Pieśń nad Pieśniami – streszczenie

Kolejne kazanie z cyklu podsumowującego całe Pismo Święte. W każdą ostatnią niedzielę miesiąca Paweł Jurkowski, starszy brat kościoła w Wejherowie, podsumowuje jedną z 66 ksiąg Nowego i Starego Testamentu, dlatego cykl trwać będzie aż 5 lat. Kolejne kazanie streszcza Pieśń nad Pieśniami.

Zachęcamy do słuchania cyklu online, do przychodzenia na kazania do zboru w Wejherowie, a przede wszystkim do samodzielnego czytania Pisma Świętego. Przed wysłuchaniem kazania poświęconego danej księdze, warto ją wcześniej przeczytać. Paweł zachęca również do zadawania pytań dotyczących lektury ksiąg, które pomogą mu przygotować kolejne podsumowania.

Zakładki

00:00Pieśń nad Pieśniami

Video

Transkrypcja

Przepisywanie pliku audio jest automatyczne, dlatego zawierać może błędy, literówki i służy raczej do odnajdywania danego fragmentu kazania, niż do czytania go w formie tekstowej.

00:00:00
Czytaliście bracia siostry, księgę pieśni nad Pieśniami?
00:00:12
Tak pewien kaznodzieja Werner magii.
00:00:17
Który tak jak ja tylko troszkę. Hmm?
00:00:24
Jakby rozdział po rozdziale omawiał całą Biblię w ciągu 5 lat.
00:00:29
Ee omówił całe pismo Święte.
00:00:33
Dzień po dniu po jednym jakby rozdziale stwierdził, że jest to najtrudniejsza księga Biblii.
00:00:41
Słucham innego kaznodziei?
00:00:44
Który stwierdził, że gdyby miał z Biblii wziąć ze sobą jedną księgę, to wziąłby właśnie tą.
00:00:53
Także opinie są podzielone i zaraz zobaczymy, jak bardzo przedziwnie i różnie była ta księga interpretowana przez Żydów.
00:01:03
I przez chrześcijan i do dzisiaj jest.
00:01:07
I spróbujemy zastanowić się nad jej prawdziwym sensem.
00:01:12
Prostym przekazem. Najpierw przeczytajmy kilka wierszy z tej księgi, żeby jeśli jej nie czytaliście, albo już jakiś czas temu czytaliście, żeby odświeżyć jej przekaz.
00:01:25
Będę czytał w przekładu literackiego.
00:01:30
Odnaleźliście już księgę pieśni nad Pieśniami?
00:01:36
Pierwszy rozdział od 2 wiersza.
00:01:42
Pocałuj mnie mocno.
00:01:44
I Namiętnie.
00:01:47
Och twoje pieszczoty są lepsze niż wino.
00:01:54
Przyjemne w zapachu są twoje olejki.
00:01:58
Różanymi w wolnościami, Tchnienie Twoje imię.
00:02:05
Nic dziwnego, że szaleją za tobą dziewczęta.
00:02:10
Pociągnij mnie za sobą, biegnijmy przed siebie.
00:02:16
Wprowadź mnie królu do swojej sypialni, cieszmy się sobą.
00:02:23
Oddajmy się rozkoszy.
00:02:26
Niech twa miłość nas upaja ponad wino.
00:02:31
Ach rację miał, kto ciebie pokochał?
00:02:36
2 rozdział od 10 wiersza.
00:02:41
Mój najdroższy odzywa się? Tak?
00:02:45
W stanie najmilsza.
00:02:48
Choć moja piękności.
00:02:52
Bo już minęła zima i przestał padać deszcz.
00:02:57
Wokół kiełkują kwiaty.
00:03:00
I przyszedł czas na pieśń?
00:03:04
Już głos synogarlica słychać w naszej ziemi.
00:03:10
Navigo fcu dojrzewają wczesne figi winorośl rozsiewa woń wstań najmilsza, choć moja piękności.
00:03:21
Moja gołąb co ty ze szczelin skalnych z kryjówek stromych gór.
00:03:29
Pozwól mi cię zobaczyć, daj mi usłyszeć Twój głos.
00:03:35
Ach, twój głos jest tak słodki, a Twoja postać tak piękna.
00:03:43
Trzeci rozdział.
00:03:45
5 wiesz?
00:03:47
Za przysięgam was jerozolimskie panny.
00:03:51
Na gazele i na polne łanie nie rozbudza ycie. Nie ponagla ycie miłości, zanim sama nie zapragnie.
00:04:04
Czwarty rozdział od pierwszego wiersza.
00:04:08
Jakże jesteś piękna, najdroższa, o jak piękna.
00:04:15
Twoje oczy to gołąbki, które patrzą zza zasłony.
00:04:21
Twoje włosy to stado kóz schodzących z górki ladu.
00:04:27
Twoje zęby to owieczki ostrzyżone.
00:04:30
Które wyszły w kąpieli.
00:04:33
Każda ma bliźniaczkę, żadnej nie brak młodych.
00:04:38
I od 10 wiersza.
00:04:41
Jak cudownie umiesz pieścić Najmilsza?
00:04:45
Panno młoda.
00:04:47
Twe pieszczoty są lepsze niż wino.
00:04:51
Zapach twoich olejków jest lepszy od najlepszych balsamów.
00:04:58
Miodem opływają twoje wargi, panno młoda.
00:05:04
Miód i mleko masz pod swoim językiem, a zapach twoich szat jest jak powiew Libanu.
00:05:13
5 5 rozdział od 10 wiersza.
00:05:18
Mój ukochany.
00:05:20
Jest promienny i rumiany.
00:05:24
Wyróżnia się z 10000.
00:05:28
Jego głowa przypomina szczere złoto. Jego kędziory to kruczoczarne loki.
00:05:36
Jego oczy to gołębie przy strumieniach skąpane w mleku.
00:05:43
Pięknie osadzone.
00:05:45
Jego policzki są jak zagony balsamu.
00:05:49
Donice z wolnościami.
00:05:52
A jego wargi jak lilie, które ociekają, mierzą.
00:05:57
Jego ramiona są jak sztaby złota, zdobne klejnotami, jego brzuch jak płota, jak płyta z.
00:06:06
Kości Słoniowej, wysadzana szafirami.
00:06:11
Jego nogi są jak słupy z marmuru, postawione na złotych cokołu.
00:06:17
Jego postać przypomina Liban jest okazały jak cedry.
00:06:23
Jego podniebienie to słodycz.
00:06:26
Wszystko w nim wzbudza pragnienie.
00:06:29
Taki jest mój ukochany, taki jest mój najdroższy jerozolimskie panny.
00:06:37
Może na razie tyle.
00:06:39
Czytania, bo niektórzy już mają wypieki, a ja nie Jestem taki czerwony, bo mam wypieki. Tylko wczoraj siedziałem na słońcu, żebyście nie myśleli.
00:06:54
Księga pieśni nad Pieśniami.
00:07:00
W naszej chrześcijańskiej Biblii zamyka zbiór ksiąg poetyckich.
