Spotkanie braterskie 2022

W styczniu br. w naszym wejherowskim zborze odbyło się trzydniowe spotkanie braci chrześcijan z różnych stron. Zapraszamy do wysłuchania wypowiedzi i świadectw.

Spotkanie rozpoczyna wypowiedź Pawła Jurkowskiego z 27 stycznia.

Zakładki

00:00Paweł Jurkowski – Prawdziwe duchowe narodziny 16:00Świadectwo Bena 20:41Świadectwo Darka 30:00Świadectwo Krzysztofa 52:25Świadectwo Romana 73:49Paweł Jurskowski – Bojaźń przed Bogiem i przed karą 91:07Paweł Krystkiewicz – Oczy i serce 131:30Przemek Bartczak – Cel wiary 163:48Tomek Piechowski – Wiara w działaniu 219:21Waldemar – Odpocznienie w Jezusie 277:22Pieśń – Alleluja Chwalcie Pana 279:57Pieśń – Jezusowi chcę śpiewać 283:33Pieśń – Ku Tobie, Boże mój 287:17Świadectwo 308:05Świadectwo Antoniego 333:16Świadectwo Bartka 375:20Świadectwo Krzysztofa 382:27Świadectwo Piotra 409:35Świadectwo Przemka 425:15Świadectwo Romana 433:42Pieśń – Królu mój 435:53Ben Layer – Dzieło zbawienia + komentarze 479:22Komu i jak dawać 514:43Paweł Pajda – Owoce Dzieła Krzyża 535:29Pieśń – O Panu bądź cześć 537:18Pieśń – O ta miłość Twoja Panie 539:51Świadectwo Przemka

Transkrypcja

Przepisywanie pliku audio jest automatyczne, dlatego zawierać może błędy, literówki i służy raczej do odnajdywania danego fragmentu kazania, niż do czytania go w formie tekstowej.

