Wytrwałość w utrapieniach

Kazanie Pawła Jurkowskiego pt. “Wytrwałość w utrapieniach” poświęcone jest analizie i kontemplacji słów apostoła Pawła z Drugiego Listu do Koryntian w kontekście całej Ewangelii.

Zakładki

00:002 List do Koryntian 6:3 04:182 List do Tymoteusza 2:12 21:47Dzieje Apostolskie 14:22 32:01List do Galacjan 6:17 37:101 List do Tesoloniczan 2:9

Transkrypcja

Przepisywanie pliku audio jest automatyczne, dlatego zawierać może błędy, literówki i służy raczej do odnajdywania danego fragmentu kazania, niż do czytania go w formie tekstowej.

00:00:00
2 list Apostoła Pawła do Koryntian 6, rozdział.
00:00:05
I Czytajmy od 3 wiersza?
00:00:10
Apostoł Paweł pisze w niczym.
00:00:14
Nie stawiamy żadnej przeszkody.
00:00:18
Aby nie podważano naszej posługi?
00:00:23
Ale we wszystkim.
00:00:25
Stawiamy siebie za przykład?
00:00:28
Jako słudzy Boga.
00:00:31
Z Wielkiej wytrwałości w uściskach w potrzebach.
00:00:38
W trudnościach.
00:00:40
W chłodz stach.
00:00:42
Z więzieniach.
00:00:44
W rozruchach.
00:00:46
W trudach.
00:00:48
W bezsennych nocach.
00:00:51
W postach.
00:00:52
W czystości.
00:00:54
W Poznaniu.
00:00:56
W cierpliwości.
00:00:58
W uprzejmości wy duchu świętym.
00:01:03
W niej obłudnej miłości w słowie prawdy.
00:01:08
Z mocy Boga.
00:01:11
Przez oręż sprawiedliwości w prawej i lewej ręce przez chwałę i hańbę.
00:01:20
Przez złą sławę.
00:01:22
I dobrą sławę.
00:01:25
Jako zwodzicielem.
00:01:27
A jednak godni zaufania.
00:01:31
Jako nieznani.
00:01:33
A jednak dobrze znani.
00:01:36
Jak u umierających.
00:01:40
A oto żyjemy.
00:01:43
Jak o karaniu.
00:01:45
A jednak nie zabić.
00:01:48
Jako zasmuca NI.
00:01:51
Jednak zawsze radości.
00:01:56
Jako ubodzy.
00:01:58
Jednak wielu ubogacające.
00:02:02
Jako nic nie mający, a Wszystko posiadające.
00:02:13
Wielka wytrwałość.
00:02:16
W przeróżnych okolicznościach i wyzwaniach.
00:02:22
Jest kluczowym elementem charakteru apostołów.
00:02:29
I wierzę, że wszystkich prawdziwych naśladowców Pana Jezusa.
00:02:37
Nie uciekanie od niesprzyjających okoliczności.
00:02:44
Ale stawianie im czoła.
00:02:49
Niepoddawanie się Press JI.
00:02:53
Ale mocne stanie.
00:02:56
Na właściwym stanowisku.
00:02:59
Nie uleganie pokusom, ale wytrwała walka ze słabościami naszego ciała i diabelskimi atakami i jego zasadzka mi.
00:03:14
Nie kompromis z grzesznym światem?
00:03:18
Ale wierność Bogu.
00:03:21
I jego słowa.
00:03:25
Wytrwałość w pośród życiowych burz i zamieci.
00:03:32
Niepewności jutra.
00:03:34
I zmienności losu.
00:03:38
List do Hebrajczyków 10 rozdział i 36. Wiesz mówi wytrwałości wam bowiem potrzeba.
00:03:46
Abyście po wypełnieniu woli Boga?
00:03:50
Dostąpili spełnienia obietnicy.
00:03:56
Boża obietnica zmartwychwstania i wiecznego życia czeka tylko tych.
00:04:04
Którzy okażą się wy trwałymi pielgrzymami.
00:04:10
Którzy nie zawrócą z obranej drogi za jezusem.
00:04:18
Apostoł Paweł w liście do Tymoteusza w 2 liście 2 Rozdziale i 12 wierszu mówi, jeśli z nim wytrwamy.
00:04:29
Z nim też będziemy królować?
00:04:34
Ale jeśli się go?
00:04:37
Za przemy.
00:04:40
I on się nas zaprze.
00:04:45
A więc jakże ważna jest wytrwałość w naszym chrześcijańskim życiu nie start.
00:04:54
Nie pierwsze kroki.
00:04:57
Nawet nie długie lata.
00:05:01
Ale wytrwałość we wszystkim do samego końca.
00:05:08
To jest dowodem prawdziwego zrodzenia z ducha.
00:05:14
I jego dzieła.
00:05:16
Bożej łaski.
00:05:18
W życiu.
00:05:19
Bożych dzieci.
00:05:22
Apostoł Paweł wskazuje nam w tym fragmencie na różne trudne aspekty swojego życia i służby.
00:05:30
Podkreślając rolę wytrwałości w nich wszystkich od tego zaczyna mówi o Wielkiej wytrwałości w pośród tych wszystkich rzeczy, które dalej wymienia.
00:05:49
Dalej w dalszej części tego listu 2 listu do koryntian w 12 rozdziale i 12 wierszu. Paweł mówi znaki Apostoła.
00:06:01
Dały o sobie znać wśród was?
00:06:06
We wszelkiej wytrwałości.
00:06:11
Jak i w znakach i cudach oraz przejawach mocy.
00:06:17
Dzisiaj dla wielu znaki cuda i przejawy mocy.
00:06:25
Stanowią niemal wyłączne kryterium Bożego powołania i pomawiania.
00:06:34
Jeśli ktoś dużo mówi o uzdrowieniach, opowiada o niezwykłych cudach, wielu ludzi jest gotowych zaakceptować niemal Wszystko, co tacy ludzie mają do powiedzenia, choćby tego nie było w Biblii.
00:06:53
Jednak znaki cuda i przejawy mocy.
00:07:00
Mogą być oczywiście prawdziwie dziełem Boga, ale też mogą być iluzją.
00:07:07
Mogą być wynikiem sprytnej psychomanipulacji.
00:07:12
Mogą być też dziełem zwodniczych duchów.
00:07:17
Lub po prostu zwykłym kłamstwem i wyolbrzymianie rzeczywistości.
00:07:25
Pan Jezus ostrzegał przed zwiedzeniem wynikającym z podążania za cudotwórcami i niezwykłymi zjawiskami.
00:07:39
Polecił nam natomiast dokładną analizę charakteru tych.
00:07:45
Którzy mienią się Bożymi Posłańcami.
00:07:50
Pan Jezus powiedział po.