00:07:09
Pamiętacie, że mamy najpierw księgi historyczne?
00:07:15
Od księgi rodzaju do księgi estery, następnie mamy księgi poetyckie od księgi hioba do pieśni nad Pieśniami i.
00:07:27
W dalszej części Starego Testamentu mamy coed.
00:07:33
To jest nasz chrześcijański układ Biblii, natomiast Układ Żydowskiej Biblii. Pamiętacie jest nieco inny?
00:07:41
Pnp Sir Harasim Sir Harry, Przepraszam nie znam tak hebrajskiego. Ta księga należy do ostatniej części Biblii hebrajskiej, zwanej pismami.
00:08:01
Jeśli pamiętacie z pierwszego naszego wykładu na temat tej naszej podróży z Biblii.
00:08:08
Hebrajska Biblia ma nieco inny układ, a więc najpierw mamy Torę pięcioksiąg Mojżesza, potem mamy proroków poczynając od Jozuego jozue księga sędziów Samuela Królów to są Wszystko prorocy w hebrajskiej Biblii w prorocy. Wcześniejsi oni nazywają je księgami proroków wcześniejszych dawniejszych.
00:08:34
I później mamy księgi proroków późniejszych od Izajasza przez Jeremiasza Ezechiela. Nie ma tu księgi Daniela. Księga Daniela jest tym ostatnim zbiorze.
00:08:46
Później mamy tych 12 proroków mniejszych od OZE ozeasza aż do malachiasza i na końcu hebrajskiej Biblii znajdują się właśnie pisma, czyli te wszystkie pozostałe księgi, takie jak psalmy, księga Przysłów, hioba, pieśń, Salomona, ród lm kaznodziei, estery Daniel Ezdrasz, Nehemiasz.
00:09:13
Hebrajska Biblia kończy się księgą kronik.
00:09:19
Żydzi każdego roku.
00:09:23
Odczytując całą pnp, wiecie kiedy?
00:09:31
W czasie święta paschy.
00:09:34
W szabat święta paschy czytając całą tą księgę.
00:09:41
Pnp mówi o miłości między Oblubieńcem a oblubienicą.
00:09:49
I powszechnie wśród Żydów jest traktowana jako analogia gorącej miłości Boga.
00:09:59
Jego ukochanego Izraela.
00:10:03
Więc Żydzi czytają tą księgę jako analogię miłości Boga Izraela, dlatego czytają ją w czasie święta paschy, ponieważ mówią, że w czasie święta Paschy miłość Boga do Izraela zaczęła rozkwitać. Kiedy Bóg zstąpił do Egiptu, aby stamtąd wyprowadzić swój umiłowany lud.
00:10:31
Targum, czyli.
00:10:34
Taka żydowska parafraza pieśni nad Pieśniami interpretuje tą księgę jako pięcio etapową historię Izraela.
00:10:48
I zachęcam was, żebyście posłuchali tego i spróbowali przeczytać tą później tą księgę. Według tej interpretacji żydowskiej i zobaczcie, czy to ma sens, czy tak się da.
00:11:00
Jak się chce, to się da.
00:11:04
Ale zobaczcie, jak ludzie czytają i co do czego dochodzą.
00:11:08
To jest oficjalna żydowska interpretacja tej księgi. Pierwsze pierwszy 2 3 rozdział do 6 wiersza. Oni mówią, że ta księga mówi o exodusie, czyli wyjściu z Egiptu.
00:11:25
Dojściu na Synaj i zdobyciu ziemi obiecanej. Oni tam to widzą i każdy wiersz wam będą interpretować w świetle tych wydarzeń.
00:11:37
Od 3 rozdziału i 7 wiersza do 5 rozdziału pierwszego wiersza mówią, że tam jest mowa o świątyni Salomona.
00:11:46
I tam te wiersze będą interpretować jako obraz świątyni Salomona.
00:11:53
3 część tej księgi według nich od 5 rozdziału 2 wiersza do 6 rozdziału pierwszego wiersza to jest obraz grzechu Izraela i.
00:12:08
Z Ziemi obiecanej.
00:12:11
4 część tej księgi według Żydów zaczyna się w 6 rozdziale i 2 wierszu i ciągnie się do 7 rozdziału 11 wiersza i mówią, że tam jest opisany powrót z niewoli babilońskiej i odbudowa świątyni.
00:12:29
W tych wierszach.
00:12:32
I ostatnia część tej księgi 5. Część zaczyna się według nich w 7 rozdziale w 12 wierszu. Do końca tej księgi i przedstawia rozproszenie Izraela i oczekiwanie na przyjście Mesjasza. To jest czas, w którym oni nadal wierzą, że dzisiaj żyją, oczekując powrotu Mesjasza.
00:12:58
Kiedyś czytaliście księgę przypal pieśni nad Pieśniami. W ten sposób przyszło wam do głowy, że tam jest cała historia Izraela w tej księdze.
00:13:09
Od wyjścia z Egiptu do przyjścia Mesjasza.
00:13:14
Niesamowite co tam ludzie potrafią? Zobacz.
00:13:19
Bardzo możliwe, że taka żydowska interpretacja.
00:13:25
Rozwinęła się w reakcji na chrześcijańskiej wykład pieśni nad Pieśniami jako relacji Chrystusa.
00:13:34
I Kościoła.
00:13:38
Tak właśnie najczęściej chrześcijanie interpretowali tą księgę.
00:13:43
Jeden z najwybitniejszych żydowskich komentatorów biblijnych.
00:13:49
I filozofów ŚREDNIOWIECZA i B Ezra.
00:13:55
Propagował niezwykle twórczą interpretację tej księgi. Dla przykładu wam tylko podam jak interpretował 2 wiersz z 7 rozdziału.
00:14:06
Przeczytajmy, najpierw ten wiersz i posłuchajmy, jak ten wybitny żydowski Biblista interpretuje ten wiersz ten ten wiersz brzmi następująco.
00:14:18
Twój pępek jest jak okrągła czasza.
00:14:23
Której nie brakuje zmieszanego wina.
00:14:28
Twoja talia jest jak stóg pszenicy o Colony liliami.
00:14:35
A więc cóż i Ben Ezra tu zobaczył?
00:14:39
Mówi, że pępek to jest wielki sanhedryn złożony z 71 sędziów Izraela.
00:14:48
Zmieszane wino to prawo mojżeszowe ATALIA odnosiła się do małego sanhedrynu złożonego z 23 sędziów Izraela.
00:15:02
16 wieku inny żydowski uczony, a brawa nel przedstawił pogląd, że pnp jest tak naprawdę pieśnią Salomona.
00:15:16
O jego miłości.
00:15:19
Du mądrości.
00:15:22
Czyli ta panna w tej pieśni to jest mądrość.
00:15:25
Którą Salomon kocha i cała ta pieśń jest pieśnią o jego miłości do mądrości.
00:15:36
Według niego oblubienica w tej księdze to alegorycznie przedstawiona mądrość, a on jest jej oblubienicy.
