Rozdwojenie jaźni – przyjaźń ze światem

Początek cyklu poświęconego małżeństwu, rozwodom i powtórnym związkom. Paweł Jurkowski gruntownie analizuje wszystkie fragmenty Pisma Świętego, które nauczają na ten temat.

Podczas wykładów Paweł wypowiada się w adekwatnym do ciężaru tematu delikatnym tonie i prezentuje obiektywne spojrzenie na problem rozwodów, rozważając argumenty chrześcijan o różnych poglądach. Wejherowski pastor wciela się w adwokata każdej ze stron. Jednocześnie z kazań wyłania się klarowny obraz, który nie pozostawia wątpliwości co do tego, jak na małżeństwo patrzy Pan Jezus.

Transkrypcja

Przepisywanie pliku audio jest automatyczne, dlatego zawierać może błędy, literówki i służy raczej do odnajdywania danego fragmentu kazania, niż do czytania go w formie tekstowej.

00:00:00
List Jakuba, czwarty rozdział.
00:00:05
Od 1 do 10 wiersza.
00:00:15
Skąd że spory i skąd walki między wami?
00:00:23
Czy nie pochodzą one z namiętności waszych, które toczą bój w członkach waszych.
00:00:33
Pożąda ć.
00:00:35
A nie macie?
00:00:38
Zabijacie i zazdrościcie.
00:00:42
A nie możecie osiągnąć?
00:00:47
Walczycie i spory prowadzicie?
00:00:52
Nie macie?
00:00:54
Bo nie prosicie?
00:00:58
Prosicie, a nie otrzymujecie dlatego, że źle prosicie zamyśla, mając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności.
00:01:12
Wie ronnie, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga?
00:01:21
Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata?
00:01:25
Staje się Nieprzyjacielem Boga?
00:01:29
Albo, czy sądzicie, że na próżno pismo mówi zazdrośnie chce on mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie.
00:01:41
Owszem, większą jeszcze okazuje łaskę, gdyż mówi Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje.
00:01:53
Przeto, poddajcie się Bogu, przeciw stawcie się diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was.
00:02:08
Obmycie ręce, grzesznicy i oczyśćcie serca ludzie rozwodzą.
00:02:15
Duszy.
00:02:17
Gadajcie i smućcie się i płaczcie.
00:02:23
Niech śmie w, aż wrzało się obróci radość w przygnębienie.
00:02:30
Unieście się przed panem?
00:02:33
A wywyższy was.
00:02:36
Do kogo Jakub kieruje takie słowa?
00:02:43
Co to za kościół? Co to zbiór? Co to za wierzący, do których musi takie słowa kierować?
00:02:55
Chwała Bogu, że już takich nie ma.
00:03:01
Chwała Bogu, że dzisiaj możemy czytać te słowa i nie brać ich do siebie.
00:03:07
Ale dziękować Bogu, że kościół się zmienił, że ludzie się zmienili, że już nie ma w kościele takich ludzi, których można byłoby nazwać grzesznikami, wiarą cami, ludźmi o rozdwojonej duszy, którzy potrzebowaliby płakać, smucić się.
00:03:30
Wiadać dzisiaj wszyscy chcą tańczyć i klaskać i cieszyć się i weselić się jej, bo nie ma powodu do smutku.
00:03:40
Nie ma powodu do płaczu, nie ma powodu do gadania. Nie ma powodu do pokuty, jest tylko radość i szczęście jej wesołość. Do tego powinniśmy zachęcać, bo przecież takich ludzi już nie ma w kościele.
00:03:56
Nieprawdaż?
00:04:04
Głównym problemem ludzi.
00:04:06
Do których pisze Jakub.
00:04:09
Jest stan, który nazywa rozdwojeniem duszy.
00:04:14
Wiersze ósmym o takich czytam.
00:04:18
Dosłownie jest napisane ludzie podwójnej psychiki.
00:04:24
Ludzie, którzy mają rozdwojenie jaźni.
00:04:27
Którzy z jednej strony myślą, że są wierzący?
00:04:31
Którzy uważają siebie za ludzi wierzących, ale ich życie, ich postępowanie temu przeczy.
00:04:40
Mają wiarę jak Piotr wcześniej czytał, ale za tą wiarą nie stoją uczynki miłości i wiara jest demoniczną wiarą.
00:04:53
To jest wiara, która nie rodzi owoców ich życiu. To jest oszukany oszukiwanie samych siebie, które prowadzi do pewnego rozdwojenia.