00:07:53
Owocach ich poznacie a nie po cudach.
00:07:56
Nie po jakiś wielkich znakach nie mówię, że to jest bez znaczenia. Nie mówię, że tego nie pragniemy. Nie odda, to się nie modlimy, ale pan Jezus mówi, nie, to jest elementem rozpoznawczym prawdziwych bożych pomazańców. Pan Jezus mówi, patrzcie na owoc ich życia. To znaczy.
00:08:18
Ich postępowanie.
00:08:21
I cechy ich charakteru.
00:08:24
To jest owoc jak człowiek postępuje i jakim charakterem się odznacza.
00:08:32
I na tym zauważcie Apostoł Paweł skupia się w 2 liście do koryntian w się dowieść swojego apostolstwa.
00:08:43
Zauważcie, że w całym tym liście, w którym Apostoł Paweł broni swojego apostolstwa, nie wymienia jakiś cudów, które dokonała. Wiemy, że dokonał wielu.
00:08:53
Ale on nie powołuje się na te rzeczy, nie opowiada nam historię o uzdrowieniach o wskrzeszenia w zmartwych.
00:09:02
O cudach, które Bóg przez niego dokonał. W ogóle nie mamy żadnych szczegółów dotyczących takich rzeczy w tym liście, o czym Paweł mówi w tym liście?
00:09:11
O tym, jak żył między nim, jak postępował, jakie było jego życie mówi. Zobaczcie na owoc mojego postępowania. Czym się charakteryzowali śmy? Czy widzicie w nas mówi we mnie i w moich współpracownikach odbicie charakteru Chrystusa.
00:09:32
Na tym się Apostoł Paweł skupia.
00:09:35
Starając się wykazać różnicę między autentycznym apostolstwo em.
00:09:42
A jego podróbkami.
00:09:45
Reprezentowanymi przez sprytnych oszustów.
00:09:49
Którzy wkradli się do zboru w koryncie.
00:09:55
Prezentowali siebie jako alsy apostołów, najlepszy z apostołów.
00:10:01
I prawdopodobnie mówili o wielkich dokonaniach, które tam siedziały i tam siedziały jeszcze gdzies tam się nie działy.
00:10:09
Ale tego nie można było zobaczyć tak jak dzisiaj wielu przyjeżdża opowiada o różnych cudach, ale jak się zaczynają modlić i coś tam robić, to nie widzimy tych cudów, ale mówią, że tamto wskrzesili.
00:10:19
Umarły, że tam komuś noga odrosła, tam komuś ręka odrosła. Tam się wydarzyły wielkie cuda, ale czemu my tego tutaj nie widzimy, skoro tam się to działo?
00:10:30
Jeżeli są faktycznie takimi pomazańca mi mają taką moc, czemu my tego tutaj nie widzimy, tylko słyszymy ich słowa, ich przechwałki.
00:10:39
Takich było i jest dzisiaj wielu.
00:10:45
Poprzez różnorodne okoliczności.
00:10:49
W sposób właściwy dla chrześcijańskiego sługi.
00:10:55
I poprzez potężne narzędzia Służby Paweł i jego współpracownicy.
00:11:03
Prezentują się jako wierni wytrwali.
00:11:08
Posłani przez Boga i uzdolnieni przez niego do powierzonej im służby.
00:11:18
Termin przetłumaczony tutaj w niektórych tłumaczeniach jako polecanie siebie.
00:11:25
Paweł mówi, Polecamy siebie.
00:11:28
Zawiera w sobie ideę dostarczania dowodów cech charakteru przez działania, czyli o takim poleceniu. Paweł mówi Paweł nie mówi o poleceniu słownym.
00:11:41
Że my jesteśmy Bożymi apostołami, ale Paweł mówi, Polecamy się przez to, kim jesteśmy, jak postępujemy nasze życie i nasz charakter jest naszym poleceniem.
00:11:57
Więcej mówi do Koryntian wy jesteście listem polecającym?
00:12:04
Przecież to, co w waszym życiu się stało dzięki naszej posłudze jest dowodem tego, kim jesteśmy.
00:12:13
A dzisiaj koryntian nie są w miejscu, w którym podważają apostolstwo Pawła, zwiedzeni przez tych właśnie arcy apostołów, oszustów, którzy siebie prezentują.
00:12:26
Jak o tych prawdziwych pomazańców i mówią o swoim powodzeniu, mówią o swoich sukcesach. A Paweł mówi o swoich słabościach. Paweł mówi o swoich trudnościach, mówi o swoich prześladowaniach, o swoich zmaganiach.
00:12:45
Jaki kontrast pomyślmy i posłuchajmy dzisiejszych kaznodziejów, o czym oni mówią.
00:12:52
Czy mówią o swoich zmaganiach?
00:12:55
O swoich cierpieniach.
00:12:57
O bolesnych doświadczeniach.
00:12:59
Czy opowiadają tylko o samych sukcesach?
00:13:05
Jakiż kontrast między tym biblijnym apostołem a współczesnymi wieloma współczesnymi apostołami.
00:13:13
Którzy w ogóle nie przyznają się do żadnych słabości.
00:13:17
I braków.
00:13:19
I nie proszą o modlitwę, tak jak Paweł wszędzie prosił gdziekolwiek pisał, módlcie się o nas, módlcie się o nas. Pamiętajcie o nas w modlitwie.
00:13:32
W przeciwieństwie do fałszywych nauczycieli.
00:13:36
Praca Pawła nie polegała na kwiecistym Orator stwie w wygodnych okolicznościach.
00:13:45
Ale raczej jego służba była niełatwa.
00:13:49
I wywoływała przeróżne reakcje.
00:13:54
Niektórzy kochali Pawła.
00:13:56
Cenili go szanowali go, a inni przeklinali.
00:14:01
Złoży, czyli.
00:14:03
Nienawidzili go.
00:14:06
Tak jak Paweł wcześniej powiedział, dla jednych jesteśmy wonią życia ku życiu.
00:14:11
Dla innych jesteśmy fonią śmierci ku śmierci.
00:14:16
Całościowe spojrzenie na posługę Pawła prowadzi nas do wniosku.
00:14:23
Że Paweł i jego współpracownicy są prawdziwymi Sługami Boga. Bóg stoi za ich posługą.
00:14:34
Ich przeciwnicy próbowali argumentować, że ich służba budzi wątpliwości co do tego, czy powierzona im misja rzeczywiście pochodzi od Boga, bo przecież mają ciągle jakieś kłopoty.
00:14:51
Są bicz owani, więzieni.
00:14:56
Zhańbienie nivy oczach wielu.
00:15:00
Często zasmuceni ubodzy.
00:15:05
Oskarżeni o oszustwo.
00:15:08
Nie wydają się to być cechy wpływowej, skutecznej, błogosławionej przez Boga służbę.