00:00:00
Tutaj na chwilę może się zatrzymajmy przy tym świadectwie chociażby właśnie w przypadku Twojej żony jakiś taki taki akt fil przyjęcia Jezusa oddania życia jezusowi, czy to, co później powiedziałeś ta kwestia życie wieczne, to jest poznawanie Boga i tak rzeczywiście Jezus powiedział, tak się.
00:00:27
Natomiast myślę, że tutaj ważne jest byśmy podkreślali i też w naszych świadectwach, żeby to wyraźnie zabrzmiało. Jeśli tego doświadczyliśmy, jeśli to przeżyliśmy, że Pismo Święte mówi o pewnym dramatycznej zmianie, która musi nastąpić w życiu.
00:00:48
Pan Jezus, rozmawiając z nikodemem z Żydem, który znał Pismo Święte, który starał się pobożnie żyć, który no szukał Boga i chciał się podobać Bogu i i starał się właśnie pomagać.
00:01:06
Przypuszczam, zakładam tego, nie wiem, bo tam za mało o nim wiemy, ale patrząc na tą pobożność żydowską i patrząc na film.
00:01:16
Gorliwość religijnych ludzi tamtych czasów, o których czytamy.
00:01:22
No to widzimy te właśnie elementy will tego co człowiek może zrobić, chcąc podobać się Bogu tego, co człowiek może próbować robić w takiej myśli.
00:01:37
Właśnie no stanę przed sądem Bożym. Będę rozliczony z tego jak żyłem, co zrobiłem, czego nie zrobiłem. No i mam nadzieję, że to jak się starałem jak jak jak.
00:01:51
Robiłem właśnie różne dobre rzeczy, a nie robiłem złych rzeczy. No to Pan Bóg mnie przyjmie. Natomiast widzimy, że pan Jezus przychodzi i mówi o jakiejś dramatycznej zmianie.
00:02:02
Nawet Jan, kiedy zapowiada przyjście Chrystusa, to mówi o tym, który przychodzi, aby u samego Korzenia fil dokonać zmiany. Przychodzi, żeby dokonać jakiejś radykalnej zmiany w naturze człowieka i o tym też mówili.
00:02:21
Prorocy w starym testamencie, zapowiadając nowe przymierze.
00:02:27
Gdzie Bóg wypisze prawo na sercach, gdzie Bóg właśnie zabierze te kamienne serca i włoży w to miejsce mięsiste serca i myślę, że dzisiaj dostrzegamy takie 2 nurty czy nawet więcej. Pewnie jest ich, ale myślę o takich 2 nurtach czegoś, co wygląda bardzo podobnie.
00:02:50
Do tego nawrócenia do tego odrodzenia, ale to nie jest nawrócenie. To nie jest odrodzenie. Z jednej strony widzimy ten nurt właśnie charyzmatyczny, jakichś doświadczeń przeżyć głęboko emocjonalnych, jakichś przeżyć, które ludzie rzeczywiście przeżywają w jakiejś atmosferze. Takiego powiedzmy duchowego h.
00:03:18
Że się nakręca pewną atmosferę i prowadzi ludzi do jakiegoś silnego, emocjonalnego przeżycia. Ludzie czasami płaczą, czasami mają jakieś no takie nietypowe, jakieś przeżycia częstą się tracą przytomność fil wywracają się na na podłogę. Film mają jakieś różne przeżycia.
00:03:43
Natomiast jakby w tym wszystkim widać, później nie ma przemiany, nie ma, nie ma nowego życia. Natomiast jest poszukiwanie kolejnych przeżyć, bardzo często doświadczeń i jakby to chrześcijaństwo sprowadza się DU fil przeżywania chwil przez chwilę w kościele w trakcie koncertów w trakcie nabożeństw, w trakcie spotkań, jakkolwiek by się to nie nazywało.
00:04:13
Jest ten aspekt przeżywania.
00:04:16
I jakby szuka się tych, którzy te te przeżycia są w stanie dostarczyć i wydaje się, że nie brakuje takich ludzi, którzy mają taką zdolność, żeby ludzi doprowadzić do takich przeżyć.
00:04:30
Mają taką umiejętność, mówimy charyzmę, nawet fil, że oni potrafią innych wprowadzić w takie przeżycia w takie doświadczenia. I to jest jeden nurt, który dostrzegam w kościele.
00:04:44
I moim zdaniem to jest nadal mijanie się z celem. To nie jest to o co chodzi i jest 2 nurt intelektualizmu kościelnego, czyli właśnie czytania Biblii, Studiowania Biblii, Rozważania Biblii, Poznawania Biblii i jakby ta właśnie wiedza o Bogu ta wiedza o Biblii.
00:05:12
Jest traktowana jako poznawanie Boga. To jest traktowane jako zmiana życia, no bo nawet to słowo greckie, opamiętanie to metanoja, która w pierwszym swoim znaczeniu oznacza zmianę myślenia, więc niektórzy sprowadzają nawrócenie i sprowadzają nowe Narodzenie i sprowadzają poznanie Boga do zmiany poglądów. Tak naprawdę.
00:05:43
Do zmiany myślenia w sensie kiedyś wierzyłem w to, czyli wierzyłem w Marię, wierzyłem Hmm w Czyściec wierzyłem w papieża, wierzyłem w księdza, wierzyłem w mszę i tak dalej.
00:05:59
W większości z nas tak wiadomo, że niektórzy mieli inne wierzenia tak jak tutaj Krzysztof opowiadał, no po prostu nie miał koncepcji Boga w ogóle, ale później ktoś mu dał Biblię, ktoś fil coś mu powiedział, nie.