00:15:45
Chrześcijańscy komentatorzy i kaznodzieje nie ustępują żydowskim, tworząc coraz to naj wymyślniejsze interpretacje postaci i wydarzeń opisanych w pieśni nad pieśniami.
00:16:03
Pierwszy ślad chrześcijańskiej tradycji Alego rysowania tej księgi pojawia się w komentarzu hipolita z Rzymu około 200 roku po chrystusie.
00:16:17
Następnie Ireneusz Augustyn, a najbardziej namiętnie Orygenes kontynuowali Alegoryczne tą interpretację pieśni nad Pieśniami średniowieczny mistyk Bernard Sklepowo wygłosił 86 Kazań na temat samych tylko 2 pierwszych rozdziałów.
00:16:42
W sumie zapisał w swoich kazaniach 170000 łacińskich słów, głosząc kazania chrześcijańskie na podstawie 2 pierwszych rozdziałów tej księgi.
00:16:57
Także, jak myślicie, że ja czasami powoli jadę, że poświęcam 3 kazania na rozdział czy 5 Kazań na rozdział? To jeszcze nie słuchaliście takich kaznodziejów, którzy mówią 50 na rozdział pieśni nad pieśniami, gdzie jest 14 wierszy i tam opowiadają niezwykłe, cudowne rzeczy na temat Kościoła oblubieńca oblubienicy i tak dalej i tak dalej i tak.
00:17:23
Poczytajcie pouczająca lektura.
00:17:27
W rzeczywistości od późnego okresu tak zwanych ojców kościoła, aż do średniowiecza. Chrześcijańscy komentatorzy napisali więcej.
00:17:40
Na temat pieśni nad Pieśniami niż jakiejkolwiek innej księgi Starego Testamentu.
00:17:48
Ta księga była obiektem największego zainteresowania kaznodziejów.
00:17:53
Aż do okresu wczesno późnego.
00:18:02
Jakie są powszechne alegoryczne interpretacje? Będziemy czytali wiersze i podam wam najbardziej popularne wśród chrześcijan do dzisiaj żywe interpretacje tych wierszy.
00:18:16
2 2 wiersz pierwszego rozdziału.
00:18:20
Niech mnie pocałuje.
00:18:23
Pocałunkami swoich ust. Cóż, tutaj chrześcijanie widzą?
00:18:29
No widzą pocałunki, to znaczy Boże słowo. Tak, pan Jezus całuje nas Bożym słowem.
00:18:38
Całuje nas, to znaczy mówi do nas boże słowo.
00:18:44
Kiedy panna mówi, że jest śniada, czyli czarna, bo tam jest takie słowo użyte czarna jak namioty CDA ru czarna jak zasłony Salomona i wiersz 6 mówi, nie patrzcie na mnie, że Jestem czarna, gdyż słońce mnie opaliło. Cóż, tam chrześcijanie widzą?
00:19:07
Wielu widzi tam grzech.
00:19:10
Jest czarna, czyli grzeszna.
00:19:13
Ale piękna mówi, Jestem czarna, ale piękna.
00:19:16
Jestem grzeszna, ale nadal pan mnie kocha pomimo mojej grzeszności.
00:19:24
13, wiersz.
00:19:26
Pierwszego rozdziału mój miły jest mi wiązką mirry położoną między moimi piersiami.
00:19:35
7, rozdział 3 wiersz twoje piersi są jak dwoje Sarni Und Bliźniąt.
00:19:43
7, rozdział 7 wiersz Twój wzrost jest podobny do palmy, a twoje piersi to kiść winogron, a przekład literacki tłumaczy. Jesteś smukła jak Palma, a TWE piersi są jak daktyle.
00:20:02
Czym są jej piersi?
00:20:05
No jej piersi to stary i nowy testament.
00:20:12
Albo jak inni twierdzą jej piersi, to ta pielęgnująca doktryna Kościoła, że jak same te piersi to się karmimy tą zdrową nauką.
00:20:28
To są bardzo powszechne chrześcijańskie interpretacje.
00:20:32
4, rozdział 11, wiesz?
00:20:36
Z Twoich warg ocieka Mjut.
00:20:40
Jax plastrów, moja oblubienico, miód i mleko pod twoim językiem, a Woń twoich szat jest jak woń Libanu.
00:20:50
Czym są te 2 wargi oblubienicy?
00:20:55
Jedna warga to prawo a 2 warga to ewangelia.
00:21:01
Istych warg ocieka miód Poznania Boga, słodka słodycz. Zarówno sprawa, jak i z Ewangelii płynie słodycz.
00:21:11
I ostatni wiersz 6, rozdział 4 wiersz.
00:21:16
Piękna jesteś moja umiłowana jak tir SA urodziwa jak Jerozolima groźna jak wojsko z chorągwiami.
00:21:26
Wojsko z chorągwiami to niezwyciężone zastępy kościoła walczące z zastępami szatana.
00:21:37
Podobnie jak w przypadku żydowskich alegorii.
00:21:41
Również w obrębie chrześcijaństwa istnieją niezliczone próby dopasowania przesłania tej księgi do własnych poglądów.
00:21:54
Przeróżnych przekonań, które ludzie mają i biorą tą księgę i na wszelkie możliwe sposoby tłumaczą, wyjaśniają alegorycznie, dopatrując się tam wielkich, duchowych prawd.
00:22:10
Tradycyjne komentarze rzymskokatolickie przedstawiały oblubienicę jako dziewicę maryję.
00:22:19
Czyniąc pieśni nad Pieśniami, wielki argument wspierający kult maryjny.
00:22:28
Przeczytajmy 6 wiersz i 4 Przepraszam 6 rozdział i 4 wiersz i zobaczmy jak jeden z papieskich komentarzy interpretuje ten wiersz.
00:22:40
Czytamy tutaj, piękna jesteś, moja umiłowana.
00:22:46
Jak tir SA bo to przed chwilką czytaliśmy, jesteś urodziwa jak Jerozolima groźna jak wojsko z chorągwiami to już nie widzą Kościoła walczącego z szatanem. Posłuchajcie, jak jeden z papieskich komentarzy interpretuje ten wiersz.
00:23:04
Przez nią, czyli przez maryję.
00:23:08
Przyszedł pokój między Bogiem a człowiekiem, a niesamowite w tym jest to, że ona była otoczona zastępem aniołów.
00:23:22
Czyli w tym wierszu widzą Marię otoczoną zastępami aniołów, przez którą przychodzi pokój między Bogiem a człowiekiem.
00:23:34
A więc widzimy, jak wielkie jest niebezpieczeństwo takiego arbitralnego, ale go rysowania.
00:23:43
Apostoł Piotr w 2 liście pierwszym rozdziale i 20 wierszu mówi nam przede wszystkim to wiedzcie.
00:23:55
Że wszelkie proroctwo pisma nie podlega dowolnemu wykładowi.
00:24:04
Wszelkie proroctwo pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. Nie możemy sobie wczytywać w Biblię to, co nam się podoba.
00:24:14
To, co nam przyjdzie do głowy, a tutaj te to są tylko nieliczne przykłady, jak byście poczytali komentarze.