00:15:18
Jaka to jest błogosławiona przez Boga służba?
00:15:22
Kiedy wszystkie drzwi się otwierają, kiedy wszyscy nas mile witają i kłaniają się przed nami, to jest błogosławiona służba.
00:15:31
No tak wielu ludzi dzisiaj myśli.
00:15:34
Błogosławiona, to znaczy łatwa.
00:15:37
To znaczy przyjemna to znaczy pełna profitów jak w mieście o was dobrze mówią, jak władze miasta się z wami liczą? No to błogosławieństwo na was spoczywa.
00:15:50
A może jesteśmy ludźmi kompromisu?
00:15:54
I dlatego u nas dobrze mówią.
00:15:57
I z władzami miasta trzymamy.
00:15:59
I w jaki niektórych ostatnie jeden brat mi mówi na zboże powieszony plakat, na kogo mają głosować i ulotki rozdają ludziom w zborze. Na kogo mają głosować może dlatego?
00:16:14
Czy takie coś nazwiemy błogosławieństwem Bożym, czy to jest miejsce, żeby takie rzeczy robić?
00:16:24
A więc.
00:16:25
Patrzmy na biblijne wzorce. Patrzmy jak Paweł tutaj przedstawia błogosławieństwo swojej służby.
00:16:33
Paweł, mam tutaj przedstawia całą listę.
00:16:37
Która jest świadectwem autentycznej posługi.
00:16:47
I Paweł tutaj.
00:16:51
Przedstawia kontr kulturowy obraz sukcesu.
00:16:58
Nie taki sukces, o jakim świat mówi.
00:17:02
To jest zupełnie inny obraz sukcesu.
00:17:07
Nie taki, o jakim świat mówi?
00:17:11
Ale taki, który podąża śladami cierpiącego sługi.
00:17:17
Którego autentyczna posługa miłości zaprowadziła na Krzyż golgoty.
00:17:26
Taka posługa uwydatnia raczej moc Boga.
00:17:30
Niż znaczenie pojedynczego człowieka.
00:17:36
Pierwsze 4 elementu pierwsze 4 elementy opisu na tej liście.
00:17:44
Przedstawiają ogólny obraz trudnych okoliczności.
00:17:50
Towarzyszących posłudze Apostoła.
00:17:55
Pierwsze 2 elementy z tej listy widzieliśmy już wcześniej w tym liście.
00:18:00
Paweł otwiera 2 list do koryntian pięknie wyrażonym błogosławieństwem.
00:18:07
Chwaląc Boga za jego.
00:18:09
Pocieszenie i zachętę w utrapieniu.
00:18:16
Błogosławiony, niech będzie Bóg i ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który nas pociesza we wszelkim naszym ucisku.
00:18:35
A więc Paweł miał wiele ucisków.
00:18:38
I to różnorakich ucisku mówi we wszelkim ucisku. Czyli to są różne uciski.
00:18:44
I mówi, Bóg nas pociesza we wszelkim naszym ucisku, po co? Abyśmy byli w stanie pocieszać tych, którzy są.
00:18:53
We wszelkim ucisku, a więc są też inni. Nie tylko oni są, ale też inni są we wszelkich różnych ucisk Ach i trzeba im pocieszenia.
00:19:04
I Paweł mówi, Bóg nas Pociesza.
00:19:06
Amyx kolei pocieszamy ich tym pocieszeniem, które Bóg nam dał w naszym ucisku. Czy w naszych uściskach.
00:19:15
Gdyż tak jak obfitują mówi cierpienia Chrystusa względem nas. Tak też przyschła. Tak też przez Chrystusa obfituje nasza pociecha. Jeśli zaś jesteśmy uciskani.
00:19:31
To dla waszej pociechy i zbawienia?
00:19:34
Jeśli jesteśmy pociesza ni, to dla waszej pociechy działającej wytrwałości.
00:19:43
Tych samych cierpień.
00:19:46
Których i my doznajemy. Zobaczcie, o czym Paweł tutaj na samym początku tego listu to są pierwsze słowa od 3 do 6 wiersza Paweł mówi o cierpieniach, o uściskach i wytrwałości.
00:20:03
Wytrwałości w pośród tego wszystkiego nie załamywania się nie zniechęcania się, nie cofania się wytrwałość.
00:20:11
W naszym fragmencie w 6 rozdziale Paweł opisuje wytrwałość, jakiej wymagała jego służba jako wielką wytrwałość mówi o Wielkiej wytrwałości i ta lista, która znajduje się tutaj w 6 rozdziale, definiuje różne aspekty tej wytrwałości, w czym Paweł był wytrwały.
00:20:39
W sumie mamy tutaj aż 28.
00:20:43
Aspektów wytrwania w trudnych okolicznościach.
00:20:50
W trzymaniu się bożych metod działania.
00:20:55
I wytrwania.
00:20:57
W paradoksach autentycznej służby.
00:21:03
Pierwsze 3 elementy na naszej liście opisują różnorakie.
00:21:07
Powszechne, bolesne doświadczenia.
00:21:11
Zobaczcie uciski.
00:21:14
Nie dostawki.
00:21:20
Uciski to tłumaczenie słowa, które odnosi się do ogólnego fizycznego lub emocjonalnego cierpienia.
00:21:32
To słowo rzadko występuje poza biblijną greką.
00:21:37
A w literaturze biblijnej odnosi się do trudnych okoliczności i kłopotów, które wywołują niepokój.
00:21:47
Czy też wewnętrzne emocje udręki wywołane przez te niesprzyjające okoliczności? Paweł mówił w dziejach apostolskich w 14 rozdziale i 22 wierszy, że musimy przejść.
00:22:05
Przez wiele ucisków.
00:22:09
Aby wejść do Bożego Królestwa?
00:22:12
Wiele ucisków.
00:22:15
Mówi, to jest normalne, jeśli chcecie iść za chrystusem i chcecie dojść do Królestwa Bożego, to nie spodziewajcie się otwartych drzwi i kwiatów sypanych przed wami i oklasków i klepania po plecach i głaskania.
00:22:31
Od czasu do czasu chwała Bogu są takie rzeczy, które nas tam zachęcą, ale mówic o wiele ucisków musimy mówi przejść przez wiele ucisków, żeby wejść do Królestwa Bożego.
00:22:45
No to się musimy nastawić.
00:22:47
Nie nastawiaj my się na sukcesy i powodzenia.
00:22:52
Ale na uciski.
00:22:54
Na różnego rodzaju sytuacje, które będą powodowały.
00:22:59
Nasze zmagania emocjonalne.
00:23:06
2 termin odnosi się do zestawu stresujących okoliczności, utrapień, trudności, udręk lub kłopotów.
00:23:17
To kolejne słowo na Apostolskiej liście bolesnych doświadczeń to niedostatki albo potrzeby, albo braki.