00:05:02
Jaźni taki człowiek ma o sobie mniemanie, że wierzy w Chrystusa, ma o sobie mniemanie, że jest częścią Kościoła. Chociażby mnie bywa albo się pojawia raz na jakiś czas.
00:05:15
Albo nawet jest to niedzielę.
00:05:17
A może 2 razy w tygodniu?
00:05:21
Ale życie nie jest odzwierciedleniem tej wiary.
00:05:26
Jakub do takich ludzi, którzy są i dzisiaj niestety w kościele.
00:05:31
Kieruje tak poważne, tak ostre słowa.
00:05:37
Charakterystyką takiego życia człowieka, który jest rozwodnionego umysłu, jest duchowa słabość i o tym czytaliśmy wiersze od jeden do 3.
00:05:49
Jest duchowa słabość.
00:05:54
Walki pożądanie gotowość nawet, by zabijać z zazdrości, żeby po trupach osiągnąć swoje cele.
00:06:06
Modlitwa owszem proszę, ale nic z tego nie wychodzi. Nie ma żadnej odpowiedzi.
00:06:13
Ale wielu z nich w ogóle nie ma modlitwy, nie ma prośby nawet.
00:06:17
Duchowa słabość.
00:06:21
Coś przyczyną?
00:06:23
Takiego stanu rzeczy.
00:06:27
Pierwszy, czwarty i piąty wyjaśniają nam, jaka jest przyczyna.
00:06:33
Przyjaźnie.
00:06:35
Ze świata.
00:06:37
To jest przyczyna.
00:06:40
Z jednej strony wiara w Boga. Z jednej strony chęć bycia zbawionym chęć należna przynależności do Kościoła.
00:06:51
Ale z drugiej przyjaźń ze światem myślenie według modły tego świata i upodabnianie się w swym postępowaniu tego, co robi świat.
00:07:08
Co robi nasz wróg, o którym tu jest mowa w wierszu siódmym.
00:07:15
Aby doprowadzić ludzi do takiego rozdwojenia jaźni do rozdwojenia duszy.
00:07:25
Salon naszego przeciwnika szatana jest zdyskredytowanie.
00:07:32
Boga.
00:07:36
On chce zdyskredytować bożą wartość.
00:07:41
Jego dzieła.
00:07:44
Jego słowa.
00:07:46
Jego drogi i to jest cała jego praca.
00:07:50
On robi Wszystko, aby ludzie nie postrzegali boga takim, jakim on jest. Nie postrzegali jego dzieł takimi jakimi są i nie liczyli się z jego słowem i nie chodzi jego drogami.
00:08:08
W naszym pokoleniu Szatan w tym celu używa 4 podstawowych środków.
00:08:17
Po pierwsze używa środków masowego przekazu, które prezentują standardy tego świata jako naturalne, jako normalne.
00:08:33
Po drugie używa świeckiej.
00:08:37
Świeckiego systemu szkolnictwa.
00:08:41
Który uczy, że filozofia tego świata jest rzeczywistością.
00:08:49
Po trzecie.
00:08:51
Posługuje się rozrywką różnego rodzaju formami rozrywki, aby zademonstrować, że przyjemności tego świata.
00:09:00
Są dla nas prawdziwym zaspokojenia.
00:09:05
Że przyjemności tego świata są wstanie zaspokoić człowieka.
00:09:10
I po czwarte posługuje się.
00:09:13
Zorganizowaną religią.
00:09:16
Która?
00:09:18
Adoptuje się.
00:09:21
Do norm tego świata, która przystosowuje się do tego, co mówi świat.
00:09:28
I upodabnia się do modły tego świata.
00:09:33
Są 4 narzędzia szatana, środki masowego przekazu.
00:09:38
Edukacja, rozrywka i religia.
00:09:46
Posługując się tymi środkami tymi narzędziami, Szatan wprowadził kłamstwo za kłamstwem za kłamstwem.
00:09:59
Na początku.
00:10:01
Sposób zakamuflowany, subtelny, a dzisiaj.
00:10:07
Sposób otwarty wielu aspektach.
00:10:11
I.
00:10:14
Postawił słowo Boże pod znakiem zapytania.
00:10:18
Zadał kłam.
00:10:20
Bożemu słowu i prawdzie, która jest w nim jasno objawiona.
00:10:28
Jak przyglądamy się temu, co Szatan robi i tej jego budowli.
00:10:35
To możemy zobaczyć, że u podstaw tej całej diabelskiej struktury są jakby takie 3 warstwy fundamentu.
00:10:48
Pierwszą warstwa pierwsza warstwa to jest to twierdzenie, że człowiek jest z gruntu dobry.