00:24:21
Jakie ludzie mają na tematy księgi?
00:24:24
Toż to jest niesamowite, co tam ludzie są w stanie zobaczyć i czego nauczać w kościołach?
00:24:33
Dowolnie sobie wczytując, co chcą?
00:24:38
Tak jakby pismo podlegało dowolnemu wykładowi. Co ja czuję, co mi się wydaje, co mi przyjdzie do głowy? To ja tam widzę i tam to głoszę jeszcze bracią mi się ostro.
00:24:53
Nie możemy tak robić.
00:24:58
Przede wszystkim to wiedzcie.
00:25:01
Że wszelkie proroctwo pisma nie podlega dowolnemu wykładowi i Piotr nam wyjaśnia, że musimy tłumaczyć pismo pismem.
00:25:14
Nie możemy sobie wczytywać w Biblię czegoś, czego o czym pozostała część Biblii nie mówi. To jest podstawowa zasada interpretacyjna.
00:25:26
Szczególnie pisma Świętego.
00:25:29
Nie możemy sobie wymyślać tak jak dzisiaj wielu ludzi wymyśla przeróżne rzeczy nie tylko na podstawie tej księgi, ale wielu innych, wczytując o tylko im się podoba. Nie, nie można tego robić różnorodne i często dziwaczne alegoryczne interpretacje.
00:25:51
Często są pozbawione jakiegokolwiek obiektywizmu jakiejkolwiek zgodności znaczeniowej.
00:26:00
Jakiegokolwiek dowodu słuszności.
00:26:05
Jak więc powinniśmy czytać tę księgę?
00:26:10
Kiedy ktoś po raz pierwszy czyta pnp?
00:26:15
Staje przed gąszczem obrazów?
00:26:19
Które wydają się zbiegać razem?
00:26:23
I nagle zmieniać się bez jakiegoś związku i ładu.
00:26:30
Pojawia się pytanie.
00:26:33
Kiedy kończy się jedna część?
00:26:36
A gdzie zaczyna się kolejna? Jak one się mają do siebie?
00:26:41
Kto mówi tą część, a kto mówi tamtą, do kogo są skierowane te słowa? Do kogo tamte?
00:26:50
Czy jest to jedna długa, dramatyczna pieśń z jakąś fabułą?
00:26:57
Czy jest to zbiór wielu?
00:27:01
Weselnych pieśni Zestawionych razem.
00:27:07
Bez odpowiedzi na te pytania ta księga jest pogmatwana i chaotyczna.
00:27:12
I nie dziwię.
00:27:13
Komentarzu komentarzowi naszej siostry, która mówi, że to jakiś, że to trudne, trudne, dlatego po pierwsze, że chcemy w niej zobaczyć.
00:27:26
To Wszystko, co widzimy w innych księgach, dlatego jest tak trudna. Podchodzimy do niej, bo spodziewamy się, że tam będzie to samo cojest wszędzie w innych księgach.
00:27:39
Że tam zobaczymy coś na temat naszego Boga. Dowiemy się czegoś o jego woli, o jego zamyśle, o jego działaniu. Zobaczymy tam jego lud. Zobaczymy tam kościół, zobaczymy tam Chrystusa.
00:27:54
No czytamy i szukamy tego wszystkiego.
00:27:58
I z jednej strony to dobrze, że szukamy Boga, Szukamy Chrystusa, bo on jest w całym piśmie.
00:28:06
Z 2 strony, jeżeli zaczniemy się silić?
00:28:09
Na jakieś tworzenie jakiejś alegorii to możemy bardzo pobłądzić.
00:28:17
Dla wielu.
00:28:18
Ta księga.
00:28:20
Pozostaje zamkniętą księgą.
00:28:24
W jej 8 rozdziałach.
00:28:27
Wielu ludzi nie jest w stanie odkryć jakiś głębokich, praktycznych wartości.
00:28:35
Kim są główni bohaterowie tej pieśni?
00:28:39
Czytamy tutaj o pannie młodej oblubienicy.
00:28:44
Szula mitka jest nazywana. Przedstawia się nam jako stróż winnicy jako pasterka kóz. Pierwszy rozdział 6 wiersz mówi, nie patrzcie na mnie, że Jestem czarna, gdyż słońce mnie opaliło. Synowie mojej matki rozgrzewali się na mnie, postawili mnie na straży winnic.
00:29:09
I w 8 wierszu mu.
00:29:12
Tam do niej ktoś mówi, jeśli nie wiesz, najpiękniejsza wśród kobiet to idź śladem trzody i paś swoje koźląt K przy szałasach pasterzy.
00:29:26
A więc tutaj widzimy ją jako pasującą koźląt K.
00:29:31
6 rozdział i 13 wiersz albo w niektórych Bibliach 7 rozdział i pierwszy wiesz tu jest różnica w numeracji wersetów, ale mamy całą tą księgę tylko inaczej ponumerowane, więc albo na końcu 6 rozdziału albo na początku 7 wiersza.
00:29:48
Mamy dziś na początku 7 rozdziału pierwszy wiesz, mamy te słowa Zawróć, Zawróć Szula Mitko, a w niektórych tłumaczeniach macie kręćcie kręćcie Szula mitko albo viru i Wiruj Szula Mitko.
00:30:06
Zawróć zawróć, abyśmy mogli na ciebie patrzeć.
00:30:10
Cóż, widzicie w szula miejsce?
00:30:14
Widzimy jakby.
00:30:16
I tutaj też mamy przeróżne tłumaczenia.
00:30:19
Oddziały wojenne albo jeszcze inne rzeczy?
00:30:24
Najprawdopodobniej nazywa się szula nitką, ponieważ pochodziła z miejscowości Szulerem.
00:30:32
Jednak wielu uczonych uważa, że szula mitka jest synonimem szula mi tki.
00:30:41
Osoby szogunem.
00:30:43
Pamiętacie z innych miejsc w Biblii jakąś szuna minutkę?
00:30:49
Szumem było wioską na terytorium i Sahara na północy, skąd pochodziła urodziwa opiekunka króla Dawida.
00:31:00
Pamiętacie, jak w starości Dawid się nie mógł zagrzać i poszukali mu piękną pannę szuna minutkę, która go ogrzewała i niektórzy twierdzą, że to ona jest bohaterką tej pieśni, że Salomon, jego syn zakochał się w szuna miejsce.
00:31:16
Tej opiekunce, Dawida.
00:31:23
Inni uczeni łączą imię szula mit Ki ze słowem szalem.
00:31:31
Uważając, że Narzeczona Salomona pochodziła z jeruszalaim.
00:31:38
Czyli z Jerozolimy.
00:31:40
Jeszcze inni uważają, że szula mitka to po prostu imię panny młodej, będące żeńską formą imienia.
00:31:52
Szalom on.
00:31:55
Salomon, także widzicie koncepcj jest mnóstwo, nie wiemy, po prostu nie wiemy.
00:32:02
Jak ktoś chce się uchwycić jednej z tych teorii, proszę bardzo, ale mówię wam, że nie wiemy.