00:23:27
Chyba wszyscy wiemy, co to znaczy?
00:23:32
Nikt z nas nie ma wszystkiego.
00:23:35
Co dobrze byłoby mieć, a z pewnością nie mamy wszystkiego, co byśmy chcieli mieć.
00:23:43
Wszyscy wiemy, co to są niedostatki?
00:23:47
Wszyscy mamy pewne, niespełnione potrzeby.
00:23:51
Niedostatki czy braki w różnych aspektach naszego życia.
00:23:56
Apostoł Paweł też nie żył w bajkowym świecie, w którym spełniają się wszystkie marzenia i życzenia, ale żył w tym samym upadłym świecie, w którym i my żyjemy.
00:24:09
Gdzie wiele naszych potrzeb nie jest w pełni zaspokojonych, nie mówiąc już o naszych zachciankach.
00:24:17
Paweł wiedział, co to jest niedostatek snu.
00:24:21
Niedostatek jedzenia.
00:24:24
Wygody odpoczynku.
00:24:26
I wielu innych podstawowych potrzeb, z jakimi się wiąże życie na tej Ziemi.
00:24:33
Ale nie narzekał z tego powodu.
00:24:36
Ale cierpliwie wytrwale to Wszystko.
00:24:45
Kolejnym powszechnym ludzkim doświadczeniem są utrapienia.
00:24:51
Dosłownie ten termin odnosi się do bycia zamkniętym w ciasnej przestrzeni.
00:25:01
Wyobraźcie sobie bycie zamkniętym w ciasnej skrzyni, gdzie nie można się ruszyć.
00:25:10
To taki termin tutaj Paweł używa.
00:25:14
Ten termin opisuje próby i trudności, od których nie ma ucieczki.
00:25:21
Z którymi trzeba żyć?
00:25:24
Które trzeba znosić?
00:25:28
Możesz protestować, możesz się nie zgadzać ze swoim losem.
00:25:35
Możesz się nad sobą użalać i narzekać, jeśli chcesz.
00:25:40
Możesz myśleć, że inni nie mają tak źle jak ty.
00:25:45
Ale to Wszystko na nic?
00:25:48
Od pewnych problemów nie da się uciec.
00:25:53
Każdy z nas musi znosić pewne niedogodności.
00:25:58
I zmagać się z pewnymi utrapień ami.
00:26:02
Które nam towarzyszą?
00:26:07
To są różne rzeczy.
00:26:10
To może być chore dziecko?
00:26:13
To może być nieposłuszna dziecko.
00:26:16
To może być uciążliwy sąsiad czy sąsiadka.
00:26:21
To mogą być jakieś aspekty naszego zdrowia, które szwankuje.
00:26:27
To mogłoby to może być trudny szef w pracy albo pracownicy, którzy ciągle zawodzą.
00:26:35
Różne rzeczy, od których po prostu nie da się uciec o pracownika możesz wywalić, ale skąd wiesz, że znajdziesz lepszego?
00:26:45
Szefa trudniej zmienić sąsiada też a żony męża, dzieci, rodziców. Po prostu trzeba z tym się pogodzić. Trzeba z tym żyć, trzeba to znosić.
00:27:02
Apostoł Paweł nie składa świadectwa wyzwolenia ze wszystkich ucisków.
00:27:09
Usunięcia wszystkich braków i utrapień, ale coe składa świadectwo o wytrwałości w obliczu tych problemów?
00:27:21
Nie narzekania na nie i nie uciekania od trudnej rzeczywistości.
00:27:28
Świadectwem Pawła.
00:27:30
Jest wielka wytrwałość w pośród życiowych zmagań.
00:27:38
Które są udziałem wszystkich ludzi w mniejszej lub większej mierze.
00:27:46
Kolejne 3 elementy na tej liście wytrwałości dotyczą bardziej osobistych, bolesnych cierpień.
00:27:55
Wynikających z ludzkiej wrogości wobec zwiastunów Ewangelii.
00:28:03
I podejmowanych prób ich zastraszenia.
00:28:07
A więc mamy tutaj chłosty?
00:28:13
I różnego rodzaju rozruchy.
00:28:17
A więc tutaj przechodzimy do bardziej szczegółowego omówienia apostolskich ucisków i utrapień.
00:28:25
Głoszenie Ewangelii wśród Żydów i pogan.
00:28:31
Nie spotykało się generalnie z ciepłym przyjęciem.
00:28:36
I to nie tylko w tamtych czasach, ale przez wiele kolejnych.
00:28:40
Wieków historii chrześcijaństwa.
00:28:45
Apostołowie i ich następcy w kolejnych pokoleniach znosili liczne bolesne formy nacisku, mające powstrzymać ich misyjną działalność.
00:29:01
I wiemy, że dzisiaj wielu naszych braci i wiele naszych sióstr doświadcza podobnych form agres JI ze strony bezbożnych ludzi.
00:29:11
Reprezentujących wrogie Bogu, światopoglądy czy też formy religijności.
00:29:20
Pierwsze tutaj słowo chłosty albo biczowania.
00:29:25
Może się odnosić do uderzeń pięściami, tak jak w Ewangelii Łukasza 10/30.
00:29:33
Może odnosić się do uderzeń rózgami, tak jak w dziejach apostolskich 16, 22 i 23.
00:29:41
I może się odnosić do uderzeń Biczami, tak jak w Ewangelii Łukasza 12, 48.
00:29:49
Klemens biskup zboru w Rzymie z końca pierwszego wieku pisze o 7 Chłodz stach Apostoła Pawła, choć sam Apostoł Paweł w 2 liście do Koryntian w 11, rozdziale 24 i 25. Wiesz, wspomina o 5 biczowania chodż Żydów.
00:30:10
I 3 Chłodz stach od Pogan.
00:30:15
Żydzi wymierzali.
00:30:18
Tę karę biczowania.
00:30:20
Za pomocą skórze skórzanego bicza strzech splecionych rzemieni, przy czym 13 uderzeń wymierzano w pierś.
00:30:33
13 uderzeń w prawe ramię i 13 uderzeń w lewe ramię.
00:30:42
Prawo mojżeszowe zabraniało zadawać więcej niż 40 uderzeń.
00:30:48
Podczas biczowania więc przezorni Żydzi poprzez stawali na 39 uderzeniach w sumie.
00:30:58
Wyobrażacie sobie takie publiczne obnażenie? Nas zdjęcie z nas ubrań i 13 ciosów takim brzemieniem w pierwsze 13 w jedno ramię 13 w 2 Radę.
00:31:14
Paweł mówi, że 5 razy był tak biczowany 5 razy mówi, otrzymałem od Żydów po 39 uderzeń.
00:31:24
Ilu z nas wniosłoby jedną taką chłostę?