00:10:58
Człowiek jest z gruntu dobry.
00:11:02
Zostawiony samemu sobie będzie czynił to co dobre, to co etyczne to co właściwe, to co godne człowieczeństwa.
00:11:13
Będzie pomagał swojemu sąsiadowi.
00:11:16
Będzie starał się robić to, co dobre dla wspólnego dobra ludzkości.
00:11:26
Jeśli człowiek jest dobry, to co z tego wynika? Druga warstwa?
00:11:31
Człowiek będzie.
00:11:34
Polegał i będzie ufał.
00:11:37
Wymysł ą.
00:11:39
Czy tworom swojego własnego umysłu?
00:11:47
Jeśli człowiek jest dobry, to co wymyśli?
00:11:50
Jest godne zaufania i może na tym polegać.
00:11:56
A więc człowiek polega na nauce, polega na tym, co na czego nas uczą w szkołach, ich książkach kolwiek polega na swojej filozofii życia i sposobu postrzegania świata.
00:12:13
Polega na psychologii, która ma zająć się problemami ludzkiej duszy, ludzkiego umysłu, wewnętrznego życia.
00:12:22
I te prawdy, które te twory ludzkiego umysłu głoszą, są uznawane za ostateczną prawdę.
00:12:32
Chociaż.
00:12:34
Zarówno nauka, jak i edukacja, jak i filozofia i psychologia. Twierdzi, że nie ma ostatecznej prawdy.
00:12:41
Absolutnej prawdy, że Wszystko jest względne.
00:12:45
Wszystko jest relatywne, a jednak prezentują te swoje prawdy, jakoby były niepodważalne, jakoby były bezwzględnej, absolutnej. Powinniśmy im się poddać.
00:13:00
Kłamstwa.
00:13:03
To Wszystko kłamstwa.
00:13:08
Trzeci.
00:13:09
Trzecią warstwą.
00:13:12
Tego diabelskiego fundamentu, który wyrasta na tych 2.
00:13:18
Jest przekonanie, że człowiek jest panem własnego życia.
00:13:26
Że człowiek może osiągnąć czego, kolwiek będzie pragnął.
00:13:32
I o cokolwiek będzie się starał?
00:13:37
Że człowiek jest kapitanem?
00:13:40
Swojego statku swojego życia.
00:13:44
I może robić to, na co ma ochotę.
00:13:48
Jeśli czegoś bardzo pragnie, będzie bardzo się starał.
00:13:52
To to jest w stanie osiągać i nikt mu w tym nie może przeszkodzić.
00:14:01
Świat przez środki masowego przekazu ogłasza tą swoją ewangelię każdej minuty.
00:14:13
Nasze dzieci na wielu zajęciach są uczone tej.
00:14:19
Doktryny świata nie znaczy, że Wszystko co jest w mediach jest yy w tym kierunku, ale jest to przesiąknięte tym duchem.
00:14:31
Jest mnóstwo tego typu elementów. To samo nasze dzieci nie tylko przecież uczą się takich rzeczy, nie uczą się tylko filozoficznych kwestii tego, jak powstała ziemia, kim jest człowiek i jaki jest cel życia. Ale to Wszystko jest tam dziś wplecione.
00:14:44
Ten system i tam nie jest, są wplecione prawdy, Boże tam jest wpleciona filozofia tego świata i tego się nie uczy. Tak się kształtuje.
00:14:59
Rozrywka zabawia nas tą filozofią świata.
00:15:05
Jest to wplecione różne rzeczy. Wątki w tych filmach w tych kabaretach, w tych różnych rzeczach tam jest to Wszystko wpleciona.
00:15:14
Kształtuje człowieka i popycha człowieka jakimś konkretnym kierunku, w jakim idzie ten świat.
00:15:21
Dzieła sztuki, muzyka.
00:15:24
To Wszystko jest tworzone przez ludzi przesiąkniętych jakąś życiową filozofią.
00:15:30
Jakimś głębokim, życiowym przekonaniem.
00:15:33
Jakimś zrozumieniem istoty świata, w którym żyjemy.
00:15:38
I wkońcu.
00:15:40
Zorganizowana religia ciągle.
00:15:44
Kształtuje swoje myślenie, aby dopasować się do tego, co się dzieje na świecie i przypodobać się ludziom tego świata, żeby ich oczywiście pozyskać.
00:15:57
Jest gotowa na różnego rodzaju.
00:16:00
Kompromis z dotychczasowymi przekonaniami.
00:16:04
Żeby ten cel pozyskania?
00:16:08
Ludzi osiągnąć.
