Świadectwo Maksima, Władima PL/UA

Świadectwo naszych braci uchodźców oraz kazanie Pawła Jurkowskiego z tłumaczeniem na język ukraiński.

Zakładki

00:00Świadectwo Maksima 17:25Świadectwo Władima 29:54List do Efezjan 1:3
Skip to content