00:31:30
Ja nie wiem jak bym przeżył 39 batów na gołą skórę.
00:31:35
Listwie zdarzało mi się parę razy dostać 25 pasów na tyłek.
00:31:41
Więc mam pewne wyobrażenie tego cierpienia.
00:31:44
Choć Jestem przekonany, że żydowscy egzekutorzy bili mocniej niż moja mama.
00:31:53
A jak wyglądała skóra po takim biczowaniu?
00:32:01
Apostoł Paweł w liście do Galacjan w 6 Rozdziale i 17 wierszu mówi o Stygmat Ach Jezusa na swoim ciele.
00:32:10
Pewnie zastanawialiście się o to, jakie stygmaty tu chodzi w świetle tych katolickich, fałszywych stygmatów, ojca Pio czy innych świętych?
00:32:19
To greckie słowo stygmaty oznacza ślady pięt na blizny.
00:32:26
Takie jest znaczenie tego słowa. To jest greckie słowo stygmat os.
00:32:30
Oznacza po prostu blizny, pienkna ślady, każde takie biczowanie z pewnością zostawiało na ciele blizny.
00:32:42
A ponadto Rzymianie chlustali rózgami, kijami lub rzemienia mi, do które do których były przymocowane ostre fragmenty metalu lub jakieś inne ostre przedmioty, na przykład połamane kości zwierząt.
00:33:00
I Rzymianie w ten sposób chłostą lia Paweł mówi, że 3 razy był bity przez Rzymian 5 razy od Żydów, 3 razy od pogan.
00:33:12
Więc w rezultacie jego ciało mogło być pełne stygmatów pełne tych blizn śladów. Po tak licznych zadanych mu ciosach.
00:33:26
Pawłowi nie były obce ani więzienia.
00:33:32
Ani zamieszki.
00:33:34
Ani rozruchy pełne przemocy napierając ego tłumu.
00:33:42
Myślę, że że nikt z nas póki conie doświadczył czegoś takiego, ale myślę, że jest to jedna z najbardziej chyba nieprzyjemnych rzeczy, jaka mogłaby nas spotkać stanięcie w obliczu rozjuszonego tłumu.
00:33:57
Z kijami z jakimiś świecie, sztachetami, widłami. Nie wiem czymkolwiek w rękach napierając Egona nas ludzi wściekłych, pełnych nienawiści.
00:34:12
A tych miejsc w Biblii jest pełno w dziejach apostolskich mamy mnóstwo takich miejsc, gdzie Paweł z takimi ludźmi miał do czynienia.
00:34:21
Rozjuszone tłumy.
00:34:25
Paweł mówi o takich zderzeniach z Tłumami, które chciały go zabić w Damaszku w Jerozolimie, antiochii, puzyńskiej w i koniom Blistrze te saloni Trzebe i Koryncie Efezie, a czekały go jeszcze kolejne.
00:34:46
A więc to jest jego świadectwo?
00:34:49
Mówi, byłem publicznie bity.
00:34:54
Lała się ze mnie krew?
00:34:59
Teraz Jestem pełen blizn.
00:35:02
Pełen śladów.
00:35:03
Wierności chrystusowi i mówi w tym wszystkim wytrwałem.
00:35:08
W tym wszystkim się nie wycofałem.
00:35:11
To nie było tak, że jak Pawła zlali w jednym mieście, to już mówi, ja już dalej nie idę. Ja mam dosyć, już mieli już już mnie Wszystko boli. Ja ja muszę teraz do sanatorium.
00:35:22
Z reguły w zwykłą on lewo się pozbierał i mówi, idę dalej do następnego miasta, a bracia mówią, Słuchaj Pawle, tam cię czeka ją kolejna n tak ja wiem mówi Duch Święty mnie przekonuje, że w każdym mieście czekają mnie rozruchy biczowania. To Wszystko mnie czeka, ale nie mogę inaczej. Muszę iść, muszę iść.
00:35:41
Duch Święty mnie przynagla dusze ludzi czekają, ludzie giną, muszę iść. Chociaż wiem, co mnie czeka.
00:35:48
To jest apostolstwo, to jest świadectwo prawdziwego powołania. Proszę, jak.
00:35:54
Gotowość pójścia tam, gdzie wiemy, że nas nie przyjmą z otwartymi ramionami, ale gdzie nas oplują, gdzie nas wyzywają, gdzie nas uderzą?
00:36:03
Tu trzeba pomazańca Bożego.
00:36:09
Kolejna trójka na tej liście to sytuacje, w których cierpienie wynika częściowo z własnych decyzji. Paweł mógł uniknąć tych rzeczy.
00:36:24
Ale ze względu na Chrystusa, ze względu na to powołanie był gotów znosić te kolejne cierpienia.
00:36:33
I był gotów.
00:36:35
Zmagać się z różnymi problemami, takimi jak trudy.
00:36:40
Nieprzespane noce.
00:36:43
I głód czy Posty?
00:36:46
Pierwsze słowo tutaj na tej liście tych 3 to słowo, które odnosi się do ciężkiej, żmudnej pracy aż do wyczerpania.
00:36:59
Aby mówią o takich trudach, kiedy mówi trudy, to mówi trudy wynikające s ciężkiej harówy ciężkiej pracy do totalnego wyczerpania.
00:37:10
W pierwszym liście do Tesaloniczan 2 Rozdziale i 9 wierszu Paweł mówi o Pracy w dzień i w Nocy mówi w dzień i w nocy pracowaliśmy. Co?
00:37:23
Może tłumaczyć.
00:37:25
Kolejny problem na tej liście, czyli Bezsenne noce. Wiecie jak to jest? Czasami człowiek się napracuje do tego stopnia, że nie może spać.
00:37:33
Czasami jest tak, że się z pracujemy i padamy i śpimy jak kłoda, ale czasami jest zupełnie inaczej.
00:37:41
Człowiek jest umęczony i nie może spać, bo go Wszystko boli.
00:37:45
Bo jest tak umęczony pracą?
00:37:50
A więc być może ta bezsenność, o której Paweł dalej mówi, odnosi się do tego, ale myślę, że nie tylko, ponieważ wiemy, że Paweł niestrudzenie służył zbiorom znajdującym się pod jego opieką.
00:38:06
I nie tylko pracował yy fizycznie, wyrabiając namioty, aby się utrzymać finansowo, ale też otaczał opieką tych nowych wierzących, którzy się nawracali. Wielu z nich w tamtych czasach było niewolnikami, którzy w ciągu dnia musieli pracować dla swoich.
00:38:24
No i jedynym czasem, w którym mogli się spotkać na modlitwę, na rozmowę, na rozważanie słowa była noc. Spotykali się tylko w nocy. Nie tak jak my tutaj sobie w biały dzień jeszcze światełka zapalone, oni się spotykali często po nocach.