00:16:10
Pozyskania dla siebie.
00:16:16
Ale może prawda jest tak odmienna od tego, co głoszą te diabelskie kłamstwa? Człowiek nie jest fundamentalnie dobry.
00:16:26
Ale człowiek skażony grzechem rodzi się nie trawiony własnym sercu.
00:16:34
Człowiek jest grzesznikiem od urodzenia i bardzo szybko staje się grzesznikiem przez swoje czyny.
00:16:43
Tylko Jezus Chrystus jest absolutną prawdą.
00:16:48
I bez niego nie ma żadnej prawdy.
00:16:56
Bez niego nic nie możemy uczynić.
00:17:01
Może nam się wydawać, że jesteśmy panami swojego losu, ale bez niego nic nie możemy uczynić. On nam daje każdy dech.
00:17:10
Każdy dzień, każdą chwilę naszego życia, Wszystko, co mamy, jest nam dane odniego. On swej szczodrobliwości, łasce, daje życie wszystkiemu, co istnieje mocą swego słowa utrzymuje Wszystko, co istnieje w istnieniu bez niego nic nie powstało. Co powstało i bez niego nic nie żyje. To żyje.
00:17:32
Bez niego nic nie możemy uczynić.
00:17:38
Jestem kapitanem swojego życia.
00:17:44
Ale wielki, ja Jestem.
00:17:46
Jest moim panem.
00:17:49
I może mi pozwolić żyć do końca tygodnia i dać mi kolejne dni.
00:17:55
Ale może w każdej chwili odebrać mi życie, które mi dało.
00:18:01
Może zmienić moje życie w każdej chwili. Może zabrać mi rodzinę, którą mi dał.
00:18:07
Zdrowie, które mi dał dom, w którym mieszkam?
00:18:12
Możesz jednej chwili niż tego wszystkiego pozbawić, jeśli uzna ja mogę chcieć, jak bardzo chce, że chcę to odzyskać i chcę mieć więcej, cokolwiek mogę sobie chcieć, jeśli on na to nie przystanie.
00:18:24
Jeśli to nie jest jego fill, jego sercu jest, nie jest to jego wolą, jeśli nie ma w tym jego przyzwolenia.
00:18:31
Bo nie wszystkie rzeczy, które osiągamy, są jego wolą.
00:18:36
Ale jeśli on powie, nie?
00:18:39
To mogę się starać, jak sobie chce i wszyscy wokół mogą się starać jak chcą.
00:18:44
Będzie tak, jak on chce?
00:18:50
To są fundamentalne prawdy Bożego słowa, które kłócą się.
00:18:55
I są sprzeczności.
00:18:57
Z tymi szatańskimi kłamstwami.
00:19:02
I w zależności od tego, co jest w naszych sercach i to jest naszych umysłach. W co my wierzymy?
00:19:09
To będzie kształtowało po pierwsze nasz stosunek.
00:19:15
Do tego wszystkiego.
00:19:18
Czego Bóg od nas oczekuje?
00:19:21
Co nam nakazuje?
00:19:24
To będzie kształtowało nasz stosunek do jego świętych przykazań, do jego objawionej i wyrażonej w jego słowie woli, której żąda, abyśmy jako jego stworzenia słuchali.
00:19:39
Jakbyśmy ją w pokorze pełni?
00:19:43
Po drugie.
00:19:46
W zależności od tego, jak postrzegamy?
00:19:49
Te prawdy, o których tutaj mówiliśmy te fundamentalne kwestie.
00:19:54
Albo będziemy w stanie naszym życiem i naszym zrozumieniem pojąć pewne duchowe rzeczywistości.
00:20:05
Poza zasięgiem materialnego świata.
00:20:09
Albo też nasze myślenie na ich temat będzie zupełnie zdeformowane.
00:20:22
Pojme jako przykład.
00:20:25
Szatańskie kłamstwa na temat moralności.
00:20:33
Szatan twierdzi.
00:20:38
Że.
00:20:40
Zasady moralne zmieniają się z czasem.
00:20:45
I tak głosi ten świat, wybierzesz, a tamto twierdzi dlatego, że jest Bogiem tego świata i to, co czegoś coś, czego świat naucza i za czym świat idzie wynika z inspiracji tego złego ducha, który czytamy, zwodzi cały świat.
00:21:05
I tak mówi świat.
00:21:07
Normy moralne zmieniają się z czasem.
00:21:13
Wszystko jest względne.
00:21:16
Nie ma absolut ów, jeśli chodzi o nasze.
00:21:20
Zachowanie.