00:32:11
Co z 2 bohaterem tej księgi czy to jest Salomon?
00:32:16
Salomon jest wymieniony kilka razy w tej pieśni nad pieśniami, ale niekoniecznie jest jednym z bohaterów.
00:32:25
Pierwszy wiersz mówi nam, że jest to pieśń nad pieśniami.
00:32:32
Hebrajska konstrukcja tego pierwszego wiersza może oznaczać 3 rzeczy.
00:32:38
Może oznaczać, że Salomon jest autorem tej pieśni.
00:32:44
Po 2 może oznaczać, że ta pieść jest jemu dedykowana, a więc te słowa można przetłumaczyć pnp dla.
00:32:55
I po 3 może to oznaczać pnp o salomonie.
00:33:03
Czyli to może być o nim, to może być dla niego, albo on jest autorem tej pieśni i pamiętajmy, że jest to.
00:33:14
Jest to pieśń.
00:33:16
Dlatego w wielu pieśniach, szczególnie starych pieśniach, jak posłuchacie, jest wiele elementów, które się na siebie nakładają. Są refreny. W tej w tej pieśni też się powtarzają pewne ref.
00:33:32
Są pewne przeskoki myślowe są pewne w stąd wzięte nagle są w Pałacu. Nagle są na łące. Nagle na ulicach nagle jest noc, ktoś śpi przeróżne dziwne sceny, różne obrazy jak to w pieśniach.
00:33:50
Niektórzy przedstawiają Salomona jako oblubieńca tej pieśni, który gra 2 role.
00:33:59
Mówią, że jest tutaj w tej pieśni zarówno królem.
00:34:04
Jak i pasterzem.
00:34:09
W 8 rozdziale w 11 wierszu czytamy, że Salomon miał winnicę w balham on.
00:34:18
Którą nają stróżu?
00:34:20
I stąd niektórzy wnioskują, że skoro miał tam winnicę.
00:34:25
No to pracował w tej winnicy, że przychodził tam i film.
00:34:31
Doglądał Winorośli, Zrywał Winorośla.
00:34:38
Był takim.
00:34:39
Pracownikiem winnicy w swojej winnicy. To była jego winnica, ale też, że tam sobie jeździł do baal Hamon. Co oznacza panno gości pan obfitości?
00:34:54
Nikt nie wie też, gdzie ta winnica się znajdowała.
00:34:58
Ale czytamy, że Salono miał taką winnicę i najął ją stróżu i na tej podstawie budują, że to on jest też tym pasterzem, który tam się pojawia.
00:35:11
Yy inni natomiast yy widzą Salomona jako pisarza tej księgi czy tej tej pieśni.
00:35:20
Która mówi o miłości, szula minutki do pasterza, a więc mówią, tutaj jest tylko tu jest tylko ten pasterz tej pieśni i szula mitka, którzy się kochają, a Salomon po prostu o nich pisze, o ich miłości i o tym jest jego pies.
00:35:40
Jeszcze inni twierdzą, że Salomon jest rywalem tego pasterza, a więc, że oni obaj jest pasterz i Salomon i oni obaj zabiegają o względy tej panny.
00:35:55
Ta panna tak naprawdę kocha tego pasterza, ale do Salomon jest królem i teraz jak mu się przeciwstawić, jest to dramat tej panny, która kocha pasterza, ale król chce jej ręki, więc niektórzy taki tutaj dramat rysują na bazie tej księgi.
00:36:16
Która wersja jest poprawna?
00:36:20
No za tydzień się spotkamy już nie tak jak teraz, że ja tutaj stoję, a wy tutką usiądziemy sobie w kółeczku i będziemy rozmawiać.
00:36:29
Co myślicie o tej księdze? Co tam się do czytaliście? Co tam widzicie? Jak się bardzo ze mną nie zgadzacie?
00:36:37
Będziemy sobie rozmawiać i dyskutować o tym, co tam widzimy w tej księdze i jak ją odbieramy. Ja natomiast powiem wam, co ja myślę.
00:36:52
W obliczu tak Wielkiej różnorodne.
00:36:55
Części interpretacji i nie rozstrzyga lnych zawiłości.
00:37:03
Myślę, że najbardziej sensowną rzeczą jest proste, literalne czytanie tej księgi i rozumienie jej w jej podstawowym sensie.
00:37:16
Przeczytajmy razem pierwszy rozdział i zobaczcie, co tam widzicie.
00:37:24
Pieśń nad Pieśniami Salomona.
00:37:27
Niech mnie pocałuje pocałunkiem swoich ust.
00:37:32
Ach, twoja miłość jest słodsza niż wino wyborna jest wolność twoich olejków. Twoje imię jak najlepszy olejek do maści, dlatego miłują cię dziewcze.
00:37:48
Pociągnij mnie za sobą, pobijmy, wprowadź mnie o królu do swoich komnat, abyśmy mogli się radować i weselić tobą, upajać się twoją miłością bardziej niż winem.
00:38:03
Słusznie cię miłują.
00:38:06
Śniada Jestem albo czarna Jestem, lecz piękna o córki Jeruzalem.
00:38:13
Jak namioty klaru jak zasłony szal ma?
00:38:17
Nie patrzcie tak na mnie, że Jestem czarna, że opaliło mnie słońce, synowie mojej matki rozgrzewali się na mnie, kazali mi pilnować winnic, lecz nie ustrzegłem swojej własnej winnicy.
00:38:32
Powiedz mi ty, którego miłuje moja dusza, gdzie pasje swoje stada, gdzie postój wyznaczasz w południe, abym nie musiała błąkać się wśród stad twoich towarzyszy.
00:38:46
Jeżeli tego nie wiesz, najpiękniejsza wśród kobiet to idź śladem owiec i paś swoje koźlęta przy szałasach pasterzy.
00:38:57
Przyrównam ciebie, moja przyjaciółko do klaczy w wozach faraona.
00:39:03
Przepiękne są twoje lica wśród klejnotów, a Twoja szyja wśród korali.
00:39:10
Zrobimy ci złote klejnoty nabijane srebrem?
00:39:15
Dopóki król jest przy stole biesiadnym, mój naród wydaje swą woń, mój miły jest mi wiązką mirry położoną między moimi piersiami gronem Hanny z winnic N gady jest mój miły.
00:39:33
Jakże jesteś piękna, moja przyjaciółko, jakże jesteś piękna.
00:39:38
Twoje oczy są jak gołąbki, albo jak oczy gołębicy o jakże piękny jesteś mój miły, jakże uroczy.
00:39:47
Nasze łoże w zieleni belki naszego domu cedrowe nasze stropy.
00:39:53
Cyprysowa. Jak to brzmi?
00:39:56
Czy to brzmi jak alegoria duchowych treści o Bogu, Izraelu i Kościele?
00:40:04
Jak ktoś chce to tam widzieć, to zobaczy.
00:40:09
Nawet w wierszu.
00:40:14
Jakiegoś świeckiego pisarza, jak chcemy, weźmiemy jakiś świecki wiersz.