00:38:44
Bo w ciągu dnia nie nie mieli takiej możliwości, więc Paweł, wiecie w dzień pracował przy wyrobie namiotu, a potem przychodzili ludzie, z którymi trzeba było rozmawiać, o których trzeba się było modlić, którym trzeba było doradzać, których trzeba było pouczać i stąd mogły być te nieprzespane noce.
00:39:06
Paweł też.
00:39:08
Poświęcał czas na modlitwę.
00:39:10
I w ciągu dnia mógł nie mieć na to zbyt wiele czasu, kiedy pracował.
00:39:14
Owszem można pracować i modlić się.
00:39:17
Ale wiecie, jak to ciężko czasami skupić się jest na modlitwie jak człowiek yy coś tam robi tak jak tutaj szycie namiotów może nam się wydawać taką pracą, przy której można swobodnie myśleć i można się modlić. Być może nie wiem jak Paweł Toro.
00:39:31
Ale myślę, że pewne zajęcia wymagają skupienia, szczególnie dla mężczyzn. To jest problem. Ja jak się skupię na jednej rzeczy, to już mam problem z innymi.
00:39:39
Nieraz coś próbuje robić i słuchać, ale dużo mi ucieka. Niestety nie mam takiej rozdzielnej uwagi jak moja żona. Jej łatwiej jest ona potrafi 3 4 rzeczy naraz robić i ogarnia to ja jak jedną już zrobię to już.
00:39:54
Ona do mnie coś mówi, ja coś robię, a nic nie słyszę.
00:39:58
Także nie wiem jaks Paweł czy miał podzielną uwagę czy nie?
00:40:03
Ale być może też i nieraz yy po prostu po ciężko przepracowanym dniu skłaniał swoje kolana, tak jak dzisiaj Sławek czytał listu do Efezjan i modlił się. Modlił się o zbory, modlił się o potrzeby.
00:40:19
Modlił się z tymi, którzy przychodzili, modlił się sam.
00:40:25
Wymagania Apostolskiej posługi Pawła.
00:40:29
Zwłaszcza jego ciężkie częste podróże, mogły też wiązać się z niedojadanie z głodem.
00:40:38
Użyte tutaj słowo może oznaczać albo głód.
00:40:42
Albo post wiecie, że jedno z 2 jest ściśle związane, jak się pości, to się jest głodnym.
00:40:51
I jak się nie je, to można pościć.
00:40:54
Czasami jest tak, że decydujemy się na post i mamy co jeść, ale rezygnujemy po prostu, bo chcemy poświęcić się temu właśnie, by pościć i modlić się, ale czasami są sytuacje, w których po prostu nie ma co jeść, gdzieś tam jesteśmy i wtedy możemy po prostu zdecydować, ok, nie tylko nie będę jadła, ale będę pościł. Poświęcę ten czas modlitwie poświęcę ten czas Bogu.
00:41:18
Więc Paweł tutaj mówi też o postach czy też.
00:41:22
Okresach głodu nie do jadania.
00:41:27
Wiemy, że czasami pan Jezus?
00:41:30
Był, że nie miał czas, żeby zjeść.
00:41:33
Do tego stopnia, że jego rodzina przyszła pewnego dnia i myślała, że oszalał, bo nie miał czasu, żeby jeść.
00:41:44
Apostoł Paweł przy swojej działalności Apostolskiej przy tych różnych obowiązkach pewnie też często.
00:41:50
Machał ręką na jedzenie, bo byli bracia były siostry trzeba było.
00:41:55
Podzielić się z nimi duchowym pokarmem?
00:41:58
I tak jak pan Jezus mówił?
00:42:00
Mam pokarm, o którym wy nie wiecie?
00:42:04
Ciało może poczekać.
00:42:07
Ale duchowo Jestem possi lony społecznością słowa modlitwy.
00:42:13
Tak jak my teraz planujemy pod koniec tygodnia spotkać się z braćmi tam w Płocku na 3 dni. Czwartek, piątek, Sobota Postu i modlitwy i powiem wam szczerze, że jak tam jeżdżę na te Posty.
00:42:25
W ogóle nie nie brak mi tego jedzenia. To jest tak bogaty duchowy czas w społeczności z braćmi modlitwy słowa, że jedzenie w ogóle tam przychodzi. Czasami jakieś wiadomo coś tam po ściska, coś tam głowa, trochę poboli. Czy tego ale.
00:42:43
To cacy w ogóle jakby nie, nie jest to problemem. Nie jest to dla mnie osobiście wielkim problemem. Kiedy jest ta duchowa społeczność, kiedy jest słowo Boże, kiedy jest czas modlitwy, kiedy są bracia gorliwi dla Boga, to to jedzenie może nie istnieć.
00:43:01
I myślę, że Paweł też podobnie podchodził, że jak jak są te boże rzeczy, jedzenie może poczekać można jeszcze trochę nie jest jeść.
00:43:13
I znowu Paweł z radością znosił te wszystkie trudy swojej posługi opisane w tych 9 słowach.
00:43:22
Ponieważ jak mówi w dziejach apostolskich nie cenił nadmiernie swojego życia, ale zabiegał by z radością dokończyć swój bieg i służbę, którą otrzymał od Pana Jezusa, żeby świadczyć o Ewangelii łaski Boga.
00:43:44
Niezwykła wytrwałość Pawła.
00:43:48
Przejawiała się również w kolejnych 9 pozytywnych cechach znajdujących się na tej liście. Paweł nie tylko był wytrwały w tych trudnościach i zmaganiach, ale Paweł był również wytrwały w trzymaniu się tego, co dobre i to jest bracia i siostry. Niezwykle ważna równowaga w naszym życiu.
00:44:10
Nie bądźmy chrześcijanami, którzy nie robią tego, nie robią tamtego i nie robią jeszcze tego, ale bądźmy chrześcijanami, którzy nie robią tego, ale robią to takimi bądźmy chrześcijanami, bo niektórzy chrześcijanie, mój ani pije, ja nie palę, nie przeklinam, ja nie chodzę do kina, ja nie oglądam telewizora i to jest całe i chrześcijaństwo.
00:44:32
Oni nie robią po prostu tych grzesznych.
00:44:35
To dobrze, że tego nie robisz chwała Bogu, ale to co robisz to jest moje pytanie co robisz w związku z tym?
00:44:42
Czy yy. W związku z tym znalazłeś sobie inne hobby? Na przykład siedzisz na youtubie i oglądasz filmy chrześcijańskie na youtubie całymi dniami. Uważasz, że to jest błogosławiona służba? Twoja oglądanie filmów na youtubie albo na fejsbuku?
00:44:58
Albo jeszcze coś innego. Dzisiaj ludzie robią duchowego im się wydaje.
