Żyjesz bracie siostrą, jak postępujesz?
01:09:10
Czy ciągle grzech nad tobą panuje? Jeśli tak, to jesteś dzieckiem diabła. Przykro mi i szukaj radku, Szukaj Zbawienia, nie, nie wmawiaj w siebie, że wierzysz w Jezusa, bo to cię nie uratuje. Musisz być dzieckiem, jest musisz się narodzić z Boga, musisz mieć zwycięstwo nad grzechem w swoim życiu.
01:09:36
Po tym rozpoznajemy dzieci Boga i dzieci diabła.
01:09:39
Każdy, kto nie czyni sprawiedliwości nie jest z Boga.
01:09:44
Jak również ten.
01:09:46
Kto nie kocha swojego brata?
01:09:49
Nie mów mi, że jesteś dzieckiem Boga, jak cię nie obchodzą bracia i siostry.
01:09:55
Nie mów.
01:09:58
Dzieci Boga kochają inne dzieci, bo Tato już mówiłem, będę powtarzał, ale tutaj Jan to akcentuje i to jego wiecie cały ten list pierwszy to właśnie akcentuje, jeśli jesteś dzieckiem Boga, to kochasz braci i siostry.
01:10:13
Kochasz? Nie są ci obojętni, modlisz się za nimi.
01:10:18
Pomagasz im, jak możesz?
01:10:21
Pocieszasz wspierasz, troszczysz się, zastanów się, bracie Siostro czy tak jest w twoim życiu?
01:10:30
Czy masz czas dla braci i sióstr? Czy nie masz dla nikogo czasu tylko dla siebie?
01:10:35
Czy jak się z tobą rozmawia, to mówisz tylko o sobie i o swoich problemach.
01:10:40
I o swoich sprawach.
01:10:42
I w zasadzie tylko ty jesteś najważniejszy na tym świecie.
01:10:47
Zastanów się.
01:10:49
Bo to znaczy, że nie kochasz prać kochasz siebie.
01:10:59
Nie narodziłeś się z Boga?
01:11:03
Musisz się na nowo narodzić?
01:11:05
Musisz pokutować.
01:11:07
Musisz szukać łaski Bożej, by zmieniła twoje życie.
01:11:22
Muszę się zatrzymać, bo przekroczyłem mój czas.
01:11:28
Ale jak Bóg pozwoli?
01:11:31
To dokończymy to za tydzień, a potem możemy wrócić do rozmowy na ten temat.
01:11:37
Możemy teraz wrócić do tej kwestii?
01:11:43
Rozdziału między Światłością a Ciemnością.
01:11:47
W świetle tego, o czym tutaj mówimy dzisiaj.
01:11:50
I w świetle tego, o czym mówiliśmy 2 tygodnie temu ICO o czym rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu powstańmy kochani do modlitwy.
01:12:11
Kochany ojcze.
01:12:14
Przychodzimy do ciebie.
01:12:19
Boga, który dał nam życie?
01:12:23
Boga, który?
01:12:26
Uczynił Wszystko dla nas?
01:12:29
Abyśmy mogli nowe życie wieść?
01:12:33
Nie tak jak kiedyś żyliśmy pożądliwości naszych ciał.
01:12:39
Z nieczystym sercem?
01:12:43
Pełne gniewu.
01:12:45
Zazdrości chciwości zawiści.
01:12:54
Wielu z nas, wielu z nas karało się wielkimi grzechami.
01:13:02
Nie ma wystarczających słów, które by wyraziły naszą wdzięczność za twoją wielką łaskę i miłosierdzie nad nami.
01:13:13
Że nas nie odrzuciłeś, nie odepchnął eś naszej religijnej obłudzie w naszym zakłamaniu.
01:13:23
W naszej bezbożności.
01:13:26
Dziękujemy, że się nad nami zlitował aś.
01:13:30
I przygarnąłeś nas do siebie w jezusie chrystusie, dzięki jego bolesnej.
01:13:38
Gorzkiej śmierci na krzyżu golgoty.
01:13:43
Gdzie wziął na siebie nasz grzech?
01:13:45
Naszą nieprawość, aby nas tobą pojednać, aby nas do ciebie przywieść.
01:13:51
Aby nas uwolnić spod jarzma grzechu.
01:13:56
I dać nam nowe życie?
01:14:01
Sprawy, życie.
01:14:04
Tak pani nie jesteśmy jeszcze doskonali, jeszcze nie osiągnęliśmy, jeszcze nie dotarliśmy do celu doskonałości w chrystusie, ale zmierzamy, ale chcemy podejmować wszelki trud i wszelką walkę, aby nie dać się oszukać złemu, nie dać się oszukać fałszywym nauczycielom, którzy wmawiają nam, że wiara wystarczy.
01:14:27
Wiemy, że wiara bez uczynków jest martwa i martwi są ci, którzy mają taką wiarę.
01:14:35
Daj panie, byśmy mieli żywą wiarę szumną w miłości.
01:14:41
Żebyśmy prawdziwie miłowali braci i siostry, nie językiem, nie mówiąc, że kochane, ale czynem prawdą.
01:14:50
Pomagając wspierają, zachęcając, zapominając, karcąc, robiąc to Wszystko, co mamy robić. Dopomóż nam prosimy uświęca i nas.
01:15:01
I pomóż nam.
01:15:04
Oczyszczaniu się z wszelkiej nieprawości z wszelkiej nieczystości.
01:15:08
Ciała i ducha.
01:15:11
Prosimy o twą łaskę o twoją pomoc i oddajemy ci hołd i cześć i uwielbienie Wielki Boże, wielki nasz zbawicielu.

Skip to content

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na używanie plików cookie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić jak najlepsze wrażenia podczas przeglądania. Jeśli będziesz nadal korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie lub klikniesz „Akceptuję” poniżej, wyrażasz na to zgodę.

Zamknij