00:06:13
Mówię o krzysztofie, teraz tylko mówię o jakimś przypadkach ludzi.
00:06:18
I, którzy coś, coś coś wnieśli takiego, że człowiek zmienił myślenie. Zaczął wierzyć, że Bóg stworzył świat. Zaczęli wierzyć, że Jezus jest synem Boga, że umarł za grzechy, że zmartwychwstał, że przyjdzie, czyli wszystkie te właściwe, dobre rzeczy, które powinniśmy wierzyć i powinniśmy tak myśleć. Pytanie tylko, czy samo przyjęcie intelektualne tych informacji?
00:06:46
I zgodzenie się z nimi, czy to jest równoznaczne z odrodzeniem serca? Czy to jest równoznaczne z tym nowym narodzeniem, bez którego pan Jezus powiedział, nawet nie ujrzymy Królestwa Bożego?
00:07:01
Czyli tutaj myślę, że jeden kierunek i 2 kierunek jest czymś, co może mieć miejsce w prawdziwym nawróceniu, ale można doświadczyć tych rzeczy i nadal nie być na nowo.
00:07:19
Można przeżyć różne jakieś silne, emocjonalne czy nawet w jakiejś mierze duchowe rzeczy i się na nowo nie narodzić.
00:07:31
Albo też zmienić poglądy i w związku z tym zmienić nawet swój styl życia, zmienić pewne postępowanie, zacząć inaczej nie tylko myśleć, ale też żyć. Ale nadal nie ma w nas tego.
00:07:49
Życia Bożego nie ma tej mocy Bożej nie ma tego właśnie copco sprawia, że stajemy się synami Bożymi. Nie ma tego, co sprawia, że już nie jesteśmy w więzach grzechu.
00:08:01
Nie jesteśmy w więzach ciemności, tylko jesteśmy w światłości. Jesteśmy w chrystusie i to jest, myślę bardzo ważne, żebyśmy upewniali się, że to miało miejsce w życiu każdego z nas.
00:08:17
Że nie zadowalamy się tym, że coś przeżyliśmy, nie zadowalamy się tym, że zmieniliśmy poglądy w jakiejś mierze w jakiejś kwestiach, ale szukamy Chrystusa w nas.
00:08:32
Upewniamy się, że to nie my siedzimy na tronie naszego życia, że grzech nad nami nie panuje, że nie żyjemy jak ten świat, chociaż.
00:08:43
W jakiejś sferze jesteśmy lepsi, poprawie ni, przemienieni, ale że jednak nadal kierujemy się tym, czym świat się kieruje, boimy się tego, czego świat się boi.
00:08:54
Phil, dążymy na dążenia naszych serc nadal są dążeniami, które no mają ludzie tego świata. Chcemy być szczęśliwi. Chcemy być zdrowi, chcemy być dobrymi ludźmi. Chcemy być szanowani, no i chcemy w końcu trafić do nieba. To większość ludzi tego świata takich powiedzmy.
00:09:13
Nie bardzo skorumpowany.
00:09:15
Tak też myśli, więc tutaj myślę, że chodzi. Jak jednak jakąś zmianę, bo widzimy właśnie tego fil religijnego nikodema, który przychodzi do Jezusa i Jezus nie mówi do niego, żeby się bardziej starał.
00:09:30
Jezus nie mówi, że on za mało robi dobrych rzeczy, że musi robić jeszcze więcej dobrych rzeczy, chociaż wiemy, że czasami pan Jezus tak to przedstawiał, konfrontując ludzi właśnie z doskonałością Boga, ale tutaj z nikodemem.
00:09:45
Właśnie z tym człowiekiem, który chyba był jednym z.
00:09:48
Bardzo porządnych i bardzo wierzących i bardzo gorliwych ludzi. Jezus mu wprost mówi, musisz się na nowo narodzić, coś się musi takiego stać w twoim życiu, że to co teraz, kim to kim teraz jesteś musi się skończyć i coś nowego się musi zacząć.
00:10:08
Musi być, musisz się zrodzić na nowo z góry z ducha, który musicie zmienić całkowicie i widzimy, że nikodem tego totalnie nie robi.
00:10:19
Jak Jezus mu to mówi, to on zaczyna zastanawiać się. No właśnie, jak to wejść do łona matki, czyli on w takich realiach wiecie odbiera te słowa Jezusa, że teraz musi mieć jakieś takie, no dziwne przeżycie.
00:10:31
Nie totalnie nie rozumie i Jezus mu to tłumaczy, że to, co się narodziło z ciała jest ciałem. A to co się narodziło z ducha jest duchem, że jest naturalne Narodzenie i jest duchowe Narodzenie i konieczne jest to duchowe Narodzenie, żeby być w Królestwie Bożym.
00:10:48
I to jest coś, na co tutaj, na tych naszych spotkaniach kładziemy wielki nacisk.
00:10:54
Yy, żeby upewniać się, że jesteśmy nowymi stworzeniami w chrystusie, że prawdziwie się na nowo narodziliśmy, bo bez tego wcześniej czy później przekonamy się i albo się zniechęcimy tak jak właśnie wielu ludzi, którzy mają te religijne przeżycia, ale po jakimś czasie widzą, że to i tak nie zmienia ich życia. Tak wciąż się zmagają z tymi samymi problemami. Wciąż jakby to to wewnętrzne życie.
00:11:23
Że jest tak jak było, no martwe takie jest martwe albo właśnie ten intelektualizm fil prowadzi do momentu, w którym już Wszystko wiemy, ale wiele z tego nie działa.
00:11:35