00:45:03
Musimy naprawdę bracia siostry zobaczyć co robimy, to jest ważne co robimy dla Pana Jezusa.
00:45:09
Czy służymy innym w miłości? Czy głosimy Ewangelię, czy pracujemy dla pana?
00:45:16
I czy w tym jesteśmy wytrwali?
00:45:19
Paweł tutaj mówi o tym, czego nie robi.
00:45:24
Wcześniej o tym mówił, nie dajemy nikomu zgorszenia, nie robimy nic, co mogłoby być dla kogokolwiek zgorszeniem.
00:45:31
Ale mówi w wytrwałości znosimy problemy, uciski w zmagania i wytrwałości. Czynimy to, co jest dobre. To co jest miłe Bogu, w tym też jesteśmy wytrwali.
00:45:44
Nie to, że zrobiliśmy coś raz i już jesteśmy zadowoleni. Już mamy zaskar bione u Boga, nawet na zawsze na wieczność, ale ciągle jesteśmy wytrwali w czynieniu dobra Paweł mówi dzisiaj Bracia, póki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim.
00:46:02
A szczególnie domownikom wiary, wykorzystując czas, bo dni są złe.
00:46:08
Róbmy bracia i siostry to co dobre szukajmy naszego miejsca posługi, komu możemy coś dobrego zrobić? Kogo możemy odwiedzić, kogo możemy pocieszyć, kogo możemy zachęcić, kogo możemy wesprzeć służmy jedni 2 w miłości służmy chrystusowi w ten sposób, w tym bądźmy wytrwali nie, że raz coś zrobimy nie że od czasu do czasu się zerwiemy.
00:46:35
Ale szukajmy jak służyć?
00:46:38
Szukajmy jak być użytecznymi?
00:46:43
Jeśli Bóg pozwoli, przyjrzymy się za tydzień, tym.
00:46:47
Pozytywnym działaniom Pawła dzisiaj.
00:46:51
Zakończymy, zadając na koniec sobie pytania.
00:46:55
O nasze.
00:46:57
Zaangażowanie i poświęcenie w służbie Ewangelii, bo tutaj możemy czytać tą listę i mówić. No, no ta apostołowie, no no ci to się na cierpieli. No tak ci to rzeczywiście ojojojoj.
00:47:11
Cudownie było tak wspominamy z rozrzewnieniem Pierwszy kościół, tak czasami wracamy i o w tym pierwszym kościele było tak cudownie.
00:47:19
Takie cuda się działy o tam naprawdę się działo tak tak, ale ale za jaką cenę bracia i siostry?
00:47:29
W czym to się wiązało?
00:47:32
O tym już tak dużo się nie mówi.
00:47:34
Mówi się uzdrowieniach o cudach o jakiś wielkich wydarzeniach i dobrze, że o tym mówimy, bo o tym jest napisane, ale nie tylko o tym jest napisane. Jest napisane też o prześladowaniach.
00:47:44
Jest napisane też właśnie o bezsenności, o niedojada iu.
00:47:51
O tłumach rozwścieczonych.
00:47:54
Dlatego, że oni szli.
00:47:56
Tam, gdzie wiedzieli, że to nie będzie dobrze przyjęty, ale szli mówili mimo tego, że wiedzieli, że będą z nich się śmiać, będą drwić i będą złorzeczyć. Będą przeklinać, będą podburzać władzę.
00:48:08
Pobiją ich.
00:48:10
Rózgami rysiek ą.
00:48:13
Ale się nie zatrzymywali, szli i te wtedy się objawiała moc Boga wtedy się manifestowała chwała Jezusa Chrystusa.
00:48:23
My dzisiaj chcemy tej chwały, chcemy tej mocy, chcemy uzdrowieni, chcemy tych wspaniałych rzeczy, ale coz tą 2 stroną. Czy tego też chcemy?
00:48:34
Czy chcemy uczestniczyć w cierpieniach Jezusa?
00:48:37
Tak jak chcemy uczestniczyć w jego mocy.
00:48:40
Paweł mówi, że to jest nierozłączne.
00:48:43
Jeśli chcemy mieć udział w mocy Jezusa, to tylko wtedy, kiedy mamy udział w jego hańbie i w jego cierpieniu tylko wtedy.
00:48:54
Jeśli chcemy samej mocy?
00:48:57
To będziemy zwiedzeni.
00:48:59
Bo są ludzie dzisiaj i wtedy byli, którzy mówią, nie musisz cierpieć, nie musisz się poświęcać, tylko wiesz, tylko mocno wiesz, tylko wyznawali i kreują moc człowiek.
00:49:14
Kreują wizję, która nie jest biblijną wizją i wierzę, że tam też się dzieją różne rzeczy. Pytanie tylko, z jakiego źródła co za tym stoi?
00:49:26
Jaka jest przyszłość takich ludzi?
00:49:29
Jaki jest ich charakter? Jaki jest ich owoc, jaki jest ich koniec? Nie mi to sądzić. Nie chcę się wdawać w ocenę innych, ale na pewno chce się tego wystrzegać. Nie chce iść tą drogą, nie widzę takiej drogi w słowie Bożym i dlatego.
00:49:46
Nie idę tą drogą i przestrzegam przed podążaniem za takimi ludźmi takimi wizjami. Natomiast wierzę w prawdziwą moc Jezusa Chrystusa, która może być obecna w kościele, ale tylko w kościele, który przede wszystkim jest czysty i Święty, który się oczyszcza ze swoich grzechów. To jest pierwsze nasze powinność walczyć z grzechem, odrzucać wszelki grzech, wszelką nieprawość i po 2 służyć jezusowi.
00:50:16
Służyć w tym, czym dzisiaj możemy służyć, może nie możemy wiele.
00:50:20
Ale jeśli będziemy wierni w tym, co możemy dzisiaj zrobić, wtedy zostaniemy postawieni nad czymś większym. Jeżeli nie jesteśmy wierni w małym możemy bajdurzyć, możemy sobie marzyć, możemy chcieć i możemy słuchać na you Tubie, ile chcemy świadectw o tym, jak Bóg wielkie rzeczy gdzieś tam czyni, ale to nic nie będzie w naszym życiu miało miejsca tak długo, jak my nie będziemy wierni w tym, co dzisiaj jest w naszych rękach, w tym co dzisiaj możemy zrobić. Jestem o tym przekonany.
00:50:50
Jeśli chcemy wielkich rzeczy?
00:50:53
To tylko przez posłuszeństwo w małych rzeczach przez wierność Bogu w małych rzeczach.
00:50:59
Pan Jezus o tym tak wyraźnie mówi.
00:51:02
Że jeżeli ktoś nie jest wierny w małym, kto mu powiększy, to mu powiedział, że większe rzeczy to niedorzeczność. Bóg nie jest inwestorem, który będzie ponosił straty. Bóg nie będzie inwestował w kogoś, kto nie przynosi zysków na poziomie podstawowym.