00:21:26
Zależności od tego, jak zmienia się filozofia tego świata, w zależności od tego, jakie ludzie mają zachcianki, zmieniają się.
00:21:37
Normy.
00:21:39
Moralne, Dlaczego nie?
00:21:43
To oznacza, że my jako ludzie możemy decydować o tym, co jest dobre.
00:21:50
A co jest złe?
00:21:53
To oznacza, że my jako ludzie posiadamy najwyższy moralny autorytet.
00:22:00
Co w praktyce oznacza, że jesteśmy Bogiem sami dla siebie.
00:22:08
Że to my decydujemy o tym, co jest dobre, a co nie i ktoś powie spewnością. Kościół tego nie może zaakceptować.
00:22:20
Naprawdę?
00:22:24
Może nie otwarcie.
00:22:27
Ale kościół jest otwarty, żeby zweryfikować swój punkt widzenia.
00:22:38
A więc ten.
00:22:39
Przeciwnik wielki zwodziciel.
00:22:44
Przychodzi do tych wielkich głów kościele.
00:22:48
I Szepcze im.
00:22:51
Rozsądne kłamstwa.
00:22:56
Kłamstwo nr jeden.
00:22:59
Bóg zmienił zdanie.
00:23:05
Spewnością w starym testamencie z pewnością w nowym testamencie i z pewnością nawet 100 lat temu.
00:23:16
W stwo.
00:23:18
Było złe.
00:23:20
Ale Bóg zmienił zdanie.
00:23:25
Teraz zdał sobie sprawę, że człowiek nie może żyć tylko z jednym partnerem przez całe swoje życie.
00:23:36
Nawet zwierzęta tego nie robią.
00:23:39
Wystarczy się rozejrzeć wokół.
00:23:43
Zobaczyć, jak żyją psy, jak żyją koty, żyją dzikie świnie.
00:23:48
Ileż oni się możemy nauczyć?
00:23:52
No tak mówi świat.
00:23:56
Człowiek nie został.
00:23:59
Nie jest stworzeniem, które jest wstanie całe życie trwać z jednym partnerem. To jest wbrew jego naturze, tak jak jest to wbrew naturze tych dzikich zwierząt.
00:24:12
I Bóg musi chyba sobie z tego zdawać sprawę.
00:24:19
Wspólnością dotarło do Boga, że niektóre z jego przykazań są zbyt surowe.
00:24:26
Dzisiaj Bóg pozwala ludziom odstępować od nich. Dzisiaj Bóg pozwala robić to, czego kiedyś zabraniał.
00:24:40
Wielu ludzi tak myśli w kościele?
00:24:45
Kłamstwo numer 2.
00:24:49
Musieliśmy coś źle zrozumieć?
00:24:57
Spewnością jest tak napisane w piśmie, ale musieliśmy to jakoś opacznie zrozumieć.
00:25:06
Spróbuj Jeszcze raz i może jak tak się dobrze wczytamy, jak tak zaczynamy dobrze analizować ten tekst to może.
00:25:17
Odkryjemy coś nowego, czego do tej pory tam nie widzieliśmy. Może gdzieś tam głęboko ukryte? Pod tym oczywistym znaczeniem jest jakieś inne znaczenie, może zupełnie przeciwne do tego, co tutaj do tej pory żeśmy czytali. Rozumieliśmy i co wydawało się oczywiste.
00:25:39
Musi być jakiś sposób?
00:25:43
Żeby dopasować to nauczanie pisma świętego. Do tego wszyscy wokół wierzą.
00:25:52
To czego do tego, czego uczy ten świat, pewnością coś źle zrozumieliśmy i dzisiaj wielkie głowy pracują nad tym, żeby nam przedstawić nowe znaczenie.
00:26:04
Którego do tej pory żeśmy się doczytali?
00:26:08
Kto jest ukryte głęboko pod tą oczywistą warstwą?
00:26:16
Kłamstwo numer 3.
00:26:19
Bóg w ogóle nie jest na czasie.
00:26:24
Jest na czasie.
00:26:27
To są powiedział, było dobre. Kiedyś lata temu to działało, to ludziom pomagało, ale nie dzisiaj.
00:26:39
Musimy patrzeć na jego słowo z takiego historycznego punktu widzenia i zaadoptować te już.
00:26:48
Przestarzałe idee do naszych współczesnych.
00:26:53
Czasów.
00:26:56

Skip to content

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na używanie plików cookie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić jak najlepsze wrażenia podczas przeglądania. Jeśli będziesz nadal korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie lub klikniesz „Akceptuję” poniżej, wyrażasz na to zgodę.

Zamknij