00:40:19
Frycza modrzewskiego czy innych wielkich polskich poetów.
00:40:25
Jak chcemy tam doszukiwać się biblijnych wielkich treści, to się doszuka my. Jak się odpowiednio wysili, my wyszukamy i możemy piękne kazania na nich ułożyć. Pytanie, czy o tym tu jest mowa?
00:40:43
Czy to poprostu jest pieśń o miłości?
00:40:47
Dwojga zakochanych ludzi.
00:40:50
No nie, no w Biblii człowieku, czy to możliwe, żeby Bóg w zbiorze świętych pism umieścił księgę o miłości dwojga ludzi?
00:41:03
Może nam się wydawać, że to błaha rzecz.
00:41:06
A może?
00:41:08
Bóg zupełnie inaczej na to patrzy.
00:41:12
Może przez to, że tak wiele jest pieśni na temat miłości, bo jeśli weźmiecie wszystkie pieśni, które zostały Napisane na tej ziemi.
00:41:22
Spróbowali byśmy.
00:41:24
Zobaczyć procentowo, jaka część z nich dotyczy miłości między mężczyzną a kobietą.
00:41:31
Bo myślę, że jest to przeważająca większość.
00:41:37
A tutaj mamy pieśń?
00:41:39
Nad pieśniami.
00:41:42
Czyli najlepszą pieśń nr jeden hit nr jeden.
00:41:48
Według Boga.
00:41:51
Czy to możliwe, żeby taka pieśń była o miłości mężczyzny i Kobiety?
00:42:00
Dla wielu ludzi to nie mieści się w głowach.
00:42:04
Myślą, że mężczyzna i kobieta są tylko do prokreacji.
00:42:09
Przez wieki w kościele taki był pogląd.
00:42:12
Że zbliżenie mężczyzny i Kobiety służy jedynie prokreacji.
00:42:20
I wszelka mowa na temat intymności.
00:42:25
Rozkoszy radości pocałunków, pieszczot zbliżenia była tematem tabu w kościele. Świat o tym śpiewał świat o tym pisał książki, świat tworzył swoje czasami piękniejsze, czasami.
00:42:45
Niezbyt piękne obrazy.
00:42:49
Obrazy, które wręcz budzą odrazę.
00:42:55
Świat sprowadził miłość mężczyzny i Kobiety do poziomu.
00:43:03
Do poziomu cielesnego jedynie pożądania i satysfakcji i wiemy, ile na tym tle jest krzywdy na tej ziemi.
00:43:13
Ilu ludzi cierpiało i cierpi z powodu czegoś, co się nazywa miłością.
00:43:19
A tak naprawdę nie ma nic wspólnego z miłością i z jej pięknem.
00:43:30
Czy to możliwe?
00:43:33
Że Bóg da nam jedną z ksiąg w swoim słowie, aby powiedzieć nam, co on myśli.
00:43:41
Na temat.
00:43:45
Relacji kochających się ludzi.
00:43:50
Piękno relacji między mężczyzną a kobietą.
00:43:54
Zachwyt i piękno bycia kochanym.
00:43:57
Upragnionym upragnionym.
00:44:01
U tęskniąc tym obiektem miłości 2.
00:44:05
Pragnienie, by być żarliwie i trwale kochanym.
00:44:11
To księga w poetycki barwny, zmysłowy sposób.
00:44:16
Opisuje piękno emocjonalnej i cielesnej miłości.
00:44:22
Nie przedstawia jej jako coś, czego mielibyśmy się wstydzić.
00:44:26
Nie przedstawia jej jako czegoś, co jest jakąś niezbędną koniecznością do przetrwania rodzaju ludzkiego.
00:44:36
Ale mówi o niej?
00:44:38
W piękny barwny poetycki, zmysłowy sposób.
00:44:44
Świat w swojej upadłości sprowadza miłość do cielesnego jedynie pożądania i zaspokojenia nieraz najbardziej wyuzdanych, zmysłowych rząd.
00:44:58
Natomiast miłość małżeńska.
00:45:01
Jest Bożym Błogosławionym darem.
00:45:05
Jest piękna.
00:45:08
Bóg stworzył człowieka do relacji do życia w relacji miłości.
00:45:14
I ta miłość ma wymiar duchowy, emocjonalny, ale także fizyczny cielesny.
00:45:22
I to Wszystko jest piękne, to Wszystko jest dobre. To Wszystko jest błogosławione przez Boga.
00:45:29
To Wszystko stanowi piękną całość, która podoba się Bogu i winna być obiektem naszej radości i naszej wdzięczności Bogu za ten dar.
00:45:42
Małżonkowie powinni pielęgnować żar swojej miłości.
00:45:48
I Wielbić Boga w każdym aspekcie tej miłości.
00:45:54
Od tęskne ich pragnień.
00:45:57
Poprzez rozważne, rozważnie dobrane i właściwe wypowiedziane słowa.
00:46:04
Po pocałunki, pieszczoty i intymne zbliżenia.
00:46:09
To Wszystko powinno być aktem wielbienia Boga.
00:46:14
Nie ma w tym niczego, na co Bóg nie patrzy.
00:46:18
Z czego Bóg się nie jest w stanie radować i błogosławić?
00:46:26
Nie pozwólmy perwersji tego świata.
00:46:30
Ograbić nas piękna i radości małżeńskiej miłości.
00:46:36
Wiem, że dla niektórych z nas ten temat.
00:46:40
Nie jest ani piękny, ani przyjemny.
00:46:44
Dlatego, że doświadczyliśmy życiowych rozczarowań, a nawet tragedii.
00:46:50
Związanych z miłosnymi zawodami.
00:46:53
Rozpadem nieudanych związków czy przemocą w rodzinie.
00:46:59
Dla niektórych życie w stanie wolnym jest radosne i spełnione w służbie Bogu i bliźnim.
00:47:08
Nie wszyscy są powołani do małżeństwa.
00:47:12
Bóg przeznaczył nam różne miejsca w swoim królestwie.
00:47:17
I, ponieważ kościół nie składa się z samych szczęśliwych małżeństw.
00:47:23
Możemy nieopatrznie.
00:47:25
Porzucić pierwotne przesłanie tej księgi, poszukując w niej na siłę alegorycznych duchowych treści.
00:47:35
Nie przeczę, że ta księga mówiąc o pięknie miłosnej relacji zakochanych ludzi, nie ma nic do powiedzenia o wiecznej miłości Boga do swojego ludu.
00:47:49
Małżeństwo jest obrazem relacji Boga z jego ludem Chrystusa z kościołem.
00:47:58
Natomiast ta księga ma raczej.
00:48:01
Inne proste, piękne przesłanie o relacji ziemskich kochanków. Mamy inne księgi, które nam mówią o relacji Boga z Izraelem, o miłości Chrystusa do Kościoła i Kościoła do Chrystusa i nie musimy na siłę wczytywać w każdą księgę tych treści.
00:48:26
Jak naprawdę troszkę poczytałem i posłuchałem, co różni ludzie mają do powiedzenia na tematy księgi?
00:48:34
Po raz kolejny przekonuję się, że.