Yy z mamy odpowiedzi na wszystkie pytania, możemy każdego z każdym dyskutować na każdy temat, ale jak przychodzi do naszego życia, do naszych wyzwań życiowych, to widzimy, że to po.
00:11:46
Prostu nie działa.
00:11:49
Więc to jest niezwykle ważne, byśmy upewniali się.
00:11:54
Że jesteśmy ludźmi z rodzonymi z Boga i jeśli czegoś takiego nie doświadczyliśmy takiej dramatycznej przemiany, w której wiemy, że już nie jesteśmy, tym kim byliśmy.
00:12:09
To szukajmy tego z całego serca i nie zatrzymajmy się i nie zadowolimy się niczym innym, jak pewnością tego, że jesteśmy zrodzeni z Boga, że Bóg jest naszym ojcem, że Chrystus jest naszym panem i że nasze życie jest ukryte z chrystusem w Bogu i to jest coś się realnego.
00:12:29
To jest coś, co owocuje wszystkim tak jak Paweł pisze. Jeśli ktoś jest nowym stworzeniem, jeśli ktoś jest w chrystusie, jest nowym stworzeniem, stare przeminęło.
00:12:40
Wszystko stało się nowe. Wiemy, że to nie oznacza absolutnej doskonałości od początku do końca, ale.
00:12:47
Oznacza absolutną nowość. Nasz stosunek do wszystkiego się zmienił. Nasz stosunek do Boga się zmienił. Nasz stosunek do grzechu się zmienił.
00:12:59
Nasz stosunek do bliźniego się zmienił. Nasz stosunek do nas samych się zmienił, do świata się zmienił, do wszystkiego się zmienił i wciąż wzrastamy w tej.
00:13:11
Odnowionej rzeczywistości przez Boga, więc to jest coś cof tych świadectwach brać ja gdy mówicie te świadectwa, jeśli to macie, jeśli tego nie macie, to nie mówcie, że macie, ale jeśli to macie w swoim życiu, to wyartykułuje to jak najdokładniej, bo to jest to, co chodzi.
00:13:31
Po to mówimy też te świadectwa tutaj to nie jest nie chodzi, to nie jest Wieczorek zapoznawczy fil, tylko chcemy się upewnić, że fil że doświadczyliśmy tego w naszym życiu.
00:13:44
Chcemy się upewnić, że to mamy, a jeśli nie.
00:13:47
To chcemy o tym rozmawiać.
00:13:49
To chcemy właśnie yy. No w tym czasie, w którym będziemy tutaj ze sobą rozmawiali, chwilę będziemy się dzielili tym coc o co Bóg czyni w naszym życiu, żebyśmy też mogli o tym rozmawiać, więc nie chodzi o to, żeby tutaj kogokolwiek w jakąś świecie modłę naszą wtłoczyć.
00:14:06
Chodzi o to, żeby się upewnić, czy faktycznie o to chodzi. Ja wierzę, że o to chodzi. Ja wierzę, że bez tego nie ma życia. Bez tego nie ma przyszłości. Bez tego nie ma wieczności.
00:14:21
Więc to są sprawy ważkie sprawy, pierwsze sprawy fundamentalne, które musimy się upewnić, że mają miejsce w naszym życiu.
00:14:30
Niektórzy z nas tutaj, którzy jesteśmy tak jak Roman czy tutaj fil Przemek czy inni byli w organizacji świadków Jehowy.
00:14:40
Hmm, jakimś momencie ich życia ktoś dał im Biblię do ręki, czy też zaprosił ich na studium Biblii. Tak się to nazywało przynajmniej i oni zmienili poglądy i zmienili życie w jakiejś mierze takiej jakiej człowiek może zmienić.
00:14:56
Natomiast dzisiaj składają świadectwo, że byli na drodze dalej śmierci. Nadal nie mieli w sobie Bożego życia, nadal byli ludźmi religijnymi, stali się ludźmi głęboko religijnymi i nawet aktywnymi.
00:15:10
Tak jak tutaj z nami się Roman dzielił wczoraj Fil pionierem gdzieś tam chodził, głosił innym to, co tam wierzył, że jest prawdziwe, natomiast nadal był martwy duchowo z Biblią w ręku z.
00:15:26
Z jakimś poselstwem biblijnym na ustach, a jednak silnie odrodzony duchowo.
00:15:33
Więc yy to to to jest, to jest fundamentalna sprawa.
00:15:37
To jest, to jest klucz w pierwszych chwil najważniejszy krok naszego życia, żeby dalej móc wzrastać w chrystusie, żeby dalej móc owocować w chrystusie, żeby dalej móc fil prowadzić właśnie nowe życie. Jeśli tego nowego życia w nas nie ma, jeszcze ono nie zostało zrodzone, tylko mamy coś innego.
00:15:59
Choćby bardzo bliskiego, to to się tym nie za dowolne. Szukajmy tego, co jest rzeczywistością, którą daje nam Bóg przez poznanie go właśnie nie w sposób, tylko intelektualny, ale przez poznanie go w tym doświadczeniu zrodzenia z Boga, w tym doświadczeniu napełnienia jego duchem, w tym doświadczeniu rzeczywistości, przemiany, jaką Chrystus wnosi w nasze życie.
00:16:27
To jest niezwykle ważne bracia.

Skip to content

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na używanie plików cookie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić jak najlepsze wrażenia podczas przeglądania. Jeśli będziesz nadal korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie lub klikniesz „Akceptuję” poniżej, wyrażasz na to zgodę.

Zamknij