00:51:22
Bóg mądrze inwestuj.
00:51:25
I mówi, jeśli będziecie wierni w małym, dostaniecie więcej.
00:51:31
Na 3 XO no Bóg ma wiele Bóg ma Wszystko i chce dawać. Wiemy, że jest hojnym, bowiem nie jest skąpy, ale jest hojny ale jest mądry.
00:51:41
Jest dobrym, najlepszym ekonomistą.
00:51:45
I w mądrości rozdziela, wiedząc, ile jesteśmy w stanie prawdziwie wykorzystać z tego, co nam daje i w jaki sposób to wykorzystamy i czy jemu przyniesiemy tym chwałę, czy może przypadkiem będziemy na siebie zwracać uwagę?
00:52:00
Będziemy opowiadać o sobie, o ile to my dokonaliśmy. Jacy to my wspaniali? Jesteśmy i tak dalej.
00:52:07
Spółka o tym wszystkim wie?
00:52:09
Więc Jestem przekonany, że Bóg powołuje nas do obfitego życia w jezusie chrystusie.
00:52:17
Ale Bóg bez ogródek mówi, że to życie w jezusie chrystusie jest kosztowna. W środę tutaj na spotkaniu Baptystów, żeśmy rozmawiali przed modlitwą o tej perle.
00:52:30
Którą ten człowiek, żeby zdobyć, to musiał zrobić. Musiał sprzedać Wszystko, co ma, żeby ją zdobyć.
00:52:41
Inni i nie ma innej drogi. Jezus mówi to to właśnie takie jest Królestwo Boże, Królestwo Boże jest podobne do takiego człowieka, który jak znalazł tą perłę. To Wszystko sprzedał, żeby tylko tą perłę zyskać mówi. Jak ten człowiek, który natrafił na Rolina skarb.
00:52:58
I Wszystko sprzedał, żeby kupić tą rolę i zdobyć ten skarb.
00:53:02
Jezus mówi, takie jest Królestwo Boże, jak chcesz Królestwa? Ono jest ono jest największym skarbem, jest największym bogactwem, jest pełne mocy, pełne życia, ale musisz Wszystko.
00:53:14
Być gotów za, nie oddać swój czas.
00:53:17
Swoją wygodę, jedzenie, przyjemności ciału, Wszystko.
00:53:24
Jesteśmy na to gotowi?
00:53:27
Nasze życie pokazuje, możemy powiedzieć tak lub nie. To nie ma znaczenia. Nasze życie tego dowodzi. Czy jesteśmy czy nie, jak bardzo pragniemy tej perły, jak bardzo pragniemy tego skarbu, jak bardzo pragniemy Jezusa, jego mocy w naszym życiu.
00:53:42
Wierzę, że Bóg przez to słowo i dzisiaj zachęca nas, byśmy pragnęli byśmy szukali świadomi kosztów, świadomi ceny, którą musimy zapłacić, jeśli chcemy tych rzeczy doświadczać w naszym życiu.
00:53:56
Powstańmy do modlitwy.
00:54:14
Kochany panie, dziękujemy za twoje słowo, które?
00:54:19
Jak zawsze mówi do nas, jak zawsze jest jak lustro, w którym możemy się przeglądać i widzieć nasze oblicze.
00:54:28
I wiemy, że wciąż jakże bardzo potrzebujemy przemiany, jakże bardzo potrzebujemy nie tylko zobaczyć siebie w lustrze tego słowa.
00:54:37
Ale potrzebujemy mocy tego słowa, aby to, co widzimy, mogło się zmieniać.
00:54:45
Mogło doświadczać tej przemiany na obraz Jezusa Chrystusa, na którego patrzy myss podziwem zachwytem z wdzięcznością z uwielbieniem.
00:54:57
Modlimy się kochany, panie, aby twój Duch działał w nas, aby nikt z nas nie był zgorszeniem dla innych, aby nikt z nas nie był obłudny w naszej wierze, żebyśmy nie byli ludźmi, którzy co innego mówią co innego robią.
00:55:13
Inaczej się tutaj prezentują, a inaczej żyją na codzień, nie różniąc się od tego świata, zajmując się błahostkami, marnując nasz czas i dane przez ciebie.
00:55:26
Różnorakie łaskiej.
00:55:29
Boże, zachowaj nas od tego. Ratuj nas od bezproduktywnego życia.
00:55:35
Nie pozwól żadnemu z nas marnotrawić Twojej rozliczne iławski.
00:55:41
Ale daj byśmy byli wiernymi szafarzami.
00:55:44
Z noszącymi wszelkie przeciwności z noszącymi wszelkie trudności, naciski presje tego świata, pokusy diabelskie.
00:55:56
Byśmy nie ulegali w nich, byśmy nie upodabnia li się do tego świata.
00:56:01
Ale byśmy coraz bardziej wzrastali w podobieństwo Jezusa w miłości w pokorze, w łagodności, w cierpliwość i w dobroci we wszelkim błogosławionym postępowaniu, które daje świadectwo, że jesteśmy dziećmi bożymi.
00:56:19
Że nie należymy do tego świata, że już nie żyjemy, jak żyliśmy kiedyś, zaspokajając swoje pożądliwości, ale będąc gotowymi, by zrezygnować z jedzenia, kiedy trzeba by pościć i szukać ciebie, poświęcić czas innym ludziom, nie tylko zaspokajać nasze potrzeby i nasze.
00:56:39
Nasze sprawy, ale mieć też czas dla innych. Pomóż nam panie do prosimy ucz nas tego, pobudzaj nasze serca do radosnej służby innym, żeby i dla nas było to radością, kiedy służymy tobie, kiedy służymy innym w miłości, żeby to było naszym pokarmem pełnić twoją wolę.
00:57:00
Prosimy kochany panie, niechaj to słowo nie pozwoli nam.
00:57:05
Obojętnie kontynuować naszego życia samolubnego egoistycznego, jeśli takim jest, daj panie, byśmy.
00:57:14
Pokutował Ali przed Tobą i szukali przemiany.
00:57:18
Szukali Twojej łaski, która pomoże nam podnieść się i żyć, panie z życiem, do którego nas powołałeś w Twojej łasce w Twojej mocy, czyniąc twoje dzieła.
00:57:31
Znosząc cierpliwie.
00:57:34
Wszelkie przeciwności.
00:57:37
I wy też i trwając w tym, co dobre to sprawiedliwe.

Skip to content

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na używanie plików cookie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić jak najlepsze wrażenia podczas przeglądania. Jeśli będziesz nadal korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie lub klikniesz „Akceptuję” poniżej, wyrażasz na to zgodę.

Zamknij