00:48:40
Brak nam czasami jest takiej prostoty w czytaniu Bożego słowa i przyjmowaniu tego, co Bóg powiedział w taki prosty sposób.
00:48:50
Że jesteśmy już tak gdzieś?
00:48:58
Nastawieni na pewne rzeczy.
00:49:01
Jesteśmy tak przyzwyczaji?
00:49:03
Zmienić nasze wyobrażenie Boga jest tak, zamykamy go w jakiejś naszej, religijnej szkatułce.
00:49:12
Że pewne rzeczy tam się po prostu nie mieszczą. Które Bóg robi, które Bóg czyni, o których mówi w swoim słowie.
00:49:21
Obyśmy byli ludźmi, którzy mają odwagę i łaskę bożą i mądrością Bożą by czytać boże słowo i to Wszystko, co Bóg mówi o sobie.
00:49:32
Czy nam się to podoba czy nie, czy nam to pasuje do naszej religijnej szkatułki czy nie, żebyśmy się.
00:49:39
Żebyśmy umieli to przyjąć?
00:49:42
Żebyśmy umieli poddać się też przemianie umysłu, której potrzebujemy przez to, co Bóg.
00:49:49
Do nas mówi.
00:49:55
Ta księga nie mówi, że związek małżeński jest wolny od zmagań.
00:50:01
5 i 6 rozdział tej księgi pokazuje nam, że między tymi kochankami są problemy.
00:50:08
Są momenty nieporozumień. Są sytuacje, gdzie nie są razem, gdzie nie mogą się odnaleźć, gdzie się nie mogą porozumieć.
00:50:18
I ta księga pokazuje też ten aspekt małżeństwa. Nie mówi, że to jest tylko sielanka i tylko słodycz i tylko płatki róż.
00:50:29
Ona w bardzo prawdziwy sposób.
00:50:33
Mówi o relacji małżeńskiej.
00:50:36
O miłości mężczyzny i Kobiety to nie jest prosta rzecz, to nie jest łatwa rzecz, ale to jest piękna rzecz. To jest boży pomysł.
00:50:46
To Bóg na samym początku uczynił mężczyznę i kobietę.
00:50:50
I złączył tych dwoje wie jedno.
00:50:54
Szczególną jedność wyjątkową jedność.
00:50:58
2 serc 2 ciał.
00:51:02
I mówi, to już nie jest dwoje, ale to jest jedno i to jest wielka tajemnica.
00:51:06
I owszem Apostoł Paweł mówi, ja odnoszę to.
00:51:10
Do Kościoła i do Chrystusa.
00:51:13
I w tym sensie tak jako całość. Myślę, że jak najbardziej.
00:51:18
Jako całość przesłania tej księgi. Piękna miłości możemy mówić o miłości Boga i jego ludu Chrystusa i Kościoła jak najbardziej.
00:51:29
Natomiast naprawdę wystrzegajmy się od tych.
00:51:33
Niewyobrażalnych, twórczych naszych alegorii, które chcemy wczytać w jej poszczególne wiersze.
00:51:41
Pamiętajmy, że jest to pieśń.
00:51:44
A więc.
00:51:46
Tak jak powiedziałem wcześniej?
00:51:49
To nie jest.
00:51:50
Nie czytajmy księgi pieśni nad Pieśniami, tak jak czytamy list Apostoła Pawła do Rzymian, to jest zupełnie inna literatura. To jest zupełnie inaczej.
00:51:59
Trzeba ją czytać tak jak wcześniej mówiliśmy o księdze kaznodziei czy księdze przypowieści czy księdze hioba. To jest pewna literatura poetycka.
00:52:10
Którą trzeba czytać w odpowiedni sposób, tak jak czytamy Poezję, tak jak słuchamy piosenki.
00:52:17
Jest pewien szczególny przekaz, który Bóg też ma w swoim słowie do nas Bóg do nas mówi przez księgi Mojżesza mówi do nas przez.
00:52:29
Księgi proroków później, ale mówi też przez Poezję.
00:52:33
Mamy różną wrażliwość, mamy różne potrzeby jako ludzie jesteśmy.
00:52:39
Bardzo różni.
00:52:41
I do jednych będzie przemawiać bardziej taka księga.
00:52:46
Do innych będzie przemawiać inna.
00:52:49
Czytamy, że Bóg na wiele różnych sposobów przemawiał przez wieki do ojca.
00:52:55
I do nas również dzisiaj przemawia w bardzo różny sposób.
00:53:00
I bądźmy otwarci na to Boże przemawianie.
00:53:04
Nie bójmy się tego, co Bóg ma nam do powiedzenia, nawet jeśli to się nie mieści w naszej religijnej szkatułce po prostu pozwólmy mu mówić do nas i przyjmować to, co on ma do powiedzenia.
00:53:17
Być może jest to zbiór pieśni śpiewanych przez narzeczonych. Wiecie, kiedy on, do kiedy ona do niego mówi? Mój królu, to my od razu widzimy króla w koronie, ale ci z nas, którzy byliście kiedyś zakochani.
00:53:33
Nie mówiliśmy do niej, moja księżniczko.
00:53:37
Moja królowo.
00:53:41
Mój książę.
00:53:43
Mój królu też to język miłości?
00:53:48
A w pieśniach.
00:53:50
Wszystkie chwyty dozwolone.
00:53:54
To są obrazy, to jest pieśń.
00:53:59
Całościowe przesłanie pieśni nad pieśniami. Jak dla mnie dzisiaj jest w miarę klarowne.
00:54:07
Miłość między kochającymi się ludźmi jest piękna, radosna i chwalebna.
00:54:14
Winniśmy cenić i pielęgnować miłość.
00:54:19
Jeśli ją mamy w małżeństwie?
00:54:27
Nie mamy tej miłości małżeńskiej.
00:54:30
Nadal jesteśmy w potrzebie miłości o tym Adam dzisiaj na początku mówił.
00:54:35
O tym mówi całe pismo.
00:54:37
Miłość małżeńska jest tylko częścią miłości, o której Bóg mówi w swoim słowie, zauważcie, że mamy.
00:54:46
66 ksiąg biblijnych.
00:54:51
Bóg poświęcił jedną całą księgę, aby nam powiedzieć o miłości oblubieńca i oblubienicy o miłości małżeńskiej.
00:55:03
Ale to jest tylko jedna spośród 66 ksiąg. To jest cała księga.
00:55:09
Ale jednak się Bóg nie dał nam 66 takich ksiąg.
00:55:15
Dał nam tylko jedną taką księgę.
00:55:18
Bo jeszcze ma dużo więcej na temat miłości nam do powiedzenia winnych księgach mówi o innych rodzajach miłości.
00:55:26
Mówi o innej potrzebie miłości. Także nie zawęża jmy całej miłości do tego, o czym jest mowa w tej księdze.
00:55:34
Ale też.
00:55:40
Tego przesłania, który jest w tej księdze?
00:55:44
Nie czynimy z małżeństwa głównego przesłania Biblii, bo małżeństwo nie jest głównym przekazem Biblii, przesłaniem Biblii, ale też nie umniejszaj my wagi małżeństwa.
00:55:57
Wagi miłości między małżonkami.
00:56:02
Nie bójmy się mówić o pięknie małżeńskiej.
00:56:10
I szczęśliwości małżeńskiego pożycia.
00:56:14
Ci z nas, którzy są w związkach małżeńskich. Czytajmy tą księgę.
00:56:20
W szczególny sposób.
00:56:22
Pielęgnując naszą miłość.
00:56:25
Zachęcając się.
00:56:28
Żeby nasza miłość nie była oziębła.
00:56:32
Żeby nie stała się?
00:56:34
Czymś, co widzimy w tym świecie wielu, wielu domach, że ludzie mieszkają ze sobą.
00:56:42
Ale nie ma już tej.
00:56:45
Intymnej radości z bycia ze sobą.
00:56:50
To nam wszystkim grozi kochani, nawet chrześcijanom byłem w niejednym chrześcijańskim domu, gdzie odczuwało się dystans między małżonkami.
00:57:01
Gdzie człowiek czuł się jakoś tak niezręcznie? Byłem zaproszony na obiad. To nie jednego chrześcijańskiego małżeństwa, a u niektórych było czuć tą miłość.
00:57:10
Tą ciepło to widać było jak oni na siebie patrzą, jak oni do siebie się zwracają, to jest piękne, to jest świadectwo.
00:57:17
A w innych domach?
00:57:20
Nic z tego nie było.
00:57:23
Były tylko uprzejme gesty słowa.
00:57:26
Ale było widać, że tam już nie ma miłości.
00:57:31
Ta księga wie, że jest nam dana przez Boga.
00:57:35
Potrzebujemy również tej księgi.
00:57:41
Czytajmy tą księgę, módlmy się, żeby Bóg mówił do nas przez te słowa.
00:57:46
Ja aby.
00:57:47
Wszędzie tam.
00:57:49
Gdzie są chrześcijańskie małżeństwa?
00:57:54
Była też ta boża miłość. Ta radość, ten entuzjazm to pragnienie siebie. Ta radość bycia sobą tak jak mówię, wiem, że dla wielu z was może niezręcznie się czujecie słuchając tych słów, bo w waszym życiu jest inaczej.
00:58:10
Ale pamiętajcie, że jest to jedna z ksiąg biblijnych. Tak mamy pozostałe 65, które mają.
00:58:17
Wiele nam wszystkim do powiedzenia, więc chciałbym, żebyśmy dobrze to rozumieli, że wszyscy winniśmy czytać tą księgę, ale szczególnie powinniśmy czytać ją my, którzy mamy małżeństwo, które powinniśmy dbać.
00:58:33
Wiedząc, że nie jest to łatwe?
00:58:36
Dzisiaj w tym świecie.
00:58:38
Pełnym perwersji pełnym.
00:58:42
Zupełnie innego przesłania o miłości, o małżeństwie.
00:58:47
Gdzie to Wszystko jest poprzewracane do góry nogami, gdzie to Wszystko jest sprowadzane do rzeczy? Tak jak mówię wręcz.
00:58:56
Przypominających świat zwierząt.
00:58:59
Potrzebujemy takiej księgi, potrzebujemy takiego przesłania.
00:59:03
Potrzebujemy zachęcać, zachęcać się wzajemnie.
00:59:07
Do tej miłości, o której mówi ta księga.
00:59:12
Powstańmy do modlitwy.
00:59:29
Kochany nasz panie.
00:59:34
Jakże bogate jest twoje słowo?
00:59:38
Jakże potrzebne w każdym czasie.
00:59:42
W każdej epoce.
00:59:47
Jakże i my potrzebujemy czytać całe twoje słowo, i.
00:59:52
Z każdej jego części brać lekcje, których potrzebujemy do życia i pobożności.
00:59:59
Do tego, by podobać się tobie, by wielbić ciebie w całej naszej ludzkiej słabości ułomności, brakach niedociągnięciach, błędach.
01:00:11
Potrzebujemy całego twojego słowa i również dziękujemy za tę księgę.
01:00:17
Za jej poselstwo.
01:00:20
Panie modle się o tych wszystkich z nas, którzy jesteśmy.
01:00:25
W związkach małżeńskich.
01:00:28
Abyś do pomagał nam, żeby one były odzwierciedleniem przesłania tej księgi.
01:00:36
Piękna miłości, którą za mierzyłeś dla mężczyzny i Kobiety.
01:00:42
Panie modle się o tych wszystkich, którzy.
01:00:46
Nie są w związkach małżeńskich, tych, którzy są radośni.
01:00:51
I mają spełnienie życia w byciu.
01:00:56
Osobą stanu wolnego.
01:00:58
Czy też tym, którzy.
01:01:01
Z różnego rodzaju dramatycznych, życiowych doświadczeń.
01:01:07
Nie są w szczęśliwych związkach, czy też.
01:01:11
Ich małżeństwa się rozpadły, czy chciałyby zawrzeć związek, ale nigdy to do tego nie doszło.
01:01:20
Panie, modlę się, abyś wszystkim z nas?
01:01:24
Dawał poznanie prawdziwej miłości, która jest w jezusie chrystusie.
01:01:31
Miłości, która, którą tam miłość małżeńska obrazuje.
01:01:37
Którą ta miłość małżeńska w jakiejś tylko mierze.
01:01:44
Panie, wiemy, że bez Twojej miłości?
01:01:49
Nasze małżeństwa nie są w stanie się ostać.
01:01:52
I żaden z nas, którzy nie jesteście, nie jesteśmy w związkach małżeńskich, też nie jesteśmy w stanie przetrwać.
01:02:00
Panie modlę się o każdego z nas, żeby?
01:02:04
To o czym dzisiaj tutaj rozmawiamy, o czym Adam mówił na początku o tej miłości wśród braci i sióstr?
01:02:13
O czym mówi ta księga i o czym mówią nam inne twoje księgi?
01:02:18
O tych relacjach przyjaźni.
01:02:22
O relacjach różnych aspektów miłości.
01:02:26
Panie byś uczył nas tym się odnaleźć. Uczył nas tym wielbić ciebie.
01:02:31
Uczył nas w tym jaśnieć w tym świecie, który gubi to Wszystko.
01:02:37
Który tak bardzo deformuje te rzeczy?
01:02:41
Boże, ucz nas być światłem twoim.
01:02:46
Aby miłość.
01:02:48
Była tym kluczowym, wiodącym elementem życia każdego z nas.
01:02:57
Dziękujemy za twoją miłość.
01:03:00
Dziękujemy, panie nasz.
01:03:03
Dziękujemy za miłość, którą wlewasz nasze serca.
01:03:11
Zachęcam jeszcze kochani do modlitwy.

Skip to content

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na używanie plików cookie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić jak najlepsze wrażenia podczas przeglądania. Jeśli będziesz nadal korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie lub klikniesz „Akceptuję” poniżej, wyrażasz na to zgodę.

Zamknij